5G – naturen og dyrelivet

Se mere her:
Videnskabelig forskning og undersøgelser vedr. effekter på dyrelivet se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
Videnskabelig forskning og undersøgelser vedr. effekter på planter og træer se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-forskning-og-undersoegelser-vedr-effekter-paa-planter-og-traeer/

Videoer

Red vores bier! Men hvad er den egentlige grund til, at bestanden af flyvende insekter er faldet med 75 til 80 procent siden 1989?

Der er med rette stor opmærksomhed på vores insekter: Vi skal have mere vild natur, flere vilde blomster, vi skal opsætte insekthoteller osv. Alt sammen gode intentioner.

Men hvis vi overser den største fare, som vores insekter og bier udsættes for nemlig den hastigt stigende elektromagnetiske stråling fra de mange opgraderede samt ny opsatte mobilmaster, hvad så?

Det kan du høre mere om i den lille oplysende og informative video: Betyder 5G den sidste knockout for bierne?
https://youtu.be/rYcoZQntDZE

Filmen er på engelsk, men let forståelig og varer ca. 10 min. Læs mere her: Forbindelsen mellem mobilkommunikation og insektdødelighed for at være sandsynlig konkluderer en undersøgelse fra det schweiziske forbundskontor for miljø (BAFU):
https://nejtil5g.dk/forbindelsen-mellem-mobilkommunikation-og-insektdoedelighed-synes-at-vaere-sandsynlig/

«The Insect Inspector», alias Michael Chapman Pincher, ICT specialist, citizen scientist

«Insects are disappearing all over the world. The cause is not known. Or is it?»
https://youtu.be/bUAfcCMsafo
En artikel-version af foredraget finder du her:
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/11/Pincher-Michael-Chapman-INSECTS-ARE-DISAPPEARING-An-overlooked-factor-2019.pdf

Den trådløse stråling og de biologiske effekter på vores insekter

Vibeke Frøkjær Jensen fortæller her om elektromagnetisk stråling og konsekvenserne for vores insekter herunder vores bier samt øvrige bestøvere.
En nedgang på over 75 % af de flyvende insekter i beskyttede naturområder gennem 27 år (1989-2016) vidner om problemets alvor. Grundet arealernes status kan de traditionelle syndere udelukkes. Tilbage står konsekvenserne af den hastige opsætning af mobilmaster med den deraf stigende elektromagnetisk stråling.
Videoen varer knap 18 min.
Vibeke Frøkjær Jensen er dansk dyrlæge (DVM, Ph.D. i radiologi og genetik) og forsker. Hun har ydet vigtige bidrag inden for forskellige områder (inkl. kvantitativ genetik og virologi), men hendes primære forskningsområde er epidemiologi, dvs. veterinær epidemiologi og antimikrobiel resistensepidemiologi.
Hun blev udnævnt til ekspert- og taskforcemedlem for EU-agenturer (EMA) og (EFSA) i perioden 2009-2014 og medlem af en WHO-arbejdsgruppe (2002-2014). I 2015-2019 var hun endvidere videnskabelig rådgiver for de danske myndigheder vedr. overvågning og kontrol med dyresygdomme. Lige nu arbejder hun med klinisk bakteriologi på Danmarks Tekniske Universitet.
Siden 2011 har hun fungeret som videnskabelig rådgiver for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation der arbejder med at give faktuel information om elektromagnetisk stråling til offentligheden og politikere, primært videnskabelig forskning og publikationer fra internationale organisationer.
Kilder:
https://rumble.com/v14d42v-wireless-radiation-biological-effects-on-insects.-vibeke-frkjr-jensen-dmv-p.html

Elektrosmog forhindrer fugle i at finde vej

– Dansk professor, Henrik Mouritsen, påviser at elektromagnetiske bølger fra vores digitale apparater blokerer for fugles magnetiske sans. Og det kan også have betydning for mennesker bl.a. være årsag til søvnforstyrrelser.
8. maj 2014 i TV-Avisen på DR1
https://youtu.be/URnYY6hTQdU

Does 5G mean the final knockout for the bees?

Den store succes i Bayern, Tyskland, med folkeafstemningen “Red bierne!” viser, at det at rede bier og naturen er en stor bekymring for mange borgere. Men er de foreslåede lovændringer faktisk tilstrækkelig beskyttelse af bier og lignende insekter – eller er denne foranstaltning utilstrækkelig? Hvad er den reelle årsag til, at bestande af flyvende insekter er faldet med 75 til 80 procent siden 1989?
https://www.kla.tv/14771

Bees falling out of sky around 2 5G poles.

Privat optagelse fra Californien 15.juli 2019.
https://youtu.be/X5IhKHGDKhM

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.