Grænse for mængden af kemikalier

Foto: Danielle TunstallPixabay

Nyt studie: Grænsen for, hvor mange kemikalier planeten kan holde til er overskredet

Studiet (1) siger ikke noget specifikt om det digitale e-affald, men med den hast, der er i stigningen af e-affald er den klar en del af hele vurderingen.

I dag bliver der produceret 50 gange så mange kemikalier som i 1950’erne, og hvis udviklingen fortsætter, er produktionen tredoblet i 2050, ifølge Stockholm Resilience Center, som har taget initiativ til det nye studie.

Udover plastik, som fremstilles af rå-olie eller naturgas, findes der 350.000 forskellige kemikalier, såsom pesticider, antibiotika, kemiske komponenter fra industriaffald og PCB i miljøet.

Der kommer hele tiden nye til
»Der er så mange kemikalier, at det er umuligt at få tilbundsgående viden om effekterne af dem alle. Men alt tyder på, at forureningen stiger så meget, at det fører til irreversible skadevirkninger. Det er et kæmpe problem, fordi vi mennesker og vores samfund er afhængige af velfungerende økosystemer,« siger Morten Ryberg. Morten Ryberg er en af forskerne bag studiet, han forsker i bæredygtighed og er adjunkt på Danmarks Tekniske Universitet. (2)

Figur 2. Aktuelle stigende globale tendenser i den kemiske industris produktion, udtrykt som den relative vækst i udvalgte nogle nye enheder mellem 2000 og 2017 (når sammenlignelige data er tilgængelige): 1. Global produktionskapacitet for den kemiske industri som helhed, plastproduktion og pesticid aktive ingredienser (for hvilke de tidligste data er fra 2008); 2. Produktionskapacitet pr. indbygger i vægt for nøglemonomerer og opløsningsmidler: benzen, butadien, ethylen, propylen, toluen og xylen, 3: Globalt forbrug af antibiotika. Data fra Global Chemicals Outlook II, (1) Geyer et al. 2017, (37) og Søgaard Jørgensen et al. (38). Henvisninger refererer til selve studiet.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158

Fra studiets abstrakt:
“Vi hævder, at det sikre driftsområde for den planetariske grænse for nye enheder er overskredet, da den årlige produktion og udgivelser stiger i et tempo, der overgår den globale kapacitet i forhold til vurdering og overvågning. Den nye enhedsgrænse (3) for rammerne for planetariske grænser refererer til enheder, der er nye i geologisk forstand, og som kan have storskalapåvirkninger, der truer integriteten af ​​jordsystemprocesser. Vi gennemgår den videnskabelige litteratur, der er relevant for at kvantificere grænsen for nye enheder og fremhæver plastikforurening som et særligt aspekt af stor bekymring. En påvirkningsvej fra produktion af nye enheder til påvirkninger på jordsystemprocesser præsenteres. Vi definerer og anvender tre kriterier til vurdering af kontrolvariables egnethed til begrænsningen: gennemførlighed, relevans og helhedsvurdering. Vi foreslår flere komplementære kontrolvariabler for at fange kompleksiteten af ​​denne grænse, samtidig med at vi anerkender store databegrænsninger. Vi konkluderer, at menneskeheden i øjeblikket opererer uden for den planetariske grænse baseret på evidensvægten for flere af disse kontrolvariable. Den stigende produktionshastighed og udgivelser af større mængder og større antal nye enheder med forskellige risikopotentialer overstiger samfunds evne til at udføre sikkerhedsrelaterede vurderinger og overvågning. Vi anbefaler, at der hurtigt træffes foranstaltninger for at reducere skaden forbundet med at overskride grænsen ved at reducere produktionen og udgivelsen af ​​nye enheder, idet vi bemærker, at alligevel vil vedholdenheden af ​​mange nye enheder og/eller deres tilknyttede virkninger fortsat udgøre en trussel.”

Kilder:
1) ‘Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities’, Environmental Science & Technology 2022. Doi: 10.1021/acs.est.1c04158
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158?s=09
2) https://videnskab.dk/naturvidenskab/advarsel-jorden-kan-ikke-holde-til-mere-plast-og-kemikalieforurening
3) Steffen et al. omdøbte grænsen til “kemisk forurening” til “nye enheder” (NE), defineret som “nye stoffer, nye former for eksisterende stoffer og modificerede livsformer”, herunder “kemikalier og andre nye typer konstruerede materialer eller organismer, der ikke tidligere har været kendt af jordsystemet såvel som naturligt forekommende grundstoffer (for eksempel tungmetaller) mobiliseret af menneskeskabte aktiviteter” https://www.science.org/doi/10.1126/science.1259855
4) https://orbit.dtu.dk/en/publications/un-environment-global-chemicals-outlook-ii-from-legacies-to-innov
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.