Nyhedsbreve 2021

1. februar 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle
Hermed årets første nyhedsbrev. Udsendt midt i retssagen mod FCC i USA og i Norge har man vundet en delsejr i kampen mod Smart Meter målerne. Det er på mange måder et spændende år vi går i møde. Tabt Tråd har givet sit bud på, hvad vi kan vente os i 2021, som du kan læse nedenfor.
Lige nu har hele situationen omkring corona, vacciner, gennemskuelighed i beslutningsprocesserne osv. stor opmærksomhed hos folk, i medierne m.m. Det er vigtigt, at vi i al dette ikke glemmer vores kamp mod elektrosmog, 5G udrulningen og de sundhedsmæssige konsekvenser. Nedlukningen af samfundet giver os nemlig også muligheder: Der er kommet ekstra fokus på de digitale løsninger i forhold til kommunikationen på arbejde, i skolearbejdet som i den hjemlige kommunikation med familie og venner. Digitale løsninger er som oftest også trådløse løsninger, så her kan vi sætte ind med oplysningsarbejde særligt ift. vores børn og unge. Mange har i denne tid også overskud til at sætte sig ind i stoffet, og det skal vi også benytte os af. Det er ikke det samme som at der ikke vil være modstand derude for det er forsat store kræfter vi er oppe imod, ikke bare gennem industrien og dens indflydelse, men også ift. vores vaner og vilje til at turde stille spørgsmål. Men er vi vedvarende, bruger fakta og er ordentlige i vores dialog, vil forsvaret stille og roligt bryde sammen hos flere og flere.

Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Retssagen mod FCC i USA
– Hvad bringer 2021
– 5G status
– Dyr og jordens magnetfelt
– IoT – Internet of Things
– Sundhedsrisici ved EMF
– Apeller
– Havana syndromet
– Holland: Domstolsafgørelse
– Norge: Sejr ift. Smart Meter målerne

Retssagen mod FCC.

“Du kan vælge at se den anden vej, men du kan aldrig igen sige, at du ikke vidste det.”
(William Wilberforce)
Efter at FCC (Federal Communication Commission) i december 2020 ikke fandt beviser for skader forårsaget af trådløs teknologi, har sagsøgerne (Children’s Health Defense og andre grupper) indsendt 11.000 sider af argumenter, der tilbageviser FCC’s konklusion.
I årtier har offentligheden fået at vide, at der ikke er tegn på, at trådløs teknologi er skadelig. Påstande om 5G skader (1) er blevet afvist som “konspirationsteori.” (2)
En skelsættende sag (3) mod Federal Communication Commission (FCC) bestrider disse udtalelser og hævder, at sundhedsskaderne er bevist, og at en epidemi af sygdomme faktisk eksisterer.
De førende miljø-og sundhedsorganisationer, der indgav sagen, har nu indsendt 11.000 sider med beviser der understøtter deres argumenter. (Links til beviserne er angivet i artiklen (6)).
“Dette er en skelsættende sag, og det er af allerstørste betydning for Children’s Health Defense, som arbejder utrætteligt for at fjerne epidemien af sygdomme hos børn,” sagde organisationens formand, Robert F. Kennedy Jr.
“Den amerikanske offentlighed har været dårligt tjent med FCC (Federal Communication Commission). FCC’s retningslinjer er årtier gamle og er baseret på videnskabelige antagelser, der blev bevist falsk. Dens fiasko og tilsidesættelse af folkesundheden er tydelig i de voksende og udbredte forhold, der involverer hjerneskade, indlæringsvanskeligheder, og et væld af komplekse neurologiske syndromer.”
“De overvældende eksperimentelle og menneskelige beviser, som FCC har ignoreret efterlader ingen tvivl om, at trådløs teknologi er en væsentlig medvirkende faktor til denne epidemi (af sygdomme hos børn). FCC har vist, at dets største interesse er at beskytte teleindustrien og maksimere dens overskud, og dets position, som de fremfører i deres mandat, er simpelthen uforsvarlig.”

De mundtlige argumenter (4) er den sidste fase af denne sag. Efter retsmødet, alt, hvad der vil være tilbage, er at vente på rettens afgørelse, sagde Dafna Tachover, direktør for CHD’s stop 5G og Wireless Harms Project (5), der har indledt og ledet sagen for CHD.
“Vi har investeret betydelige ressourcer i denne sag, og vi har alle arbejdet meget hårdt i de sidste 13 måneder. Vi mener, at vi har en stærk sag. Nu er det op til retten. Som William Wilberforce, der kæmpede slaveri sagde: “Du kan vælge at se den anden vej, men du kan aldrig igen sige, at du ikke vidste det.”
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/news/the-dangers-of-5g-to-childrens-health/
2) https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/known-culprit/electromagnetic/whose-conspiracy-is-it-mr-johnson-childrens-health-defenses-response-to-fcc-general-counsels-op-ed-in-the-washington-post/
3) https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Corrected-Brief-and-Hyperlinks-Table-Postable-pdf-A1.pdf
4) https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-day-in-court-case-against-fcc/
5) https://childrenshealthdefense.org/defender/havana-syndrome-palm-coast-5g/
6) https://childrenshealthdefense.org/defender/landmark-5g-case-against-fcc-hearing-set-jan-25/

“Systemet er som skabt til at narre den demokratiske offentlighed. Og det trives industrien og det politiske system grangiveligt fint med.”
Amerikansk retssag om mobilstrålingens grænseværdier kan tydeliggøre det utydelige for en amerikansk offentlighed. Det er der også brug for i Danmark og Europa, skriver Tabt Tråds redaktør i en analyse.”
https://tabttraad.home.blog/2021/01/26/analyse-usa-retssag-kan-tydeliggore-ansvar-og-kompetencer-i-stralingssporgsmalet/

Dariusz Leszczynski kritiserer telestyrelsens forklaring for domstolen
Retsmødet har tydeliggjort, at FCC ikke har overholdt en forpligtelse til at nedsætte en ekspertgruppe, som USA’s lovgivende kongres har pålagt FCC.
https://tabttraad.home.blog/2021/01/25/usa-retssagen-ekspert-pa-sidelinjen-kritiserer-telestyrelsens-forklaring-for-domstolen/

Hvad bringer 2021?

Hvad bliver de vigtigste udgivelser vedr. elektromagnetisk stråling, som forskere, industri og politiske institutioner venter offentliggjort i 2021

Tabt Tråd har givet et overblik over milepælene i 2020 samt hvad vi kan forvente i 2021. (1)
2020:
1) ICNIRP‘s opdaterede retningslinjer (2)
2) Det nationale sundhedsråd i Holland offentliggjorde sin 5G-rapport. (3)
3) Den 14. rapport fra forskerkomitéen for elektromagnetiske felter ved Strålesikkerhedsmyndigheden i Sverige. (4)
4) Den amerikanske delstat New Hampshire udgav sin 5G rapport (5)
2021:
1) Den franske sundhedsstyrelse, ANSES, meddelte i forbindelse med en foreløbig rapport i januar 2020 (6), at man i første kvartal af 2021 vil komme med en endelig rapport om 5G og mulige sundhedsmæssige risici. Agenturet identificerede i den foreløbige rapport to særskilte risikovurderingsområder, der svarer til de to nye 5G-frekvensbånd, 3,5 GHz og 26 GHz, med forskellige eksponeringsmetoder.
Frankrig har i forvejen nogle af de mest vidtgående anbefalinger om forsigtighed, når det gælder radiofrekvent stråling og mobilteknologi.
2) Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, er på vej med en rapport. Undersøgelsen er koordineret af den italienske forsker, Gianluca Quaglio, som er politisk analytiker i sundheds- og forskningspolitiske spørgsmål i EPRS. EPRS, udgav i februar 2020 et kort notat (briefing) (7), som påpegede, at usikkerheden om helbredsvirkninger af nye frekvensområder kan bringe 5G på kant med menneskerettighederne bl.a. fordi ingen borgere kan undgå eksponering i det offentlige rum.
3) Sundhedsmyndighederne i Japan og Sydkorea igangsatte i 2019 et fælles toksikologisk forskningsprojekt. (8) Projektet skal undersøge, om radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner kan være årsag til kræftudvikling i forsøgsdyr som rotter og mus. Projektet er blevet døbt “NTP Lite”, fordi det vil være begrænset til mandlige rotter udsat for CDMA mobiltelefon stråling. Det samme eksperiment vil blive kørt i hvert land. Man vil forsøge at gentage verdens største og dyreste forskningsprojekt, det amerikanske Nationale Toksikologiprogram (NTP), gennemført fra 1999 til 2018. Det japansk-koreanske skal vise sit resultat væsentligt hurtigere, men der er ikke sat datoer for offentliggjorte data eller forskningsartikler.
4) Forskningsprojektet Mobi-Kids (9), der undersøger, om børn og unge har øget risiko for kræft med mobiltelefoni. Projektet skulle have været færdigt i 2016. Tabt Tråd skriver, at en af forskerne bag, Michael Kundi, har bedyret, at der ingen mystik er involveret i forsinkelsen: Det er reelle udfordringer med forskningsprojektets data, som hidtil har forsinket processen, samt problemer ifm. coronakrisen.
5) WHO arbejder på en forskningsgennemgang, som ifølge Emilie van Deventer ventes at kunne offentliggøres i slutningen af 2022. (10) Deventer er ansvarlig for WHO’s internationale EMF-projekt, hun var tidligere hun professor i elektrisk og computerteknik ved University of Toronto.
6) Det tværnationale Cosmos-projekt forventes også at offentliggøre flere resultater fra sine dataundersøgelser, der sammenholder patienters sundhedsdata med data om forsøgspersonernes mobilopkald. I Danmark er Kræftens Bekæmpelse en af forskningspartnerne i det internationale projekt. (11)
7) Det tværnationale Geronimo-projekt (12), som involverer 19 institutioner i 13 lande er ligeledes på vej med nye offentliggørelser. Projektet yder specifikt støtte til Den Europæiske Union (EU) og de nationale tilsynsmyndigheder ved at forbedre pålideligheden af forskningsdata om potentielle virkninger af EMF-eksponeringer.
Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2021/01/10/overblik-rapporter-og-resultater-om-det-tradlose-miljo-som-vi-venter-pa-i-2021/
2) https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
3) https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
4) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/47542ee6308b4c76b1d25ae0adceca15/2020-04-recent-research-on-emf-and-health-risk—fourteenth-report-from-ssms-scientific-council-on-electromagnetic-fields-2019.pdf
5) http://www.gencourt.state.nh.us/statstudcomm/committees/1474/reports/5G%20final%20report.pdf
6) https://www.anses.fr/fr/content/d%C3%A9ploiement-de-la-5g-en-france-l%E2%80%99anses-se-mobilise-pour-%C3%A9valuer-les-risques-pour-la-sant%C3%A9
7) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
8) https://microwavenews.com/news-center/japan-korea-ntp-rf-project
9) http://www.mbkds.net/
10) https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
11) https://www.cancer.dk/cosmos/
12) https://www.isglobal.org/en/-/geronimo-generalized-emf-research-using-novel-methods-an-integrated-approach-from-research-to-risk-assessment-and-support-to-risk-management

5G status

5G status set med branchens egne briller.
2020 skulle have været året, hvor 5G brød igennem med en bred udrulning, voldsomme hastigheder og en enorm båndbredde. I virkelighedens verden var 5G i bedste fald uimponerende og i værste fald uden nogen forbedring i forhold til tidligere generationer af mobilkommunikation.
Historisk har udrulningen af forskellige generationer af mobilnetværk altid taget flere år. Mens 5G-standarder er vedtaget hurtigt takket være et vist niveau af samspil mellem denne og tidligere netværksstandarder, giver det snegleagtige tempo med ægte stand-alone 5G store buler i ideen om, at 5G vil omforme industrier og markeder. Det skriver Data Centre Dynamics Ltd (DCD) i en artikel fra den 15. dec. 2020 https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/failure-5g/

Dyr og jordens magnetfelt

Forskere kan have fundet beviser, der forklarer den cellulære mekanisme for, hvordan fugle og andre dyr kan navigere ved hjælp af jordens magnetfelt.
En af de mest bemærkelsesværdige “sjette” sanser i dyreriget er magnetoreception – evnen til at detektere magnetfelter – men nøjagtigt hvordan det fungerer har været et mysterium. Japanske forskere har måske fundet en afgørende brik til puslespillet. Forskerne har foretaget de første observationer af levende, uændrede celler, der reagerer på magnetfelter. (1) (2)
Mange dyr er kendt for at navigere ved at registrere Jordens magnetfelt, herunder fugle, flagermus, ål, hvaler og ifølge nogle undersøgelser måske endda mennesker. (3)
Mekanismen, der får det til at virke hos hvirveldyr, forstår vi imidlertid ikke særlig godt. En hypotese antyder, at det er resultatet af et symbiotisk forhold mellem dyrene og magnetfeltsenserende bakterier. (4) Men den førende hypotese involverer kemiske reaktioner induceret i celler gennem det, der kaldes den radikale parmekanisme. (5) Når bestemte molekyler bliver udsat for lys, kan elektroner hoppe fra dem til deres naboer. Det kan skabe par af molekyler med hver enkelt elektron, kendt som et radikalt par. Hvis elektronerne i disse molekyler har matchende spin-tilstande, gennemgår de langsomt kemiske reaktioner, og hvis de er modsatte, sker reaktionerne hurtigere. Da magnetfelter kan påvirke elektronspin-tilstande, kan de fremkalde kemiske reaktioner, der ændrer et dyrs adfærd.
I de levende celler hos dyr med magnetoreception menes proteiner også kaldet kryptokromer (6) at være de molekyler, der gennemgår denne radikale parmekanisme. Kryptokromer hører til en stor gruppe af proteiner, som findes i alle levende organismer, både planter og dyr. I planterne og visse dyrearter spiller de en rolle for organismens opretholdelse af døgnrytme, så organismen ved, om det er nat eller dag. I pattedyr sidder kryptokromerne normalt i cellekernen.
Men nu har forskere ved University of Tokyo observeret kryptokromer, der reagerer på magnetfelter for første gang. “Vi tror, ​​at vi har ekstremt stærke beviser for, at vi har observeret en rent kvantemekanisk proces, der påvirker kemisk aktivitet på mobilniveau.” siger Jonathan Woodward, medforfatter af undersøgelsen.
Magnetfeltet, der blev brugt i eksperimenterne, var omtrent det samme som en almindelig køleskabsmagnet, som er meget stærkere end Jordens naturlige felt. Men interessant nok kan svagere magnetfelter faktisk gøre det lettere for elektronspindtilstande i radikale par at skifte. Det kan betyde, at den radikale parmekanisme er i spil hos dyr med magnetoreception.
Når dette er interessant skyldes det, at vi mangler mere viden om hvordan elektromagnetisk stråling fra f.eks. telemaster påvirker dyr. At det har en negativ effekt kan påvises ved at registrere dyrs konkrete adfærd.
Kilder:
1) https://newatlas.com/biology/live-cells-respond-magnetic-fields/
2) https://www.pnas.org/content/118/3/e2018043118
3) https://newatlas.com/magnetoreception-human-magnetic-field-sense/58918/
4) https://newatlas.com/biology/bacteria-magnetic-field-sense-hypothesis-magnetotactic/
5) https://da.qaz.wiki/wiki/Spin_chemistry
6) https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder2018/2018_02_07_cryptochrome

IoT – Internet of Things

Stemmestyrede elektriske pærer som spionage? Fald nu ned…
Forskere fra Carnegie Melon University (1) har ikke uden grund foreslået et advarsels mærkat, der skal gøre det lettere for købere af IoT (Internet of Things) produkter eller Smart Devices til at forstå de risici de løber, når de giver producenterne adgang til deres private oplysninger. (2)
Kan de såkaldte smarte pærer bruges til spionage?
Smart stemme- eller app- styrede pærer, skal jo kun slukke og tænde, det har da intet med aflytning at gøre? Det er blot ikke hele sandheden.
Pære telemetri (sporing, når lyskilden er tændt / slukket)
Du tænker måske, at de eneste data, der nogensinde kunne komme fra en smart pære er binær og aldrig vil være til nytte for nogen. Forkert, giver man data fra sig om noget, kan disse data bruges kommercielt, ved at finde tendenser og andre statistiske fakta.
Hvor lang tid, du bruger i de forskellige rum, kan bruges til eksempelvis at sælge dig produkter, der kan speede din tid på f.eks. badeværelset op.
Det bliver også registreret om du overhovedet er hjemme, holder ferie eller har forlængede weekends osv. Denne viden kan give anledning til diverse reklamer for rejser osv.
Den smarte pære er altid slået til (også når den er slukket)
Var den ikke det, var den netop ikke smart og kunne ikke tændes eller slukkes via app eller stemmeføring.
Det er ikke hackerne, der er den eneste trussel, det gælder også de informationer virksomheder kan få ud af de tilsyneladende ubrugelige data de indsamler.
Se f.eks. også denne undersøgelse: A Scalable Platform for Enabling the Forensic Investigation of Exploited IoT Devices and Their Generated Unsolicited Activities fra april 2020, som ​​undersøgte hvordan store cyberangreb, udnyttede millioner af IoT-enheder (Internet of Things) til at udføre ondsindet aktivitet. (3)
Kilder:
1) https://cylab.cmu.edu/
2) https://www.fox4now.com/news/national/proposed-label-would-tell-you-security-and-privacy-features-of-smart-devices
3) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666281720300172
4) https://cdn.simius.ai/blog/post/3-ways-your-smart-bulb-is-spying-on-you/

Sundhedsrisici ved EMF

Ny rapport: Eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra RBS øger dødsfrekvensen for alle typer kræft.
Undersøgelsen, offentliggjort den 29. januar 2021, viser, at i byer, hvor eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra en RBS (radiobasestation) var højere end 2000 / antenne-år, var den gennemsnitlige dødelighed på 112 pr. 100.000 for alle kræftformer og for brystkræft 27 pr. 100.000. Jo højere eksponering for RBS , jo højere kræftdødelighed var.
Abstrakt
Baggrund: Undersøgelsen sigter mod at estimere dødsraten på grund af kræft som et resultat af radiofrekvenseksponering af Radio Base Station (RBS), især for kræft i bryst, livmoderhals, lunge og spiserør. Metoder: Vi indsamlede oplysninger om antallet af dødsfald efter kræft, køn, aldersgruppe, bruttonationalprodukt pr. Indbygger, dødsår og mængden af ​​eksponering over en levetid. Vi undersøgte alle kræfttyper og nogle specifikke typer (kræft i bryst, livmoderhals, lunge og spiserør).
Resultater: I hovedstæder, hvor RBS-radiofrekvenseksponering var højere end 2000 / antenner årligt, var den gennemsnitlige dødelighed på 112 / 100.000 for alle kræftformer. Den justerede analyse viste, at jo højere eksponering for RBS radiofrekvens, jo højere kræftdødelighed var. Den højeste justerede risiko blev observeret for livmoderhalskræft (rate ratio = 2,18). Den rumlige analyse viste, at den højeste RBS-radiofrekvenseksponering blev observeret i en by i det sydlige Brasilien, der også viste den højeste dødelighed for alle typer kræft og specifikt for lunge- og brystkræft.
Konklusion: Balancen mellem vores resultater indikerer, at eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra RBS øger dødsfrekvensen for alle typer kræft.
Kilder:

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/3/1229

Ny rapport: Det er udenfor enhver tvivl at eksponering for elektromagnetiske felter øger oxidativ stress og har helbredsmæssige konsekvenser.
BERENIS (1) (officiel schweizisk ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling) udsendte den 21. januar i år et nyhedsbrev (2) med en opdateret vurdering af en mulig sammenhæng mellem oxidativ stress (3) og eksponering for magnetiske og elektromagnetiske felter og deres formodede virkninger på helbredet.
Rapporten er er udarbejdet på baggrund af alle relevante dyre- og celleundersøgelser, der er offentliggjort mellem 2010 og 2020. Den fulde rapport vil senere blive offentliggjort af FOEN (Federal office of the Environment).
Rapportens konklusioner
Sammenfattende viste størstedelen af ​​dyreforsøgende og mere end halvdelen af ​​celleundersøgelserne tegn på øget oxidativ stress forårsaget af RF EMF eller ELF-MF. Denne opfattelse er baseret på observationer i et stort antal celletyper, der anvender forskellige eksponeringstider og doser (SAR eller feltstyrker), også inden for området for de lovgivningsmæssige grænser. Enkelte undersøgelser er belastet med metodiske usikkerheder og svagheder eller er ikke særlig omfattende med hensyn til eksponeringstid, dosis, antal og kvantitativ analyse af de anvendte biomarkører, for at nævne nogle få. Under hensyntagen til disse metodologiske svagheder bliver tendensen ikke mindre tydelig, nemlig at EMF-eksponering, selv i det lave dosisinterval, kan føre til ændringer i oxidativ balance. Organismer og celler er generelt i stand til at reagere på oxidativ stress, og mange undersøgelser viste tilpasning til EMF-eksponering efter en genopretningsfase. Eksisterende tilstande, såsom immunmangel eller sygdomme (diabetes, neurodegenerative sygdomme), kompromitterer kroppens forsvarsmekanismer, herunder antioxidativ beskyttelse, og det er derfor muligt, at personer med disse tilstande oplever mere alvorlige helbredseffekter. Derudover viser undersøgelserne, at meget unge og ældre personer kan reagere mindre effektivt på oxidativ stress induceret af EMF, hvilket naturligvis også gælder for andre stressfaktorer, der forårsager oxidativ stress. Mere omfattende undersøgelser under standardiserede betingelser er nødvendige for bedre at forstå og bekræfte disse fænomener og observationer.
Kilder og noter:
1) BERENIS – schweizisk ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling. FOEN – Federal office of the environment – har udnævnt en høringsgruppe af schweiziske eksperter fra forskellige discipliner med videnskabelig kompetence vedrørende elektromagnetiske felter og NIR -The Noise and Non-Ionising Radiation (NIR) Division. Hørings gruppen påbegyndte sit arbejde i juli 2014. Gruppens eksperter screener regelmæssigt den videnskabelige litteratur og vurderer de publikationer, som de finder relevante for beskyttelse af mennesker mod potentielt skadelige virkninger.
2) Nyhedsbrevet findes her:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html?
3) Oxidativ stress er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter i kroppen. Frie radikaler er iltholdige molekyler med et ujævnt antal elektroner. Det ujævne antal giver dem mulighed for nemt at reagere med andre molekyler. Frie radikaler kan forårsage store kæde kemiske reaktioner i kroppen, fordi de reagerer så let med andre molekyler. Disse reaktioner kaldes oxidation. De kan være gavnlige eller skadelige. Antioxidanter er molekyler, der kan donere en elektron til en fri radikal uden at gøre sig ustabil. Dette får den frie radikaler til at stabilisere sig og blive mindre reaktiv.
Virkninger af oxidativ stress på kroppen
Oxidation er en normal og nødvendig proces, der finder sted i kroppen. Oxidativ stress, på den anden side, opstår, når der er en ubalance mellem de frie radikalers aktivitet og antioxidant aktivitet. Når de fungerer korrekt, kan frie radikaler hjælpe med at bekæmpe patogener. Patogener fører til infektioner. Når der er flere frie radikaler til stede, end der kan holdes i balance af antioxidanter, kan de frie radikaler begynde at gøre skade på fedtvæv, DNA, og proteiner i kroppen. Skaderne kan over tid føre til et utal af sygdomme. Det drejer sig bl.a. om
– diabetes,
– åreforkalkning,
– inflammation,
– forhøjet blodtryk
– hjertesygdomme
– neurodegenerative sygdomme som Parkinsons og Alzheimers
– Cancer
Oxidativ stress bidrager også til aldring.

Børn

”Det er højden af arrogance at antage, at børn sikkert kan udsættes for lavere RF-niveauer, når højere niveauer kan skade hjernen hos voksne diplomater,” siger EHT-præsident Devra Davis, med henvisning til rapporten fra National Academy of Sciences, en af de mest respekterede videnskabelige organisationer i verden.
Læs artiklen her:
https://devradavis.medium.com/national-academies-of-sciences-pulsed-microwaves-likely-caused-brain-damage-in-us-diplomats-e877054e7aa6

Mobiltelefoner og risikoen for hjernesvulster og tumorer i hovedet.
Tilbage i 2011 blev elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, basestationer, Wi-Fi, babyalarmer og anden mikrobølgestråling af IARC (International Cancer Research Institute under WHO) kategoriseret som muligvis kræftfremkaldende.
Myndigheder og medier i både Danmark og andre lande har nedtonet betydningen af dette til trods for at beviserne er blevet styrket. Flere og flere eksperter anbefaler i dag at stramme klassificeringen til værende “kræftfremkaldende for mennesker”.
Alle bør være forsigtige med at udsætte sig for elektromagnetisk stråling. Kræft er langt fra den eneste skadelige effekt. Stråling skader blandt andet hjernen og centralnervesystemets funktion, påvirker hormonsystemet og kan skade cellernes DNA.
Faktablad
Risikoen for kræft i hoved-og halsområdet, når du bruger din mobil eksemplificeret med forskningsresultater fra 2010 og frem til nu:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/01/Mobiltelefoner-og-risikoen-for-hjernesvulst-og-tumor-i-hovedomraadet.pdf
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/ https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Faktabladet er udarbejdet efter Strålskyddsstiftelsen – Swedish Radiation Protection Foundation. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/fakta/faktablad/

Kræft i skjoldbruskkirtlen

Kan være et billede af tekst, der siger "Antalet nya fall av sköldkörtelcancer 0-84 ảr, Sverige Källa: Socialstyrelsens cancerregister 400- Krinnor 2018-01-02 lanseras 2008 "Det ser inte ut som om det finns nagra hälsorisker när vi tittar pả incidenstrender och sả" Torsten Augustsson, utredare, Strälsäkerhetsmyndigheten, SR P1 Bota mig! 11 mars 2019 Strälskyddsstiftelsen För att du ska få veta sanningen www.stralskyddsstiftelsen.se"

De første Smartphones mobiltelefoner introduceredes eksempelvis i Sverige i 2008, dvs. et par år inden man så stigningen af cancer i skjoldbruskkirtlen.
I Smartphones sidder antennerne nu i bunden af telefonen og ikke øverst som i de ældre modeller.
Se mere her:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/14/skoldkortelcancer-bland-kvinnor-okar-kraftigt/ https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/

Apple ignorerer advarsler fra forskerne: iPhone 12 kan deaktivere en Pacemaker.
Allerede i 2016 blev det i en rapport fra Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) nævnt, at der er helt konkrete risici for aktivt implantabelt medicinsk udstyr i forbindelse med elektromagnetisk stråling. Apple hr tilsyneladende ignoreret advarslen fra forskerne.
https://gizmodo.com/researchers-find-that-the-iphone-12-can-deactivate-a-pa-1846036303

Apeller


Ny tysk alliance samler 160 forskellige initiativer og organisationer i kampen mod 5G og elektrosmog.
Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland (1) blev stiftet i december 2020 og er en uformel sammenslutning af pt. 160 borgerinitiativer, foreninger og organisationer som har 5G, mobiltelefon og elektrofølsomhed på deres dagsorden.
Åbent brev
Alliancen sendte den 18. januar 2021 et åbent brev (2) til alle politikere i regeringen, ministerier, kommuner og pressen bl.a. med en opfordring til omgående at indføre et moratorium for udrulningen af 5G.
Underskriftindsamling (3) Det er muligt at støtte deres arbejde bl.a. ved at underskrive deres opfordring til moratoriet mod 5G. En af initiativtagerne er den internationale anerkendte trompetist og komponist Markus Stockhausen.
Kilder:
1) https://bvmde.org/ueberuns-seite/
2) https://bvmde.org/
3) https://www.openpetition.de/petition/online/stoppen-sie-5g-jetzt-aus-gesundheitsgruenden

5G International Legal Action Network: Den internationale 5G-erklæring.
Hvis du, eller en organisation, du står for, endnu ikke har underskrevet den internationale 5G-erklæring, bedes du gøre det snarest og dele erklæringen med andre potentielt interesserede grupper og enkeltpersoner. Erklæringen er indtil videre underskrevet af folk fra over 40 lande og er blevet oversat til ca. 5 forskellige sprog.
“Vi, de undertegnede organisationer, støtter nu kraftigt andragendet om nødsituation / fremskyndet regulering til FCC om at foretage en pause i al licens til satellitter samt lancering, indtil der er foretaget en fuldstændig vurdering af sikkerhedsrisici og af langsigtede skader. Det er en krænkelse af de grundlæggende rettigheder for menneskeheden og hele livet at ofre himlen til fordel for et par satellitselskaber og deres aktionærer uden at undersøge mere fornuftige og afbalancerede alternativer.”
https://www.5g-ilan.com/

Havana syndromet

Rapport om bestrålingen af amerikanske diplomater er en accept af den kritik af 5G, der bl.a. er kommet via appeller og anbefalinger fra fagfolk over hele kloden.
Læs også Prof. Karl Hecht’s “øjenvidneberetning”.
I starten af december 2020 kom en rapport på 76 sider, (1) (2) der vurderede de mulige årsager til de sundhedsskader, som det amerikanske ambassadepersonale og deres familier har rapporteret om under og efter ophold i udlandet, især Havana på Cuba og Guangzhou i Kina, samt det canadiske ambassadepersonale, der har boet i de samme lokaler.
Rapporten

Rapporten er udarbejdet af udvalgte fagfolk fra forskellige universiteter i USA og nogle få udefra, bl.a.. England. På trods af at sundhedsdataene er delvis mangelfulde, og at der mangler målinger fra ambassaderne af relevante parametre i den tid, hvor sygdomstilfældene opstod, så mener forskerne, at de har tilstrækkelig af data til at kunne vurdere, hvad årsagen til sygdomstilfældene kan være.
Rapporten opdeler de symptomer, som ambassadens personale rapporterer i to kategorier: de akutte og de kroniske symptomer.
Akutte symptomer
De symptomer, der er nemmest at vurdere, er de akutte. Det er ringetoner og kliklyde i ørerne, tryk og vibrationer i hovedet, pludselig tinnitus, øresmerte, høretab, svimmelhed, ustabil gangart og synsforstyrrelser.
Kroniske symptomer
De mest almindelige kroniske symptomer var svimmelhed, træthed, nedsat balance, hovedpine, nedsat koncentration, depression og søvnløshed.
Årsagen: Pulserende elektromagnetisk stråling
Udvalget finder, at de akutte symptomer er helt i tråd med, hvad man kan forvente, når de udsættes for pulserende elektromagnetisk stråling. Da ingen af ​​medarbejderne rapporterede om nogen form for opvarmning, konkluderer eksperterne, at strålingen har været under de grænseværdier, der er giver opvarmning. Udvalget finder kombinationen af symptomer så speciel, at de ikke kan se andre mulige årsager end pulserende elektromagnetisk stråling, til at forklare symptombilledet.
Det er sværere at konkludere om årsagen til de kroniske symptomer, hvis man kun ser isoleret på dem. Det skyldes, at symptomerne kan have forskellige årsager, såsom betændelse, posttraumatisk stresslidelse, træthed, hjerneskade, PTSD (posttraumatisk stresslidelse) og depression. Udvalget mener dog, at når man ser det i forbindelse med de akutte symptomer, og det faktum, at mange af dem, der havde akutte symptomer senere fik de kroniske symptomer, samt at det er veldokumenteret, at pulserende elektromagnetisk stråling kan forårsage sådanne symptomer, må man konkludere, at det er en sandsynlig mulighed, at de kroniske symptomer kan have samme årsag som de akutte. Medarbejderne rapporterede heller ikke om andre tilstande, der kunne være årsagen til sådanne kroniske symptomer.
Udvalget overvejede andre mulige årsager, såsom reaktioner på kemiske stoffer, især fra pesticider, og vurderede vira, især Zika-virussen, og psykologiske faktorer. Man fandt dog ingen grund til at tro, at det var årsagen til symptomerne. Udvalget påpeger imidlertid på, at flere af disse årsager kan bidrage til at intensivere symptomerne på de pulserende elektromagnetiske stråler. (her refereret efter Else Nordhagen (3))
Hvad fortæller dette resumé os?
Det er det spørgsmål som Einar Flydal naturligt stiller. Når forskere, som USA’s førende forskningsråd har tillid til, får til opgave at foretage en upartisk vurdering, og når disse forskere kommer til den samme konklusion som de forskere, der stærkt kritiserer USA’s egen strålingsbeskyttelsesadministration, FCC og FDA, deres standardiseringsorgan IEEE samt ICNIRP, WHO’s håndtering og dermed også vores egen strålebeskyttelse, bliver det en accept af den kritik af 5G, der bl.a. er kommet via appeller og anbefalinger fra fagfolk over hele kloden. (2) Karl Hecht og “mikrobølgekrigen
Prof. dr. Karl Hecht (*) var vidne til “mikrobølgekrigen” mellem USA og Sovjetunionen, da Sovjetunionen bestrålede den amerikanske ambassade i Moskva i hele 17 år – med doser langt under de amerikanske grænseværdier. Følgende er hvad Karl Hecht svarede Einar Flydal på hans forespørgsel:
“I årene 1962 – 1979 foregik der en opbygning af aflytning af andre landes ambassader inden for det enkelte land. Det var en aflytningskrig mellem supermagterne USA og Sovjetunionen (USSR). USA havde sin Moskva-ambassade i Tsjajkovskijgade, og havde der en 1000 watts højfrekvenssender.
Modsvarende fra Sovjets side blev der placeset en højfrekvens-sender med kontinuerlig pulserende bølger døgnet rundt og en feltstyrke på 10 000 µW/m2 rettet mod USA’s ambassade. Grænseværdierne for eksponering var da i USA 100 000 000 µW/m2 og 100 000 µW/m2 i Sovjetunionen.
I 1976 fik 120 personer ved USA’s ambassade besked på via ambassadør Walter J. Stoessel, at der muligvis var opstået sundhedsskader forårsaget af stråling fra en sovjetisk radiosender.
Ambassadør Walter J. Stoessel advarede i en meddelelse at “gravide kvinder burde undgå den risiko, som var forbundet med stråling, og at mikrobølger ikke bare kan føre til forstyrrelser i nervesystemet, men også til leukemi, hudkræft, psoriasis og grå stær.”
Videre hed det i den hemmelige meddelelsen fra ambassadør Walter J. Stoessel “at intensiteten i strålingen fra det sovjetiske mikrobølgeaflytningssystem lå langt under den allerede meget lave sikkerhedsgrænse som gælder i Sovjetunionen, som er en del av de strenge sovjetiske arbejdsmiljøbestemmelser, og at det er mulig å søge om at blive overført til en stilling udenfor Sovjetunionen.“ (Los Angeles Times, 07.02.1978)
I 1967 var mikrobølge-bombardementet af USA’s ambassade fra den sovjetiske højfrekvenssender genstand for en samtale mellem præsident Nixon og statsminister Kosygin i Glassbaro, New Jersey. Sovjets argument var at mikrobølge-bestrålingen bare var en tiendedel af grænseværdien i Sovjet, og bare en titusendedel af grænseværdien i USA . Der kom ingen stor diplomatisk konflikt ud af situationen, til trods for at det var midt i den kolde krigen!
Dr. Johnson, USA-ambassadens læge, konstaterede følgende symptomer hos en lang række medarbejdere ved USA’s ambassade:psykisk stress

søvnforstyrrelser
betændelse i indre organer (f.eks. mavesår)
potensforstyrrelser hos mænd
Først stillede dr. Johnson diagnosen «hypokondri», men rettede det senere. Dr. Johnson undersøgte derefter ca. 20 vestlige ambassader i Moskva, men fandt intet mønster på disse symptomer.
Yderligere medicinske fund ved personalet på USA-ambassaden i Moskva efter de kom retur til USA:Ca. 40% havde leukocytose (forhøjet niveau hvide blodceller, tegn på inflammation og lign.)

Blandt et højt antal af dem som vendte tilbage til USA fandt man mærkelige kromosom-brud (en 18 måneder lang undersøgelsesperiode)
Forekomsten av kræft blandt USA-ambassadens ansatte i Moskva var betydelig højere end i befolkningen i USA.
Tre af de fire amerikanske ambassadører som var stationeret i Moskva fra 1962 1979 døde få år etter at de var blevet bestrålet: Ambassadør Thomson og ambassadør Bohlen døde af kræft. Ambassadør Stoessel døde av leukemi.
Dette er en enestående sag i diplomatiets historie!
Hvilke slutninger kan vi træffe af dette?Elektromagnetisk stråling er selv med meget svag feltstyrke en umærkelig, men alligevel både psykisk og biologisk meget stærk stressfaktor, som over lang tid har meget alvorlige skadevirkninger på sundheden.

Moskva-signalet tydeliggør hvad menneskeheden har i vente fra 5G-systemets stråling.
EMF-feltstyrken var på 10 000 µW/m2, kontinuerligt døgnet rundt. Det er beskedent i forhold til hvad telebranchen og uvidende politikere nu lægger op til at udsætte befolkningen for.

*) Dr. Karl Hecht professor emeritus i eksperimentel og klinisk patologisk fysiologi ved Humboldt University of Berlin. Som læge og forsker har han advaret kraftigt om effekten af 5G-stråling. Hecht er 96 år gammel, og han imponerer med sin indgående viden om risikoen for ikke-ioniserende stråling. Han stod i spidsen for Det Patologiske Institut under Berlin Charité og Instituttet for Stressforskning Berlin. Han var medlem af mange udvalg i Tyskland og det tidligere Sovjetunionen, bla. medlem af det russiske videnskabsakademi, var ekspert for radarsoldater i deres processer samt forfatter til undersøgelsen for Federal Office of Telecommunications (1997) om de russiske forskningsresultater. Denne undersøgelse viste det fulde potentiale for skader på ikke-iioniserende stråling. Prof. Hecht præsenterede resultaterne af denne undersøgelse, som på det tidspunkt ikke fik lov til at blive offentliggjort efter en afgørelse truffet af Federal Office, i 2001 i miljø-medicinske samfund.
Se mere her, hvor også hans undersøgelser kan downloades:
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1590
Kilder:
1) https://www.nap.edu/catalog/25889/an-assessment-of-illness-in-us-government-employees-and-their-families-at-overseas-embassies
2) https://www.nap.edu/read/25889/chapter/2
3) https://einarflydal.com/2020/12/11/rapporten-om-bestralingen-av-usa-diplomatene-viser-bloffen-om-5g/
Andre kilder:
4) https://www.nytimes.com/2020/12/05/business/economy/havana-syndrome-microwave-attack.html
5) https://www.nbcnews.com/news/all/havana-syndrome-likely-caused-microwave-energy-government-study-finds-n1250094
6) https://www.emfsa.co.za/research-and-studies/havana-syndrome-microwave-rfr-studies/
7) https://ottawacitizen.com/news/local-news/ottawa-doctor-treating-canadian-diplomats-with-mysterious-havana-syndrome
8) https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-12-06-nyt-studie-finder-sandsynlig-forklaring-pa-diplomaters-mystiske-hovedskader

Holland

Forvaltningsdomstol i Holland udelukker ikke øget sundhedsrisiko fra trådløs teknologi langt under eksponeringsgrænserne.

Juleaften sendte Wilma de Jong, Holland, en julegave ud online: Hun havde modtaget forvaltningsdomstolens afgørelse om, at ICNIRPs retningslinjer ikke er sikre nok til at udelukke øgede sundhedsrisici, når man udsættes for stråling langt under ICNIRPs grænseværdier, og at forskning tyder på, at det faktisk forholder sig sådan. (1)
Hvis dommen – får forrang, vil denne afgørelse få en enorm indvirkning. Under alle omstændigheder betyder denne afgørelse, at:
1. Kommunerne skal inddrage sundhedsinteresser for borgere, der er følsomme over for stråling, i deres lokale antennepolitik.
»De sundhedsmæssige interesser hos de lokale beboere, der er følsomme over for stråling, bør også medtages i hensynet til sagsøgtes interesser.« (ECLI-kendelse: NL: RBGEL: 2020: 6702 [4], , krav 8, med henvisning (i betragtning 4.2.) Til afgørelsen om min anke: ECLI: NL: RBGEL: 2020: 6699 [1] , vurdering 4.4.)
2. ICNIRP’s (falske) sikkerhedsgrænser, kan der ses bort fra.
»Efter rettens opfattelse kan alle argumenter med henvisning til videnskabelig litteratur ikke udelukket, at der er øgede sundhedsrisici, selv i tilfælde af en feltstyrke på under 1 V/m og dermed også for sagsøgernes tilfælde.« [1 V/m svarer til 2 650 µW/m2, o.a.]
(ECLI-dom: NL: RBGEL: 2020: 6699 [1], vurdering 4.4.) Som du måske ved, løber ICNIRP’s eksponeringsgrænser op til 61 V/m (volt per meter). [svarer til 10 000 000 µW/m2, o.a.]
Heraf følger at:
3. Den nationale sanktionering af ICNIRP’s grænseværdier i den påtænkte ‘Ændring af frekvensdekret 2013 for at beskytte folkesundheden mod radiofrekvensfelt’[5] er i strid med denne kendelse.
Selv om der opretholdes en fiktiv sikkerhedsmargen på en faktor 50, ligger ICNIRP-grænseværdierne et godt stykke over 1 V/m, mens forvaltningsdomstolen (se 2.) har fastslået, at øgede sundhedsrisici ved en feltstyrke på under 1 V/m ikke er udelukket.
Desuden fratager en landsdækkende fiksering af ICNIRP-grænserne kommunerne mulighed for at afveje og repræsentere borgernes sundhedsinteresser lokalt (hvilket også er i strid med forvaltningsdomstolens afgørelse, se 1.). Kommunerne bør, hvis de vedtages, ikke afvige lokalt fra ICNIRP-grænserne ved lavere eksponeringsgrænser [6], selv om borgernes sundhedsinteresser kræver det.
Henstillinger fra Sundhedsrådet
Allerede på mødet den 20. oktober 2020 nåede den administrative dommer frem til konklusionen på grundlag af den nylige rapport fra Sundhedsrådets Emv-udvalg [7], at Sundhedsrådet »simpelthen ikke ved«[8] [9].
Ifølge Det Videnskabelige Råd for Regeringens Politik indikerer uvidenhed “usikre risikoproblemer”, der kræver forsigtighed[10]. Denne holdning gentages også i EU’s retspraksis baseret på forsigtighedsprincippet. [11] Selv om Sundhedsrådet foreslår, at det anbefaler forsigtighedsforanstaltninger med hensyn til EMV, er dette faktisk ikke tilfældet.
Ifølge Det Videnskabelige Råd for Regeringens Politik indikerer uvidenhed “usikre risikoproblemer”, der kræver forsigtighed[10]. Denne holdning gentages også i EU’s retspraksis baseret på forsigtighedsprincippet. [11] Selv om Sundhedsrådet foreslår, at det anbefaler forsigtighedsforanstaltninger med hensyn til EMV, er dette faktisk ikke tilfældet.
Kilder:
1) https://stralingsbewust.info/2020/12/24/doorbraak-in-rechtspraak-rond-stralingsrisicos/ 
Se også:
a) https://einarflydal.com/2020/12/31/gjennombrudd-i-nederlandsk-rett-om-helserisiko-ved-straling-svakere-enn-icnirps-grenseverdier/
b) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
Fodnoter:
[1] Dom ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699&showbutton=true.
[2] https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. For »Yderligere forklaring og dokumentation: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf.
[3] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/.
[4] Dom ECLI:NL:RBGEL:2020:6702. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6702&showbutton=true.
[5] https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit. Se også: https://stralingsbewust.info/2020/12/18/mona-keijzer-wil-discutabele-icnirp-limieten-landelijk-vastleggen-en-gemeenten-buitenspel-zetten/.
[6] »Miljølovens artikel 1,4 bestemmer imidlertid, at miljøloven trækker sig, hvis en særlig lov indeholder bestemmelser om en udtømmende regulering på det fysiske miljø. Formålet med denne ændring er at gennemføre et sådant udtømmende system. Det betyder, at decentraliserede myndigheder som provinser, kommuner og vandråd, hvad angår elektromagnetiske felter, ikke vil kunne indføre andre eller supplerende bestemmelser i henhold til miljøloven.« Artikel 5.2. Høringsversionen »Afgørelse om ændring af frekvensafgørelsen 2013 i forbindelse med vedtagelsen af nationale regler til beskyttelse af folkesundheden mod de elektromagnetiske felter, der opstår som følge af anvendelsen af frekvensrum«. (Se også artikel 5,1. Udkast til ordning.) https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.
[7] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid.
[8] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/
[9] Se også: https://stralingsbewust.info/2020/10/11/gezondheidsraad-versluiert-stralingsrisicos-rechter-moet-burgers-stem-teruggeven/.
[10] Det Videnskabelige Råd for Regeringens politik (2008). Usikker sikkerhed. Ansvar omkring fysisk sikkerhed. Side 119-120.
[11] Meddelelse fra Kommissionen om forsigtighedsprincippet, punkt 6.3.1. Proportionalitet. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A52000DC0001.

Norge

Kampen mod Smart Meter målerne i Norge har vundet en stor sejr.
Den regulerende myndighed for det norske energimarked – RME -har truffet en for nordmændene glædelig afgørelse: Energiselskabet VOKKS (nu hedder Etna Nett AS) skal give dispensationer fra AMS (Smart Meter elmåleren) til enhver, der indsender et certifikat og ansøger om fritagelse på grund af helbreds problemer.
Beslutningen gælder for alle norske energiselskaber.
RME gør det klart, at alle energiselskaberne har pligt til at give dispensation, både før installation, og efterfølgende. Brevet fra RME gør det også klart, at det er energiselskabets problem, hvis det har valgt en teknologi, der gør det vanskeligt at håndtere undtagelser.
Vi tager AMS-målere til retten!
Det var først da aktionen “Vi tager AMS-målere til retten!” (1) kom på banen i efteråret, at der skete noget i sagen. I brevet til VOKKS fra RME 28.1.2021 (2) er konklusionen krystalklar: Alle netværksvirksomheder har pligt til at give en undtagelse, når kunden ansøger med et certifikat fra en læge eller psykolog.
Folk har været desperate
Mange har været desperate, på grund af følsomhed over for elektromagnetiske felter. Mange har haft de klassiske symptomer, dvs. varianter af samme type, som de amerikanske diplomater blev ramt af i Moskva, Havana og Guangzhou og som længe har været kendt som EHS.
Et eksempel er en kvinde, som havde fået installeret en AMS-måler på trods af en lægeattest – og som straks blev meget syg med blodtryksproblemer og blev fløjet til Rigshospitalet. For hende blev huset næsten ubeboeligt. Nu får hun i det mindste senderen ud af måleren. Tilbage står så at få beskyttet sig mod naboerne. Der er utallige andre lignende eksempler.
Retssager og protester
Der er lige nu ved at blive sat alvorligt spørgsmålstegn overalt i verden, ved den store mikrobølgefest, der for alvor startede i midten af ​​1990’erne: Skader på sundhed og miljø er nu ved at blive dokumenteret i diverse retssale. Lige nu i USA afsløres det, hvordan tilsynsmyndigheden FCC ikke har taget hensyn til den eksisterende forskning. Det sker for åbne skærm i en retssag, hvor 11.000 sider med beviser er lagt frem på dommernes bord.
Troen på at den trådløse kommunikation kan vokse ind i himlen, bliver plukket fra hinanden lidt efter lidt, som Einar Flydall skriver. (3)
Kilder:
1) https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
2) https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/01/RME-Vedtak-i-klagesak-mot-VOKKS-28012021.pdf
3) https://einarflydal.com/2021/01/29/ams-vi-vant-viktig-vedtak-mot-vokks/
 Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
Please follow and like us:

Tilføj en kommentar

Solve : *
36 ⁄ 18 =