Nyhedsbreve 2021

6. september 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Hermed et lidt forsinket nyhedsbrev for august måned. Scroll ned over nyhedsbrevet og orienter dig om indholdet. Der er denne gang en del vigtige artikler, som du bør kende eksistensen af, og som du, når du har tiden til det, kan gå i dybden med. Vores konkrete viden om de skadelige elektromagnetiske stråler bliver kun større. Når der ikke bliver taget tilstrækkelig aktion i forhold til denne viden, skyldes det, at man ikke ønsker at se elefanten i rummer. Ikke at det er svært, men både industri og myndigheder har nogle strategier, som de bruger for at få det hele til at se lidt fredsommeligere ud. 
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– EHS
– Dyrelivet
– Danmark
– Internationalt
– Overvågning
– Ildsjæle
– Overtalelsesstrategier
– Forskning og grænseværdier
– 6G og våbensystemer

EHS

De el-overfølsomme bliver ved med at være her. Det er tid til at tage sagen alvorligt

Som David Wedege skriver i Sundhedspolitisk tidsskrift (1) lever de værst ramte langt ude på samfundets kant. Nogle helt uden strøm og så langt fra højspændingsmaster og telemaster som muligt. Nogle maler deres soveværelser med elafskærmning og bærer beskyttende tøj med sølvtråde og lever fysisk og psykisk isoleret og mister job, hjem, familie og venner.
Kilder:
1) https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/5131-el-overfolsomme-skal-tages-alvorligt-af-videnskabelige-grunde.html

Uoverensstemmelse mellem sandsynligheden for eksistensen af EHS (elektromagnetisk hypersensivitet) og resultaterne af EHS-forskningsundersøgelserne.
Hvis det logiske argument, der støtter eksistensen af ​​EHS, er korrekt, kan der være problemer med kvaliteten af ​​designet af EHS-forskningsundersøgelserne.
Dariusz Leszczynski, som er ekspert i molekylærbiologi og adjungeret professor ved University of Helsinki, Finland, gennemgår i forskningsrapporten, offentliggjort den 6. juli 2021, de videnskabelige beviser for individuel følsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS). 
(1)
Sammenfatning
I undersøgelsens sammenfatning skriver han:
“En del af befolkningen betragter sig som værende følsomme over for den menneskeskabte elektromagnetiske stråling (EMF), der udsendes af strømledninger, elektriske ledninger, elektriske husholdningsapparater og de trådløse kommunikationsenheder og netværk. Følsomheden er kendetegnet ved en lang række ikke-specifikke symptomer, som de følsomme mennesker hævder at opleve, når de udsættes for EMF. Mens de oplevede symptomer i øjeblikket betragtes som en svækkelse i det virkelige liv, er den faktor, der forårsager disse symptomer, stadig uklar. Indtil videre kan forskerne ikke finde årsagssammenhæng mellem symptomer, som de følsomme personer oplever, og eksponering for EMF. Som præsenteret i denne gennemgang er de hidtidige videnskabelige undersøgelser, der undersøger følsomhed over for EMF, imidlertid af dårlig kvalitet for at finde sammenhængen mellem EMF-eksponeringer og følsomhedssymptomer hos nogle mennesker. Det er logisk at overveje, at følsomheden over for EMF findes, men den videnskabelige metode, der anvendes til at finde den, er af utilstrækkelig kvalitet. Det er tid til at droppe psykologi-drevne provokationsstudier, der spørger om følelsesbaserede ikke-specifikke symptomer, som frivillige under EMF-eksponering oplever. En sådan forskningsmetode producerer kun subjektive og derfor meget upålidelige data, der er utilstrækkelige til at bevise eller afkræfte årsagsforbindelse mellem EHS og EMF. Der er behov for en ny retning i studiet af følsomhed over for EMF. Grundlaget for det er forestillingen om et almindeligt kendt fænomen med individuel følsomhed, hvor individers respons på EMF afhænger af individets genetiske og epigenetiske egenskaber. Det foreslås her, at nye undersøgelser, der kombinerer provokationsmetode, hvor frivillige udsættes for EMF, og teknologier med høj gennemstrømning af transkriptomik og proteomik bruges til at generere objektive data, der detekterer molekylært niveau biokemiske reaktioner fra menneskekroppen til EMF.”
Findes der EHS?
I et af afsnittene stiller Dariusz Leszczynski dette spørgsmål.
Samlet set er de hidtil udførte undersøgelser ikke i stand til at bevise årsagsforbindelse mellem EHS og EMF-eksponeringer. Der er dog flere indikatorer, der tyder på, at individuel følsomhed over for EMF muligvis eksisterer. Der er et velkendt og videnskabeligt veletableret fænomen med den individuelle følsomhed [245]. Individuel følsomhed betyder, at forskellige personer på grund af de genetiske og epigenetiske forskelle mellem mennesker kan have forskellig følsomhed over for det samme middel, hvad enten det er naturligt eller menneskeskabt, stråling eller kemisk. Fænomenet med den individuelle følsomhed over for stråling er velkendt for ioniserende stråling [246, 247], for ikke-ioniserende ultraviolet stråling [248, 249] og for ultralyd [250].
Med hensyn til EMF-eksponeringer har flere undersøgelser vist, at individuelle forskelle kan føre til individuel følsomhed over for EMF. Den epidemiologisk case-control undersøgelse, Interphone, har vist, at kun nogle af de personer, der er højest udsat for mobiltelefonens strålingsgruppe, har udviklet hjernecancer. Den nylige undersøgelse fra National Toxicology Program (NTP) i USA har vist, at i den højeste eksponeringsgruppe, hvor strålingsdosis modtaget af dyr (rotter) var meget høj, har kun få rotter fra denne stærkt eksponerede gruppe udviklet kræft. Der er også laboratorieundersøgelser af in vitro-eksponerede celler, der viser, at forskellige celletyper kan have forskellig følsomhed over for EMF-eksponeringer [251], [252], [253]. Derfor er det videnskabeligt berettiget at mistanke om (antage), at den individuelle følsomhed også kan eksistere for EMF-eksponeringer. Imidlertid er de væsentlige, men stadig ubesvarede spørgsmål:
1) hvad er de niveauer af EMF, der tolereres uden skadelige helbredseffekter af størstedelen af ​​befolkningen, og
2) hvad er de fysiologiske forudsætninger (f.eks. sundhedsstatus) for forekomsten af ​​højere følsomhed over for EMF og,
3) hvilke modforanstaltninger skal der overvejes for at beskytte dem, der er mere følsomme og sårbare over for EMF-eksponeringer.
Derfor er der uoverensstemmelse mellem sandsynligheden for EHS-eksistens og resultaterne af EHS-forskningsundersøgelserne. Hvis det logiske argument, der støtter eksistensen af ​​EHS, er korrekt, kan der være problemer med kvaliteten af ​​designet af EHS-forskningsundersøgelserne.

Endelige konklusioner
“Problemer og løsninger til EHS-forskning er opsummeret i figur 2. (Figuren viser problemer med de nuværende EHS-undersøgelser og behovet for introduktion af en kombination af provokationsmetode og ‘omics’-teknikker tilgang til forskning i EHS.)I løbet af de sidste 30 år har et stort antal forskningsundersøgelser undersøgt årsagssammenhæng mellem EMF-eksponeringer og EHS-symptomer.
Størstedelen af ​​undersøgelserne fandt ingen sammenhæng mellem EMF og EHS.
EHS-undersøgelserne har undersøgt akutte effekter, men har ikke haft mulighed for at undersøge forsinkede EMF-reaktioner.
Det største problem er, at forskere ikke ved, om EHS-frivillige faktisk har korrekt selvdiagnose af EHS, eller om diagnosen er forkert, og eksperimentelle grupper er forurenet i ukendt grad af ikke-EHS-personer. I ekstreme situationer kunne det være at i den mindre gruppe af frivillige, der blev brugt i forskningsundersøgelser, slet ikke var nogen EHS-personer.
Indtil for nylig har forskning vedr. EHS gået i retning af nocebo som årsag til EHS, hvad der er forkert.
I stedet for at studere åbenbar indvirkning af nocebo eller lignende medicinske undersøgte sygdomme, bør forskningen fokusere på at finde egnede biokemiske og biofysiske markører, der kan bruges i kombination med enkelt-individuelt fokuserede provokationsstudier til at bestemme kilderne til EHS-symptomer.
Opfattelsen, at der ikke er nogen årsagssammenhæng mellem EHS og EMF, er ikke bevist. Synspunktet, der fremføres af WHO’s EMF-projekt, Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP), Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICES) og adskillige statslige organisationer, bør revideres, fordi de videnskabelige forskningsdata er af utilstrækkelig kvalitet til at blive brugt som bevis for manglen på kausalitet.”

Kilder:
1) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
246) Bourguignon, MH, Gisone, PA, Perez, MR, Michelin, S, Dubner, D, Di Giorgio, M, et al.. Genetic and epigenetic features in radiation sensitivity. Part I: cell signalling in radiation response. Eur J Nucl Med Mol Imag 2005; 32:229–46.
https://doi.org/10.1007/s00259-004-1730-7
247) Bourguignon, MH, Gisone, PA, Perez, MR, Michelin, S, Dubner, D, Di Giorgio, M, et al.. Genetic and epigenetic features in radiation sensitivity. Part II: implications for clinical practice and radiation protection. Eur J Nucl Med Mol Imag 2005: 32:351–68. https://doi.org/10.1007/s00259-004-1731-6
248) Rees, JL. The genetics of sun sensitivity in humans. Am J Hum Genet 2004;75:739–51.
https://doi.org/10.1086/425285
249) Kelly, DA, Young, AR, McGregor, JM, Seed, PT, Potten, CS, Walker, SL. Sensitivity to sunburn is associated with susceptibility to ultraviolet radiation-induced suppression of cutaneous cell-mediated immunity. J Exp Med 2000;191:561–6. https://doi.org/10.1084/jem.191.3.561
250) Barnett, SB, Rott, HD, ter Haar, GR, Ziskin, MC, Maeda, K. The sensitivity of biological tissue to ultrasound. Ultrasound Med Biol 1997;23:805–12.
https://doi.org/10.1016/s0301-5629(97)00027-6
251) Nylund, R, Leszczynski, D. Mobile phone radiation causes changes in gene and protein expression in human endothelial cell lines and the response seems to be genome‐ and proteome-dependent. Proteomics 2006;6:4769–80.
https://doi.org/10.1002/pmic.200600076
252) Remondini, D, Nylund, R, Reivinen, J, Poulletier de Gannes, F, Veyret, B, Lagroye, I, et al.. Gene expression changes in human cells after exposure to mobile phone microwaves. Proteomics 2006;6:4745–54.
https://doi.org/10.1002/pmic.200500896
253) Martin, C, Percevault, F, Ryder, K, Sani, E, Le Cun, JC, Zhadobov, M, et al.. Effects of radiofrequency radiation on gene expression: a study of gene expressions of human keratinocytes from different origins. Bioelectromagnetics 2020;41:552–7.
https://doi.org/10.1002/bem.22287

Dariusz Leszczynski: Hvorfor skyder EHS ramte og aktivister sig igen og igen i deres egen fod
Spørgsmålet stiller Leszczynski i sin blog den 7. august 2021. (1) Baggrunden er hans forskningsrapport fra den 6. juli 2021, (2) hvor han gennemgår de videnskabelige beviser for individuel følsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS) og de modsvar han har fået bl.a. fra Michael Bevington, (3) bestyrelsesformand i Electrosensitivity UK. (4)
Kilder:
1) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/08/07/why-ehs-sufferers-and-activists-are-shooting-their-own-foot-again-and-again/
2) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
3) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0101/html
4) http://www.es-uk.info/

Dyrelivet

Pesticider sammen med elektromagnetiske felter er endnu mere usundt for bier end pesticider alene

En nylig offentliggjort undersøgelse fra Italien (1) viser, at pesticider alene ikke er godt for bierne, men at pesticider kombineret med elektromagnetiske felter er endnu værre. Rapporten ‘Kombinerede virkninger af pesticider og elektromagnetiske felter på Honningbier: Multi-Stress-eksponering’ blev offentliggjort den 10. august 2021.
Overalt er der en stigende bekymring for reduktionen i antallet af bier samt bestøvere i det hele taget. Nedgangen ses som et yderst alvorligt signal på det igangværende tab af biodiversitet.

Hvad er årsagen til at bierne forsvinder?
Hvilke ændringer i miljøet kan begrunde nedgangen? Mange hævder, at det er pesticidernes skyld. Er man bekymret for de elektromagnetiske felters rolle i insekternes forsvinden er risikoen for at blive kaldt sølvpapirshat temmelig stor. Det har undersøgelsen nu gjort til skamme.
Undersøgelsen
Ved felt undersøgelsen blev de kombinerede virkninger af to mulige stresskilder for bier, pesticider og elektromagnetiske felter (multispændingsforhold) analyseret. Tre eksperimentelle steder blev valgt: et kontrolsted langt fra direkte menneskeskabte stresskilder, et pesticid-stress-sted og et multi-stress-område, hvor der sammen med eksponering for pesticider også var tilstedeværelse af ​​et elektromagnetisk felt, konkret fra en højspændingsledning. Alle bierne kom fra den samme pulje.
Resultatet
Efter et års overvågning viste der sig et komplekst billede af flere inducerede virkninger, især på multistressstedet: såsom forekomsten af sygdom (amerikansk foulbrood), højere dødelighed i underkurvene (fælles for pesticidstress-stedet), adfærdsændringer (udskiftning af dronninger, overskud af både droneyngel deponering og honninglagring) og biokemiske anomalier (højere ALP-aktivitet (alkalisk phosphatase) i slutningen af ​​sæsonen). Multistress-stedet havde bi-koloniernes dårligste sundhedstilstand, med kun en i live ved afslutningen af ​​eksperimentet ud af de fire, der var til stede i begyndelsen.
Konklusion
Undersøgelsens samlede resultater indikerer klart, at ved multistressbetingelserne fremkom både biokemiske, fysiologiske og adfærdsmæssige ændringer, ændringer som i høj truede bi koloniens overlevelse. 
Kilder:
1) Combined Effects of Pesticides and Electromagnetic-Fields on Honeybees: Multi-Stress:
https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/716
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

Opkald til alle miljøforkæmpere!
Den hidtil vigtigste peer reviewed artikel om miljøeffekter af trådløs radiofrekvent stråling er netop offentliggjort og fortjener en fuldstændig læsning

Den omfattende gennemgang af Levitt, Lai og Manville (2021) (1) giver et væld af videnskabelige oplysninger, der forbinder de videnskabelige nedslag om skaderne ved radiofrekvent stråling (RFR) på flora og fauna. I en meget læsebar tekst besvarer forfatterne de mange gådefulde spørgsmål om det komplekse emne, som kombinerer biologi, økologi, teknologi og fysik.
Forfatterne advarer: “Det er på tide at anerkende den omgivende EMF som en ny form for forurening samt udvikle regler hos tilsynsmyndigheder, der betegner luft som ‘habitat’ så EMF kan reguleres som andre forurenende stoffer.
Det skriver ‘Physicians for Safe Technology’, som også ridser indholdet op. (2)
Miljøforskere er enige: Ændringer er nødvendige
De fleste af os er klar over, at menneskelig aktivitet drastisk har ændret både det terrestriske miljø samt havmiljøet, hvilket forårsager et accelereret fald i arter og biodiversitet med jordforringelse, overhøstning, plastisk og kemisk forurening og udvinding og brug af fossile brændstoffer. Miljøforskerne er enige om, at transformative ændringer er nødvendige.
Men hvad sker der med miljøet, når mennesker ændrer Jordens tidligere lave niveau af geomagnetiske kræfter, som livet udviklede sig harmonisk i? Kan mobilmaster ​​og opsendelse af 5G-satellitter påvirke arter, der er afhængige af Jordens magnetfelter til navigation, fouragering, bestøvning og reproduktion? Hvad er virkningerne på klimaændringer?

Virkningerne af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna
Efterhånden som det videnskabelige samfund herunder læger bliver opmærksomme på de reelle sundhedsfarer ved mobilmaster, mobiltelefoner og alle trådløse enheder, har miljøforkæmpere været meget mere langsomme til at anerkende virkningerne af den trådløse infrastruktur på dyreliv, økosystemer og landbrug. Litteraturgennemgangen af Levitt, Lai og Manville skal tilskynde miljøforkæmpere til at uddanne sig selv og lade sig involvere i beskyttelsen af de naturlige økosystemer ud over betragtninger om levesteder, pesticider og industrielle forurenende stoffer. Trådløs radiofrekvent stråling (RFR) er et forurenende stof, der stille og roligt har sneget sig ind i vores liv fremmet af teleindustrien for at omdanne vores verden til et fuldkomment teknologisk samfund, hvor vi konstant er forbundet med hinanden og de objekter, der omgiver os, uden at vi ser op og opdager den langsomme tilbagegang af det naturlige miljø og den menneskelig afkobling, der følger af teknologiens udvikling.
Det globale 5G netværk samt “Smart Grid” netværket er en planetarisk udfordring
Uden forskning, overvågning eller offentlig viden om RF-niveauer spreder mobilmasterne ​​sig hurtigt i landdistrikterne samt i følsomme vilde områder, i rummet, i vores lokalsamfund og på vores vejbaner med store netværk af “Smart Grid” og 5G-systemer, der griber ind i hele luftrummets miljø. Den nuværende lovgivning beskytter industrien frem for folkesundheden og de planetariske bekymringer ved ukontrollerbare radiofrekvente stråling.
Om virkningerne af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna, skriver forfatterne i 1. del: ”Vi har endnu ikke taget hensyn til andre arters unikke fysiologier, eller hvordan de bruger miljøet på måder, som mennesker ikke gør, når vi antager at den uhindrede brug af EMF/RFR kan fortsætte uformindsket og få lov til at vokse på ubestemt tid.”
Sikkerhed, videnskab og løsninger: Del 1,2 og 3
Den grundige artikel af Levitt et al. består af 3 dele, hvor 1. del sætter spørgsmålstegn ved sikkerheden ved de trådløse teknologier og 5G. 2. del ser på dyreforsøg og magnetoreceptions mekanismer, mens 3. del undersøger eksponeringsstandarder, love og forslag til at løse problemet for at beskytte det naturlige miljø.
“Tab af vilde dyr er ofte uset og udokumenteret, indtil vendepunktet er nået. Langsigtede vedvarende EMF-eksponeringsstandarder på lavt niveau, som ikke findes nu, bør ligeledes fastsættes for dyrelivet, og miljølovgivningen bør strengt håndhæves.” (Levitt 2021)
Del 2: ‘Virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna. Del 2 med temaet: Hvordan arter interagerer med naturlig og menneskeskabt EMF’ er netop blevet offentliggjort, (3) og del 3 afventer offentliggørelse.
New Hampshire rapporten om 5G
Den første kommission, der blev nedsat i USA for at undersøge miljø- og sundhedseffekter af 5G-teknologien, offentliggjorde deres omfattende slutrapport den 1. november 2020. (4) Kommissionen, der skulle undersøge miljø- og sundhedseffekterne mødtes et dusin gange i løbet af et år og udarbejdede 15 anbefalinger om behovet for offentlig uddannelse om de trådløse farer, RF-sundhedsundersøgelser, RF-målinger, mobilmasternes setbacks, fiberoptik frem for trådløs implementering, kommercielle advarselsskilte samt beskyttelse af dyrelivet.
ANBEFALING nr. 14: Staten New Hampshire bør engagere agenturer med passende videnskabelig ekspertise, herunder økologisk viden, til at udvikle grænseværdier for RF-stråling, der beskytter træerne, planter, fugle, insekter og bestøver.
Dyr undgår områder med mobilmaster
Macedo (2018) (5) fandt at mobildækning er en meget effektiv indikator for menneskelig tilstedeværelse i global skala, samt at hvor der er mobildækning, er sandsynligheden for at finde dyr lav (18%) og for truede arter endnu lavere (4%). En videnskabelig amerikansk blog udtalte at “deres undersøgelse afslører, at mange netsider, som Human Footprint Index angiver områder som værende “vejløse” og derfor gæstfri for dyrelivet, men områderne har faktisk høje niveauer af mobildækning, hvilket indikerer, at områderne ikke har en så god standard som indekset synes at angive.
UNESCO World Heritage Wildlife Area: Arter forsvinder, når mobilmaster ​​dukker
Et væld af fagfællebedømt litteratur viser negative virkninger på miljøet med fald i insekt-, fugle- og dyrelivspopulationer i byer, og hvor der er placeret mobilmaster. Det kan betegnes som en katastrofe for biodiversiteten, de skrøbelige områder for dyreliv, kritiske bestøvere samt landbrug, især med additive virkninger af pesticider, toksiner, tab af levesteder og en planet under opvarmning. En etno-botonists rapport om Unescos Mt. Nardia World Heritage Park dokumenterer omhyggeligt denne langsomme tilbagegang i bestande af arter med stigning i opsætningen af mobilmaster ​​og uden andre forstyrrelse gennem en 15 års periode (2000-2015). (6) I en personlig rapport fra Grækenland har ivrige fuglekiggere også bemærket den kraftige tilbagegang og fravær af trækkende arter, som de entusiastisk har fulgt år efter år og nu er væk.
MOEF-rapport om dyreliv
Det interministerielle udvalg (IMC) for ekspertforskere i Indien gennemgik litteraturen om virkningerne af RF-EMF-stråling på dyreliv, mennesker og biosfæren. I deres MOEF-rapport fra 2010 (7) fandt de, at ud af de 919 forskningsartikler, der blev indsamlet om fugle, bier, planter, dyr og mennesker, viste 593 virkninger, 180 viste ingen virkninger, og 196 var ufuldstændige undersøgelser. Alle organismer blev påvirket.
Human Effects – 62% viste effekter, 13% ingen effekt og 25% uklare.
Planteffekter – 87% viste virkninger, og 13% var utydelige.
Dyrelivseffekter – 62% viste effekter, 4% ingen effekt og 36% ufuldstændige.
Bieffekter – 85% viste effekter og 15% ingen effekt
Fugleeffekter – 77% viste effekter, 10% ingen effekt og 13% ufuldstændige.
Bred negativ påvirkning på pattedyr, fugle, insekter, træer, planter og bakterier
Bredden af forstyrrelser af den menneskeskabte kunstige RF -stråling mod alle levende organismer er ikke kun fra de direkte påvirkninger af RFR-emissioner på komplekse biologiske systemer, men inkluderer også indirekte påvirkninger af den trådløse teknologi med ukontrolleret kulstofaftryk, giftigt e-affald og minedrift efter jordmineraler. De levende arter er både i træer, flyver gennem luften samt lever og yngler i eller i nærheden af ​​vand, som alle er sårbare over for nærliggende stråling fra mobilmaster, militære operationer og milliardærernes rumkapløb.
Mekanismer
Oscillation af Ioner

Panagopoulos (2013) ( 8 ) bemærker, at kunstig RF fra trådløse enheder og infrastruktur er polariseret, pulserende og sammensat med forskellige frekvenser, der er meget forskellige fra den naturlige baggrunds RF, hvilket forårsager eksterne svingningskræfter, der igen forårsager en tvungen vibration af frie ioner og membranforstyrrelse af calciumkanaler. Dyr er særdeles følsomme over for lave niveauer af elektromagnetisk stråling, hvilket kan forklare, hvordan de fornemmer jordskælv længe før mennesker (Panogopoulos 2020). (9)
Oxidation
Yakymenko (2016) så på 100 peer-reviewed undersøgelser af oxidative virkninger af mikrobølgeradioer med lav intensitet, som forårsager cellulær afbrydelse og oxidativ skade på DNA, lipider og membraner. (10) Han fandt, at 93 af de 100 undersøgelser bekræftede, at disse trådløse radiofrekvenser inducerede oxidativ stress i biologiske systemer, der overvælder kroppens evne til at neutralisere dem. Dr. Henry Lai har i BioInitiative Report tilføjet endnu flere undersøgelser om dannelse af frie radikaler og oxidation fra EMR. Af 263 undersøgte undersøgelser viste 235 (eller 89%) bioeffekter, og 28 (eller 11%) viste ikke bioeffekter. (11) Litteraturen bekræfter også, at antioxidanter blokerer celleskade fra RF -stråling. (12)
Resonans effekter
Thielens (2018) (13) undersøgte små millimeterbølgelængder, der nu bruges i 5G eller 5. generations kommunikationsteknologi (5GHz-300GHz). Disse bølgelængder er ret små og på størrelse med insekter. Han så på energiabsorberingen af vibrationsresonans en på bier og biller, der forårsagede ændringer i adfærd, fysiologi, morfologi og dødelighed. Thielens bemærker, “Alle insekter viste en generel stigning i absorberet RF-effekt ved og over 6 GHz i sammenligning med den absorberede RF-effekt under 6 GHz.”  De additive vibrationseffekter ligner den, der opstår når ​​en operastjerne, knuser et vinglas med sin stemme.
Ved at ramme den rigtige frekvens og vibration, afhængigt af objekternes størrelse, form og komposition kan operastjerner og andre sangere knuse et vinglas via et fysisk fænomen kendt som en resonanseffekt. Disse vibrationskræfter er additive og til sidst er de store nok til at kunne knuse objektet. Et lignende eksempel er vinde på 40 kilometer i timen, der igangsætter de helt rigtige mekaniske vibrationskræfter til at ødelægge Tacoma broen i 1940. (14) Planetforskeren Neil deGrasse Tyson forklarer det samme. Små 5G millimeter bølgelængder kan have samme virkning på insekter.
Radikal spin-mekanisme, fuglegeomagnetisk navigation og vores sjette sans
De første realtidsobservationer af biologisk magnetoreception af levende celler blev set på University of Tokyo og offentliggjort i år. (15) Et svagt magnetfelt svarende til en køleskabsmagnet blev ført hen over celler, det forårsagede ændringer i fluorescens, hvilket indikerer en biokemisk effekt af magneten. Eksperimentet demonstrerede, hvad der kaldes en elektronradikalparreaktion, som er hypotesen for, hvordan magnetoreceptorkryptokromer fungerer hos fugle. Denne kritiske opdagelse hjælper med at forklare, hvordan fugle, bier, havdyr og insekter bruger jordens svage geomagnetiske kraft til at navigere, og hvordan svage elektromagnetiske felter fra trådløse enheder også kan påvirke menneskers sundhed. Medforfatteren Woodward bemærkede: “Vi synes, vi har ekstremt stærke beviser for, at vi har observeret en rent kvantemekanisk proces, der påvirker kemisk aktivitet på celleniveau.” Forskere ved California Institute of Technology fandt tegn på, at mennesker også har magnetoreceptionsevne. (16) Kan dette være vores sjette sans?
Unik 5G-mekanisme for Harm-Brillouins forstadier
5G millimeter bølgelængder har flere komplekse penetrationskarakteristika samt interaktioner med biologiske systemer. Det er aldrig påvist i naturen. 5G bruger et faset array med flere antenner, der hurtigt lægger pulseringerne oven på hinanden og som ikke tillader genopretning. Beamforming teknologien bruges også og som giver mulighed for fokuserede smalle stråler, der har højere effekt, bevæger sig over  længere afstande og trænger gennem bygninger.
5G anvender bittesmå millimeterbølger, som rapporter angiver kun kan trænge igennem de ydre lag af huden. På overfladen virker dette mere sikkert end de længere bølgelængder, der passerer gennem vores kroppe, men hele vores nervesystem kommunikerer via huden. Nervesystemet kommunikerer igen med immunsystemet, det endokrine system samt det reproduktive system i et komplekst array. Undersøgelser viser, at når millimeterbølgeenergi hurtigt kommer ind i huden, kan der skabes en bølgefront, som ikke spredes, men formerer sig fra celle til celle. Energisprængningerne producerer det, der er kendt som Sommerfield og Brillouins forstadier, (17) hvilket kan forårsage ikke-lineære forstyrrelser i levende systemer. 5G bredbånd producerer flere af disse end 5G alene.
En række ældre undersøgelser bekræfter en lang række skader som følge af udsættelse for millimeterbølgelængder. Afklassificeret russisk forskning fra Zalyubovskaya et al i 1977 (18) viste, at eksponering for lave millimeterbølgelængder forårsagede brede strukturelle ændringer i hud og indre organer. De konkluderede, at millimeterbølgelængder var meget biologisk aktive og havde en ugunstig virkning på organismen. Pakhomov (1998) gennemgik litteraturen og fandt lignende systemiske effekter. (19)
Farvel til fugle og bier
Storke og padder

Balmori A. (2005, 2008, 2009) har undersøgt virkningerne af RF -stråling fra mobilmaster ​​og fandt reproduktionssvigt hos hvide storke, hvor deres reder var tættere end 200 fod fra masten. Han fandt også fald i husspurve over tid, forringelse af fjerdragten, problemer med bevægelse samt et nedsat immunsystem, der kan gøre fugle mere sårbare over for infektioner. Han noterede undersøgelser, der viser udviklingsmæssige abnormiteter i kyllingefostre udsat for pulseret RFR, især i den tidlige udvikling. Han studerede også mobilmasters virkninger på padder, som afslørede at haletudser har for høj en dødelighed, langsommere og asynkron vækst (Balmori 2008). (20)
Fugle
Engles et al (2014) (21) bemærker, at fugle indeholder magnetit, som orienterer dem i forhold til Jordens magnetfelt. Han udsatte migrerende europæiske robins (rødhals) for baggrundselektromagnetisk støj i uskærmede træhytter på University of Oldenburg bycampus i Tyskland. Han fandt, at de ikke kunne orientere sig ved hjælp af deres magnetiske kompas. Hvis de blev jordet, dukkede deres orienteringsevne op igen, men forsvandt, hvis der blev genereret bredbåndsradiofrekvenser inde i hytterne. Han troede først på virkningerne, da han havde udført den samme dobbeltblindede undersøgelse mange gange gennem 7 år og med forskellige kandidatstuderende for at bekræfte effekten, før han offentliggjorde sine resultater.
I 1998, kort efter at der blev installeret mobilmaster i Pennsylvania, endte et dueløb med en katastrofe, da op til 90% af fuglene var desorienterede og mistede deres navigationsevner. When Homing Pigeons Don’t Go Home Again, NY Times. 6. december 1998. (22)
Bier og insekter
Sharma et al (2010) kiggede på biers adfærd ved at placere en mobiltelefon i nærheden af ​​bikuben. (23) De fandt at arbejdsbier, vendte sjældnere og sjældnere tilbage til bikuben efter installationen af ​​en mobiltelefon. Der var et betydeligt fald i kolonien samt i graden af lægning af dronningeæg. Favre et al (2017) demonstrerede klart, (24) at biernes adfærd bliver forstyrret af udsættelse for mobiltelefonens GSM -radiofrekvente stråling og fik arbejdsbierne til at udsende et såkaldt rørsignal til at sværme. Bierne demonstrerede også aggression efter 30 minutters eksponering for mobiltelefoner. Liang demonstrerede magnetoreceptorer i biernes mave. (25) Cammaerts (2017) foretog en række undersøgelser af mobiltelefonstråling og fandt, at insekter, især myrer, er ekstremt følsomme over for radiofrekvent stråling (RFR). (26) Cammaerts (2017) bemærker, at den kraftige nedgang af bier (kolonikollapsforstyrrelse) startede ikke med brugen af insektpesticider, men meget senere samt at fjernelsen af pesticider ikke har været ledsaget af den forventede stigning i bipopulationerne. Det er en bekymrende tendens med det stigende tab af biodiversitet, som insekter er grundlaget for.
Wan (2020) bemærker, at små ændringer i jordens geomagnetiske kraft kan påvirke insekter, der vandrer. (27)
Yanagawa (2020) studerede ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadedyr ved hjælp af 2,45 GHz mikrobølgestråling, den samme frekvens som din mobiltelefon og Wi Fi, og fandt ikke-termiske dødelige effekter. (28)
Træer
Waldmann-Selsam (2016) så på sammenhængen mellem usædvanlige (generelt ensidig) træskader og radiofrekvent eksponering over 9 år i 2 byer i Tyskland. Forskerne fandt betydelige forskelle mellem den beskadigede side ind mod en mobilmast og den modsatte side samt forskelle mellem den udsatte side af beskadigede træer og alle andre grupper af træer i begge sider. Af de 30 træer i lavt EMF -miljø var der ingen skade. (29)
Planter
En gennemgangsartikel af Halgamuge (2017) (30) bemærker “data fra en betydelig mængde af undersøgelserne om RF-EMF’er fra mobiltelefoner viser fysiologiske og/eller morfologiske virkninger” på planter. Hans forskning fandt “majs, roselle, ærter, bukkehorn, ænder, tomat, løg og mungbønne planter synes at være meget følsomme over for RF-EMF’er.” Dette ville give mening, da planteceller udviklede sig til at kommunikere via små elektromagnetiske kræfter.
Quershi et al (2017) udsatte tørre kikæretfrø for mobiltelefonstråling i 900MHz og 3,31GHz frekvensområdet med ubehandlede frø som kontrolgruppe. Forskerne fandt, at den ikke-ioniserende ikke-termiske radiofrekvente stråling inducerede genotoksiske virkninger på kikærterodspidscellerne, når de voksede. (31)
Bakterier
Said Salman (2019) undersøgte Wi-Fi effekter på antibiotikamodtagelighed og biofilmproduktion hos bakterier og fandt en øget antibiotikaresistens i E Coli samt øget biofilmproduktion i Staph aureus, Staph Epidermidis og E Col, når de udsættes for 2,4 GHz Wi Fi. (32)
Sharma (2018), der var bekymret over det voksende problem med antibiotikaresistens, undersøgte jordprøver nær og langt fra celletårne ​​og identificerede øgede niveauer af antibiotikaresistens. (33)
Taheri (2017) fandt, at kulturer i Escherichia udsat for RF-emissioner fra en GSM 900 MHz mobiltelefonsimulator og en fælles 2,4 GHz Wi-Fi-router, reducerer modtageligheden for antibiotika med øgede eksponeringstider. (34) Antibiotikaresistens i det medicinske samfund betragtes som en af ​​vor tids største sundhedsmæssige udfordringer. (35)
Ionosfæren og rummet
Forfatterne fremhæver fremkomsten af ​​”New Space” med den hurtige indsættelse af 5G og andre store satellitter fra Elon Musks Space X Starlink (42.000 planlagte) til Jeff Bezos og Amazons Project Kuiper (3.236 planlagt) til Bill Gates Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx) ) projekt og mange andre, som vil udsende stigende RF -stråling, der når alle hjørner af jorden og himlen fra en lav jordbane. FCC har allerede åbnet for at 57-64GHZ kan være et spektrum uden licens spektrum, hvor kommercielle IOT-produkter vil blomstre ved at kommunikere gennem rummet for at slukke din brødrister, mens du sidder behageligt i din lænestol.
Der har om jorden været et kredsløb af omkring 2.000+ satellitter i årtier i “Old Space”, hvor NASA tog os til månen, underviste os om rummet og hvor rumindustrien ikke tilhørte private interesser. I 2016 ændrede det sig med introduktionen af ​​venturekapitalister og start-ups, der i samarbejde med NASA, med en offentlig tillid, opbyggede rumprogrammer fra bunden, for at privatisere rummet.
Den nye kommercialisering af rummet med det mål at levere privat globalt internet samt at udvinde værdifuld forbrugerdata, der er rentable for telekom og “New Space” -industrien, vil øge intensiteten af ​​emissioner og energiforbrug betydeligt og uden miljøkontrol. Den amerikanske EPA-afdeling, der studerede ikke-ioniserende stråling, blev nedlagt i 1995. Rummet har ingen international gennemgangsproces, men har rumlovstraktater, hvis mål er at “håndtere spørgsmål som f.eks. Ikke-tilegnelse af det ydre rum i et enkelt land, våben kontrol, frihed til forskning, ansvar for skader forårsaget af rumgenstande, sikkerhed samt redning af rumfartøjer og astronauter, forebyggelse af skadelig interferens i forhold til rumaktiviteter og miljø, anmeldelse og registrering af rumaktiviteter, videnskabelig undersøgelse og udnyttelse af naturressourcer i det ydre rum og bilæggelse af tvister.”
5G i rummet
5G påvirkningerne af ionosfæren er især bekymrende, da deres bølgeformer kan forårsage ukendte atmosfæriske forstyrrelser i forskellige lag med RF-stråling fra telekommunikationen, der bevæger sig frem og tilbage mellem satellitter og jorden. “Disse ioniseringslag kaldet sporadiske E-lag har betydelige virkninger på dynamikken og stabiliteten af ​​det lokale plasma på magnetiske fluxlinjer, der passerer gennem dem, og giver en feedback til neutral- og plasmadynamikken, der er dårligt beskrevet på grund af mangel på information om rumlig udstrækning og dynamik i disse lag.” (Heelis 2020) Effekterne af denne massive stigning i RFR på den komplekse ionosfære skal tages op igen. Der er også andre bekymringer, herunder cybersikkerhed af det elektriske net i New Space og den ukontrollerede overvågning. (36)
The International Astronomers Appeal er blevet underskrevet af 2.043 astronomer til dato for at sikre nat sk. De udtaler: “Astronomer er yderst bekymrede over muligheden for, at jorden kan blive dækket af titusindvis af satellitter, hvilket i den grad bliver flere end de cirka 9.000 stjerner, der er synlige for det menneskelige øje.”
En 5G Space Appeal er også blevet lanceret, som argumenterer for, at der vil være en hidtil uset global miljøændring. Space Appeal bemærker: “Hvis telebranchens planer for 5G bliver til virkelighed, vil ingen personer, intet dyr, ingen fugl, intet insekt og ingen plante på jorden kunne undgå eksponering 24 timer i døgnet, 365 dage om året, til niveauer af RF-stråling, der er titusindvis til hundredvis af gange større end det, der findes i dag, uden nogen mulighed for at flygte overalt på planeten.
Forstyrrer 5G fugle OG fly?
Også den canadiske regering (37) er bekymret over, at 5G transmissioner vil forstyrre luftfartsinstrumenterne, især højdemålere. I meddelelsen fra 2021 hedder det: “Det mest uønskede resultat af interferens er indikationen på en uopdaget forkert højde information, angivet af radiohøjdemålerne. Afhængigt af operationer, udstyrsmodel og flytype kan denne form for fejl have væsentlig negativ indvirkning på flyvesikkerheden. Det kan påvirke terrænbevidsthedsadvarselssystemer (TAWS), trafikalarm- og kollisionsforebyggelsessystemer (TCAS) samt luftbårne kollisionsforebyggelsessystemer (ACAS), vindforskydningssystemer, flyvekontrolsystemer og autoland-systemer (herunder autogash og automatisk landingsblus og udrulning) og tab af situationsbestemt varighed på grund af fejlagtig eller uventet adfærd.
De fortsætter med at anbefale:
Alle 5G PED’er (bærbare elektroniske enheder), der transporteres i fly, skal indstilles til ikke-transmitterende tilstand, så de ikke sender på mobilnetværk (f.eks. Flytilstand) eller slukkes.
Til væsentlig kommunikation, f.eks. ved akut lægehjælp (EMS) bør besætningen kun bruge 3G- eller 4G -kommunikationsenheder.

Det er tid
Den menneskelige eksistens og vore børns fremtid afhænger af beskyttelsen af det skrøbelige net af biodiverse organismer, der hver især bidrager med essentielle ressourcer til det levende samfund på jorden. Miljøforkæmpere har arbejdet utrætteligt og heroisk for at reducere kemiske toksiner, luftforurening og nuklear stråling blandt mange andre farer og beskytte komplekse økosystemer mod manipulation af industrien og overskud. 255 EMF -forskere, der arbejder på området, har appelleret til FN om større sundhedsbeskyttelse fra EMF, (https://www.emfscientist.org/) og en anden gruppe forskere har opfordret til et 5G -moratorium.  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/)
Miljøgrupper, der endnu ikke har forstået de kritiske virkninger på dyrelivet fra den hurtige indsættelse af trådløs stråling på land og i rummet, vil forhåbentlig finde Levitt, Lai og Manvilles artikel nyttig. Måske vil den velskrevne, grundige publikation give de videnskabelige oplysninger, der er nødvendige for at komme videre.
Som Banaras og Carpenter (2018) påpeger:
“Det er på tide” at tage fat på et andet spirende planetarisk toksin, der formerer sig med lynets hastighed på land og i rummet … trådløs teknologi, som kan vise sig at være en mere umiddelbar eksistentiel trussel end klimaforandringer. (38) Ja, det er på tide.”
MOEF’s anbefalinger til beskyttelse af vilde dyr mod radiofrekvent stråling (39)
Anbefalinger
1. EMF bør anerkendes som et forurenende stof/regelmæssig revision af EMF bør udføres i byområder/uddannelses-/ hospitaler/industri-/bolig-/rekreative lokaler og omkring beskyttede områder og økologisk følsomme områder.
2. Indførelse af en lov om beskyttelse af byens flora og fauna mod nye trusler som ERM/EMF, da bevaringsspørgsmål i byområder adskiller sig fra skov- eller dyrelivsmiljøer.
3. Store tegn og meddelelser om farerne ved mobilmaster og strålingen, der udsendes fra dem, vises på og omkring de strukturer, hvor tårnene er rejst. Brug af visuelle markører i dagtimerne i områder med høje daglige rovfugle- eller vandfuglebevægelser.
4. For at undgå fuglestød skal sikkerhedsbelysning til faciliteter på jorden minimeres og pege nedad eller være afskærmet.
5. Uafhængig overvågning af strålingsniveauer og den generelle sundhed for samfundet og naturen omkring tårne ​​er nødvendig for at identificere farer tidligt. Adgang til tårnpladser bør gives til overvågning af strålingsniveauer og eventuel dyredødelighed.
6. Proceduren for fjernelse af eksisterende problematiske mobilmaster ​​bør gøres let, især i og omkring beskyttede områder eller byparker og centre med dyreliv.
7. Strengt kontrolleret installation af ​​mobilmaster ​​i nærheden af ​​dyrelivsbeskyttede områder, vigtige fuglearealer, Ramsar -steder, skildpaddeopdrætsområder, bi-kolonier, zoologiske haver osv. Op til en vis afstand, hvilket skal undersøges, inden der træffes beslutning, og som også skal være praktisk. Økologisk vurdering / gennemgang af lokaliteter, der er identificeret til installation af tårne ​​før installationen, kan også overvejes i dyreliv / økologisk / konservationsmæssigt vigtige områder.
8. Placeringerne af mobilmaster ​​og andre EMF-udstrålende tårne ​​sammen med deres frekvenser bør gøres tilgængelige på det offentlige område. Dette kan være på by/ distrikt/ landsby niveau. Placeringsmæssig GIS-kortlægning af alle mobilmaster ​​udføres af DoT. Disse oplysninger hjælper med at overvåge bestanden af ​​fugle og bier i og omkring de mobilmaster ​​og også i og/eller omkring dyrelivsbeskyttede områder.
9. Offentlig høring skal gøres obligatorisk før installation af mobilmaster ​​i ethvert område. Skovafdelingen bør konsulteres inden installation af mobilmaster ​​i og omkring PA’er og zoologiske haver. Den afstand, som disse tårne ​​skal installeres på, bør undersøges fra sag til sag.
10. Oplysning med høj synlighed i alle former for medier og regionale sprog bør foretages af regeringen for at gøre folk opmærksom på de forskellige normer med hensyn til mobilmaster ​​og farer fra EMR. Sådanne meddelelser bør placeres i alle dyrelivsbeskyttede områder og i zoologiske haver.
11. For at forhindre overlapning af høje strålingsfelter bør nye tårne ​​ikke være tilladt inden for en radius af en kilometer fra eksisterende tårne.
12. Hvis der skal bygges nye tårne, skal de konstrueres til at være over 80 fod og under 199 fod høje for at undgå krav om luftfartsbelysning. Konstruer un-guyed tårne ​​med platforme, der kan rumme mulige fremtidige samlokationer og bygge dem på eksisterende ‘antennefarme’, væk fra områder med høj trækfugletrafik, vådområder og andre kendte fugleområder.
Kilder:
1) 1. del: Stigende EMF-niveauer i det omgivende miljø:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144/
2) https://mdsafetech.org/2021/07/19/wildlife-and-biodiversity-a-disappearing-act-by-cell-towers-on-land-and-in-space/
3) 2. del: Hvordan arter interagerer med naturlig og menneskeskabt EMF: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34243228/
4)
a)New Hampshire Commission Studies 5G Technology Health and Environment Effects.Nov 17, 2020. https://mdsafetech.org/2020/11/17/new-hampshire-commission-studies-5g-technology-health-and-environment-effects/
b) State of New Hampshire Final Report on Commission to Study the Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology. Nov 1, 2020. http://www.gencourt.state.nh.us/statstudcomm/committees/1474/reports/5G%20final%20report.pdf
5) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320717310212
6) https://mdsafetech.files.wordpress.com/2020/12/unesco-report-on-disappearance-of-species-from-mt.-nardia-with-increased-emr-2000-2015-.pdf
7) https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520958381.pdf
8 ) http://www.wendywalksfores.com/uploads/1/3/9/0/13908728/panagopoulos-nova-2013-emfs-chapter-1.pdf
9) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004896972030499X
10) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
11) https://bioinitiative.org/
12) https://mdsafetech.org/cellular-mechanisms-oxidation/
13) https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
14) https://www.youtube.com/watch?v=esfpcnQW6qs
15) https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00158.html
16) https://www.caltech.edu/about/news/evidence-human-geomagnetic-sense
17) https://microwavenews.com/news/backissues/m-a02issue.pdf
18) https://mdsafetech.files.wordpress.com/2019/02/biological-effects-of-millimeter-wavelengths.-zalyubovskaya-declassif-by-cia-1977-biol-eff-mm-waves.pdf
19) http://www.rife.org/otherresearch/millimeterwaves.html
20)
a) Balmori A (2005) Possible Effects of Electromagnetic Fields from Phone Masts on a Population of White Stork. Electromagnetic Biology and Medicine. Volume 24, 2005. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368370500205472
b) Balmori A (2008)  Phone masts effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: An experiment in the city. Electromagnetic biology and Medicine. June 2010. 29(1-2):31-5. https://www.researchgate.net/publication/44685415_Mobile_Phone_Mast_Effects_on_Common_Frog_Rana_temporaria_Tadpoles_The_City_Turned_into_a_Laboratory
c) Balmori A. (2009) Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife.Pathophysiology. 16(2-3):191-9. April 2009. https://www.researchgate.net/publication/24180316_Electromagnetic_pollution_from_phone_masts_Effects_on_wildlife
21) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24805233/
22) https://www.nytimes.com/1998/12/06/nyregion/when-homing-pigeons-don-t-go-home-again.html
23) https://www.researchgate.net/publication/225187745_Changes_in_honey_bee_behaviour_and_biology_under_the_influence_of_cell_phone_radiations
24) https://www.jscimedcentral.com/Behavior/Articles/behavior-2-1010.pdf
25) https://www.nature.com/articles/srep23657
26) https://www.jscimedcentral.com/Behavior/behavior-2-1006.php
27) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32343935/
28) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7090069/#!po=52.2727
29) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27552133/
30) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27650031/
31) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28490961/
32) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6820025/
33) https://www.researchgate.net/publication/331749510_Effect_of_Mobile_Tower_Radiation_on_Microbial_Diversity_in_Soil_and_Antibiotic_Resistance
34) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298474/
35) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378521/
36) https://link.springer.com/article/10.1007/s10207-020-00503-w
37) https://tc.canada.ca/en/aviation/reference-centre/civil-aviation-safety-alerts/potential-risk-interference-5g-signals-radio-altimeter-civil-aviation-safety-alert-casa-no-2021-08
38) https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
39) https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520958381.pdf
Hele artiklen med flere links finder du her:
https://mdsafetech.org/2021/07/19/wildlife-and-biodiversity-a-disappearing-act-by-cell-towers-on-land-and-in-space/
Vil du dele artiklen på andre platforme kan dette link bruges:
https://nejtil5g.dk/opkald-til-alle-miljoeforkaempere-den-hidtil-vigtigste-peer-reviewed-artikel-om-miljoeeffekter-af-traadloes-radiofrekvent-straaling/
Se mere her:
Dyrelivet: https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
Planter: https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-forskning-og-undersoegelser-vedr-effekter-paa-planter-og-traeer/

Danmark

Syddansk Universitet vil undersøge om stråling fra elmaster og elektronik er farlig.

Vi er konstant omgivet af elektronik og sendemaster, der udsender stråling. Det hele overholder myndighedernes regler for grænseværdier, så er der grund til bekymring? Det giver professor Jacob Kongsted (1) sit svar på i artiklen (2) (3).
Fra artiklen:
Hvad ved I med sikkerhed?

Grundlaget for alle biologiske systemer, lige fra salathoveder til elefanter, hviler på interaktion mellem atomer og molekyler. Vi ved, at det er disse interaktioner, der kan være afhængige af – måske ligefrem drives af – elektromagnetisk stråling. Altså det her med, at mange livsformer slet ikke kunne eksistere uden den naturligt forekommende elektromagnetiske stråling.
For ganske nylig har forskere lavet et eksperiment, som jeg vil kalde banebrydende: De bestrålede levende celler og kunne direkte i mikroskopet observere, at det ændrede på nogle af cellernes egenskaber. Det viser uomtvisteligt, at der sker noget i levende celler, når de bliver bestrålet.

Hvad ved I ikke?
Fra det eksperiment ved vi kun, AT der sker noget, men ikke HVAD der sker. Er det skadeligt, ligegyldigt eller ligefrem gavnligt for organismer at blive bestrålet? For at få mere viden om, hvordan elektromagnetisk stråling evt. påvirker biologiske processer vil vi udvikle nogle meget avancerede computermodeller, der kan simulere vekselvirkningen mellem stråling og biologisk materiale. Indsigt i det kan forhåbentlig afdække eventuelle sundhedsskadelige effekter.
I kommentarfeltet på Facebook opslaget dukker selvfølgelig de sædvanlige kommentarer op fra de, der ikke ønsker at se elefanten i rummet, for der er jo ingen farer på færde. 
Kilder:
1) Jacob Kongsted er professor og ekspert i at bruge supercomputere og kvantematematik til at simulere hvordan molekyler, proteiner, atomer og andre ekstremt små bestanddele påvirker hinanden i levende biologiske systemer, fx menneskeceller.
2) Her Facebookopslaget:
https://www.facebook.com/12212835049/posts/10159603078000050/
3) https://www.sdu.dk/da/nyheder/nyviden/spoerg_eksperten/spoerg_eksperten/spoerg-eksperten-august-2021

Så skal kommunerne klædes på til 5G
Den første af 4 workshops der afholdes den 22. september har overskriften: Hvad er 5G? Teknisk viden for ikke teknikkere.
Om indholdet skriver Gate21:
I denne workshop vil vi dykke ned i de tekniske grundelementer og forklare, hvad I som kommune skal være opmærksomme på, og hvorfor det er vigtigt. 5G giver nemlig mulighed for nye tekniske services som kommunen kan benytte i fremtidige strategiske planlægning og indkøb f.eks. muligheder for højere sikkerhed, prioritering af kapacitet eller edge-databehandling i netværket.
Sundhedsrisici, sikkerhed, børn og institutioner
Som Ejnar Flydal har beskrevet, så er der ingen der taler om elefanten i rummet. Stemningen skal jo nødig ødelægges.
Kilder:
https://www.gate21.dk/klar-parat-til-5g/
Om teknikken:
https://nejtil5g.dk/paastand-5g-staar-for-femte-generations-mobilnetvaerk-og-bygger-paa-en-kendt-teknologi-der-ligesom-mobilnetvaerkene-2g-3g-og-4g-overfoerer-data-via-ikke-ioniserende-elektromagnetiske-boelger-med/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/kommunerne-og-5g/

Internationalt

USA: En føderal ankedomstol har fældet dom mod USA’s føderale telemyndighed, FCC, til fordel for miljøgrupper og medunderskrivere. Dommen kan tvinge FCC til at tage grænseværdien for mobilstråling op til revision

Retten fastslog den 13. august 2021, at FCC skal “give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvent stråling, der ikke er relateret til kræft” og begrunde sine testprocedurer for mobiltelefoner og andre trådløse enheder.
Retten pointerede dog at: “vi tager ingen stilling til den videnskabelige debat om sundheds- og miljøeffekter af RF -stråling”.

Joel Moskowitz skriver i sin kommentar, (1) at dermed indtog domstolen ikke kun en holdning, den indtog den forkerte holdning, fordi der er betydelig dokumentation for øget kræftrisiko ved langvarig eksponering for lavintensiv mobiltelefonstråling.
Bl.a. afviste agenturet fejlagtigt resultaterne af den forskning, man selv havde anmodet om, nemlig National Toxicology Programs 30 millioner dollars dyre undersøgelse, som fandt “klare beviser” for øget kræftforekomst fra mobiltelefonstråling hos hanrotter og DNA skader hos han- og hunrotter samt mus ved udsættelse for mobiltelefonstråling.
Baggrunden for retssagen
Sagen mod FCC blev anlagt fordi Kommissionen anvendte en “vilkårlig og lunefuld” proces, da den i 2019 bekræftede sine eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling 1996 (RFR) ved at udsende en ordre, der afsluttede en undersøgelse, der blev indledt i 2013 for at afgøre, om agenturets RFR eksponeringsgrænser i tilstrækkelig grad beskyttede menneskers sundhed.
Grænseværdierne
FCC’s grænseværdier for eksponering for mobiltelefoner og trådløs stråling er baseret på videnskab fra 1980’erne og tidligere. RFR-grænserne, som FCC vedtog, blev i det store hele udviklet af ingeniører og fysikere, der arbejdede for eller var tilknyttet det militærindustrielle kompleks.
Da videnskaben, der ligger til grund for disse grænser, er forældet, har mere end 240 forskere, som har offentliggjort mere end 2.000 artikler om elektromagnetiske felter (EMF) og biologi eller sundhed, underskrevet International EMF Scientist Appeal, der siger, at:
”Talrige nylige videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på et niveau, der ligger langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekterne omfatter øget kræftrisiko, cellestress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer i reproduktive system, lærings- og hukommelsesunderskud, neurologiske lidelser og negative påvirkninger af det generelle velbefindende hos mennesker. Skader går langt ud over menneskeheden, da der er stigende tegn på skadelige virkninger på både plante- og dyreliv….
De forskellige agenturer, der fastsætter sikkerhedsstandarder, har ikke pålagt tilstrækkelige retningslinjer til at beskytte offentligheden, især børn, der er mere sårbare over for virkningerne af EMF.”

Advokaternes argumenter
Advokaterne argumenterede for, at FCC skal ophæve sin ordre af følgende årsager:
“(1) bekendtgørelsen anerkender ikke beviser for negative sundhedsmæssige virkninger forårsaget af udsættelse for RF-stråling på niveauer under de grænser, der er fastsat i Kommissionens retningslinjer fra 1996, herunder tegn på kræft, strålingssygdom og negative virkninger på søvn, hukommelse, indlæring, opfattelse, motoriske evner, prænatal og reproduktiv sundhed og børns sundhed;
(2) bekendtgørelsen reagerer ikke på kommentarer vedrørende miljøskader forårsaget af RF-stråling
(3) bekendtgørelsen undlader at diskutere konsekvenserne af langvarig eksponering for RF-stråling, eksponering for RF-pulsering eller modulering (to metoder til at indlejre radiobølger med information) og konsekvenserne af den teknologiske udvikling, der er sket siden 1996, herunder allestedsnærværende trådløse enheder og Wi-Fi, og fremkomsten af ​​”5G” -teknologi; ” og 
“(4) ordren undlader tilstrækkeligt at forklare Kommissionens afvisning af at ændre sine procedurer for at afgøre, om mobiltelefoner overholder dens RF -grænser.”

Appeldomstolen fastslog
»Vi imødekommer andragender delvist og tilbageholdes for Kommissionen. Kommissionen undlod at give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod de skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft.”
”Af ovennævnte grunde giver vi andragender delvist og overdrager Kommissionen til at give en begrundet forklaring på dens afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. Den skal især
(i) give en begrundet forklaring på sin beslutning om at beholde sine testprocedurer for at afgøre, om mobiltelefoner og andre bærbare elektroniske enheder overholder dets retningslinjer,
(ii) tage fat på virkningerne af RF-stråling på børn, sundhedskonsekvenserne ved langvarig eksponering for RF-stråling, de allestedsnærværende trådløse enheder og andre teknologiske udviklinger, der er sket siden Kommissionen sidst opdaterede sine retningslinjer, og
(iii) behandle indvirkningerne af RF-stråling på miljøet.
For at være helt klar tager vi ikke stilling til den videnskabelige debat om RF- strålingers sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger – vi konkluderer blot, at Kommissionens oversigtlige analyse af materialejournaler ikke var tilstrækkelig lovmæssigt.” 

Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/us-appeals-court-rules-against-fcc-favor-wireless-safety-moskowitz/
2) https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
Sagens akter:
EHT et al. v FCC judgment: https://bit.ly/EHTvFCCjudgment
EHT et al. v FCC panel opinion: https://bit.ly/EHTvFCCopinion
Se også her:
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/

ITALIEN: Appelretten i Firenze anerkendte den 11. maj 2021, at elektromagnetisk stråling kan forårsager blodsygdomme og anerkendes som ​​en erhvervssygdom. 
En stor sejr til Inca-Cgil (1) (2) i provinsen Lucca og til arbejderne. Tre tidligere Enel (3) medarbejdere, desværre er alle døde, fik medhold i, at der er en sammenhæng mellem deres blodsygdomme og udsættelse for elektromagnetiske stråler. De efterladte til ofrene fik rettens ord for at modtage en erstatning, der står i rimeligt forhold svarende til 85% af restancerne ud over retten til en pension, der ydes til ægtefællen. (4)
Baggrunden
CGIL’s repræsentant (Det Italienske Generelle Arbejderforbund) fra Lucca forklarer:
“Historien begynder i 2011, da en af ​​vores assistenter, på det tidspunkt 62 år, henvender sig til Inca CGIL protektoratet i Marlia for at få hjælp til at genkende, hvad han betragtede som en sygdom forårsaget af hans tidligere arbejde. Det er ifølge ham mikromolekylært myelomatose, der stammer fra eksponering for elektromagnetiske felter genereret af højspændingspyloner.”
Den pågældende medarbejderen var ansat i ENEL fra 1974 til 2005, hvor han var involveret i installation og vedligeholdelse af telefonudstyr og infrastrukturer, kraftværker, teleoperation og fjernbetjeningsmaskiner, transmissionsudstyr og koblingsudstyr med transporterede bølger, VHF radiotransmissionsudstyr, UHF -radiobroer samt SHF radio broer.
Udstyret blev hovedsageligt installeret i højspændingsledninger i med tilstedeværelse af et stærkt elektromagnetisk felt.
Med hjælp fra den daværende chef for Inca kontoret i Marlia Patrizia Bertoncini og lægen, Dr. Silvia Baldi, anmoder de om at få anerkendt erhvervssygdommen, men bliver dog afvist. Han bliver derfor tvunget til indgive et retsligt søgsmål, som bliver indgivet sammen med enkerne efter to andre kolleger, som også havde arbejdet det meste af deres liv for ENEL, de var i mellemtiden døde af lignende sygdomme.
Det Nationale Institut for Forsikring mod Arbejdsulykker (INAIL) fortsatte med at anfægte de krænkede parters påstande trods to ekspertrapporter, der understøttede argumenterne.
Sagen blev derefter indbragt for appelretten i Firenze.
Her fik en ny teknisk konsulent til opgave at vurdere omfanget af den skade, der blev rapporteret, hvilket førte til anerkendelse af ​​de rapporterede erhvervssygdomme. Retten pålagde herefter INAIL at betale den skyldige erstatning.
”Det er den første juridiske anerkendelse, der er forbundet med blodsygdomme forårsaget af udsættelse for elektromagnetiske bølger,” udtaler repræsentanten fra CGIL. (6)
Præmisserne for dommen
Appelretten i Firenze bemærker til omstødelsen af dommen i første instans skyldes: (4)
Man overvejede ikke det afgørende spørgsmål, at JAK2 -genmutationen var blevet konstateret hos en af ​​arbejderne, den eneste, der blev undersøgt. Mutationen er videnskabeligt relateret til eksponering for lavfrekvente elektromagnetiske felter;
Man forsømte de kronologiske, nosologiske og casuistiske kriterier i den pågældende sag. Det var tre arbejdere med lignende patologier i en lille arbejdsgruppe, hvor der desuden var opstået andre patologier, der muligvis var relateret til eksponeringer. Desuden var forsinkelsestiden for sygdommens begyndelse med hensyn til de skadelige hændelser var sammenlignelige;
Man citerede opdaterede specialistundersøgelser, der ville have bekræftet årsagssammenhængen, og benægtede det derefter på grundlag af en generalistisk arbejdsmedicinsk tekst fra 2006, hvilket bestemt var mindre autoritativ;
Man citerede undersøgelser der støtte en afvisning af årsagssammenhæng, hvilket præsenterede en interessekonflikt. Undersøgelserne blev faktisk finansieret af interessenter, der er interesseret i mobiltelefoni og transport af elektricitet.
Kilder:
1) Inka (National Confederal Institute of Assistance) blev grundlagt den 11. februar 1945 i anledning af CGIL’s første kongres. Dets opgave er at forsvare arbejdstagernes og alle italienske borgeres rettigheder, herunder dem, der bor i udlandet, og at bidrage til en reform af sociallovgivningen for at opnå et beskyttelsessystem baseret på principperne om lighed og frihed.
https://www.inca.it/chi-siamo.html
2) CGIL er de italienske lønarbejderes hovedorganisation. Det er den ældste italienske fagforeningsorganisation og repræsenterer mere end 5 millioner medlemmer.
http://www.cgil.it/
3) ENEL: Ente nazionale per l’energia elettrica (National Electricity Board) er en italiensk multinational producent og distributør af elektricitet og gas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Enel
4) https://www.risarcimentomalattieprofessionali.it/mieloma-multiplo-malattie-ematiche-malattia-professionale/
5) https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/malati-per-colpa-dei-campi-elettromagnetici-1.6601236

ENGLAND: Retssagen, der skulle stoppe udrulningen af 5G er afvist
Gruppen bag søgsmålet – Action Against 5G – og som har rejst mere end £ 160.000 til søgsmålet, udtaler at de vil fortsætte deres kamp for at forsøge at opnå en domstolskendelse.
Søgsmålet hævder, at regeringen ikke beskytter borgerne mod sundhedsrisici fra 5G-netværket, men blot vil tilføre endnu et lag af elektromagnetisk stråling i forhold til den allerede eksisterende skadelig stråling fra mobiltelefoner, wi-fi-netværk og øvrige trådløse devices.

Retssagen er anlagt på vegne af tre klagere
To, der kæmper for at stoppe udrulningen af 5G samt en tredje, Rosalyn Rock, der hævder, at hun allerede er blevet skadet af 5G.
Det er advokaterne Philip Rule og Lorna Hackett, der i samarbejde med menneskerettighedsadvokaten Michael Mansfield QC, står bag søgsmålet.
Afvisning af søgsmålet
Ifølge BBC (1) citerede regeringens forsvar i sagen WHO samt Public Health England for, at 5G er sikkert.
I sin dom skrev Justice Foster ligeledes ifølge BBC: “De tiltalte har fremlagt deres (rationelle, videnskabeligt baserede) opfattelse af, at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.
Dommeren var også enig i regeringens argument om, at sagen var “forældet”, med andre ord, at den var blevet indbragt for sent. Korrespondancen om sagen begyndte i 2020, mens Storbritanniens fire hovedoperatører var begyndt at udrulle deres netværk i 2019, og regeringen havde offentliggjort sin 5G-strategi tilbage i 2017. 
I afgørelse hedder det: “Det virkelige problem er, at sagsøgerne er uenige med et stort antal internationale opfattelser om sikkerheden ved 5G.
En domstolsafgørelse er en domstolsafgørelse, men er ikke nødvendigvis fakta
Det første argument som refereres af BBC “at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.” er noget sludder. Som vi her på siden tidligere har skrevet er det, “at der bruges elektromagnetiske bølger i 5G er stort set det eneste 5G har til fælles med de tidligere generationer af mobilt netværk. 5G teknologien er primært kendt fra radaranlæg, et anlæg de færreste ønsker i deres baghave.” (2)
Det andet argument om at sagen er forældet er selvfølgelig mere problematisk, for her har man totalt lukket munden på enhver indsigelse. Ikke en gang det af forskellige instansers brugte argument, at der mangler mere forskning på området før man kan udtale sig kan bruges til noget. Men ser man tilbage på de øvrige miljø sager der har været, har forældelsesprincippet heller ikke holdt. (3)
Hvad næste skridt er, vil tiden vise, men at den retslige vej er langsommelig, tung og ikke mindst kostbar er vist ubestridt.
Kilder:
1) https://www.bbc.com/news/technology-58027668
2) https://nejtil5g.dk/paastand-5g-staar-for-femte-generations-mobilnetvaerk-og-bygger-paa-en-kendt-teknologi-der-ligesom-mobilnetvaerkene-2g-3g-og-4g-overfoerer-data-via-ikke-ioniserende-elektromagnetiske-boelger-med/
3) https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/764853091094077

Lennart Hardell: Det Hollandske sundhedsråds evaluering af 5G var ikke baseret på en objektiv vurdering
Det hollandske sundhedsråd anbefalede i deres rapport fra den 2. september 2020, (1) at frekvensbåndet 26 GHz ikke skal anvendes til implementering af 5G. Ved de lavere frekvenser anbefalede rådet dog retningslinjerne fra ICNIRP, som er teleindustriens egen NGO. Som Hardell diskuterer i rapporten (2) er disse retningslinjer ikke baseret på en objektiv vurdering af sundhedsrisici.
ICNIRP, The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, er ikke mere international end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP er heller ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer. Organisationen er selvsupplerende og medlemmerne består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til teleindustrien og det militærindustrielle kompleks.
Hardell (*) skriver i introduktionen til sin rapport: (overskrifter og fremhævninger er tilføjet)
Sundhedsmæssige bekymringer uden effekt
“Den femte generation, 5G, af trådløs kommunikation er ved at blive rullet ud over hele verden på trods af sundhedsmæssige bekymringer. Dette har skabt debat blandt bekymrede mennesker i mange lande. I en appel til Den Europæiske Union (EU) i september 2017, der i øjeblikket er godkendt af mere end 400 forskere og læger, var der behov for et moratorium for 5G-implementeringen, indtil der er foretaget korrekt videnskabelig vurdering af negative konsekvenser (http://www.5Gappeal.eu). Dette har ikke haft nogen indflydelse på udviklingen af ​​implementeringen af ​​5G.
Det hollandske sundhedsråd
Den 2. september 2020 offentliggjorde det hollandske sundhedsråd deres evaluering af 5G og sundhed (nr. 2020/16/16e/ 16Ae). Komitéen består af 9 medlemmer, 2 videnskabelige sekretærer, 1 anden konsulentekspert samt 3 observatører. (https://www.healthc Council.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health).
Rådet var ikke upartisk
I forhold til upartiskhed er det bekymrende, at et medlem af udvalget, A. Huss, har været medlem af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) siden maj 2020. ICNIRP er en privat organisation med base i Tyskland, der ikke anerkender andre sundhedsvirkninger end dem, der er forårsaget af opvarmning fra radiofrekvent (RF) stråling. Derved ignoreres ikke-termiske biologiske virkninger.
Endvidere har en af ​​de to sekretærer, E. van Rongen, været medlem af ICNIRP siden 2010, formand fra 2016 til 2020 samt næstformand siden maj 2020 (https://www.researchgate.net/profile/Eric_Rongen ). Et tredje tidligere ICNIRP-medlem, Z. Sienkiewicz, deltog som konsulentekspert.
Det skal tilføjes, at A. Huss modtog forskningsmidler fra en tele-industri sponsoreret Swiss Foundation. Hun er også medlem af denne fonds videnskabelige komité (https://www.emf.ethz.ch/en/foundation/organisation). Endvidere er E. van Rongen mangeårigt medlem af brancheorganisationerne, Institute of Electrical and Electronics Engineers og Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (IEEE / ICES).

Uoplyste interessekonflikter
Disse fakta giver anledning til interessekonflikter i det hollandske sundhedsråd. Medlemmer af ICNIRP har endvidere en tendens til at overholde ICNIRP-risikoparadigmet i forbindelse med ikke-termisk RF-stråling i alle øvrige indstillinger. Dette kan også være tilfældet i sundhedsrådets rapport. Det skal hertil bemærkes, at den etiske bestyrelse ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, allerede i 2008 konkluderede, at det at være medlem af ICNIRP kan være en interessekonflikt, hvilket bør påpeges officielt, når et medlem fra ICNIRP afgiver udtalelser om sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter (EMF’er) på vegne af en anden organisation, som i dette tilfælde (Karolinska Institute Diary No. 3753-2008-609). Denne dom var relateret til prof. A. Ahlbom, medlem af ICNIRP-Kommissionen fra 1996 til 2008, men også som en generel erklæring. De involverede i den nuværende sundhedsrådsrapport med ICNIRP-tilknytning (nuværende eller tidligere) har udeladt at angive denne interessekonflikt.”
Lennart Hardell’s konklusion
“Som konklusion angående kræft demonstrerer den nuværende forskning klart en øget risiko for gliom og akustisk neurom ved brug af mobile og/eller trådløse telefoner. I denne gennemgang diskuteres andre tumortyper og sundhedsendepunkter ikke. Den øgede risiko for hjerne- og hovedtumorer er baseret på human epidemiologisk cancerundersøgelser og understøttes af lignende tumortyper, der findes i dyreforsøg. Faktisk bekræftede disse dyreforsøg de tidligere resultater i case-control undersøgelser af øget tumorrisiko for brug af trådløse telefoner (både mobile og trådløse telefoner). Mekanistiske aspekter af carcinogenese kommer fra laboratoriefund om f.eks. Stigningen i reaktive iltarter [5] og DNA-beskadigelse [4].
Den aktuelle evaluering foretaget af det hollandske sundhedsråd er baseret på et WHO-udkast og en SSM-rapport (den svenske Strålsäkerhetsmyndigheten). Man anbefaler også at bruge ICNIRP-retningslinjer, der anses for at være utilstrækkelige til at beskytte mod sundhedsfarer, såsom kræft, af flertallet af forskerne på dette område (https://www.emfscientist.org). Rapporten repræsenterer ikke en grundig, afbalanceret, objektiv og ajourført vurdering af kræftrisici og andre farlige effekter fra RF-stråling. Det er også påfaldende modstridende, når det konkluderes, at alvorlige helbredseffekter som kræft og fosterskader er “mulige”. Alligevel har det ingen indvendinger mod udrulningen af ​​5G og anbefaler, at der udføres senere undersøgelser for at undersøge sundhedsresultater såsom kræft og fosterskader. Der drages således ingen erfaringer fra eksisterende observationer om øgede kræftrisici [49].
Kommissionens konklusion om, at der ikke er nogen grund til at stoppe brugen ved ​​lavere frekvenser for 5G op til 3,5 GHz på grund af at der ikke er “påviste skadelige sundhedseffekter”, afspejler blot de partiske konklusioner fra den ICNIRP-dominerede grupper. Således må denne konklusion afvises, og nye retningslinjer for tidligere og nye frekvenser skal etableres under hensyntagen til den nye teknologi, det forskellige formeringsmønster for 5G og øget RF-stråling.
Der kræves et moratorium om implementeringen af ​​5G til trådløs kommunikation [13]. I sidste ende foretrækkes kablede løsninger.

Kilder og noter:
*) Lennart Hardell er professor i onkologi og kræftepidemiologi ved Universitetshospitalet i Orebro, Sverige. Det meste af hans forskning har været om risikofaktorer for kræft, såsom eksponering for pesticider og vedvarende organiske forurenende stoffer. I de senere år har han og hans kolleger undersøgt brugen af mobiltelefoner og trådløse telefoner samt risikoen for hjernetumorer. Han arbejder også som konsulent ved Institut for Onkologi på hospitalet.
1) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
2) Hardell L. Health Council of the Netherlands and evaluation of the fifth generation, 5G, for wireless communication and cancer risks. World J Clin Oncol 2021; 12 (6): 393-403 [PMID: 34189065 DOI: 10.5306 / wjco.v12.i6.393]
https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v12/i6/393.htm
4) Smith-Roe SL, Wyde ME, Stout MD, Winters JW, Hobbs CA, Shepard KG, Green AS, Kissling GE, Shockley KR, Tice RR, Bucher JR, Witt KL. Evaluation of the genotoxicity of cell phone radiofrequency radiation in male and female rats and mice following subchronic exposure. Environ Mol Mutagen. 2020;61:276-290.  [PubMed]  [DOI]  [Cited in This Article: 2]  [Cited by in CrossRef: 17]  [Article Influence: 17.0]
5) Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kyrylenko S. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med. 2016;35:186-202.  [PubMed]  [DOI]  [Cited in This Article: 2]  [Cited by in CrossRef: 84]  [Article Influence: 16.8]
13) Hardell L, Nyberg R. Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation. Mol Clin Oncol. 2020;12:247-257.  [PubMed]  [DOI]  [Cited in This Article: 3]  [Cited by in CrossRef: 5]  [Article Influence: 5.0]
49) Hardell L, Carlberg M. Lost opportunities for cancer prevention: historical evidence on early warnings with emphasis on radiofrequency radiation. Rev Environ Health. 2021;.  [PubMed]  [DOI]  [Cited in This Article: 1]  [Cited by in CrossRef: 3]  [Article Influence: 3.0]
Mere om ‘eksperterne’:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
Mere om ICNIRP:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Overvågning

Din bil er ikke længere kun et køretøjer, men et netværk på hjul

FBI og formentlig andre politimyndigheder verden over bruger en kontroversiel teknologi, der traditionelt bruges til at lokalisere smartphones som overvågningsværktøj til bilsporing. Det foregår ved at udspionerer bilernes indbyggede Wi-Fi.
Teknologien er kendt som Stingray eller en celle-site-simulator, værktøjet maskerer sig som en mobilmast for at tvinge alle enheder i et givet område til at oprette forbindelse til den. Derefter kan f.eks. FBI  vælge det nummer, de er interesseret i, og finde enheden.
Normalt ville det være en mobiltelefon, men en søgeapplikation, der blev opdaget af Forbes, viser, at den også kan bruges til at finde biler, blot de har et indbygget Wi-Fi, der fungerer som en telefon.
En ansøgning om at bruge Stingray blev indgivet af FBI i Wisconsin i maj 2021, i forbindelse med en konkret eftersøgning, som angivet i artiklen.
Sagen viser, at vores biler ikke længere kun er et køretøj, men et netværk på hjul, og hvor dataene bl.a. kan være nyttige for myndighederne. Data med stedsangivelse kan være placeret i airbag systemet, i bremselysmodullet eller i hvilket som helst stedsangivelsessystem diverse virksomheder har placeret i bilen, f.eks. et GPS-system.
Mange mennesker er ikke klar over, at moderne biler ikke kun er hjul og en motor, de er også computere og mobiltelefoner,” siger Nate Wessler, vicedirektør for ACLU Speech, Privacy og Technology Project. ”Funktionerne giver chaufføren bekvemmelighed og effektivitet, men de genererer også følsomme oplysninger om, hvor vi tager hen, og hvad vi foretager os. En stærk beskyttelse af privatlivets fred er vigtig for disse typer køretøjsoplysninger, ligesom de er for informationer genereret af vores mobiltelefoner og bærbare computere.”
Kilder:
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2021/07/22/the-fbi-is-using-stingray-smartphone-surveillance-to-locate-cars-and-spy-on-their-wifi/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Den sidste digitale bastion for privatlivets fred er under angreb
Der skyller en bølge af censur henover den digitale verden. Og med god grund: Børn skal beskyttes for misbrug, terror skal forebygges og forbrydere fanges. Men hvis Apple vil gennemtrawle millioner af iphones for børneporno, så rejser det alligevel spørgsmålet, om vi virkelig vil acceptere, at der – i kriminalitetsbekæmpelsens navn – ikke længere findes noget digitalt rum, der er helt privat?
Regeringen vil tvinge techgiganterne til øget justits på egen platforme.
Formålet er ædelt, skriver Mandag Morgen, men gevinsten kommer ikke uden en kontant pris for ytringsfriheden og den personlige frihed til at færdes og ytre sig frit uden overvågning – også digitalt.
Der er en betydelig risiko for, at techgiganternes censur tager større lunser af ytringsfriheden, end vi bryder os om. Hele øvelsen kræver tæt overvågning af alt, hvad vi deler digitalt med hinanden i mere eller mindre offentlige fora.
https://www.mm.dk/artikel/den-sidste-digitale-bastion-for-privatlivets-fred-er-under-angreb

Ildssjæle

Olle Johansson: Hvad med fremtiden?

Forestil dig, at udetemperaturen ville stige 100.000.000 gange eller 1.000.000.000.000.000.000 gange eller meget mere … så vil dit hus og din bil, faktisk hele planeten smelte. Vanvittigt, ikke?!
Men det er nøjagtige det, som de menneskeskabte, moderne, lavfrekvente såvel som højfrekvente elektromagnetiske felter har fået lov til at stige i de sidste 100 år. De er usynlige, du kan ikke se dem, men forskere har afsløret deres negative indvirkning på molekyler, celler, væv, organer og hele livsformer inklusive mennesker, dyr, planter og bakterier. Vanvittigt, ikke?!

“Jeg foreslår, at du handler, før det er for sent.”
Det skriver Olle Johansson, associate professor, pensioneret fra The Karolinska Institute Medical University, Stockholm i artiklen i Newsvoice.se: ‘Biler, mennesker, lovivning, kunstige elektromagnetiske felter, men hvad med fremtiden? (1)
Kilder:
1) https://newsvoice.se/2021/08/associate-professor-olle-johansson-artificial-electromagnetic-fields-future/

Advokat og tidligere israelsk it-medarbejder: 5G-stråling er farlig
Dafna Tachover, er advokat og direktør for 5G og Wireless Harms projektet, som drives af Children’s Health Defense (CHD), en nonprofit organisation ledet af Robert F. Kennedys Jr. CHF arbejder for at eliminere epidemi og kronisk sygdom hos børn. Tachover siger, at det er den faktiske pulsering af strålingen der sandsynligvis er den mest skadelige.
Hun har en baggrund som telekommunikations- og computerchef i de israelske væbnede styrker (IDF) og har erfaring med operationer på føderalt og statsligt niveau.
We Are The Evidence
Men Tachover er også grundlæggeren af We Are The Evidence, en organisation, der beskytter rettighederne for voksne og børn, der er blevet skadet af stråling fra trådløs teknologi. Hun er en førende ekspert og fortaler for spørgsmål om 5G og risikoen ved trådløs teknologi.
Wi-Fi i skolerne
I 2012 fik hun etableret og ledte et særligt møde i Israels højesteret med det formål at erstatte brugen af Wi-Fi i skoler med sikrere kablede netværk. Arbejdet førte til restriktioner af brugen med Wi-Fi-brug i skolerne rundt om i verden.
Retssager mod FCC
Under Dafna’s ledelse indgav Children’s Health Defense 2020 en retssag mod den amerikanske Federal Communications Commission FCC, der udfordrede agenturets nuværende retningslinjer for trådløs stråling.
I februar 2021 indledte hun endnu en sag mod FCC. Det nye søgsmål vedrører den såkaldte OTARD-regel, der gør det muligt at installere basestationsantenner på boliger uden tilladelse eller varsel.
Hør hele interviewet ved at klikke ind på artiklen i News Voice:
https://newsvoice.se/2021/07/israelisk-it-officer-5g/

Overtalelsesstrategier 

Bestikkelse og korruption har været almindelig i teleindustrien i mange år, med USA som den mest aktive efterforsker og anklager. 

Den 6. december 2019 accepterede teleselskabet LM Ericsson, som har hovedsæde i Stockholm, at betale over 1 milliard dollar som erstatning for korruption.
Det er LM Ericsson, (1) der i dag står bag udvidelsen af 5G og 4G rundt om i verden.  I slutningen af 2019 opnåede Ericsson en fremtrædende plads, som en af ​​to leverandører af 5G -radioadgangsnetværksudstyr (RAN) som blev foretrukket af den daværende amerikanske præsident Trump’s administration. Baggrunden var at udelukke det kinesiske firma Huawei fra de vestlige markeder på grund af ‘national sikkerhed’.
Fra pressemeddelelsen fra Department of Justice, USA (2):
“Ericssons korrupte adfærd involverede ledere på højt niveau og strakte sig over 17 år og mindst fem lande, alle i en vildledende indsats for at øge overskuddet,” sagde ass. statsadvokat Brian A. Benczkowski fra justitsministeriets kriminelle afdeling. “Sådanne forseelser krævede en stærk reaktion fra retsvæsenet og gennem en ihærdig indsats med vores partnere i det sydlige distrikt i New York, SEC og IRS, holder dagens handling ikke kun Ericsson ansvarlig for disse ordninger, men bør afskrække andre virksomheder fra at begå lignende kriminel adfærd.”
′′Gennem uigennemsigtige fonde, bestikkelse, gaver og tilskud drev Ericsson telekommunikation med det vejledende princip, at det er pengene der taler. Erklæringen fra dagens skyldige samt accept af over en milliard dollars i kombinerede straffe bør klart kommunikere til alle virksomheder, at det ikke vil blive tolereret at gøre forretninger på denne måde.”
Ericsson modtog ikke fuld kredit for sit samarbejde, fordi man ikke afslørede påstande om korruption i to relevante spørgsmål: Man producerede visse materialer på en utidig måde og man var ikke fuldt behjælpelig, bl.a. ved ikke at træffe passende disciplinære foranstaltninger over for visse medarbejdere, der var involveret i forseelsen. Virksomheden har forbedret sig samt forpligtet sig til yderligere at forbedre sit compliance-program og interne regnskabskontrol. Følgelig afspejler den samlede strafferetlige straf en reduktion på 15 procent fra bunden af ​​det gældende bødeområder i USA.
Holdningen til korruption er nu tydeligere hos Ericsson
“Ericsson indtager en stærk nultolerance over for korruption. Hos Ericsson har vi nultolerance over for bestikkelse og korruption. Dette ledende princip er indlejret på højeste niveau i virksomheden og implementeret gennem et omfattende sæt politikker og processer. Dette gælder også for vores leverandører i form af vores leverandør antikorruptionsprogram, som er kernen i vores supplier integrity screeningsværktøj.” (3)
Kilder:
1) https://www.ericsson.com/en
2) https://www.justice.gov/opa/pr/ericsson-agrees-pay-over-1-billion-resolve-fcpa-case
3) https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/responsible-business/responsible-sourcing/anti-corruption
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/

Science for Profit-modellen: Hvordan og hvorfor virksomheder påvirker videnskaben og gør brug af videnskab i politik og praksis
Tess Legg, Jenny Hatchard, Anna B. Gilmore: The Science for Profit Model—How and why corporations influence science and the use of science in policy and practice. PLOS One. Offentliggjort den 23. juni 2021.
For de store industrier herunder tobak, kemikalier og farmaceutiske præparater, er videnskaben vigtig for “at forsinke fremskridt i håndteringen af ​​trusler mod menneskers og planetens sundhed blandt andet ved at tilsløre industriens skader og modsætte sig regulering. Nogle aspekter af denne indflydelse er veldokumenteret, mens andre er stadig dårligt forstået, og lighederne mellem industrier forbliver uudforsket.”
Formålet med undersøgelsen har været at sammenfatte litteraturen for at udvikle en evidensbaseret typologi og model for virksomhedernes indflydelse på videnskaben samt at give et overblik over det mange facetterede fænomen.
Holdet har identificeret otte erhvervssektorer, der gentagne gange har deltaget i aktiviteter for at påvirke videnskaben, herunder: manipulation af videnskabelige metoder; omformning af kriterier til fastlæggelse af videnskabeligt “bevis”; trusler mod forskere; og hemmeligt fremme af politiske reformer, der øger afhængigheden af ​​branchens beviser.
Strategierne der konsekvent bruges på tværs af de otte industrier:
“Typologien identificerer fem makroniveau-strategier, der konsekvent bruges på tværs af de otte industrier, omfattende 19 meso-niveau strategier. Modellen viser, hvordan disse strategier fungerer for at maksimere mængden, troværdigheden, rækkevidden og brugen af ​​branchegunstig videnskab, samtidig med at de samme aspekter af den for branchens ugunstige videnskab minimeres. Det skaber tvivl om skaderne af industriens produkter/praksis eller effektiviteten af ​​politikker, der påvirker industrien; fremmer branchefaglige politiske reaktioner og industriprodukter som løsninger; samt legitimerer branchens rolle som videnskabelig interessent. Disse bestræbelser tjener i sidste ende til at svække politikken, forhindre retssager og maksimere brugen af ​​industriprodukter/praksis – maksimere virksomhedernes rentabilitet.”
Rapporten forsøger at give en tilgængelig måde til at forstå, hvordan og hvorfor virksomheder påvirker videnskaben, demonstrerer behovet for kollektive løsninger samt diskutere ændringer, der er nødvendige for at sikre, at videnskaben fungerer i samfundets interesse.
Modellen
Modellen viser, at de identificerede virksomheders makro-, meso- og mikrostrategier arbejder sammen for at opnå disse effekter på videnskaben: Maksimerer volumen, troværdigheden, rækkevidden og brugen af branchegunstig videnskab samt til at minimere de samme aspekter af den industri ugunstige videnskab. På den måde omdanner og skævvrider virksomhederne hele bevisbaser til deres egen interesser (som når for eksempel forskere, politikere og praktikere ser efter i litteraturen for at få svar på problemer, kan de ofte ubevidst finde bevisgrundlag, der er oversvømmet med forskning, som er skræddersyet til industriens fordel), kontrollere, hvem beviserne når eller ikke når (med beviser for at industri skader nogle gange ikke ser dagens lys, mens en overflod af betroede stemmer bruges til at sikre, at branchefinansieret misinformation når frem til vigtige målgrupper), og i sidste ende påvirke, hvordan beviser bliver brugt.
De komplekse og mange facetterede interaktioner med videnskaben fører til tre proksimale resultater: 
(i) de skaber tvivl om de potentielle skader ved industriprodukter og/eller praksis og om politikker, der kan reducere produktsalg eller rentabilitet;
(ii) fremmer branchefaglige politiske reaktioner og industriprodukter som løsninger på komplekse problemer og
(iii) legitimere virksomhedernes rolle som interessenter inden for videnskab og dermed samfundet.
Disse proksimale resultater tjener til gengæld til at skabe tre distale resultater – at svække politikken, forhindre retssager og maksimere forbrug og brug af industriprodukter og praksis, samt i sidste ende maksimere virksomhedernes rentabilitet.
Kilder: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0253272

Forskning og grænseværdier

EMF-projektet: Den kommende forskningsgennemgang er ikke frigjort fra industriens indflydelse

Efter flere års hemmeligholdelse har WHO’s EMF-projekt offentliggjort holdet, der skal varetage den systematiske gennemgang af forskningen om mulig sammenhæng mellem radiofrekvent stråling og kræft.
EMF-projektet er længe blevet kritiseret for manglende gennemsigtighed og brancheloyalitet bl.a. af Lennart Hardell professor ved Örebro Universitetshospital, Sverige. (1)

Hardell skrev den 10. januar 2020 til WHO’s ledelse, herunder generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, Maria Neira og Emilie van Deventer (leder af EMF-projektet) om gennemsigtighed i processen med den systematiske gennemgang. Han fik intet svar. (2)
EMF-projektet
WHO’s EMF Project blev startet i 1996 med teleindustriens NGO ICNIRP’s daværende leder Michael Repacholi i spidsen. Han modtog angiveligt penge fra mobilgiganten Motorola ved at kanalisere dem via det hospital i Adelaide, hvor Repacholi fra 1983 til 1991 var forskningschef. (3) Repacholi har aldrig oplyst, hvor mange penge han har modtaget og fra hvem. Han insisterer på, at EMF-projektet ikke var “påvirket af industrien.” 
I 2006 blev han erstattet af sin nærmeste medarbejder siden 2000, hollandske Emilie van Deventer. Nogle har åbent spekuleret i, om Repacholi blev tvunget ud af ledende WHO-ledere på grund af hans bånd til industrien, men disse påstande er aldrig blevet underbygget. Repacholi har gentagne gange udtalt, at han stoppede grundet WHO’s obligatoriske pensionsalder.
Dr. Emilie van Deventer har siden 2006, stået i spidsen for Det Internationale EMF-projekt, Ultraviolet INTERSUN-programmet og det internationale Radon-projekt. Hun har en phd. i elektroteknik fra University of Michigan og var professor i elektro- og computerteknik ved University of Toronto i Canada fra 1992 til 2000. Hun har været medlem af den svenske strålingsbeskyttelsesmyndighed (SSM) Independent Group on Electromagnetic og er WHO-observatør i Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP).
At prof. Dariusz Leszczynski tidligere har kaldt WHO’s EMF Project for “en frontorganisation for ICNIRP”, er ikke så underligt.
Den kommende forskningsgennemgang bliver ikke uden indflydelse fra  teleindustrien
Af et dokument offentliggjort den 22. august 2021 fremgår det hold, som er udvalgt til den systematiske gennemgang af radiofrekvent stråling og kræft. (4) Trods de åbenbare interessekonflikter fremgår det af dokumentet at samtlige deltagere erklærer, at de ikke har nogen kendte konkurrerende finansielle interesser eller personlige relationer, der kunne have syntes at påvirke det arbejde, der rapporteres i dette papir.
Som det fremgår af nedenstående gennemgang understøtter om ikke alle så hovedparten de industriinteresser som ICNIRP står for.
Holdet
Susanna Lagorio, Institut for Onkologi og Molekylær Medicin, Det Nationale Institut for Sundhed (Istituto Superiore di Sanità), Rom, Italien. Har udgivet flere publikationer sammen bl.a. ICNIRP medlemmet Martin Röösli.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Susanna-Lagorio
Maria Blettner, Institut for Medicinsk Biostatistik, Epidemiologi og Informatik (IMBEI), University of Mainz, Tyskland. Ifølge Microwave News var hun blandt de to eller tre, der forlod IARC-mødet før den endelige afstemning om EMF kunne erklæres mulig kræftfremkaldende, da hun angivelig var uenig med flertallets udtalelse.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Blettner
Dan Baaken, Institut for Medicinsk Biostatistik, Epidemiologi og Informatik (IMBEI), University of Mainz, Tyskland. Har lavet forskningsprojekter sammen med bl.a. Maria Feychting, Maria Blettner og Theodoros Samaras, der er medlem industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/search/publication?q=Dan%2BBaaken
Maria Feychting, Institut for Miljømedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. I artikler og udtalelser beroliger hun befolkningen om den trådløse teknologi og forsvarer de grænseværdier, hun selv har været med til at vedtage fra sin toppost som næstformand i ICNIRP (2012-2020). Hun er i øjeblikket medlem af to af ICNIRP’s ‘videnskabelige ekspertgrupper’, hvoraf den ene er vedr. RF stråling. Martin Röösli er medlem af samme RF-ekspertgruppe. Maria Feychting har desuden forsket for millioner af kroner, som nordisk teleindustri for år tilbage stillede til rådighed for Karolinska Institutet og forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.
Hendes CV findes her:
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/scientific-expert-group/details/seg-member-feychting.html
Se mere her: https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
Ken Karipidis, Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA), Yallambie, VIC, Australien. Ken Karipidis er kendt for at fremstille propaganda i forskningsartikler og fandt blandt andet, at der ikke var stigning i forekomsten af alvorlige hjernetumorer i Australien. Metode: Han ekskluderede alle personer over 60, hvor stigningen i andre lande ses. Nuværende medlem af ICNIRP. Hans CV findes her:
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/details/member-karipidis.html
Tom Loney, College of Medicine, Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Har ikke beskæftiget sig med nævneværdigt med elektromagnetisk stråling.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Tom-Loney
Nicola Orsini, Institut for Global Folkesundhed, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Et ubeskrevet blad når det handler om elektromagnetisk stråling.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/search/researcher?q=Nicola%2BOrsini
Martin Röösli, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Schweiz; University of Basel, Basel, Schweiz. Har siden 2016 været en del af ICNIRP. Medlem af samme RF-ekspertgruppe under ICNIRP som Maria Feychting. Röösli beskyldes for i lang tid, at have underdrevet de solide forskningsresultater, der viser evidens for kræft, effekter på blod-hjerne-barrieren samt mobilstrålingens effekter på fertilitet. Han beskyldes videre for at have store interessekonflikter, for at fremme synspunkter, der strider mod langt størstedelen af ​​forskere i verden, og for at give forskningsartikler stærkt fejlagtige synspunkter om, hvad forskningsresultater viser. Herudover beskyldes han for at have modtaget penge fra den schweiziske teleindustri via Den Schweiziske Forskningsstiftelse for Strøm og Mobilkommunikation, FSM.
Se mere her: https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
Marilia Silva Paulo, Institut for Folkesundhed, College of Medicine and Health Sciences, Forenede Arabiske Emirater University, Al Ain, De Forenede Arabiske Emirater. Et ubeskrevet blad når det gælder elektromagnetisk stråling.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/search/publication?q=Marilia%2BSilva%2BPaulo
Mark Elwood, University of Auckland, New Zealand. Har stort set ikke beskæftiget sig elektromagnetisk stråling. Har arbejdet sammen med Susanna Lagorio, Maria Blettner, Dan Baaken, Maria Feychting og Ken Karipidis. Han har været en del af Ken Karipidis forskningsteam og står således bag en udtalelse som “Vi fandt ingen beviser for, at brugen af mobiltelefoner øgede nogen hjernesvulst histologiske typer eller undertyper.” Mark Elwood, var tilbage i 2006 leder af National Cancer Control Initiative. I 2006 blev der konstateret syv tilfælde af hjernetumorer blandt medarbejderne i en 17-etagers bygning på Australiens RMIT University i Melbourne. I første omgang var opmærksomheden rettet på mobilantennerne på taget af højhuset. Men andre typer af EMF blev også inddraget som en mulig årsag. (5) Han udtalte dengang, at en tilfældighed var “den mest sandsynlige forklaring“, men hvis de, der undersøger sagen, ønskede at finde en fælles faktor, skulle de se på, hvor medarbejderne blev født, hvor de boede, hvilke job de havde, før de var på RMIT, familiehistorie, kost, og hvis de havde været udsat for kemikalier. (6)
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/search/publication?q=Mark%2BElwood
Kilder:
1) https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046
2) Indholdet af brevet kan findes sidst i denne artikel:
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
3) https://microwavenews.com/news-center/repacholi-half-who-emf-project-funding-came-industry
4) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021004530#bb0885
5) https://microwavenews.com/news-center/emfs-under-suspicion-australian-cancer-cluster
6) https://www.theage.com.au/national/doctors-sceptical-about-link-20060513-ge2b3s.html
Mere om de såkaldte eksperter og medlemmer af de videnskabelige råd se her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Den triste historie om grænseværdien for elektromagnetisk stråling – hvordan kom vi hertil
Den israelske forsker Paul Ben Ishai (1) har over to blogartikler beskrevet historien om, hvordan de sikkerhedsstandarder vi i dag har for elektromagnetisk stråling i virkeligheden blev fastsat helt tilbage i 1950’erne. På det tidspunkt troede videnskaben i Vesten, at den eneste effekt af mikrobølgestråling var opvarmning. I dag ved vi, at der findes langsigtede kumulative virkninger, som ikke er termiske (dvs. ikke involverer opvarmning). Vi ved også, at det har klare konsekvenser for folkesundheden. Så hvorfor hænger vi fast i en forældet sikkerhedsstandard? 
Paul Ben Ishai kaster os ned i kaninhullet og går tilbage i historien for at fortælle, hvad der skete. (2) En historie som tager udgangspunkt i de skader som radaranlæggene påførte radaroperatørerne i sin tid. I Vesten var (og er) den generelle opfattelse, at det hele handlede om opvarmning. I Sovjetunionen anerkendte man, at der var alvorlige biologiske konsekvenser af eksponeringen, og at de ikke havde noget at gøre med opvarmning. 
David Wedege har givet denne introduktion:
“Med mobilstråling kogte man hunde levende – bogstavelig talt – for at sætte en arbitrær grænseværdi, som USA vovede at udsætte sit militære radarpersonel for. Det førte til grænseværdien, som vi kender den og som stammer fra 1957.
Siden har ansvaret for grænseværdien skiftet hænder. Fra et amerikansk standardiseringsorgan og til elektroingeniørernes professionsselskab, IEEE. Senere det hermetisk lukkede forskerselskab ICNIRP og ICNIRP’s siamesiske tvilling The International EMF Project, som er et lille kontor hos WHO i Geneve.
Man har sat katten til at vogte over en skål med fløde.
Men uanset hvilken af disse organisationer som har siddet med ansvaret, har de alle bekræftet den arbitrære grænseværdi fra 1957, som baserer sig på kogte hunde og som sikrer både industrielle og militære interesser det råderum, de har brug for.
De ansvarlige sætter sig for at bevise, at referenceværdien er korrekt. Imens ignorerer de alle oplysninger, som taler imod.”

Læs de to blogindlæg. Ryst på hovedet og læs dem igen. Nu ved du, hvad det er vi er oppe imod, det rene nonsens pakket ind i såkaldt videnskab.
Kilder og noter:
1) Paul Ben Ishai, ph.d. i Anvendt fysik ved Physics Department of Ariel University, Israel. Har specialiseret sig i interaktionen mellem menneskelig hud og højfrekvente radiobølger. Han er endvidere videnskabelig rådgiver for Environmental Health Trust (www.ehtrust.org)
2) Del 1:
https://blogs.timesofisrael.com/the-sorry-story-of-cell-phone-radiation-exposure-how-did-we-get-here-part-i/
Del 2:
https://blogs.timesofisrael.com/the-sorry-story-of-cell-phone-radiation-exposure-how-did-we-get-here-part-ii/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

En peer-reviewed undersøgelse fra Environmental Working Group anbefaler strenge sundhedsbaserede eksponeringsstandarder for både børn og voksne vedr. radiofrekvent stråling
Environmental Working Group’s (EWG) retningslinjer for børn er den første af sin art og udfylder et hul, der er efterladt af føderale tilsynsmyndigheder. (1)
Undersøgelsen, (2) offentliggjort i tidsskriftet Environmental Health, er baseret på en metode, der er udviklet af Environmental Protection Agency for at vurdere menneskers sundhedsrisici som følge af toksiske kemiske eksponeringer. Forskerne har anvendt de samme metoder til radiofrekvent stråling fra trådløse enheder, herunder mobiltelefoner og tablets.
EWG anbefaler Federal Communications Commission, FCC, at justere sine forældede grænseværdier for trådløs stråling, og trækker bl.a. på data fra det skelsættende studie fra 2018 fra National Toxicology Program, NTP, et af ​​de dyreste undersøgelser vedr. de sundhedsmæssige virkninger af radiofrekvent stråling. Studiet fandt, at der er “klare beviser” for en sammenhæng mellem udsættelse for radiofrekvensstråling og hjertetumorer hos forsøgsdyr. Lignende resultater blev rapporteret af et team af italienske forskere fra Ramazzini Institute. 
EWGs nye retningslinjer
De nye retningslinjer, de første der er udviklet i USA med fokus på børns sundhed, anbefaler, at børns eksponering samlet set sættes 200 til 400 gange lavere end eksponeringsgrænsen for hele kroppen fastsat af FCC i 1996.
Den anbefalede EWG-grænse for såkaldt helkropsspecifik absorptionshastighed eller SAR for børn er 0,2 til 0,4 milliwatt pr. Kg eller mW/kg. For voksne anbefaler EWG en SAR-grænse for hele kroppen på 2 til 4 mW/kg, hvilket er 20 til 40 gange lavere end den føderale grænse.
FCC har ikke fastsat en separat standard for børn. 
Bemærk:
I EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP).
I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee). (3) 
Behov for mere forskning
I 2011 blev elektromagnetisk stråling klassificeret som “mulig kræftfremkaldende” af WHO’s International Agency for Research on Cancer, IARC, en konklusion baseret på menneskelige epidemiologiske undersøgelser, der fandt en øget risiko for gliom, en ondartet kræft i hjernen, forbundet med mobiltelefon brug.
EWG -forskere siger, at der er behov for mere forskning om de sundhedsmæssige konsekvenser af de nyeste generationer af kommunikationsteknologier, herunder 5G. I mellemtiden anbefalede EWG strenge, lavere eksponeringsgrænser for alle radiofrekvenskilder, især for børn.
Meget har ændret sig
Meget har ændret sig siden FCC fastlagde sine grænseværdier for stråling med ​​teleloven fra 1996, ikke bare teknologien, men også hvordan enhederne bruges. En undersøgelse gennemført af Common Sense Media i marts 2020, lige inden starten af ​​Covid-19-spredningen i USA, viste, at 46 procent af 2 til 4 årige og 67 procent af 5 til 8 årige, havde deres egne mobile enheder, såsom en tablet eller smartphone. (4)
Med Covid19 blev fjernundervisning en nødvendighed under og telefoner, tablets og andre trådløse enheder blev en del af livet for små børn, tweens og teenagere på landsplan.
Med flere kilder til radiofrekvent stråling i det daglige miljø, herunder Wi-Fi, trådløse enheder og mobilmaster, bør beskyttelse af børns sundhed mod trådløs strålingseksponering være en prioritet for FCC.
Vi har alvorlige bekymringer over den forældede tilgang, som den føderale regering har påberåbt sig for at undersøge sundhedsmæssige virkninger af mobiltelefonstråling og fastsætte dens nuværende sikkerhedsgrænse og råd til forbrugerne,” siger EWG’s præsident Ken Cook.
“Regeringens retningslinjer er et kvart århundrede gamle og blev etableret på et tidspunkt, hvor trådløse enheder ikke var et fast element i næsten alle amerikaneres liv, inklusive børn.”
Børn er mere sårbare
“Beviserne viser, at børn absorberer mere radiofrekvent stråling end voksne, og et barns udviklende krop er mere sårbart over for sådanne virkninger,” siger Olga Naidenko, ph.d., og EWG’s vicepræsident for videnskabelige undersøgelser og medforfatter til undersøgelsen .
“Mere forskning om sikkerhed og bæredygtighed af trådløs teknologi er afgørende,” tilføjer hun.” I mellemtiden er der enkle trin, som alle kan tage for at beskytte deres helbred, såsom at holde trådløse enheder længere væk fra deres kroppe.”
Vigtige og lette forsigtighedsforanstaltninger
Der er en række lette, forsigtighedsforanstaltninger, som forbrugerne kan bruge, indtil regeringen foretager den strenge videnskabelige vurdering, som spørgsmålet fortjener, noget der burde være sket for mange år siden.
F.eks. er det helt rimeligt at forældre overveje at minimere eller eliminere radiofrekvent strålingskilder i hjemmet ved at stole mere på den kablede internetadgang samt opfordrer skolerne til at tage tilsvarende skridt for at reducere eksponeringen i klasseværelset.
Hertil kommer brug af headset eller en højttaler, sms’er i stedet for at tale samt begrænser den tid, børn bruger på smartphones. (5)
Kilder:
1) https://www.news-medical.net/news/20210720/EWG-study-recommends-stringent-health-based-standards-for-radiation-exposure-from-wireless-devices.aspx
2) https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00768-1
3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
4) https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/2020_zero_to_eight_census_final_web.pdf
5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

Nye tilføjelser: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.
Nye dokumenter pr. 3. august 2021.
De fulde resumerer m.m. til de seneste papirer eller for at downloade det over 1000 siders store dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html
Opdateringerne du finder her overføres endvidere til dette dokument:
https://nejtil5g.dk/joel-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/

Dr. Fiorella Belpoggi’s rapport til STOA: Sundhedseffekten ved 5G
Den 31. maj 2021 mødtes Europa-Parlamentets panel for fremtiden for videnskab og teknologi (STOA) for at høre en præsentation af to undersøgelser, man havde bestilt om 5G’s sundhedseffekter og miljøpåvirkninger.
De to rapporter er udarbejdet af henholdsvis Dr. Fiorella Belpoggi fra Ramazzini Institute i Italien og Dr. Arno Thielens fra Gent University i Belgien.

Begge rapporter er nu tilgængelige.
Links samt resume kan findes her https://www.saferemr.com/2020/12/european-parliament-workshop-on-5g.html
Dr. Fiorella Belpoggi er forskningsleder ved Ramazzini Institute og direktør for Cesare Maltoni Cancer Research Centre, hvor hun har arbejdet siden 1981.
Herunder et hovedresume af rapporten fra Dr. Fiorella Belpoggi (1):
Abstrakt
Den kommende implementering af 5G-mobilnetværk giver mulighed for betydeligt hurtigere mobilbredbåndshastigheder og stadig mere omfattende mobildataforbrug. Tekniske innovationer inkluderer et andet transmissionssystem (MIMO: brug af multiple-input og multiple-output antenner), retningsbestemt signal transmission eller modtagelse (beamforming) og brugen af andre frekvensområder. Samtidig forventes en ændring i eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) hos mennesker og miljøet. Ud over dem, der hidtil er anvendt, har 5G-pionerbåndene identificeret på EU-niveau frekvenser på 700 MHz, 3,6 GHz (3,4 til 3,8 GHz) og 26 GHz (24,25 til 27,5 GHz). De første to frekvenser (FR1) svarer til dem, der anvendes til 2G til 4G-teknologier og er blevet undersøgt i både epidemiologiske og eksperimentelle undersøgelser for forskellige slutresultater (inklusive kræftfremkaldende virkning og reproduktive / udviklingsmæssige effekter), mens 26 GHz (FR2) og højere frekvenser er ikke undersøgt tilstrækkeligt for de samme slutresultater.
Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) klassificerede radiofrekvens (RF) EMF som ‘muligvis kræftfremkaldende for mennesker’ (Gruppe 2B) og anbefalede for nylig RF-eksponering til revurdering ‘med høj prioritet’ (IARC, 2019). Siden 2011 er der udført et stort antal undersøgelser, både epidemiologiske og eksperimentelle. Denne gennemgang behandler den aktuelle viden om både kræftfremkaldende og reproduktive / udviklingsmæssige risici ved RF som udnyttes af 5G. Der er forskellige in vivo eksperimentelle og epidemiologiske undersøgelser af RF ved et lavere frekvensområde (450 til 6000 MHz), som også inkluderer de frekvenser, der blev brugt i tidligere generationer ‘bredbånds cellulære netværk, men meget få (og utilstrækkelige) på det højere frekvensområde ( 24 til 100 GHz, centimeter / MMW).
Gennemgangen viser:
1) 5G’s lavere frekvenser (700 og 3600 MHz):
a) tilstrækkelig dokumentation for kræftfremkaldende egenskaber i epidemiologiske undersøgelser;
b) tilstrækkelig dokumentation for kræftfremkaldende egenskaber i eksperimentelle bioassays
c) tilstrækkelig dokumentation for reproduktive / udviklingsmæssige bivirkninger hos mennesker
d) tilstrækkelig dokumentation for reproduktive / udviklingsmæssige bivirkninger hos forsøgsdyr 
2) 5G’s højere frekvenser (24,25-27,5 GHz):
Den systematiske gennemgang fandt ingen tilstrækkelige studier hverken hos mennesker eller i forsøgsdyr.
Konklusioner:
1) kræft:
FR1 (450 til 6000 MHz): EMF er sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker, især relateret til gliomer og akustiske neuromer;
FR2 (24 til 100 GHz): der blev ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af de højere frekvenser;
2) reproduktive udviklingseffekter:
FR1 (450 til 6000 MHz): disse frekvenser påvirker klart mandlig fertilitet og muligvis også fertilitet hos kvinder. De kan have mulige bivirkninger på udviklingen af embryoner, fostre og nyfødte;
FR2 (24 til 100 GHz): der blev ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af ikke-termiske effekter af de højere frekvenser.

Kilder:
1) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf 

Dr. Arno Thielens rapport til STOA: Miljøpåvirkninger af 5G. Et litteraturstudie af effekterne af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering af ikke-humane hvirveldyr, hvirvelløse dyr og plante
Links samt resume kan findes her https://www.saferemr.com/2020/12/european-parliament-workshop-on-5g.html 
Dr. Arno Thielens er lektor og FWO-postdoktor ved Ghent University, Belgien
Herunder et hovedresume af rapporten fra Dr. Arno Thielens: (1)
Abstrakt
Telekommunikationsnetværk bruger radiofrekvente elektromagnetiske felter for at muliggøre trådløs kommunikation. Disse netværk har udviklet sig over tid og er blevet lanceret i successive generationer. Den femte generation af telekommunikationsnetværk fungerer ved frekvenser, der ikke var almindeligt anvendt i tidligere generationer, hvilket ændrer eksponeringen af vilde dyr for disse bølger. Denne rapport gennemgår litteraturen om eksponering af hvirveldyr, hvirvelløse dyr og planter for radiofrekvente elektromagnetiske felter i forventning om denne ændring.
Gennemgangen viser, at dielektrisk opvarmning kan forekomme ved alle betragtede frekvenser (0,4-300 GHz) og for alle undersøgte organismer. Ved sammenfatningen og diskussionen af resultaterne af en række studier af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering af vilde dyr viser gennemgangen, at adskillige undersøgelser af virkningerne af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering på hvirvelløse dyr og planter i de betragtede frekvensbånd viser eksperimentelle mangler. Desuden er litteraturen om hvirvelløse og planteeksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter over 6 GHz meget begrænset. Mere forskning er nødvendig på dette område.
Politikmuligheder
På baggrund af resultaterne af gennemgang formulerer Arno Thielens fire politiske muligheder:
1: En første politisk mulighed kunne være at finansiere forskning i RF-EMF-eksponering af planter, svampe og hvirvelløse dyr ved frekvenser under 6 GHz og at finansiere forskning på ikke-humane hvirveldyr, planter, svampe og hvirvelløse dyr ved frekvenser mellem 6 og 300 GHz. Disse undersøgelser kunne danne grundlag for evidensbaserede politikker vedrørende RF-EMF-eksponering af ikke-humane organismer.
2: En anden politisk mulighed kan være at opfordre til systematisk overvågning af miljømæssige RF-EMF’er, da disse er den vigtigste eksponeringskilde for ikke-humane organismer, og det forventes, at denne eksponering vil ændre sig over tid.
3: En tredje politisk mulighed kunne være en anmodning om at offentliggøre oplysninger om RF-EMF-operationelle aspekter af telekommunikationsnetværket. Dette ville igen sigte mod at kvantificere miljømæssig RF-EMF-eksponering over tid.
4: En fjerde politisk mulighed kan være at kræve indvilligelse af undersøgelser for andre organismer end mennesker, når mobilmaster er installeret i telekommunikationsnetværket. Dette vil forhindre overdreven RF-EMF-eksponering af ikke-menneskelige organismer nær sådanne antenner.

Kilder:
1) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf 

Hvornår går sædtallene og mænds fertilitet i nul? Effekten af mobiltelefoni på sædkvaliteten
For nylig henviste ass. professor Olle Johansson til Shanna Swan, miljø- og reproduktionsepidemiolog ved Icahn. School of Medicine ved Mount Sinai i New York. Swan havde bl.a. påpeget, at den forestående fertilitetskrise udgør en global trussel, der kan sammenlignes med klimakrisens.
Udgangspunktet var en undersøgelse, som Swan var medforfatter til i 2017. (*) Her fandt man, at sædtallet i vesten var faldet med 59% mellem 1973 og 2011, hvilket skabte overskrifter globalt.

*) https://academic.oup.com/humupd/article/23/6/646/4035689
Efter nuværende fremskrivninger kan sædtallet sættes til at gå nul i 2045. Shanna Swan medregnede ikke den gang eller i dag effekterne af den elektromagnetiske strålings påvirkning af sædkvaliteten. Derved bliver årstallet 2045 optimistisk sat.
EMF og sædkvalitet
Når sædceller udsættes for mobiltelefon- og Wi-Fi signaler finder forskningen nedsat sædantal, nedsat bevægelighed, nedsat levedygtighed og andre funktionsfejl men også DNA-beskadigelse samt alvorlige virkninger på fertilitet. Herudover kan elektromagnetisk stråling øge oxidativt stress i cellerne og føre til forøgelse af proinflammatoriske cytokiner og lavere kapacitet til at reparere genotoksisk DNA enkelt- og dobbeltstrengsbrud.
Ikke alle undersøgelserne er dog entydige, men generelt hersker der ikke tvivl om at elektromagnetisk stråling påvirker sædkvaliteten negativt.
Forskningen
Joel M. Moskowitz har samlet den nyeste viden vedr. effekten af mobiltelefoni på den mandlige fertilitet offentliggjort den 13. august 2021.
De 3 nyeste forskningsartikler med uddybet resume, 12 review artikler samt 53 nyere undersøgelser kan findes her:
https://www.saferemr.com/2015/09/effect-of-mobile-phones-on-sperm.html

6G og våbensystemer

Nye højteknologiske våben kommer med en lang række etiske og folkeretlige dilemmaer. Danmark forholder sig passivt

Robotterne fylder mere og mere i verdens væbnede konflikter, og flere af dem kan i høj grad klare sig uden menneskelig indblanding. De er ofte langt mere præcise end mennesker og kan derfor minimere følgeskader, men de rokker også ved antagelsen om, at krig grundlæggende føres af mennesker.
Det fortæller adjunkt ved institut for militær teknologi i Forsvars-akademiet, Iben Yde, (2) som er medforfatter til bogen ”Smart Krig – Militær anvendelse af kunstig intelligens” (3). Bogen er ifølge Forsvarsakademiet den første danske fagbog om militær anvendelse af kunstig intelligens.
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/naar-elektronikken-bliver-til-vaaben/

Arthur Firstenberg giver en status på 6G, men har også en appel til os alle sammen
Over hele verden, skriver Firstenberg i hans nyhedsbrev fra den 13. august 2021, (1) samarbejder forskere, regeringer, virksomheder og forbrugere om at gøre Jorden til en kæmpe computer, der opfylder de advarende forudsigelserne fra den store svenske fysiker og nobelpristager Hannes Alfvén.
Under pseudonymet Olof Johannesson forudsagde Hannes Alfvén (2) med sin science fiction roman fra 1968 ‘Sagaen om den store datamaskinen’ (The Great Computer: A Vision) smartphones, internettet, fitbits, kunstig intelligens, chipimplantater, der muliggør direkte kommunikation mellem mennesker og computere, kolonisering af Mars og i sidste ende erstatning af menneskeheden udelukkende af computere, der betragtede mennesker som kun et skridt på den evolutionære vej til sig selv.
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/6g/om-6g/
2. august 2021
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Kære alle

Hermed sommerens andet nyhedsbrev.. En lidt anderledes sommer på mange måder. Dels med corona og vaccinering som et on-going lydtæppe, men også i kraft af de høje temperaturer vi er blevet præsenteret for denne sommer. Ser vi os bare lidt rundt endda med store katastrofale konsekvenser som følge af de tilstødende skybrud m.m. Man kan godt fristes til at mene, at nogen forsøger at få os til at vågne op og ændre adfærd. På det plan går det lidt langsomt.
En hjælp til at kunne ændre opfattelse og sænke forsvarsparaderne, når det gælder 5G og elektromagnetisk stråling, forsøger vi at lave mindre opslag om de gængse påstande eller myter sat overfor de uomtvistelige fakta. 

Selvom det går langsomt med opvågningen, begynder der dog at blive stillet flere spørgsmål og flere er blevet bekymret ikke bare for sundhedskonsekvenserne af strålingen, men også for alt det der ligger rundt om i form af cybersikkerhed, overvågning osv. For med mere trådløs kommunikation, som indgår i hele konceptet om Internet of Things (IoT), ligger også en kæmpestor samfundsmæssig trussel omkring hacking både af kriminelle, men også af andre nationer m.m. Det forlyder fra eksperter indenfor dette område, at en tredje verdens krig er i gang, men vi kan blot ikke se den, for den foregår i cyberspace. I Sverige anbefaler man befolkningen om at have forsyninger nok, herunder kontanter, til at man kan overleve et stykke tid uden strøm og dermed uden at kunne bruge sit betalingskort. I Danmark arbejder vi stik modsat i et forsøget på at afskaffe de fysiske penge.

Preben Kastrup

Videnscentret for elektro-forurening


Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

Indhold:
– Påstande eller myter: Hvad er Fakta?
– Medierne
– Insekterne og elektromagnetisk stråling
– EU, overvågning og ansigtsgenkendelse
– Børn, EMF og mobiltelefoni
– Mobilmaster og Smart Meters
– Internationalt
– Cybersikkerhed
– Klima
Påstande eller myter: Hvad er Fakta?
Videnscentret er begyndt at udgive mindre opslag med påstande eller myter om 5G og elektromagnetisk stråling. Påstandene stammer fra medierne eller ofte er brugt i dialogen med de som nægter at se, at vi har et problem. Påstandene bliver her sat op mod Fakta, som der ingen tvivl er om.
Opslagene bliver fortløbende lagt op på vores Facebook side for efterhånden at blive samlet her:

https://nejtil5g.dk/info-materiale/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/
På siden kan du også gå ind og finde den enkelte påstand, så du kan dele den på de sociale platforme. 
 
Lige nu kan du finde følgende påstande på siden:

– “Den eneste effekt fra elektromagnetiske stråler er varme”
– ”5G står for Femte Generations Mobilnetværk og bygger på en kendt teknologi, der ligesom mobilnetværkene 2G, 3G og 4G overfører data via ikke-ioniserende elektromagnetiske bølger med meget lav frekvens.”
– Man kan jo bare tage en sølvpapirshat på, hvis man vil undgå “strålingen”
– ”Ingen seriøse forskere mener, der er en sundhedsrisiko ved mobiltelefoni eller 5G”
– “Der er lige så mange undersøgelser, der siger, at elektromagnetisk stråling er farligt, som undersøgelser der siger det er ufarligt.”
– ”Når du er så stærk modstander af teknologi, hvorfor bruger du så selv en mobiltelefon og computer?
– ”Hvis du er bekymret for 5G, skal du ikke gå ud i solen? Solens stråling er langt farligere end 5G.”


Medierne

Jyske Vestkysten / Avisen Danmark
En såkaldt videnskabsjournalist interviewer Vibeke Frøkjær Jensen, som er videnskabelig rådgiver for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
Som journalist David Wedege, der bl.a. står bag netmediet ‘Tabt Tråd’, (1) skriver: “Hvorfor vil journalister stå last og brast med industrien og dens halve sandheder og kreative spin?

Avisen Danmark har begået et mangelfuldt og nærmest ikke-researchet værk om 5G som helbredsrisiko. (2) Jeg går i rette med journalistens ubeføjede konklusion: At en helbredsrisiko kan kaldes for usandsynlig.”
Hans opslag på Avisen Danmarks Facebookside blev slettet for ikke at leve op til de såkaldte fællesskabsregler !!
Men lyt til Podcasten ‘5G: Ristede insekter eller bare lynhurtigt internet?’ fra ADAPTER (3) som bestyres af den såkaldte videnskabsjournalist Emilie Aagaard og Janus Fabricius.
Du skal lytte af 3 grunde:
Vibeke Frøkjær Jensen giver en fin indføring til problematikken og bl.a. påpeger en af grundende til at vi ikke længere plages af insekter på bilens forrude. At hun bliver afbrudt og ikke får lov til at tale må du bære over med. (4)
Et eklatant eksempel på hvordan vore dages videnskabsjournalister – her repræsenteret af Emilie Aagaard – også opfører sig: Nysgerrigheden og åbenhed der pist er forsvundet (vel en af videnskabens kerneområder), når jeg kender sandheden behøver jeg ikke lytte mere end højst nødvendig osv. osv.
Der er også et indslag med ‘sandhedsvidnet’ Christoffer Johansen. (5) Indtil den 1. juli 2020 Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver på området, professor og overlæge på onkologisk klinik (Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft) på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse. Christoffer Johansen stod bag Den danske kohorteundersøgelse der blev finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. Designet til undersøgelsen ligner nøje det koncept IEI brugte ifm. en radar undersøgelse i USA. 2 eksperter fra IEI indgik i undersøgelsens første fase. Den danske kohorte undersøgelse blev udsat for en omfattende og sønderlemmende international kritik fra en lang række forskere (3) som bad British Medical Journal om at trække studiet tilbage. Det forlyder, at det anvendes på højere læreranstalter i USA som skoleeksempel på uredelig og fejlbehæftet forskning. (6)
Hans Henrik Bruun, lektor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet, bliver også trukket frem for at modsige at elektromagnetisk stråling har noget med insekternes forsvinden at gøre. Hans argument er meget ‘overbevisende’, men særdeles uvidenskabeligt: “Vi har så mange gode kandidater til forklaring på hvorfor insekterne går tilbage, der hvor de går tilbage, så vi har slet ikke nogen grund til at opfinde sådanne fantasifulde forklaringer som med 5G stråling.” Så er det jo slået fast!? (7) (8 )
Kilder:
1) David Wedege analyse/modsvar finder du nedenfor. Tabt Tråd finder du her: https://tabttraad.info/
2) https://avisendanmark.dk/artikel/der-findes-ikke-enhj%C3%B8rninger-og-du-f%C3%A5r-ikke-kr%C3%A6ft-af-5g 3) https://jv.dk/artikel/lyt-vibeke-tror-5g-giver-kr%C3%A6ft-og-dr%C3%A6ber-insekter-vi-udfordrede-hendes-p%C3%A5stande
4) Du kan også se og høre Vibeke Frøkjær i denne Temaaften fra DK4:
https://youtu.be/xStnlJ-RThk
5) https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/
6) https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
7) Om dyrelivet herunder insekter se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
8) Det specifikke tyske studie:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0185809

Det slettede indlæg fra David Wedege – journalist, netmediet Tabt Tråd:
“Hvorfor overlader medier det ikke til teleindustrien selv at forsvare deres ikke-testede og hasarderede produkter? Hvorfor vil journalister stå last og brast med industrien og dens halve sandheder og kreative spin?
Avisen Danmark har begået et mangelfuldt og nærmest ikke-researchet værk om 5G som helbredsrisiko. Jeg går i rette med journalistens ubeføjede konklusion: At en helbredsrisiko kan kaldes for usandsynlig.
Mon også Avisen Danmark vil padle uden om kritikken af vildledning, som bl.a. DR bare har gjort det?
Jeg har ikke lyttet til podcast-interviewet. Men analysen, som her fremgår, er grundliggende forfejlet. Journalistik ubeføjet.
https://avisendanmark.dk/artikel/der-findes-ikke-enhj%C3%B8rninger-og-du-f%C3%A5r-ikke-kr%C3%A6ft-af-5g
I forskersammenhæng repræsenterer enhjørningen den uspecifikke frygt – en bekymring for noget, der ikke er fundet belæg for at bekymre sig over.
Eller tanken om at flyvende tekopper kredser om jorden som satellitter: Videnskab kan aldrig modbevise vilde fantasier.
Skadelige effekter af radiofrekvent stråling fra vores kommunikationsenheder er definitivt ikke nogen enhjørning. Analogien hører slet og ret ikke hjemme.
Det er ikke mit postulat. Det er en præmis, sat af både WHO, Sundhedsstyrelsen og Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, som Danmark bestiller sine forskningsvurderinger fra, at forsigtighedsprincippet bør gælde, og forsigtighedsprincippet er i Danmark udmøntet i Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger om mobilbrug.
Disse anbefalinger hviler på, at der er tilstrækkelig evidens for at træffe forsigtighedsprincippet. I modsat fald skal forsigtighedsprincippet slet ikke (mis)bruges.
Det fremgår af notater fra Sundhedsstyrelsen, at forsigtighedsprincippet hviler på evidens og ikke må hvile på nogen uspecificeret frygt i befolkningen.
Så konkluderes det i analysen, at det er usandsynligt, at 5G skulle kunne udgøre et helbredsproblem. Her er Avisens research udi forskningen altså forfejlet mangelfuld.
Det hollandske sundhedsråds forskningskomité for elektromagnetiske felter er hidtil den eneste komité, som konkret er blevet bedt om at vurdere 5G og give konkrete anbefalinger.
Det er en tungt besat komité med toppen af forskernavne på området.
Det hollandske råd klassificerede på en lang række punkter, at helbredseffekter er mulige, baseret på et videnskabeligt review.
De konkrete anbefalinger lød i 2020, at udrulningen af 5G i det såkaldte pionerfrekvensspektrum (24-40 GHz) foreløbig bør stoppes, fordi det hverken kan klassificeres som muligt, sandsynligt eller usandsynligt, at frekvensspektret kan udgøre en sundhedsrisiko.
Komitéen anbefaler i øvrigt, at 5G i de hidtil kendte frekvensområder udrulles med forsigtighed (efter “ALARA-princippet”), mens der overvåges og forskes.
Så grundige videnskabelige reviews bekræfter altså ikke, at helbredseffekter er usandsynlige. De klassificerer sundhedseffekter som mulige.
Samlet set kan komitéen slet ikke vurdere, om 5G kan udgøre et sundhedsproblem, fordi der slet ikke findes tilstrækkelige oplysninger om, hvor høje doser, vi kan forvente os at få ude i fremtiden.
I øvrigt har Sundhedsstyrelsens institut for strålebeskyttelse (SIS) anført det samme i interne papirer. I 2019 undsagde SIS direkte Energiminister Lars Chr. Lilleholt, da han tog Sundhedsstyrelsen til indtægt for, at 5G var vurderet og godkendt. SIS savnede enhver oplysning om 5G som eksponeringsscenarium. Det kan man i øvrigt kun fortsat savne, fordi 5G nok er landsdækkende – men fortsat kun i et meget tidligt og uudviklet stadie som 4G var det i 2012.”

David Wedege. Journalist (DJ/DMJX), redaktør, Tabt Tråd.
https://tabttraad.info/2020/09/23/sundhedsstyrelsen-fastholder-forbrugere-skal-advares-mod-at-bruge-ulovlig-smartphone/

Insekterne og elektromagnetisk stråling
Insektdøden og elefanten i rummet
I en helsides artikel i det norske Aftenposten (16.7.21), «Småkrypene invaderer oss», fremgår det at insektdøden slet ikke er afblæst, selv om vi (dvs. Norge) oplever usædvanlig mange i år.
Artiklen nævner et tysk studie, som viser at «selv i godt beskyttede naturområder er mængden af insekter reduceret med hele 75% siden 1980-tallet.» (1) Men hvorfor forsvinder de? Artiklen i Aftenposten nævner blot de sædvanlige årsager: pesticider, monokultur, forurening m.m.

Einar Flydal indsendte en superkort replik, som redaktionen dog ikke fandt plads til. For replikken replikken fortæller at der findes en anden historie:
Aftenpostens kilde (1) omhandler undersøgelser først og fremmest i Krefeld-området, hvor man har kortlagt udviklingen over lang tid med tysk grundighed. Men hverken denne kilde eller artiklen i Aftenposten nævner, at området slet ikke er særlig godt beskyttet, når det gælder mobilmaster.
Mobilmaster og insektbestanden Insektbestanden er nemlig faldet i takt med den massive udbygning af mobilmaster i områderne, sådan som kort og graf over studieområdet Krefeld viser. (2)
Udvikling i Krefeld-området 1995 – 2016
Ringene på kortene viser mobilmasterne. Grafen viser sammenhængen i udviklingen af insektmængden og mobiludbygningen.
En nylig tysk gennemgang (3) af mere end 80 forskningsstudier om insektnedgangen, bekræfter at pulsering, polariseret stråling fra masternes mikrobølger er en hovedårsagen til insektdøden, selv når strålingen er svag. Flere biologiske mekanismer som kan forklare at insekterne skades eller forsvinder, har været kendt og dokumenteret i forskningen over længere tid (4, 5).
Vi kan ikke kompensere med blomsterenge m.m.
Skadevirkningerne fra elektromagnetisk stråling kompenserer vi ikke ved at lave blomsterenge, undgå pesticider og sørge for træer og buske med nektar-fyldte blomster. Der må også tages andre tiltag i brug.
Elefanten i rummet
De menneskeskabte mikrobølger er elefanten i rummet: Vi ønsker ikke at kende problemet, selv om specialisterne på området
 – insektforskere (entomologer) og andre biologer som specialiserer sig på virkningerne af elektromagnetisk stråling – advarer så højlydt de kan (6).
Det er vist ikke Albert Einstein som har sagt at vi har fire år tilbage hvis insekterne forsvinder. Og måske stemmer det heller ikke med fire år. Det står dog fuldt klart at vi behøver insekterne langt mere end de behøver os…
Det skriver Ejnar Flydal i steigan.no. (7)
Kilder:
1) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
2) Historiske data stammer fra Michael Pincher Chapman’s foredrag i foredrag i Litteraturhuset i Oslo, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=bUAfcCMsafo og kortet fra https://www.cellmapper.net/map
3) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf
4) https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
5) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461?via%3Dihub
6) https://einarflydal.com/?s=Tr%C3%A5dl%C3%B8st+skaper+milj%C3%B8katastrofe
Også «Den usynlige regnbuen» af Arthur Firstenberg fortæller om biedøden og forskning om det, men også om fugle og planter, samt hvor længe effekterne har været tydelige.
7) https://steigan.no/2021/07/insektdoden-og-elefanten-i-rommet/
Henvisninger:
Den tyske organisation diagnose:funk har mange referencer til emnet:
https://www.diagnose-funk.org/suche?searchword=Insekten
Se også mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

EU, overvågning og ansigtsgenkendelse

Dariusz Leszczynski om udrulningen af 5G netværket: Det er som at være midt i en skovbrand, hvor brandmanden spørger: Har vi brug for vand?
I en nylig rapport fra EU fremgår det, at forskningen er knap, og at vi ikke en gang kender til det grundlæggende for at komme med nogen forudsigelser om 5G netværkets konsekvenser for miljø og natur. Konklusionen er, at det er nødvendigt med mere forskning på området.
Hvor var regeringerne og Den Europæiske Union henne da 5G blev udviklet til at skulle implementeres? Hvor Den Europæiske Union, regeringer, og teleselskaber “råbte”, at vi ved nok, for ICNIRP siger det, og hvor enhver, der stillede spørgsmålstegn ved ICNIRP’s holdninger, blev angrebet og udstødt?
Dariusz Leszczynski (1) skriver i sit blokindlæg den 4. juli 2021: (2)
Trådløs kommunikation har allerede været her i flere årtier. Strålingsemitterende mobilmaster er installeret overalt, hvor mennesker, der er brugere af trådløs kommunikation, bor.
Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP), den selvudråbte beslutningstager om, hvad der er sikkert, og hvad der ikke er, har udråbt EMF-ikke-ioniserende stråling, der udsendes af de menneskeskabte enheder, som sikker, når ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer overholdes.
Imidlertid er det ikke alle, der er overbeviste om ICNIRP’s sikkerhedsproklamationer.
Størstedelen af ​​interessen handler om, hvordan vil denne stråling påvirke menneskers sundhed. ICNIRP siger overhovedet ingenting. IARC fra WHO siger, at det muligvis forårsager kræft. Industrien lytter til ICNIRP, fordi det er praktisk og bagatelliserer IARC, fordi det er ubelejligt og giver problemer.
Nu, hvor udviklingen af ​​den trådløse kommunikation kommer ind i en nye æra af 5. generation af trådløs kommunikationsteknologi, 5G, er der en stigende interesse for, hvordan strålingen, der udsendes af 5G, vil påvirke andre livsformer, alt hvad der er ikke-menneskeligt. Og der er masser af det, og … menneskelivet afhænger af, hvad der sker med de ikke-menneskelige livsformer.
Så nu kommer vi til ordsproget om skovbranden og spørgsmålet om behovet for vand … og vi får imidlertid ikke noget vand, men… fire (4) muligheder … (indsæt her en sjat sarkastisk latter).
I juni 2021 bliver der i regi af European Parliament’s Panel for the Future of Science and Technology offentliggjort en gennemgang af videnskab om:
Miljøeffekter af 5G: En litteraturgennemgang af virkningerne af eksponering af radiofrekvent elektromagnetisk felt hos ikke-humane hvirveldyr, hvirvelløse dyr samt planter

… Forfattet af Arno Thielens, Gent Universitet, Belgien, og peer-reviewed af Martin Vacha, Masaryk University, Tjekkiet og Alain Vian, Université d’Angers, Beaucouzé, Frankrig. (3)
For de hurtige læsere har anmeldelsen intet at gøre med den sundhedsmæssige indvirkning på mennesker. Det handler om ikke-menneskelige hvirveldyr, hvirvelløse dyr, svampe og planter. Alle disse livsformer er allerede i forskellig grad udsat for stråling, der udsendes fra mobilmaster. 5G vil imidlertid dramatisk øge tætheden af mobilmaster, og eksponeringen for stråling for disse livsformer vil blive mere gennemgribende.
Ved vi, hvad der allerede sker, og hvad der vil ske?
Det enkle og korte svar er det store fede NEJ. VI VED DET IKKE.

Som det fremgår af ovennævnte rapport, er forskningen knap, ujævn, og vi kender ikke engang det grundlæggende for at komme med nogen forudsigelser. Her er citatet fra konklusionen, der viser, at vi ikke ved noget:
”Dielektrisk opvarmning på grund af RF-EMF-eksponering er vist i alle undersøgte kategorier.
I det lavere frekvensområde (0,45-6 GHz) fokuserer størstedelen af ​​den eksisterende litteratur på hvirveldyr, for hvilke en række potentielle effekter undersøges. De undersøgelser, der undersøger RF-EMF-eksponering af hvirvelløse dyr i det lavere frekvensområde, fokuserer på dielektrisk opvarmning og udviklingsmæssige, genetiske eller adfærdsmæssige virkninger. Litteratur om hvirvelløse dyr, der ikke er insekter, er meget begrænset. Undersøgelser af planteeksponering i det lavere frekvensområde, der målretter eksponeringsresultater på planterniveau viser eksperimentelle mangler. Antallet af undersøgelser i denne kategori er begrænset sammenlignet med de undersøgelser, der fokuserer på dyr.
I det højere frekvensområde (6-300 GHz) er antallet af peer-reviewed publikationer generelt lavere end i det lavere frekvensområde. For hvirveldyr undersøges en række potentielle eksponeringsresultater, mens litteraturen om hvirvelløse dyr og planter over 6 GHz er meget begrænset. Mere forskning på dette område er nødvendig.”

Vi, befolkningen i EU, får fire muligheder for at gå videre, og her er citatet:
”I betragtning af resultaterne af denne gennemgang blev der formuleret fire politiske muligheder.
En første politiske mulighed kunne være at finansiere forskning i RF-EMF-eksponering af planter, svampe og hvirvelløse dyr ved frekvenser under 6 GHz og at finansiere forskning på ikke-humane hvirveldyr, planter, svampe og hvirvelløse dyr ved frekvenser på mellem 6 og 300 GHz. Disse undersøgelser kunne danne grundlag for evidensbaserede politikker vedrørende RF-EMF-eksponering af ikke-humane organismer.
En anden politisk mulighed kunne være at kræve systematisk overvågning af miljømæssige RF-EMF’er, da disse er den vigtigste kilde til eksponering for ikke-humane organismer, og det forventes, at denne eksponering vil ændre sig over tid.
En tredje politisk mulighed kunne være en anmodning om at offentliggøre oplysninger om RF-EMF-operationelle aspekter af telekommunikationsnetværket. Dette ville igen sigte mod at kvantificere miljømæssig RF-EMF-eksponering over tid.
En fjerde politisk mulighed kan være at kræve uafhængige undersøgelser for andre organismer end mennesker, når mobilmasterne er installeret i telekommunikationsnetværket. Dette ville forhindre overdreven RF-EMF-eksponering af ikke-menneskelige organismer nær sådanne antenner.”

Nu er vi nødt til at starte forskning … som vi ved vil tage flere år, og i mellemtiden vil en ivrig teleindustri og regeringer allerede implementere 5G? Hvor var regeringerne og Den Europæiske Union i den periode, hvor 5G blev udviklet til at skulle implementeres, og hvor … Den Europæiske Union og enhver regering, og ethvert teleselskab “råbte”, at vi ved nok, for ICNIRP siger det … og enhver, der stillede spørgsmålstegn ved ICNIRP’s holdninger, blev angrebet og udstødt?
Vågner Den Europæiske Union nu op af tornerose søvnen og den ubegrænsede tillid til den selvudråbte og ukontrollerede NGO, der hedder ICNIRP?
Det er nødvendigt med et øjebliks skræmmende stilhed for at forstå de konklusioner og politiske muligheder, vi fik …
Lad mig være stum, når vi midt i implementeringen af ​​5G, når teknologien hastes ud i planetens levende miljø, når teleindustrien tvinger regeringer til at lave regler, der yderligere letter 5G-implementeringen, pludselig indser (?) at vi ikke ved noget omkring 5G indvirkning på planetens liv. At hvis branden rammer, har vi ingen anelse om, hvordan vi slukker den. At vi flyver blinde og håber (!) at vi ikke rammer noget.
Overdriver jeg, eller er der en aura af SINDSYGE i luften?

Kilder:
1) Om Dariusz Leszczynski: phd., D.Sc., Adjungerende Professor ved University of Helsinki, Finland. Udvalgte ekspertopgaver: – Canadas parlament: ekspert i høring om mobiltelefonstråling og sundhed; Sikkerhedskode 6, i 2015 – IARC: Inviteret ekspert til arbejdsgruppen om ikke-ioniserende stråling (RF-felter). Lyon, Frankrig, maj 2011 – Det amerikanske senat: ekspert i høringen om “De sundhedsmæssige virkninger af mobiltelefonbrug”. Washington, DC, USA, 14. september 2009
https://www.gigaherz.ch/wp-content/uploads/2015/01/Dariusz-Leszczynski-curriculum-vitae.pdf
2) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/07/04/5g-deployment-it-is-like-being-in-the-midst-of-the-forest-fire-and-the-fireman-asks-do-we-need-any-water/
3) https://stop5ginternational.org/wp-content/uploads/2021/07/EPRS_STU2021690021_EN.pdf
Om teleindustriens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
EU’s digitale dagsorden skal skabe tillid til de digitale teknologier, siger Margrethe Vestager, Executive Vice President for Europa-Kommissionen for Et Europa egnet til den digitale tidsalder.
”Udviklingen af digital teknologi er nøglen til en stor del af vores velstand og konkurrenceevne. Det vil ikke ske, hvis vi ikke stoler på teknologien. Det er grunden til, at vores europæiske tilgang til digitalisering sætter folk først.” Det udtalte EU’s digitale chef Margrethe Vestager, Executive Vice President for Europa-Kommissionen for Et Europa Egnet til den digitale tidsalder, ved den første EURACTIV-GIGAEurope Digital Debat den 21. juni.
Ifølge Euractiv den 29. juli 2021 peger Margrethe Vestager på fire søjler for at skabe tillid til den digitale overgang:
For det første gennemsigtighed om, hvordan teknologi fungerer, især i forhold til automatiseret beslutningstagning. For det andet har europæere brug for færdigheder og forståelse for at tage teknologien i deres hænder. For det tredje en solid og pålidelig infrastruktur. For det fjerde et gratis og sikkert online miljø, hvor brugerne kan forblive i kontrol.

Sundhedsrisici indgår selvklart ikke i overvejelserne trods den seneste tids rapporter om mulige sundhedsrisici:
F.eks. den videnskabelige komité for elektromagnetiske felter i Holland, som i september 2020 gav anbefaling om ikke at udrulle 5G i det nye mobilfrekvensområde, 26 GHz.
Den videnskabelige strålingskomité i Sverige gav ikke samme anbefaling om 5G da ikke evaluerede studier, der behandler 5G-frekvensbåndet 26 GHz. Fokus var sat på oxidativ stress. Rapporten gentager dog sin konklusion, som også blev fremsat i 2020: På grund af biologiske effekter hos dyr, der eksponeres for lave doser af radiobølger, bør man opretholde et forsigtighedsprincip.
Det skal dog bemærkes at komitéens videnskabelige formand, hollandske Anke Huss, sidder i den internationale forskningskomité, ICNIRP, eller teleindustriens NGO, som reelt fastsætter grænseværdien i de fleste lande i verden.
Kilder:
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-digital-agenda-to-foster-trust-in-digital-technologies-vestager-says/
Se mere her om sundhedsrisici og 5G:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
Se mere her om EU og den digitale udvikling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-og-den-digitale-udvikling/

Thorning-Schmidt kåret som mest indflydelsesrige i tech.
Helle Thorning-Schmidt og Christel Schaldemose er at finde i toppen af stort amerikansk medies kåring af mest indflydelsesrige personer, når det kommer til at regulere og påvirke tech-giganterne.
Det skriver fagbladet i deres temaartikel om overvågning. (1) Facebooks tilsynsråd er blevet kritiseret for ikke at være uafhængige, da Facebook har støttet projektet med 130 millioner dollars.
Ifølge Rikke Hviilshøj, der er direktør i Dansk IT, er det svært at sige, præcist hvor indflydelsesrig Thorning-Schmidt er.
“Men det er interessant, at man begynder at give det opmærksomhed. Det er godt, at vi bliver bevidste om, hvem der har indflydelse på det område. Det kan give anledning til nogle gode diskussioner”, siger hun.
Kilder:
1) https://fagbladet3f.dk/artikel/thorning-schmidt-kaaret-som-mest-indflydelsesrige-i-tech

EU kan sætte stopper for Facebooks snagen i folks privatliv.
Skal man selv kunne vælge hvilke oplysninger fra sit privatliv, som Facebook har adgang til? Det bliver nu en sag for EU-Domstolen og kan få stor principiel betydning.
Det skriver Fagbladet i deres temaartikel om overvågning: (1)
“De fleste har nok prøvet at kigge efter et par nye par bukser, en flyrejse eller en ny gryde til køkkenet inde på en hjemmeside, og så, vupti, dukker der en masse reklamer for de selvsamme produkter op minuttet efter i ens Facebook-feed. Det er vældig smart, men for nogle også grænseoverskridende, når sociale medier indhenter så mange oplysninger om den digitale færden.
Nu har den østrigske højesteret bedt EU-Domstolen vurdere, om dén praksis er i strid med de regler om persondata, som EU har vedtaget – den såkaldte forordning om databeskyttelse, GDPR.”
Det glæder formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund: – “Det kan få stor, principiel betydning. Det er rigtigt interessant.”
“Jeg er sikker på, at Facebook nok skal overleve uanset hvad. Men det vil give os mulighed for at ikke at give vores mest intime oplysninger til Facebooks reklamemaskine.”
Kilder:
1) https://fagbladet3f.dk/artikel/eu-kan-saette-stopper-facebooks-snagen-i-folks-privatliv
EU-ambassadørerne godkender ajourføring af lovgivningen om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århusforordningen).
EU-ambassadørerne har den 23. juli godkendt en foreløbig politisk enighed, der blev opnået med Europa-Parlamentet 12. juli om et forslag om revision af Århusforordningen, som skal bringe den i fuld overensstemmelse med Århuskonventionen. Århusforordningen fastsætter, hvordan EU og dets medlemsstater gennemfører den internationale Århuskonvention, hvis mål er at sikre adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. Den foreløbige enighed skal godkendes af begge institutioner, hvorefter den vedtages formelt efter den almindelige lovgivningsprocedure.
Det skriver EU i en pressemeddelelse den 23. juli 2021. (1) Interessant om en sådan vedtagelse kan give bedre muligheder for at klage over f.eks. mobilmaster og deres påvirkning af miljøet på planter, dyr og mennesker.
Kilder og noter:
1) https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2021/07/23/eu-ambassadors-endorse-update-to-legislation-on-access-to-justice-in-environmental-matters-aarhus-regulation/
Århuskonventionen:
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf

Ansigtsgenkendelse giver anledning til bekymring.
Væksten i ansigtsgenkendelse har givet anledning til bekymring over privatlivets fred og for de personlige frihedsrettigheder i forhold til teknologiens evne til konstant at overvåge mennesker og spore deres bevægelser.
I juni opfordrede Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse et forbud mod ansigtsgenkendelse i det offentlige rum og advarede om, at “udrulning af fjernbiometrisk identifikation i offentligt tilgængelige rum betyder afslutningen på anonymitet på disse steder.”
Artiklen i The Markup uddyber. (1)
Lovgivere, talsmænd for privatlivets fred, og borgerrettighedsorganisationer har ligeledes arbejdet imod ansigtsgenkendelse på grund af antallet af fejl, der uforholdsmæssigt rammer farvede mennesker. Et forskningspapir fra 2018 fra Joy Buolamwini og Timnit Gebru (2) fremhævede, hvordan ansigtsgenkendelsesteknologien fra virksomheder som Microsoft og IBM konsekvent er mindre nøjagtig i forhold til at identificere farvede mennesker og kvinder.
I december 2019 fandt National Institute of Standards and Technology også, at flertallet af algoritmer for ansigtsgenkendelse viser flere falske positive over for farvede. (3) Der har været mindst tre tilfælde af en uretmæssig anholdelse af en sort mand baseret på ansigtsgenkendelse. (4)
“Better Tomorrow” (5) markedsføres som et overvågningslistebaseret ansigtsgenkendelsesprogram, som kun registrerer mennesker, der er kendt for at give anledning til bekymring. Butikker kan købe programmet for at genkende mistænkte butikstyveri, mens skoler f.eks. kan uploade databaser med seksualforbrydere til deres overvågningslister.
Men f.eks. AnyVisions brugervejledning viser, at dens software logger alle ansigter, der vises på kameraet, ikke kun mennesker af særlig interesse.
Kilder:
1) https://themarkup.org/privacy/2021/07/06/this-manual-for-a-popular-facial-recognition-tool-shows-just-how-much-the-software-tracks-people
2) http://gendershades.org/overview.html
3) https://www.nist.gov/news-events/news/2019/12/nist-study-evaluates-effects-race-age-sex-face-recognition-software
4) https://www.nytimes.com/2020/12/29/technology/facial-recognition-misidentify-jail.html 5) https://www.anyvision.co/#security
Kundestorm får Salling Group til at fjerner ansigtskameraerne i deres butikker.
Den 8. juli kunne TV2 Østjylland berette at Salling Group i 73 Bilka- og føtex-butikker har sat ansigtskameraer op i selvbetjeningskasserne. Det førte til flere skriverier og endnu flere kundehenvendelser hvilket har fået koncernen til at sløjfe kameraerne i selvbetjeningskasserne.
Vi ønsker kun, at vores kunder er glade og tilfredse, og da nogle af vores loyale kunder har følt sig generet af den test, vi har kørt med det lille kamera, stopper vi det.” lød det i en mail til TV2 Østjylland.
Spørgsmålene
De spørgsmål som kunderne kom med var bl.a. hvorfor bliver ens ansigt filmet, når man troskyldigt står og scanner sine varer ind? Hvad bliver optagelsen brugt til? Er der tale om ansigtsgenkendelse? Kan ens ansigt blive koblet sammen med kort oplysninger og hvilke køb, man foretager sig? Forklaringen fra Salling Group lød i første omgang således:
“Vi ser blot kameraet som et ekstra af slagsen og forudså nok ikke den interesse, det har vakt blandt nogle kunder. Det ville vi naturligvis gerne have gjort tydeligere, og det arbejder vi på nu.”
Og om hvorfor der blev sat med ansigtskameraer ved selvbetjeningskasserne, lød det:
“Det er en diskret påmindelse om, at området ved selvbetjeningskasserne også er overvåget, ligesom resten af butikken er.”
Bliver der sat nye ansigtskameraer op?
På spørgsmålet fra Ekstra Bladet om Salling Group kan garantere sine kunder, at der ikke kommer nye ansigtskameraer op i Føtex, Bilka og Netto igen på et senere tidspunkt, svarer kommunikationskonsulent Jacob Krogsgaard Nielsen ikke særlig præcist:
‘Vi arbejder løbende med at søge at forhindre butikstyveri og vurderer, hvilke tiltag som kan være relevante. Der kommer hele tiden ny teknologi og nye muligheder, som vi vurderer, om er relevante.’
Salling Group har dog ikke meldt ud, hvornår ansigtskameraerne vil være fjernet.
Kilder:

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/efter-kundestorm-salling-group-fjerner-ansigtskameraer/8697113
Børn, EMF og mobiltelefoni
Joel Moskowitz: Mobilstråling er skadelig, men få ønsker at tro det.
”Folk er afhængige af deres smartphones. Vi bruger dem til alt nu, og på mange måder har vi brug for dem til at fungere i vores daglige liv. Jeg tror, ​​at ideen om, at de potentielt skader vores helbred, er for meget for nogle mennesker.”
“Siden mobiltelefoner kom på markedet i 1983, er de gået fra klodsede enheder med dårlig modtagelse til nutidens slanke, multifunktionelle smartphones. Og selvom mobiltelefoner nu bruges af næsten alle amerikanske voksne, tyder betydelig forskning på, at langvarig brug resulterer i sundhedsrisici fra den stråling, de udsender.”
Sådan lyder det fra Joel M. Moskowitz, direktør for Center for Family and Community Health, UC Berkeley. Moskowitz har forsket i tobaksrelateret sygdomsforebyggelse i mere end 40 år, og har først fra 2008 haft fokus på de negative konsekvenser ved mobiltelefoni og trådløs stråling.
Herunder uddrag fra artiklen (spørgsmålene er simplificeret). Læs hele interviewet med Joel Moskowitz i Berkeley News. (1)
Nogle forskere har sagt, at der ikke er bevis nok for, at mobiltelefonstråling er skadelig for vores helbred?
“En stor grund til, at der ikke er mere forskning om de sundhedsmæssige risici ved eksponering fra radiofrekvent stråling, er fordi den amerikanske regering stoppede med at finansiere denne forskning i 1990’erne, med undtagelse af den 30 millioner dollars dyre gnaverundersøgelse, der blev offentliggjort i 2018 af National Institute of Environmental Health Sciences ‘Nationalt toksikologiprogram, som fandt “klare beviser” for kræftfremkaldende egenskaber fra mobiltelefonstråling.
I 1996 vedtog Federal Communications Commission, eller FCC, retningslinjer for eksponering, der begrænsede intensiteten af ​​eksponering for radiofrekvensstråling. Disse retningslinjer var designet til at forhindre signifikant opvarmning af væv fra kortvarig eksponering for radiofrekvensstråling, ikke for at beskytte os mod virkningerne af langvarig eksponering for lave niveauer af moduleret eller pulserende radiofrekvent stråling, som produceres af mobiltelefoner, trådløs telefoner og andre trådløse enheder, inklusive Wi-Fi. Alligevel finder overvægten af ​​forskning, der er offentliggjort siden 1990, negative biologiske og sundhedsmæssige virkninger af langvarig eksponering for radiofrekvensstråling, herunder DNA-beskadigelse.”

Hvorfor stoppede regeringen med at finansiere forskningen? spørger Berkeley News.
Telekommunikationsindustrien har næsten fuldstændig kontrol over FCC ifølge Captured Agency, en monografi skrevet af journalisten Norm Alster under hans stipendium 2014-15 ved Harvard Universitys Center for Ethics. (2) Der er en roterende dør mellem FCC’s medlemskab og højtstående mennesker inden for telekombranchen, der har foregået i et par årtier nu.
Branchen bruger omkring 100 millioner dollars om året på lobbying af Kongressen. CTIA, som er den største lobbyvirksomhed inden for telekommunikation, bruger 12,5 millioner dollars om året på 70 lobbyister. Ifølge en af ​​deres talsmænd mødes lobbyister ca. 500 gange om året med FCC for at lobbye om forskellige spørgsmål. (3) Industrien som helhed bruger 132 millioner dollars om året på lobbyvirksomhed og yder 18 millioner dollars i politiske bidrag til medlemmer af kongressen og andre på føderalt niveau.”

Ifølge Moskowitz er der stærke paralleller mellem, hvad teleindustrien har gjort, og hvad tobaksindustrien har gjort, hvad angår markedsføring og styring af meddelelser til offentligheden.
Hvilke sundhedsmæssige effekter er forbundet med langvarig eksponering for lavt niveau af moduleret radiofrekvent stråling?
“Mange biologer og elektromagnetiske feltforskere mener, at ,moduleringen af ​​trådløse enheder gør energien mere biologisk aktiv, hvilket forstyrrer vores cellulære mekanismer og åbner for eksempel calciumkanaler samt tillader calcium at strømme ind i cellen og ind i mitokondrierne i cellen, hvilket forstyrrer vores naturlige cellulære processer og fører til skabelsen af ​​stressproteiner og frie radikaler samt muligvis DNA-beskadigelse. Og i andre tilfælde kan det føre til celledød.”
“Senest blev der den 1. marts 2021 udgivet en rapport af den tidligere direktør for National Center for Environmental Health ved Centers for Disease Control and Prevention, som konkluderede, at der er en “høj sandsynlighed” for, at radiofrekvent stråling, der udsendes af mobiltelefoner, forårsager gliomer og akustiske neuromer, to typer hjernetumorer.” (4)
Hvordan adskiller 5G’s millimeterbølger sig fra mikrobølger mht. hvordan de påvirker vores kroppe og miljøet?
Millimeterbølgestråling absorberes i vid udstrækning i huden, svedkirtlerne, de perifere nerver, øjnene og testiklerne, baseret på den undersøgelse, der er udført på millimeterbølger. Derudover kan denne stråling forårsage overfølsomhed og biokemiske ændringer i immunsystemet og kredsløbssystemet – hjertet, leveren, nyrerne og hjernen. (5) Millimeterbølger kan også skade insekter og fremme væksten af ​​lægemiddelresistente patogener, så det vil sandsynligvis have nogle udbredte miljøeffekter for mikromiljøerne omkring disse mobilantenne-steder.”

Kilder:
1) https://news.berkeley.edu/2021/07/01/health-risks-of-cell-phone-radiation/
2) https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf
3) https://www.saferemr.com/2015/04/mobilize-film-about-cell-phone-radiation.html
4) https://drive.google.com/file/d/1we0YEJslnrmQkr2qzSFnQyqdsTqXbqSd/view
5) https://www.saferemr.com/2017/08/5g-wireless-technology-millimeter-wave.html
Mere om de sundhedsmæssige risici ved EMF:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

Eksponering af elektromagnetisk stråling for børn bør være hundreder gange lavere end de grænseværdier, der fastlagt af FCC i USA .
En peer-reviewed undersøgelse fra Environmental Working Group, EWG, anbefaler strenge sundhedsbaserede grænseværdier for både børn og voksne i forhold til den elektromagnetiske stråling, der udsendes fra trådløse enheder. EWG’s børnevejledning er den første af sin art og udfylder det hul, som de føderale regulatorer har efterladt. (1) (2)
Forskerne, som er tilknyttet Miljøarbejdsgruppen, konkluderer, at grænserne for eksponering af stråling for at beskytte voksne skal være 20-40 gange strengere end hvad FCC, Federal Communications Commission, i øjeblikket tillader og 200-400 gange strengere for at beskytte små børn mod sundhedsrisici ved trådløs stråling.
Miljøarbejdsgruppen (EWG) offentliggjorde en sundhedsrisikovurdering i tidsskriftet Environmental Health, (3) der trækker på data fra den skelsættende undersøgelsen udført af National Toxicology Program (NTP) fra National Institute of Environmental Health Sciences, fra 2018 om de sundhedskonsekvenserne ved eksponering for elektromagnetisk stråling. (4)
Da NTP fandt “klare beviser” for kræft fra eksponering af mobiltelefonstråling, skulle FDA – Food and Drug Administration, som er USA’s føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed – have foretaget en sådan sundhedsrisikovurdering. I stedet undslog FDA sit ansvar og afviste NTP’s kræftsundersøgelse til 30 millioner dollars, en undersøgelse der oprindeligt blev anmodet af FDA. FCC traf den 4. december 2019 beslutning om ikke at revidere USA’s nationale grænseværdi for radiofrekvent stråling. Kritikken bakkes op af Linda Birnbaum, der i 2019 lod sig pensionere fra direktørstillingen i NIEHS, som er USA’s nationale institut for miljøsundhedsforskning og dermed også som direktør for Det Nationale Toksikologiprogram (NTP). (5)
Grænseværdien (6) som EWG anbefaler for den såkaldte helkropsspecifikke absorptionshastighed eller SAR-værdi for børn er 0,2 til 0,4 milliwatt pr. Kg eller mW/kg. For voksne anbefaler EWG en SAR-værdi for hele kroppen på 2 til 4 mW / kg, hvilket er 20 til 40 gange lavere end den føderale grænseværdi.
FCC har ikke sat en separat standard for børn. Standarden for radiofrekvent stråling udgør en max. SAR-værdi på 0,08 watt pr. Kg eller W/kg for helkropseksponering og en SAR-værdi for lokal spidsbealstning – det højeste eksponeringsniveau fordelt over 1 gram kropsvæv fastsat for en bestemt del af kroppen, såsom hjernen – 1,6 W/kg generelt for befolkningen. I EU er SAR-værdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv.
Det er 25 år siden FCC satte sine grænser for radiofrekvensstråling. Med flere kilder til radiofrekvent stråling i det daglige miljø, herunder Wi-Fi, trådløse enheder samt mobilmaster, bør beskyttelse af børns sundhed mod trådløs strålingseksponering være en prioritet for FCC,” siger sagde Uloma Uche, Ph.D. og ledende forfatter af undersøgelsen.
“Vi har alvorlige bekymringer over den forældede tilgang den føderale regering har påberåbt sig for at studere de sundhedsmæssige virkninger af mobiltelefon stråling og sætte sin nuværende sikkerhedsgrænse og rådgivning til forbrugerne,” udtaler EWG’s formand Ken Cook. “Regeringens retningslinjer er et kvart århundrede gamle og blev etableret på et tidspunkt, hvor trådløse enheder ikke var en konstant del af livet for næsten alle amerikanske, herunder børn.”
“Baseret på vores gennemgang af de sundhedsmæssige risici og utilstrækkeligheden af de nuværende standarder for at beskytte børn, mens videnskaben udvikler sig, er det helt rimeligt af forældrene at overveje at minimere eller fjerne de radiofrekvente strålingskilder hjemme ved at have mere tillid til kabelforbundet internetadgang, samt at opfordre skolerne til at tage lignende skridt for at reducere eksponeringen i klasseværelser samt på campus,” siger Cook videre.
Kilder:
1) Gennemgang af undersøgelsen, uddybende spørgsmål samt henvisninger: https://www.saferemr.com/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-for.html
2) https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-children-should-be-hundreds
3) https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00768-1
4) https://www.ewg.org/news-insights/news-release/landmark-federal-study-clear-evidence-linking-cellphone-radiation-cancer
5) https://tabttraad.info/2021/01/24/hojtstaende-embedsperson-angriber-telestyrelsen-i-mandagens-retssag-mobilstraling-er-potentielt-kraeftfremkaldende/
6) Om SAR værdierne se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
EWG’s guide til nedsættelsen af stråling:
https://static.ewg.org/ewg-tip-sheets/EWG-CellPhoneGuide.pdf?_ga=2.49040037.248710970.1626091146-544982251.1586179216

‘Smartphones øger din risiko for CANCER’:
Hvis du blot er aktiv i 17 minutter om dagen over en tiårsperiode øges risikoen for at få tumorer med 60%, ifølge en undersøgelse som bl.a. Joel M. Moskowitz står bag.
Forskerne analyserede resultaterne af 46 forskellige undersøgelser af mobiltelefonbrug
Undersøgelserne var fra USA, Sverige, Storbritannien, Japan, Sydkorea og New Zealand.
De fandt, at det var problematisk såfremt man brugte sin enhed i 17 minutter om dagen gennem 10 år.
Et sådant tidsforbrug gav en 60 procent øget risiko for at udvikle kræft tumorer.
Risikoen for at udvikle en hjernetumor i løbet af et årti var dobbelt så stor.
Forfatterne bag undersøgelsen opfordrer folk til at bruge en fastnet telefon, når det er muligt.
Iflg. forskerne er udfordringen at strålingen ‘interfererer med de cellulære mekanismer’ og kan resultere i udviklingen af stressproteiner, som forårsager beskadigelser af DNA, tumorer og endda celledød i ekstreme tilfælde. Det skriver Daily Mail den 8. juli 2021. (1)
Mobilindustriens økonomiske interesser
Forskning, der undersøger en sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og kræft, er kontroversielle, siger Moskowitz, (2) det er et ‘meget følsomt politisk emne’.
Han udtaler videre, at der er betydelige økonomiske interesser på spil for den magtfulde mobiltelefonindustri, som også finansierer en række undersøgelser om emnet.
Undersøgelsen viste (3) at andelen af ​​mobiltelefoner stiger. I 2011 havde 87 procent af alle husstande mindst en enhed, hvilket var steget til over 95 procent i 2020.
‘Brugen af mobiltelefoner sætter fokus på en lang række spørgsmål om folkesundheden, og det har desværre fået meget lidt opmærksomhed i det videnskabelige samfund,’ siger Moskowitz.
Den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministration (FDA) benægter ikke overraskende enhver sammenhæng
FDA udtaler, at der ikke er “nogen sammenhængende eller troværdig videnskabelig dokumentation for sundhedsproblemer forårsaget af eksponering for radiofrekvensenergi fra mobiltelefoner.”
Michelle Mitchell, adm. direktør for Cancer Research UK udtaler, at gennemgangen viser resultater fra tidligere forskning med sundhedspåvirkningen af ​​mobiltelefoner.
Hun siger videre, at resultaterne var blandede og tilføjer, at der er nogle vigtige begrænsninger ved nogle af de anvendte studier.
‘For eksempel blev nogle udført med dyr, mens andre sammenlignede mennesker, der allerede havde kræft, og bad dem om at huske deres tidligere mobiltelefonbrug i stedet for at spore folk over tid.
‘Forskningen er stadig i gang i forhold til de langsigtede effekter, men generelt viser de bedste videnskabelige beviser, at brug af mobiltelefoner ikke øger risikoen for kræft.’

En talsmand for Public Health England gentog denne holdning:
‘Der er ingen overbevisende beviser for, at udsættelse for elektromagnetiske felter har negative sundhedsmæssige virkninger, forudsat at eksponeringer er under de anbefalede retningslinjer.’
Det er moduleringen, der gør strålingen ‘biologisk aktiv’
Moskowitz fortæller, at de mange eksperter, som støtter en sammenhæng siger, at at det er moduleringen af ​de ​trådløse enheder, der gør strålingen mere ‘biologisk aktiv’.
Dette interfererer så med de cellulære mekanismer, åbner eksempelvis for calciumkanalerne og tillader calcium at strømme ind i cellen og ind i mitokondrierne i cellen, der interfererer med de naturlige cellulære processer og fører til dannelsen af ​​stressproteiner samt frie radikaler. og muligvis DNA-beskadigelse.”
Og i andre tilfælde kan det føre til celledød,’ tilføjer han.
Kilder:
1) https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9768315/Spending-17-minutes-day-mobile-phone-increases-cancer-risk-study-claims.html
2) Joel M. Moskowitz, direktør for Center for Family and Community Health, UC Berkeley. Moskowitz har forsket i tobaksrelateret sygdomsforebyggelse i mere end 40 år, og har først fra 2008 haft fokus på de negative konsekvenser ved mobiltelefoni og trådløs stråling.
3) https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079/htm
Se mere her om grænseværdierne:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
Om phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

Børns Vilkår sætter fokus på familiens digitale hverdag.
Hvad er der på spil, når time efter time tilbringes med hovedet i skærmen? Dét spørgsmål har mange forældre stillet sig selv.
Børns Vilkår svarer på spørgsmålet er: Alting! Venskaber, sjov, læring, fællesskaber, frihed og alt derimellem. Men også udelukkelser, mobning, møder med fremmede og skjulte forretningsmekanismer er en del af den digitale virkelighed.

Er det svært at tage hul på dialogen med dit barn, så har Børns Vilkår opstillet 7 gode dialogvaner til at starte dialogen med dit barn om deres oplevelser, når de er online. (1)
YouSee er gået sammen med Børns Vilkår: “Når vi tilbyder mobilabonnementer, internet og underholdning til millioner af danske hjem,” skriver YouSee, “vil vi hos YouSee også gerne bidrage med hjælp til de udfordringer, som skærmlivet kan føre med sig.”
Kilder:
1) https://bornsvilkar.dk/familiensdigitalehverdag/
Mere om børn g unge:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Mobilmaster og Smart Meters

“Sandheden om risikoen for stråling fra mobilmaster er chokerende”
“Ingen undersøgelser kan vise, at udsættelse for mikrobølgestråling ikke udgør en sundhedsfare. På samme tid som strålingsniveauerne stiger kraftigt med 5G-udvidelsen, og hvor flere og flere mennesker får sundhedsmæssige problemer, der mistænkes for at være forbundet med den høje stråling, gøres der ingen anstrengelser for at forske i emnet. Læg papirerne på bordet, og kræv bevis for, at strålingen ikke udgør alvorlige sundhedsrisici.”
Det skriver Mona Nilsson, formand for Strålskyddsstiftelsen – den svenske Radiation Protection Foundation.
Læs nedenstående uddrag eller hele artiklen. (1)
Manglende forskning
“Der er ingen forskning, der viser, at det ikke udgør en sundhedsrisiko at blive kronisk udsat for hele kroppen for niveauer af mikrobølgestråling, der nu er blevet almindelige fra basestationer til 3G, 4G eller 5G. Det er den chokerende sandhed, der er skjult for offentligheden.
I over et år er der foretaget målinger af mikrobølgestråling fra basestationer i flere byer i Sverige. Målingerne viser, at strålingen steg massivt på meget kort tid under 5G-ekspansionen. Da jeg selv begyndte at måle stråling i forbindelse med udvidelsen af ​​3G i 2003, blev et par tusinde mikroWatt pr. Kvadratmeter anset for at være usædvanligt høj. Man vidste allerede dengang, at sådanne høje niveauer medførte sundhedsrisici ved langvarig eksponering for hele kroppen. Der opnås nu næsten tusind gange højere målte værdier, over en million mikroWatt pr. Kvadratmeter i maksimumsværdi, flere steder i større byer, for eksempel på Sergels Torg, på Järntorget eller i Johanneshov i Stockholm. Disse niveauer er tusind til ti tusind gange højere end de niveauer, hvorfra gentagen forskning har rapporteret, at der er en øget risiko for dårligt helbred, herunder en øget risiko for kræft. Det er så høje niveauer, at raske veltrænede mænd får de typiske symptomer fra mikrobølgestrålingens påvirkning inden for 30 minutter på disse steder: hovedpine, trykken over brystet, hjertebanken, tinnitus.”

Sådan bliver høje niveauer til “lave”
Den svenske strålingssikkerhedsmyndighed SSM hævder, at niveauerne er lave, fordi de sammenlignes med den såkaldte “referenceværdi”. Referenceværdien er ekstremt høj i forhold til kendte sundhedseffekter. Det er når SSM sammenligner med en ekstremt høj værdi, at de målte niveauer præsenteres som “lave”. På samme måde som man kan hævde, at en ekstremt høj lånerente på 50 procent er lav sammenlignet med en rente på 500 procent.
SSM’s “referenceværdi” er baseret på en forældet tilgang til sundhedsrisici med mikrobølgestråling, der blev etableret af den amerikanske militærindustri i 1950’erne. For 70 år siden blev det anset, at mikrobølgestråling kun kan skade dit helbred, hvis den er så stærk, at du blev opvarmet med en grad inden for 30 minutter. Dette var på samme tid, som tobak, asbest, dioxin (Agent Orange) med flere i dag anerkendte sundhedsskadelige stoffer også blev betragtet som uskadelige.
Hvem drager fordel af det?

“Hvem drager fordel af disse åbenlyse løgne om, hvad der har været kendt i 50 år om farerne ved mikrobølgestråling? Hvorfor lyver og vildleder myndighederne? Hvorfor ignorerer de de voksende beviser for skadelige helbredseffekter?”
Det handler blandt andet om de store virksomheder Ericsson og Telia. De har finansieret forskningen fra de to mest indflydelsesrige svenske eksperter, dem der er medansvarlige for den forældede skyhøje referenceværdi, der bruges som hovedargumentet for, at strålingen fra virksomhedernes udstyr og drift er harmløs. 5G anses for vigtig for Ericssons overlevelse, ligesom 3G og 4G engang blev erklæret vigtige for virksomhedens overlevelse.”
De svenske eksperter
“Professor Maria Feychting ved Karolinska Institutet var i flere år næstformand for ICNIRP (teleindustriens NGO (2)) og dermed medansvarlig for ICNIRP’s forældede og snævre syn på sundhedsrisici. Hun har modtaget forskningsmidler fra blandt andet Ericsson og Telia. Hendes nære kollega i mange år, professor Anders Ahlbom, også medansvarlig for ICNIRPs referenceværdi, har også modtaget støtte fra disse virksomheder. Han har også en bror, der arbejdede i flere år som lobbyist for Telia i Bruxelles. Men Maria Feychting og Anders Ahlbom har på trods af disse interessekonflikter haft stor indflydelse på de ekspertundersøgelser, der er udført hos myndigheder i Sverige, og også inden for WHO og EU, og som angiveligt kommer fra “uafhængige” eksperter.” (3)
Kilder:
1) https://nyadagbladet.se/debatt/den-chockerande-sanningen-om-risker-med-stralning-fran-basstationer/
2) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/06/23/eu-rapport-om-icnirp-visar-kopplingar-till-telekombolag/
Se mere om ICNIRP her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
3) Mere om Maria Feychting og Anders Ahlbom se her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Smart Meters: Spionerne i dit hjem, der kan manipulere med din forsyningssikkerhed bl.a. om du modtager strøm under kriser eller ej.
For nylig er Smart Meter el- og vandmålere i USA blevet fanget i helt at afbryde for elektriciteten i udvalgte boligområder, men også i at hæve termostat temperaturerne. Det skriver Interesting Engineering. (1)
Målrettede strømafbrydelser
februar 2021 oplevede Texas en usædvanlig snestorm, der officielt dræbte 151 mennesker, og som førte til kontrollerede strømafbrydelser i hele staten. Men hvor nogle områder bevarede deres elektricitet, blev andre områder kastet ud i mørke og kulde i op til en uge.
Da en Dallas-baseret ‘white-hat’ hardware-hacker samt sikkerhedsforsker (kendt under navnet Hash), bemærkede, at Austin Energy, et offentligt ejet forsyningsselskab, med henvisning til “beskyttelse af kritisk infrastruktur” nægtede at afsløre, hvilke områder der var blevet lukket ned, og hvilke der ikke var, var han nødt til at gå i aktion.
Det lykkedes Hash at få adgang til dataene på mere end 7.000 smart målere, der drives af Oncor, det største energiselskab i Texas. I en video, der blev uploadet på YouTube, fremlagde Hash sine data, der omfattede antallet af dage siden sidste strømafbrydelse, og GPS-koordinaterne og det unikke id for hver smart meter på Google Maps. (2)
Dataene viste sig at være ret så oplysende, hvilket en undersøgelse bekræftede. Det viste sig, at minoritetsbefolkningen var mere end fire gange så udsatte for strømafbrydelser end overvejende hvide områder. (3)
Også kritisk infrastruktur blev lukket ned
Placering af kritiske faciliteter — herunder hospitaler, politi- og brandstationer, vand- og spildevandsrensningsanlæg — kan påvirke forsyningsselskabernes handlinger under en strømafbrydelse. Texas love dikterer, at områder med disse kritiske faciliteter bør prioriteres mod strømafbrydelser. Nok så bekymrende viste undersøgelsen, at end ikke den kritiske infrastrukturer blev prioriteret i disse områder med store andele af lavindkomst- og minoritetsbefolkninger.
Forsyningsselskab overtog termostatstyringen
I juni måned d.å. opdagede nogle beboere i Texas at deres hjem uventet blev varmere. De havde valgt et program, der gjorde det muligt for deres el-leverandør at øge temperaturen på deres termostat eksternt. Det fremgår bl.a. af et indslag på TV stationen KHOU (linket dertil er ikke gyldigt).
Smart Meters – Et ny mål for ondsindede hackere
Muligheden for at fjernbetjene Smarte Meters bekymrer Hash. Efter et nyligt ransomware-angreb på gasrørledninger og vandbehandlingsfaciliteter fortalte Hash Daily Dot, (4) at han frygter, at Smart Meter målere kan blive det næste mål for hackere, samt at han i øjeblikket analyserer fjernslukningsmekanismerne på Smart Meters.
“Jeg tror, at folk forventer, at virksomhederne gør det rigtige, men glemmer, at det rigtige for dem er aktionær værdien,” udtalte Hash. “Hvis vi ønsker et sikkert system, der er modstandsdygtigt over for angreb, skal det angribes åbent, ellers vil der ikke blive gjort noget.”
Hash opfordrer nu sine hardwarehackere til også at interessere sig for de intelligente målere. Selv om elselskaberne forbliver tavse, fortæller Hash, at han i stigende grad bliver kontaktet af både tidligere og nuværende medarbejdere i elselskabet vedrørende hans analyse.
En rapport fra GD Energi fra Europa-Kommissionen fra 2019 forventer, at omkring 125 millioner intelligente elmålere vil være installeret i hele EU inden 2022. (5)
Kilder:
1) https://interestingengineering.com/spies-on-the-side-of-your-house-smart-meters
2) https://youtu.be/Y_sh605Q7oA
3) https://www.rockefellerfoundation.org/case-study/frozen-out-in-texas-blackouts-and-inequity/
4) https://www.dailydot.com/debug/hacker-smart-meter-texas-snowstorm/
5) https://www.vert.lt/SiteAssets/teises-aktai/EU28%20Smart%20Metering%20Benchmark%20Revised%20Final%20Report.pdf

Internationalt

Stop 5G International: Næste Globale Protest dag er planlagt til den den 19. og 20 september med opfordring om at danne netværk med andre relevante grupper. 5G er hjørnestenen, der forbinder og muliggør næsten alle andre spørgsmål: Miljø, klima, menneskerettigheder, censur, sult, krig osv. Endvidere vil der blive afholdt webinar.
“DET ER BEDRE AT TÆNDE ET LYS END AT FORBANDE MØRKET.” Eleanor Roosevelt

https://mailchi.mp/stop5ginternational/theme-for-september-global-action-days-wrap-up-of-june-events-10422149

Toksikologer, kemikere og biologer blev af ledelsen i et kontor i Environmental Protection Agency (EPA), tvunget til at lave miljøvurderinger med alvorlige fejl og mangler.
The Intercept har afdækket, hvordan ledelsen i et særligt kontor under USA’s Environmental Protection Agency (EPA), hvis opgave er af at vurdere kemikalier og pesticiders risici for skader på miljø og mennesker, har truet toksikologer, kemikere og biologer til at lave miljøvurderinger med alvorlige fejl og mangler. Og dermed godkendt stoffer, der måske skulle have være forbudt.
Fire videnskabsfolk i EPA har fået nok.

DanWatch skriver (1) at fire videnskabsfolk er stået frem i The Intercept (2) og fortæller om raserianfald fra en ledelse, der er alt for tæt på pesticidvirksomhederne. De er blevet truet og presset til at ignorere data. Hvis et pesticid ikke bliver godkendt, bliver man aldrig forfremmet som forsker, siger en kilde til The Intercept. Problemet har været det samme, uanset om den øverste chef hedder Trump eller Biden, påpeger Public Employees for Environmental Responsibility (PEER), en institution, der hjælper whistleblowere i USA, og nu har startet en sag mod EPA.
Sagen illustrerer, hvilket pres miljøministerier i hele verden ligger under for, når verdens mest magtfulde administration ikke kan modstå korruption. Men sagen er også en mulighed for at hylde Elyse Osterweil, Martin Phillips, Sarah Gallagher og William Irwin. De fire whistleblowere, der har afsløret en flig af korruptionen i EPA som en kommende undersøgelse forhåbentlig vil afdække til fulde.
Her var det pesticider og kemikalier, hvordan mon det står til i kontoret, der vurderer 5G og EMF?
Tja, i EPA’s pjece om 5G og sundhed kan vi læse følgende svar på spørgsmålet: VIL 5G ØGE EMF EKSPONERING? 5G-signaler repræsenterer en lille brøkdel af emissionerne fra alle mobile teknologier. Da 5G udstyr er tilføjes til eksisterende netværk, er det muligt, at der kan være en lille stigning i den samlede RF EMF eksponeringsniveau. Den samlede eksponering forventes imidlertid for at forblive lav, sammenlignelig med niveauer før 5G og godt under ICNIRP-retningslinjerne. EPA vil overvåge offentlig eksponering for RF EMF, inklusive frekvenser bruges til 5G. (3).
Alt er godt eller er det nu det?
Kilder:
1) https://danwatch.dk/giften-siver-naadesloest-fra-usas-miljoeadministration/
2) https://theintercept.com/2021/07/02/epa-chemical-safety-corruption-whistleblowers/
3) https://www.epa.ie/publications/monitoring–assessment/radiation/EMF_5G_-Health_brochure.pdf
Grænserne mellem lobbyisme og diplomati bliver mere og mere slørede.
Kun syv lande har sikret transparens med lobbyismen på både nationalt og regionalt niveau, og Danmark er ikke blandt dem, viser en ny rapport fra OECD.
Ifølge Mandag Morgen (1) peger rapporten fra OECD (2) på, at gældende regulering i langt de fleste lande ikke formår at tage højde for, at kontakten mellem lobbyister og offentligt ansatte er rykket til de sociale medier, hvor kontrol ikke er mulig. Desuden omfatter gældende lovgivning sjældent NGO’er, tænketanke og konsulenthuse. Tydelig regulering af lobbyisme er et vigtigt skridt i retning af at sikre offentlighedens mulighed for at holde politiske beslutningstagere ansvarlige, understreget rapporten.


I 2020 var det i kun 23 ud af 41 lande muligt i nogen grad at få indsigt i, hvilke interessenter der blev taget med på råd i den politiske beslutningsproces.
Kilder:
1) https://www.mm.dk/artikel/faa-lande-sikrer-transparens-med-lobbyismen
2) https://www.oecd.org/governance/ethics/lobbying/
Om teleindustriens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
Italien:
Grænseværdien for elektromagnetiske felter hæves ikke fra de gældende 6 V/m til 61 V/m.

Et ændringsforslag fra tre medlemmer af Italia Viva (1) om at ophæve de eksisterende grænseværdier, der siden 2003 har været på 6 V/m (2) er blevet skrinlagt. Det er, resultatet af afstemningen den 13. juli i Deputeretkammerets Miljøudvalg.
Ændringsforslaget indeholdt bestemmelser om ændringer, der ville sønderrive en af de mest forebyggende love i Europa. Et kontroversielt forslag og stærkt kritiseret af den italienske Alliance Stop 5G samt af miljø-lægerne i ISDE Italia. Også ophævelsen af kommunernes ret til at fastsætte lokaliseringen af mobilmaster er blevet skrinlagt.
Da der ikke er blevet stemt om ændringsforslaget, er det teknisk set ikke en afvisning, men en afventning for evt. yderligere undersøgelser, omformulering eller at det helt bliver trukket tilbage..
Den italienske Alliance Stop 5G afleverede sidste år 340.000 underskrifter for et 5G-moratorium samt en betydelig medicinsk-videnskabelig bibliografi om sundhedseffekter ved elektromagnetisk stråling til sundhedsministeren. (3)
Efter sultestrejken blandt 135 borgere i 18 dage og e-mail bombekampagnen (4) har der op til afstemningen været placeret en symbolsk gruppe af aktivister fra Stop 5G Lazio-gruppen uden for Montecitorio for at henvende sig til parlamentsmedlemmerne og bede dem om ikke at godkende det ulovlige ændringsforslag.
På TV kanalen La Casa del Sole, har der over flere dage været interview med hhv. fysikeren Andrea Grieco, juristen Ugo Mattei, lægen Domenico Scanu, afsluttende med Pietro Ratto, forfatter, lærer, musiker og filosof, men som også har været en grundig observatør af interessekonflikterne mellem de offentlige og private aktører som en løftestang for at få grænseværdien hævet til 61 V/m.
Det skriver Oasi Sana. (5)
Kilder og noter:
1) Italia Viva er et liberalt politisk parti i Italien grundlagt i september 2019. Partiet ledes af Matteo Renzi, en tidligere premierminister i Italien og tidligere sekretær for Det Demokratiske Parti (PD).
2) Elektriske felter er til stede overalt, hvor ledninger og ledninger bære elektricitet, selv når ingen apparater eller lamper er tændt. For eksempel udsender forlængerledninger under din seng et elektrisk felt, mens du sover. Dette felt måles i volt pr. meter (V/m). I Danmark er grænseværdien for telemasters tilladte feltstyrke på 61 Volt per meter (V/m). I Bruxelles har via regional lovgivning fastsat grænsen til 6 (V/m), som dividerer den danske grænseværdi med tallet 10 som en yderligere sikkerhedsfaktor.
Læs mere her:
De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet (Rapport til Europa Kommissionens Udvalg for Miljø, Landbrug og Lokale og Regionale Anliggender):
https://ehsf.dk/dokumenter/Resolution-1815-og-rapport-dansk.pdf
3) https://oasisana.com/2020/05/12/alleanza-italiana-stop-5g-consegna-340mila-firme-al-ministro-della-salute-e-415-comuni-sono-per-la-moratoria-udine-vicenza-grosseto-fermo-messina-e-siracusa-vietano-il-5g/
4) https://oasisana.com/2021/04/30/5g-dopo-18-giorni-stop-allo-sciopero-della-fame-dei-135-per-ora-niente-61-v-m-ma-restiamo-vigili-e-pronti-a-tutto-nonostante-il-fango-dei-media-negazionisti/
5) https://oasisana.com/2021/07/13/abrogazione-6-v-m-accantonata-lincognita-salto-nel-buio-prevale-sui-61-v-m-notizia-esclusiva-oasi-sana/

Cybersikkerhed

Med en 32. plads står det skidt til med cybersikkerheden i Danmark.
Ifølge Global Cybersecurity Index 2020 (CGI), som netop er udsendt, får Danmark får en kedelig 32.-plads på indekset, lige efter Kasakhstan. Bag målingen står FN-agenturet International Telecommunication Union (ITU).(1)(2)
Som John Michael Foley (3) skriver i et opslag på linkedIn: “I stedet for at gøre noget ved problemet er holdningen, at der skal igangsættes endnu flere tvangsdigitaliserede løsninger og projekter, hvor befolkningens data og oplysninger tages som gidsler.
Især sundshedsdata og personlige oplysninger fra hver enkelt af os planlægges anvendt og samkørt, jf. den nye Life Science Strategi, der netop er udsendt og godkendt af regeringen. (4)
Med hovedet under armen og tankeløst fortsætter politikerne og techgiganterne samt de profitivrige deres bestræbelser, uden omtanke og smålig skelen til at Danmark er blevet et land, der ikke tager hensyn til borgernes sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger, tvangslagret i tusindvis af registre og servere.”

De 31 lande, der får bedre karakterer end Danmark
I ordnet rækkefølge er det: USA, UK, Saudi-Arabien, Estland, Sydkorea, Singapore, Spanien, Rusland, De Forenede Arabiske Emirater, Malaysia, Litauen, Japan, Canada, Frankrig, Indien, Tyrkiet, Australien, Luxembourg, Tyskland, Portugal, Letland, Holland, Norge, Mauritius, Brasilien, Belgien, Italien, Finland, Egypten, Indonesien, Vietnam, Sverige, Qatar, Grækenland, Østrig, Polen, og som nævnt Kasakhstan.
Life Science Strategi
Af pressemeddelelsen fra den 16. april kan vi læse at fokus primært er på BNP potentialet, pakket ind i nogle pæne ord om grøn omstilling. Sundhedsministeriet skriver bl.a.: “Siden 1990 er life science-industrien blevet ni gange større målt på bidrag til landets BNP, mens industriens CO2-udledning er halveret.
Men industrien rummer fortsat et stort potentiale, og derfor præsenterer regeringen nu 38 konkrete initiativer, der omfatter hele økosystemet omkring life science-industrien. Initiativerne skal sikre, at Danmark står stærkt i den globale konkurrence på området, og at life science-industrien i endnu højere grad er til gavn for patienter, borgere og det danske velfærdssamfund.
Regeringen foreslår en række initiativer inden for syv hovedområder. Initiativerne skal blandt andet skabe bedre rammer for forskning og udvikling på sundhedsområdet, sikre bedre anvendelse af de danske sundhedsdata under hensyntagen til høj databeskyttelse og fortrolighed, understøtte det danske sundhedsvæsen som udstillingsvindue, sikre højt kvalificeret arbejdskraft, hjælpe eksportvirksomheder på de globale markeder, understøtte den grønne omstilling og styrke det offentlig-private samarbejde.” 
(5)
Kilder:
1) https://www.version2.dk/artikel/ny-maaling-danmark-bagdelen-fjerde-division-cybersikkerhed-1092908
2) https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/06/28/13/22/Global-Cybersecurity-Index-2020
3) John Michael Foley er uddannet militærteknisk- og sikkerhedsofficer med it- og cybersikkerhed som speciale. Han er stifter af rådgivnings- og it-sikkerhedsvirksomheden COPITS.
4) Strategi for life science:
https://sum.dk/Media/637541521670727421/Strategi%20for%20life%20science.pdf
5) Pressemeddelelsen:
https://sum.dk/nyheder/2021/april/ny-strategi-skal-loefte-dansk-life-science-op-i-verdensklasse-og-sikre-endnu-bedre-patientbehandling
Mere om cyber sikkerhed:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/it-sikkerhed-og-5g/

Er det muligt at købe præcise og private oplysninger om, hvor tusindvis af danske mobiltelefoner har befundet sig? Det er ikke noget problem!
For at undersøge salget af lokationsdata bad TV 2 medie- og analysefirmaet Kaas & Mulvad om at købe et udsnit af databasen af datakøbmanden. Det kostede 36.000 kroner for dataene, der dækkede andet halvår af 2019 og andet halvår 2020 – og datakøbmanden stillede ikke ret mange spørgsmål. Mindst 60.673 danske mobiltelefoners præcise færden er sat til salg.
Oplysningerne i datasættet viste sig at være meget detaljerede. Selvom der for hvert apparat kun optræder et id-nummer og ikke et telefonnummer, er det i mange tilfælde åbenlyst, hvem telefonen tilhører. Man behøver for eksempel blot at se, hvor mobilen opholder sig om natten.
Datasættet indeholder 192 millioner optegnelser, og den telefon, der er allerflest oplysninger om, tilhører pensionisten Otto Jensen fra Herning. Om ham er der 482.696 registreringer i datasættet – det svarer til, at hans fysiske position er blevet noteret rundt regnet hvert minut. (1)
Også Kriminalforsorgen, politiet og Forsvaret – herunder Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Men det er ikke kun almindelige danskere, der har fået nøjagtige data om deres færden indsamlet og videresolgt af datakøbmændene. Det gælder også ansatte inden for Kriminalforsorgen, politiet og Forsvaret – herunder Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Forsvarets Efterretningstjeneste har TV2 kort svaret: “Vi er bekendt med problemstillingen og arbejder løbende med sikkerhedsspørgsmål af denne karakter.” (2)
Kilder:
1) I artiklen finder du en grundig gennemgang af Otto Jensens færden:
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-06-03-otto-jensen-blev-overvaaget-hvert-minut-af-sin-mobil
2) https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-07-05-ansatte-i-forsvaret-og-politiet-overvaaget-via-deres-mobiler-det-er-ret-skidt
Mere om overvågning:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Klima

Den ubelejlige sandhed: Hvad har 5G og klimapolitik med hinanden at gøre.

Rundt om i verden er udrulningen af 5G mobilnetværket i fuld gang. Samtidig er konsekvenserne af den førte klimapolitik – i hvert fald i Europa – ved at vise sig på en endnu mere barsk måde end tidligere. Men hvad har 5G og klimapolitik med hinanden at gøre?
Grønne digitale løsninger? Det hænger ikke sammen!!!
Vi hører igen og igen, at ny teknologi skal være en del af løsningen for et bedre miljø med såkaldte grønne digitale løsninger som det bla. fremgår af Gate21’s mål for grøn omstilling (1). Her er ingen tvivl om at digitale løsninger, Internet of Things (IoT) og dermed et kommende 5G netværk er en del af løsningen.
Desværre forholder det sig lige modsat
Udrulningen af 5G netværket betyder, udover at være en fare for folkesundheden, et behov for enorme mængder af energi og dermed endnu mere udslip af CO2. Et udslip som vi – i hvert fald på papiret – ønsker at reducere hurtigst muligt. Den 7. maj 2021 blev regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, enige om en reduktion af drivhusgasserne med 50-54 procent i 2025. (2) Det hænger vist ikke sammen.
Uhindret adgang til mobilmaster og ‘small cells’
Montgomery County Council, USA, er ved at vedtage en lovgivning der vil tillade uhindret adgang i regionen for opsætning af 5G mobilmaster skrev Theodora Scarato, Executive Director for Environmental Health Trust, sammen med Susan Eisendrath, MSc i folkesundhed, en kronik til Maryland Matters, der omhandler de klimamæssige konsekvenser. (3)
Folketinget vedtog den 3 dec. 2020 en lignende lov der giver en lempeligere adgang til at etablere mobilmaster og ‘small cells’ med begrænset rækkevidde til brug for f.eks. et 5G-netværk. Mobilselskaberne kan nu opsætte 5G antenner på dit hus eller på din matrikel uden at du kan sige nej tak! (4) (5)
En ubelejlig sandhed
”Det er en ubelejlig sandhed, at den trådløse revolution fremmer det skyhøje elforbrug på vores planet, med en fænomenale vækst i internettrafikken, hvilket øger energibehovet.
Data bekræfter, at et uhæmmet 5G samt milliarder af nye devices til Internet of Things (IoT) eksponentielt kan øge vores energiforbrug og fremskynde klimaforandringerne. Green America’s 2020-rapport viste, (6) at mens teleindustrien har gjort fremskridt med at reducere brugen af fossile brændstoffer, er der meget mere arbejde at gøre.
Der forventes at være installeret 70,2 millioner ’small cells’ og antennemaster over hele verden inden 2025, (7) 500 milliarder internetforbundne enheder inden 2030 ( 8 ) samt en 60% vækst om året i produktionen af trådløse perifere enheder som højttalere, devices samt bærbare enheder. (9) Mens elektronikken er blevet mere energieffektiv, er virkeligheden, at disse gevinster simpelthen ikke kan følge med den massive spredning af “smart devices”.”

5G er et energisvin
5G sendemaster vil forbruge op til dobbelt så meget (eller mere) strøm sammenlignet med 4G. (10) Faktisk udsendte GSMA, der repræsenterer 750 mobiloperatører overalt i verden, en rapport (11) med en “opfordring til handling” vedr. behovet for at skabe energiineffektiv infrastruktur for at holde trit med den op til 1.000 gange større stigning i datatrafikken og den massive infrastruktur til at klare det.
2020 Environmentally Sustainable 5G Deployment Report viste, (12) at når 5G erstatter de ældre netværk, forventes energiforbruget at stige 61 gange mellem 2020 og 2030 på grund af de nye elementer, der anvendes i 5G-netværk parret med den enorme spredning af antenner.
At boykotte en ny 5G-telefon, vil måske være det smarteste du nogensinde har gjort, som det hedder i den australske WeAreNotSAM kampagne mod et kommende 5G netværk.
Kilder:
1) https://www.gate21.dk/groen-omstilling-i-2030/
2) https://sustainreport.dk/nyheder/ny-aftale-om-co2-udledning-for-2025/
3) https://www.marylandmatters.org/2021/07/12/opinion-allowing-unfettered-access-to-build-cell-towers-in-the-name-of-5g-is-bad-policy/
4) https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l42/20201_l42_som_vedtaget.pdf
5) Uddrag fra konklusionen på det Høringssvar som Folkebevægelsen VITA (tidl. Folkebevægelsen Nej til 5G) indsendte: ”Det er stærkt beskæmmende at være vidne til, hvorledes meget betydelige økonomiske og politiske interesser kan bevirke, at den danske stat viger fra at varetage sin funktion som beskytter og håndhæver af folkesundheden og vitale miljøforhold.
Retsreglerne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten omkring disse forhold er klare, og frembyder ikke nogen rimelig juridisk tvivl om, at den danske stat ikke kan gennemføre en lovgivning som foreslået med det foreliggende høringsudkast uden at forbryde sig imod disse grundlæggende forpligtelser”
 https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801-h%C3%B8ringssvar.pdf
6) https://www.greenamerica.org/sites/default/files/2020-06/Clean%20Energy%20Calling%20Report%20-%20Green%20America%202020.pdf
7) https://www.smallcellforum.org/press-releases/market-status-apac-north-america-lead-network-densification-2021/
8) https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/se/internet-of-things/at-a-glance-c45-731471.html
9) https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf
10) https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn 11) https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/energy-efficiency-2/
12) https://www.datacenter-forum.com/datacenter-forum/5g-will-prompt-energy-consumption-to-grow-by-staggering-160-in-10-years

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
2. juli 2021
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Kære alle
Hermed nyhedsbrevet for juni måned. For videnscentret er ferien sat ind, men det er alligevel lykkede at få delt opslag nogenlunde regelmæssigt på vores Facebookside.
Langt om længe er Videnscentret kommet i gang med en kampagne med temaet ‘Påstande eller myter: Hvad er Fakta?’ omkring 5G og elektromagnetisk stråling. Det har der været lidt timing over, da diverse medier har genoptaget udgivelse af artikler om at 5G er ganske ufarligt og i hvert fald ikke udgør nogen kræftrisiko. Det gamle makkerpar Christoffer Johansen og Gert Frølund Petersen bliver endda trukket op af hatten igen. Det vender vi tilbage til i et kommende nyhedsbrev. Kan du ikke vendte så følg med på vores Facebookgruppe.
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Påstande eller myter: Hvad er Fakta?
– WHO
– EHS
– Overvågning
– Smart City
– Børn
– Nobelprismodtagere
– Forskning
– Internationalt
– Smartphones
– Når elektronikken er et våben
 Påstande eller myter: Hvad er Fakta?
Er du bekymret for 5G stråling og EMF? Forvirret af de modstridende oplysninger derude?
Udforsk den nyeste videnskab bag mobiltelefonstråling, WiFi, intelligente målere og andre EMF-enheder og deres indvirkning på dit helbred med verdens førende eksperter – find ud af, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og dine kære!
Lær at beskytte dig selv og din familie på den store EMF Health Summit
Den løber fra 12. til 18. Juli 2021 – registrer dig gratis nu! 44 eksperter fra hele verden deler ud af deres viden, også svenske prof. Olle Johansson.

Tusindvis af uafhængige undersøgelser viser, at mobiltelefoner, Wi-Fi og andre almindelige elektroniske enheder, der udsender EMF (elektromagnetiske felter) forgifter vores miljø, skader vores børn og bidrager til en lang liste af alvorlige sygdomme.
Undersøgelser viser på, at børn, ældre og gravide er særligt sårbare.
Men der er måder at afbøde skaderne og beskytte dit helbred og leve godt – på trods af stormløb af elektromagnetisk forurening.
https://emfhealth.byhealthmeans.com/

Påstand:
“Der er lige så mange undersøgelser, der siger, at elektromagnetisk stråling er farligt, som undersøgelser der siger det er ufarligt.”

Fakta:
Resultaterne af den givne forskning om effekter af elektromagnetisk stråling afhænger fuldstændig af, hvordan den pågældende forskning er blevet finansieret samt hvem, der stå bag forskningen. At henvise til forskning eller en samling forskningsartikler er derfor ikke troværdigt i sig selv.

Det fremgår tydeligt af figuren fra 2018 (1), som viser at forskning finansieret af branchen og tele-myndighederne næsten ikke finder sundhedsskader, hvorimod uafhængig forskning finder det i langt de fleste tilfælde. Data bygger på udtræk fra ORSAA databasen (2018).
I rapporten fra 2009 fandt de industri finansierede undersøgelser en effekt i 28% af undersøgelserne, og de uafhængigt finansierede undersøgelser fandt en effekt på 67%. (2)
Konklusionen fra en undersøgelsen fra 2007 lød: “Fortolkningen af ​​resultater fra undersøgelser af sundhedseffekter af radiofrekvent stråling bør tage sponsorering i betragtning.” (3)
Forskningsundersøgelser om industriens indflydelse og involvering (4)
Environmental Health Trust har udarbejdet en løbende liste over offentliggjorte undersøgelser og rapporter om industri forskning i elektromagnetisk stråling. Tilbage i 1994 udgav tobaksfirmaet Phillip Morris en rapport (5), der viste, at strategien til at beskytte tobaksindustrien, men også pesticid- og televirksomhederne var at nedtone legitim videnskab via en velfinansieret PR-indsats fra en koalition af grupper finansieret af industrien.
International Epidemiology Institute
Navnet på det amerikanske institut leder tanken hen på et uafhængigt institut, men det er ikke tilfældet. IEI er et privat firma, som åbent på sin hjemmeside indtil 2000 beskrev, at firmaet yder rådgivning og støtte til firmaer ved processer om skadeserstatning. Det var IEI som Kræftens Bekæmpelse og Christoffer Johansen valgte at samarbejde med i forbindelse med den store Kohorte undersøgelse, der skulle frikende mobiltelefoner for skadelige sundhedseffekter. (6)Kilder:

1) ORSAA er en uafhængig organisation, der ikke er knyttet til nogen brancheorganisation eller offentlig organisation.
https://www.orsaa.org/orsaa-database.html
Figuren er her fra:
https://einarflydal.com/2018/09/13/hva-bygger-stralevernet-sin-trygghet-pa/
2) http://phiremedical.org/research-issues/
3) Huss, et al., Environmental Health Perspectives Volume 115, Number 1, January 2007. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.9149
4) https://ehtrust.org/science/research-industry-influence-emfs/
5) https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=tnxf0064 6) https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/

Påstand:
”Når du er så stærk modstander af teknologi, hvorfor bruger du så selv en mobiltelefon og computer?”

Fakta:
Sandheden er, at de fleste mennesker i ‘Nej til 5G bevægelsen’ omfavner teknologien, men erkender risiciene, og ikke mindst er i stand til at håndtere teknologien på en mere sikker måde.
Hvordan omgår du teknologien mere sikker?
Artiklen her giver dig 10 måder du kan bruge teknologien mere sikkert:
https://ehtrust.org/educate-yourself/ten-steps-to-safe-tech/
Flere råd finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/
Når 5G bliver fuldt udrullet, bliver valget af, hvor megen eksponering, du bliver udsat for, stort set fjernet. Hvorfor? 5G handler ikke kun om at opgradere de eksisterende mobilmaster, det betyder også, at såkaldte ”Small Cells” bliver opsat på rigtig mange offentlige områder, på lygtepæle og gadelamper ved dit hjem, i parker og ved skoler og andre offentlige institutioner.
Samlet stigning i den elektromagnetiske stråling
Ligesom mobilmaster genererer de mindre trådløse antenner elektromagnetisk stråling (RF). De opdaterede 4G og 5G sendere vil øge det samlede strålingsniveauer i miljøet.
5G vil ikke kun udnytte de eksisterende frekvenser, men vil også bruge mm bølger og sub-millimeter bølgefrekvenser.
Når vi ser på sundhedsmæssige konsekvenser af 5G, skal vi se på de kumulative virkninger af samtlige teknologier og de frekvenser, der er i brug.
5G standarden er ny. Der er ingen undersøgelser, der har set på langsigtet menneskelig eksponering for 5G.
Et overblik:
Hvad 5G-udrullingen vil indebære.
Se mere her:

https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
De sundhedsmæssige risici:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
Om 5G teknologien:
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/

Påstand:
”Hvis du er bekymret for 5G, skal du ikke gå ud i solen? Solens stråling er langt farligere end 5G.”

Fakta:
Livet på jorden har udviklet sig over millioner af år med den naturlige stråling fra solen og mange af vores biologiske processer er afhængige af den. F.eks. vores evne til at producere D-vitamin, men også døgnrytmen og andre tidsmæssige biologiske rytmer afhænger af disse svingende elektromagnetiske input. Vi ved dog godt, at for meget eksponering for strålingen fra solen kan være skadelig. Men det positive ved det er, at vi selv kan regulere, hvor meget tid vi opholder os i solen eller på anden måde kan beskytte os for solens stråler.
Strålingen fra den trådløs teknologi og de kunstigt pulserende elektromagnetiske stråler, er totalt fremmed for det naturlige miljø og giver i sidste ende skadelige biologiske sundhedsudfordringer. Pointen er at vi er udsat for skadelig stråling fra den trådløse teknologi 24/7, og der er ingen flugtmulighed. (1)
Polariseret og moduleret stråling
Den naturlige stråling som f.eks. kosmiske mikrobølger, infrarødt, synligt lys, ultraviolet m.fl. er ikke polariseret. (2) (3) Strålerne er tilfældigt orienteret. Derimod er elektromagnetisk stråling fra den trådløse teknologi polariseret. Ikke nok med det, er den for at kunne flytte data så hurtigt som muligt også moduleret og modulation har nogle markant anderledes egenskaber, end den naturlig baggrundsstråling. Det er polariseringen og moduleringen, der markant øger sandsynligheden for de biologiske og sundhedsmæssige effekter.
Naturlig stråling contra trådløs teknologi
Herudover får vi slet ikke radiofrekvent stråling fra rummet i et omfang, der kommer i nærheden af det menneskeskabte bidrag fra diverse trådløs teknologi. I området omkring 1 Gigahertz, hvor megen radiokommunikation foregår i dag, overstiger det menneskeskabte bidrag det kosmiske bidrag fra rummet med et astronomisk tal. Der er intet som helst naturligt ved de intensiteter og modulationsformer, som radiofrekvente antenner som mobilmasternes antenner udleder.
Figuren fra The Lancet. (4) Beregningen i venstre side er i potens. Dvs. at den reelle spidsbelastning fra menneskeskabt elektromagnetisk stråling i dag er 10.000.000.000.000.000 gange (et 1-tal med 16 nuller bagved) stærkere end den naturlige baggrundsstråling på samme bølgelængdeområde (estimeret af den pensionerede Karolinska-professor Olle Johansson).
Bemærk at den grønne bund viser den naturlige baggrundsstråling. Lagene ovenpå viser udviklingen årti efter årti siden den radiofrekvente teknologi begyndte at sende sine pulserende og modulerede bærebølger afsted.
Den røde bakketop viser, at strålingsniveauet i datakommunikations-området omkring 1 Gigahertz er der, hvor det topper i indeværende årti, når spidsbelastningen rammer sit højeste niveau.
1 Gigahertz er også der, hvor den naturlige baggrundsstråling i det radiofrekvente spektrum er svagest.


Kilder:
1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26368042/
2) https://www.nature.com/articles/srep14914
3) https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Man-made-and-Natural-EMF-EMR-Dr.Leendert-Vries.pdf
4) https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

WHO

25 års jubilæum for det internationale EMF-projekt og det 10. optiske strålingsmøde.
Sydafrikas nationale rapport 2021.

Konference bidrag indsendt den 12. juni 2021 af James Lech, Tjaart Krüger, László Boros, Thomas K. Monsees, Heidi Abrahamse, Nelson Komane, Edward de la Rey, Pierre van der Merwe, Niresh Nhagwandin, Adejoke Obajuluwa, Sepo Hachigonta , Francesco Petruccione, Allan Tumbo, Mandlenkosi Mqokozo, Puleng Tshitlho. (1)
EMF projektet
WHO’s internationale elektromagnetiske feltprojekt (EMF) er et samarbejde mellem WHO’s teams for miljø, klimaændringer og sundhed (ECCH) og stråling og sundhed (ioniserende og ikke-ioniserende). Formålet med indsatsen er dobbelt. For det første søger den at oprette og huse en database med lovgivning vedrørende EMF-eksponering. For det andet søger det at fremme dialogen om de risici, der er forbundet med EMF-eksponering.
Oprettelsen af ​​EMF-projektet er motiveret af det faktum, at EMF med en meget bred vifte af frekvenser er en af ​​de mest almindelige og hurtigst voksende miljøpåvirkninger på menneskers sundhed. EMF kan have bemærkelsesværdige positive eller negative effekter på helbredet afhængigt af eksponeringskonteksten. EMF har eksisteret siden universets fødsel, med lys som den mest velkendte form. Elektriske og magnetiske felter er en del af spektret af elektromagnetisk stråling, der strækker sig fra statiske elektriske og magnetiske felter gennem radiofrekvens, ultraviolet og infrarød stråling til røntgenstråler. 
Forskellige statsorganer har gennemgået NRF’s forskningsindsats inden for dette nye felt og fundet, at forskningen er innovativ og stærkt afstemt med Sydafrikas nationale interesser. EMF-projektet er en tværfaglig forskningsindsats, der integrerer indsats fra flere sektorer. Af særlig betydning for Sydafrika er forskning i EMF-eksponeringsrisici, EMF-afskærmningsændringer og biotilpasningsreducerende muligheder i forbindelse med klimaændringer. EMF-projektet er godkendt af Surgeon General, og nationens læge får de bedste tilgængelige videnskabelige oplysninger om, hvordan man forbedrer sundhedsresultater og reducerer risikoen for sygdom og skade. EMF-projektets mission er at beskytte, fremme og fremme vores nationers sundhed.
Rapporten finder du her: 
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/06/Final_2021-WHO-EMF-Project-Report-ZA.pdf
Flg. punkter kan fremhæves:
Side 2 punkt 4: Oxidativt stress og RF
Det er blevet påvist at Radiofrekvens (RF) elektromagnetiske felter (RF-EMF) kan inducere oxidativ stress i cellekulturer og i dyreforsøg. Dette kan føre til mitokondrie-DNA (mtDNA) beskadigelse, da mitokondrie-DNA er særligt sårbart over for reaktive iltarter (ROS). Udover den generelle effekt på genom stabiliteten inkluderer de berørte organer hjernen og reproduktionskanalen, hvilket fører til nedsat kognitiv funktion og nedsat fertilitet. I human epigenetisk forskning bør mitokondrie-DNA (mtDNA) prioriteres samt den rolle som koblede og ikke-koblede haplotype-grupper har.
Side 5: Nye politikker og lovgivninger vedrørende EMF-eksponering
SA (Sydamerika) har stadig ikke en EMF-projektionsstandard eller lovgivning, der regulerer import, brug og anvendelse af laserudstyr til medicinske applikationer. I RF-telekommunikationsdomænet har kommunikationsministeren instrueret telekommunikationsregulatoren ICASA om at hjælpe med at etablere en sådan retningslinje og/eller standard. I øjeblikket er der uenighed mellem operationel ledelse, borgerlige pligter og direktionen med hensyn til design og udrulning af et sådant system. Regeringsundersøgelsen fra 2017 – efter gennemgang af flere statsorganer – støtter en måde for at opnå en aktiv EMF-beskyttelsesstandard inden for 12-16 måneder. De nuværende politiske hindringer begrænser imidlertid en sådan udvikling. Det foreslås, at disse hindringer konfronteres for at reducere social uro og ressource udgifter i forbindelse med stigende retssager. 
Side 5: Smart-Meters
I lighed med både FR (Frankrig) og NL (Holland), som i SA (Sydafrika), har medlemmer af offentligheden samt kommunale pilotprojekter indsendt klager over SMART-målerinstallationer. Hovedanken vedrører RF-emissioner. Både i FR og i NL har medlemmer af offentligheden fået tildelt det “gamle” eller digitale målersystem frem for de nye SMART-målere. I SA High Court blev det i 2017 foreslået, at den primære indstilling som standard er til ethernet (kablet) for SMART-målere. Det giver fordele, som er synergistiske med andre promoverede tjenester, dvs. øget datasikkerhed, hurtigere bredbåndsinfrastruktur og reduceret RF falske emissioner. Ifølge gennemgang af amerikanske retssager kan der dog stadig være et spørgsmål om spændingstransienter. Hvis det stadig er tilfældet, kan det have skadelige virkninger på elektronik og/eller følsomt medicinsk eller videnskabelig forskningsudstyr.
Side 6: Elektrohypersensitivitet (EHS)
I lighed med fund i IT (Italien), FR (Frankrig) og i NL (Holland) har et antal individer rapporteret om en række sundhedsmæssige problemer, som de relaterer til EMF-eksponering hjemme og på arbejdspladsen. Kendelser har anerkendt, at EMF-relaterede sundhedsproblemer kan resultere i arbejdspladsrelaterede ulykker eller sygdom. Den største hindring til dato er blevet identificeret som miskommunikation af og misforståelsen af ​​de specifikke interaktioner mellem EM og biologiske organismer. Forskellige EM-spektrum kan medføre forskellige symptomer. Befolkningssårbarhed og biotilpasning varierer mellem mtDNA-haplotypegrupper. Brugen af ​​udtrykket elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) har medført yderligere forvirring og fejlkommunikation. Dette er et resultat af organer, der ikke overholder den videnskabelige-tekniske analyse af Climate Change Framework for kompensationsmekanismer, der definerer klassificeringsparametrene som følsomhed, tilpasningsevne og sårbarhed.
Det er blevet yderligere undersøgt i 2017 af SA (Sydafrika) -regeringen i offentliggjorte undersøgelse. Statslige myndigheders gennemgang har godkendt bestræbelserne på at tilpasse strategierne, så sårbarhed kan reduceres ved en styrket tilpasningskapacitet. Det er på denne baggrund, at der er taget beslutning om hjælpe med at opdatere undervisningsplanen i medicin med biofysik i et forsøg på at løse disse misforståelser. Undersøgelsen af ​​modeludviklingen omkring “EHS” har ikke kun medført bedre forståelse, men også avancerede omkostningseffektive behandlinger i andre epigenetiske og genetiske sygdomsmodeller. I SA er EMF’s evne til at påvirke biologiske funktioner blevet undersøgt og bekræftet i anmeldelser af Ombudsmanden, Kommissionen, Magistraten og High Court. WHO-publikationen om sundhed og handicap bruger “handicap” som en paraplybetegnelse for at dække over en lang række forhold. Udtrykket “handicap” dækker over livsforringelse, aktivitetsbegrænsninger og begrænsninger i medbestemmelse. En forringelse er et problem i kropsfunktion eller struktur; en aktivitetsbegrænsning er et problem, som en person støder på ved at udføre en opgave eller handling; mens en begrænsning i medbestemmelse er et problem, som en person oplever i livssituationer. Handicap er således ikke kun et helbredsproblem. Det er et komplekst fænomen, der afspejler interaktionen mellem træk ved en persons krop (inklusive fysisk, mental, neurologisk) og træk i samfundet, hvor han eller hun bor. At overvinde de vanskeligheder, som mennesker med handicap står over for, kræver interventioner for at fjerne miljømæssige og sociale barrierer. Dette gør det klart, at mennesker skal være i stand til at deltage i samfundet, fungere uafhængigt og forblive i deres eget livsmiljø så længe som muligt. Flere internationale regler bekræfter, at kommuner skal fremme dette i kraft af at tilbyde faciliteter, assistance og support. Regeringens strategi over for biotilpasningsløsninger udviser ikke kun løfter for personer der med “EHS”-agtige helbredsproblemer, men har også fordele på andre områder. 
Kilder:
1) https://figshare.com/articles/conference_contribution/World_Health_Organization_-_International_EMF_Project_-_International_Advisory_Committee_IAC_-_25th_anniversary_of_the_International_EMF_Project_and_the_10th_Optical_Radiation_meeting_South_Africa_National_Report_2021/14769729/1

EHS

George Parker: Mit vidnesbyrd om at have mikrobølgesygdom

George Parker gjorde tjeneste i den australske hær i 21 år, fra 1959-1980. Han arbejdede med worldwilde kommunikation i Signalkorpset. Men det var hans etårige tjenesteperiode i Sydvietnam for 50 år siden, der ændrede hans liv for evigt. Under denne udstationering fik George en kraftig og mere konstant eksponering for radiofrekvensbølger fra de forskellige radiosendere og modtagere, han boede og arbejdede med. (1)
Som et resultat af sin eksponering i hæren udviklede George betydelig og livslang elektrosensitivitet. Men indtil år 2000, havde han intet navn for sin invaliderende tilstand, og ingen indsigt i årsagen til hans pine. Han kaldte det bare sin “tavse sygdom”.

Herunder uddrag fra hans beretning. (2)
“I 1968 var jeg en rimelig sund og fysisk frisk 31-årig soldat, der blev bestrålet dag ind og dag ud med høje niveauer af ikke-ioniseret stråling (højfrekvens og mikrobølger) mellem 50 og 1.000 watt, som kommunikator og en faguddannelsesinstruktør. I december 1968 blev jeg udsendt til Sydvietnam og tjente som troppesergent for en signalkommunikationsgruppe på en 12-måneders pligtudsendelse.
Inden for en måned efter min udsendelse begyndte mit helbred at blive forværret, da jeg var omgivet af større niveauer af ikke-ioniseret stråling fra de forskellige typer radiosendere, der blev brugt under operationer og på basen, end jeg var udsat for for hjemme. Jeg levede under en antenne med en 1000 watt sender i hele min tid i Vietnam, når jeg ikke var på operationer.”

I Vietnam led George Parker af træthed, angst, depressive humør, hjertebanken, kvalme, tarmlidelse, hovedpine, muskelsmerter og influenzalignende symptomer og de fleste neurastheniske symptomer. Han blev behandlet med “valium” af hærens medicinske officer.
Seks måneder efter hjemkomsten blev han hasteindlagt på hospitalet og døde næsten af “encephalitis”, hævelse af hjernen. Senere opdagede han, at to kollegaer fra hans trop netop døde af encefalitis.
“I 1997 flyttede min kone og jeg til et ømiljø og forlod fastlandet, og inden for en måned begyndte jeg at få det bedre, mit helbred begyndte at blive bedre, og inden for seks måneder begyndte mine symptomer at forsvinde, og jeg oplevede at have et godt helbred for første gang siden 1969. I 2000 vendte vi tilbage til fastlandet for at påbegynde en campingvogntur rundt om i vores land, og inden for få uger efter vores hjemkomst begyndte mine symptomer at vende tilbage, min kone købte sin første mobiltelefon og tændte den, og straks følte jeg, som om myrer kravlede over mig, og min hud brændte og prikkede overalt.
En dag gennemsøgte jeg en hylde i en aviskiosk, og en bog sprang ud over mig, og da jeg åbnede den, åbnede jeg for en side kaldet “Silent Illness”, det samme navn, jeg kaldte min sygdom og som forklarede om trådløs stråling.”

I dag
I 2020 var George 82 år, og fokuserer på at leve det bedste liv, han kan med sine begrænsninger.
Han er blevet en aktiv deltager og bidragyder på flere EHS (Elektromagnetisk Overfølsomhed) støttegrupper på Facebook. Hans mange år med EHS – og hans sans for humor – har gjort ham til lidt af en legende i disse online støttegrupper.
”Trådløs teknologi er ikke anderledes end asbest og passiv cigaretrygning, som endelig er blevet forbudt i de fleste lande, men først efter årtier med at kæmpe for vores rettigheder,” minder George sine medpatienter om i et indlæg.
Andetsteds fortæller han en elektrosensitiv kvinde, der har en vanskelig dag: “Jeg har altid troet, at grunden til, at nogle lider af EHS så ekstremt og så meget værre end andre mennesker, er fordi de har en følsom sjæl.”
Kilder:
1) https://electroplague.com/2014/03/26/george-parker-military-exposure-to-wireless-radiation/
2) https://beingelectrosensitive.blogspot.com/2017/05/my-testimony-of-microwave-illness-by.html

Overvågning

Lytter din telefon virkelig til dine samtaler? Sådan kan det i hvert fald næsten se ud.
Det er ikke tilfældigt, at det produkt, du har vist interesse for, er det samme, som du bliver målrettet mod.
Det betyder ikke, at din enhed lytter til dine samtaler – det behøver den ikke. Formodentlig har du allerede givet den alle de informationer, den har brug for. Vi videregiver typisk regelmæssigt oplysninger til en bred vifte af websteder og apps. F.eks. når vi giver dem visse tilladelser eller tillader “cookies” til at spore vores online aktiviteter.

Det fortæller The Conversation om i denne artikel. (1)
Førsteparts- og tredjepartscookies
De såkaldte “førstepartscookies” gør det muligt for websteder at “huske” visse detaljer om vores interaktion med webstedet.
Tredjepartscookies oprettes af domæner, der er eksterne for det websted, du besøger. Tredjeparten vil ofte være et marketingfirma i et partnerskab med førstepartswebstedet eller appen.
Sidstnævnte er vært for de annoncer, der giver adgang til de data, det indsamler fra dig (som du har givet tilladelse til at gøre – måske ved at klikke på en eller anden uskyldig pop op).
På den måde kan annoncøren opbygge et billede af dit liv: dine rutiner, ønsker og behov. Virksomhederne søger konstant at måle populariteten af ​​deres produkter, og hvordan dette varierer afhængigt af faktorer som kundens alder, køn, højde, vægt, job og hobbyer. Ved at klassificere og gruppere disse oplysninger forbedrer annoncører deres anbefalingsalgoritmer ved at bruge såkaldte anbefalingssystemer til at målrette de rigtige kunder med de rigtige annoncer.
Maskinlæringsteknikker
Der er flere maskinlæringsteknikker inden for kunstig intelligens (AI), som hjælper systemer med at filtrere og analysere dine data, f.eks. dataklyngedannelse, klassificering, tilknytning og forstærkningslæring (RL). (2)
En RL-agent kan træne sig selv baseret på feedback fra brugerinteraktioner, på samme måde som et lille barn lærer at gentage en handling, hvis det fører til en belønning. (3)
Ved at se eller trykke på “like” i et indlæg på sociale medier sender du et belønningssignal til en RL-agent, der bekræfter, at du er tiltrukket af indlægget – eller måske er interesseret i den person, der sendte det. Uanset sendes der en besked til RL-agenten om dine personlige interesser og præferencer.
Hvis du begynder aktivt at kunne lide indlæg om “mindfulness” på en social platform, vil dets system lære at sende dig reklamer for virksomheder, der kan tilbyde relaterede produkter og indhold.
Forstærkningslæringen kan også være generet afandre annoncer, du har klikket på
personlige oplysninger, du har givet platformen (såsom din alder, e-mail-adresse, køn, placering og hvilke enheder du får adgang til platformen på)
oplysninger, der deles med platformen til ​​andre annoncører eller marketingpartnere, der allerede har dig som kunde
bestemte sider eller grupper, som du har tilmeldt dig eller “liker” på platformen.
Aktiv brug af dit sociale netværk
Faktisk kan AI-algoritmer hjælpe marketingfolk at konstruere hele dit sociale netværk og rangordne folk omkring dig baseret på hvor meget du interagerer med dem.
Herefter kan annoncer målrettes ikke kun via dine egne data, men også fra data indsamlet hos dine venner og familiemedlemmer ved hjælp af de samme platforme som dig.
Det er dit ansvar
Appudbyderne skal oplyse brugerne om vilkår og betingelser for, hvordan de indsamler, gemmer og bruger data. I dag er det dog vigtigt at brugerne er forsigtige med, hvilke tilladelser de giver til de apps og websteder, de bruger.
Det giver mening at give WhatsApp adgang til dit kamera og din mikrofon, da det ikke kan levere nogle af sine tjenester uden dette. Men ikke alle apps og tjenester beder kun om det, der er nødvendigt.
Er AI forslag de bedste
Måske har du ikke noget imod at modtage målrettede annoncer baseret på dine data og kan finde det tiltalende. Forskning har vist, at personer med et mere ”utilitaristisk” (eller praktisk) verdensbillede foretrækker anbefalinger fra AI frem for dem fra mennesker. (4)
Ved at give forbrugerne algoritmisk kuraterede valg for, hvad de skal se, læse og streame, sætter virksomhederne formentlig snævre rammer for vores smag og livsstil.
Tip til begrænsning af mængden af ​​data, du deler online.Først skal du regelmæssigt gennemgå din telefons apptilladelser.
Tænk dig også om to gange, før du giver tilladelser til en app eller et websted.
Undgå så vidt muligt at bruge dine sociale mediekonti til at oprette forbindelse eller logge ind på andre websteder og tjenester. I de fleste tilfælde vil der være en mulighed for at tilmelde dig via e-mail, hvilket endda kan være en engangs-e-mail-konto. (5)
Når du først har startet loginprocessen, skal du huske, kun at dele de oplysninger, som er nødvendige.
Hvis du er følsom over for dit privatlivs fred, kan du overveje at installere et virtuelt privat netværk (VPN) på din enhed. Dette maskerer din IP-adresse og krypterer dine online aktiviteter.
Kilder:
1) https://theconversation.com/is-your-phone-really-listening-to-your-conversations-well-turns-out-it-doesnt-have-to-162172
2) https://bdtechtalks.com/2019/05/28/what-is-reinforcement-learning/
3) https://bdtechtalks.com/2021/02/22/reinforcement-learning-ad-optimization/
4) https://hbr.org/2020/10/when-do-we-trust-ais-recommendations-more-than-peoples
5) https://helpdeskgeek.com/free-tools-review/5-best-free-disposable-email-accounts/

Dansk ansigtsgenkendelsesværktøj bruges nu til kontrol af coronapas, men kan også aflæse din alder, din etnicitet og dit humør
Det danskudviklede ansigtsgenkendelsesværktøj JustFace var oprindeligt tiltænkt som værktøj til medlemskontrol – men nu anvendes det også til tjek af coronapas.
Samtidig kan butikker bruge systemet til alle mulige analyser af kundeprofiler.

JustFace går nu efter at udvide kundebasen med detailhandlen, hvor butikkerne kan bruge systemet til alle mulige analyser af kundeprofiler og sammensætningen af kunder for at optimere købsoplevelsen.
Selskabet stræber efter at få 40.000 retailkunder inden for et par år og har allerede en aftale i hus med en international kæde med 2.500 butikker. Efter sommer vil kæden afprøve det danske system i 50 butikker, skriver Børsen.
Kilder:
https://indblik.dk/denne-nye-danske-teknologi-bliver-nu-brugt-til-kontrol-af-coronapas-og-kan-ogsaa-tjekke-din-etnicitet-og-dit-humoer/
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/nyt-ansigtsgenkendelsesvaerktoj-rulles-ud-i-danmark-klarer-tjek-af-besogendes-coronapas
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Amazon Sidewalk vil nu omdanne hele nabo kvarterer til såkaldte ‘Smart neighborhoods’.
Den 8. juni lancerer Amazon Echo speakers, Ring products, Tile trackers og andre produkter, der kan udvide dit Amazons smart home Internet-of-Things-netværk med lav båndbredde til langt ud over Wi-Fi-rækkevidden.
Amazon har haft fokus på ‘smart homes’ lige siden Alexa kom – men nu forestiller man sig hele smarte lokale naboskaber. I 2019 blev Amazon Sidewalk lanceret. Den bruger en brøkdel af dit hjemme Wi-Fi-båndbredde til at overføre trådløs lavenergi Bluetooth- og kan med 900MHz radiosignaler mellem kompatible enheder nå langt over de afstande, som Wi-Fi er i stand til alene – i nogle tilfælde så langt som en 800 meter, ifølge Amazon.
Du deler båndbredde med dine naboer og skaber et slags fælles netværk, som enhver Sidewalk-kompatibel enhed kan drage fordel af. Det kan sikre, at f.eks. udendørs ‘smart lights’ og smarte garage portåbnere forbliver forbundne, når din Wi-Fi ikke helt kan række. Tile trackers kan hjælpe med at holde kontakt med din tegnebog, hvis du taber den, mens du er ude en tur, eller hvis din hund springer over hegnet.
Amazon Sidewalk kræver ikke nogen ny hardware, men blot en gratis softwareopdatering til de Echo-højttalerne og Ring-kameraer, som folk allerede har i deres hjem.
Med med sundhedskonsekvenserne?
Man kan sige at folk kan gøre hvad de vil i deres eget hus, men når deres aktiviteter påvirker andre sundhedsmæssigt ændre det karakter.
I yderste konsekvens betyder det at mennesker der lider af EHS (elektrohyper sensitivitet) nu bliver nødt til at flytte, så de er sikker på at de bor minimum 800 m fra deres naboer. Hvilket så igen kan ændre sig over tid.
Kilde:
https://www.cnet.com/home/smart-home/amazon-sidewalk-will-create-entire-smart-neighborhoods-faq-ble-900-mhz/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/

Smart City

Gate 21 og projektet ’Klar parat til 5G’ skal klæde kommunerne på til udrulningen af 5G-netværket.

Gate 21 er et partnerskab, der arbejder for at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst samt gøre Danmark til et grønt foregangsland inden for energiomstilling, grøn mobilitet, cirkulær økonomi og grønne digitale løsninger. De såkaldte digitale Smarte Byer og Lokalsamfund er centrale for Gate 21.
Den 10. juni blev det første ud af 5 events gennemført: ‘5G Nede på jorden’. Formålet her var at give kommunale medarbejdere et bedre grundlag til at inkludere 5G, når de planlægger fremtidens byområder. Det kom der 10 gode råd ud af.
Det 10. råd lyder: Hav et åbent sind. Her tænkes på ingen måde om eventuelle sundhedsrisici. Her tænkes kun på, hvordan man får markedet til at efterspørge et udvidet 5G netværk.
Kilder:

https://www.gate21.dk/nyhed/10-guldkorn-til-kommunerne-om-5g-og-planlaegning/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-city/

Børn

Små børns brug af skærme er udbredt og stigende, men for megen skærmtid betyder dårlig hjerneforbindelse til de områder i hjernen, der understøtter sprog- og læsefærdigheder.

Et hold amerikanske forskere fra Cincinnati Children’s Hospital har i en undersøgelse publiceret i tidsskriftet JAMA Pediatrics, fundet en sammenhæng mellem øget skærmbrug og ændringer i hjernen.
Resultatet af undersøgelsen viste, at børn, der brugte skærmen meget, havde mindre velfungerende forbindelser i hjernens hvide substans end børn, der sad under en time om dagen foran skærmen. De observerede hjerneområder, er er områder der understøtter de kognitive evner som fx sprog og læsefærdigheder. (1) (2)
Anbefalinger: daglig skærmtid for børn og teenagere
Herunder følger en kort opsummering af anbefalinger fra WHO (3) og Amerikanske børnelæger, AAP -Academy of American Pediatrics (4). Anbefalingerne gælder for underholdning og ikke læring eller kreativitet. (5)
Børn under 18 måneder
WHO anbefaler ingen skærmtid i denne alder, og AAP kun mobilkontakt til bedsteforældre.
Børn 18 – 24 måneder
Man kan begynde at introducere skærme i barnets liv, men man skal selv være med som voksen.
Børn 2 – 5 år
Max 1 time om dagen: undgå skærm under leg, ved måltider og inden sengetid, hvor skærmen kan forstyrre en rolig putning og god nattesøvn. Begræns spil og apps med højt tempo og mange distraktioner.
Børn 6 – 18 år
Ingen fast anbefaling til tiden foran skærmen. Men forskningen understøtter, at disse ting er vigtige:Hav klare regler om, hvornår der er skærmfri tid og tid til bevægelse, leg, sansning, samtale og samvær uden skærme.
Hav tydelige aftaler om, hvilke apps og platforme dit barn må bruge og ikke bruge.
Hav nær og løbende dialog med dit barn om indholdet i det, der foregår på skærmen, og følg godt med i, hvad dit barn er optaget af.
Sørg for faste regler, som dit barn kan regne med. Faste grænser giver dit barn tryghed og er med til at sikre, at dit barn ikke udvikler afhængighed.
Sundhedsstyrelsen i Danmark har pt. ingen faste anbefalinger til skærmtid på forskellige alderstrin. Ud over at forældre begrænser den daglige tid, når børn er mellem 1 og 4 år for at sikre, at børn får bevæget sig nok. (6)
Kilder:
1) https://illvid.dk/mennesket/hjernen/forskere-flere-timers-daglig-skaermtid-kan-haemme-borns-hjerner
2) https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2754101
3) https://www.who.int/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
4) https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/10/19/peds.2016-2593.full.pdf
5) https://sensitiv.dk/boern-og-skaermtid-gode-raad/
6) https://www.sst.dk/da/opgaver/forebyggelse/indsatser/fokusomraader/sundhed-og-digitale-medier/skaermbrug-0-15-aar

Mobilfri sengetid: Godt på vej – men også plads til forbedring. I knap et år har Mariager Efterskole forsøgt sig med mobilfri sengetid for deres elever.
Tiltaget blev indført, fordi efterskolen tidligere har haft udfordringer med elevers mobilforbrug om aftenen og om natten, hvor mange af dem lå med næsen i skærmen.
Forstander Morten Iversen synes, at det første år med forsøget er gået godt på nogle punkter, men at der også er plads til forbedring på andre.
“Det er gået godt i den forstand, at vi har elever der sover og snakker mere sammen på værelserne,” siger han og fortsætter dog:
“Der er stadig elever, der prøver på at snyde – som bryder dem (låsesystemet, red.) op og har to telefoner – og den del, tror jeg, vi kommer til at arbejde med mange år frem,.”
“Man kommer meget tættere ind på hinanden som elever og venner, fordi man får nogle andre snakke om aftenen i forhold til, hvis vi sad med vores telefoner. Silas Falch, elev, 10. klasse, Mariager Efterskole https://www.tv2nord.dk/mariagerfjord/efterskoleelever-har-haft-mobilfri-sengetid-i-et-aar-saadan-er-det-gaaet-med-forsoeget

Nobelprismodtagere

126 Nobelprismodtagere og andre eksperter fortalte lederne af G7 nationerne, at verden står over for et årti, som vil være “afgørende” i forhold til om jorden forbliver beboelig.

Gruppen opfordrede lederne for G7-nationerne og FN’s generalsekretær til at hjælpe med at få det globale samfund til at etablere “et nyt forhold til planeten”, da det kommende årti vil være “afgørende” for om jorden fortsat forbliver beboelig.
Nobelpristagere, herunder Leymah Gwobee, May-Britt Moser og Joseph Stiglitz underskrev forud for G7-topmødet en erklæring med titlen “Vores planet, vores fremtid: en presserende opfordring til handling”. (1)
Nobelpristagere opstiller syv forslag, som G7-lederne kan overveje. Deres embedsmænd hævder at de vil tage truslerne fra klimaet og de økologiske kriser alvorligt:
Politik:
Suppler BNP som en måling af økonomisk succes med mål for ægte trivsel for mennesker og natur. Anerkend at stigende forskelle mellem rige og fattige som fodre vrede og mistillid, hvilket underminerer den sociale kontrakt, der er nødvendig for en svær, langsigtet kollektiv beslutningstagning. Anerkend at den forværrede modstandsdygtighed i økosystemerne underminerer menneskehedens fremtid på Jorden.
Mission-driven innovation:
Økonomisk dynamik er nødvendig for hurtig transformation. Regeringer har været i spidsen for finansiering af transformationsinnovation i de sidste 100 år. Omfanget af nutidens udfordringer vil kræve et omfattende samarbejde mellem forskere, regeringer og erhvervslivet – med fokus på global bæredygtighed.
Uddannelse:
Uddannelse i alle aldre bør omfatte en stærk vægt på grundlaget for evidens, den videnskabelige metode og den videnskabelige konsensus for at sikre, at fremtidige befolkninger har den nødvendige forankring til at drive en politisk og økonomisk ændring. Universiteterne bør hurtigst muligt integrere begrebet planetarisk forvaltning i alle læseplaner. I et transformerende, turbulent århundrede bør vi investere i livslang læring og faktabaserede verdenssyn.
Informationsteknologi:
Særlige interessegrupper og meget partiske medier kan forstærke misinformation og fremskynde spredningen heraf gennem sociale medier og andre digitale kommunikationsmidler. På denne måde kan disse teknologier anvendes til at frustrere et fælles formål og ødelægge offentlighedens tillid. Samfund skal straks handle for at imødegå industrialiseringen af ​​misinformation og finde måder til at forbedre globale kommunikationssystemer til at tjene en bæredygtig fremtid.
Finans og forretning:
Investorer og virksomheder skal vedtage principper for recirkulation og regenerering af materialer og anvende videnskabeligt baserede mål for alle fælles globale og essentielle økosystem tjenester. Økonomiske, miljømæssige og sociale eksternaliteter bør være rimelige.
Videnskabeligt samarbejde:
Der kræves større investeringer i internationale netværk med videnskabelige institutioner for at muliggøre et vedvarende samarbejde om tværfaglig videnskab for global bæredygtighed såvel som tværfaglig videnskab, der integrerer forskellige videnssystemer, herunder lokal, oprindelig og traditionel viden.
Viden:
Pandemien har vist værdien af ​​grundlæggende forskning for politikere og offentligheden. Forpligtelse til vedvarende investering i grundforskning er afgørende. Derudover skal der udvikles nye forretningsmodeller til gratis deling af al videnskabelig viden.
”Menneskeheden er vågnet sent til udfordringerne og mulighederne ved aktivt planetarisk forvaltning. Men vi vågner op”, skriver gruppen. ”Politikere og forskere skal arbejde sammen for at bygge bro over skillet mellem ekspertevidens, kortsigtet politik og overlevelsen af ​​alt liv på denne planet i den Antropocæne tidsalder.” (2)
”Menneskehedens langsigtede potentiale afhænger af vores evne i dag til at værdsætte vores fælles fremtid,” konkluderer de.
Det skriver Childrens Health Defense den 7. juni. (3)
Kilder:
1) https://www.nationalacademies.org/news/2021/04/nobel-prize-laureates-and-other-experts-issue-urgent-call-for-action-after-our-planet-our-future-summit
2) https://denstoredanske.lex.dk/Antropoc%C3%A6n
3) https://childrenshealthdefense.org/defender/nobel-laureates-g7-nations-climate-crisis/

Forskning

Nye tilføjelser: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter

Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.
Nye dokumenter pr. 3. juni 2021.
For at se abstrakter til de seneste papirer eller downloade 947-siders dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Vores marine miljø og elektricitet: En aktuel syntese om virkningerne af elektriske og magnetiske felter, der udsendes af undersøiske strømkabler på hvirvelløse dyr.
Målet om en miljøvenlig vedvarende energiproduktion har fremmet den store udbredelse af vedvarende marine energianordninger der er tilknyttet undersøiske kabelnetværk. Strømkabler producerer både elektriske og magnetiske felter, hvilket giver anledning til overvejelser om miljøhensyn, da mange marine organismer har magneto- og elektroreception-evner, der bruges til vitale formål.
Selvom marine hvirvelløse arter er den største fauna i disse potentielt udsatte områder, har de hidtil fået lidt opmærksomhed.

Rapporten leverer en omfattende baggrundsviden om naturlige og menneskeskabte marine kilder til magnetiske og elektriske felter. Den samler evidensen for magneto- og elektrofølsomhed hos marine hvirvelløse dyr og fremhæver yderligere, hvad der i øjeblikket er kendt om deres interaktion med kunstige kilder til magnetiske og elektriske felter. De største huller samt de fremtidige udfordringer, der kræver yderligere undersøgelse, diskuteres også.
Centrale punkter:
• Undersøiske kraftkabler producerer både magnetiske og elektriske felter.
• Marine hvirvelløse arter lever i det bund- eller sedimentrum, hvor kabler bliver lagt eller nedgraves.
• Forskning viser magneto og elektro-følsomhed hos nogle hvirvelløse dyr, men deres reaktion på kunstige felter er dårligt kendt.
• Hvirvelløse arter vil sandsynligvis opleve den højeste og længste eksponering og bør prioriteres i fremtidige undersøgelser.
Rapportens overvejelser
I løbet af det sidste årti er den videnskabelige litteratur om kunstige magnetfelter og marine hvirvelløse dyrs respons forbedret markant, selvom der stadig er mange usikkerheder (se tabel 2). Der er en reel mangel på data til vurdering af kunstige elektriske felters indflydelse på hvirvelløse dyr, hvilket til dels skyldes utilstrækkelig viden om deres elektriske sensingevner. Ikke desto mindre, da elektromagnetisk induktionsteori, der almindeligvis foreslås for elasmobranch-magnetosensitivitet, er diskuteret for nylig i andre taxaer (dvs. duer), kan dette stimulere søgningen efter elektroreceptorer hos marine hvirvelløse arter.
Mens multistatsundersøgelsen (fx syv arter af decapod og isopod krebsdyr, toskallede bløddyr) af Bochert og Zettler (2006) fremhæver, at magnetfelter har en mindre indvirkning på overlevelsen af ​​voksne stadier, viser 75% af de undersøgelser, der er gennemgået her, signifikante effekter på kortsigtede fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner. Når vi gennemgik den eksisterende litteratur, valgte vi at skelne klart mellem de processer, der blev undersøgt på det fysiologiske og adfærdsmæssige niveau, da de generelt ikke blev betragtet sammen. I modsætning til fiskearter (Formicki og Perkowski, 1998; Sedigh et al., 2019) blev ingen af ​​de fysiologiske parametre (fx iltforbrug, åndedrætsfrekvens, madforbrug) målt for at detektere stressresponser ændret i de tre krebsdyr og de enkelte undersøgte polychaetearter (se Bochert og Zettler, 2006; Jakubowska et al., 2019; Scott et al., 2018). Derefter Scott et al. (2018), der arbejder på kræft pagurus krabbe, foreslog også, at magnetfelter kan forringe udskillelsen af ​​D-Lactacte og D-Glucose enzymer, som er under kontrol af melatonin, et velkendt hormon, der antydes at virke på biologiske rytmer hos hvirvelløse dyr (dvs. sæsonbestemt reproduktion, fældning og aktivitetsrytmer). Denne hypotese er i vid udstrækning blevet behandlet hos hvirveldyr, men forskningsresultaterne var meget modstridende (detaljer gennemgået i Lewczuk et al., 2014). Indtil videre antyder observationer ingen effekter af langvarig eksponering for magnetfelter på den blå muslinges reproduktive status (Mytilus edulis) (Bochert og Zettler, 2006). Panagopoulos et al. (2002) foreslog, at vekselstrømsfelter er mere skadelige for biologiske elementer end jævnstrømsfelter, hvilket bekræftes, da cellulære ændringer og forsinkelser i udviklingen hovedsagelig observeres, når voksne og embryotrin i flere taxa (pighuder, toskallede bløddyr) underkastes skiftevis felt (Levin og Ernst, 1997; Malagoli et al., 2004, 2003; Ottaviani et al., 2002; Zimmerman et al., 1990).
Med hensyn til adfærdsmæssige reaktioner rapporterede flere laboratorie- og felteksperimenter forskellige artsspecifikke adfærdsmæssige ændringer i de bedst studerede krebsdyrs taxa (f.eks. Tiltrækning, frastødning, virkninger på rumlig fordeling) (Corte Rosaria og Martin, 2010; Ernst og Lohmann, 2018; Hutchison et al., 2018; Scott et al., 2018; Tanski et al., 2005). For eksempel gav 50% af papirerne støtte til en tiltrækning mod magnetfelter i tre krebsdyrarter. Ellers fandt 30% af papirerne ingen virkninger af magnetfelter, mens de studerede flere taksonomiske grupper (dvs. krebsdyr, pighuder, bløddyr og polychaeter). Et papir fandt frastødende adfærd (dvs. spiny hummer, P. argus) og et andet rapporterede orienteringsforstyrrelse (dvs. Gondogenia antartica amfipoder).

Der skal udvises forsigtighed ved fortolkningen af ​​sådanne fund, da de ikke nødvendigvis afslører reelle biologiske virkninger. For at blive betragtet som virkningsfuld, bør en påvist effekt få konsekvenser på befolknings- eller samfundsniveau (Boehlert og Gill, 2010). Da mere end 75% af de her gennemgange arbejder vedrører kontrollerede eksperimenter, der er foretaget på individuelt niveau, er det derfor ikke muligt at konkludere, om kunstige magnetfelter effektivt påvirker marine hvirvelløse dyrs populationer.
Kilder:
Rapporten er udgivet 23. marts 2021 og skrevet af en gruppe forskere bl.a. Luana Albert fra TBM Environnement, Porte Océane, Auray, France og Univ. Brest, CNRS, IRD, Ifremer, LEMAR, Plouzané, France. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141113619307706?via%3Dihub Hele rapporten kan læses her: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02559660/document
Læse mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

Internationalt

Norge
Dommen i Halden-sagen kom mandag eftermiddag – og det gav sagsøgerne en betydelig sejr, men tabte på næsten alle andre punkter.

Sagsøgernes påstande om de sundhedsmæssige virkninger af AMS-målerne blev fundet ubegrundede i dommen. Sagsøgerne skal hermed selv bære de fleste af sagsomkostninger.
Elvia A/S fik dog ikke helt medhold – retten til at tiltvinge sig adgang for at udskifte måleren fik de ikke medhold i, men det er en mager trøst, da Elvia heller ikke fik forbud mod at slukke strømmen for de ni husstande, der har nægtet at udskifte deres måler, både fordi de ikke kan få lægeattester, og fordi de ikke ønsker at få en væsentlig kilde til beskidt elektricitet ind i huset.

“Det er en dom, som vi, der bor i dette land — og naturen — ikke kan leve med”, skriver Einar Flydal. “Om et par år vil den være i samme klassen som de domme, der hævdede, at tobak, glyphosat, amalgam, asbest og PCB ikke kunne være et problem at bekymre sig om. Forskningen er der, industrien og forvaltningen halter bagefter.”
“Vi arbejder nu på, hvordan vi skal følge op.”
Det skriver Einar Flydal i sit blog indlæg den 8. juni 2021.
https://einarflydal.com/2021/06/08/halden-dommen-en-seier-og-et-stort-tap-hva-na/

Europa Parlamentet
Panel for the Future of Science and Technology (STOA) – Presentation of the studies: ‘Health impact of 5G’ and ‘Environmental impacts of 5G’.

Undersøgelserne blev præsenteret ved et STOA (1) onlinemøde den 31. maj. 2021. Programmet med links til oplæg finder du her (2)
Til introduktion til programmet hedder det:
I løbet af de sidste årtier er nye trådløse kommunikationsteknologier, såsom mobiltelefoner, mobilnetværk og Wi-Fi, blevet udviklet med uovertruffen hastighed. Den kommende udrulning af 5G-teknologien i hele EU forventes at skabe nye muligheder for borgere og virksomheder ved at muliggøre hurtigere internetbrowsing, streaming og download samt ved at sikre bedre tilslutningsmuligheder. 5G kan dog sammen med 3G og 4G, som det vil operere parallelt med i flere år, også udgøre en trussel mod menneskers sundhed. Arrangementet vil præsentere resultaterne af to STOA-undersøgelser, der gør status over vores nuværende forståelse af 5G’s indvirkning på sundhed og miljø.
Streaming af mødet finder du her: (3)
Oplæg:
HEALTH IMPACT OF 5G: Fiorella Belpoggi, Ramazzini Institute, Bologna, Italy (4)
ENVIRONMENTAL IMPACT OF 5G: Arno Thielens, Ghent University – imec, Ghent, Belgium (5)
PRESENTATION OF THE ESMH KNOWLEDGE MAP ON 5G: Julia Köberlein, Bernhard Scholz, Kontextlab, Munich, Germany (6)
Kilder og noter:
1) Om STOA:
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/about/history-and-mission
2) Program:
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/events/details/presentation-of-the-studies-health-impac/20210506EOT05461
3) Streaming:
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/panel-for-future-of-science-and-technology-presentation-of-studies-health-impact-of-5g-and-environme_20210531-1000-SPECIAL-STOA_vd
4) Fiorella Belpoggi:
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235270/Belpoggi%20new-Health%20impact%205G-%2031-5-2021.pdf 5) Arno Thielens:
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235271/slides_athielens_30_05_2021.pdf
6) KNOWLEDGE MAP ON 5G:
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235269/210531-ESMH-5G-Mapping-Kontextlab.pdf

Sverige
Hav altid kontanter og forsyninger derhjemme – for hvad sker der, hvis betalingssystemerne går ned?

Det svenske civilberedskabsagentur (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB) har finansieret et forskningsprojekt, der i flere år har undersøgt, hvad der sker i en situation med langvarig stop af betalingskort og hvad konsekvenser er. Kan kontanter erstatte kort og swish i tilfælde af et sammenbrud af kortsystemerne? Hvordan spredes problemerne til forskellige sektorer? Kan folk købe mad? Hvordan får man brændstof? Vil der være mangel på varer og oplagring? Sverige (og Danmark hører formentlig med i den gruppe) er et af de mest kontantfrie lande i verden. Hvilket betyder at man er særlig følsom, såfremt de elektroniske systemer svigter.
“MSB anbefaler, at enkeltpersoner har en mindre sum penge derhjemme sammen med et lager af forsyninger. Dette øger evnen for at overleve under for eksempel en længere afbrydelse i betalingssystemet. Kontanter er imidlertid ikke den eneste individuelle løsning, men blot et supplement. Jo flere alternative måder at betale dig som privatperson, jo bedre får du det”, siger Jonas Milton fra MSB.
Projektet viser også, at der skal udvikles nye robuste løsninger, såsom forskellige former for kredit eller forudbetalte kort, der kan bruges som et supplement til nutidens betalingstjenester, såfremt de systemer, vi er afhængige af i hverdagen af en eller anden grund, ikke fungerer.
Kilde:

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2021/maj/ny-forskning-vad-hander-om-betalsystemen-kraschar/

USA
Oregon State Health Authority nedtoner sundhedsrisici ved Wi-Fi for skolebørn og udelader den videnskabelig forskning, der viser sundhedsmæssige skader.

Eksperter over hele verden kritiserer rapporten fra Oregon Health Authority og opfordrer guvernør og lovgivere til at trække den tilbage. En efterforskning kan resultere i høringer i Oregon State Legislature.
Washington Spectator har offentliggjort en dybdeborende rapport fra Daniel Forbes med titlen “Oregon Health Authority Condemned by Scientists For Scrubbing Report on Wireless Hazards in Schools”, (1) som afslører, hvordan Oregon Health Authority (OHA) udsendte en fejlbehæftet rapport til lovgiverne om børn og de sundhedsmæssige konsekvenser af trådløs stråling i skolerne.
Internationale ekspertgrupper, Environmental Working Group og Physicians for Safe Technology har fremsendt videnskabeligt dokumenterede breve til Oregons Governør Kate Brown med opfordring til at trække OHA-rapporten tilbage. (2) (3) (4)
“Der er ingen vej udenom: Oregon’s folkesundhedsagentur, Oregon Health Authority (OHA), har udsendt en lurvet, partisk rapport om de potentielle skader statens ca. 600.000 skolebørn udsættes for af de trådløse enheder, som er spredt rundt i klasseværelserne”, skrev Forbes.
Forbes, dokumenterer, hvordan OHA støtter sig til undersøgelser støttet af teleindustrien, præsenterer unøjagtige forskningsresultater og ignorerer undersøgelser, der påviser skadelige virkninger.
Kilder:
1) https://washingtonspectator.org/oregon-health-authority-forbes/
2) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/EHT-Oregon-Report-on-Wireless-Scientific-Problems-and-Errors-5.pdf
3) https://www.ewg.org/sites/default/files/testimony/EWG_Letter_Oregon_Health_Authority.pdf
4) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Physicians-For-Safe-Technology-letter-to-oregon-health-authority-in-response-to-Wi-Fi-report-.pdf
Uddybet faktablad omkring trådløs teknologi i skolerne.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2021-Wi-Fi-in-School-Worldwide-Policy-BlackWhite-EHT-3.pdf
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Indien
Skuespilleren og miljøforkæmperen Juhi Chawla er bekymret for konsekvenserne af den elektromagnetisk stråling fra 5G teknologien og er nu gået rettens vej.

Retssagen kommer på et tidspunkt, hvor landet er ved at starte 5G-forsøg på tværs af by- og landdistrikter, hvor operatører får spektrum til en seks måneders test.
Andragendet, der vil blive taget op den 2. juni, er rettet mod regeringen og Science and Engineering Research Board (SERB), bl.a. for at certificere, at implementering af 5G-teknologi til cellulær kommunikation ikke udgør nogen rimelig risiko eller fare.
Krav om en videnskabelig udredning
Juhi Chawla har bedt High Court i Delhi om en videnskabelig undersøgelse af eventuelle bivirkninger af den radiofrekvent stråling der udsendes af mobiltelefoner ved hjælp af 5G-teknologi på ‘sundhed, liv, organer eller lemmer hos voksne og børn samt flora og fauna’ før dets officielle udrulning i landet.
I sit andragende sammen med Veeresh Malik og Teena Vachani har Chawla opfordret myndighederne til at forpligtige det indiske råd for medicinsk forskning (ICMR), Central Pollution Control Board (CPCB) og Telecom Regulatory Authority of India ( TRAI) til at gennemføre deres respektive undersøgelser af emnet.
”Staten har ligeledes en løbende pligt – igen efter princippet om, at ‘forebyggelse’ er bedre end ‘helbredelse’ – at videnskabeligt undersøge alle produkter og teknologier, inden de får lov til at blive markedsført og eller få adgang til samfundet generelt.”
Videre hedder det: “På trods af bred benægtelse fra interesserede og partiske interesser er beviset for, at radiofrekvensstråling helt sikkert er skadeligt for livet allerede overvældende.”
Andragendet, der er indgivet gennem advokat Deepak Khosla, som siger, at telekommunikationsministeriet har svaret på en RTI-forespørgsel fra marts 2019, at der ikke er gennemført undersøgelser med hensyn til RF-stråling, heller ikke i dag.
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/juhi-chawla-moves-delhi-high-court-on-5g-technology/article34691006.ece

Smartphones

iPhone-stråling: iPhonen er populær blandt mange mennesker, men den topper også hitlisten, når det gælder elektromagnetisk stråling.

I betragtning af den ikoniske status som Apples iPhones har fået, bør brugerne dog være opmærksomme på strålingen fra iPhonen, især i de nyere modeller, som har den højeste stråling blandt samtlige smartphones. (1) (2)
Alle trådløse elektroniske enheder, herunder mobiltelefoner, udsender elektromagnetisk stråling (EMF) stråling. En stråling som er sundhedsskadelig, når vi konstant bruger vores mobile enheder tæt på vores krop over længere perioder.

Hvad de færreste er vidende om udsender telefonens batterier en ekstremt lavfrekvent (ELF) stråling.
Sundhedsrisici
Nogle områder på kroppen, såsom hoved og torso – samt bryster og de reproduktive område – er langt mere sårbare over for EMF- stråling end arme og ben.
Elektromagnetisk stråling kan eksponere for bl.a. hovedpine og hududslæt til mere alvorlige sundhedsskader som fertilitetsproblemer, DNA fragmentering, celleskader, og kræftsvulster. (3)
Hvad er SAR?
SAR står for Specific Absorption Rate og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation. (4)
SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. Det betyder at temperaturpåvirkningen bliver mindre.
EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP). I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee).
De gældende standarder, der anvendes i dag (2.0 W/kg) blev udformet i 1993 og har ikke ændret sig siden.
En lav SAR-værdi er ikke et udtryk for at telefonen er “sikker” at tale i, og derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig.
SAR-værdien tager ikke højde for din alder, din fysiske størrelse eller om du er gravid.
SAR-niveauet er meget højere ved reel brug
Tests udført af både ANFR (det franske strålingsagentur) og journalisten Sam Roe for Chicago Tribune har vist, at aktuelle SAR-niveau skal ganges med en faktor fra 3 til 4, målt enten ved direkte hudkontakt eller ved 2 mm’s afstand. (5) En nylig tilbagekaldt Razer Phone 2 nåede over 10 W/kg ved direkte kontakt med huden.
Fransk test fandt i 2015 at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de gældende grænseværdi. Der konstateres fortsat overtrædelse af grænseværdien. Siden april 2018 og frem til maj 2020 er 23 forskellige modeller trukket tilbage fra det franske marked, forbudt eller opdateret.
Den danske Sundhedsstyrelse reklamerer ikke med sine anbefalinger, man skal vide at de eksisterer for at finde dem på SST’s hjemmeside. (6)
Tips til reduktion af iPhone-stråling: (7)
Afstand er den bedste form for beskyttelse.Brug højttalertelefonfunktionen på din iPhone, når det er muligt.
Hold din iPhone i standardsamtaletilstand, men skru op for lydstyrken til den højeste indstilling, og hold telefonen 2-4 tommer væk fra dit hoved.
Vælg kablede hovedtelefoner eller endnu bedre strålingsfri luftrørshovedtelefoner, især hvis opkaldet bliver langt.
Når du sover, skal du holde din iPhone mindst fire meter væk fra din seng.
Hvis du kører under et opkald under kørslen, skal du bruge Apple CarPlay eller en hjælpeledning til at dirigere den gennem bilens højttalere. Det giver sikker kørsel samt reducere din EMF eksponering.
Opbevar din iPhone i et bælte hylster eller i en taske, men endnu bedre, hav ikke telefonen på dig, hvis du ikke får brug for den. Husk, at enhver ekstra afstand beskytter.
Flytilstand er ikke kun til flyvning.
Funktionen er den enkleste måde at deaktivere alle trådløse transmissioner på med det samme og dermed reducere iPhone-strålingen. Når flytilstand er aktiveret, er din iPhone ikke længere tilsluttet WiFi-, Bluetooth- eller mobildata, hvilket betyder, at den ikke længere konstant sender RF-signaler for at forblive tilsluttet.
Har du ofte din iPhone med dig, kan du prøve primært at have telefonen på flytilstand og med jævne mellemrum deaktivere den for at kontrollere, om der er indgående sms’er eller beskeder på telefonsvareren – eller for at foretage et opkald/sende en sms. Skift tilbage til flytilstand, så snart du er færdig med at bruge din iPhone. Flytilstand er også nyttig til at bevare din iPhone’s batterilevetid og hjælpe den med at genoplade hurtigere.
Skær ned på unødvendige transmissioner
Reducer dine transmissioner ved at sikre, at din iPhone ikke konstant kører apps som Instagram eller placeringstjenester i baggrunden. Mange apps beder om tilladelse til konstant at blive synkroniseret med mobildata, så vi kan modtage meddelelser med det samme. Men hvor nødvendigt er det? Tjek i stedet dine apps manuelt for at se, om du har nogen opdateringer, og sørg for, at din iPhone ikke er indstillet til automatisk at oprette forbindelse til WiFi eller mobildata.
Vær bevidst om hvornår iPhone strålingen er værst
Har din iPhone to barer eller mindre, er det bedst at undgå at foretage opkald, indtil du er på et sted, hvor din telefon ikke behøver at kompensere for en svag forbindelse. iPhone-stråling øges også under kørslen. Når du kører ned ad motorvejen ændrer din afstand fra mobilmaster sig konstant, hvilket får din iPhone til ofte at pinge, da den søger efter det mest ideelle tårn eller satellit for at bevare en stærk forbindelse.
Opbevar ikke din iPhone i dit soveværelse.
Oplad din iPhone i et andet rum, hvis det er muligt. Men hvis du skal have det i dit soveværelse om natten, skal du placere det så langt fra din seng som muligt og aktivere flytilstand, før dit hoved rammer puden.
Invester i EMF-beskyttelsesudstyr
Uanset om du bruger din iPhone meget eller lidt, vil det være klogt at bruge en iPhone-strålingsomslag, der sætter en EMF-afskærmningsbarriere mellem din telefon og dit øre eller andre dele af kroppen. Dette vil reducere din direkte hudkontakt både med RF og ELF strålingsemissioner.
Bruger du ofte hovedtelefoner, når du foretager opkald, eller bare lytter til lyd, bør du overveje at bruge strålingsfri luftrørshovedtelefoner, der overfører lyd gennem hule luftrør i stedet for traditionelle ledninger, som stadig tillader EMF-stråling at nå dit hoved.
Kilder:
1) https://www.digitalinformationworld.com/2019/02/the-cell-phones-that-emit-the-least-and-most-radiation.html
2) https://pricepusher.dk/mobil/sar-v%C3%A6rdier-og-mobilstr%C3%A5ling
3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
4) https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
5) https://www-chicagotribune-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.chicagotribune.com/investigations/ct-cell-phone-radiation-testing-20190821-72qgu4nzlfda5kyuhteiieh4da-story.html?outputType=amp
6) https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug
7) https://www.theepochtimes.com/iphone-radiation-easiest-ways-to-protect-yourself-reduce-exposure_3821499.html

Når elektronikken er et våben

Kunstig intelligens: På egen hånd på slagmarken – dødsdrone udvalgte sit eget offer og dræbte ham.
Udviklingen af autonome robotvåben, der handler og dræber uden menneskelig indgriben, sker hurtigere, end vi får indtryk af. I 2020 blev en mand i Libyen jagtet og dræbt af en Kargu-2 quadcopter drone produceret af det tyrkiske militære tech-firma STM. Det skulle have været første gang, sådan noget skete, skriver David Hambling i New Scientist. (1)
Oplysningerne stammer fra et ekspertpanel vedrørende Libyen til FN’s Sikkerhedsråd. Producenten af dronen annoncerer, at de “kan kontrolleres af en pilot eller handle autonomt.” Steigan.no referer til Zak Kallenborn (2) fra National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism i Maryland udtaler, at det kan være første gang, droner autonomt har angrebet mennesker. Han siger videre, at denne udvikling giver anledning til alvorlig bekymring, da AI-systemer ikke altid kan fortolke visuelle data korrekt. (2)
Kilder:
1) https://www.newscientist.com/article/2278852-drones-may-have-attacked-humans-fully-autonomously-for-the-first-time/
2) https://www.defenseone.com/voices/zak-kallenborn/14311/
3) https://steigan.no/2021/05/autonome-vapen-drapsdrone-valgte-sjol-sitt-offer-og-drepte-ham/

Mikrobølgevåben, som kan forårsage det såkaldte Havana syndrom, findes, fortæller eksperter.
Bærbare mikrobølgevåben, som kan forårsage de mystiske bølge af hjerneskader hos amerikanske diplomater og spioner (det såkaldte “Havana Syndrome”), er blevet udviklet i flere lande gennem de seneste år, bekræfter førende amerikanske eksperter.
Et amerikansk selskab udviklede tilbage i 2004 prototypen til ​​et sådant våben til marinkorpset. Våbnet, der havde kodenavnet Medusa, (1) var udviklet så det kunne være i en bil samt have en “midlertidig uarbejdsdygtig virkning”, dog “med lav sandsynlighed for dødsfald eller permanent skade”. Det skriver The Guardian 2. juni 2021. (2)
Der er ingen beviser for, at udviklingen blev ført ud over prototypefasen, og en rapport om dette stadium er endvidere blevet fjernet fra et amerikansk flådes websted.
USA påberåber sig etiske overvejelser
Forskere med kendskab til projektet fortæller, at det var etiske overvejelser, om at undgå menneskelige eksperimenter, der bidrog til, at projektet blev skinlagt – men de udtalte, at en sådanne overvejelse derimod ikke havde holdt USA’s modstandere tilbage, bl.a. Rusland og muligvis Kina.
James Giordano, som er senior stipendiat inden for bioteknologi, biosikkerhed og etik ved US Naval War College, blev udnævnt som rådgiver for regeringen i slutningen af ​​2016, efter at omkring to dusin amerikanske diplomater begyndte at blive syge i Havana. (3) Senere deltog han i en vurdering for US Special Forces Command om, hvilke lande der havde udviklet teknologien, og hvor langt de var kommet.
”Det er blevet klart, at noget af det arbejde, der blev udført i det tidligere Sovjetunionen, blev taget op igen af ​​Rusland samt dets allierede,” sagde Giordano. Han tilføjede, at Kina også har udviklet målrettede energi devices til at teste strukturen i ​​forskellige materialer med en teknologi, der kan tilpasses som våben. Den anden store bølge af hjerneskader blandt amerikanske diplomater og efterretningsofficerer fandt sted i Kina i 2018. (4)
Frekvenser, der forstyrrer hjernen uden de brændende fornemmelser
Giordano, der ikke kan give detaljer om, hvilke lande, der har udviklet, hvilke typer enheder, udtalte, at de nye våben brugte mikrobølgefrekvenser, som er i stand til at forstyrre hjernens funktioner uden at give nogen brændende fornemmelse.
”Dette var vigtigt – og ret skræmmende – for os, fordi det repræsenterede et stadie i udviklingen og forfinelsen af disse typer instrumenter, som det hidtil ikke var anset muligt at opnå,” sagde han.
Hvis en amerikansk modstander har formået at minimere den målrettede energi teknologi, som er nødvendig for fra lang afstand at kunne påføre vævsskader, er det en sandsynlig forklaring på at sådanne våben har kunnet føre til Havana Syndromet.
Effekterne
Mere end 130 amerikanske embedsmænd fra statsministeriet, CIA og det nationale sikkerhedsråd (NSC) har lidt af symptomer, herunder svimmelhed, tab af balance, kvalme og hovedpine, der først blev identificeret i Cuba. Virkningen på nogle af ofrene har været yderst alvorlige og langvarige. (5)
Nogle af de seneste hændelser har involveret NSC-embedsmænd, der oplever lammende symptomer i dagslys i Washington. Udenrigsministeriet, CIA og Pentagon har alle indledt efterforskning, men er endnu ikke kommet til konklusioner. En National Academy of Sciences-rapport i december fandt, at skaderne på Havana Syndrome sandsynligvis var forårsaget af “rettet pulseret radiofrekvensenergi”. (6)
Der kræves ikke megen plads eller udstyr
Skeptikere har hævdet, at et våben, der er i stand til over længere afstand at påføre hjerneskader, ville være al for besværligt at bruge i byområder.
James Lin, som førende amerikansk autoritet indenfor biologisk indflydelse fra elektromagnetisk stråling, udtaler, at det ikke er nødvendigt med et stort apparat for at kunne fokusere energien på et mindre område, opvarme det et minut samt forårsage “en termoelastisk trykbølge”, der bevæger sig gennem hjerne, og forårsager beskadigelse af det bløde væv. Det kræver ikke megen plads eller udstyr for at kunne gøre det.” (7)
Målet for trykbølgen ville oprindeligt opleve en lyd. Mange af de amerikanske diplomater, spioner, soldater og embedsmænd, hvis symptomer undersøges som en del af Havana Syndrome-undersøgelsen, rapporterede da også, at de havde hørt mærkelige lyde ved angrebets begyndelse.
Hvem står bag?
Selvom mange amerikanske embedsmænd og ofre mener, at Rusland står bag angrebene, er der indtil videre ingen overbevisende beviser for, at Moskva er ansvarlig. I nogle tilfælde rapporteres russiske militære efterretningskøretøjer (GRU) at have været tæt på stedet for et tilsyneladende angreb. Men det ville ikke være usædvanligt, at GRU fulgte efter amerikanske embedsmænd.
Russerne har bestemt en lang historie med at bruge mikrobølgeteknologi mod amerikanske diplomatiske missioner. Ambassaden i Moskva viste sig at være badet i mikrobølgestråling i 1960’erne og begyndelsen af ​​1970’erne, selvom den bagvedliggende hensigten aldrig var tydelig. ( 8 ) Episode blev en skandale, da det viste sig, at den amerikanske regering havde tilbageholdt oplysningerne for sine egne diplomater.
På samme tid brugte USA selv enorme beløb på at udvikle sine egne styrede energivåben, både laser- og mikrobølgebaserede. Mark Zaid, en advokat, der repræsenterer nogle af ofrene for Havana Syndrome, har en dias fra en CIA-briefing, tilbage fra 1960’erne eller 1970’erne, som viser, en bygning der rammes af mikrobølger fra en nabo konstruktio. Zaid fortæller, at diaset var blandt de personlige genstande, som en afdød agent efterlod. (9)
Kilder:
1) https://web.archive.org/web/20080409063721/http://www.navysbirprogram.com/NavySearch/Summary/summary.aspx?pk=F5B07D68-1B19-4235-B140-950CE2E19D08
2) https://www.theguardian.com/science/2021/jun/02/microwave-weapons-havana-syndrome-experts
3) https://www.theguardian.com/world/2017/aug/25/us-embassy-havana-unexplained-cases-of-hearing-loss-cuba
4) https://www.theguardian.com/world/2018/jun/07/sonic-attack-fears-as-more-us-diplomats-fall-ill-in-china
5) https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/13/havana-syndrome-brain-injury-130-incidents
6) https://www.nationalacademies.org/news/2020/12/new-report-assesses-illnesses-among-us-government-personnel-and-their-families-at-overseas-embassies
7) https://ieeexplore.ieee.org/ielx7/7397573/8000303/09366412.pdf
8) https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Signal
9) https://www.theguardian.com/world/2021/may/02/havana-syndrome-nsa-officer-microwave-attacks-since-90s

Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
3. maj 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Hermed nyhedsbrevet for april måned. Hvis du vil have information om den internationale modstand mod 5G og elektromagnetisk stråling bedes du gå ind her: https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Teleindustrien og interessekonflikter
– Sundhedsudfordringer
– ICNIRP
– Forskning
– Overvågning

Teleindustrien og interessekonflikter

Trods klare regler ser spilfirmaerne stort på aldersgrænser, og børns ret til et digitalt privatliv. Beskyttelse mod reklamer sættes ofte helt ud af kraft.

Det viser en rapport udarbejdet af DataEthics for IDA udgivet april 2021.
Fra det øjeblik børn åbner en app eller indlæser et websted, begynder indsamlingen af børnenes data. Stik mod FN-konventioner og persondataforordningen (GDPR) bliver alt data om børnenes loginmønstre, indholdsvalg, spilleadfærd, gps-data, kontakter og alt andet i løbet af et splitsekund sendt videre i et kompliceret spind til andre spilfirmaer. Disse sender i samme fart børnenes psykologiske profil videre til tætte samarbejdspartnere, der arbejder med reklameteknologi, og herefter starter den målrettede og juridisk tvivlsomme markedsføring mod børnene.
Rapporten viser desuden, at en del spiltjenester reelt ikke kontrollerer, om spilleren er syv, ni eller 13 år. Datatilsynet slår ellers fast, at børn under 13 år er dækket af særlige regler omkring brug af deres personoplysninger med henblik på markedsføring eller til at oprette personligheds- eller brugerprofiler.
Kilder:
https://ida.dk/om-ida/nyt-fra-ida/boerns-spil-er-hasard-med-deres-personlige-oplysninger
Hele rapporten findes her:
https://ida.dk/media/8107/gametech-marts-2021.pdf

Sandhed og usandheder om 5G og sundhed: Købte journalister skal etisk holde sig til fakta, uanset hvem der betaler for historien.
Det er både journalister og forskere, der bliver købt. Begge bruges effektivt af teleindustrien til at forsvare 5G og til at sprede information og misinformation. Industrien klager over misinformation der spredes af anti-5G-aktivisterne. Men branchen selv, spreder i sit forsøg på at miskreditere aktivisternes påstande sin egen slags misinformation om 5G.
Den 13. april 2021 offentliggjorde Dariusz Leszczynski, Adjungeret professor (Docent), Helsinki Universitet, Finland, (1) på medium.com en udtalelse om pålideligheden og troværdigheden af ​​de grænseværdier som International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) anbefaler: “5G tester grænserne for tillid”. (2)
Den 21. april 2021 offentliggjorde Stefani Forster, Indholdsstrateg, redaktør og seniorforfatter hos Truly Social Inc., også på medium.com, en udtalelse “Forårsager 5G kræft? Påstande har brug for beviser, ikke meninger ”. (3)
I dette lidt lange blokindlæg (4) svarer Dariusz Leszczynski på Stefani Forsters holdninger til 5G. Interessant læsning.
Kilder:
1) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/cv-june-2020/
2) https://blogbrhp.medium.com/5g-is-testing-the-limits-of-trust-8180d578e140
3) https://stefaniforster.medium.com/5g-health-claims-need-evidence-not-opinions-64bee8de0b15
4) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/04/28/truth-and-untruths-on-5g-and-health-journalists-for-hire-should-ethically-stick-to-the-facts-no-matter-who-pays-for-the-story/

Hvad gør en videnskabelig strålekomité, når den finder skadelige biologiske effekter, som den officielt er sat til at lede efter?
Den lader fundene falde ned mellem stolene, skriver Tabt Tråd i denne analyse. Problemet er, at der er indlejret en uløselig interessekonflikt, når staten bestiller et forskningsråd til at yde rådgivning om radiofrekvent stråling og miljøeffekter for menneskers sundhed. Man kan nemlig ikke skille teleselskaberne fra staten. (1)
Det teleindustrielle interessekompleks:
Staterne opkøber industrien i midten af 1900-tallet og udvikler den offentlige teleinfrastruktur i årtier, indtil man frasælger selskaberne igen i en liberaliseringsbølge, der kom fra USA og som skyllede over Europa fra midten af 80’erne til midten af 90’erne.
Staterne er også EU
EU knytter den internationale komité, ICNIRP, tæt til sig (2), som sætter grænseværdierne. EU definerer ICNIRP’s opgave og hvordan ICNIRP skal undersøge området, skriver Tabt Tråd. Men EU er også en erklæret global storaktør på 5G-området, hvor EU-Kommissionen fører en aggressiv 5G-retorik (3) og lovgiver nærmest om, at 5G er harmløst og at modsatrettede påstande skal modarbejdes. (4)
“Nej, staten er ingen neutral mediator mellem en tilfældig industri og et civilsamfund. Ikke det der ligner.”
Hvad så med de videnskabelige komiteer?
Langt de færreste lande har en ekspertgruppe, og knytter sig derfor til de få ekspertgrupper, der findes. F.eks. BERENIS (den schweiziske regerings ekspertgruppe); Sundhedsrådet i Holland (statsuafhængig institution) og ARPANSA (det australske regeringsagentur for stråling).
Den svenske stat har sin egen håndplukkede videnskabelige komité under Stralsakerhetsmyndigheten (SSM) (5), som den 28. april 2021 offentliggjorde sin 15. videnskabelige forskningsgennemgang. (6)
Som Tabt Tråd skriver har Sverige telegiganten Ericsson der som en af verdens meget få giganter, der producerer basestationer til mobilmaster, skal trække eksportmilliarder hjem til statskassen. Ericsson er i dermed i skarp konkurrence med finske Nokia og kinesiske Huawei i udviklingen af 5G som global infrastruktur.
Rådene er et tæt sammenfiltreret netværk, med tilstrækkelig historik til at konkludere, at man kun får sæde i disse organer ved at opføre sig loyalt over for ICNIRP’s udstukne grænseværdier. (7)
Problemet er ikke bare svindel
På den ene side er der hensynet til den hånd, som plukker forskerne og finansierer aktiviteterne, nemlig staten. Nogen gange med bidrag fra teleindustrien selv. (8)
“På den anden side tager forskerne hensyn til, at man ikke kan frakoble sig virkeligheden og den videnskabelige litteratur som Komiske Ali og benægte, at alvorlige spørgsmål om borgernes og mobilbrugernes sundhed og sikkerhed trænger sig på.”
De alvorlige spørgsmål bliver altså stillet. Men hvad sker der så?”
Aben sendes videre
Man kan være sikker på, at rapporterne finder, at der er behov for mere forskning for at opklare, om fundne effekter også er reelle og om de udgør en risiko for menneskers sundhed. SSM’s 15. rapport er ingen undtagelse.
Sveriges ekspertgruppe finder ligesom andre undersøgelser, at oxidativt stress, som er en anerkendt sundhedsrisici, er en realitet i celleforsøg og dyreforsøg. Det betyder dog ikke at rådet skærper sin bekymring og de anbefalinger, som videregives til den svenske stat. Nej, rådet anbefaler i en vag og ukonkret anbefaling at opretholde det, som rådet kalder forsigtighedstænkning. Resten er overladt til andre beslutningstagere end rådet selv. Behændigt formår rapporten dermed både at vise duelighed som videnskabsråd – og ansvarsfralæggelse som autoritet.
I forhold til kræft sidder SSM’s kræfteksperter i rådet og vurderer og godkender deres egen forskning og tilsidesætter konkurrenternes. Det er ret så betænkeligt, når man kender forskningsmiljøets øvrige positioner i spørgsmålet. Positioner som er fuldstændig fraværende i rådet. Anbefalingen bliver blot at der skal forskes videre og holdes øje. Karakteristisk er det at de spørgsmål, som tidligere rapporter stillede, bliver sjældent besvaret i næste rapport. Til gengæld rejses der ofte et nyt spørgsmål.
Staten klapper i sine hænder
Myndigheden bag rådet, Strålsäkerhetsmyndigheten, kan hermed slutteligt notere og bedyre overfor samfundet og de politiske beslutningstagere, at strålemiljøet er sikkert for svenskernes sundhed.
Kilder:
1) https://tabttraad.info/2021/04/28/analyse-rapporter-om-stralemiljo-balancerer-mellem-staters-onskevirkelighed-og-videnskabens-virkelighed/
2) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9509b04f-1df0-4221-bfa2-c7af77975556/language-en
3) https://tabttraad.info/2020/10/01/eu-truer-langsomme-5g-lande-med-retsforfolgelse/
4) https://tabttraad.info/2020/06/15/danske-advokater-eu-med-meningsundertrykkelse-om-5g/
5) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/organisation/rad-och-namnder/vetenskapligt-rad-for-elektromagnetiska-falt/
6) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2021/inga-nya-halsorisker-avseende-elektromagnetiska-falt/
7) https://www.investigate-europe.eu/en/2019/how-much-is-safe/
8) https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Videnskaben om spin: Målrettede strategier til fremstilling af tvivl om de skadelige virkninger på miljø og folkesundhed
At teleindustrien har adopteret de samme strategier, som anvendes af andre industrier, der markedsfører produkter, som forurener miljøet og skader menneskers og andre arters sundhed er der ikke nogen tvivl om. Men bruger teleindustrien og de forskere, den finansierer, alle de 28 unikke taktikker, som bliver diskuteret i dette open access-papir af Goldberg og Vandenberg, (1) offentliggjort i tidsskriftet Environmental Health: 1) til at fremstille tvivl om overvægten af den peer-reviewed videnskab, som finder at udsættelse for intensiv trådløs stråling er skadelig samt 2) for at retfærdiggøre WHO’s og de fleste nationale regeringers fortsatte vedtagelse af utilstrækkelige grænseværdier for elektromagnetisk stråling?
Baggrunden for rapporten
Talrige grupper, såsom tobaksindustrien, har bevidst ændret og fejlagtigt fremlagt kendte kendsgerninger og empiriske beviser for at fremme en dagsorden, ofte til økonomisk fordel, med konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Tidligere forskning har undersøgt sager individuelt, men ingen har foretaget en grundig sammenligning af sagerne. Formålet med denne undersøgelse er at sammensætte en omfattende liste over de taktikker, der bruges af forskellige grupper og give en ramme til at identificere yderligere forekomster af beviodst produceret tvivl.
Metoder
Forskerne undersøgte videnskabelige bøger, peer-reviewed artikler, velundersøgte journalistiske artikler og juridisk bevismateriale relateret til fem forskellige industrier og organisationer, der blev udvalgt for deres destruktive indvirkning på miljø og folkesundhed (tobaks-, kul- og sukkerindustrier, producenter af pesticidet Atrazine og Marshall Institute, et institut med fokus på forskning i klimaforandringer og andre forskere fra den æra, der var forbundet med dem i instituttet). Dokumenterne leverede bevis for en liste over taktikker, der blev brugt til at generere spin inden for industrien og fremstille tvivl om den forårsagede skade. Derefter identificerede de tendenser blandt det sæt af strategier, der kunne forklare deres differentielle brug eller effektivitet.
Resultater
28 unikke taktikker gik igen, når der skulle skabes tvivl. (se den vedhæftede oversigt) Fem af disse taktikker blev brugt af alle fem organisationer, hvilket tyder på, at de er nøglefunktioner til at fremstille tvivl. Den tilsigtede målgruppe påvirker den strategi, der anvendes til misinformation, og logiske fejlslutninger bidrager til deres effektivitet.
Konklusioner
Liste over taktikker kan bruges af andre til at oprette en sag om, hvorvidt en branche eller en gruppe bevidst manipulerer oplysninger, der er knyttet til deres handlinger eller produkter. Forbedret videnskabelig og retorisk læsefærdighed kan bruges til at gøre dem mindre effektive, afhængigt af målgruppen, og i sidste ende give mulighed for at beskytte både den miljømæssig sundhed samt folkesundheden mere generelt. De 5 gennemgående strategier
Til alle målgrupper
Forskerne identificerede fem strategier, der kan bruges uanset den tilsigtede målgruppe: få støtte fra velrenommerede personer (nr. 2), fejlagtigt fremlægge data (nr. 3), undertrykke inkriminerende information (nr. 4), anvende hyperbolsk sprog (nr. 8) ) og bebrejde andre årsager (nr 9). Disse strategier blev brugt af mindst fire af de grupper, de undersøgte; tre af dem (nr. 2, nr. 3 og nr. 8) blev brugt af alle fem grupper, hvilket tyder på, at de er særligt effektive, fordi de kan målrettes mod alle relevante målgrupper.nr. 2: Få støtte fra velrenommerede personer: Rekruttere eksperter eller indflydelsesrige mennesker inden for visse områder (politikere, industri, tidsskrifter, læger, forskere, sundhedsembedsmænd) for at forsvare B for at få bredere støtte
nr. 3: Forvansk data: Cherry-pick data, design undersøgelser til at mislykkes, eller foretage meta-analyser for at fortynde arbejdet i A
nr. 4: Undertryk belastende oplysninger: Skjule oplysninger, der er i modstrid med B
nr. 8: Anvend hyperbolsk eller enevældigt sprog: Diskuter videnskabelige resultater i enevældige termer eller med overdrivelse, skal du bruge buzzwords til at skelne mellem “stærk” og “dårlig” videnskab (dvs. lydvidenskab, junk science osv.)
nr. 9: Skylden har andre årsager: Find relaterede, alternative årsager til de negative virkninger, der rapporteres eller observeres.
Brugt af alle brancher
Fem af strategierne blev brugt af alle fem organisationer: angribende studiedesign, der bruges til at producere Information A (nr. 1), få støtte fra velrenommerede personer til at forsvare information B (nr. 2), urigtige oplysninger om information A (nr. 3), anvende hyperbolsk sprog (nr. 8) og påvirke offentlige organer eller love (nr. 21). Forskerne hævder, at disse fem strategier er de mest effektive træk ved fremstillet tvivl (dvs. meget vellykket til at levere et budskab til et bestemt publikum) og tilsammen giver den stærkeste indikation af, at en industri kommunikerer fremstillet snarere end autentisk tvivl.nr. 1: Angrib undersøgelsens design: At understrege fejl i undersøgelse design i A som kun har minimale virkninger på resultaterne. Fejl omfatter problemer i forbindelse med bias, forvirrende eller stikprøvestørrelse.
nr. 2: Få støtte fra velrenommerede personer (se ovenfor)
nr. 3: Forvansk data (se ovenfor)
nr. 8: Anvend hyperbolsk eller enevældigt sprog (se ovenfor)
nr. 21: Indflydelse på regeringen/lovene: Opnå uhensigtsmæssig nærhed til regulerende organer, og tilskynde til pro-B-politik
“A” henviser til oplysninger, der er genereret for at bekæmpe videnskabelige beviser og fakta
“B” henviser til oplysninger, der genereres for at fremme fortællinger, der er gunstige for branchen
Hvordan kan vi sikre os mod at blive taget ved næsen
Der er en række strategier, som enkeltpersoner kan bruge til at evaluere og kontekstualisere de oplysninger, de får, men de adskiller sig efter målgruppe:
Lægfolk kan verificere kilderne samt undersøge, hvem der fremsætter krav, ved at kontrollere for interessekonflikter. Selvom folkesundhed måske ikke motiverer alle individer, og ikke alle er interesseret i at overvinde bekræftelsesforstyrrelser, kan viden om potentielle trusler mod den personlige sundhed gennem forsætlig bedrag inspirere til mere grundig personlig efterforskning. Forbedret forståelse af logiske fejlslutninger vil også øge offentlighedens anerkendelse af deres anvendelse. Medierne skal også undgå at fremlægge beviser og industri-genereret tvivl eller “spin”, som om disse to synspunkter er ens. Som vist i disse tilfælde afspejler denne form for “balance” ikke sandheden.
Forskere, der har en større forståelse af den evidensbaserede litteratur, skal også identificere interessekonflikter såsom finansiering, overveje “eksperternes” legitimationsoplysninger og være på vagt over for metaanalyser eller angreb på videnskabelige artikler ved at konsultere originale undersøgelser. Peer-reviewed tidsskrifter har en forpligtelse til at kræve at interessekonflikter offentliggøres og bør nægte papirer, der er designet til at vildlede. Manglende offentliggørelse bør efterfølges af tilbagetrækning af undersøgelser. Forskningsmidler fra store virksomheder indikerer muligvis ikke nødvendigvis bias, men korrekturlæsernee skal uddannes til at overveje bias, når et sådant forhold afsløres. Forskere nyder også godt af magtpositioner inden for organisationer (f.eks. akademiske institutioner, medicinske og videnskabelige samfund). De bør udnytte deres roller til at slå til lyd for ændringer inden for disse institutioner, hvilket vil bidrage til at forbedre offentlighedens adgang til videnskabelig information [67].
Retssystemet Her er der meget, der kan forbedres med hensyn til retfærdighed. Der kan føres politikker, der kan beskytte rettighederne for personer, der berøres af industriens handlinger (f.eks. kulminearbejdere), til effektivt at forsvare deres sager uden indflydelse fra en magt eller økonomisk ulighed. Ekspertudsagn skal også holdes på et meget højt niveau af upartiskhed.
Det politiske system har vist, at finansiering påvirker regler og politik. Selv om vi ikke kan forvente, at alle embedsmænd vil kunne være eksperter i alle videnskabelige færdigheder, skal statslige organer aktivt høre på og handle efter oplysninger fra virkelig upartiske personer, der kan yde støtte og information om videnskabelige og ikke-videnskabelige beviser som ikke er genstand for fremstillet tvivl. Den udøvende magt bør udpege kvalificerede personer til at lede videnskabelige agenturer og rådgivende bestyrelser samt at føderale embedsmænd står over for straf ved manipulation med videnskabelige rapporter; samt at administrationerne, uanset deres politiske parti, undgår at skabe fjendtlige arbejdsmiljøer for det videnskabelige personale. Regulerende agenturer skal også anerkende og stoppe karruseldøren med industrien og træffe foranstaltninger for at beskytte mod skævheder, der indføres ved fremtidige ansættelsesforhold.
Enkeltpersoner og organisationer, især dem, der har til opgave at beskytte offentlighedens sundhed, skal bevæbne sig med viden om disse taktikker og udvikle eller finpudse beskyttende strategier for at genkende og forhindre tilfælde af fremstillet tvivl. Undersøgelsen her vil gøre det muligt for folk fra alle sfærer at vurdere den enorme mængde information, de udsættes for på den mest objektive måde samt at kunne skelne sandhed fra løgn.
Kilder:
Goldberg, R.F., Vandenberg, L.N.: Videnskaben om spin: målrettede strategier til fremstilling af tvivl med skadelige virkninger på miljø og folkesundhed. Environ Health 20, 33 (2021). Udgivet online 26. marts 2021. https://doi.org/10.1186/s12940-021-00723-0
Se mere om teleindustrien her:
Forskningen:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/forskning/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-uafhaengig-og-stoettet-forskning/
Eksperterne:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
Arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
Et hvidvaskningsinstitut:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
Phonegate:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
Medierne:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/

USA: Den verdenskendte kræftepidemiolog Christopher J. Portier kommer ikke til at vidne mod Motorola.
De sagsøgte, som bla. er mobilproducenten Motorola har klaget over Portiers ankomst i sagen, og nu har den delstatslige overdomstol i Washington D.C. dømt Portier ude af sagen.
Portier blev indstillet som videnskabeligt ekspertvidne i marts i år, da han afgav en erklæring på 176 sider. Hovedpointen i erklæringen er at mobiltelefoni med høj sandsynlighed kan være årsag til hjernekræft og hørenervetumorer.
Retssagen har været 20 år undervejs
Man tror det næppe, men når retssagen mellem de tumorramte mobilbrugere og teleindustrien starter i juli i år ved den delstatslige overdomstol i Washington D.C., har hovedforhandlingen været ca. 20 år undervejs efter et konfliktfyldt og besværligt forløb.
Retssagens oprindelige sagsøger, Michael Murray, var testmedarbejder hos mobilproducenten Motorola. Han testede mobiltelefoner ved at sætte dem op til sit hoved for at sikre at de fungerede. I samme periode udviklede han en hjernetumor.
I alt 13 sagsøgere har konsolideret sig ind i årets retsopgør, men de er ikke i live i dag.
Se mere her:
https://tabttraad.info/2021/04/21/domstol-afviser-topekspert-som-vidne-for-tumorramte-mobilkraeft-for-retten-i-usa/

USA: Familie sagsøger teleindustrien, hævder at de skjuler risiciene ved strålingen fra mobiltelefoner, bla. hjernekræft.
Familien til en præst fra Louisiana, der døde af glioblastom, en aggressiv hjernekræft, sagsøger Motorola, AT&T og andre teleselskaber. Retssagen, der blev indgivet den 8. april, hævder, at kræften var forårsaget af eksponering fra strålingen fra mobiltelefoner, men også at teleindustrien i årtier har været involveret i en bedragerisk praksis med at skjule de sundhedsrisici der er ved strålingen fra mobiltelefoner.
Retssagen blev anlagt af enken og to sønner af Frank Aaron Walker, en præst, lærer og musiker fra Louisiana. Mr. Walker, der gennem 25 år brugte mobiltelefoner. Han blev diagnosticeret med glioblastom hjernecancer i januar 2019. Walker døde 31. december 2020 i en alder af 49 år efter en to-årig kamp mod kræften.(1)
Ikke den første retssag om mobiltelefoner der forårsager hjernetumorer
Der er mere end 70 tilfælde af hjernetumor fra mobiltelefoner der er indbragt for Superior Court for District of Columbia (Civil Division). Imidlertid er de tiltalte mobilproducenter m.fl. ved hjælp af forhalingsteknikker i stand til at holde sagerne uafklaret i domstolene i 20 år.
Den første af disse sager, kendt som Murray-sagen, blev indgivet i 2001. I 2012 blev 12 yderligere sager konsolideret med Murray-sagen (Murray et al. V. Motorola et al .; 2001 CA 008479 B).
Bevismødet, også kendt som en “Daubert-høring”, er planlagt til juli 2021. Høringen afgør, hvilken af ​​sagsøgernes eksperter, der er kvalificerede til at vidne i retssagen. Retten vil afgøre, om eksperternes udtalelser er baseret på tilstrækkelige og videnskabeligt pålidelige beviser.
Indtil der træffes en afgørelse i bevismøderne for Murray et al., Er alle andre sager tilbageholdt.
”Retfærdighed forsinket er retfærdighed nægtet,” sagde Hunter W. Lundy, hovedrådgiver i Walker-sagen, hvis firma også repræsenterer nogle af sagsøgerne, der er en del af Murray et al. retssager.
“Teleindustrien har gjort alt, hvad de kunne for at forhindre en 12-personers jury i at høre bevismaterialet for mobiltelefonskader, samt hvordan industrien manipulerer videnskaben til skade for forbrugerne,” siger Hunter W. Lundy, hovedrådgiver i Walker-sagen og forklarer, hvorfor hans firma besluttede at indgive et nyt sagsanlæg, denne gang ved en føderal domstol. Lundy håber, at Walker-sagen vil komme frem adskilt fra Murray-sagerne, da den blev anlagt ved en føderal domstol og derfor ikke er bundet af Murray-sagen.
Det er vigtigt at bemærke, at en række retsafgørelser fastslog, at § 704 i telekommunikationsloven fra 1996 forhindrer statslige erstatningslove, der tillader retssager om erstatning for personskade fra mobiltelefoner, mobilmaster ​​og andre personlige enheder. I Murray et al mente retten, at kun dem, der begyndte at bruge mobiltelefoner før 1996, kunne anlægge retssager om personskade.
Forskningen

Christopher Portier PhD, en mangeårig amerikansk regeringsforsker nu pensioneret, har nylig indsendt en omfattende gennemgang af den videnskabelige forskning i en større mobiltelefon/hjernekræft retssag, hvor han konkluderer, at “Beviserne på en sammenhæng mellem mobiltelefon brug og risikoen for gliom hos voksne er ganske stærk.” (2)
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/defender/lawsuit-telecom-giants-cell-phone-radiation-brain-cancer/
2) https://ehtrust.org/high-probability-that-cell-phone-radiation-causes-brain-tumors-says-32-year-us-government-scientist-cdc-and-national-toxicology-program-in-expert-report-to-court/

Frankrig: ANSES opfordres til at præcisere sine holdninger og interessekonflikter.
Den 25. marts opfordrede fire organisationer generaldirektøren for ANSES, Roger Genet, til at “bede ham om at præcisere agenturets holdning “især” med hensyn til sundhed i deres arbejde set fra et videnskabeligt synspunkt og ud fra de interessekonflikter, det kan afstedkomme.”
De 4 organisationer – Alerte Phonegate, CRIIREM (Center for uafhængig forskning og information om elektromagnetisk stråling, Robin des Toits og SERA (miljøhygiejne i Auvergne-Rhône-Alpes) – er “særligt” ivrige efter at udtrykke deres “bekymringer” med hensyn til de interessekonflikter som de eksperter måtte have, der er valgt af ANSES til at udføre undersøgelser med afgørende resultater, mens dets mission er at implementere ”uafhængig og pluralistisk” videnskabelig ekspertise.
ANSES
I Frankrig vedtager ANSES de regler, der skal følges med hensyn til radiofrekvenser, men arbejder hånd i hånd med ANFR (det nationale frekvensagentur) en offentlig administrativ institution, der sikrer det “praktiske” og transmitterer data til ANSES, som derefter bruger dem til at fastlægge sine sundhedsanbefalinger. I henhold til “elementerne til [deres] rådighed” har Alerte Phonegate, CRIIREM, Robin des Toits og SERA ønsket “reel sikkerhed” for, at ANFR ikke “forsætligt har skjult” oplysninger for ANSES, der kunne have fået agenturet til at anbefale strengere SAR-foranstaltninger.
SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation.
SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. Det betyder at temperaturpåvirkningen bliver mindre.
Om Phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
https://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/anses-anfr-documents-reglementation-das-radiofrequences

Sundhedsudfordringer

5G: 11 grunde til være bekymret
Tusinder af undersøgelser forbinder eksponeringen med et lavt niveau af elektromagnetisk stråling med en lang liste over skadelige biologiske effekter på mennesker. WHO klassificerede i 2011 elektromagnetisk stråling som et 2B stof: muligvis kræftfremkaldende.
For nylig konkluderede National Toxicology Program med et budget på 25 millioner dollars, at elektromagnetisk stråling af den type, der i øjeblikket bruges af mobiltelefoner, kan forårsage kræft. Men hvor passer 5G ind i alt dette?
I betragtning af at 5G er indstillet til at udnytte frekvenser over og under de eksisterende frekvensbånd ligger 5G midt i alt dette. Men tendensen (det varierer fra land til land) er, at 5G bruger de højere frekvensbånd. Hvilket giver sine egne særlige grunde til bekymring.

Stephen J. Roberts, Quantum Navigator (Forbedring af evnen til at undre sig), gennemgår her de undersøgelser, der er foretaget til dato, hvilket giver følgende 11 bekymringspunkter: (1)EN TÆT SUPPE AF ELEKTROSMOG Vi bliver bombarderet af virkelig høje frekvenser med lav, kortrækkende intensitet, hvilket skaber en endnu mere kompliceret tæt suppe af elektrosmog. For at arbejde med MMW (milimeterbøljer) ift. 5G med lang rækkevidde er de krævede antenner mindre. Nogle eksperter taler om så små som 3 mm x 3 mm. Den lave intensitet er for effektivitet og for at håndtere signalforstyrrelser fra naturlige og menneskeskabte forhindringer.
EFFEKTER PÅ HUDEN Den største bekymring er, hvordan de nye bølgelængder vil påvirke huden. Den menneskelige krop har mellem to millioner og fire millioner svedkanaler. Dr. Ben-Ishai fra Hebrew University, Israel, forklarer, at vores svedekanaler fungerer som “en række spiralformede antenner, når de udsættes for disse bølgelængder”, hvilket betyder, at vi bliver mere ledende. Af en nylig undersøgelse fra New York, der eksperimenterede med 60 GHz-bølger, fremgik det, at “analyserne af penetrationsdybde viser, at mere end 90% af den transmitterede effekt absorberes i overhuden og dermislaget.” Virkningerne af MMW’er som undersøgt af Dr. Yael Stein fra Hebrew University, viser også at det forårsage fysiske smerter hos mennesker, da vores nociceptorer blusser op i erkendelse af at strålingen er en skadelig stimuli. Det vi ser er mulighederne for mange hudsygdomme og kræft samt fysisk smerte i vores hud.
EFFEKTER PÅ ØJNENE En undersøgelse fra 1994 viste, at mikrobølgestråling med lavt niveau af millimeter stråler producerede linse opacitet hos rotter, hvilket er forbundet med udviklingen af grå stær. Et eksperiment udført af det medicinske forskningsinstitut ved Kanazawa Medical University viste, at 60 GHz ”millimeterstråler kan forårsage termiske skader af forskellige niveauer. De termiske effekter induceret af millimeterstråler kan tilsyneladende trænge ind under øjenoverfladen.” En kinesisk undersøgelse fra 2003 har også fundet skader på linsepitelceller fra kaniner efter 8 timers eksponering for mikrobølgestråling, og en undersøgelse fra 2009 foretaget af College of Physicians and Surgeons i Pakistan konkluderer, at EMF, der udsendes af en mobiltelefon, forårsager forstyrrelse af kylling embryo retinal differentiation.
EFFEKTER PÅ HJERTET En russisk undersøgelse fra 1992 viste, at frekvenser i intervallet 53-78GHz (det, som 5G formodes at bruge) påvirker pulsvariationen (en indikator for stress) hos rotter. En anden russisk undersøgelse af frøer, hvis hud blev udsat for MMW’er, fandt ændringer i pulsen (arytmier).
EFFEKTER PÅ IMMUNESYSTEMET En russisk undersøgelse fra 2002 undersøgte effekten af 42HGz mikrobølgestråling på blod fra raske mus. Det blev konkluderet, at ”eksponering af sunde mus for hele kroppen for lavintensiv EHF EMR har en dybtgående effekt på indekserne for ikke-specifik immunitet”.
EFFEKTER PÅ CELLETILVÆKSTEN En armensk undersøgelse fra 2016 observerede MMW’er med lav intensitet, hvilket afspejler det fremtidige miljø med 5G. Deres undersøgelse foretaget på E-coli og andre bakterier anførte, at strålerne havde deprimeret deres vækst såvel som “skiftende egenskaber og aktivitet” af cellerne. Bekymringen er, at det ville gøre det samme med menneskelige celler.
EFFEKTER PÅ BAKTERIE RESISTENS Den samme armenske undersøgelse antydede også, at MMW-effekter hovedsagelig viser sig i vand, celleplasma-membran og genom. De havde fundet ud af, at MMWs interaktion med bakterier ændrede deres følsomhed over for “forskellige biologisk aktive kemikalier, herunder antibiotika.” Mere specifikt viste kombinationen af MMW og antibiotika, at det kan føre til antibiotikaresistens hos bakterier. Dette banebrydende fund kunne have en kæmpe effekt på menneskers sundhed, da båndbredden rulles ud landsdækkende. Bekymringen er, at vi udvikler en lavere resistens over for bakterier, efterhånden som vores celler bliver mere sårbare – og vi bliver mere sårbare.
EFFEKTER PÅ PLANTEMILJØET En af funktionerne ved 5G er, at MMW er særlig modtagelig for at blive absorberet af planter og regn. Mennesker og dyr spiser planter som en fødekilde. De virkninger MMW har på planter kan give os mad, der ikke er sikkert at indtage. Tænk på GMO’er som steroider. Vandet, der falder ned fra himlen til disse planter, bestråles også. En undersøgelse fra 2010 af asp træer viste, at eksponeringen for radiofrekvenser førte til, at bladene viste symptomer på nekrose. (2) En anden armensk undersøgelse viste, at MMW’er med lav intensitet “påberåber sig peroxidase-isoenzymspektrum ændringer af hvedeskud.” Peroxidase er et stressprotein, der findes i planter. Indikationer viser, at 5G vil være særligt skadeligt for planter – måske mere end for mennesker.
EFFEKTER PÅ ATMOSFÆREN OG FORBRUGET AF FOSSILE BRÆNDSTOFFER Implementering af det globale 5G-trådløse netværk kræver lancering af raketter til implementering af satellitter til 5G. Disse satellitter har en kort levetid, som ville kræve meget mere implementering end det, vi ser i øjeblikket. En ny type carbonhydrid-raketmotor, der forventes at drive en flåde af suborbitale raketter, vil udsende sort kulstof, som “kunne forårsage potentielt betydelige ændringer i den globale atmosfæriske cirkulation og distribution af ozon og temperatur” ifølge en Californisk undersøgelse fra 2010. Solid state raketudstødning indeholder klor, som også nedbryder ozon. Virkningerne på ozon antages at være værre end CFC-eksponering i dag. Googles Project Loon siges at bringe internettet til landdistrikter og svært tilgængelige områder ved hjælp af heliumballoner. Men disse balloner har kun en levetid på 10 måneder. Vi ser en meget stor mængde helium, der skal bruges her, mere end hvad vi muligvis kan have på Jorden?
ØDELÆGGELSE AF DET NATURLIGE ØKOSYSTEM Siden år 2000 har der været rapporter om fugle, der har forladt deres reder, samt sundhedsmæssige problemer som “forringelse af fjerdragt, bevægelsesproblemer, reduceret overlevelse og død”, siger forsker Alfonso Balmori. Fuglearter, der er påvirket af disse lave niveauer, ikke-ioniserende mikrobølgestråling, er blandt andet gråspurve, duer, hvide storke og skader. Men det er ikke kun fuglene. Den faldende bi population siges også at være knyttet til denne ikke-ioniserende EMF-stråling. Det reducerer dronningens æglægningsevner, hvilket fører til et fald i koloniens størrelse. En undersøgelse foretaget af Chennais Loyola College i 2012 konkluderede, at ud af 919 forskningsundersøgelser udført på fugle, planter, bier og andre dyr og mennesker viste 593 af dem virkninger fra RF-EMF-stråling. 5G vil tilføje effekterne af denne elektrosmog.
DE FLESTE 5G-STUDIER ER VILDLEDENDE 5G bruger pulserende millimeterbølger til at bære information. Men som Dr. Joel Moskowitz påpeger, er de fleste 5G-studier vildledende, fordi de ikke pulserer strålerne. Det er vigtigt, fordi forskning med mikrobølger allerede fortæller os, hvordan pulserende bølger har dybere biologiske virkninger på vores krop sammenlignet med ikke-pulserende stråling. Tidligere undersøgelser viser for eksempel, hvordan pulserende frekvenser førte til gentoksicitet og brud på DNA-strenge.
Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/5g-radiation-dangers-11-reasons-concerned-stephen-roberts/
2) https://www.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278/
Se også de 21 grunde:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/

Wi-Fi i skolerne: Læger advarer om risici for elever og lærere.
Undersøgelser viser: WLAN-stråling er sundhedsskadelig. Koncentration, ydeevne og trivsel bliver nedsat. Unødvendige eller permanent aktive hotspots øger skolens stråling. diagnose:funk har fået eksperter til at vurdere mere end 100 undersøgelser af WLAN-stråling. Resultat: Der må ikke bruges WLAN i skoler eller i børnehaver.
WLAN-undersøgelser viser risici
Der bliver brugt flere og flere mobile enheder, især tablets og smartphones, i skolerne. Deres anvendelse kræver installation af routere og WLAN-adgangspunkter, som transmitterer data via højfrekvente elektromagnetiske bølger. Den hidtil største evaluering af den videnskabelige litteratur om WLAN-frekvensen 2,45 GHz i tidsskriftet “Umwelt-Medizin-Gesellschaft” resulterede i:
Mere end 100 undersøgelser viser, at WLAN-netværk og slutenheder udsætter elever for betydelige sundhedsrisici. Efter kort tid kan fx koncentrationen og ydeevnen reduceres betydeligt. Som et resultat kan dette have vidtrækkende virkninger på psykologisk udvikling, læringssucces og karrieremuligheder.
Tag Wi-Fi-advarslerne alvorligt
“Den føderale regering anbefaler generelt at holde eksponering for personlig stråling gennem højfrekvente elektromagnetiske felter så lav som muligt, dvs. at foretrække konventionelle kabelforbindelser, hvis brugen af ​​radiobaserede løsninger ikke kan undgås.”, 2007: Strålingseksponering gennem trådløse internetnetværk (WLAN). Http://t1p.de/htee)
“De integrerede antenner i din router sender og modtager radiosignaler, for eksempel til levering af dit WLAN. Undgå at opsætte din router i umiddelbar nærhed af soveværelser, børneværelser og lounger for at holde eksponeringen for elektromagnetiske felter så lav som muligt.” (Telekom-Router, Sicherheitshinweis, 2017)
WLAN bliver en kontinuerlig belastning
WLAN’s strålingsværdier for mobile enheder er over de medicinske forsigtighedsværdier. Selv med minimal eksponering (mindre end 1 μW/m²) kan der være forstyrrelser i trivsel, som kan være ansvarlige for hovedpine, hjertearytmier, koncentrationsproblemer, kvalme, svimmelhed, træthed, udmattelse, søvnløshed og fertilitetsskader, hvis eksponeringen er permanent. Forskningsgruppen Yakymenko et al. har analyseret 100 mobiltelefonundersøgelser, også via WiFi, om inflammatoriske sygdomme forårsaget af oxidativ cellestress med resultatet:
“Afslutningsvis viser vores analyse, at højfrekvent stråling med lav intensitet er en stærk oxidativ faktor for levende celler med et højt sygdomsfremkaldende potentiale.”
Tekniske løsninger til skoler
Fra synspunktet med den grundlæggende retningslinje for strålingsbeskyttelse, ALARA-princippet (As Low As can Reasonably be Achieved – så lavt som teknisk og videnskabeligt muligt), bør skoler overveje følgende muligheder:
Wi-Fi er ikke nødvendigt for undervisning med digitale medier. Digitale medier er værktøjer, og alle applikationer kan også udføres på kablede computere. Tabletter skal kunne betjenes med en kabelforbindelse.
☹️ Hvis en skole beslutter at bruge Wi-Fi på trods af alle bekymringer, skal der indstilles klare kriterier for brugen af ​​Wi-Fi-senderne i overensstemmelse med ALARA-princippet:Det skal være muligt at reducere transmissionens effekt på routeren til et minimum – 1 til 5% af den almindelige transmissionseffekt (60 til 100 mW) er normalt tilstrækkelig til at levere et klasseværelse.
WLAN er kun tændt, når det er nødvendigt til undervisningsformål.
routeren skal installeres og betjenes med størst mulig afstand til elever og lærere.
For at beskytte tilstødende rum skal routeren monteres på en reflekterende overflade (f.eks. Metalplade, aluminiumsfolie, afskærmningsbelægning osv.) for at undgå unødvendig stråling i nærliggende rum.
En central tidskontrol bør sikre, at routere slukkes igen (f.eks. efter afslutning af timen eller senest om natten).
☹️ Powerline (PLC / dLAN) anbefales ikke som erstatning for WLAN. Alle elektriske ledninger og apparater bliver således strålingskilder for højfrekvente signaler.
Alternativet: Trådløs datatransmission med ‘Visible Light Communication’ (VLC) finder sted via LED-rumbelysning.
Så vidt vi ved i dag, er der meget lidt sundhedsrisiko i modsætning til WLAN-stråling, da vores krop er tilpasset lysstrålingen. Lysstråling fra lamper er normalt ikke polariseret, og strålingens indtrængningsdybde i kroppen er minimal. Der skal dog lægges vægt på kildens lyskvalitet – ingen forøgede komponenter i blåt lys – og undgåelse af hårdt flimmer, især i lavfrekvensområdet (<1.000 Hz). Derudover skal lyskilden monteres blændfrit, og returkanalen skal betjenes i infrarødt lys.
VLC er i et avanceret udviklingsstadium.
Et pilotprojekt finansieret af staten Baden-Württemberg i konferencecentret på øen Mainau blev gennemført med succes. På Hegel-Gymnasium Stuttgart blev det første VLC-klasseværelse, der blev finansieret af byen Stuttgart, indviet i november 2017. Vores råd: Skoler og kommuner børe være enige om at deltage i denne tekniske udvikling med et andet VLC-projekt eller vente, indtil VLC går i serieproduktion.
Østrigs Medical Association advarer mod Wi-Fi i skoler og børnehaver
I Nicosia-erklæringen (2017) om brugen af ​​Wi-Fi skriver de østrigske og cypriotiske lægeforeninger:
“Mulige sundhedseffekter af ikke-ioniserende stråling fra EMF/RF (elektromagnetiske felter/radiofrekvent stråling) på 30 KHz-300 GHz inkluderer kræftfremkaldende egenskaber (Gruppe 2B, IARC 2011), neurotoksicitet i udviklingen, effekter på DNA, fertilitet, overfølsomhed og andre alvorlige effekter, som er veldokumenteret i videnskabeligt dokumenterede undersøgelser.
… Eksponering for EMF / RF i et tidligt udviklingsstadium er et spørgsmål af særlig bekymring. I denne fase absorberer kroppen mere stråling, hvilket kan have indvirkning på hjernen, nervesystemet og reproduktionssystemet. For eksempel kan kræft eller konsekvenser for kognition udløses.”

Medicinske foreninger kræver:
”Beslutningstagere, især inden for uddannelse og sundhedspleje, skal være opmærksomme på risiciene og være nødt til at kende sikre tekniske alternativer. De skal tage behørigt hensyn til sundhedsfarer og børns sårbarhed. De skal også arbejde for at sikre et sikkert miljø i skoler, daginstitutioner og børnepasning.
De skal fremme aldersmæssig og fornuftig brug af digital teknologi og må ikke tillade trådløse netværk i skoler og især i børnehaver, børnehaver og grundskoler. I stedet skal kabelforbindelser bruges.”

Kilde:
https://www.diagnose-funk.org/themen/mobilfunk-anwendungen/wlan-an-schulen
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Den kraftige stråling fra 4G og 5G i Stockholm giver sig nu udslag i sundhedsproblemer hos befolkningen.
Strålskyddsstiftelsen (*) har modtaget mange vidnesbyrd fra mennesker, der oplever alvorlige symptomer, når de udsættes for mikrobølgestråling fra basestationer til 4G og 5G. For omkring et år siden kunne de konstatere en markant stigning i den målte stråling fra basestationerne. Flere steder var strålingen tidoblet på kort tid. Gentagne målinger viser farligt høje niveauer på flere hundrede tusinde mikroW / m2 og endda over 1 million mikroW / m2. I artiklen (1) hører vi om Camilla, der arbejder på Stortorget i den gamle bydel i Stockholm, hvor der er mobilmaster til 4G og 5G.
Camilla begyndte at arbejde i nærheden af ​​Stortorget i den gamle bydel i august 2020. På ejendommen overfor er der opsat mobilmaster til 4G og 5G. Hun får symptomer som ondt i halsen, hovedpine, svimmelhed, åndedrætsbesvær, feber, trykken over brystet, varme og løbende næse. Symptomerne letter, når hun forlader området.
”Det er ikke kun hovedpine, jeg får fra strålingen, men jeg føler mig bogstaveligt svagere i benene, jeg føler et pres på brystet, der giver mig vejrtrækningsbesvær. Jeg bliver svimmel, så alt snurrer, udmattelse og undertiden kvalme. Det kommer i bølger, så jeg ved, at det er strålingen fra masterne. Siden jeg begyndte at arbejde der i august 2020, har jeg følt en konstant forkølelse med ondt i halsen, ryddet halsen, konstant hovedpine og træthed, nedsat koncentration, svimmelhed og generelle tømmermænd.”
Det sker hver gang hun passerer den basestation, der er placeret på metrobroen mellem Gullmarsplan og Skanstull i Stockholm. Hun hjertebanken, åndedrætsbesvær, feber, sygdom og forkølelse, hovedpine, pres over brystet, pres på hovedet, panik, angst og overvældende følelser af stress. De samme symptomer opstår, når hun passerer Sergels Torg. (2)
Ikke det eneste offer for strålingen
Camilla, som er i 40’erne, er ikke den eneste, der har haft en alvorlig sundhedsmæssig oplevelser i området omkring Stortorget. Hun fortæller, at hun har set tre kvinder kollapse siden august 2020. Ved en af ​​disse tre lejligheder blev der tilkaldt en ambulance, og kvinden, der kollapsede, forklarede, at hun pludselig ikke kunne trække vejret og følte sig svag. Ved to andre lejligheder har to kvinder været tæt ved at besvime på Camillas arbejdsplads uden at forstå hvorfor. En af disse kvinder fik også næseblod uden grund. I løbet af de sidste seks måneder har hun også set to mennesker kollapse i området omkring Sergels Torg.
Vidnesbyrd fra bl.a. Kista
I foråret 2020 modtog Strålskyddsstiftelsen vidnesbyrd fra folk, der bor i Kista (3), og som kunne berette om lignende symptomer som Camilla. På samme måde som for Camilla aftog symptomerne i form af vejrtrækningsproblemer, en følelse af feber og mere, når ofrene flyttede til miljøer med lavere stråling, for eksempel ud i skoven.
En kvinde, der bor i byhusområdet kunne fortælle, at siden et par mobilmaster blev opsat i området for to måneder siden i en afstand på ca. 100 meter, har familierne, der bor på vejen fået flg. symptomer: svimmelhed, kvalme, søvnbesvær, hovedpine, feber, der kommer og går, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser og høj puls samt åndedrætsbesvær.
Kilder og noter:
*) Strålskyddsstiftelsen er en svensk fundraising-fond, der arbejder for at beskytte mennesker og miljøet mod skadelige former for elektromagnetiske felter og elektromagnetisk stråling, såsom mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, ved at informere om risici og offentliggøre anbefalinger. Man arbejder for strengere lovgivning, styrket forbrugerbeskyttelse samt rådgivning af enkeltpersoner og organisationer.
1) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/03/24/sjuk-av-stralning-fran-5g-4g-i-stockholm-city/
2) Målinger i Stockholm ved Sergels Torg og ved Djurgården den 3. juni 2020 viste, at strålingen er ekstremt høj og sundhedsfarlig. De to veltrænede mænd, der gennemførte målingen, fik næsten øjeblikkelige helbredseffekter i form af hjertebanken, pres over brystet, tinnitus og ondt i halsen.
https://www.youtube.com/watch?v=R4SXu7t1oOg
3) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/10/manga-sjuka-pga-den-okande-stralningen-fran-mobilbasstationerna/

Nedsat hørelse, høreapparater og elektromagnetisk stråling.
Stigning i antal hørehæmmede Ifølge WHO vil 1 ud af 4 personer forventes at have høreproblemer i 2050. Det betyder, at næsten 2,5 milliarder mennesker i verden vil leve med en vis grad af høretab i 2050. Mindst 700 millioner af disse mennesker får brug for øre- og hørepleje og andre rehabiliteringstjenester, medmindre der gribes ind, skriver WHO i en høringsrapport, der blev offentliggjort i begyndelsen af marts 2021. (1) (2)
I en pressemeddelelse fra WHO1 Generaldirektør Tedros Adhanom siger, at ubehandlet høretab kan have en ødelæggende virkning på folks evne til at kommunikere og arbejde. Det kan også påvirke folks mentale sundhed og evne til at opretholde relationer.
Man hvad med elektromagnetisk stråling, når vi taler om høreapparater og de tilhørende hjælpemidler man kan gøre brug af?
Der mangler empiri, men der findes alligevel grundlag for en konklusion
Det ser ikke ud til, at der findes en særlig forskning, der specifikt handler om sundhedsrisici, når det gælder høreapparater. Ikke efter hvad Einar Flydal skriver i sin lille artikel fra 2018. (3) Høreapparater med indbygget radiokommunikation har heller ikke eksisteret så længe, at det er rimelig at tro, at man har kunnet se tydelige statistiske skademønstre. Man må derfor vurdere skadepotentialet ift. høreapparater ud fra det man allerede ved om teknologien, arten af stråling og eksponeringen, sådan som det er gjort i EUROPAEM-retningslinjerne. (4)
Og så er svaret enkelt skriver Flydal. Der findes blot én fornuftig strategi – en forsigtighedsstrategi baseret på alle skademekanismer, ikke kun på omfanget af opvarmning.
Moderne høreapparater, (5) der kommunikerer, leverer således en strålingskilde, der udgør en ukendt sundhedsrisiko. Der er mange tegn på, at strålingen er langt stærkere end tilrådeligt. Det kan være fornuftigt – indtil vi ved mere – at antage, at der ikke er taget højde for nærfeltseffekter i certificeringen af ​​høreapparaterne, simpelthen fordi der ikke er nogen gode metoder til måling af nærfeltet, og fordi de måleinstrumenter der anvendes, ikke måler de relevante parametre.
Vi ved at producenterne og distributørerne ikke har kontrol med hvad de arbejder med: Produkterne kan stråle langt mere end der opgives – uden at det fanges op af nogen og uden at de er klar over det eller synes at have særlig interesse i at vide noget om det. Vi kan f.eks. blot se til hele Phonegate skandalen. (6)
Hvad kan du gøre
Noget som er let at gøre: Slå Bluetooth fra på de digitale apparater du har rundt om dig, så de ikke forsøger at kontakte dine høreapparater, og få ligeledes audiografen til at slå Bluetooth fra – hvis det er mulig – og anden kommunikation på dine høreapparater.
Hvis apparaterne er formet, så de bliver for besværlige at bruge, bør du overveje, om du skal udskifte dem, eventuelt få et måleinstrument og kontrollere, om dine høreapparater er “gået bananas”, som Flydall selv fortæller han har oplevet.
Forskning i EMF og høreapparater
I forbindelse med Apples trådløse headsets (Apple Airbuds) og andre lignende trådløse headsets, som flere og flere går rundt med i timevis, mens de streamer musik og podcasts, er der kommet nogen forskningsartikler og advarsler. Du finder en oversigt her (7).
Kilder:
1) https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/horselstap-vil-ramme-1-av-4/#reference-1
2) https://www.who.int/news/item/02-03-2021-who-1-in-4-people-projected-to-have-hearing-problems-by-2050
3) https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/01/eflydal-20180103-hc3b8reapparater-et-problem-v2.pdf
4) https://www.ehsf.dk/dokumenter/EUROPAEM%20EMF%20vejledning%20dansk%20V3%20m%20bilag%2027072017.pdf
5) https://hoereforeningen.dk/viden-om/hjaelpemidler/traadloest-udstyr/
6) https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
7) https://www.saferemr.com/2016/09/airpods-are-apples-new-wireless-earbuds.html

ICNIRP

Har du bug for referencer til din kritik af industri NGO’en ICNIRP.
Einar Flydal kommer her med en bibliografi, som kan være rar at have, hvis nogen beder dig om at underbygge nedenstående påstande om den organisation, som også de danske myndigheder baserer deres politik på omkring elektromagnetisk stråling.
Listen kan være rar at have. For hvis du fremsætter disse påstande, som du finder her, vil nogen beskylde dig for at fremme “konspirationsteorier” – det vil sige noget, der pr. definition skal være fri fantasi og overdreven mistanke om, hvordan verden fungerer. For kaldes det noget andet, hvis der er realiteter bag det? spøger Einar Flydal.
Bibliografien viser i detaljer, at vi her står med fakta, ikke fiktion. Her får du udsagnene, bibliografen får du nedenfor. Du kan også klikke ind på artiklen. (1)Grundlaget for de nuværende grænseværdier for eksponering for radiobølger og andre “ikke-ioniserende” elektromagnetiske felter bestemmes i realiteten af teleindustrien selv.
Krumtappen i det internationale arbejde for at sikre maksimalt vide rammer for teleindustrien finder er en via en lille selvetableret organisation – ICNIRP – The International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. Organisationen Organisationen vælger sine medlemmer uden nogen åben proces. På nuværende tidspunkt ledes den af en psykolog – af alle mennesker. Hvorfor? Fordi strategien – siden WHO/ICNIRP-mødet i Prag i 2004 om elektriskmagnetisk overfølsomhed – er at hævde, at de fysiske reaktioner på elektromagnetisk stråling skyldes angst, og at angsten på ingen måde stimuleres af, at sundhedsvæsenet fremmer reduktion af stråling eller afskærmning eller andet, der indebærer en indrømmelse af, at angsten kan være reel. ((WHO. Electromagnetic hypersensitivity. Backgrounder: Electromagnetic fields and public health, 2020 (2)). Dette er forsvarsstrategien i en tid, hvor der hele tiden kommer mere og tydeligere forskning på bordet, som viser målbare, fysiske reaktioner både i celleprøver, dyr, planter og mennesker. Det virker jo helt surrealistisk!
Med penge fra industrien har ICNIRP skabt sig plads i WHO, og fik oprettet et brohoved der – The International EMF Project (TIEMFP). Det lille kontor består af en antennespecialist samt hendes sekretær. WHO har givet kontoret ansvar for arbejdet med at fremme de fælles internationale retningslinjer, hvilket TIEMFP gør ved at bruge ICNIRP-medlemmer samt dets venner til at fremme ICNIRP’s retningslinjer. Det sker på kollisionskurs med bl.a. WHO’s kræftinstitut.
Retningslinjerne har kun ambition om at beskytte mod akut varmeskade – en type skader fra mikrobølger, som alle blev påvist i 1930’erne. Den omfattende dokumentation, der viser skader på grund af en svagere eksponering, argumenterer de sig bort fra.
Kun en lille gruppe af fagfolk skaber den “vidensbase”, som ICNIRP er baseret på, og de bliver modsagt af flere og flere mennesker. Men de holder ud, fordi de fodres af industrien og kan bruge branchens megafoner og etablerede kanaler, og fordi politikere ikke griber ind.
Grænseværdierne baseret på ICNIRP’s retningslinjer er et udtryk for, at beskyttelsen mod elektromagnetisk stråling sidder fast i et fossil og en fuldstændig fejlagtig forståelse af de fysiologiske processer, der sætter i gang, når biologien udsættes for elektromagnetiske felter, der normalt ikke forekommer i kroppens egne elektriske systemer eller i den omgivende natur samt os.


Det var påstandene. Her har du en kort kommenteret kritisk litteraturliste:
Butler, Tom: Wireless Technologies and the Risk of Adverse Health Effects in Society: A Retrospective Ethical Risk Analysis of Health and Safety Guidelines, Working Paper, Univ. of Cork, 2021, PDF-notat,
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/02/Butler-Tom-Wireless-Technologies-Ethical-Risk-Analysis-Working-Paper-Univ.-Cork-2021.pdf
eller: https://bit.ly/3bUPHto
“Butler påviser – omhyggeligt og detaljeret – hvordan ICNIRP, organisationen som opstiller regnestykkerne bag de «anbefalede grænseværdier», ganske enkelt er et værktøj for at nedgøre forskningen samt overbevise politikere og opinionen om at mikrobølgerne ikke kan give sundhedsskader. Om ICNIRP er bemandet med kyniske forretningsfolk, politiske strateger, nærsynede folk med skyklapper, naive forskere eller nyttige idioter tager han ikke stilling til, selv om der sikkert findes lidt af alt det hele.»
«Risikoanalyse og kritik af ICNIRP: Branchens svar på disse advarsler er, under dække af tilsyneladende kvalificerde, neutrale faglige råd og retningslinjer fra organisationen ICNIRP, at insistere på at forskningen som påviser skader, «ikke er sikker nok» til at man bør bremse udviklingen. Disse retningslinjer er stærkt kritiseret som ikke faglige, branchepartiske, samt baseret på uacceptable forsvarsstrategier, sådan som det nu i 2021 opsummeres af professor Tom Butler i en etisk risikoanalyse«
Buchner & Rivasi (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
Kritik af ICNIRP fremlagt i juni 2020 af to medlemmer af EU-Parlamentet, – Michèle Rivasi (Europe Écologie) og Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei), og financieret af Greens/EfA group i EUParlamentet. De belyser ICNIRP’s tætte forbindelser til telebranchen og næringslivet.
Susan Pockett: «Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene» (Z-forlag, 237 sider).
Bogen viser – svært solid og detaljeret – hvordan et lille mindretal af forskere med stærke forsvars- og industriinteresser i ryggen driver et narrespil gennom ICNIRP og WHO, hvor de – bevidst – nedgør etableret videnskab. Mer omtale:
https://einarflydal.com/2020/10/09/na-kan-du-bestille-bevisene/
Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): 5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø (Z-forlag, 590 sider). Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jensen.
Se specielt bogens Del 3. Bogen er lavet for at være en bevis- og referancesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medicinere, biologer, fysikere, graverjournalister, miljøfolk samt andre interesserede. Mer omtale:
https://einarflydal.com/bestill-5g-boka-na/
Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland: ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter, og legitimerer økt helse- og miljøskadelig infrastruktur, som fra 5G, notat, 43 sider, 21.05.2020. (Versjon 1.02 med enkelte rettelser/forbedringer, oppdatert 28.5.2020.),
https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/
Else Nordhagen og Einar Flydal: Strålevernet bygger slett ikke på konsensus, men på et lite nettverk med sterkt avvikende oppfatninger om helsevirkningene, PDF-notat, 06.08.2020,
https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/
Hardell, L. & Carlberg, M. (2020). Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest, comment. Oncology Letters 20:15, 2020, DOI: 10.3892/ol.2020.11876.
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2020.11876
Kræft- og EMF-forskerne Hardell og Carlberg tager i denne kommentar artikel problemet op med de alvorlige økonomiske interessekonflikter i ICNIRP og i europæiske «ekspertgrupper» samt sundhedsmyndigheder. De understreger vigtigheden af uafhengighed af teleindustrien.
Hardell L. (2017). World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). Publisert i: International journal of oncology, 51(2), 405–413.
https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4046
Metastudiet finder at kræftfremkaldende virkning og skader på arvemassen (DNA) er godt dokumenteret. Indeholder også stærk kritik af interessekonflikterne i WHO og ICNIRP
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504984/
Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection & Oleg A. Grigoriev, Chairman (2017, 1. mars). International EMF Project; unbalanced WHO working group (WG) on evaluation of health effects from radiofrequency (RF) radiation.
Brev til WHO.
http://www.emfsa.co.za/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_01_WHO.pdf
Det russiske stråleinstitut kritiserer WHO’s EMF Project for at fejlinformere om forskningen. RNCNIRP, ved chefen Oleg A. Grigoriev, skrev i marst 2017 et brev til Verdens Sundhedsorganisation (WHO) hvor WHO’s EMF arbejdsgruppe (WHO’s EMF Project «RF working group») bliver kritiseret for at være skævdelt, havende problematiske bindinger til ICNIRP, og for ikke at repræsentere standpunkterne for flertallet af forskerne på feltet når det gælder skadevirkninger af ikke-termisk RF-stråling. WHO anmodes om at sørge for en mere balanceret og habil EMF-arbejdsgruppe. Brevet giver desuden klart udtryk for at de russiske myndigheder anser at de nuværende grænseværdier er irrelevante i forhold til at beskytte mod ikke-termiske skadevirkninger. Det understreges også af de russiske myndigheders konsistent der over længere tid har advaret mod mulige skadelige sundhedseffekter af mobilstråling, og at advarslerne er baseret på fund i en række russiske og internationale studier, samt at også flere hundrede nyere studier underbygger dette.
Sheean, O. (2019). World Health Organization: Setting the standard for a wireless world of harm
https://olgasheean.com/who-harm/
Krads kritik af WHO for interessekonflikter i ekspertgruppen og for at være infiltreret af teleindustrien, samt for at have svigtet opgaven som beskytter af folkesundheden. Kræver at lederen for WHOs EMF Project går af.
Se også svensk omtale:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/who-kritiseras-for-industriinfiltration-och-javiga-experter
The EMF Call (2018, 30. oktober) Call for Truly Protective Limits for Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz)
https://www.emfcall.org/the-emf-call/
Forsker- og lægeappell undertegnet af 164 forskere og læger samt 95 NGO’er.
Fra appellteksten: «ICNIRP’s standpunkter og grænseværdier er uvidenskabelige, og beskytter industrien, ikke folkesundheden.»
«ICNIRP’s mandat til at udstede retningslinjer for eksponering må sættes stærkt i tvivl. ICNIRP er ikke uafhængig af branchen sådan som organisationen hævder. Dens konklusioner er ikke objektive, de repræsenterer ikke tilgængelig videnskabelig belæg, men er partisk til fordel for industrien. Det er åbenbart ud fra ICNIRP’s uvillighed til at tage hensyn til videnskabelig fund af skadevirkninger, at ICNIRP beskytter industrien, ikke folkesundheden og miljø. ICNIRP’s første leder og andre eksperter har eller har haft økonomiske bånd til teleindustrien, militærindustrien og/eller elkraftbranchen. Den første leder lykkedes med at blive leder for WHO’s EMF Project og brugte WHO, som en paraplyorganisation til at arbejde for at ICNIRP-retningslinjerne skulle indføres over hele verden. Denne person var også ansvarlig for at kanalisere [økonomiske] bidrag fra teleindustrien til WHO’s EMF Project i flere år.»

Nielsen, F. (2008, 23. september). Tre strålende menn. NRK [Oslo]
https://www.nrk.no/dokumentar/tre-stralende-menn-1.6231039
Artiklen beskriver blandt andet hvordan den tidligere ICNIRP-leder og -grundlægger, Michael Repacholi, skjulte at projektet modtog penge fra teleindustrien, da han sad som leder for The EMF Project-kontoret i WHO og skulle vurdere om kontoret skulle støtte ICNIRP’s grænseværdier.
NRK Brennpunkt (2008). En strålende dag. [Dokumentar]
https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2008/OAUA11001508/avspiller
Brennpunkt-dokumentaren afdækker blandt andet interessekonflikterne og båndene mellem ICNIRP og telecom/forsvarsinddustrien. Den tager også fat på den internationale forskning som finder sundhedsskader af strålingen og de mange forskerne som advarer mod brugen af trådløs teknologi.
Ergo, T (2012). The Laughing stock – and the pursuit of Gro. [Oversatt artikkel, opprinnelig norsk versjon er fra magasinet Plot, April 2012, utgave 7)
https://www.mast-victims.org/resources/docs/The-Laughing-stock-and-pursuit-of-Gro_Plot-issue7.pdf
Stærk kritik af Michael Repacholi som var ICNIRP-leder og var med til at grundlægge både ICNIRP og WHO’s EMF-Project-kontor, og som, mens han sad som leder for The EMF Project-kontoret i WHO, forsøgte at skjule at projektet modtog penge fra teleindustrien ved at bruge et sygehus han tidligere havde arbejdet ved, som mellemled.
Kilder:
1) https://einarflydal.com/2021/04/18/trenger-du-referanser-til-kritikk-av-stiftelsen-icnirp/
2) https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/electromagnetic-fields-and-public-health–electromagnetic-hypersensitivity
Mere om ICNIRP, se her:
1) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
2) https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Prof. James Lin: Videnskab, politik og gruppetænkning – generelt, men også ift. vurderingen af risici ved elektromagnetisk stråling.
Bliver videnskab pakket ind i politik, eller er det politik, der forstyrrer videnskaben? Et bedre eller måske mere praktisk spørgsmål er, hvor meget politik skal påvirkes af videnskabelige fund, eller om politik skal gribe ind, når videnskaben forstyrrer den etablerede politiske orden nok til at retfærdiggøre regeringens handlinger. Disse spørgsmål er ikke nye eller banebrydende.
Det er de problemstillinger som Professor James Lin diskuterer i sin seneste klumme i maj udgaven af @IEEEorg Microwave Magazine. (1) Han inddrager udover ICNRIP og IARC også Nicolaus Copernicus og Galilei-inkvisition samt Einstein som eksempler på problemet.
ICNIRP fejler ved at ville “kvæle” NTP og Ramazzini.
I 2018 kom rapporten fra National Toxicology Program (NTP) (2) (3), der observerede to typer kræft hos laboratorierotter, der hele deres liv blev udsat for RF-stråling og senere kom Ramazzini Institute i Bologna, Italien, med sin rapport (4), hvor en omfattende undersøgelse af carcinogenicitet hos rotter med livslang eksponering for 2G/3G 1.800-MHz RF-stråling viste statistisk signifikant stigning i antallet af schwannomas i hjerterne på hanrotter for 0,1-W/kg RF-eksponering. ICNIRP burde derimod konkludere, at undersøgelserne peger på en kræftrisiko, skriver James Lin.
IARC’s klassificering
I modsætning hertil klassificerede WHO’s Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) i 2011 eksponering for RF-stråling som 2B – et muligt kræftfremkaldende middel. IARC havde evalueret de dengang tilgængelige videnskabelige undersøgelser og konkluderede, at selv om beviserne var ufuldstændige og begrænsede (især med hensyn til resultater fra dyreforsøg), at de epidemiologiske undersøgelser af mennesker rapporterede øgede sundhedsrisici for langtidsbrugere af mobiltelefoner. Disse risici omfattede gliomer (en type ondartet hjernekræft) og akustiske neuromer (eller akustiske schwannomas -en nonmalignant tumor af de auditive nerver på siden af hjernen). Alligevel var denne dokumentation tilstrækkelig stærk til at understøtte en klassificering af eksponering for RF-stråling, som mulig kræftfremkaldende for mennesker (5) (6).
Videnskaben har aldrig været blottet for politik
Hvordan kan der være så forskellige evalueringer og konklusioner af de samme videnskabelige undersøgelser? Mennesker er ikke altid rationelle eller så gennemsigtige som annonceret, og forskere er ikke uigennemtrængelige for interessekonflikter og kan være drevet af egocentriske motivationer. Mennesker træffer ofte valg og beslutninger, der trodser klar logik. Videnskaben har aldrig været blottet for politik, tro det eller ej, skriver Lin.
ALARA princippet
Mobiltelefoni og tilknyttede trådløse teknologier har, ud over enhver debat, bevist deres direkte fordel for mennesker. Men hvad angår dommen i forhold til sundhed og sikkerhed for milliarder af mennesker, der udsættes for unødvendige niveauer af RF-stråling over længere tid eller endda i løbet af deres levetid, er juryen stadig ude at votere.
Når man konfronteres med sådanne divergerende vurderinger af videnskab, skal ALARA – så lavt som rimeligt opnåeligt – praksis og princip følges for RF-sundhed og sikkerhed, skriver Lin.
ALARA står for “så lavt som det med rimelighed kan opnås”. Princippet betyder, at selvom det er en lille dosis, skal du prøve at undgå den, hvis du ikke har nogen fordel af den. For at gøre dette kan du bruge tre grundlæggende beskyttelsesforanstaltninger inden for strålingssikkerhed: tid, afstand og afskærmning.- så lavt som rimeligt opnåeligt – praksis og princip følges for RF-sundhed og sikkerhed.
James Lin er det første tidligere medlem af ICNIRP, der udfordrer industri NGO’ens eksponeringsretningslinjer. Kilder:
1) https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9393739/authors#authors
2) M.E. Wyde et al., “Virkningen af mobiltelefonradiofrekvensstråling på kropstemperaturen hos gnavere: Pilotundersøgelser af National Toxicology Programs efterklangskammereksponeringssystem”, Bioelectromagnetics, vol. 39, nr. 3, s. 190-199, 2018.
3) Teknisk rapport om toksikologi- og carcinogeneseundersøgelser i HSD: Sprague-Dawley SD-rotter, der udsættes for radiofrekvensstråling i hele kroppen med en frekvens (900 MHz) og gradueringer (GSM og CDMA), der anvendes af mobiltelefoner, 2018.
4) L. Falcioni et al., “Rapport om endelige resultater vedrørende hjerne-og hjertetumorer i Sprague-Dawley rotter udsat for prænatal liv indtil naturlig død til mobiltelefon radiofrekvens område repræsentant for en 1,8 GHz GSM base station miljøemission”, Miljø. Res., vol. 165, s. 496-503, aug. 2018.
5) R. Baan et al., “Carcinogenicitet af radiofrekvenselektromagnetiske felter”, Lancet Oncol., vol. 12, nr.
6) “Ikke-ioniserende stråling Del 2: Radiofrekvens elektromagnetiske felter”, IARC Monogr. Eval. Karcinog. Risici Hum., vol. 102, nr. 2, s. 1-460, 2013.

Dariusz Leszczynski: 5G tester grænserne for tillid
Dariusz Leszczynski skriver i sit senest indlæg om ICNIRP’s grænseværdier og hvordan ICNIRP-medlemmer begynder at fravige deres faste overbevisninger, når de bevæger sig i andre miljøer end ICNIRP’s egne.
Sikkerhed i henhold til ICNIRP Når temperaturen i humant væv ikke stiger med mere end 1 grader Celsius, anses strålingen af International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) for at være uskadelig for menneskers sundhed. Efter deres opfattelse er det strålingsniveau, der udsendes af trådløse enheder, der opfylder ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer, utilstrækkeligt til at forårsage en sundhedsskadelig temperaturstigning i humant væv. Desuden er der ifølge ICNIRP’s gennemgang af videnskaben ingen dokumenterede virkninger, der opstår uden en sådan temperaturstigning. (1)
Det er dog interessant at bemærke, at videnskabelige evalueringer foretaget af ICNIRP-eksperter ofte modsiges af forskere, der ikke er involveret i ICNIRP-aktiviteter. Endnu mere interessant er det, at ICNIRP-medlemmer, når de placeres i forskellige nationale videnskabelige komitéer i selskab med andre forskere, der ikke er ICNIRP, undertiden når frem til konklusioner, der modsiger ICNIRP’s udtalelser.
For nylig blev disse uenige udtalelser offentliggjort af:
BERENIS i Schweiz (2)
Nederlandenes sundhedsråd (3)
Rapport fra US FDA 2020 (4)
Hvad er ICNIRP?
For de fleste brugere af trådløs teknologi er ICNIRP blot et akronym. De hører, at ICNIRP hævder, at de kun arbejder ud fra videnskab, uden indflydelse, det være sig fra industrien eller fra statslige strålingsmyndigheder. Der er dog ikke mange brugere, der er klar over, hvordan ICNIRP fungerer i praksis:
De hører, at ICNIRP hævder, at de kun handler om videnskab, uden indflydelse, det være sig fra industrien eller fra statslige strålingsmyndigheder, men:ICNIRP er en gruppe på omkring et dusin forskere, der hævder at de ikke repræsentere nogen anden end dem selv.
ICNIRP hævder at være fri for enhver lobbyvirksomhed fra industrien og fra de nationale strålingsbeskyttelsesorganisationer.
Pensionerende medlemmer af ICNIRP erstattes af nye medlemmer, der vælges af nuværende medlemmer.
ICNIRP’s udvælgelseskriterier og deres begrundelse for at vælge bestemte nye medlemmer er ikke offentligt tilgængelige. Kun ICNIRP-medlemmer ved, hvorfor en person er blevet valgt til at deltage i deres gruppe.
ICNIRP er ikke ansvarlig over for nogen enhed for de videnskabelige beslutninger, de træffer.
Ingen har kontrol over, hvordan ICNIRP når frem til deres anbefalede sikkerhedsretningslinjer.
Der er ingen, der overvåger ICNIRPs aktiviteter.
ICNIRP har intet juridisk ansvar for deres videnskabelige udtalelser.
Det juridiske ansvar
ICNIRP-sikkerhedsretningslinjer er, hvad de siger, kun retningslinjer. Ingen er lovligt forpligtet til at bruge dem. Dette betyder, at selvom retningslinjerne viste sig at være fejlagtige, kan ingen juridisk sagsøge ICNIRP for denne fejl.
ICNIRP og 5G-sikkerhed
Den igangværende implementering af den nye 5. generation af trådløs kommunikation, 5G, har yderligere stimuleret debatten om gyldigheden af ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer. ICNIRP sikrer i sine sikkerhedsretningslinjer for 2020 (5) os, at brugernes sundhed vil blive fuldstændig beskyttetMen hvordan ved ICNIRP det?
Forskningen i millimeterbølger og sundhed er yderst begrænset.
Flere nyligt offentliggjorte videnskabelige vurderinger har søgt forskellige databaser, og har kun fundet et meget begrænset antal undersøgelser, der beskæftiger sig med de sundhedsmæssige virkninger af millimeter-bølger. Langt størstedelen af videnskaben offentliggjort på 5G millimeter-bølger beskæftiger sig med stråling målinger og dosimetri, ikke med de biologiske og sundhedsmæssige virkninger.
I 2019 udgav Simkó og Mattsson en anmeldelse af blot 97 eksperimentelle undersøgelser. (6)
I 2020 offentliggjorde Leszczynski en gennemgang af kun 99 eksperimentelle undersøgelser. (7)
I 2021 offentliggjorde Karipidis et al. en gennemgang af kun 107 eksperimentelle undersøgelser. (8)
Det meste af millimeterbølgeforskningen består af små, in vitro- eller dyreforsøg, der har ringe praktisk værdi, når det handler om at udvikle retningslinjer for beskyttelse af folkesundheden. Denne mangel på forskningsstudier forårsager forvirring og problemer inden for lokalsamfundene. Når brugerne beder om videnskabelig dokumentation for sundhedseffekterne af 5G millimeterbølger, får de ikke svar, fordi forskningen ikke er udført. Det er ikke muligt at bevise, at 5G er sikkert. Det ville imidlertid være muligt at udføre et tilstrækkeligt antal undersøgelser af 5G og sundhed for at vise, hvorvidt sundhedseffekterne er minimale eller endog ubetydelige. For nuværende eksisterer sådanne videnskabelige beviser ikke.
ICNIRP’s formand Rodney Croft
Interessant og bekymrende har ICNIRP’s formand Rodney Croft (9), professor i psykologi ved University of Wollongong i Australien, for nylig udtalt i et interview med “The Feed” på australsk tv den 16. juni 2020:
“Der er ingen skade forbundet med 5G”
“Se, det er meget sandt, at mængden af ​​undersøgelser, der specifikt ser på 5G, er meget begrænset, men fra et videnskabeligt perspektiv, der bare ikke er relevant”

Men der er derimod et presserende behov for at udføre en uafhængig validering af resultaterne af ICNIRPs gennemgang af videnskab og af gyldigheden af ​​ICNIRPs sikkerhedsretningslinjer, siger Dariusz Leszczynski. (10)
Dariusz Leszczynski: Adjunct Professor of Biochemistry, University of Helsinki. Ekspert i biologiske og sundhedsmæssige virkninger af trådløs stråling. I 2009 vidnede i det amerikanske Senat høring og i 2015 i canadiske parlament høring om sundhedsmæssige virkninger af trådløs stråling. Medlem af arbejdsgruppen i Det Internationale Kræftforskningscenter, der i 2011 klassificerede mobiltelefonstråling som et muligt kræftfremkaldende stof hos mennesker. Siden 2009 skriver videnskab blog om mobiltelefon stråling og sundhed ‘BRHP – Between a Rock and a Hard Place’.
Kilder:
1) Mere om ICNIRP se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
2) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/01/26/berneis-disagrees-with-icnirp/
3) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/09/05/significant-discrepancy-of-opinions-on-5g-and-health-between-icnirp-and-the-health-council-of-the-netherlands/
4) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/02/26/us-fda-2020-report-on-carcinogenicity-of-rf-emf-contradicts-safety-claims-of-icnirp/
5) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540320/
7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/
8) https://www.nature.com/articles/s41370-021-00297-6
9) Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
10) https://blogbrhp.medium.com/5g-is-testing-the-limits-of-trust-8180d578e140

Forskning

De negative sundhedskonsekvenser af 5G teknologien når de undersøges under virkelige forhold
Ronald N. Kostoff og hans forsketeam team har i en artikel fra januar 2020 analyseret forskningslitteraturen omkring sundhedsskaderne fra elektromagnetisk stråling.
Einar Flydal har nu frikøbt artiklen og sammen med Else Nordhagen fået den oversat til norsk. (1)
Artiklens konklusioner er lige til: Der foreligger klare beviser på skadevirkninger på folkesundheden.
De studier som ikke viser skader, er behæftet med forskellige fejl og mangler, f.eks. har man har testet med radiobølger som ikke indeholder pulsering, sådan som reel trådløs kommunikation gør. Og så er det ikke underligt at man ikke finder skader!
Pulseringen er skarpere og mere biologisk skadelig med nyere udstyr, hvad enten vi taler om 5G, Smart Meter elmålerne eller de nye, smart køleskabe, de iPods som folk putter i ørerne, eller samtalehøjtalerne som du kan placere i stuen og kan tale til – og hvad enten signalet er stærkt eller svagt.
Som Einar Flydal skriver: (men her med danske eksempler) Det er den slags viden som vores sundhedsmyndigheder hævder ikke kan passe fordi: forskningen “endnu ikke ved noget sikkert endnu” hvorudfra de altid konkluderer “at det er helt ufarligt” og at “man ikke skal være bekymret for sit helbred, når man bruger trådløs teknologi.” eller “vi (har) ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det.” Hertil henvises altid til ICNIRP samt at “På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløse netværk.”
Fra Indledningen
Trådløs kommunikation har spredt og spreder sig eksponentielt over hele kloden. Den version af mobil netværksteknologien som senest er integreret i vore liv kaldes 4G (fjerde generation), og den næste version (5G – femte generation) er under implementering. Hverken 4G eller 5G er blevet testet for deres sikkerhed med hensyn til risici i troværdige, virkelighedstro scenarier.
Det er alarmerende at mange studier som er udført i mindre udfordrende omgivelser, påviser skadelige virkninger fra strålingen. Denne artikel giver en oversigt over de medicinske og biologiske studier som har vært udført hidtil, med tanke på effekterne af trådløs stråling, og viser hvorfor disse studier er mangelfulde med hensyn til behandlingen af sikkerheden for biologiske skadevirkninger. Selv om vi ser bort fra, at der i dokumenterne mangler komponenter fra det virkelige liv, så som giftige kemikalier og biotoksiner som har en tendens til at forværre de negative virkninger af trådløs stråling, viser litteraturen at der er et meget relevant grundlag for bekymring om mulighederne for negative sundhedsvirkninger fra både 4G og 5G-teknologi. Studierne af den trådløs-strålings sundhedsvirkninger som er rapporteret i litteraturen bør anses som svært forsigtige i sine fund og konklusioner, og samt at de i væsentlig grad undervurderer skadevirkningerne af denne nye teknologi.
Påviste biologiske og sundhedsmæssige virkninger fra tidligere generationer af trådløs netværksteknologi
Samlet set viser litteraturgennemgangen at for højfrekvens-delen af spekteret (radiofrekvens, RF) kan RF-stråling lavere end de grænseværdier som følger af FCC’s retningslinjer føre til:
• kræftfremkaldende (hjernesvulster/gliom, brystkræft, akustisk neurom, leukemi, svulster i ørespytkirtlen),
• genotoksisitet (DNA-skade, hæmning af DNA reparation, kromatin-struktur),
• mutagenisitet (mutationer), teratogenisitet (fosterskader),
• neurodegenerativ sygdom (Alzheimers, Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)),
• neurologiske adfærdsproblemer, autisme, reproduktionsproblemer, afbrudt svangerskab, forhøjet niveau af reaktive oxygen-arter (ROS)/oxidativt stress, inflammation, apoptosis (celledød), brud på blod-hjerne-barrieren, forstyrrelser af epifysen/melatonin-produktion, søvnforstyrrelser, hovedpine, irriterbarhed, udmattelse, koncentrationsvanskeligheder, depression, svimmelhed, tinnitus, brændende og rødmende hud, fordøjelsesproblemer/forstyrrelser, skælving, hjerterytmeforstyrrelser,
• ugunstige virkninger på nervesystemet, cirkulationssystemet, immunsystemet, hormonsystemet, og skeletsystemet.
Set i dette perspektivet er RF en svært gennemgribende sygdomsårsag.
Fra konklusionen
Når vi korrigerer for reelle forhold, for eksempel under hensyntagen til 1) informationsindholdet i signalerne sammen med 2) bærerfrekvenserne og 3) andre toksiske stimuli i kombination med trådløs stråling, øges de skadelige virkninger forbundet med trådløs stråling markant. At sætte 5G-stråling oven på et allerede inkorporeret skadeligt trådløst strålingsmiljø vil forværre de negative sundhedseffekter, der har vist sig at være til stede. Langt mere forskning og test af mulige sundhedseffekter fra 5G under reelle forhold er påkrævet, inden yderligere udvikling kan forsvares.
Kilder:
1) Einar Flydals artikel med link til dokumentet:
https://einarflydal.com/2021/04/27/vi-har-frikjopt-og-oversatt-et-solid-belegg-for-helseskader-fra-5g-og-annet-tradlost/
Eller hent dokumentet her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/04/Kostoff-et-al-2020-Negative-helseeffekter-av-5G-Norsk-v.-1.0.pdf
2) Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.
Nye dokumenter pr. 6. april 2021
For at se abstrakter til de seneste papirer eller downloade 932-siders dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html
Oversigt i overskriftsform:
Nuværende fremskridt med effekten af ​​mobiltelefonstråling på sædkvaliteten: en opdateret systematisk gennemgang og metaanalyse af studier på mennesker og dyr.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749121005340
Protokol til personlige RF-EMF-eksponeringsmålingsundersøgelser i 5. generations telekommunikationsnetværk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8017841/
Ikke-ensartet eksponering for hornhinden fra millimeterbølger
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33760769/
Beskyttelse af befolkningens sundhed mod elektromagnetiske farer – udfordringer som følge af implementeringen af ​​5G-netværket planlagt i Polen [Artikel på polsk]
http://medpr.imp.lodz.pl/Ochrona-zdrowia-ludnosci-przed-zagrozeniami-elektromagnetycznymi-wyzwania-wynikajace,114069,0,2.html
Mobiltelefonbrugers alder eller varighed af opkald Moderat autonomt nervesystem? En metaanalyse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32468564/
Hvad er strålingen før 5G? En korrelationsundersøgelse mellem målinger in situ og i realtid og epidemiologiske indikatorer i Vallecas, Madrid
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33434609/
Alarm for elektromagnetisk forurening: Mikrobølgestråling og absorption i menneskelige organer og væv
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33566706/
Empirisk og modelleringsmetode til miljøindendørs RF-EMF-vurdering i komplekse højnode-densitetsscenarier: Casestudie om offentlige indkøbscentre
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9382976
Hæmatobiokemiske og histopatologiske ændringer i nyre og testikler på grund af eksponering af 4G mobiltelefonstråling hos mus
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X21001017
Virkningen af ​​4,5 G (LTE Advanced-Pro-netværk) mobiltelefonstråling på synsnerven
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33653184/
Potentiel indflydelse af prænatal 2,45 GHz radiofrekvens elektromagnetisk felteksponering på Wistar albino rotte testikler
https://www.hh.um.es/Articles-Proofs/18-331-manuscript.pdf
Svar på Melnick (2020)
https://doi.org/10.1097/hp.0000000000001269
Vurdering af personlig eksponering for Wi-Fi radiofrekvente elektromagnetiske felter i mexicanske mikromiljøer
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33673014/
Radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering og bidrag fra kilder i den almindelige befolkning: en organspecifik integrativ eksponeringsvurdering
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33654268/
Bevis for tilskuereffekt induceret af radiofrekvensstråling i en human neuroblastomcellelinie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33647301/
Virkningen af ​​pulserende elektromagnetiske felter på angiogenese
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33675261/
Virkninger af radiofrekvent elektromagnetisk stråling udsendt fra en mobiltelefonbasestation på redox-homeostasen i forskellige organer af schweiziske albinomus
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33687298/
Effekter af 1,5 GHz mikrobølgeeksponering med høj effekt på reproduktionssystemet hos hanmus
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33688776/
Retningsmæssig migration af brystkræftceller hindret af inducerede elektriske felter kan skyldes ledsagende ændring af metabolisk aktivitet
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bioe.2020.0048
Pulsvariation og eksponering for magnetfelt blandt lokomotivførere – En pilotundersøgelse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33644873/
Effekter induceret af et svagt statisk magnetfelt med forskellige intensiteter på HT-1080 fibrosarkomceller
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33735454/
Ingen beviser for genotoksicitet hos mus på grund af eksponering for magnetfelter med mellemfrekvens anvendt til trådløse strømoverførselssystemer
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33678242/
Erhvervsmæssig eksponering for ekstremt lavfrekvente magnetfelter og risiko for amyotrof lateral sklerose: Resultater af en gennemførlighedsundersøgelse for en samlet analyse af originale data
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.22335
Indflydelsen af ​​det ekstremt lave frekvens elektromagnetiske felt på klart celle renalt carcinom
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/3/1342/htm
Interferens mellem kardiovaskulære implanterbare elektroniske enheder fra statiske elektriske og magnetiske felter
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33710950/
Svømningens retning af havkat er lydhør over for magnetisk stimulering
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33667278/

Dødsfald: Stamfaderen til østblokkens radiofrekvente strålingsgrænser er faldet.
I årtier var russiske Yuri Grigoriev fyrtårnet over dem alle i russisk strålingsforskning. Hans restriktive grænseværdier fastholdes i Østblokkens gamle ledernation, selv om de forkastes af Vesten, hvor det især er strålemiljøaktivister, som bærer hans idéer og hylder ham. Tirsdag 6. april døde Yuri Grigoriev, 95 år gammel.
Læs Tabt Tråds beretning om Yuri Grigorievs’ betydning.
https://tabttraad.info/2021/04/11/dodsfald-stamfaderen-til-ostblokkens-radiofrekvente-stralingsgraenser-er-faldet/

Den fulde rapport fra BERENIS: Det er udenfor enhver tvivl at eksponering for elektromagnetiske felter øger oxidativ stress og har helbredsmæssige konsekvenser.
BERENIS (1) (officiel schweizisk ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling) offentliggjorde den 6. april 2021 den fulde rapport (2) i et fagfællebedømt forskningstidsskrift med en opdateret vurdering af sammenhængen mellem oxidativ stress (3) og eksponering for magnetiske og elektromagnetiske felter og deres formodede virkninger på helbredet.
Rapportens konklusioner blev den 21. januar i år offentliggjort et nyhedsbrev. (4)
Fra rapportens konklusion:
“En tendens, der er tydelig, selv når man tager de metodiske svagheder i betragtning, nemlig at EMF-eksponering, selv i det lave dosisinterval, meget vel kan føre til ændringer i den cellulære oxidative balance. Organismer og celler er i stand til at reagere på oxidativ stress, og mange observationer efter EMF-eksponering peger på en tilpasning efter en genopretningsfase. Uønskede tilstande, såsom sygdomme (diabetes, neurodegenerative sygdomme), kompromitterer kroppens forsvarsmekanismer, herunder antioxidantbeskyttelsesmekanismer, og personer med sådanne allerede eksisterende tilstande er mere tilbøjelige til at opleve helbredseffekter. Undersøgelserne viser, at meget unge eller gamle individer kan reagere mindre effektivt på oxidativ stress, hvilket naturligvis også gælder for andre stressfaktorer, der forårsager oxidativ stress. Yderligere undersøgelser under standardiserede betingelser er nødvendige for bedre at forstå og bekræfte disse fænomener og observationer.”
Kilder og noter:
1) BERENIS – schweizisk ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling. FOEN – Federal office of the environment – har udnævnt en høringsgruppe af schweiziske eksperter fra forskellige discipliner med videnskabelig kompetence vedrørende elektromagnetiske felter og NIR -The Noise and Non-Ionising Radiation (NIR) Division. Høringsgruppen påbegyndte sit arbejde i juli 2014. Gruppens eksperter screener regelmæssigt den videnskabelige litteratur og vurderer de publikationer, som de finder relevante for beskyttelse af mennesker mod potentielt skadelige virkninger.
2) Den fulde rapport:
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772/htm#
3) Oxidativ stress er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter i kroppen. Frie radikaler er iltholdige molekyler med et ujævnt antal elektroner. Det ujævne antal giver dem mulighed for nemt at reagere med andre molekyler. Frie radikaler kan forårsage store kæde kemiske reaktioner i kroppen, fordi de reagerer så let med andre molekyler. Disse reaktioner kaldes oxidation. De kan være gavnlige eller skadelige.
Antioxidanter er molekyler, der kan donere en elektron til en fri radikal uden at gøre sig ustabil. Dette får den frie radikaler til at stabilisere sig og blive mindre reaktiv.
Virkninger af oxidativ stress på kroppen
Oxidation er en normal og nødvendig proces, der finder sted i kroppen. Oxidativ stress, på den anden side, opstår, når der er en ubalance mellem de frie radikalers aktivitet og antioxidant aktivitet. Når de fungerer korrekt, kan frie radikaler hjælpe med at bekæmpe patogener. Patogener fører til infektioner.
Når der er flere frie radikaler til stede, end der kan holdes i balance af antioxidanter, kan de frie radikaler begynde at gøre skade på fedtvæv, DNA, og proteiner i kroppen. Skaderne kan over tid føre til et utal af sygdomme. Det drejer sig bl.a. om:
– diabetes, – åreforkalkning, – inflammation, – forhøjet blodtryk – hjertesygdomme – neurodegenerative sygdomme som Parkinsons og Alzheimers – Cancer Oxidativ stress bidrager også til aldring.
4) Nyhedsbrevet findes her:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html?

Trådløse teknologier og risikoen for uønskede sundhedseffekter i samfundet. En retrospektiv etisk risikoanalyse af retningslinjerne for sundhed og sikkerhed.
Abstrakt
Digitale trådløse teknologier anvender i stigende grad radiofrekvent ikke-ioniserende stråling (NIR/RFR) til trådløs kommunikation. Tidlig trådløs teknologiinnovation fokuserede på militære, luftfarts- og telekommunikationsapplikationer, såsom radar- og mikrobølgekommunikation. Men i 1980’erne begyndte udbredelsen af ​​kommercielle forbrugerorienterede trådløse cellulære telekommunikationssystemer. Mens bekymringen for skadelige sundhedseffekter fra eksponering for RFR dukkede op i den militærindustrielle kontekst i 1950’erne, var det først i begyndelsen af ​​1990’erne, at der kom et institutionelt svar på opfordringer for grænseværdier til beskyttelse af sundhed samt sikkerhed. Desværre var disse retningslinjer kun baseret på NIR/RFR termiske (varme) risici – videnskabs- og teknologieksperter ignorerede og affærdigede en betydelig mængde forskning, der fandt negative sundhedseffekter ved ikke-termisk eksponering. I 2020 var denne forskningsgruppe vokset betydeligt. Af grunde, der er uklare for involverede forskere, forbliver retningslinjerne fra 1990’erne uændrede. Denne undersøgelse gennemfører en stiforfatningsanalyse (PCA) og en retrospektiv etisk risikoanalyse (eRA) for at hjælpe med at skabe en forståelse for, hvordan de historiske retningslinjer blev nået, og hvorfor de forbliver uforanderlige overfor ændringer. Undersøgelsen finder potentielt uetisk adfærd hos en række institutionelle og organisatoriske aktører, hvis konsekvens betyder en væsentlig risiko for voksne og børns sundhed og velfærd.” (1)
Fra konklusionen
“En strategi for at så tvivl om kræftrisici blev etableret for årtier siden og er nu vedtaget og implementeret på en mere sofistikeret måde af telebranchen med hensyn til RF-EMF-risici for mennesker og miljø. Industrien har den økonomiske magt, adgang til politikere og medier, mens de berørte mennesker ikke bliver hørt. (Hardell and Carlberg (2021, p.10))
“Det eneste håb, der kan tilbydes, er, at den udbredte brug af trådløse teknologier er relativt ny. Hvis vi handler nu med at informere samfundet om de kendte risici, som vores trådløse teknologier udgør, kan borgerne få mulighed for at lære at bruge deres digitale teknologier til at berige deres liv og levebrød uden at bringe deres sundhed og trivsel samt deres børns liv i fare. Og dette vil også stimulere innovation inden for kommunikation og hjælpe med at diversificere måderne, hvorpå vi kan kommunikere effektivt via både kabelforbundet og trådløs teknologi. Men først er vi nødt til at bekæmpe bedrag og benægtelse af egeninteresser. Vi er nødt til at sikre, at politikere og politikere bliver informeret om de reelle fakta, ikke kun branchens perspektiv, samt at sikre, at de handler etisk og af hensyn til folkesundhed og velvære.”
Tom Butler (*) påviser – omhyggelig og detaljeret – i hans rapport på ialt 37 sider, hvordan ICNIRP, teleindustriens NGO som uden at skulle stå til regnskab for nogen udarbejder de “anbefalede grænseværdier”, ganske enkelt er et værktøj for at tilpasse forskningen og overbevise politikere samt opinion om at elektromagnetiske stråler ikke kan give sundhedsskader.
Figur 3 opsummerer de forskningsresultater, der er citeret i dokumentet om de skadelige helbredseffekter af RFR-eksponering forårsaget af oxidativ stress (se Kostoff et al., 2020). Det giver de tvingende grunde til, hvorfor øjeblikkelig handling er nødvendig, samt opsummerer beviset for risici og indikerer den rolle, som oxidativ stress spiller i de forskellige påvirkninger på menneskers sundhed og trivsel.
Kan være et billede af tekst(*) Professor Tom Butler er samfundsforsker ved University College Cork. Han er tidligere satellit- og mikrobølgekommunikationsingeniør amts it-professionel og er mere end bekendt med de traditionelle sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med mikrobølge-RFR. I en forskningssammenhæng er Butler tidligere forskningsstipendiat i Irland, principal investigator (PI) for Governance Risk and Compliance Technology Centre (2013-2018), PI for SmaRT og SamRT4Reg Commercialisation Fund Projects (2017-2019) og Co-PI for to Marie Skłodowska-Curie Career-FIT Fellowships in Artificial Intelligence (2019-2022).
Med over 8,5 millioner euro i forskningsmidler til anvendelse af digitale teknologier til dato har han 220 publikationer og 11 opfindelser bag sig. Butler er medlem af Europa-Kommissionens ekspertgruppe om lovgivningsmæssige hindringer for finansiel innovation (ROFIEG) inden for fintech, medlem af Global RegTech Council, og medlem af Financial Industry Enterprise Data Management Council (EDMC).
Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/04/Butler-Tom-Wireless-Technologies-Ethical-Risk-Analysis-Working-Paper-Univ.-Cork-2021.pdf

Overvågning

GDPR: Danmark er midt i et glidende statskup fra statsadministrationens side.
Regeringens life science-strategi er reelt “datahvidvask, hvor statsmagten bruges til at tvangsovervåge og detailprofilere borgerne,” skriver Stephan Engberg i Altinget. (1)(2)
På treårsdagen for GDPR (3) er det slående, hvordan den danske stat systematisk har forsøgt at omgå, ignorere og underminere GDPR. Intetsteds er dette problem så åbenlyst som i regeringens Strategi for life science.
Strategien ser borgerne som statens ressourcer. De skal overvåges, profileres og administreres, samtidig med at man vil profitere på at stille disse tvangsopsamlede persondata til rådighed for systematisk kommerciel misbrug.
Tvangsovervågning krydret med propagandaretorik
Man har allerede igangsat markedsføringskampagnen for at tilbyde udenlandske virksomheder adgang til at eksperimentere på danskerne med afgang til borgernes mest sensitive data. (4)(5)
Strategien er behørigt krydret med propagandaretorik om, at tvangsovervågningen selvfølgelig er “for patientens skyld” uden at tage ansvar for de langt større negative sideeffekter eller overveje lovlige og samfundsgavnlige alternativer.
Tilgangen er udtryk for larmende mangel på indsigt og respekt for digital sikkerhed, økonomi og borgerrettigheder, når man sætter et falsk modsætningsforhold op mellem retssikkerhed og samfundsøkonomi.
Læs hele artiklen.
Citat fra investindk.com. (6) Det er lige før der står, at danskerne er nogle godtroende fjolser:
“I Danmark er hele vores samfund baseret på en gensidig vilje til at stole på andres ord og handlinger. Det er smøremidlet, der reducerer omkostningerne ved transaktioner mellem mennesker, virksomheder og myndigheder og minimerer risikoen, når man starter et nyt foretagende. For at sige det enkelt, tillid øger forretningsaktiviteter, beskæftigelse og velstand.
Kilder:
1) https://www.altinget.dk/digital/artikel/debattoer-danmark-er-midt-i-hvad-der-reelt-maa-betegnes-som-et-glidende-statskup-fra-statsadministrationens-side
2) Stephan Engberg: Ejer af Priway og stifter af Citizen First. Kandidatgrad i Computer Science and Business Administration (CBS, 1995)
3) GDPR: Databeskyttelsesforordningen (også kaldet persondataforordningen) er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU). Forordningen omtaltes ofte blot som GDPR baseret på forkortelsen af det formelle engelske navn (General Data Protection Regulation). Forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018, og afløser databeskyttelsesdirektivet, der blev gennemført i dansk ret via Persondataloven.
https://da.wikipedia.org/wiki/Databeskyttelsesforordningen
4) https://www.denoffentlige.dk/din-dna-til-salg-staten-vil-tjene-paa-dna-sundhedsdata-og-forsoeg-paa-mennesker
5) https://www.regioner.dk/media/3759/270916-startwithdenmark2016-fullreport.pdf
6) https://investindk.com/publications/denmark-best-for-business

Overvågning: ‘Det handler om tryghed’ lyder det.
For at øge trygheden og minimere risikoen for at bryde reglerne har en lang række butikscentre landet over installeret teknologi, der kan overvåge kundestrømmene ved ind- og udgangen, skriver DR.
Sådan har det lydt hver gang, at der er sat mere overvågningen ind: Tryghed, landets sikkerhed osv. Hver gang er overvågningen blevet vedvarende trods at den umiddelbare fare var forsvundet.
Claus Brændgaard, der er centermanager i Bruuns Galleri i Aarhus uddyber til DR:
 Det er egentlig en teknologi, vi har anvendt i mange år, ligesom lufthavne også overvåger antallet af mennesker. Det nye – som skyldes corona – er, at vi nu kan følge med hele tiden og se antallet med det samme, hvor vi før skulle vente et døgn. Det betyder, at vi kan reagere på det og dokumentere det, hvis myndighederne dukker op og kræver det.
– Teknologien fungerer ved, at et kamera filmer alle dem, der går ind og ud. Ikke på den måde, at man kan se ansigtet, men kameraet registrerer og tæller alle personer. Det handler om sikkerhed, siger han videre.
Jesper Faurholdt er administrerende direktør for selskabet Danske Shopping centre, der har 18 centre som medlemmer. Blandt dem Glostrup Shopping center, City2 i Taastrup og Randers Storcenter:
 Kunders og ansattes sikkerhed og tryghed har hele tiden været i fokus, og derfor bruger vi det her system med digitale tællere. Det er ikke et krav fra myndighedernes side – det er noget, vi selv har iværksat.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/robotkameraer-foelger-med-naar-du-gaar-ind-og-ud-af-genaabnede-storcentre-det

Europa-Kommissionen foreslår at forbyde kunstige intelligenssystemer, som anvendes til “vilkårlig overvågning”. Men der er et men!
Udkastet til en forordning beskriver ifølge EURACTIV overvågningsmetoder som dem, der inkluderer “overvågning og sporing af fysiske personer i digitale eller fysiske miljøer såvel som automatiseret sammenlægning og analyse af personoplysninger fra forskellige kilder”.
Derudover foreslår Kommissionen forbud mod brugen af ​​kunstig intelligensapplikationer, der krænker Unionens værdier eller krænker menneskerettighederne. Det inkluderer AI-systemer, der manipulerer menneskelig adfærd, og forudsigelige AI-systemer, der er målrettet mod sårbare.
Udkastet, som Politico først rapporterede om tirsdag (13. april), bestemmer imidlertid, at sådanne forbud ikke gælder for EU-regeringer og offentlige myndigheder, når de udføres “for at beskytte den offentlige sikkerhed.”
Dette betyder, at EU-regeringer i fremtiden kan retfærdiggøre brugen af ​​påtrængende AI-applikationer af sikkerhedsmæssige årsager.
Udkastet forbyder også en praksis med ‘social scoring’ i AI-applikationer, en teknologi, der er berygtet fra Kinas centraliserede sociale kreditvurderingssystem.
Forslaget, der skal fremsættes af Kommissionens administrerende næstformand for digital, Margrethe Vestager, den 21. april, kommer som en opfølgning på Kommissionens hvidbog om kunstig intelligens fra sidste år, som lagde grunden til nye regler mod AI-teknologi, der anses for at have ‘høj risiko’.
https://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-to-ban-indiscriminate-surveillance-in-leaked-ai-plans/

Mere AI-dreven overvågning i Storbritannien.
Fornyet bekymring over sikkerheden på offentlige gader, især for kvinder, har fået den britiske regering til at annoncere en fordobling af en “Safer Streets” -fond til £ 45 millioner bl.a. til brug for CCTV (1) på offentlige områder som parker, pladser m.fl.
Storbritannien omtales ofte som den mest overvågede nation på jorden. Den første bølge af overvågningskameraer startede for 30 år siden, og i 2013 blev det anslået, at 5,9 millioner enheder var sat op på britiske gader. Det tal er må formodes at være langt højere i dag, i kraft af let tilgængelige kompakte kameraer som dashcams, bodycams og dørklokkekameraer.
Hovedparten af CCTV-kameraerne i Storbritannien er privatejede – enten opstillet af virksomheder, der ønsker at beskytte deres lokaler eller er knyttet til private boliger af sikkerhedshensyn. Det formodes at kun 1 ud af 70 CCTV-kameraer statsejede, og mange af disse er placeret i og omkring offentlige bygninger.
I forhold til at beskytte mod kriminalitet har det ført til bekymring for, at kameraerne i virkeligheden blot fortrænge kriminaliteten fra de centrale overvågede områder og ud i boligområderne. Det skriver The Conservation i deres nyhedsbrev. (2)
Kilder:
1) https://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television_camera
2) https://theconversation.com/ai-driven-cctv-upgrades-are-coming-to-the-worlds-most-watched-streets-will-they-make-britain-safer-157789Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
30. marts 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Hermed nyhedsbrevet for marts måned. En måned hvor der bl.a. har været Kvindernes Kampdag og 5G Global Protest Day. Desværre bliver mange vigtige temaer glemt, overset eller pakket væk i denne corona tid. Men det er vigtigt at vi holder fast og får givet vigtig, nødvendig information samt viden videre. Det gælder f.eks. konsekvenserne af det stigende hjemmearbejde ift. strålingen, men også den stigende overvågning af vores samfund både fra myndigheder og industri.
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Underskriftindsamling
– ICNIRP
– Wi-Fi og mobiltelefon
– SpaceX protest
– IoT
– Forskning
– 5G modstand
– Overvågning
– EU
– Wi-Fi i skolerne

Underskriftsindsamling
Vær med til at lægge pres på WHO for lavere EMF-eksponeringsgrænser 
Støt op med din underskrift. Brevet vil blive sendt til Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO bliver bedt om omgående at anbefale mere restriktive grænser for menneskers eksponering for elektromagnetisk stråling (EMF).
WHO har vedtaget grænser foreslået af ICNIRP, der kun er baseret på kortsigtede effekter (termiske effekter), som ikke svarer til den nuværende langsigtede profil for brugen af de tilgængelige teknologier, for eksempel radiobasestationer (RB) , trådløse routere, smartphones, smartwatches, tablets, notebooks, bluetooth osv.
Flere vigtige appeller, resolutioner, undersøgelser og artikler er blevet udsendt i de senere år af det videnskabelige samfund, der alle advarer folkesundhedsmyndighederne om den nødvendige reduktion af eksponeringsgrænserne til og højfrekvente elektromagnetiske felter. 
Gå ind og underskriv, læs brevet samt se listen med de anerkendte forskere som står som medunderskrivere.
https://www.change.org/p/letter-to-the-who-for-lower-emf-exposure-limits-carta-%C3%A0-oms-para-limites-de-exposi%C3%A7%C3%A3o-eletromagn%C3%A9tica-emf-mais-restritivos

ICNIRP
Hvordan ved ICNIRP, at ICNIRP’s grænseværdier for elektromagnetisk stråling giver beskyttelse, når ICNIRP selv gennem udtalelse fra sin formand Rodney Croft indrømmer – der er ingen forskning, men … vi, ICNIRP, har ikke brug for forskning 
ICNIRP (1) anbefaler retningslinjer for stråling, som er vigtige for teleindustrien. Enhver, der måtte hævde, at der ikke er nogen indflydelse, og interaktion mellem disse enheder er naiv.
Det skriver Dariusz Leszczynski i sit nyhedsbrev den. 22. marts 2021. (2)
I 2020 har ICNIRP offentliggjorde opdaterede retningslinjer for EMF-eksponeringer, som udelukkende betragter termiske effekter af strålingseksponering som kilden til eventuelle sundhedseffekter. Efter ICNIRP’s opfattelse er forebyggelse af termiske effekter ved de nuværende anvendte sikkerhedsgrænser tilstrækkelig til at beskytte brugernes sundhed.
Der eksisterer dog en lang række af eksperimentelt observationer på biologiske virkninger, induceret i dyr eller celler dyrket i laboratorium, ved eksponering for strålingsniveauer, der ligger langt under de nuværende eksponeringsgrænser, som er indstillet af ICNIRP.
Så medmindre alle de forskere, der har observeret disse effekter, hallucinerer, er der noget galt med ICNIRP’s synspunkter.
Leszczynski påpeger det interessante i at evalueringer fra ICNIRP ofte modsiges af forskere, der ikke er involveret i ICNIRP-aktiviteter. Og mere interessant er at ICNIRP-medlemmer, når de placeres i forskellige nationale videnskabelige komitéer, kommer til konklusioner, der modsiger ICNIRP-udtalelser.
5G
Den igangværende implementering af 5G, har yderligere stimuleret debatten om gyldigheden af ​​retningslinjerne fra ICNIRP.
ICNIRP forsikrer, at sikkerhedsretningslinjer vil beskytte brugerne, uanset hvad. Hvordan ved ICNIRP dog det?
Forskningen på millimeterbølger og sundhed er meget begrænset. Langt størstedelen af de​ offentliggjort rapporter om 5G millimeterbølger beskæftiger sig med strålingsdosimetri, ikke med biologiske og sundhedsmæssige effekter.I 2019 offentliggjorde Simkó og Mattsson en gennemgang af kun 97 eksperimentelle undersøgelser. (3)
I 2020 offentliggjorde Leszczynski en gennemgang af kun 99 eksperimentelle undersøgelser. (4)
I 2021 offentliggjorde Karipidis et al. en gennemgang af kun 107 eksperimentelle undersøgelser. (5)
Leszczynski gør opmærksom på at størstedelen af ​​denne forskning er små in vitro- eller dyreforsøg, der praktisk talt er ubrugelige, når de udvikler folkesundhedsbeskyttelsesudtalelser.
Kilder:
1) ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) er en privat komité (https://www.icnirp.org/) som er registreret i Tyskland. Her har ICNIRP lokaler hos den tyske strålebeskyttelsesmyndighed som den også får støtte fra. ICNIRP er ikke international på anden måde end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP indstiller ikke grænseværdier, men udarbejder beregningsmetoder til indstilling af grænseværdier.
ICNIRP er selvsupplerende og medlemmerne består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til el- og mobilindustrien og det militærindustrielle kompleks. ICNIRP er altså på ingen måde et lægefagligt ekspertpanel som f.eks. IARC (International Agency on Research on Cancer). ICNIRP er heller ikke en FN (WHO) eller EU-organisation eller et officielt regeringsorgan. ICNIRP er derfor ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer.
Mere om ICNIRP se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
2) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/overwhelming-power-of-icnirp-opinions-through-backing-from-gsma-mwf-telecoms-who-and-governmental-agencies-like-arpansa-bfs-tno-stuk-et-al-meekly-follow-and-disseminate-misinformation-on/
3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540320/
4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/
5) https://www.nature.com/articles/s41370-021-00297-6

Wi-Fi og mobiltelefon
Det kan ikke siges for tit: Din smartphone er altid aktiv og udsender stråling, selv når du ikke bruger den 
Din smartphone må aldrig være i kontakt med din krop eller hovedet. Den er nemlig altid aktiv og udsender stråling, selv når du ikke bruger den til at foretage et opkald. En eksponering der ofte er helt ukendt af brugerne.
Hvordan beskytter du dig?Undgå så vidt muligt den direkte kontakt af din mobiltelefon med din krop:
Lad den aldrig være i lommerne (bukser, skjorter osv.).
Holde den ikke i hånden, men læg den i nærheden af ​​dig, hvis du ikke bruger den.
Læg den slet ikke i din bh hvis du er kvinde
Brug altid tasker eller udvendige lommer på jakker og frakker, når du rejser med din smartphone.
Brug stemmekommandoer til at starte et opkald eller søgning.
Ring aldrig med mobiltelefonen ved øret:Brug højttaler- eller videofunktionen på din smartphone.
Til “fortrolige” samtaler skal du bruge et håndfrit sæt kaldet “Air tube”. Det medfølgende sæt vil koncentrere strålingen i øregangen. Ledningen fungerer som en antenne.
Og vigtigst brug altid områder med god dækning (3 og 4 søjler på din mobilskærm)
Undgå at foretage telefonopkald, mens du rejser (bil, tog, metro osv.) Eller i områder med dårlig forbindelse (1 og 2 barer på din mobilskærm). Når din mobiltelefon tændes, vil du blive eksponeret endnu mere.
Overhold hvileperioden, som er afsat til søvn:Læg aldrig din smartphone under hovedet eller puden
Læg den væk fra din seng og om muligt i flytilstand (din mobiltelefon vil påvirke din ro og din psykologske balance på grund af en forringet og ikke afslappet søvn)
Og til patienter og andre med hjerteimplantater:
Hjertepatienter bør undgå at have deres telefoner i kontakt med kroppen, især i en skjorte eller en jakkelomme 
https://www.phonegatealert.org/comment-bien-se-proteger-des-ondes-de-nos-telephones-portables

Phonegate: Opdateret liste over sundhedsfarlige mobiltelefoner 
Til dato (25. marts 2021) er 27 forskellige modeller af mobiltelefoner, der er farlige for brugernes sundhed, enten blevet fjernet fra det franske marked eller har haft deres SAR (Specific Absorption Rate) underlagt en softwareopdatering.
Blandt de senest testede med en ikke-acceptabel SAR værdi for torso, er Nokia 7 Plus-smartphonen (DAS 3.48 W/kg) og Sony XPERIA 5 (2,64 W/kg). Producenten HMD GLOBAL OY (Nokia) har modtaget en økonomisk straf på 7.500 euro. I marts 2021 blev en smartphone solgt af Boulanger-distributøren (EssentielB HeYou 60) med en “risikabel” SAR værdi for torso og lemmer på henholdsvis 2,86 W / kg og 5,26 W / kg sanktioneret for at overskride grænseværdien.
Gå ind og find listen (1) samt de mere end 250 andre modeller, der i Frankrig er solgt inden juni 2017, og som enten skal trækkes tilbage eller opdateres efter varsel fra det franske sundhedsagentur (ANSES) i slutningen af 2019 og regeringen.
Den franske regering og slet ikke den danske har på trods af flere relanceringer, stadig ikke truffet nogen foranstaltninger for at beskytte forbrugernes sundhed.
Kilde:
1) https://www.phonegatealert.org/france-liste-des-telephones-portables-retires-ou-mis-a-jour-pour-tromperie-et-mise-en-danger-des-utilisateurs
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

Stråling fra mobiltelefoner udgør en ubestridelig sundhedsfare 
Producenterne af mobiltelefoner gør alt, hvad der står i deres magt for at sikre, at farligheden af deres produkter ignoreres. Desværre har de i deres bestræbelser støtte fra de offentlige myndigheder.ANFR, det officielle organ, der tester telefoner i Frankrig, har nægtet at frigive sine fund fra enheder, der overstiger den godkendte elektromagnetiske bølgefrekvens (SAR).
Test på kroppen udføres i for stor afstand fra kroppen, mens en mobiltelefon i lommen eller mod kinden er direkte i kontakt med kroppen. Dette betyder, at vi udsættes for eksponeringer 10 gange højere end de angivne, langt over det, der er rimeligt for helbredet.
Telefoner testes typisk af enheder som er doneret af virksomhederne og ikke af enheder købt i butikker.
Der er software, der har til formål at reducere bølgehastigheden i testfaserne. Det er derfor langt til det maksimale niveau, som enheden er i stand til at opnå i tilfælde af dårlig modtagelse af netværkssignalet.
Teleindustrien styrer medierne enten direkte – for eksempel er Xavier Niel, chefen for Free, en af ​​verdens største aktionærer – eller indirekte ved at finansiere reklame.
Når dette er alvorligt, skyldes det også at det i dag er svært at have et socialt liv uden at gøre brug disse enheder.
Smartphones forårsager reelle sundhedsskader
Tilfældene af de mest aggressive hjernecancer – glioblastomer – er mere end firdoblet i Frankrig i de sidste 30 år.
De hyppigste kræftformer hos de 20/49-årige er tarmcancer, som konstant øges i alle unge vestlige befolkninger (1). Dette skyldes, at unge voksne systematisk placerer deres mobiltelefoner i lommerne, enten på maven eller i bukserne.
I artiklen af Dr. Thierry Schmitz (2) henviser til citater af professor Dariusz Leszczynski fra bogen Phonegate skrevet af Marc Arazi:
”Sammenfattende er det kendt, at den stråling, der udsendes af 1G til 4G, påvirker udviklingen af ​​menneskelig hjernecancer og udviklingen af ​​kræft hos dyr ved termiske og ikke-termiske mekanismer, udløst af aktivering af cellulært stressrespons. […]”
”Afslutningsvis antyder de oplysninger, der hidtil er indsamlet om de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af 1G til 5G mobile kommunikationsenheder, at der er tilstrækkelige grunde til at anvende forsigtighedsprincippet som specificeret af EU.”
”Da implementeringen af ​​nye teknologier skal fortsætte, er det nødvendigt at tage stilling til, om alt absolut skal være trådløst.”
”Især bør brugen af ​​fiberoptisk teknologi betragtes som en pålidelig erstatning for trådløs teknologi, når det er muligt eller muligt.”
5 meget enkle tip til at beskytte dig mod strålerne
(fra artiklen)Isoler: aktuelle modemer eller “bokse” kan nu indpasses i isolerende kasser. Der er også program rettelser for at reducere overdreven emission fra smartphones uden at sænke deres modtagekapacitet.
Sluk for din telefon, når du er på farten, hvad enten du er i bilen, på toget eller i metroen. Ikke kun udsender det meget intenst at opfange et svagt signal, disse emissioner forstærkes yderligere af stedets interne efterklang.
Beskyt dig selv om natten: Sluk for Wi-Fi om natten, sov ikke med smartphonen i samme rum som dig selv og vælg helst et mekanisk vækkeur.
Cover Up: Der er tørklæder tilgængelige i dag, der kan beskytte skjoldbruskkirtlen fra bølger. Anti-wave underbukser er originale, men for dyre til daglig brug.
Undgå trådløse headset for enhver pris, som også er kræftfremkaldende. Brug et almindeligt håndfrit headset eller blot højttaleren.
Kilder:
1) https://electrosensible.info/2019/06/03/cancers-colorectaux-le-portable-dans-lequation/
2) http://www.ardenneweb.eu/reportages/scandale-phonegate-surexposes-et-en-danger-face-aux-ondes
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

Sundhedsudfordringerne når arbejde og undervisning flytter hjem – herunder smitte
Einar Flydal har gjort sig nogle betragtninger over, hvordan hjemmearbejde og hjemmeundervisning kan bidrager til at gøre os mere sårbare overfor bl.a. smitte fra corona. (1)
Når vi flytter arbejde og skole hjem sidder vi længere foran vores pc eller tablet, og vi bruger mere tid online, bl.a. fordi møder og undervisning går over Zoom eller andre platforme. WiFi-routeren er formentlig også placeret meget tættere på dig. Det giver både mere direkte, men også mere langsigtede eksponering for elektromagnetisk stråling (EMF) end man ville få på arbejde eller skole. Hertil kommer Smart Meter måleren. 
Stress
Einar Flydal trækker en model frem (2) som viser, hvordan en række miljømæssige stressfaktorer – ganske specifikke fysiske såvel som mentale – skaber nitrosativ stress inde i cellerne, dvs. en stigning i nitrogenoxid. Derefter finder en hel række andre ændringer sted i celler, ændringer der bl.a. sænker energiproduktionen (ATP) og forårsager træthed, svækker melatoninproduktionen, hvilket fører til dårligere søvn og flere DNA-beskadigelse samt inflammatoriske tilstande i kroppen.
Øget EMF-eksponering vil ligeledes resultere i et svækket immunsystem og Flydal henviser her til Ronald N. Kostoff (2019 (2). Empiriske fund bekræfter, at den miljøstress, der typisk vil stige hjemme under de nye forhold – nemlig elektromagnetisk stråling – statistisk set vil føre til et svækket immunsystem. Man må således forvente større modtagelighed for infektion, når man først udsættes for en eller anden infektionskilde, skriver Flydal.
Konklusionen bliver en meget enkel model for hjemmekontorets og skolens effekt på infektion (se illustration).


En enkel model og en ond cirkel
Modellen siger, at øget EMF-eksponering fører til et svækket immun system, et svækket immun system resulterer i mere virusinfektion, mere virusoverførsel resulterer i mere hjemmearbejde og hjemmeundervisning. Konsekvensen bliver at EMF-eksponeringen bliver høj, og immunforsvaret holdes derfor nede, og flere mennesker vil blive inficeret osv.
En sådan ond cirkel kan forventes at resultere i øgede helbredsproblemer, såvel akutte som over tid, af en art, der er forbundet med EMF-eksponering fra elektromagnetiske stråler.
Der kan være mange andre faktorer i spil. For eks. at isolationen reducerer infektionen stærkere, end svækkelsen af ​​immun systemet øger den. Så hvad det samlede resultat er, modellen giver ikke information om.
Gør de egne observationer
Hvis infektionen ikke øges, vil de typiske helbredsproblemer fra strålingen stadig vise sig. Der er mange, der vil klage f.eks. over “Zoom træthed” i forbindelse med fjernundervisning. De, der forsker i pædagogiske spørgsmål omkring onlineundervisning, skriver Flydal, bør også se nærmere på, om der er en faktor, de har overset: de biologiske virkninger af strålingen.
Hvad kan man selv gøre?
For at reducere EMF-eksponeringen kan duudskift Wi-Fi med Ethernet-kabler
slå bredbånd fra på din mobil. Gennemse i stedet på den kablede pc, sig nej til de tilbud, der nu kommer om “fast trådløst bredbånd”
reducere mobilopkald (f.eks. skift til fastnet eller fiberbredbånd i stedet).
Brug et headset med en ledning, når du stadig bruger din mobiltelefon, og placer mobiltelefonen længere væk, når den ikke er nødvendig
få mus og tastatur med kabel i stedet for trådløst,
sluk alt trådløst om natten
få mikrobølgerne fra Smart Meter måleren stoppet
Kilder:
1) https://einarflydal.com/2021/03/20/spekulasjon-om-hjemmekontor-skole-og-smitte/
2) UROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme. Side 12.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017-1.pdf
3) https://smartech.gatech.edu/handle/1853/61946

Olle Johansson: Fuck your telephone 
Hvad får en ass. professor Olle Johansson til at sætte en sådan overskrift i Newsvoice den 17. marts 2021? (1)

Såmænd blot denne kendsgerning: “Den nuværende reproduktive situation kan ikke fortsætte meget længere uden at true menneskets overlevelse.
Her refererer Olle Johansson til en artikel i Guardian fra 26. februar 2021 (2) hvor Shanna Swan, en miljø- og reproduktiv epidemiolog ved Icahn. School of Medicine ved Mount Sinai i New York, citeres for ovenstående. Hun slår nemlig fast, at den forestående fertilitetskrise udgør en global trussel, der kan sammenlignes med klimakrisens.
Det gør hun ud fra en undersøgelse, som hun var medforfatter til i 2017. (3) Man fandt, at sædtallet i vesten var faldet med 59% mellem 1973 og 2011, hvilket skabte overskrifter globalt. Efter nuværende fremskrivninger er sædtallene indstillet til at nå nul i 2045. ”Det er mildt sagt bekymrende”, udtaler Swan, hvilket man jo kun kan give hende ret i.
Hvad er truslen?
Swan peger på livsstils- og kemiske eksponeringer. Hun bebrejder “de allestedsværende kemikalier”, som findes i plast, kosmetik og pesticider, der påvirker endokriner som ftalater og bisphenol-A. Faktorer som tobaksrygning, marihuana samt den voksende fedme spiller en rolle.
Den elektromagnetiske stråling
En synder nævner hun imidlertid slet ikke, påpeger Olle Johansson, de elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner, WiFi-routere, trådløse smartmålere og trådløse babyalarmer!
Når sædceller udsættes for mobiltelefon- og Wi-Fi signaler finder man nemlig nedsat sædantal, nedsat bevægelighed, nedsat levedygtighed og andre funktionsfejl samt DNA-beskadigelse og alvorlige virkninger på fertilitet. Herudover kan elektromagnetisk stråling øge oxidativt stress i cellerne og føre til forøgelse af proinflammatoriske cytokiner og lavere kapacitet til at reparere genotoksisk DNA enkelt- og dobbeltstrengsbrud. Der er også vist kognitive svækkelser i læring og hukommelse, hvilket måske ikke gør det lettere at producere babyer.
I artiklen gennemgår Olle Johansson noget af den tilgængelige viden på området:
Agarwal et al (2008)
Nogle af de første observationer af humane sædceller blev udført af Agarwal et al (2008), der viste, at brugen af ​​mobiltelefoner nedsætter sædkvaliteten hos mænd ved at mindske sædtallet, bevægelighed, levedygtighed og normal morfologi. Faldet i sædparametre var afhængig af varigheden af ​​den daglige eksponering for mobiltelefoner og uafhængig af den indledende sædkvalitet.
Nyere forskning
Blandt de nyeste videnskabelige artikler burde flere tiltrække stor opmærksomhed, såsom den af ​​Parsanezhad et al (2017), hvor sundhedseffekterne af mobiltelefon jammere – de forhindrer mobiltelefoner i at modtage signaler fra basestationer ved at blande sig med autoriserede mobiloperatører ‘tjenester – blev undersøgt. På trods af at brugen af ​​mobil jammere oftest er ulovlige, bruges de lejlighedsvis i kontorer, helligdomme, konferencelokaler og biografer. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge de biologiske virkninger af kortvarig eksponering af menneskelig sædceller for radiofrekvensstråling udsendt fra en kommerciel mobiltelefonjammer.
Friske sædprøver blev opnået ved onani fra 50 raske donorer, der med deres hustruer blev henvist til infertilitetsbehandlingscentret på Mother and Child Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, i Iran. Kvindelige problemer blev diagnosticeret som årsagen til infertilitet hos disse par. Sædprøven for hver deltager blev opdelt i 4 portioner. Den første portion blev udsat for at skulle svømme og udsat for jammerstråling. Den anden portion blev ikke udsat for svømning, men blev udsat for stråling ved jamming. Den tredje og fjerde del blev ikke udsat for stråling, men den tredje blev udsat for at svømme.
Resultaterne afslørede, at sædprøverne der blev udsat for radiofrekvens stråling viste et signifikant fald i sædmotilitet og stigning i DNA-fragmentering, hvilket førte til forfatternes konklusion om, at elektromagnetisk stråling i radiofrekvensområdet udsendt fra mobiltelefonstopere kan føre til nedsat bevægelighed og øget DNA-fragmentering i human sæd. Det kan således konkluderes, at – ud over tidligere undersøgelser, der kun bruger mobiltelefoner – også jamming af mobiltelefoner kan have skadelige reproduktive sundhedseffekter.
Desuden har Solek et al (2017) undersøgt virkningerne af pulserende og kontinuerlige elektromagnetiske felter (PEMF’er / CEMF’er) på spermatogene muselinjer (GC-1 spg og GC-2 spd) med hensyn til cellulære og biokemiske træk in vitro. Forfatterne evaluerede effekten af ​​EMF’er på mitokondrie metabolisme, morfologi, proliferationshastighed, levedygtighed, cellecyklusprogression, oxidativ stressbalance og regulerende proteiner. Deres resultater antyder kraftigt, at EMF’er inducerer oxidativ og nitrosativ stress-medieret DNA-skade, hvilket resulterer i p53 / p21-afhængig cellecyklusstop og apoptose.
Derfor gennemgår spermatogene celler på grund af manglen på antioxidante enzymer oxidativ og nitrosativ stress-medieret cytotoksisk og genotoksisk hændelse, som bidrager til infertilitet ved reduktion i sunde sædceller. Afslutningsvis nedsætter det elektromagnetiske felt, der er til stede i det omgivende miljø, mandlig fertilitet ved at inducere p53 / p21-medieret cellecyklusstop og apoptose.
Naturligvis skal man ikke glemme andre livsstilsfaktorer, der kan påvirke os og måske i samspil med EMF’er. For eksempel fandt Radwan et al (2016) beviser for et forhold mellem parametre for sæd-DNA-skader og faktorer i hverdagen. Højt og medium niveau af arbejdsmæssigt stress samt alder øger DNA-fragmenteringsindeks (henholdsvis p = 0,03, p = 0,004 og p = 0,03). Andre livsstilsfaktorer, der var positivt forbundet med procentdel af umodne sædceller (højt DNA-farvningsindeks) inkluderede: fedme og brug af mobiltelefon i mere end 10 år (henholdsvis p = 0,02 og p = 0,04). Data fra den nuværende undersøgelse viste således en signifikant effekt af alder, fedme, mobiltelefonbrug og erhvervsmæssig stress på sæd-DNA-beskadigelse. Da DNA-fragmentering er en yderst vigtig parameter, der indikerer infertilitet og potentielt resultat af assisteret reproduktionsbehandling, og de fleste af livsstilsfaktorerne let kan ændres, er informationen om faktorer, der kan påvirke DNA-skader, vigtig og bør afspejles i forsigtighedsrådgivning fra samfundet til offentligheden.
Tidligere advarsler
Måske tog jeg ikke fejl”, skriver Olle Johansson, “da jeg opfordrede til sikkerhedsforanstaltninger allerede i begyndelsen af ​​1980’erne; måske var det moralsk-etisk 100% rigtigt at slå alarm?
“Jeg ikke lade være med at smile,” skriver han videre, “da jeg i juni 2018 læste i Dagens Nyheter, en af ​​de største daglige aviser i Sverige, at en Karolinska Institute-baseret kollega af mig nu antydede, at reduktion af sædceller fra mennesker kan skyldes flere faktorer , inklusive mobiltelefon- og computerstråling. (4) Den samme professor nægtede at samarbejde omkring dette emne for 20-25 år siden, da jeg henvendte mig til ham med den samme hypotese. Så som normalt ændrer tiden vores perspektiver.”
Olle Johansson afslutter med at konkludere at med den ovenstående viden ved hånden er det ikke svært at lave matematikken: “Det er faktisk skide let.”
Olle Johansson er tidligere leder af The Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sverige, og tidligere adjungeret professor ved Royal Institute of Technology, også Stockholm, Sverige.
Kilder:
1) https://newsvoice.se/2021/03/olle-johansson-fuck-your-telephone/
2) https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/26/falling-sperm-counts-human-survival
3) https://academic.oup.com/humupd/article/23/6/646/4035689
4) https://www.dn.se/insidan/halvering-av-mannens-spermier-oroar/

Flere og flere mennesker bliver indlagt med hjernesvulster – ikke bare i Sverige 
I 2017 blev i alt 8917 patienter i Sverige behandlet i den specialiserede ambulante behandling for ondartet eller godartet tumor i hjernen eller i membranerne i centralnervesystemet eller for tumor af ukendt karakter i hjernen. Det er en stigning på 167 % siden 2001, hvor det ambulante register blev opstartet. Den største gruppe af patienter er dem, der har en ondartet tumor i hjernen.
Det skriver Mona Nilsson i denne artikel tilbage fra januar 2019.(1) 
Mange hjernetumorer bliver ikke rapporteret til kræftregistret
Ifølge artiklen og ret så bemærkelsesværdigt, er det at patienter med ondartede hjernesvulster stiger i den specialiserede ambulante behandling, mens Sundhedsstyrelsens kræftregister over antallet af patienter diagnosticeret med ondartede hjernesvulster ikke melder om stigning i samme periode.
Kræftregistret vedrørende hjernetumorer er underrapporteret og ikke afspejler virkeligheden, hvilket embedsmænd ved National Board of Health and Welfare’s kræftregister har bekræftet.
Der er især tre kategorier af patienter, der er i stigning: (2)dem, der har en ondartet hjernesvulst,
dem, der har pådraget sig godartede tumorer i membranerne i centralnervesystemet eller hjernen
dem, der fik en tumor af “ukendt karakter” i hjernen eller centralnervesystemet.
Andre lande har samme udvikling
Ifølge statistikker fra den franske sundhedsmyndighed Santé Publique er antallet af tilfælde af den værste form for hjernetumorer, glioblastom, steget kraftigt siden begyndelsen af ​​1990’erne. I 2018 blev det vist, at glioblastom også stiger meget i England, og statistikker viser også en kraftig stigning i Danmark siden 2005. (3)
Kilder:
1) https://newsvoice.se/2019/01/167-okning-av-antalet-patienter-med-hjarntumor-i-sverige/
2) Diagrammer m.m.: 
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/01/03/kraftig-okning-av-hjarntumorpatienter-i-sverige/
3) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/11/19/maligna-hjarntumorer-okar-kraftigt-i-frankrike/
Mere om hjernekræft:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/

Morgendagens mobilmaster ser ikke ud som i dag, hvis de overhovedet er synlige. Snart er antennerne en del af stuens væg eller husfacade 
De nye, små master har evnen til at målrette hver mobil bruger på en helt anden måde end de gamle basestationer. Dette gøres ikke mekanisk, men elektronisk ved forskellige antenner, der sender signaler, der er fastgjort med forskellige tidsforsinkelser. Som et resultat ankommer signalerne på samme tid til mobilbrugeren.
Emil Björnson, professor i kommunikationssystemer på KTH,  Sveriges største universitet for teknisk forskning og uddannelse, forklarer:
“Det faktum, at basisstationerne i dag er store, skyldes, at de er placeret så langt væk fra mobilbrugeren. Det er som at sammenligne forlygter på en fodboldbane med et læselys på et skrivebord. Begge lyser op, så du kan se, hvad du laver, men på forskellige afstande. Hvis du kan flytte antennerne tættere på mobilbrugeren, forbruges mindre energi, og flere data kan overføres hurtigere.”
“Hvis vi alligevel skal trække kablet, kan vi så ikke samtidig indsætte en række antenner på vejen? Dette projekt er en vision om, hvordan det kan fungere om fem til seks år. At bygge flere basestationer indendørs ved hjælp af mobilteknologi i stedet for wi-fi. En god idé, fordi wi-fi ikke er udviklet til mobilitet og ikke håndterer bevægelse så godt.”
Emil Björnson arbejder ligeledes med det, der kaldes “intelligente reflekterende overflader”. En variant af signalforstærkere, der skal bruges ved de højere transmissionsfrekvenser, som 5G bruger.
Kilde:
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/snart-kan-mobilmasten-finnas-bakom-din-tapet-1.1060503
Mere om det avancerede antennesystem der skal bruges med et udrullet 5G netværk – MIMO-teknikker, Antenne array struktur m.m.:
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/advanced-antenna-systems-for-5g-networks
Se også her:
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/

SpaceX protest
En koalition af organisationer protesterer mod SpaceX-satellitprogrammet med henvisning til strålingstrussel 
Children’s Health Defense (1) er en af ​​flere grupper, der bl.a. sammen med advokater for sikker teknologi, miljøforkæmpere og astronomer fra Californien planlægger en protest den 19. marts i SpaceX hovedkvarter for at kræve, at virksomheden afslutter sin planlagte indsættelse af 42.000 satellitter med lav kredsløb.
De deltagende organisationer omfatter Children’s Health Defense, Americans for Responsible Technology, Moms Across America og 5G Free California.
Grupperne samler underskrifter over hele verden på et åbent brev (2) til Elon Musk og SpaceX og opfordrer Musk til at sætte sig ned med forskere, astronomer og alle interessenter for at diskutere farerne ved satellitprogrammer. En gruppe børn vil aflevere protesten personligt.
Argumentet er bla. at satellitternes miljø- og sundhedseffekter langt opvejer eventuelle potentielle fordele, og miljøpåvirkningerne alene vil være ødelæggende.
SpaceX Starlink-programmet kræver, at 8.400 satellitter, hver med en levetid på kun 5 år, skal bygges, lanceres, deorbiteres og brændes op hvert år. Dette vil øge nedbrydning af ozon, rumaffald og kollisioner, omdannelse af deorbiterede satellitter til giftigt støv og røg, når de brænder op i atmosfæren, og spredning af rumhavne på uberørt jord og jord og vandforurening omkring dem.
Særligt bekymrende er den globale stigning i mikrobølgestråling fra satellitter, jordstationer og millioner af “brugerterminaler” over hele verden.
Den 26. februar lagde Children’s Health Defense sag an mod the Federal Communication Commission, og anfægter en ændring af “Over the Air Reception Devices” (OTARD) der muliggør opsættelse af mindst 1.000.000 antenner, der skal betjene jordinfrastrukturen til SpaceX-satellitterne. Den ændrede regel træder i kraft 29. marts.
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/defender/coalition-protest-spacex-satellite-radiation-threat/
2) https://stop5ginternational.org/open-letter-to-elon-musk-spacex/

IoT
Internet of Thinks (IOT) skal transformere den måde, hvorpå vi interagerer med vores forskellige trådløse enheder hjemme, på arbejdspladsen og i vores byer 

Hele netværket af tilsluttede trådløse enheder samler enorme mængder data om vores online aktiviteter. De daglig data mængder der er genereret fra IOT enheder udgør 5 quinillion bytes (1 billion gigabytes) Iflg. Cisco. (1)
Artiklen fra Visual Capitalist (2) er ikke kritisk overfor fænomenet AI og IoT, men forsøger udmærket at illustrere en forventet udvikling. 
Internet of Things (IoT)
IoT-enheder bruger internettet til at kommunikere, indsamle og udveksle oplysninger om vores onlineaktiviteter. Hver dag genereres 1 milliard GB data.
I 2025 forventes der at være 42 milliarder IoT-tilsluttede enheder globalt. Mængden af data vil ligeledes vokse. Det er her at kunstig intelligens (AI) kommer ind i billedet – og bruger dens læringsfunktioner ift. IoT-forbindelserne.
IoT er bemyndiget af tre vigtige nye teknologier:
Kunstig intelligens (AI)
Programmerbare funktioner og systemer, der gør det muligt for enheder at lære, ræsonnere og behandle information som mennesker.
5G-netværk
Femte generation mobilnetværk med høj hastighed, med næsten ingen forsinkelse ift. realtids databehandling.
Big Data
Enorme mængder data behandles fra adskillige internetforbundne kilder.
Sammen transformerer alle disse sammenkoblede enheder den måde, hvorpå vi interagerer med vores enheder hjemme og på arbejdspladsen, hvilket skaber AIoT (“Artificial Intelligence of Things”).
De vigtigste AIoT-segmenter
Så hvor er AI og IoT på vej hen? Der er fire store segmenter, hvor AIoT gør en forskel: Wearables, smart home, smart city og smart industri:
1. Wearables
Bærbare enheder som smartwatches overvåger og sporer løbende brugerpræferencer og vaner. Dette har ikke blot ført til virkningsfulde anvendelser i sundhedssektoren, det fungerer også godt for sport og fitness. Ifølge det førende tech-analysefirma Gartner anslås det globale marked for bærbare enheder at være på mere end 87 milliarder dollars i omsætning i 2023.
2. Smart Home
Huse, der reagerer på alle dine anmodninger, er ikke længere begrænset til science fiction. Smart Home er i stand til at udnytte apparater, belysning, elektroniske enheder og meget mere, samt lære en boligejers vaner og dermed udvikle automatiseret “support”.
I artiklen nævnes også en forbedret energi effektivitet. Det er et af de parameter der bruges til at sælge os hele ideen, hvilket som det fremgår også går igen i ideen om Smart Cities. 
3. Smart City
Efterhånden som flere og flere mennesker strømmer fra land- til byområder, udvikler byerne sig til blive mere sikre og mere bekvemme steder at bo. Innovationer i intelligente byer holder trit med investeringer, der går i retning af at forbedre den offentlige sikkerhed, transport og energieffektivitet. Sikkerhed er i denne sammenhæng også ensbetydende med overvågning, hvilket ikke nævnes her.
Et andet gennemgående tema når vi taler IoT er anvendelsen inden for trafikkontrol. Her bruges eksemplet med New Delhi, der er hjemsted for nogle af verdens mest trafikbelastede veje, hvor et intelligent transportstyringssystem (ITMS) er taget i brug til at træffe ‘realtidsdynamiske beslutninger om trafikstrømme’.
4. Smart Industri
Sidst, men ikke mindst, er industrier fra fremstilling til minedrift afhængige af digital transformation for at blive mere effektive og reducere menneskelige fejl.
Fra dataanalyser i realtid til forsyningskædesensorer – intelligente enheder hjælper med at forhindre dyre fejl i branchen. Gartner anslår, at over 80% af virksomhedens IoT-projekter vil inkorporere AI i 2022.
Kilder:
1) Ciscos årlige internetrapport (2018-2023) Hvidbog:
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html
2) https://www.visualcapitalist.com/aiot-when-ai-meets-iot-technology/

Den næsten hysteriske angst for sygdom og død giver næring til det trådløse samfund – for Wi-Fi og stråling udgør jo ingen fare eller….. 
Frygt og angst for corona har ikke bare givet medvind for digitalisering af vores pengesystem. De fysiske penge kunne jo smitte. Nu bruger hotelbranchen også argumentet ved at indføre trådløse låse- og adgangssystemer.
En digital nøgle giver adgang til gæsteværelser og andre lokationer så hotellets gæster kan undgå kontakt med receptionen fuldstændigt.
Det er – kan vi forstå – en vigtig service at kunne minimere tæt kontakt med andre eller med fælles overflader for at reducere risikoen for bakterieeksponering.
Tænk hvis vi brugte det samme forsigtighedsprincip overfor de områder, som vi i mange år har vidst er både sundheds-, klima og miljøskadelige. Kan allerede høre hvordan nogen vil sige, at nu skal du ikke blande tingene samme, corona er både smitsom og dødelig , men var der ikke noget med at ‘et dødsfald er et for meget’  Måske husker jeg bare forkert.
Kilde: 
www.traveldailynews.com/post/courtyard-by-marriott-st-george-adopts-advanced-iot-door-lock-technology-and-contactless-mobile-access

Et pengeløst samfund – har vi tænkt over konsekvenserne 
Der er pres på for at få de fysiske penge til forsvinde, og vi er som befolkning med til at understøtte udviklingen – bevidst eller ej. Ifølge Illustreret Videnskab gælder det især i Danmark, Finland, Norge og Sverige, som går forrest i den digitale omstilling – andelen af smartphonebrugere i de nordiske lande er i gennemsnit 92 procent.
I Spanien bruges kontanter til 87 % af alle køb, mens tallet i Sverige kun er 20 %. Forskere fra Kungliga Tekniska Högskolan forudser, at svenskerne helt har droppet kontanterne i 2023.
Samtidig stormer de digitale loginløsninger til bankerne frem. Andelen af brugere af det norske BankID er 74 procent, mens Finland fører an med 87 procent brugere af løsningen TUPAS.
Kontanter bliver afløst af kreditkort med kontaktløs betaling og apps som Apple Pay. Mikrochips skudt ind under huden er også i brug visse steder bl.a. i Sverige.
Betalingskasserne forsvinder
Internetgiganten Amazon har oprettet supermarkeder ved navn Amazon Go, hvor de handlende skanner deres smartphones ved indgangen til butikken. Varerne identificeres af kameraer. Betalingen bliver til slut automatisk trukket fra kontoen, som er registreret ved skanning af smart­phonen ved indgangen.
Biometric
Betaling kan også godkendes med teknikker, hvor kroppen bruges som godkendelse, biometri, et område i hastig vækst.
Halvdelen af smartphonebrugerne i de nordiske lande bruger i dag fingeraftryk til at logge ind på apps og godkende betalinger.
Biometri er ikke bare fingre og ansigter, der er også udviklet en teknik med gait recognition, her verificeres identiteten ud fra en persons gangart. Teknikken bygger på at i alt 11 billeder over en cyklus hvor alle silhuetter samles til ét billede, der viser personens kropsform under gang. Hver “gangsilhuet” er unik, så den kan bekræfte en identitet. Firmaet Watrix er lykkedes med at genkende folks gangarter på 50 meters afstand.
Betaling via fysiske ting
Med internet of Things, hvor analysefirmaet Gartner f.eks. anslår, at der vil være 25 milliarder internetforbundne ting i år 2021, bliver flere og flere ting internetforbundne og kan kommunikere med hinanden f.eks. ure, køleskabe og biler.
F.eks. kan teknikken electromagnetic identification (EMID), der bygger på at registrere elektromagnetisk stråling, som elektriske dele i en bil udsender, bruges til at en bil kan fungere som betalingsmiddel. Bilens unikke stråling identificerer bilen ligesom et fingeraftryk kan identificerer en person.
Internetgiganten Amazon har taget patent på et køleskab, som selv opdager, hvornår madvarer er fordærvet. Kemiske sensorer kan måle koncentrationen af cadaverin (som kød og fisk udskiller over tid), og kameraer overvåger løbende fx frugters udseende og sammenligne med en database med billeder af friske og fordærvede frugter. Amazons mål er at integrere systemet med bestilling af nye madvarer således at køleskabet på egen hånd bestiller nye varer.
Hvorfor?
Kontanternes forsvinden gør betaling billigere. Den fysiske håndtering kræver tid: kassen skal gøres og pengene skal fragtes videre til banken. Der er omkostninger til alarmer og vagtværn osv. penge. I Danmark har Nationalbanken udregnet, at en betaling med kontanter i gennemsnit koster 4,5 kroner, men kun 2,4 kroner med betalingskortet dankort.
Vigtigst er nok den mulige dataindsamling, som en digitalisering muliggør. Vi overvåges og vores data opsamles, så bl.a. industrien kan udregne vore fremtidige handlemønster, men netop også derigennem har muligheden for at påvirke os i en ønsket retning.
Kilder:
https://illvid.dk/teknologi/fremtiden-bliver-pengelos
Artiklen teksten kan findes her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/Fremtiden-bliver-pengeloes_Illustrete-Videnskab.docx

Forskning
Eksponering for stråling fra mobiltelefoner giver højst sandsynligt kræft  
“Efter min mening forårsager RF-eksponering sandsynligvis gliomer og neuromer, og, i betragtning af den menneske, dyre og eksperimentelle dokumentation, vil jeg hævde, at sandsynligheden for, at RF-eksponering forårsager gliomer og neuromer, i en rimelig grad af videnskabelig sikkerhed er stor.”
Det er konklusionen fra Christopher J. Portier efter en omfattende gennemgang af den videnskabelige litteratur om risikoen for hjernesvulster ved eksponering for den radiofrekvens (RF) stråling, der anvendes i mobiltelefon teknologi. (1)
Christopher J. Portier er tidligere direktør for National Center for Environmental Health på Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og Agenturet for Giftige Stoffer og Sygdomme Registry (ATSDR), og videnskabelig rådgiver for WHO.
IARC
I 2011 blev Dr. Portier valgt til at repræsentere CDC i en ekspertgruppe indkaldt af WHO International Agency for Research on Cancer (IARC) for at gennemgå carcinogeniciteten af RF-stråling. På baggrund af ekspertpanelets anbefalinger erklærede IARC RF-stråling “muligvis kræftfremkaldende for mennesker” (gruppe 2B). (2)
Siden 2011 har overvægten af peer-reviewed forskning understøtter behovet for at opgradere klassificeringen, og IARC har prioriteret en ny gennemgang, der skal udføres i 2024.(3) 
Ekspertrapporten
Ekspertrapporten, der er på 176-sider og har 443 referencer blev udarbejdet for sagsøgerne i en større retssag om produktansvar og teleindustrien. (4) 
Uddrag af de sammenfattende erklæringer fra ekspertrapporten
Konklusioner vedrørende Gliomas
“Beviserne på en sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og risikoen for gliom hos voksne er ret stærke.”
“Afslutningsvis er der etableret en sammenhæng mellem brugen af mobiltelefoner og risikoen for gliomer og tilfældighed, bias og forvirring har sandsynligvis ikke frembragt dette resultat. De økologiske undersøgelser har utilstrækkelig styrke og kvalitet til fuldt ud at negere resultaterne fra observationsstudierne. Dataene om børn er utilstrækkelige til at drage konklusioner.” 

Konklusioner for akustiske neuromer
“Beviserne for en sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og risikoen for akustiske neuromer [AN’er] hos voksne er stærke.”
“Afslutningsvis er der etableret en sammenhæng mellem brugen af ​​mobiltelefoner og risikoen for AN’er, og det er usandsynligt, at tilfældighed og forvirring har frembragt dette resultat. Potentiel tilbagekaldelses bias og selektions bias kan stadig være et problem med nogle af disse fund.”
Resume og konklusioner til laboratoriekræftstudier
”Det centrale spørgsmål, der skal stilles til dyrestudierne, er “Kan RF øge forekomsten af ​​tumorer hos forsøgsdyr?” Svaret er med høj sikkerhed ja.”
Afslutningsvis er der tilstrækkelig dokumentation fra laboratorieundersøgelserne til at konkludere, at RF kan forårsage tumorer hos forsøgsdyr med stærke fund for gliomer, hjertesvannomer og binyrefeokromocytomer hos hanrotter og svulstkirteltumorer hos hanmus og uterine polypper hos hunmus. Der er også nogle beviser, der understøtter levertumorer og lungetumorer hos han- og muligvis hunmus.”
Mekanismer relateret til kræftfremkaldende egenskaber
“Der er tilstrækkelig dokumentation for, at både oxidativ stress og genotoksicitet skyldes eksponering for RF, og at disse mekanismer kan være grunden til, at RF kan fremkalde kræft hos mennesker.”
Resumé af Bradford Hill Evalueringerne
“RF-eksponering forårsager sandsynligvis gliomer og akustiske neuromer, og i betragtning af menneskelig, animalsk og eksperimentel dokumentation hævder jeg, at sandsynligheden for, at RF-eksponering forårsager disse kræftformer har en rimelig grad af videnskabelig sikkerhed.”
Kilder:
1) Uddybet resume af rapporten:
https://www.saferemr.com/2021/03/expert-report-by-former-us-government.html
2)  IARC Monograph med evaluering af de kræftfremkaldende farer for mennesker ved radiofrekvente elektromagnetiske felter:
https://publications.iarc.fr/126
3) https://www.saferemr.com/2019/11/IARC-RFR-cancerrisk.html
4) Christopher J. Portier’s fulde ekspertrapport:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/Expert-report-Christopher-J-Portier-Murray-v-Motorola-3-1-2021-3.pdf

Påvirker eksponering af 4G LTE-mobiltelefonstråling brugernes sundhed generelt og synsnerven specifik  
Det spørgsmål stiller Joel Moskowitz, Director at UC Berkeley Center for Family and Community Health, på sin blog den 5. marts.: (1)
“Selvom 4G har været i brug i over et årti, og langt flere mennesker i verden i øjeblikket udsættes for 4G-mobiltelefonstråling end 5G, er der ikke lagt særlig vægt på de potentielle skadelige helbredseffekter af dette miljøforurenende stof.”
4G/LTE
4G, også kendt som Long Term Evolution eller LTE, er den fjerde generation af cellulær teknologi.
Standarden for LTE blev afsluttet i december 2008, og den første mobiltelefon, der benyttede denne teknologi, blev frigivet i september 2010. Ved udgangen af ​​2017 støttede 41 lande LTE-dækning over mindst 75% af deres landareal. (2) I Nordamerika overstiger antallet af LTE-mobilenheder, der er i brug, 365 millioner, befolkningens størrelse. (3)
LTE og ROS
Ligesom 5G blev LTE lanceret uden nogen sikkerhedstest før det blev frigivet. Forskning har vist, at eksponering for LTE-stråling fører til en ændring i intracellulær reaktiv iltart (ROS), der kan resultere i “genotoksisk stress, nedsat spredning og celleforfald eller ingen fysiologiske virkninger afhængigt af ROS-koncentration og differentieret følsomhed for forskellige celler ROS.” (4) Flere undersøgelser af mennesker har vist, at kortvarig eksponering for LTE-stråling påvirker hjernens funktion. Ingen undersøgelser har undersøgt de sundhedsmæssige virkninger af langvarig eksponering for LTE.
Mobiltelefonens stråling påvirker synsnerven
En nyligt offentliggjort undersøgelse (5) (6) foretaget af Erkin Özdemir og kolleger viste, at eksponering for 4,5G (LTE Advanced-Pro-netværk) mobiltelefonstråling i to timer om dagen i en periode på seks uger forårsagede betydelig skade på synsnerven hos rotter.
Forfatterne konkluderede:
“Den optiske nerve overfører al visuel information til den visuelle cortex, og enhver skade på denne nerve kan forårsage permanent og alvorligt synstab. Denne undersøgelse viste, at RF-eksponering kan være en miljømæssig risikofaktor for øjetoksicitet og potentielle øjenlidelser. Yderligere undersøgelser er behov for at afsløre risikoen inden for dette område.” 
Uddrag
I de senere år har alle, fra barn til gammel, en smartphone, og hver dag bruges der lang tid med at se på telefonens skærm. Komfort og effektivitet opnås takket være den høje dataoverførselshastighed, der leveres af LTE-Advanced Pro-teknologien, øges denne gang dag for dag. Øjne er de mest berørte kropsdele fra denne tilstand. Ud over de effekter som strabismus og øjenhæmning, der opstår ved at se på en lille skærm, er det også vigtigt at undersøge de skjulte risici, som RF-magnetfeltet, som telefonen skaber, vil medføre for øjet.
I undersøgelsen blev virkningerne af RF-emission skabt af en LTE-Advanced Pro-teknologitelefon på synsnerven undersøgt i alle aspekter, og resultaterne blev givet i det foregående afsnit. Kort kan man sige, at resultaterne af den nuværende undersøgelse for første gang i videnskabelig litteratur indikerer, at LTE-Advanced Pro-mobiltelefonstråling forårsager betydelig skade ved at udløse oxidativ stress i synsnerven. LTE-Advanced Pro-teknologi bruger et bredere RF-bånd mellem 800 MHz og 2600 MHz, og netværkssystemet vælger selv det mest passende bånd i henhold til brugerens krav. Det er kendt, at penetrationsdybden af ​​RF øges med faldende frekvens [39]. Da effekter af RF-stråling blev observeret på den optiske nerve, der er bag øjet, kan det siges, at lavfrekvensbånd såsom 800 MHz for det meste var aktive under eksperimenterne. Måske kan denne slutning ikke generaliseres til alle kommunikationsformål, men brugssandsynligheden for lave frekvensbånd under LTE-Advanced Pro-smartphonebrug vil altid holde skaderisikoen på synsnerven levende.
Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/does-exposure-4g-lte-cell-phone-radiation-impair-users-joel-moskowitz/
2) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_4G_LTE_penetration
3) https://www.telecompetitor.com/report-lte-market-share-hits-76-in-u-s-and-canada/
4) https://en.wikipedia.org/wiki/Reactive_oxygen_species
5) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33653184/
6) https://www.saferemr.com/2016/05/does-long-term-exposure-to-4g-lte-cell.html
Mere om mobiltelefoner sikkerhed:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

De mistede muligheder for forebyggelse af kræft: Historiske beviser på de tidlige advarsler med vægt på radiofrekvent stråling 
Nyt forskningsdokument (1) af Lennart Hardell (2) og Michael Carlberg (3) 2021.
Gennemgangen giver indsigt i de mistede muligheder for kræftforebyggelse eksemplificeret ved asbest, tobak, visse pesticider og endelig RF-stråling. Der er uden tvivl begunstigede økonomiske interesser til stede i stedet for kræftforebyggelse. Kræftofferet er taberen med hensyn til lidelse, livskvalitet og kortere forventet levetid. Også livet for de pårørende påvirkes. En strategi for at så tvivl om kræftrisici blev etableret for årtier siden og er nu vedtaget og implementeret på en mere sofistikeret måde af telebranchen med hensyn til RF-EMF-risici for mennesker og miljø. Industrien har den økonomiske magt, adgang til politikere og medier, mens bekymrede mennesker ikke bliver hørt.
Introduktion
Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) ved Verdenssundhedsorganisationen (WHO) iværksatte i 1969 et program til vurdering af humane kræftrisici ved kemikalier. Det blev senere udvidet til at omfatte kemiske blandinger, stråling og vira. Indtil videre har dette program resulteret i 125 monografier. Historien viser, er der for det meste er gået lang tid mellem de første rapporter om øget kræftrisiko til kræftklassificering af stoffet. Dermed er der ikke truffet forebyggende foranstaltninger i tide med høje omkostninger for samfundet som følge ved et øget antal tilfælde af sygdomme, der fører til lidelse og omkostninger til behandling, tab af professionel aktivitet og til sidst for tidlige dødsfald [1], [2] [3]. Således bør tidlige advarsler ikke overses. Faktisk er falske positive på miljømæssige risici ekstremt sjældne [4].
I det følgende diskuteres nogle historiske eksempler efterfulgt af en gennemgang af den aktuelle kontrovers om radiofrekvent (RF) stråling og kræft. Disse eksempler tjener som lektioner for tidlige advarsler [5], [, 6].
Uden tvivl kan rapporterne fra Det Europæiske Miljøagentur om sene lektioner fra tidlige advarsler tjene som vigtige dokumenter for den forsigtige tilgang. Bind 1 blev offentliggjort i 2001 [5]. Det beskæftigede sig med 12 vigtige lektioner om sundheds- og miljøfarer. Volumen fra 2013 om sene lektioner blev grupperet i fem dele inklusive fx sundhed, økosystemer, retfærdighed og regeringsførelse [6]. Begge bind giver eksempler på handlinger, der kunne være taget for at forhindre skader. I det følgende diskuteres nogle eksempler dels baseret på vores egne forskningserfaringer.
Eksempler på tidlige advarsler om kræftrisici
Den første historie om erhvervssygdomme blev skrevet af den italienske læge Bernardini Ramazzini i sin bog “De morbis artificum” (Sygdomme hos arbejdere), der blev trykt i Modena, Italien 1700. Han anses for at være ‘far til arbejdsmedicinen’. En anden udvidet version blev trykt i Padua 1713. Bogen behandler 53 kapitler forskellige erhverv og de sygdomme, der forekommer i disse erhverv [7].
Med hensyn til specifikke erhvervsmæssige eksponeringer var den engelske læge Percival Pott den første til at beskrive, at mænd, der arbejder som skorstensfejere og derved udsættes for sod, havde en øget risiko for sodkræft. Han offentliggjorde sine fund i 1775 [8]. Sygdommen blev kendt som skorstensfejerens kræft. Det betragtes som værende den første rapport om en miljøfaktor, der forårsager kræft. Det tog lang tid med oplysning for at stoppe at små drenge, blev brugt til at rense skorstene ved at klatre op i dem. Mere end 200 år senere blev sod klassificeret som humant kræftfremkaldende gruppe 1 (kræftfremkaldende) af IARC i 1985 [9].
Asbest
Et andet både erhvervsmæssigt og miljøskadeligt stof er asbest. Allerede i 1899 observerede en britisk fabriksinspektør den skarpe glaslignende takkede natur af asbestpartikler [10]. Forfatteren bemærkede asbeststøv i luften i fabriksrummene, og at ”virkningerne har vist sig at være skadelige”. Talrige rapporter har siden da beskrevet øgede risici primært for lungekræft og mesotheliom. Allerede i 1935 blev der rapporteret om en mand med asbestose og lungekræft [11]. I 1953 blev det rapporteret, at en mand, der havde arbejdet med asbest, døde af lungehindekræft [12]. Sydafrikanske forskere offentliggjorde i 1960 en rapport om øget risiko for lungehindekræft for både erhvervsmæssig og miljømæssig eksponering for asbest [13]. Den amerikanske læge Dr. Irving Selikoff gav et bredere offentligt indblik i en dramatisk øget kræftdødelighed blandt amerikanske isoleringsarbejdere udsat for asbest. Også, at miljøeksponering øgede risikoen for lungehindekræft [14]. Det startede en langvarig kamp mellem en multinational industri, der forsvarede sit produkt, og folkesundheds- og reguleringsorganer [15], [, 16]. Asbest blev i 1977 vurderet af IARC til at være kræftfremkaldende for mennesker, gruppe 1 [17]. Det var næsten 20 år efter at det tydelige bevis for kræftrisici blev offentliggjort i begyndelsen af ​​1960’erne. År gik tabt for forebyggelse med et øget antal dødsfald.
Tobak
Tobak har en lang historie med rapporterede skadelige helbredseffekter. Da tobakken først blev introduceret i Europa, blev rygning anbefalet til medicinske formål, faktisk som profylakse for mange sygdomme. I 1604 skrev kong James I af United Kingdom imod brugen af ​​tobak [18]. Sömmering erklærede i en afhandling i 1795, at tobaksrør inducerede en øget risiko for læbecancer [19]. Tungekræft blev beskrevet omkring 100 år senere i 1890 [20]. En høj andel af sygdomme, herunder lungekræft, blandt cigarproducenter og sælgere, tjenere og pensionister blev rapporteret i 1914 [21]. En klart øget forekomst af lungekræft blev først rapporteret af Müller i 1940 [22]. Disse beviser og andre kræftundersøgelser i 1940’erne i Tyskland [23] og i Holland [24] blev hovedsageligt ignoreret, hvorved muligheden for tidlig forebyggelse blev udeladt. Det var først i 1950’erne, hvor flere undersøgelser viste sundhedsrisici ved tobak, primært for sygdomme såsom lungekræft, myokardieinfarkt, perifere vaskulære sygdomme og kronisk obstruktiv lungesygdom. Tobak blev i 1986 klassificeret af IARC som et humant kræftfremkaldende middel, gruppe 1 [25]. Rygningens historie viser uden tvivl, at tidlige advarsler hovedsageligt blev forsømt. Hvidvask fra industrien og dens allierede eksperter har en historie med at modvirke forebyggende målinger [26].
DDT
Havbiologen Rachel Carson var den første til at skrive et generelt billede af kemisk skade på miljøet, menneskers og dyrs sundhed i sin bog Silent Spring offentliggjort i 1962 [27]. Hun gav den første omfattende beskrivelse af bioakkumuleringen af ​​insekticidet DDT. DDT blev opdaget i 1939 af den schweiziske forsker Paul Müller. For det modtog han Nobelprisen i medicin i 1948. Bogen af ​​Rachel Carson blev uden tvivl modarbejdet af den kemiske industri, der endda forsøgte at stoppe udgivelsen. Faktisk blev DDT forsvaret af American Medical Association og US Nutrition Foundation samlet med 54 virksomheder inden for fødevareindustrien, kemiske og allierede industrier [28]. De vigtigste humane studier af human carcinogenicitet af DDT og dets vigtigste metabolit DDE blev udført fra 1990’erne og fremover [29].
Stockholmkonventionen om persistente organiske forurenende stoffer blev vedtaget i 2001. Den fremlagde oprindeligt bevis for eliminering af 12 kemikalier, hvoraf den ene var DDT [30]. Brug af DDT blev forbudt i de fleste lande i 1970’erne [31]. I 1972 udsendte den amerikanske EPA en annulleringsordre for DDT [32]. DDT blev vurderet af IARC i 2018 for sandsynligvis at være kræftfremkaldende for mennesker, gruppe 2A [29]. Det var tidligere blevet vurderet som et muligvis humant kræftfremkaldende middel, gruppe 2B [33]. Et af de største toksiske problemer er bioakkumulering af DDT og dets metabolitter med lang halvtid i miljøet [27]. DDT bruges stadig i nogle lande, f.eks. til malariakontrol. På grund af dets kemiske adfærd kan dets metabolitter findes i humant væv [34], [35].
Phenoxyeddikesyrer
I 1977 blev der udgivet en rapport om en række patienter, der havde sprayet phenoxyherbicider til det svenske skovbrug, og som derefter udviklede blødt vævsarkom [36]. Herbicider af denne type indbefatter 2,4-dichlorphenoxyeddikesyre (2,4-D) og 2,4,5-trichlorphenoxyeddikesyre (2,4,5-T). 2,4,5-T blev forurenet med 2,3,7,8, tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD), et af ​​de mest giftige kemikalier i verden. Denne kliniske observation var den første til at indikere en mulig øget kræftrisiko for disse kemikalier. Baseret på denne rapport blev der fundet en øget risiko for blødt vævsarkom både for disse phenoxyherbicider og de kemisk beslægtede chlorphenoler, hovedsagelig eksponering for pentachlorphenol, i en følgende case-control-undersøgelse [37]. Disse resultater blev bekræftet i yderligere undersøgelser af vores forskningsgruppe og andre, for en oversigt se [2].
Et andet sæt undersøgelser omfattede ondartet lymfom, også initieret af en klinisk observation [38]. Denne kliniske observation resulterede i yderligere undersøgelser. Der blev fundet en øget risiko for både ikke-Hodgkin lymfom (NHL) og Hodgkins sygdom for personer, der blev udsat for phenoxyherbicider eller chlorphenoler [39]. Den øgede lymfomrisiko blev også bekræftet i andre studier, for oversigt se [2], [, 40].
En af hovedtyperne af chlorphenoler, pentachlorphenol, blev af IARC i 2019 klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker, gruppe 1 [41]. Fenoxyherbicidet 2,4-D blev i 2018 klassificeret af IARC som muligvis kræftfremkaldende for mennesker, gruppe 2B [29]. Det var den samme klassifikation som i 1977 inklusive også 2,4,5-T [42].
Dioxiner
Phenoxyherbiciderne 2,4-D, 2,4,5-T og chlorphenoler blev kontamineret med dioxiner. Af stor bekymring var TCDD, der forurenede 2,4,5-T og trichlorphenol. De første svenske resultater om kræftrisici fra denne gruppe kemikalier blev efterfulgt af undersøgelser i andre lande, der bekræftede resultaterne, for oversigt se [2], [, 40]. Vietnam-veteraner, der blev eksponeret for affolieringsmidlet Agent Orange, inklusive 2,4-D og 2,4,5-T, med TCDD-forurening, der led af blødt vævsarkom eller ondartet lymfom, blev i 1991 vurderet til at være berettiget til service-relateret kompensation 43].
I 1976 opstod en ulykke i et kemisk anlæg i Seveso, Italien, hvor der blev produceret 2,4,5-trichlorphenol. Dermed blev det omkringliggende område forurenet med dioxiner, og den almindelige befolkning blev udsat for TCDD. I kølvandet blev der fundet en øget forekomst af maligne sygdomme, især bløddelssarkom og hæmatolymfatiske maligniteter i befolkningen [40], [44].
Forskellige ad hoc-forklaringer blev postuleret af den kemiske industri og dens allierede eksperter for at miskreditere kræftrisiciene [2]. I 1997 klassificerede IARC imidlertid TCDD som et humant kræftfremkaldende stof, gruppe 1 [45]. Det var tidligere blevet vurderet i 1977 af IARC til at være et muligvis humant kræftfremkaldende middel, gruppe 2B [42]. Det var omkring to årtier efter den første epi demiologiske publikationer om øget kræftrisiko for TCDD-forurenede herbicider.
Glyphosat
I tilfælde af kontrolundersøgelser foretaget af Hardell-gruppen om risikofaktorer for NHL-eksponering for alle typer herbicider blev vurderet. Ud over phenoxyeddikesyrer viste glyphosat sig at øge risikoen [46], [, 47]. Hårcelle leukæmi (HCL) betragtes som en undertype af NHL. I en separat undersøgelse af HCL-glyphosat var en risikofaktor også for denne malignitet [48]. Lignende resultater blev også fundet i andre undersøgelser [49], [, 50].
Glyphosat blev i 1970 testet som herbicid og blev patenteret af Monsanto [51]. Det blev registreret til brug i USA i 1974 med handelsnavnet ‘Roundup’. Da patentet er udløbet, produceres det i dag af mange producenter. I 1996 blev der introduceret genetisk manipulerede glyphosattolerante afgrøder (Roundup Ready), og siden da er den globale anvendelse steget 15 gange. Glyphosat har i de senere år været det mest anvendte pesticid [52].
IARC ved WHO evaluerede glyphosat i marts 2015 og klassificerede det som en gruppe 2A, et sandsynligt humant kræftfremkaldende stof [53], [, 54]. Dette var baseret på “begrænset” bevis for kræft hos mennesker (fra virkelige eksponeringer, der opstod) og “tilstrækkelig” bevis for kræft hos forsøgsdyr (fra undersøgelser af “rent” glyphosat). IARC konkluderede også, at der var “stærke” beviser for genotoksicitet, både for “rent” glyphosat og for glyphosatformuleringer.
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er EU-agenturet til risikovurdering med hensyn til fødevaresikkerhed. I oktober 2015, dvs. syv måneder efter IARC-evalueringen, offentliggjorde EFSA sin egen evaluering [55]. Sammenfattende afviste EFSA uden klar forklaring nogen sammenhæng mellem glyphosat og kræft. Alle fund om carcinogenese i dyreforsøg blev forkert kasseret som tilfældige fund. Mekanistiske beviser for genotoksicitet blev ignoreret. Oxidativ stress blev bekræftet, men afvist som en grund til kræftfremkaldende virkning [56]. Det skal bemærkes, at EFSA ikke afslørede navnene på forfatterne til kapitlerne, og referencer blev redigeret.
Monsanto, den største producent af glyphosat, hyrede et panel af forskere til at forsvare glyphosat. Således blev der i 2016 offentliggjort en artikel på 17 sider i Critical Reviews in Toxicology, der er kendt for at være en industripvenlig produktforsvarsdagbog [57]. Det blev konkluderet, at “Sammenfattende understøtter den samlede dokumentation, især i lyset af den omfattende test, som glyphosat har modtaget, som vurderet af ekspertpaneler, ikke den konklusion, at glyphosat er et” sandsynligt humant kræftfremkaldende stof ”og konsekvent med tidligere lovgivningsmæssige vurderinger konkluderer ekspertpanelerne, at glyphosat sandsynligvis ikke udgør en kræftfremkaldende risiko for mennesker.
Denne anmeldelse blev foretaget af fire ekspertpaneler. I den oprindelige offentliggørelse blev der ikke angivet nogen interessekonflikter. Alle undtagen seks af de 16 forfattere dukkede op med deres universitet eller hospitalstilhørighed. Under retssager i USA om glyphosateksponering og NHL blev det afsløret, at forfatterne ikke var uafhængige, og at Monsanto var dybt involveret i organiseringen, gennemgangen og redigering af anmeldelsen. Faktisk betalte Monsanto forfatterne gennem et konsulentfirma, Intertek [58].
Som en konsekvens blev Critical Reviews in Toxicology tvunget til at foretage en berigtigelse to år senere: ”Da denne artikel oprindeligt blev offentliggjort den 28. september 2016, blev bidrag, kontraktlig status og potentielle konkurrerende interesser fra alle forfattere og ikke-forfatterbidragydere ikke afsløret fuldt ud til Kritiske anmeldelser inden for toksikologi. Specifikt var anerkendelserne og erklæringen om interesse ikke komplette. Efter yderligere afklaring fra forfatterne korrigeres disse sektioner for at afspejle det fulde bidrag, kontraktlige status og potentielle konkurrerende interesser for alle forfattere og ikke-forfatterbidragere og læses som følger … forberedelse deraf blev koordineret af Intertek Scientific & Regulatory Consultancy (Intertek) under ledelse af Ashley Roberts. Det blev udarbejdet efter afslutningen af ​​de fire manuskripter som en oversigt og præsenterede udtalelser og konklusioner fra fire grupper i ekspertpanelet. Ekspertpanelerne blev organiseret og støttet administrativt af Intertek. Finansiering blev ydet til Intertek af Monsanto Company, som er en primær producent og marketingmedarbejder af glyphosat og relaterede produkter. Alle ekspertpaneldeltagere bortset fra John Acquavella og Larry D. Kier blev kompenseret gennem en kontrakt med Intertek. John Acquavella og Larry D. Kier blev kompenseret gennem eksisterende rådgivningskontrakter med Monsanto Company ”[59].
Produktforsvar ved at nedtone risikoen synes at have været en af ​​Monsantos strategier [60].
Det tyske kemiske selskab Bayer købte Monsanto i 2018. Det står over for en række retssager om NHL- og glyphosateksponering. Indtil videre er der i tre retssager tildelt ca. 200 millioner USD af juryerne [58]. Ingen tvivl om, at anvendelsen af ​​glyphosat er af stor økonomisk betydning både for producenterne og landbruget. I 2017 forlængede EU-Kommissionen brugen af ​​glyphosat indtil 2022 [61].
Radiofrekvent stråling
I 2011 blev radiofrekvenselektromagnetiske felter (RF-EMF) i frekvensområdet 30 kHz – 300 GHz evalueret af IARC på WHO for at være muligvis kræftfremkaldende for mennesker, gruppe 2B [62], [63]. Det var baseret på tegn på øget risiko for gliom og akustisk neurom i human epidemiologiske undersøgelser af brug af mobil og / eller trådløs telefon (DECT) [64], [65], [66], [67], [68], [69]. Den øgede kræftrisiko blev understøttet af laboratorieundersøgelser [70], [71].
Ekstremt lav frekvens (ELF) -EMF blev i 2001 vurderet af IARC til at være et muligt humant kræftfremkaldende middel, gruppe 2B [72]. Dette var første gang, at ikke-ioniserende stråling ved lave intensitetsniveauer kan være en mulig årsag til kræft. Det forud for IARC-fundet for RF-EMF med et årti.
Siden da er beviset for RF-EMF-kræftfremkaldende egenskaber blevet styrket baseret på yderligere humane studier om brug af trådløse telefoner, som gennemgået [73], [, 74]. Dyreforsøg viser også øget kræftrisiko, både nær RF-EMF-eksponering [75], [76], [77] og eksponering i det fjerne felt [78], [, 79]. Mekanistiske undersøgelser viser stigning i reaktive iltarter (ROS) [80] såvel som DNA-skader [81]. Disse resultater understøtter den øgede kræftrisiko hos mennesker og laboratorietestede dyr for RF-stråling. Faktisk kan RF-EMF nu klassificeres som et humant kræftfremkaldende middel, gruppe 1 [82], [, 83]. En sådan klassificering kan dog kun foretages af IARC.
Disse veldokumenterede sundhedsfarer fra RF-EMF accepteres selvfølgelig ikke af teleindustrien og dens allierede eksperter. Flere metoder bruges til at skabe tvivl. Undersøgelser bliver diskrediteret, kun delvist citeret eller endda ikke citeret overhovedet [84], [85], [86]. Derved får den uniformerede læser de forkerte oplysninger om faktiske risici. Dette inkluderer også tilsynsmyndigheder og beslutningstagere. Selv agenturer, der tager sigte på at fastlægge retningslinjer for eksponering, omfatter pro-industri og partiske forskere, som tilslører de sande risici [87], [88].
ICNIRP
Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) er en privat ikke-statlig (NGO) organisation registreret i München, Tyskland. ICNIRP udpeger sine egne medlemmer og er lukket for gennemsigtighed. Det blev startet i 1992 med biofysikeren Michael Repacholi som den første formand, nu emeritusmedlem. ICNIRP har offentliggjort tre artikler med retningslinjer for RF-EMF-eksponering [86], [89], [90]. Kun termiske (opvarmnings) effekter fra RF-stråling anerkendes, hvorved alle undersøgelser, der viser skadelige effekter ved lavere ikke-termiske intensiteter, udelukkes. I modsætning til ICNIRP tager nogle andre ekspertpaneler såsom European Academy of Environmental Medicine [91], den bioinitiative gruppe [92] og Den Russiske Kommission for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling [93] hensyn til ikke-termiske RF-effekter og foreslå meget lavere retningslinjer for RF-eksponering.
ICNIRP har formået at få samarbejdsstatus med WHO, som tidligere omtalt [88]. Målet er at harmonisere RF-strålingsretningslinjerne over hele verden. Til dette formål har ICNIRP været en succes. Retningslinjerne er indstillet til at tillade meget høje eksponeringsniveauer, så anvendelsen af ​​denne teknologi ikke hæmmes til fordel for industrien, men til skade for menneskers sundhed og miljø. ICNIRP-retningslinjerne er faktisk aldrig blevet udfordret af industrien i peer-reviewed artikler, som skal tages som et grønt kort for accept af industrien. 
Hjernetumorer
Den femte generation, 5G, for trådløs kommunikation er ved at blive gennemført på verdensplan på trods af at der ikke findes omfattende undersøgelser af potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet. Det har skabt debat om denne teknologi blandt bekymrede mennesker i mange lande. I en appel til EU i september 2017, som i øjeblikket støttes af mere end 400 forskere og læger, efterlyser et moratorium for 5G-indsættelsen, indtil der er foretaget en ordentlig videnskabelig vurdering af de negative konsekvenser (www.5Gappeal.eu). Denne anmodning er ikke blevet taget alvorligt af EU. Mangel på en korrekt upartisk risikovurdering af 5G-teknologien gør det umuligt at forudse negative virkninger. Denne tilsidesættelse illustreres af den nylige rapport fra Den Internationale Kommission for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP), hvor kun termiske (opvarmning) virkninger fra RF-stråling anerkendes på trods af et stort antal rapporterede ikke-termiske virkninger. Således er ingen sundhedsmæssige virkninger er anerkendt af ICNIRP for ikke-termisk RF elektromagnetiske felter i intervallet 100 kHz-300 GHz. Baseret på resultater i tre case-kontrol undersøgelser om brug af trådløse telefoner, vi præsenterer forebygges fraktion for hjernetumorer. Antallet af hjernetumorer af ikke defineret type viste sig at stige i Sverige, især i aldersgruppen 20-39 år af begge køn, baseret på det svenske indlæggelsesregister. Det kan skyldes den høje forekomst af brug af trådløse telefoner blandt børn og unge, med hensyn til en rimelig latenstid, og den højere sårbarhed over for RF-stråling blandt unge.
Kilder:
1) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2020-0168/html
2) Lennart Hardell (født 1944) er en svensk onkolog og professor ved Örebro Universitetshospital i Örebro, Sverige
https://www.wikiwand.com/en/Lennart_Hardell
3) Michael Carlberg, Statistiker ved Örebro Universitetshospital i Örebro, Sverige.
For de udførlige kildehenvisninger i teksten henviser til kilderne i det originale dokument.
Mere om IARC finder du her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

5G modstand
USA
Lovgiverne i staten New York ønsker svar på sundhedskonsekvenserne af 5G 

Ifølge en pressemeddelelse fra Amerikanere for ansvarlig teknologi, 26. marts 2021 har medlemmer af den lovgivende forsamling staten New York (NYS) har udfærdiget et lovforslag om at oprette en særlig kommission, der har til opgave at undersøge de voksende beviser, der forbinder eksponering for radiofrekvens (RF) mikrobølgestråling (“trådløs stråling”) udsendt af 5G og andre trådløse antenner med alvorlige sundheds- og miljøpåvirkninger.
Kommissionen, som er foreslået af NYS Senator Anna Kaplan og NYS formand Tom Abinanti, skal omfatte folkesundhedseksperter, miljøforskere og uafhængige forskere inden for elektromagnetisk stråling. Kommissionen skal rapportere sine resultater til lovgiveren inden juni 2022. (1) (2)
“Det er afgørende for befolkningen i New York State at forstå hele spektret af risici, der er forbundet med implementeringen af ​​5G-antenner i kvarterer i hele staten,” siger Doug Wood, direktør for NGO’en Americans For Responsible Technology (3). ”Denne form for ufrivillig eksponering for en videnskabeligt bevist sundhedsfare fortjener den kontrol, denne kommission vil give. Jeg bifalder senator Kaplan og formand Abinanti for at tage denne handling for at beskytte folkesundheden og miljøet.”
New York er ikke den første stat, der opretter en sådan kommission. I 2019 vedtog New Hampshire HB522 for at undersøge sundheds- og miljøeffekterne af 5G-teknologi i udvikling. I november 2020 offentliggjorde Kommissionen sin skelsættende rapport indeholdende 15 anbefalinger, der alle stort set havde til formål at reducere den offentlig eksponering for trådløs stråling, øge offentlighedens opmærksomhed om potentielle sundhedsrisici og forbedre overvågningen af ​​trådløs strålingsemission fra eksisterende og fremtidige trådløse systemer.
Forsikringsselskaberne har sagt fra
Ingen undersøgelser har hidtil kunnet bekræfte påstanden fra teleindustrien om, at eksponering for trådløs stråling udsendt af 5G trådløse enheder såvel som tidligere generationer af trådløse teknologier er sikker. Som et resultat heraf har Lloyd’s fra London og andre førende forsikringsselskaber nægtet at forsikre telekommunikation mod personskader og gruppesager i forbindelse med eksponering for elektromagnetiske felter, herunder trådløs stråling.
Kilder:
1) Senatforslag S5926. Nedsættelse af en midlertidig kommission, der skal undersøge de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger af 5G-teknologi under udvikling:
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/s5926
2) Forslag til lov A6448. Nedsættelse af en midlertidig kommission, der skal undersøge de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger af 5G-teknologi under udvikling.
https://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A06448&term=2021&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee&nbspVotes=Y&Floor&nbspVotes=Y#A06448
3) Americans For Responsible Technology er en non-profit national koalition bestående af mere end 160 græsrodsorganisationer i 43 stater, der er fortalere for en sikker og ansvarlig brug af teknologi.
https://www.americansforresponsibletech.org/

Children’s Health Defense (CHD) sagsøger Federal Communications Commission (FCC): Målet er at stoppe en ny regel, der vil føre til et trådløst ‘Wild West’ 
Den 26. februar lagde Children’s Health Defense (CHD) en ny sag an mod Federal Communications Commission (FCC) ved den amerikanske appelret i DC Circuit, som er den vigtigste appeldomstol. (1)(2)
Retssagen omhandler en ny regel, der er planlagt til at træde i kraft den 29. marts, og som skal lette implementeringen af 5G og 1.000.000 SpaceX satellitantenner samt skabe super Wi-Fi-mesh-netværk (3) i by- og landdistrikter.

Sagen
Der er tale om en ændring af “Over-the-Air Reception Devices” -reglen (“OTARD”), (4) der fratager folk muligheden for at modsætte sig installationen af ​​trådløse transmitterende antenner i naboejendomme. Ændringen vil tilsidesætte evt. begrænsninger i både statslig og lokal lovgivning om zoneinddeling samt husejerregulativer. 
OTARD giver private ejendomsejere mulighed for at placere faste punkt-til-punkt-antenner, der understøtter trådløs service på deres ejendom, og for første gang levere trådløse data- / taletjenester, herunder 5G, til brugere på nærliggende ejendomme ved at forbinde et “hub” eller “Relæ” designet til at transmittere signalet til nærliggende ejendomme.
Den eneste begrænsning, der pålægges ejendomsejere, er antennens størrelse: Under den ændrede regel bør antennens diameter ikke overstige 1 meter (ca. 3 fod).
Et trådløst ‘Wild West’
Dafna Tachover, direktør for CHD’s 5G og Wireless Harms Project, udtaler:
“Denne regel vil skabe et trådløst ‘vildt vest’. På grund af de omfattende præemptions og hvor let OTARD gør det muligt at installere antenner til at udbrede signalerne, vil reglen sandsynligvis føre til den mest betydningsfulde og hurtigste spredning af 5G ved at bruge hjem og private egenskaber til implementeringen.”
”Denne nye regel er drakonisk” sagde Robert F. Kennedy, Jr., CHD-formand og chefjurist. Det er et hidtil uset angreb på vores mest grundlæggende forfatningsmæssige rettigheder og uden autoritet eller behørig proces forhindrer handicappedes rettigheder, der er en hjørnesten i et moralsk samfund.”
Vores børn lider allerede forfærdelige sygdomme på grund af denne stråling. Denne regel har potentialet til at ødelægge familiers liv, som ikke har nogen mulighed for at undslippe denne stråling. FCC’s tilsidesættelse af den offentlige interesse stiger til nye højder for hver dag. CHD er forpligtet til at lede bestræbelserne på at holde FCC og vores regering ansvarlige og forsvare den offentlige interesse, sundhed og vores børn.”
Dette er den anden sag CHD indgivet mod FCC. Den første sag, der blev indgivet i februar 2020, udfordrer FCC’s forældede retningslinjer for sundhed- og sikkerhed vedrørende 5G og trådløs stråling. Sagen afventer nu domstolens afgørelse. (5)
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/press-release/otard-pr/
2) https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-sues-fcc-stop-new-rule-5g/
3) Mesh Wi-Fi-systemer består af to eller flere routerlignende enheder, der arbejder sammen for at dække dit hus i Wi-Fi:
https://www.howtogeek.com/290418/what-are-mesh-wi-fi-systems-and-how-do-they-work/
4) https://ecfsapi.fcc.gov/file/01072222126137/FCC-21-10A1.pdf
5) https://childrenshealthdefense.org/defender/landmark-5g-case-against-fcc-hearing-set-jan-25/

Schweiz
Læger for Miljøet (MfE): De nye antenner til 5G er “ikke sikre” for mennesker.

De nye adaptive antenner, der skal muliggøre udvidelse af 5G-netværket i Schweiz, garanterer ikke et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af mennesker, udtaler Læger for miljøet (MfE). De er ikke overbevist om DETEC’s argumenter.
Ifølge det føderale departement for miljø, transport, energi og kommunikation (DETEC) forbliver strålingsgrænseværdierne uændrede med de nye antenner. (1)
Læger for Miljøet (2) forklarer i en pressemeddelelse den 24. februar 2021 (3), at med de adaptive antenner, der kan bruges til 5G-netværket og det eksisterende 4G-netværk, er det ikke længere den maksimale transmissionseffekt, der er gyldig.
Øgede grænseværdier
De adaptive antenner kan overstige langt mere end ti gange den tilladte sendeeffekt. Grænseværdien skal nu bestemmes inden for 6 minutter. Det betyder f.eks. en forhøjelse af grænseværdierne ved en rundkørsel.
Udsatte mobiltelefonbrugere
De nye regler giver ikke kun adaptive antenner en lempelse i beskyttelsesniveauet for dem, der bor i nærheden af ​​antenner. Mobiltelefonbrugere udsættes unødigt indendørs for stråling, når de bruger dækning via antenner udenfor.
Som læger betragter MfE en sådan stigning i strålingseksponering som en sundhedsrisiko og som værende “uacceptabel” i betragtning af den nuværende viden.
Så lidt stråling som muligt
Undersøgelser viser, at det er sundhedsskadeligt at udsætte sig for elektromagnetisk stråling. I 2019 bad Den Rådgivende Komité for Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) fra WHO om at man fik tilsendt forskningsrapporter med henblik på at revurdere risikoen for kræft fra mobiltelefonstråling. Effekten af ​​stråling på trivsel, elektrosensitivitet, kognition og reproduktion skulle ligeledes overvejs. (4)
I forhold til de nuværende grænseværdier for 2020 anbefaler RNI, rådgivningsgruppen for det føderale miljøkontor, at man fortsætter med en systematisk anvendelse af forsigtighedsprincippet.
Alternativer
70 procent af mobildatamængden bruges til indendørs dækning – hovedsagelig til streamingtjenester, og tendensen er stigende. Den kapacitet, som er opnået takket være de nye regler, vil snart være opbrugt. Det er på høje tid at planlægge et netværk tilpasset fremtidens krav, fremgår det af pressemeddelelsen. Man henviser her til ECOSCOPE 2/19 (5) som har givet en detaljeret opskrift på lavstrålende mobiltelefoni, som vi MfE’er præsenterede som et muligt koncept for fremtidig udvikling i rapporten Mobiltelefoni og stråling. (6)
Pressemeddelelsen afrunder med:
“Vi forventer, at Parlamentet uden forbehold forsvarer interesserne for beskyttelsen af ​​befolkningen, stiller spørgsmålstegn ved de nye regler og forpligter sig til foranstaltninger, der fører os til udsættelse for stråling i mobiltelefoni, der er respekt for sundhed.” 
Kilder:
1) https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-82401.html
2) http://www.aefu.ch/20/actuel/
3) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/20210224_Communique_MfE_antennes_adaptives.pdf
4) https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
5) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/OEKOSKOP_19_2.pdf#page=6
6) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ECOSCOPE_2020_2.pdf

Læger for miljøet (MfE) udarbejder ‘Charter for Mobiltelefoni og stråling’ 
Sundhedsforebyggelsen skal være en del af rammebetingelsen for udviklingen af mobilkommunikation. Det er indholdet i det chartre på 6 punkter som Læger for miljøet (MfE) (*) i Schweiz udarbejdede i juni 2020. Chartret henvender i sig til politikere, føderationen, kantonerne samt kommunerne, myndigheder med ansvar for mobiltelefoni og de ansvarlige for grundskolerne.
Punkterne i overblik:Brug et strengt forsigtighedsprincip til mobiltelefoni og dets anvendelse.
Styrk beskyttelsesniveauet for de lokale beboere til mobilantenner for at minimere mobiltelefonstrålingen (separat indendørs / udendørs service).
Moratorium for millimeterbølger til 5G og WLAN; samt konservative implementeringsregler for adaptive antenner.
Uafhængig forskning i sundhedsrisici som følge af mobiltelefoni med overvågning af eksponering og dens sundhedsmæssige virkninger (sundhedsovervågning).
Gennemsigtig information fokuseret på målgrupper: ”Reducer stråling”.
Rådgivningstjeneste for miljømedicin unde ledelse af en “RNI-ikke-ioniserende strålings” -læge.
Kilder:
1) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/elektrosmog/charte_mfe_rni.pdf
2) http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ECOSCOPE_2020_2.pdf

Overvågning
Fjernovervågning af hjemmearbejdet: Webcameraer skal sikre at hjemmearbejdet passes 
Tusindvis af medarbejdere i en af verdens største callcenter-virksomheder står over for at blive overvåget af webcams der skal kontrollere, om de spiser, ser på deres telefoner eller forlader deres skriveborde, mens de arbejder hjemmefra, skriver The Guardian.
Specialiserede webcams vil blive monteret på skærmene. Kameraerne vil dels blive brugt til teammøder og træning, men de er også forbundet til et kunstigt intelligenssystem, der tilfældigt scanner for brud på arbejdsreglerne. Hvis der registreres et stillbillede, sendes et stillbillede til en leder og gemmes i op til 20 dage ifølge dokumenter, der er sendt til personalet.
Forlader medarbejderne skal deres skriveborde, for eksempel for at drikke, bliver de nødt til at klikke på “break mode” i en app for at forklare, hvorfor – for eksempel “få vand” – for at undgå at de bliver rapporteret for et brud på reglerne.
Niveauerne af fjernkontrol vil dog være forskellig i de forskellige lande, underforstået den vil være afhængig af den lokale fagbevægelsens styrke m.m.
Den fransk-baserede virksomhed Teleperformance er med sine 380.000 medarbejdere en af verdens største leverandører af outsourcede telefontjenester, herunder kundesupport, telemarketing og teknisk support.
Kilde:
https://www.theguardian.com/business/2021/mar/26/teleperformance-call-centre-staff-monitored-via-webcam-home-working-infractions

Coronarestriktioner baner nu vejen for total-registrering: Ifølge It-politisk Forening lægger regeringen op til en massiv udvidelse af overvågningen i Danmark 
It-politisk Forenings formand, Jesper Lund, udtaler at ministeren groft har undersolgt hvilken overvågning af borgerne, som forslaget indeholder.
“Justitsministeren vil have os til at tro, at han indskrænker logningen. Men i virkeligheden foreslår han en række markante udvidelser af lovgivningen”, siger han. Derimod er der tale om en massiv udvidelse af overvågningen i Danmark.
 (1)
Den 23. marts fortalte justitsminister Nick Hækkerup (S), at regeringen har lavet en skitse til en ny lov om, hvilke data fra mobiltelefoner, som teleselskaberne skal gemme. (2)
Selv præsenterede han skitsen som en svækkelse af politiets efterforskningsarbejde, men nødvendig for at leve op til kendelser fra EU-Domstolen.
Konsekvenser af Justitsministeriets skitserede forslag (1)
Opsummering: først bruges argumentet om en alvorlig trussel mod den national sikkerhed til at retfærdiggøre en generel og udifferentieret logning. Derefter anlægges en meget tvivlsom fortolkning af præmis 166 i LQDN-dommen, som giver adgang til disse oplysninger i alle sager om grov kriminalitet. Kombinationen af de to elementer er en de facto videreførelse af den nuværende logningsordning.
Fordi beskyttelse af den nationale sikkerhed (under visse forudsætninger, som af pladshensyn ikke vil blive vurderet i denne analyse) giver mulighed for en generel og udifferentieret logningspligt, foreslår Justitsministeriet endda en række markante udvidelser af logningen:
Masteoplysninger for ikke-aktive mobiltelefoner. Det vil indebære en meget omfattende registrering, fx hvert femte minut, af hvilken mast en mobiltelefon er tilknyttet med en lagringsperiode på et år, uanset om mobiltelefonen benyttes aktivt eller ej. Hele befolkningens bevægelsesmønstre, opholdssteder og frekventering af sociale miljøer vil blive minutiøst registreret døgnet rundt.
Logning af source-porte for internettrafik med CG-NAT (dog uden sessionslogning, se her for en teknisk forklaring).

Mulig udvidelse af logningsreglerne til nye kommunikationsformer (ikke nærmere specificeret).
Registrering af MAC adresser på de computere brugerne ejer og anvender (det er ikke oplysninger som en internetudbyder har mulighed for at registrere, så det er meget uklart hvad Justitsministeriet foreslår på dette punkt).
De fleste af disse udvidelser af logningen var allerede på bordet i efteråret 2016, men derefter kom Tele2-dommen som satte processen med revision af logningsreglerne (der skulle have været en udvidelse i 2016) på pause.
Derudover foreslås en obligatorisk registrering af identitetsoplysninger for brugere af taletidskort. Det er et projekt, som en arbejdsgruppe under Justitsministeriet har overvejet i 15 år. Hvorfor det tages frem af skuffen nu er uklart.

Kilder:
1) https://itpol.dk/notater/analyse-skitse-ny-logning-marts-2021
2) https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/it-forening-kalder-nyt-forslag-fra-haekkerup-total-registrering

Coronarestriktioner baner vejen for det kommende overvågningssamfund 
Statens Serum Institut vil i samarbejde med Rigspolitiet bruge teledata til at undersøge, om danskerne overholder myndighedernes retningslinjer for at begrænse coronasmitten, skriver DR Nyheder. (1)
Seruminstituttet har skrevet til telebranchen og anmodet om at få adgang til data. »Det har vi svaret positivt på, men vi vil sikre os, at det sker på et klart juridisk grundlag«, siger branchens direktør, Jakob Willer, til DR.
EU giver grønt lys til sporing
Undtagelserne kan bruges, når den offentlige sikkerhed er på spil, og det er tilfældet under ‘corona pandemien’, vurderer kommissionen. Hvor langt medlemslandene må gå, er i sidste ende op til EU’s databeskyttelsesråd, der lægger linjen for, hvad myndigheder og virksomheder må benytte data til.
Det Europæiske Databeskyttelsesråd har udsendt en særlig vejledning om, hvor meget medlemslandene må give køb på databeskyttelsen under corona krisen.
Vejledningen åbner for, at landene gerne må bruge teledata og andre lokationsdata til at følge befolkningens bevægelser eller sende sms’er med gode råd til borgere i et bestemt område. Men EU-reglerne giver også mulighed for at gå endnu længere og spore enkeltpersoners bevægelser, fastslår vejledningen.
Her efter Politiken. (2)
Kilder:
1) https://www.dr.dk/nyheder/indland/coronavirus-seruminstitut-vil-tjekke-danskernes-bevaegelser-med-mobildata
2) https://politiken.dk/viden/Tech/art7723751/Danmark-g%C3%B8r-klar-til-%C3%B8get-overv%C3%A5gning-Teledata-skal-afsl%C3%B8re-om-vi-retter-ind-efter-regeringen

Overvågningskapitalismens tidsalder: De sociale medier har overtaget vores liv 
Ikke bare optager de sociale medier store dele af vores tid, men manipulationen af vores menneskelige adfærd for profittens skyld er kodet ind i tech-firmaerne.
I overvågningskapitalismens tidsalder (1) er vi selv den rå ressource. Og den kunstige intelligens, der fodres af vores brug af gratis søgemaskiner og sociale medier er med til at sætte både sandhed og samfund over styr i en udvikling, der styrer direkte mod afgrunden.
 
Jeff Orlowskis dokumentar The Social Dilemma fra 2020 (2) males et dystopisk billede af de sociale mediers enorme betydning og rolle i vores hverdag. Ikke mindst de voldsomme konsekvenser opbygningen og indretningen af disse platforme har på vores mentale helbred og demokrati. 
The Insiders
I dokumentar filmen fortæller forskellige folk (Insiders), der tidligere har haft en større rolle i udviklingen af sociale medier hvordan tech-giganterne designer brugerfladen på deres apps til at gøre deres brugere afhængige af dem: Baiey Richardson fra Instagran, Jeff Seibert fra Twitter, Aza Raskin fra Firefox & Mozilla, og Tristan Harris fra Google, der nu er grundlægger af Center for Humane Society.
The Great Hack og Cambridge Analytica
Jon Lund nævner i sin anmeldelse i Kommunikationsforum (3) The Great Hack (4) der fortæller historien om Cambridge Analytica og om, hvordan det datadrevne politiske konsulenthus høstede over 50 millioner profiler fra Facebook, tegnede psykografiske profiler af hele banden og efterfølgende bombarderede udvalgte grupper med stærkt manipulerende anti-Hillary- og pro-Trump-budskaber.(5) 
Kilder:
1) Anmeldelse af Shoshana Zuboff, “The Age of Surveillance Capitalism” (Overvågningskapitalismens tidsalder):
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Anmeldelse-af-Surveillance-Capitalism
2) The Social Dilemma – Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0
3) Se mere her:
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Drop-mobilen-indfoer-dataskat-forbyd-koebt-personalisering
4) The Great Hack – Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=iX8GxLP1FHo&t=40s
5) Se mere her: 
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Anmeldelse-af-Netflix-filmen-Great-Hack-om-Cambridge-Analytica-

Edward Snowden: Lockdowns gør de hemmelige tjenester og teknologivirksomhederne endnu mere magtfulde 
Den tidligere NSA-medarbejder (*) og whistleblower påpeger igen, at lockdown yderligere har styrket magten hos de amerikanske efterretningstjenester og de teknologivirksomheder, der samarbejder med dem. 
I interviewet fra den 21, februar 2021 (**) kritiserer Edward Snowden endnu en gang de globale lockdowns. Her fra Steigan.no.
Som et resultat af de globale corona restriktioner bruger folk nu betydeligt mere tid foran deres skærme fordi vi er blevet adskilt fra hinanden. ”Jeg vil sige, det er ret usædvanligt, at vi over hele verden er i forskellige rum, alle er lukket inde, som jeg altid har boet,” siger Snowden. Meget af vores liv “bliver formidlet gennem skærmene.
Fordi vi opfatter verden og hinanden mere og mere gennem skærme, føles det i stigende grad som om verden er “noget fremmed, som vi ser på i stedet for at deltage i. Når verden ændrer sig, spørger Snowden, Er det det, du ønsker? Er det det du vil? Er du enig? Er det den fremtid, du vil have? ”
Politikere vil sige, at det ikke betyder noget, fordi de kontrollerer loven. Politiet vil sige, at du ikke har noget valg, om du er enig eller ej, fordi de har pistolen og stavene. Facebook vil sige: “Klik på OK, for at fortsætte”, og hvis du ikke klikker, er der intet du kan gøre, fordi de styrer retningslinjerne og dermed platformen og publikum.”
“Disse institutioner foregiver vi godkender deres handlinger, de foregiver at vi godkender det, de gør, og vi har intet alternativ, det være sig på grund af økonomisk usikkerhed eller på grund af politiske restriktioner i forhold til den fri bevægelighed.”

Ifølge Snowden er intet af dette samtykke, og hverken teknologivirksomhederne eller regeringer kan virkelig stole på et reelt samtykke fra folket. Snowden taler om “tvunget samtykke“, og han mener, at flere og flere mennesker rundt om i verden er opmærksomme på dette, hvilket også er en af ​​grundene til den voksende vrede over den tilsyneladende ustoppelige udvikling i verden.
”Det, vi ser, er en skelnen mellem individet og institutionerne med hensyn til magt og ansvarlighed,” siger Snowden. Politikere kan stort set gøre alt uden at blive konfronteret med alvorlige konsekvenser, mens det mindste brud fra borgernes side vil blive registreret med det samme ved hjælp af den nye teknologi og opbevaret permanent af virksomheder eller myndigheder.
Note:
*) NSA er en af USA’s sikkerhedstjenester. NSA har især til opgave at aflytte, indsamle og analysere alle former for kommunikation. NSA er underlagt forsvarsministeriet. NSA’s budget er hemmeligstemplet, men det antages at være betragtelig større end CIA’s.
**) Interviewet kan se her:
https://youtu.be/RFHCyyfNslE
https://steigan.no/2021/03/edward-snowden-lockdowns-gjor-hemmelige-tjenester-og-selskaper-enda-mektigere/

Ny forskning trækker techgiganternes skjulte overvågning frem i lyset 
Overvågningen og dataindsamlingen på internettet er blevet så omfattende, at ingen almindelige mennesker kan overskue den.
Heller ikke de fysiske og digitale infrastrukturer, som muliggør kommunikationen – lige fra undersøiske internetkabler til software på mobiltelefonen – har nogen et overblik over, fordi det hele i dag er på få private hænder.

Det viser Signe Sophus Lai i en ny ph.d.-afhandling, som kortlægger hele det digitale økosystem. (1) (2)
Samtykkeerklæringer
14.000 ord. Så meget fylder Facebooks samtykkeerklæring, som man skal godkende, før man kan tage tjenesten i brug. Ingen eller yderst få læser erklæringen.
Tracking
Det, der kom mest bag på mig“, siger Signe Sophus Lai, “var, at hjemmesiderne for store danske og udenlandske nyhedsmedier overvåger og tracker deres brugeres adfærd på måder, der minder meget om suspekte gamblingsites. Så hvis man tror, at man slipper for den værste tracking, hvis man holder sig fra ”tvivlsomme” hjemmesider, tager man fejl. De benytter sig i virkeligheden af de samme forretningsmodeller.”
“Selv om der i dag er mere fokus på apps, tredjepartstjenester og cookies, og Apple med sin seneste opdatering har gjort det muligt at få et bedre overblik over dem, er det stadig fuldstændig uoverskueligt for den almindelige bruger.”
Infrastrukturen
De fysiske infrastrukturer er lige så uigennemskuelige som den dataindsamling, der foregår på vores mobiltelefoner.
“Så ikke nok med at et firma som Google sidder på den software, vi bruger til at søge på internettet med på vores telefoner og computere – og i øvrigt indsamler data om os, mens vi gør det – de kontrollerer også de fysiske infrastrukturer, der transporterer vores data. De sidder faktisk på hele det digitale økosystem, og de bliver reguleret af så mange forskellige myndigheder, så ingen har et samlet overblik over det,” siger Signe Sophus Lai, der håber, at hendes forskning kan være et skridt på vejen til at få mere viden om den dybt kritiske og uundværlige infrastruktur, som nettet er blevet for os. Kun sådan vil vi være i stand til at styre og regulere den.
Kilder:
1) https://hum.ku.dk/faknyt/2021/marts/ny-forskning-traekker-techgiganternes-skjulte-overvaagning-frem-i-lyset/?1
2) https://comm.ku.dk/research/digital-information-and-communication/peoples-internet/
Hele afhandlingen finder du her:
https://hum.ku.dk/faknyt/2021/marts/ny-forskning-traekker-techgiganternes-skjulte-overvaagning-frem-i-lyset/Lai_dissertation_sikker.pdf
Den ulovlige logning 
3 afgørelser ved EU-domstolen, der gør de danske logningsregler ugyldige. 8 udsættelser af lovrevisionen. En 9’ende udsættelse er på vej. Det er nogle af elementerne i de danske logningsreglers komplicerede historik.
“Revisionen af de danske logningsregler kan ikke udskydes længere. Det er konklusionen i Justitias nye analyse, der gennemgår reglerne bag den omfattende registrering af oplysninger om alle danskeres elektroniske kommunikation, heriblandt telefonopkald og SMS’er. Konsekvensen af endnu en udskydelse af revisionen vil nemlig være, at der slet ikke foreligger nogen logningspligt i Danmark, da de nuværende regler må anses for at være ugyldige. Vil politikerne kunne fortsætte logningen, skal der derfor handles nu.”
Noter:
1) Tidslinjen:
http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2021/02/timeline3@0.75x-100-1.jpg
2) Hele analysen:
http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2021/02/Analyse_Logning.pdf
3) Sammenfatning:
http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2021/02/Analyse_Logning_Sammenfatning.pdf
Kilder:
http://justitia-int.org/ulovlig-logning/

EU
Et budget på 7 588 mio. EUR løber programmet for perioden 2021-2027 fra den 1. januar. Rådet vedtog programmet den 16. marts 2021. (1)
Europa-Parlamentet skal herefter følge efter. 
“Programmet for et digitalt Europa er en del af EU’s stærke indsats for at få mest muligt ud af digitaliseringen til gavn for dets samfund og økonomier, øge dets autonomi inden for nøgleteknologier og styrke dets konkurrenceevne. Det vil hjælpe os med at opbygge højtydende og sikre avancerede digitale tjenester for alle borgere og virksomheder i hele Unionen.” Udtaler Pedro Nuno Santos, Portugals minister for infrastruktur og boliger, formand for Rådet
Budgettet 
Programmet for et digitalt Europa vil finansiere projekter på fem områder, hver med sit eget vejledende budget:Højtydende databehandling: €2 226 914 000
Kunstig intelligens: 2 061 956 000 EUR
Cybersikkerhed og tillid: 1 649 566 000 EUR
Avancerede digitale færdigheder: 577 347 000 EUR
Udbredelse, bedste udnyttelse af digital kapacitet og interoperabilitet: 1 072 217 000 EUR
Det digitale Europa supplerer en række andre programmer, der støtter den digitale omstilling, såsom Horisont Europa, der fokuserer på forskning og teknologisk udvikling, og de digitale aspekter af Connecting Europe-faciliteten. Desuden skal de nationale genopretnings- og modstandsdygtighedsplaner i henhold til den nye forordning om genopretnings- og resiliensfaciliteten afsætte mindst 20 % af udgifterne til den digitale omstilling.
Procedure og næste trin
Rådet har taget stilling ved førstebehandlingen. Retsakten skal nu vedtages af Europa-Parlamentet ved andenbehandlingen, før den endelig offentliggøres i EU-Tidende. Forordningen træder i kraft på dagen for offentliggørelsen.
Forud for den formelle vedtagelse blev der indgået en foreløbig aftale mellem rådets formandskab og Europa-Parlamentet den 14. december 2020. Den vedtagne tekst blev godkendt af Rådets Faste Repræsentanters Komité 18. december 2020.
Pressemeddelelse: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/16/digital-europe-programme-gets-green-light-from-council/
Forordning om oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 – Rådets førstebehandlingsholdning:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6789-2020-INIT/en/pdf
Forordning om oprettelse af programmet for et digitalt Europa – Rådets begrundelser:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6789-2020-ADD-1/en/pdf
Program for et digitalt Europa – uformel aftale med Europa-Parlamentet (pressemeddelelse af 14. december 2020):
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/14/digital-europe-programme-informal-agreement-with-european-parliament/
En digital fremtid for Europa (baggrundsinformation):
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/a-digital-future-for-europe/
Langsigtet EU-budget 2021-2027 (baggrundsinformation):
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/

Ifølge EU er vi bagud og har travlt: Digitale tiårsmål og EU’s bud på EU’s datasuverænitet 
EU-Kommissionen vil ved at skitsere en række 2030-mål forsøge at afbøde de risici, der er forbundet med, at EU-data er i hænderne på tredjelande. Målene, skal hjælpe EU med at skaffe den næste generation af databehandlingsteknologier.
Det skriver EURACTIV den 8. marts. i forbindelse med at EU-direktørens 2030 Digital Compass-mål, skal præsenteres tirsdag (9. marts).
Dataøkonomien
Et område, som Kommissionen har identificeret som værende problematisk i forhold til EU’s ​​autonomi, er dataøkonomien, hvor dokumenter viser, at 90% af EU’s data styres af amerikanske virksomheder.
”I dag lagres og behandles data produceret i Europa generelt uden for Europa, og deres værdi ekstraheres også uden for Europa,” hedder det.
“Dette kan medføre risici med hensyn til cybersikkerhed, forsyningssårbarheder, skiftemuligheder samt ulovlig adgang til data fra tredjelande.
Edge computing mål
“Edge computing er beregning og datalagring tættere på det sted, hvor det er nødvendigt, for at forbedre svartider og spare båndbredde.”
Mens Kommissionen anerkender, at EU-baserede cloud-udbydere kun har en lille andel af cloud-markedet i fremtiden, forventes en “voksende andel af data at blive behandlet ved ‘edge’, tættere på brugerne, og hvor data genereres.”
Skiftet til nye databehandlingsteknologier, der omfatter edge computing, kræver i investering og udvikling. Derfor ønsker Kommissionen i 2030, at 10.000 klimaneutrale, meget sikre kantnoder skal indsættes i EU, “distribueret på en måde, der garanterer adgang til datatjenester med lav latenstid (få millisekunder), uanset hvor virksomheder er beliggende.”
Forbindelser: 5G (og 6G) samt mikroprocessorer
Som en del af de nye mål bemærker Kommissionen, at nøglen er at opnå gigabit-forbindelse inden 2030, og at fokus bør være på udrulning af faste og mobile teknologier, herunder 5G og 6G.
Et konkret mål er, at alle europæiske husstande vil blive dækket af et Gigabit-netværk, hvor alle befolkede områder er dækket af 5G inden 2030.
Med hensyn til mål for tilslutningsmuligheder fremgår det af dokumenterne, at ‘mikroprocessorer’ er en nøgleteknologi i starten af ​​den strategiske værdikæde for en række af den kommende generations devices.
Mens Europa designer og fremstiller avancerede chips, siger Kommissionen imidlertid, at “der er væsentlige huller, især inden for de avancerede fabrikationsteknologier og chipdesign, som udsætter Europa for en række sårbarheder.”
Kommissionen ønsker i 2030, at produktionen af ​​banebrydende og bæredygtige halvledere inklusive processorer skal være “mindst 20% af verdensproduktionen i værdi”.
Med hensyn til målene for tilslutningsmuligheder er EU faldet langt bagud: 
EU’s 5G-handlingsplan for 2016 forpligtede nationerne sig til en række mål, herunder lanceringen af ​​5G-tjenester i alle medlemslande i mindst en større by inden udgangen af ​​2020.
Tidsrammen, fastlagt i 2018 Electronic Communications Code, bandt medlemsstaterne til at sikre tilgængeligheden af ​​5G-radiospektrum inden udgangen af ​​2020.
Ingen af disse mål er blevet nået dels pga. af corona, bekymringer over sikkerheden i næste generations telekommunikationsnetværk samt en heftig kampagne om sundhedsrisici ved 5G.
Uddannelse og offentlig service
På området for kvalifikationer og beskæftigelse ønsker Kommissionen at se “20 millioner beskæftigede IKT-specialister i EU med konvergens mellem kvinder og mænd” ud over at nå målene i handlingsplanen for sociale rettigheder. Målet er at sikre, at mindst 80% af den voksne befolkning på tværs af blokken har grundlæggende digitale færdigheder inden udgangen af ​​årtiet.
Dette bør ledsages af en stigning i digitaliseringen af ​​erhvervslivet i EU, hvor 7% af EU-virksomhederne benytter cloud computing-tjenester, big data og kunstig intelligens inden 2030 samt en fordobling af antallet af innovative nystartede virksomheder.
I den offentlige sektor bør alle europæiske borgere have adgang til elektroniske sygejournaler, og der bør være en sats på 100% for online-levering af centrale offentlige tjenester til rådighed for europæiske borgere og virksomheder, ud over 80% af borgere, der bruger en elektronisk europæisk identifikationsløsning. 
Kilde:
https://www.euractiv.com/section/digital/news/leak-commission-in-bid-for-eu-data-sovereignty-with-digital-decade-targets/

Wi-Fi i skolerne
Skolen er vore børns arbejdsplads 

Skolen er et sted, hvor eleverne kan tilbringe op til otte timer om dagen, fem dage om ugen. Nogle skoler fungerer som både arbejdspladser og hjem for de studerende. Som forældre, lærere og administratorer skal vi sikre, at disse miljøer er så sikre som muligt.
Dagens klasseværelser er fyldt med utallige trådløse enheder, fra bærbare computere og tablets til smart boards og smarthøjttalere, for ikke at nævne personlige mobiltelefoner. Alle disse enheder udsender radiofrekvensstråling (RF), og eksponeringen er kumulativ.
Den gamle opfattelse, at ikke-ioniserende stråling ikke er skadeligt, ved vi er falsk. Elektromagnetisk stråling er i stigende grad anerkendt som et folkesundhedsproblem, og børns ikke færdig udviklede kroppe og organer er særligt sårbare.
Det relevante spørgsmål til skolerne er, hvordan kan vi skabe et sikkert læringsmiljø for vores elever? 
Det amerikanske TechSafeSchool-projekt er vokset ud af en bekymring fra forældre til børn med øget følsomhed over for radiofrekvent mikrobølgestråling, som er forværret med det stigende antal trådløse enheder i klasselokalerne.
Teleindustrien presser skolerne til at opsætte Wi-Fi 6-, WiGig- og 5G-systemer, som alle udsender kraftigere stråling end de systemer, de vil erstatte.
Samtidig er der en øget og presserende bekymring blandt fagfolk inden for medicinsk og folkesundhed med hensyn til de potentielle langsigtede sundhedsvirkninger af stigende eksponeringen.
Forslag til at forbedre det trådløse miljø findes inde på sitet:
https://www.techsafeschools.org/mitigation
TechSafeSchool-projektet (1) er finansieret af private fonde og enkeltpersoner og designet og administreret af Grassroots Environmental Education (2) , en prisvindende nonprofit organisation med base i New York. Grundlægger og administrerende direktør Patti Wood modtager EPA’s National Children’s Environmental Health Excellence Award, og organisationen har været i spidsen for mange miljøspørgsmål i mere end tyve år.
Kilder:
1) https://www.techsafeschools.org/
2) http://grassrootsinfo.org/cellphonesandwireless.php
Mere om børn og unge, se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Flere svenske skoler tager problematikken med WI-FI og børn alvorligt 
Men også i Sverige trækker medierne “eksperter” op af hatten, der bedyrer, at der “ingen farer” er .
Her er det Spiraskolan i Täby som i sommeren 2020 har fået installeret strålingsbeskyttelse med hjælp fra Strålskyddsstiftelsen. (1)
I Sverige er det ikke DR, men SVT der trækker en af de såkaldte “eksperter” op af hatten og kan citerer Maria Feychting for flg.: “Du skræmmer folk, der er bekymrede for disse elektromagnetiske felter, selvom der ikke er nogen videnskabelige beviser.”

Maria Feychting, professor og kræftforsker ved den medicinske læreanstalt, Karolinska Institutet i Stockholm. (2) I artikler og udtalelser beroliger hun befolkningen om den trådløse teknologi og forsvarer de grænseværdier, hun selv har været med til at vedtage fra sin toppost som næstformand i den magtfulde international industri-NGO, ICNIRP fra 2012 til 2020.
Maria Feychting har desuden forsket for millioner af kroner fra nordisk teleindustri. Penge, der blev stillet til rådighed for år tilbage til Karolinska Institutet og forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.
Om den internationale EMF Scientist Appeal (3) udtalte Maria Feychting til den svenske Expressen tilbage til den 13. april 2020: “Ikke videnskabeligt uddannet.” “Det er bedre at stole på videnskabelige kompileringer foretaget på vegne af etablerede / offentlige organisationer som WHO, EU SCENIHR, Public Health England, HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS og SSM (Radiation Safety Authority) i Sverige.”
Noter:
1) Strålskyddsstiftelsen arbejder for at beskytte mennesker og miljøet mod skadelige former for elektromagnetiske felter og elektromagnetisk stråling, såsom mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, ved at informere om risici og offentliggøre anbefalinger.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/
2) Se mere om Maria Feychting her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
3) EMF Scientist Appeal: Pr. 14. januar 2021 har 255 EMF-forskere fra 44 nationer underskrevet appellen.
https://www.emfscientist.org/
4) Om børn og unge se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
Kilder:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/grundskola-tog-in-stralningsskydd-for-routrar-och-surfplattor-kritiseras-av-forskare 
Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
28. februar 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle
Hermed årets andet nyhedsbrev. Som sædvanlig får du en oversigt over indholdet af mailen. Indrømmet nyhedsmailen er lang – måske for lang?!? Måske du hellere vil have den lidt oftere og så den er kortere?
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

EMNER
– Appeals
– Analogiseringsstyrelsen
– Forskning
– Alexander Lerchl
– Medierne
– Hvem ejer IT giganterne?
– SMART METERS
– WI-FI og mobiltelefoni samt en sejr
– DNA skader
– 5G og Forsigtighedsprincippet

Appeals

#WeAreNotSAM: – Underskriv den internationale Appeal
– 10 GRUNDE for at boykotte 5G-telefonen, måske det smarteste du nogensinde har gjort
Mange af os har smartphones, men det betyder ikke, at vi alle er “smarte” i forhold til vores telefoner!
Vidste du, at den nye generation af 5G-teknologier ikke klarer risikovurderingen?

Det er nu at 5G-telefonen skal boykottes, før de oversvømmer det globale marked.
Bemærk: Facebook har censureret alle sider fra Australien. Du kan finde appealen her: https://nejtil5g.dk/info-materiale/apeller/
#WeAreNotSAM: De 10 grunde for at boykotte 5G telefonen: (*)
1. 5G-telefoner, faktisk alle mobiltelefoner, er aldrig blevet testet for deres sikkerhed på mennesker. I stedet er de testet på et dukke hoved af plastikfyldt med en væske [1].
2. 5G-telefoner er ikke “bæredygtige” – profit går forud for mennesker og planeten. [2]
3. 5G-telefoner og -master ​​forstyrrer bl.a. honningbiernes navigationen og forårsager kollaps af deres kolonier. Hvis vores bier forsvinder, forsvinder størstedelen af ​​vores friske fødevareforsyning. [3]
4. 5G-telefoner vil betyde, at milliarder af mobilenheder bliver giftigt elektro-affald. [4]
5. 5G-telefoner vil betyde øget efterspørgslen efter ædle metaller i en tvivlsom minebranche (børneslaveri, menneskehandel og anarki). [5]
6. 5G-telefoner vil kræve forøget energiforbrug samt stigende CO2-fodaftryk i teleindustrien, som forventes at blive verdens største energisluger indenfor de næste 5 år. [6]
7. 5G-telefoner markedsføres som hurtigere – men de vil også forøge vores eksponering for elektromagnetiske stråler. Børn absorberer dobbelt så meget stråling end voksne. [7]
8. 5G-telefoner vil betyde endnu mere afhængighed af teknologien. Forskere advarer om, at dette vil føre til stigende afhængighed, depression og fremtidig infertilitet blandt vores unge. [8]
9. 5G-telefoner vil øge ‘big brother’ overvågningsfunktionerne i teleindustrien og andre industrier samt muliggøre, at dine personlige data videresælges (research ‘Internet of Things’). [9]
10. 5G-telefoner bliver ikke dækket af verdens førende forsikringsselskaber i forhold til skader og ulykker. [10]
*) #WeAreNotSam, er en international bevægelse, hvor brugerne af mobiltelefoner dels opfordres til at boykotte den næste generation af 5G-telefoner, men også at deltage i den globale bevægelse, som opfordrer til ændringer af de eksisterende sikkerhedsstandarder, fordi “testen er manipuleret.”
Kampagnen blev lanceret af Northern Rivers for Safe Technology, med base i Byron Bay, Australien. Takket være intens lobbyvirksomhed fra gruppen har Byron Shire hidtil været 5G-fri, som en af de få kommuner i Australien.
SAM: SAM (Specific Anthropomorphic Mannequin) er betegnelsen for den test dummy af en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mand, der bruges til at beregner SAR værdierne for mobiltelefoner. Ved måling fyldes et plastikhovedet med en opløsning af vand, salt og sukker. SAM’s hovedstørrelse er dog kun relevant for 3% af befolkningen. At mennesket kan sammenlignes med en plastikbowle med væske er i sig selv en tåbelighed. Bemærk: Lige nu censurerer Facebook alle opslag fra Australien. Links og kilder finder du i kommentarfeltet.
Kilder:
[1] Erroneous Comments Submitted to the FCC on Proposed Cellphone Radiation Standards and Testing by CTIA – The Wireless Association:
https://www.dropbox.com/s/krnvd7294dqu39f/13-84%2011-18-2013%20L.%20Lloyd%20Morgan%207520958286%2011-19-13%20%281%29.pdf
[2] Young consumers’ e-waste awareness, consumption, disposal, and recycling behavior: A case study of university students in Sydney, Australia: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620345340
[3] Bees, Birds and Mankind – Destroying Nature by ‘Electrosmog’:
https://www.naturalscience.org/wp-content/uploads/2015/01/kompetenzinitiative-ev_study_bees-birds-and-mankind_04-08_english.pdf
[4] Toxicity trends in E-Waste: A comparative analysis of metals in discarded mobile phones:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/1-s2.0-S0304389419308519-main-Toxicity-trens-in-E-Waste.pdf
[5] Children mining cobalt in slave-like conditions as global demand for battery material surges:
https://www.abc.net.au/news/2018-07-25/cobalt-child-labour-smartphone-batteries-congo/10031330
[6] Energy consumption of 5G, wireless systems and the digital ecosystem:
https://ehtrust.org/science/reports-on-power-consumption-and-increasing-energy-use-of-wireless-systems-and-digital-ecosystem/
[7] Serious safety concerns about 5G wireless deployment in Australia and NZ Exposure limits: the underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children Microwave Emissions From Cell Phones Exceed Safety Limits in Europe and the US When Touching the Body: http://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/serious_safety_concerns_about_5g_wireless_deployment_in_australia_and_new_zealand_-_rpia_v37_no1_2020.pdf
[8] EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses tructural and functional correlates of smartphone addiction: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2016-0011/html
[9] Corbett Report 2019: The 5G Dragnet Mikko Hyppönen: Smart devices are “IT asbestos”: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BXbvL0uZkrY
[10] Lloyds Emerging Risks Team Report:
https://www.lloyds.com/~/media/lloyds/reports/emerging-risk-reports/emf-final-november-2010.pdf
[11] EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses: https://www.dropbox.com/s/7b2kvn9yv7qeggg/Standards%20Belyaev%20et%20al%202016%20%281%29.pdf?dl=0

ÅBENT BREV TIL Elon Musk & SpaceX
Underskriv og del det åbne brev til Elon Musk & SpaceX som anmoder om, at SpaceX indstiller deres satellit program, men også opfordrer til at Elon Musk starter en dialog med forskere, astronomer og andre vedr. den ikke-samstemmende optagelse af himmelrummet samt de alvorlige konsekvenser SpaceX-satellitter vil få for planeten.
Da SpaceX-satellitterne vil bestråle og forurene hver en tomme af vores planet og ikke lade et eneste sted være uberørt, inviteres miljøorganisationer og enkeltpersoner, både nationalt og internationalt, til at underskrive og dele det åbne brev.
https://stop5ginternational.org/open-letter-to-elon-musk-spacex/

Analogiseringsstyrelsen

Fik analogiseringsstyrelsen indfriet sine forudsigelsen for 2020
Nogle af punkterne har i hvert fald fået ekstra fokus her under coronaen. For et nævne et par stykker:
Fraværet af den fysiske skolelærer har for nogle fået kæmpe læringskonsekvenser. Manglerne i hele det offentlige digitale system er ligeledes kommet i fokus. Med et kommende 5G netværk er der kommet endnu mere fokus på CO2 aftrykket samt energiforbruget. Overvågning af befolkningerne er der også kommet spot på.

1. Vi genopdager skolelæreren: “Der udbryder spontan jubel, da en praktikant i undervisningsministeriet opdager at man allerede har en uovertruffen læringsressource placeret ude hos alle danske skolebørn – nemlig skolelæreren.”
2. Analoge løsninger, der ikke kun er til handicappede 
3. Klimaet bliver den nye digitale front: “Det bliver forventet at man rydder op i sine billeder i skyen og tænker over sit digitale CO2-aftryk. At tage mange fotos af det samme og få dem automatisk uploadet i skyen, bliver direkte socialt uacceptabelt, flere steder.”
4. Dumbphonen skifter navn til Simplephone 
5. Analogisering fortsætter sin udvikling som drivende kraft i i samfundet 
6. Vi begynder at efterspørge frihed fra overvågning
7. De første analogiseringsudvalg bliver nedsat af regeringen
8. OFFLINING: “Det bliver et ‘selling point’, for virksomheder og konferencesteder at tilbyde overvågningsfri faciliteter, hvor mennesker kan slappe, med de mennesker der er fysisk til stede.”
Analogiseringsstyrelsen er en tænketank for konstruktiv digitaliseringskritik. Dens mål er at formulere en frem- og nutid, hvor analoge og digitale løsninger fungerer side om side, og hvor det digitale ikke altid ses som en opgradering af det analoge.
https://analogist.dk/hvad-kan-du-vente-i-2020-de-nyeste-trends/

Forskning

USA’s Miljøstyrelse – EPA – tager skridt til at beskytte den videnskabelige integritet
Præsident Joe Biden udstedte den 27. januar 2021 et memorandum om genopretning af tilliden til den amerikanske regeringen gennem videnskabelig integritet og evidensbaseret politik.
Dermed understreger Biden-Harris administrationen en forpligtelse til at tage evidensbaserede beslutninger og udvikle politikker og programmer, der er styret af de bedste tilgængelige videnskabelige data.

Notater slår fast: ”Ukorrekt politisk indblanding i forbundsforskeres arbejde eller andre forskere, der støtter forbundsregeringens arbejde samt i kommunikationen af videnskabelige fakta underminerer nationens velfærd, bidrager til systemiske uligheder og uretfærdigheder og krænker den tillid, som offentligheden sætter i regeringen for bedst at tjene sine kollektive interesser.” “Videnskab er rygraden i EPA og giver agenturet mulighed for effektivt at forfølge sin mission for at beskytte folkesundheden og miljøet,” udtaler seniorforsker Dr. Jennifer Orme-Zavaleta, fungerende assisterende administrator for Kontoret for Forskning og Udvikling og agenturets Fungerende Science Advisor.
Udmeldingen kommer bl.a. med baggrund i en pressemeddelelse fra den 19. januar 2021, hvor konklusionerne i en PFBS (Perfluorbutansulfonsyre, en PFAS-forbindelse) Toksicitetsvurdering, var blevet kompromitteret af politisk indblanding samt at den videnskabelige uafhængighed af forfatternes konklusioner var blevet krænket. Memorandummet kan forhåbentlig også få indflydelse på de mange sager i USA vedr. elektromagnetisk stråling, 5G m.m.
Kilder:
– https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/memorandum-on-restoring-trust-in-government-through-scientific-integrity-and-evidence-based-policymaking/
– https://www.epa.gov/newsreleases/epa-takes-action-protect-scientific-integrity

Ret skal være ret: Oprindelige konklusioner svækkes, da den fundne sammenhæng mellem magnetfelter under graviditeten og den neurologiske lidelse, ADHD, hos de senere fødte børn ikke længere fremstår som et statistisk sammenhængende og overbevisende resultat.
Kritikere har påpeget, at studiets resultat er blevet skævvredet af forfejlede, statistiske analyser. Kritikken er blevet erkendt, og nu har forfatterne til studiet indvilget i at trække papiret tilbage.
Det nu reviderede 2020-studie fra Kaiser Permanente har undersøgt alle kilder til magnetiske felter, som kommer fra mange forskellige elektroniske kilder som el ledninger og elektriske apparater.
De undersøgte frekvenser i magnetfeltstudiet går op til 800 Hertz og ligger betydeligt under det spektrum, som radiosignaler som tv, radio og mobiltelefoni sender med.
Når studiet blandt andet nævner mobiltelefoner, er det ikke på grund af radiobølger – men på grund af det lavfrekvente elektromagnetiske felt, som alle elektriske apparater udstråler.
For uddybning:
https://tabttraad.info/2021/02/23/fandt-sammenhaeng-mellem-straling-og-adhd-ny-version-af-studiet-svaekker-resultatet/

Den uendelige strøm af forskning, der peger på sundhedsrisiciene ved ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling.
Sitet Electromagnetic Radiation Safety, som drives af Dr. Joel Moskowitz, leder af Department of Public Health ved University of California, Berkeley, lægger ca. en gang om måneden nye forskningsartikler op, der belyser de sundhedsmæssige konsekvenser af EMF.
Einar Flydal har netop lagt de seneste 24 opslag op på sin blog (https://einarflydal.com/2021/02/05/strommen-av-ny-forskning-bekrefter-mikrobolger-gjor-livet-kjipere/) med et kort resume af artiklernes konklusion. Et stort arbejde som han forståeligt beder om hjælp til.
Vil du selv løbende følge med finder du opdateringerne her, senest opdateret den 27. januar 2021: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Alexander Lerchl

Portræt af en sammensværgelse: Alexander Lerchl: Mobiltelefoner, brud på DNA, løgne og desinformation samt 5 mill. $ i forskningsstipendier fra den tyske regering.

I tæt på 15 år har Alexander Lerchl, professor i biologi ved Tysklands Jacobs University, spredt desinformation om forskning på mobiltelefoner og DNA-brud udført ved Medical University of VIenna.
En appeldomstol i Bremen, Tyskland, har nu endelig beordret ham til at stoppe. Alternativet er en bøde på 300.000 $ eller seks måneders fængsel.

Uanset har Lerch efterladt sig et spor af ødelagte karrierer samt mistede forskningsmuligheder.
Microwave News (1) (2) har efter en årelang undersøgelse påvist, at Lerchl, mens han spredte en tilsyneladende uendelig strøm af løgne, modtog 5 mill. $ mens han spredte en tilsyneladende uendelig strøm af løgne. Forskningsstipendier som han modtog fra det tyske kontor for strålingsbeskyttelse, kendt som BfS (German Office of Radiation Protection).
Lerchl blev den bedst finansierede RF (Radiofrekvent stråling) laboratorieforsker i Tyskland, i Europa og sandsynligvis i verden.
BfS er også hovedsponsor for ICNIRP, den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse, som længe har nægtet at anerkende nogen sammenhæng mellem RF-stråling og kræft.
Kan RF nedbryde DNA?
Det er det centrale spørgsmål: Kan RF i almindelighed, og mobiltelefonens signaler i særdeleshed, påvirke DNA?
Det afhænger af, hvem du spørger skriver Microwave News i artiklen (1). Et typisk svar er “Nej, fordi strålingen mangler kvanteenergien til at bryde kemiske bindinger.”
Det er sandt, men der kan være andre måder at få det gjort på.
Jeg tror ikke, at det er nødvendigt at RF har tilstrækkelig energi for at kunne bryde de kemiske bindinger for at fremkalde DNA-skader og dermed forårsage kræft,” udtalte Michael Kundi i en e-mail sidste år.
Han uddybede: “Nøglen til disse virkninger er en interaktion på cellemembranen, der under visse omstændigheder fører til en afbrydelse af intracellulære signalveje. Dette forårsager interferens med DNA reparation, hvilket igen fører til DNA-skader. Desuden kan det fremkalde oxidativ stress
.”
Michael Kundi er tidligere leder af MUV’s Institute of Environmental Health og har offentliggjort udførlig forskning om mobiltelefoner og kræft.
Kundi’s vurdering er, at det er ved at blive den dominerende opfattelse. Det fik et betydeligt løft, da det amerikanske National Toxicology Program, NTP, i sit 30 millioner dollars RF-kræft projekt, rapporterede fund af brud på DNA i nogle af de samme animalske væv, hvor der blev udviklet tumorer efter RF eksponering. (3)
Den 4. februar kunne Henry Lai – der for 26 år siden var den første sammen med N.P. Singh, til at vise, at ikke-ioniserende stråling kan bryde DNA – offentliggjort en opdateret gennemgang af RF-genotoksicitet i elektromagnetisk biologi og medicin. (4)
Ifølge hans optælling har der pr. januar 2021 været 361 forskningsrapporter om emnet. Af disse 237 (66%) rapporterede virkninger og 124 (34%) gjorde ikke.
Kilder:
1) https://www.microwavenews.com/news-center/german-court-moves-silence-critic-rf-dna-breaks
2) https://microwavenews.com/short-takes-archive/big-rewards-bad-behavior
3) https://microwavenews.com/news-center/ntp-turns-search-mechanisms
4) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2021.1881866?journalCode=iebm20

Medierne

Er det hastværk eller fordomme, der giver fordummende journalistik

Spørgsmålet bliver stillet af Einar Flydal i anledning af sundhedsartikler om bl.a. sygdomme i skjoldbruskkirtlen. Lægerne har ikke nogen forklaring. De ved ikke, hvad der forårsager sygdommene, eller hvorfor sygdommene er i stigning.
Hvordan kan journalister være tilfredse med at tale med en læge eller forsker, som ikke har nogen forklaring? En langt mere frugtbar og tilfredsstillende metode ville i stedet være at tale med dem, der faktisk har en forklaring, og derefter kontrollere, om forklaringen holder.
Einar Flydal sendte følgelig en mail til journalisten med forslag til, hvor vedkommende kun starte med at lede efter en forklaring, nemlig muligheden for at årsagen kunne findes i den elektromagnetiske stråling fra mobiltelefonerne. Flydal hørte – selvfølgelig – ikke fra journalisten.
Men tænk om journalisten havde fulgt op på artiklerne, bedt en endokrinolog om at læse og vurderet dem og formidlet konklusionen i avisen! Derefter kunne journalisten have spurgt nogle af dem som er ramt af sygdomme i skjoldbruskkirtlen om de har været eksponeret for elektromagnetisk stråling og bedt dem fortælle hvordan.
Egentlig ret enkelt konstatere Ejnar Flydal.
Det ville give informationer af samme type, som når man får en patient, som har lungekræft til at fortælle om sine rygevaner, eller om sin omgang med asbest, dersom man har påvist asbestose. Sådan spørger enhver læge – uden at hævde at “fundene er for usikre til at kunne lægges til grund”.
https://einarflydal.com/2021/02/23/er-det-hastverk-eller-fordommer-som-gir-fordummende-journalistikk/

Trods brug af bl.a. den dobbeltdømte skandaleprofessor Alexander Lerchl som ekspert, ønsker “Tjekdet” fortsat at misinformere sine læsere.
Ifølge “Tjekdet” er der nemlig overvældende solid forskning, der ikke viser skadelige forplantningseffekter af mobilstråling
Det på trods af at konklusionen savner støtte fra topkomitéernes nyeste videnskabelige rapporter – og en landsførende dansk fertilitetsklinik advarer ligeledes.
At “Tjekdet” er fakta resistent kan nu ikke komme bag på nogen, der har beskæftiget sig bare lidt med mediernes forhold til teleindustrien og deres agenda.
Se mere her:
Klager over medierne:

https://nejtil5g.dk/dokumenter/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/
Eksempler på mediernes “eksperter”:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
https://tabttraad.info/2021/02/11/lerchl-skandalen-dansk-faktatjekker-brugte-injuriedomt-professor-som-5g-ekspert/

Fransk Wikipedia sletter siden med “Phonegate” skandalen.
Siden “Phonegate”, der blev oprettet i oktober 2018 og omdøbt til “Marketing of ikke-kompatible mobiltelefoner”, er blevet fjernet. Fra januar 2021 kan du ikke længere finde henvisning til Phonegate industri- og sundhedsskandalen i den franske Wikipedia-encyklopædi.
Beslutningen viser, skriver Phonegate Alert i deres pressemeddelelse fra den 5. februar 2021, hvor stort et problem tilstedeværelsen af disse oplysninger udgør for teleindustrien og for de offentlige myndigheder. Siden offentliggørelsen af siden har nogle Wikipedia-bidragydere gjort alt for at minimere virkningen af denne globale skandale.
Det er desto mere bekymrende, fordi teleindustrien udgør et stort flertal af aktionærerne i de store medier i Frankrig og internationalt. Phonegate skandalen bliver da også stadig helt eller delvist censureret i disse medier.
Formanden for Phonegate Alert Dr. Marc Arazi udtaler:
Det er et alvorligt angreb på anerkendelsen af denne internationale sundheds- og industriskandale. Vi opfordrer til hjælp fra Wikipedia-fællesskabet til at genoprette disse oplysninger så hurtigt som muligt, samtidig med at reglerne for offentliggørelse af den frie encyklopædi overholdes. Det er vigtigt at opretholde pålidelige og uafhængige oplysninger.”
Pressemeddelelsen:
https://www.phonegatealert.org/communique-wikipedia-supprime-la-page-sur-le-scandale-du-phonegate
Mere om Phonegate se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

Hvem ejer IT-giganterne?

Informationsteknologi er blevet en af ​​de vigtigste infrastrukturer i det moderne samfund. Ejerskab og kontrol af denne sektor er derfor blevet et spørgsmål af yderste vigtighed.
Informationsteknologien anvendes til produktion af al anden teknologi, og al kommunikation, informationsindsamling, formidling og medier, herunder propaganda, er helt afhængig af informationsteknologien, det gælder også krigsindustrien og de igangsatte krige.
Giganterne på internettet

Da EU-kommisjonen tilbage i 2016 skulle nedsætte en komité der skulle føre censur med internettet og de sociale medier, indkaldte de topfolkene i Facebook, Twitter, Google og Microsoft. (1)
Men hvilke økonomiske kræfter står bag disse giganter? Steigan.no udarbejdede en oversigt over de ti største ejere i de nævnte fire selskaber. (Google hedder nu Alphabet, og er antagelig verdens største IT-selskab.) De brugte data er fra 25. december 2020. Det viste sig, at kapitalfondene har en massiv kontrol over IT-giganterne. Tidligere ville man have set nogle af de store banker eller andre industrielle virksomheder i denne position.
Top 5
Som det fremgår af artiklen i Steigan.no (2) er de kapitalfonde som ligger i top tre eller i det mindste som top fem på listen: Vanguard, BlackRock, State Street og Fidelity. Det er de samme kapitalfonde, som er de største ejere i de største banker i USA, men også de største ejere i våbenindustrien, Big Pharma, mærkevare og medicinalindustrien. Og altså også i IT-giganterne.
Aktive ejere

Disse fonde investerer ikke passivt på vegne af investorer. Fondene udtaler selv, at de betragter sig som aktive ejere, og de opfører sig som sådan. Da det så ud som om, at Hillary Clinton skulle vinde præsidentvalget i 2016, blev lederen af ​​BlackRock, Larry Fink, gjort klar til at overtage det amerikanske finansministerium. Det er næppe muligt at være en mere aktiv ejer end det.
IT-industrien som en stat i staten
IT-giganterne har en enorm kontrol over almindelige mennesker. Hvad vi som brugere af Facebook, Google og Amazon ikke ser, er hvad vores data bliver brugt til. Det er nemlig dem, der gør dem rige. Deres viden om vores indkøbsvaner, vores smag, vores ønsker, vores venner og vores netværk er helt bogstaveligt guld værd.
IT-giganterne er da også at finde blandt verdens rigeste virksomheder. I Forbes 2000, der viser de 2000 mest kapitalrige virksomheder i verden, finder vi at 6 ud af de 20 største er it-virksomheder. (3)
IT-giganterne har derfor ikke kun strategiske nøglepositioner. De er ekstrem magtfulde spillere, blot i kraft af den kapital de er i besiddelse af. En magt der gør dem i stand til at træffe beslutninger og fastlægger retningslinjer, som sætter nationale forsamlinger ud på et sidespor. Det vil ikke være forkert at sige, at de udgør en stat i staten. Og det er de samme magtfulde spillere, som vi møder igen og igen.
En finansiel superorganisme
Forskere ved ETH Zürich i Schweiz gennemførte en storstilet computeranalyse af virksomheder over hele verden i Orbis finansielle database. (4) De startede med en liste over 43.000 tværnationale virksomheder. Derefter begyndte de at se på ejerskab og forbindelser for at se, hvem der kontrollerer hvad.
De nåede frem til at i 2007 var det 147 selskaber som kontrollerede 40% af kapitalen i samtlige selskaber i databasen. Disse 147 selskaber var ikke bare dominerende, men de ejede også hinanden.
“The Big Three”

Forskerne Jan Fichtner, Eelke Heemskerk og Javier Garcia-Bernardo, som alle forsker med midler fra EU’s Horizon 2020-program har afdækket ejerskabet og udpeget de mægtigste fonde. (5)
Det drejer sig om Vanguard, BlackRock og State Street. De er ikke aktive fonde, der prøver at slå markedet, men snarere at følge det. De opkræver derfor et meget mindre gebyr fra investorerne, og siden finanskrisen i 2008 har der været en strøm af investorpenge fra aktive fonde til indeksfonde. Indeksfondene havde modtaget en kapitalindsprøjtning på 1,4 billioner $ efter 2008 ifølge 2017 Investment Factbook.
Forskerne studerede også S&P 500-indekset, som er et indeks over de 500 største selskaber i USA, og her var koncentrationen endnu mere ekstrem. Samlet set ejer The Big Three 90% af selskaberne. (6) Hvem står bag? BlackRock blev grundlagt i 1988 og blev børsnoteret i 1998. I 1999 forvaltede fondet 165 milliarder dollar. I dag forvalter det 6.840 milliarder, eller 6,84 trillioner. Fondet er blevet kaldt verdens største skyggebank. Deres kundelister er ikke offentlig tilgængelige, så det kan ikke umiddelbart ses hvem som har skudt kapital ind i fondene.
Artikelrækken i steigan.no sætter fokus på vore dages økonomiske oligarker.
De er ekstremt rige og har ekstrem megen magt og de rigeste af disse finansfyrster har personlige formuer, der overgår bruttonationalproduktet i mange lande. Al information som er brugt er fra offentligt tilgængelige og kvalitetssikrede kilder. (7)
Kilder:
1) https://steigan.no/2016/06/eu-og-it-gigantene-skal-sensurere-sosiale-medier/
2) https://steigan.no/2020/12/hvem-eier-it-gigantene-2/
3) https://www.forbes.com/global2000/#69b56382335d
4) https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
5) https://theconversation.com/these-three-firms-own-corporate-america-77072
6) https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-politics/article/hidden-power-of-the-big-three-passive-index-funds-reconcentration-of-corporate-ownership-and-new-financial-risk/30AD689509AAD62F5B677E916C28C4B6
7) https://steigan.no/2020/12/imperialismen-i-var-tid-en-analyse-i-seks-deler/

SMART METERS

Smartmålerne – en strålende fremtid?

5 små film der fortæller virkeligheden om de såkaldte Smartmålere (Smart Meters)
Film 1. Varighed små 5 min. Roger Eriksen fra Tyssedal fortæller sin historie om hvordan han reagerer på AMS smartmålere. Filmen er med norsk undertekst.
Film 2. Varighed små 10 min. Her fortæller 9 mennesker om det, de har oplevet ved at være i nærheden af en smartmålere.
Film 3. Varighed små 13 min. Advokat Erling Grimstad fik til opgave at undersøge virkningerne og konsekvenserne af trådløs teknologi, herunder intelligente målere. I interviewet fortæller Erling Grimstad om, hvad der skete under efterforskningen. Erling Grimstad har en baggrund som politiefterforsker og generaladvokat. Han er nu daglig leder for advokatfirmaet Erling Grimstad AS.
Film 4. Varighed små 6 min. I denne film møder vi Felix. Felix er 12 år gammel, og bor i et rækkehus sammen med familien. Felix var flink på skolen, og aktiv med i idrett. En dag kom ElTel til naboen. Samme eftermiddag skete der noget med Felix og moren. Felix har nu haft næseblod i over 6 måneder.
Film 5. Varighed små 10 min. I denne film møder vi Tone Johnsen. Før 11. februar 2019 brugte hun iPhone, iPad, Wi-Fi og øvrigt trådløst udstyr uden at mærke noget. 11. februar kom Skagerak og installerede AMS/smartmåleren. Samme dag fik Tone sundhedsproblemer. 21. februar kom Skagerak for at fjerne senderdelen. Da var det for sent.
Filmene finder du her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRKZmzdS95hFH8j2StFJouXOdWb02G-jR
Einar Flydal skriver i sin kommentar til filmene:
“Hvis du er overbevist om, at sådanne reaktioner, som disse videoer viser, umuligt kan være forårsaget af AMS-målere, betyder det, at folk som Ingmar Ellefsen, manden bag Filmduken og jeg, er farlige, fordi vi skræmmer folk til helt unødigt at frygte noget, der er ikke er det mindste farligt. Vi påfører således dem, der let forføres, et helbredsproblem som en nocebo-effekt.
Men hvis vi har ret, betyder det, at de, der hævder, at sådanne reaktioner er umulige på grund af AMS-målere, og som gennem deres beslutninger legitimerer AMS-målere, påfører mange mennesker samme livslange sundhedsproblemer som det, du ser i videoerne, ud over at skabe generelt dårligere folkesundhed.
Hvis du var usikker på, hvem der har forskningen på deres side – hvilken rolle ville du da føle dig mest komfortabel i?”

https://einarflydal.com/2021/02/08/ams-fem-videoer-som-viser-virkeligheten/
Mere om Smart Meters:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/

WI-FI og mobiltelefoni

USA: Efter 3 års kamp får en kvindelig skolelærer medhold i og anerkendt, at hendes lidelse som el-overfølsom eller EHS-ramt er et handicap

En appeldomstol i Los Angeles, Californien, har givet en kvindelig skolelærer medhold i og anerkendt, at hendes lidelse som el-overfølsom eller EHS-ramt er et handicap. Dermed er hun også berettiget til og har krav på, at hendes arbejdsmiljø på den skole, hvor hun underviste, bliver tilpasset hendes situation.
Hvad er EHS?

Elektrohypersensitivitet, el-overfølsomhed eller EHS kan udvikle sig gradvist eller akut og man kan have et eller flere symptomer samtidig. Hvordan og hvornår symptomer opstår, varierer fra person til person. Ofte opstår symptomerne umiddelbart ved eksponeringen, men de kan også vise sig flere timer senere og have forskellig varighed. Appelretten i Californien erkendte, at den sandsynligvis er den første, der anerkender Wi-Fi-sygdom (EHS) som et handicap i henhold til lov mod forskelsbehandling. Retten konkluderede også, at definitionen af ​​”handicap” i Californiens Fair Employment and Housing Act er bredere end i Americans with Disabilities Act.
Sagen

Efter at skoledistriktet havde installeret et nyt Wi-Fi-system, klagede læreren over hovedpine og andre symptomer forårsaget af af de elektromagnetiske bølger. Skoledistriktet forsøgte oprindeligt at inkludere læreren ved at slukke for Wi-Fi i både hendes klasseværelse og et tilstødende. Læreren fortalte, at hendes symptomer fortsatte og bad om yderligere ændringer. På dette tidspunkt havde skoledistriktets konsulent rapporteret, at Wi-Fi- og radiofrekvenserne på skolen “viste et sikkert og ikke-farligt arbejdsmiljø.” Baseret på denne rapport gav skoledistriktet ikke yderligere indkvartering.
Dommen
Udover at anerkende at Wi-Fi-sygdom/EHS/el-overfølsomhed er et handicap under FEHA, gav dommen også udtryk for, at arbejdsgivere i Californien bør tage de faktiske påstande om manglende indfrielse af en rimelig tilpasning til efterretning.
Kilder:

https://www.dykema.com/resources-alerts-is-wi-fi-sickness-a-disability-california-appellate-court-holds-that-it-is-under-feha.html
Domsafgørelsen finder du her:
https://scholar.google.co.uk/scholar_case?case=3952106716981452997&q=Brown+v.+Los+Angeles+Unified+School+District&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1
Mere om EHS og hypersensitivitet, se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/

5G netværket: Ude af syne, ude af sind – “gademøbler” som skjulested for de små mobilsendemaster (Small Cells)
Strukturen i 5G-netværket kommer til at bestå et hav af mange mindre basestationer (small cells), der opsættes på små områder, og kommer til at sidde tæt på hinanden.
Det er nødvendigt for at opnå den nødvendige netværkskapacitet i områder, hvor mange bruger netværket, mens de bevæger sig rundt, typisk fodgængere i gågader. Til det formål opsættes små basestationer ‘small cells’. Med 5G NR (New Radio) (1) bliver basestationerne ikke længere kun placeret højt, som i mobilmaster og på hustage, hvor de har en stor dækningsradius. Fremover vil de de små basestationer (small cells) blive placeret i gaderne og eksempelvis på fronten af bygninger og huse.
Det er en fortsættelse af den samme udvikling, som vi har set med mikro- og nanoceller siden 2G (GSM) til og med 4G mobilnetværk (LTE). Senderne opstilles i områder med meget højt kapacitetsbehov, som i gågaderne i de store byer, i messehaller og på fodboldstadioner. I stedet for at blive placeret på tagene af bygninger, fabriksskorstene og på specialbyggede master, installeres de mange små basestationer til 5G nu på lygter, trafiklys, reklamesøjler og lignende og i andre egnede “gademøbler”.
Den massive opsætning “small cells” vil følgelig øge mængden af elektromagnetisk stråling samt styrken af dens impulser i og med at kilderne bliver bragt tæt på os allesammen.
Smarte bænke
Strawberry Energy (2) er et teknologiselskab som har specialiseret sig i Smart Citys. De udtaler sig om den smarte bænk:
“Udefra ser vores Smartbench ud som en moderne bænk. Så du kan blot sidde på det og tale med andre brugere – dette er det sociale aspekt af vores Smartbench. Derudover er det et lille teknologicenter. Bænken kan udstyres med flere moduler og drives af solenergi. Det tilbyder hurtig WiFi og en ladestation til mobiltelefoner, tablets og lignende. Elektriske bybiler, såsom scootere, kan også oplades fra vores bænk. Derudover er det muligt at integrere klimasensorer til måling af luftkvalitet, fugtighed, temperatur og andre miljøkvalitetsaspekter. Det er også muligt at forbinde bænken til stemmeassistenter som Alexa eller Google Assistant. Med denne funktion kan brugerne spørge bænken om alt, hvad der er vigtigt under deres ophold i byen – hvordan man kommer til berømte seværdigheder, hvor man finder en indisk restaurant eller den nærmeste metrostation. Bænken kan endda udstyres med en kontaktløs betalingsmulighed, så brugerne kan foretage betalinger på den.
Brochuren
Brochuren (se link nedenfor (3)) som er udarbejdet af Dr. Ing. Martin H. Virnich, viser, hvordan telebranchens reklamer undervurderer enhver modstand mod elektromagnetisk stråling, og i stedet fortæller os, hvor ‘smart’ det er med bænke og andre skjulte “small cells” – “for ikke at ødelægge byrummet“, som det hedder. Vores nuværende grænseværdier, beskytter kun mod varmeskader, og kan let overskrides med disse nye “smarte gademøbler”. Mennesker, der bor på gadeplan skal nu regne med en øget sundhedsrisiko pga. den øgede eksponering. Indtil videre har strålingen været kraftigst i de øverste etager, hvor strålingen fra mobilmasterne let nås.
Dr.-Ing. Martin H. Virnich, driver virksomheden ibu Ingenieurbüro für Baubiologie und Umweltmesstechnik i Mönchengladbach, er bygningsbiolog, dvs. specialist i bygningers miljøegenskaber og i miljømålinger. (4)
Bygningsbiologi er læren af de holistiske relationer mellem mennesker og deres byggede miljø. Formålet er at skabe et sundt, naturligt, bæredygtigt og smukt designet leve- og arbejdsmiljø. Bygning biologer henvise til bygninger og værelser som den “tredje hud” af mennesker. Det afspejler, hvor tæt vi er forbundet med vores byggede miljø.
Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/
2) http://strawberrye.com/
3) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/Virnich-IBU-5G-Sma-Celler-Ute-av-syne-ute-av-sinn-v-1.1-norsk-2021.pdf
4) https://baubiologie.de/
Se også:
– https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/
– https://einarflydal.com/2021/02/16/smartbenker-og-andre-sma-celler-tingenes-internett-betyr-helse-og-miljoskader/

Phonegate: Sikkerhedsfaktor 50 for lokale SAR værdier har aldrig eksisteret! Sundhedsstyrelsen vildleder.
I mere end tyve år har regeringer, Europakommissionen, nationale myndigheder, internationale forskere og store medier bevidst vildledt milliarder af brugere af mobiltelefoner om de sundhedsrisici, der er forbundet med en pseudo sikkerhedsfaktor på 50 ved måling af lokale SAR værdier.
Det skrev Alert Phonegate den 20 dec. 2020. (1)
SAR og SAM
SAR (Specific Absorption Rate) måles i watt per kilogram (W/kg). Grænseværdien er ikke tiltænkt langtidspåvirkning, men skal beskytte forbrugerne imod akut opvarmning af menneske væv mod stråling fra eksempelvis mobiltelefoner.
Til testen bruges en test dummy benævnt SAM (Specific Anthropomorphic Mannequin). SAM er baseret på en model af en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mand. Ved måling fyldes et plastikhovedet med en opløsning af vand, salt og sukker. SAM’s hovedstørrelse er dog kun relevant for 3% af befolkningen.
Absorptionsraten på 20 Watt per kilogram (W/kg) regnes som farlig. Som en sikkerhedsfaktor eller usikkerhedsmargin, er tallet divideret med 10 for at sikre forbrugerne, så grænseværdien lyder på 2 W/kg.
EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv. I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet fastsat af FCC -Federal Communications Committee. De gældende standarder, der anvendes i dag blev efter ICNIRP’s anbefalinger fastlagt i 1993 og er ikke ændret siden. Det skal bemærkes at standarderne tager udgangspunkt i at kun opvarmning kan være skadelig. ICNIRP medtager altså ikke de biologiske effekter trods at der er veldokumenteret evidens herfor selv ved meget lav eksponering. (2)
Sikkerhedsfaktor 50
Næsten alle internationale myndigheder har antydet, at de termiske virkninger af stråling målt efter SAR-værdier, ifølge ICNIRP’s anbefalinger, var underlagt en faktor 50 til beskyttelse af befolkningens sundhed. Det antyder fejlagtigt, at SAR niveauer så høje som 100 W/kg kunne være acceptable, dvs. et regulerings niveau på 2W/kg ganget med 50. Det er en reel gave til alle producenter, hvis mobiltelefoner langt overstiger den fastsatte grænse på 2W/kg.
Alert Phonegate har konstant fordømt dette bedrag. (3)
Også sundhedsstyrelsen vildleder
”Grænseværdierne bygger på forsøg med celler og dyr og på erfaringer fra studier af mennesker, og er baseret på varmepåvirkninger forårsaget af radio- og mikrobølger. For at tage højde for usikkerheder og minimere sundhedsskadelige effekter indeholder grænseværdierne en sikkerhedsmargin svarende til en faktor 10 til 50.” (4)
Hvor faktor 10 blev brugt for at komme ned fra 20 W/kg til 10, så betyder faktor 50 det modsatte at man kan komme op på 100 W/kg.
“Først effekter ved 100 W/kg”
Men hvad er de virkelige risici? Det angiver Olivier Merckel, leder af New Technology Assessment Unit hos ANSES (det franske nationale agentur for fødevare-, miljø- og arbejdsmiljø og sikkerhed), her: “Når SAR’erne for de testede telefoner viser værdier under grænserne, er vi fri for de sundhedseffekter, der anses for bevist af ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection). For offentligheden er sikkerhedsfaktoren anvendt af ICNIRP 50, så de første virkninger, der overvejes af ICNIRP, bør ikke observeres ved 2 W/kg, men snarere ved 100 W/kg for et “gennemsnit”, der repræsenterer den generelle befolkning. Ud over disse velkendte effekter er spørgsmålet, om andre effekter kunne observeres ved lavere eksponeringsniveauer”
Bekræftet af Eric Van Rongen
Vicepræsidenten for ICNIRP, Eric Van Rongen (5), bekræftede på et webinar om 5G forholdet i en skriftlig chatudveksling med Dr. Marc Arazi: “@Marc Arazi: Enhver, der siger, at en reduktionsfaktor på 50 gælder for lokale eksponeringer, fortolker tydeligvis retningslinjerne, selvom retningslinjerne fra 1998 måske ikke havde været meget klare i den henseende, de 2020 giver mere klar information.” Og Van Rongen tilføjede: ”@Marc Arazi: faktoren 50 refererer til eksponeringer for hele kroppen.”
Kilder:
1) https://www.phonegatealert.org/en/last-minute-phonegate-the-safety-factor-of-50-for-local-sars-never-existed
2) https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
3) https://www.lelanceur.fr/rappels-en-serie-de-telephones-portables-dangereux/
4) https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/graensevaerdier 5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Digitalt arbejdsmiljø, stråling og sundhed: Det bør som arbejdstager være en ret at kunne afbryde sine digitale forbindelser.
På baggrund af Covid19 krisen mener EU Parlamentet, at det er på tide at tage hånd om de hjemmearbejdende, hvor en kombinationen af ​​lang arbejdstid og højere krav fører til flere tilfælde af angst, depression, udbrændthed og andre psykiske og fysiske helbredsproblemer.
Det fremgår af en resolution, der blev vedtaget den 21. januar 2021, hvor EU Parlamentet opfordrer til en ny EU-lov, der giver arbejdstagere ret til digital afbrydelse fra deres arbejde uden at få negative følger. (1) Sundhedskonsekvenser ved de digitale værktøjer
Der henvises bl.a. til, at brugen af ​​digitale værktøjer i længere tid
– kan medføre en reduktion af koncentrationen såvel som kognitiv og følelsesmæssig overbelastning,
– at monotone gentagne manipulationer og statisk kropsholdning over lange perioder kan føre til muskelspænding og muskuloskeletale lidelser;
– at Det Internationale Agentur for Kræftforskning har klassificeret radiofrekvent stråling som mulig kræftfremkaldende og henviser til, at gravide kvinder kan have særlig risiko, når de udsættes for radiofrekvent stråling. (2)
Vi kan ikke opgive millioner af europæiske arbejdstagere, der er udmattede af presset om altid at være” på” og alt for lang arbejdstid. Nu er det øjeblikket, at stå ved deres side og give dem det, de fortjener: retten til at afbryde forbindelsen. Dette er afgørende for vores mentale og fysiske helbred. Det er på tide at opdatere arbejdstagerens rettigheder, så de svarer til de nye realiteter i den digitale tidsalder”, sagde ordfører Alex Agius Saliba (S&D, MT) efter afstemningen.
Siden udbruddet af COVID-19-pandemien er arbejdet hjemmefra steget med næsten 30%. Dette tal forventes at forblive højt eller endda stige. Forskning fra Eurofound (3) viser, at personer, der arbejder regelmæssigt hjemmefra, er mere end dobbelt så tilbøjelige til at overstige det maksimale på 48 arbejdstimer om ugen sammenlignet med dem, der arbejder i deres arbejdsgivers lokaler. Næsten 30% af dem, der arbejder hjemmefra, rapporterer om at have arbejdet i deres fritid hver dag eller flere gange om ugen, sammenlignet med mindre end 5% af kontormedarbejdere. Lovgivningsinitiativet, blev vedtaget med 472 stemmer for, 126 imod og 83 hverken for eller imod.
Kilder:
1) https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95618/right-to-disconnect-should-be-an-eu-wide-fundamental-right-meps-say
2) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_EN.pdf
3) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19032en.pdf

Apple advarer: iPhones kan forstyrre medicinsk udstyr, herunder pacemakere.
Apple reagerede ikke umiddelbart på advarslerne, men har den 23. januar 2021 på deres support side nu offentliggjort, at man udvider de tidligere udstedte sikkerheds oplysninger:
iPhone indeholder magneter samt komponenter og radioer, der udsender elektromagnetiske felter
. Alt MagSafe-tilbehør (der sælges separat) indeholder også magneter – og MagSafe Charger og MagSafe Duo Charger indeholder radioer. Disse magneter og elektromagnetiske felter kan forstyrre medicinsk udstyr.
Medicinsk udstyr såsom implanterede pacemakere og defibrillatorer kan indeholde sensorer, der reagerer på magneter og radioer, når de er i tæt kontakt. For at undgå potentielle interaktioner med disse enheder skal du holde dit iPhone- og MagSafe-tilbehør i sikker afstand fra din enhed (mere end 6 tommer / 15 cm fra hinanden eller mere end 12 tommer / 30 cm fra hinanden, hvis det oplades trådløst). Men kontakt din læge og din enhedsproducent for at få specifikke retningslinjer.” (1)
Sundhedseksperter har længe advaret om ikke at bruge eller holde mobiltelefoner for tæt på implanteret medicinsk udstyr – for eksempel har man advaret om ikke at have mobiltelefonen i skjorte lommer. (2)
Det fremgår bl.a. af en artikel i CNN Business. (3)
Kilder:
1) https://support.apple.com/en-us/HT211900
2) https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)31227-3/fulltext
3) https://edition.cnn.com/2021/01/25/tech/iphone-12-medical-device-interference/index.html

Skader mobiltelefoner vores helbred?
Franskmændene bruger i gennemsnit 2/3 timer om dagen på deres telefoner, men hvad ved vi egentlig om deres indvirkning på vores helbred?
Marc Arazi, der grundlagde NGO’en Alert Phonegate, skrev en bog, hvor han fordømmer den manglende gennemsigtighed fra både producenter og myndigheder med hensyn til den eksponering fra mobiltelefoner, som folk rent faktisk bliver udsat for. Siden 2016 har han kæmpet for, at disse data skal offentliggøres.
Disse data blev hemmeligholdt, og det tog en kamp på mere end to år, og alligevel er det ikke forbi, vi begynde først nu at få udvalgte oplysninger om eksponeringsniveauerne. Da disse data blev tilgængelige, opdagede vi straks, at nogle telefoner overskred værdierne ekstremt ift. de opgivne SAR værdier i manualerne, kunne SAR værdien være 10-40 gange højere end det, der blev annonceret af producenten“.
Kilder:
https://www.allodocteurs.fr/bien-etre-psycho/environnement-et-sante/les-telephones-portables-nuisent-ils-a-notre-sante_30645.html
Mere om Phonegate, se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
Om grænseværdier, se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

Først skærpede Rusland anbefalingerne mod mobilsamtaler, så henstillede myndighederne skolerne at forbyde brugen af ​​Wi-Fi og mobiltelefoner i folkeskolerne. Nu forbyder Rusland så anvendelsen af mobiltelefoner og Wi-Fi samt opsætning af mobilmaster tæt på skoler.
Tabt Tråd skriver på sin blog at Dariusz Leszczynski, adjungeret professor ved Helsingfors Universitet, mistænker forbuddet for at være vedtaget af de forkerte grunde. Adgang til data kunne tænkes at give unge russere idéer, som Putin ikke kan lide.
Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at Rusland har tradition for betydeligt lavere grænseværdi for mobilstråling end vi har her i Vesten. Eller at elektromagnetisk stråling er særlig sundhedsskadelig for børn og unge. Frankrig er et af de lande der har særlig fokus på mobiltelefoni bla. på baggrund af de afsløringer der kommet frem via Phonegate med overskredne grænseværdier, vildledende testmålinger, og voksne testdukker, der absolut ikke ikke kan sammenlignes med levende mennesker og slet ikke børn. Frankrig er det eneste land i EU, der tester mobiltelefoner.
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2021/02/03/fra-rad-til-forbud-rusland-slukker-for-tradlos-teknologi-i-undervisningen/
Mere om Phonegate, læs her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
Mere om børn og unge, læs mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

DNA skader

Store og dyre forskningsprojekter bekræfter, at mobilstråling og DNA-skader hænger sammen, men 17 år efter en milepæl i forskningshistorien er vi ikke blevet afgørende klogere til hverken den ene eller den anden side.
Og det er der gode grunde til, forklarer Tabt Tråd i denne uddybende artikel.
Forskningen har flere mere eller mindre kvalificerede hypoteser i spil. Det er en kendt sag i videnskab, at oxidativt stress i yderste fald kan ødelægge DNA. Det er efterhånden veletableret videnskab, som fremhæves i rapport på rapport, (1) at mobilstråling viser oxidativt stress i celler og dyr. Men forskning har ikke vist, om det kan være en årsag eller årsagen til DNA-brud.”, skriver Tabt Tråd. (2) Tabt Tråd citerer biokemikeren Dariusz Leszczynski, der i mange år var professor ved det finske strålingsagentur (STUK) og i dag er adjungeret professor ved Helsingfors Universitet. Han har i mange år undersøgt mobilstrålingens effekter i biologiske organismer:
“Ingen har virkelig undersøgt, hvad der sker med skadet DNA i cellerne, før og efter en opdeling er sket. Blev DNA-skaden bevaret som mutation i cellerne? Sådan et spørgsmål skal besvares, før man kan hævde, at radiofrekvent stråling er genotoksisk eller forårsager mutationer, der fører til kræft. Ingen virker dog til at ville følge op på den linje og foretage de nødvendige eksperimenter.

Kilder:
1) https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html
2) https://tabttraad.home.blog/2021/02/03/efter-logneskandalen-kan-mobilstraling-sa-odelaegge-vores-gener-videnskaben-er-kompliceret/

5G og forsigtighedsprincippet

5G: Formanden for miljølovsudvalget i den tyske advokatforening, professor Müggenborg, opfordrer til overholdelse af forsigtighedsprincippet.
Respekterer 5G-udrulningen de retsprincipper, der gælder i miljølovgivningen, når der indføres nye produkter og stoffer. Professor Hans-Jürgen Müggenborg konkluderer, at dette ikke er tilfældet. Udrulningen er derfor i strid med forsigtighedsprincippet.
Det skriver professor Müggenborg, formand for miljølovsudvalget i den tyske advokatsammenslutning i artiklen “Forsigtighedsprincippet ved udvidelse af 5G ” (NuR (2021) 43: 16-20) (1)
Hovedpunkterne: (her efter Einar Flydal) (2)Status over den faglige viden giver god grund til bekymring over de miljømæssige konsekvenser.
Det østrigske videnskabsakademi har for nylig bekræftet risikoen i en teknologivurdering (3), og forsikringsselskabernes vurderinger går i samme retning – de forsikrer ikke mod skader forårsaget af elektromagnetisk stråling (4).
Forsigtighedsprincippet er krænket, til trods for at det er nedfældet i lov og passer til aktuelle situation.
ICNIRP, som anbefaler de retningslinjer, der anvendes i fastsættelsen af grænseværdierne for stråling, er partiske til fordel for teleindustrien, og ICNIRP må opfattes som et kartel. Organisationen er ikke objektiv i sine vurderinger.
Konsekvensanalyser er et lovkrav i sådanne situationer, men de er ikke blevet udført.
De store fordele, som 5G måtte have, kan ikke retfærdiggøres på grund af de mulige eller sandsynlige sundhedsskadelige virkninger. Som minimum skal boligområder afskærmes og udrulningen skal indskrænkes til kun at omfatte specielle zoner.
Europa-Kommissionen har indgivet en tilladelse der er uforståelig og synes uansvarlig.
Prof. Müggenborgs artikel tilslutter sig rækken af ​​juridiske angreb på den strålebeskyttelse, der ikke lytter til andre end dem, der styrker den holdning, regeringer og myndigheder allerede har indtaget – i Tyskland som andre steder. Forskerne har i flere år forsøgt at råbe op om de miljømæssige konsekvenser ved væksten i elektromagnetisk stråling mikrobølgestråling, nu er turen kommet til advokaterne.
Det er på høje tid, at miljøbevægelserne også kommer på banen. De kan ikke længere foregive, at kun klima- og kemisk forurening har betydning, skriver Einar Flydal
Fra “MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om forsigtighedsprincippet” (5)
“Selvom forsigtighedsprincippet kun nævnes udtrykkeligt i traktaten på miljøområdet, er dets anvendelsesområde meget bredere og dækker de særlige tilfælde, hvor de videnskabelige data er utilstrækkelige, foreløbige eller usikre, og den indledende objektive videnskabelige undersøgelse tyder på, at der er rimelig grund til bekymring for, at mulige farlige følger for miljø samt menneskers, dyrs og planters sundhed ikke stemmer overens med det valgte beskyttelses niveau.“ s. 9
Kilder:
1) https://link.springer.com/article/10.1007/s10357-020-3785-z
2) https://einarflydal.com/2021/02/12/formann-for-miljorettkomiteen-i-den-tyske-advokatforeningen-advarer-mot-5g/
3) https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1532
4) https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1412
5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=EN
Mere om forsigtighedsprincippet se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/
En gennemgang af artiklen kan læses her:
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1663

Elektromagnetiske felter, 5G og sundhed: Hvad med forsigtighedsprincippet?
Et essay af professor John William Frank, udgivet af Journal of Epidemiology & Community Health, opfordrer til et moratorium for yderligere 5G udrulning. (1)
Hvorfor? Han ønsker yderligere undersøgelse af den næste generations teknologis “potentielt skadelige biologiske virkninger fra radiofrekvens elektromagnetisk felt [RF-EMF] eksponeringer.
John William Frank er en erfaren epidemiolog og formand for Public Health Research and Policy at the University of Edinburgh’s Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics.
Mange af de officielle sundhedsorganer og deres videnskabelige rådgivende udvalg har konkluderet, at der ikke er afgørende videnskabelige beviser for skade. Flere nylige undersøgelser foretaget af uafhængige forskere tyder imidlertid på, at der er betydelig usikkerhed om dette spørgsmål, med hurtigt fremkomne beviser for potentielt skadelige biologiske virkninger fra eksponeringer fra radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF-EMF) eksponeringer, på de niveauer 5G udrulning vil medføre.
Frank mener, at de nyere teknologier i forbindelse med 5G, såsom pulseringen, beaming, phased arrays and massive MIMO, (2) er blevet “relativt uevalueret med hensyn til sikkerhed,” og at de nationale telemyndigheder ikke baserer deres RF-EMF sikkerhedspolitikker på den nyeste videnskab på grund af “ikke-forvaltede interessekonflikter.”
Frank’s essay identificerer fire relevante kilder til videnskabelig usikkerhed og bekymring:

1) manglende klarhed om præcis, hvilken teknologi der er inkluderet i 5G
2) en hurtigt akkumulerende mængde laboratorieundersøgelser, der dokumenterer forstyrrende in vitro- og in vivo-virkninger af RF-EMF’er
3) en næsten total mangel (endnu) af epidemiologiske undersøgelser af sundhedsskadelige virkninger af 5G EMF-eksponering af mennesker specifikt, men en hurtig stigende epidemiologisk dokumentation af sådanne virkninger fra tidligere generationer af RF-EMF-eksponering
4) vedvarende påstande om, at nogle nationale teletilsynsmyndigheder ikke baserer deres RF-EMF-sikkerhedspolitikker på den seneste videnskab i forbindelse med ikke-forvaltede interessekonflikter. ICNIRP
Frank beskylder the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), teleindustriens NGO, for ikke at være streng nok i sin RF-EMF retningslinjer – opdateret i marts sidste år (3) – vedr. eksponerings grænserne for elektromagnetiske felter i 100KHz-300GHz frekvensområde.
En af grundene til at ICNIRP tager helt fejl med de anbefalede niveauer af tilladte eksponeringer, er ifølge Frank, at de udelukkende er baseret på de akutte termogeniske (varmeproducerende) virkninger af RF-EMF i animalsk væv.
Han bemærker også, at de opdaterede retningslinjer – som tager højde for 5G’s ankomst – “stort set ikke har ændret sig” siden de anbefalinger, som ICNIRP fremsatte over for WHO i 1998.
Ingen konsensus
Frank’s essay, som trækker på internationale sammenligninger, hedder det, at de højeste tilladte RF-EMF eksponeringer baseret på de seneste ICNIRP retningslinjer er dem, der anvendes i USA, Storbritannien og “det meste af EU.”
Han fortsætter med at tilføje, at “sikkerhedsgrænsen for RF-EMF eksponering fastsat af ICNIRP er ti gange højere end den, der er fastsat i de næst mest liberale retningslinjer, der findes i Israel og Indien, og 100-eller-mere-fold højere end de grænser, der er fastsat af andre retningslinjer, der spænder over 14 EU-jurisdiktioner samt Kina.”
I betragtning af så store forskelle i de lovgivningsmæssige maksimale eksponeringsgrænser i de forskellige lande, tyder det på, at der ikke er videnskabelig enighed om RF-EMF grænseværdierne, og at der er behov for mere videnskabelig forskning. Hvilket er en anden grund grund til at påberåbe sig forsigtighedsprincippet.
Industrien råber op
Industrien tager, ikke overraskende, ikke venligt mod et forslag, der give usikkerhed om udrulningen af det mobile netværk. Mobile UK, en brancheforening for Storbritanniens mobiloperatører, var hurtige til at udsende en tilbagevisning af Franks opfordring til et 5G-moratorium.
I en erklæring, udtalte Mobile UK at “omfattende forskning” har stået på i “årtier” i vurderingen af, om mobiltelefoner eller netværkssignaler, herunder 5G, kan udgøre en sundhedsrisiko for mennesker.
Den stærke konsensus mellem ekspertgrupper og offentlige sundhedsmyndigheder, såsom WHO og Public Health England,” fastholdt Mobile UK, “er, at ingen sundhedsrisici er blevet etableret fra eksponering for lavt niveau radiosignaler, der anvendes til mobil kommunikation.
Frank angav til artiklen i Light Reading fra den 21. januar 2021 (4) at dette var et “meget standard benægtelses svar” fra telekommunikationssektoren, “og passer ikke sammen med de betydelige videnskabelige usikkerheder der er på dette område.
Konklusion
John William Frank konkluderer, at man ikke kan afvise de voksende sundhedsmæssige bekymringer om RF-EMFs, især i en tid, hvor højere eksponeringsniveauer forekommer bredt på grund af de rumligt tætstående sendere, som 5G-systemer kræver.
På baggrund af forsigtighedsprincippet gentager han andres opfordringer til et moratorium for yderligere udrulning af 5G-systemer globalt, indtil der er foretaget mere afgørende forskning i deres sikkerhed.
Kilder:
1) https://jech.bmj.com/content/early/2021/01/04/jech-2019-213595
2) https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/
3) https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
4) https://www.lightreading.com/5g/professor-calls-for-5g-moratorium-over-health-fears-omdia-begs-to-differ/d/d-id/766801
Mere om ICNIRP se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
1. februar 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle
Hermed årets første nyhedsbrev. Udsendt midt i retssagen mod FCC i USA og i Norge har man vundet en delsejr i kampen mod Smart Meter målerne. Det er på mange måder et spændende år vi går i møde. Tabt Tråd har givet sit bud på, hvad vi kan vente os i 2021, som du kan læse nedenfor.
Lige nu har hele situationen omkring corona, vacciner, gennemskuelighed i beslutningsprocesserne osv. stor opmærksomhed hos folk, i medierne m.m. Det er vigtigt, at vi i al dette ikke glemmer vores kamp mod elektrosmog, 5G udrulningen og de sundhedsmæssige konsekvenser. Nedlukningen af samfundet giver os nemlig også muligheder: Der er kommet ekstra fokus på de digitale løsninger i forhold til kommunikationen på arbejde, i skolearbejdet som i den hjemlige kommunikation med familie og venner. Digitale løsninger er som oftest også trådløse løsninger, så her kan vi sætte ind med oplysningsarbejde særligt ift. vores børn og unge. Mange har i denne tid også overskud til at sætte sig ind i stoffet, og det skal vi også benytte os af. Det er ikke det samme som at der ikke vil være modstand derude for det er forsat store kræfter vi er oppe imod, ikke bare gennem industrien og dens indflydelse, men også ift. vores vaner og vilje til at turde stille spørgsmål. Men er vi vedvarende, bruger fakta og er ordentlige i vores dialog, vil forsvaret stille og roligt bryde sammen hos flere og flere.

Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Retssagen mod FCC i USA
– Hvad bringer 2021
– 5G status
– Dyr og jordens magnetfelt
– IoT – Internet of Things
– Sundhedsrisici ved EMF
– Apeller
– Havana syndromet
– Holland: Domstolsafgørelse
– Norge: Sejr ift. Smart Meter målerne

Retssagen mod FCC.

“Du kan vælge at se den anden vej, men du kan aldrig igen sige, at du ikke vidste det.”
(William Wilberforce)
Efter at FCC (Federal Communication Commission) i december 2020 ikke fandt beviser for skader forårsaget af trådløs teknologi, har sagsøgerne (Children’s Health Defense og andre grupper) indsendt 11.000 sider af argumenter, der tilbageviser FCC’s konklusion.
I årtier har offentligheden fået at vide, at der ikke er tegn på, at trådløs teknologi er skadelig. Påstande om 5G skader (1) er blevet afvist som “konspirationsteori.” (2)
En skelsættende sag (3) mod Federal Communication Commission (FCC) bestrider disse udtalelser og hævder, at sundhedsskaderne er bevist, og at en epidemi af sygdomme faktisk eksisterer.
De førende miljø-og sundhedsorganisationer, der indgav sagen, har nu indsendt 11.000 sider med beviser der understøtter deres argumenter. (Links til beviserne er angivet i artiklen (6)).
“Dette er en skelsættende sag, og det er af allerstørste betydning for Children’s Health Defense, som arbejder utrætteligt for at fjerne epidemien af sygdomme hos børn,” sagde organisationens formand, Robert F. Kennedy Jr.
“Den amerikanske offentlighed har været dårligt tjent med FCC (Federal Communication Commission). FCC’s retningslinjer er årtier gamle og er baseret på videnskabelige antagelser, der blev bevist falsk. Dens fiasko og tilsidesættelse af folkesundheden er tydelig i de voksende og udbredte forhold, der involverer hjerneskade, indlæringsvanskeligheder, og et væld af komplekse neurologiske syndromer.”
“De overvældende eksperimentelle og menneskelige beviser, som FCC har ignoreret efterlader ingen tvivl om, at trådløs teknologi er en væsentlig medvirkende faktor til denne epidemi (af sygdomme hos børn). FCC har vist, at dets største interesse er at beskytte teleindustrien og maksimere dens overskud, og dets position, som de fremfører i deres mandat, er simpelthen uforsvarlig.”

De mundtlige argumenter (4) er den sidste fase af denne sag. Efter retsmødet, alt, hvad der vil være tilbage, er at vente på rettens afgørelse, sagde Dafna Tachover, direktør for CHD’s stop 5G og Wireless Harms Project (5), der har indledt og ledet sagen for CHD.
“Vi har investeret betydelige ressourcer i denne sag, og vi har alle arbejdet meget hårdt i de sidste 13 måneder. Vi mener, at vi har en stærk sag. Nu er det op til retten. Som William Wilberforce, der kæmpede slaveri sagde: “Du kan vælge at se den anden vej, men du kan aldrig igen sige, at du ikke vidste det.”
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/news/the-dangers-of-5g-to-childrens-health/
2) https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/known-culprit/electromagnetic/whose-conspiracy-is-it-mr-johnson-childrens-health-defenses-response-to-fcc-general-counsels-op-ed-in-the-washington-post/
3) https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Corrected-Brief-and-Hyperlinks-Table-Postable-pdf-A1.pdf
4) https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-day-in-court-case-against-fcc/
5) https://childrenshealthdefense.org/defender/havana-syndrome-palm-coast-5g/
6) https://childrenshealthdefense.org/defender/landmark-5g-case-against-fcc-hearing-set-jan-25/

“Systemet er som skabt til at narre den demokratiske offentlighed. Og det trives industrien og det politiske system grangiveligt fint med.”
Amerikansk retssag om mobilstrålingens grænseværdier kan tydeliggøre det utydelige for en amerikansk offentlighed. Det er der også brug for i Danmark og Europa, skriver Tabt Tråds redaktør i en analyse.”
https://tabttraad.home.blog/2021/01/26/analyse-usa-retssag-kan-tydeliggore-ansvar-og-kompetencer-i-stralingssporgsmalet/

Dariusz Leszczynski kritiserer telestyrelsens forklaring for domstolen
Retsmødet har tydeliggjort, at FCC ikke har overholdt en forpligtelse til at nedsætte en ekspertgruppe, som USA’s lovgivende kongres har pålagt FCC.
https://tabttraad.home.blog/2021/01/25/usa-retssagen-ekspert-pa-sidelinjen-kritiserer-telestyrelsens-forklaring-for-domstolen/

Hvad bringer 2021?

Hvad bliver de vigtigste udgivelser vedr. elektromagnetisk stråling, som forskere, industri og politiske institutioner venter offentliggjort i 2021

Tabt Tråd har givet et overblik over milepælene i 2020 samt hvad vi kan forvente i 2021. (1)
2020:
1) ICNIRP‘s opdaterede retningslinjer (2)
2) Det nationale sundhedsråd i Holland offentliggjorde sin 5G-rapport. (3)
3) Den 14. rapport fra forskerkomitéen for elektromagnetiske felter ved Strålesikkerhedsmyndigheden i Sverige. (4)
4) Den amerikanske delstat New Hampshire udgav sin 5G rapport (5)
2021:
1) Den franske sundhedsstyrelse, ANSES, meddelte i forbindelse med en foreløbig rapport i januar 2020 (6), at man i første kvartal af 2021 vil komme med en endelig rapport om 5G og mulige sundhedsmæssige risici. Agenturet identificerede i den foreløbige rapport to særskilte risikovurderingsområder, der svarer til de to nye 5G-frekvensbånd, 3,5 GHz og 26 GHz, med forskellige eksponeringsmetoder.
Frankrig har i forvejen nogle af de mest vidtgående anbefalinger om forsigtighed, når det gælder radiofrekvent stråling og mobilteknologi.
2) Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, er på vej med en rapport. Undersøgelsen er koordineret af den italienske forsker, Gianluca Quaglio, som er politisk analytiker i sundheds- og forskningspolitiske spørgsmål i EPRS. EPRS, udgav i februar 2020 et kort notat (briefing) (7), som påpegede, at usikkerheden om helbredsvirkninger af nye frekvensområder kan bringe 5G på kant med menneskerettighederne bl.a. fordi ingen borgere kan undgå eksponering i det offentlige rum.
3) Sundhedsmyndighederne i Japan og Sydkorea igangsatte i 2019 et fælles toksikologisk forskningsprojekt. (8) Projektet skal undersøge, om radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner kan være årsag til kræftudvikling i forsøgsdyr som rotter og mus. Projektet er blevet døbt “NTP Lite”, fordi det vil være begrænset til mandlige rotter udsat for CDMA mobiltelefon stråling. Det samme eksperiment vil blive kørt i hvert land. Man vil forsøge at gentage verdens største og dyreste forskningsprojekt, det amerikanske Nationale Toksikologiprogram (NTP), gennemført fra 1999 til 2018. Det japansk-koreanske skal vise sit resultat væsentligt hurtigere, men der er ikke sat datoer for offentliggjorte data eller forskningsartikler.
4) Forskningsprojektet Mobi-Kids (9), der undersøger, om børn og unge har øget risiko for kræft med mobiltelefoni. Projektet skulle have været færdigt i 2016. Tabt Tråd skriver, at en af forskerne bag, Michael Kundi, har bedyret, at der ingen mystik er involveret i forsinkelsen: Det er reelle udfordringer med forskningsprojektets data, som hidtil har forsinket processen, samt problemer ifm. coronakrisen.
5) WHO arbejder på en forskningsgennemgang, som ifølge Emilie van Deventer ventes at kunne offentliggøres i slutningen af 2022. (10) Deventer er ansvarlig for WHO’s internationale EMF-projekt, hun var tidligere hun professor i elektrisk og computerteknik ved University of Toronto.
6) Det tværnationale Cosmos-projekt forventes også at offentliggøre flere resultater fra sine dataundersøgelser, der sammenholder patienters sundhedsdata med data om forsøgspersonernes mobilopkald. I Danmark er Kræftens Bekæmpelse en af forskningspartnerne i det internationale projekt. (11)
7) Det tværnationale Geronimo-projekt (12), som involverer 19 institutioner i 13 lande er ligeledes på vej med nye offentliggørelser. Projektet yder specifikt støtte til Den Europæiske Union (EU) og de nationale tilsynsmyndigheder ved at forbedre pålideligheden af forskningsdata om potentielle virkninger af EMF-eksponeringer.
Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2021/01/10/overblik-rapporter-og-resultater-om-det-tradlose-miljo-som-vi-venter-pa-i-2021/
2) https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
3) https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
4) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/47542ee6308b4c76b1d25ae0adceca15/2020-04-recent-research-on-emf-and-health-risk—fourteenth-report-from-ssms-scientific-council-on-electromagnetic-fields-2019.pdf
5) http://www.gencourt.state.nh.us/statstudcomm/committees/1474/reports/5G%20final%20report.pdf
6) https://www.anses.fr/fr/content/d%C3%A9ploiement-de-la-5g-en-france-l%E2%80%99anses-se-mobilise-pour-%C3%A9valuer-les-risques-pour-la-sant%C3%A9
7) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
8) https://microwavenews.com/news-center/japan-korea-ntp-rf-project
9) http://www.mbkds.net/
10) https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
11) https://www.cancer.dk/cosmos/
12) https://www.isglobal.org/en/-/geronimo-generalized-emf-research-using-novel-methods-an-integrated-approach-from-research-to-risk-assessment-and-support-to-risk-management

5G status

5G status set med branchens egne briller.
2020 skulle have været året, hvor 5G brød igennem med en bred udrulning, voldsomme hastigheder og en enorm båndbredde. I virkelighedens verden var 5G i bedste fald uimponerende og i værste fald uden nogen forbedring i forhold til tidligere generationer af mobilkommunikation.
Historisk har udrulningen af forskellige generationer af mobilnetværk altid taget flere år. Mens 5G-standarder er vedtaget hurtigt takket være et vist niveau af samspil mellem denne og tidligere netværksstandarder, giver det snegleagtige tempo med ægte stand-alone 5G store buler i ideen om, at 5G vil omforme industrier og markeder. Det skriver Data Centre Dynamics Ltd (DCD) i en artikel fra den 15. dec. 2020 https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/failure-5g/

Dyr og jordens magnetfelt

Forskere kan have fundet beviser, der forklarer den cellulære mekanisme for, hvordan fugle og andre dyr kan navigere ved hjælp af jordens magnetfelt.
En af de mest bemærkelsesværdige “sjette” sanser i dyreriget er magnetoreception – evnen til at detektere magnetfelter – men nøjagtigt hvordan det fungerer har været et mysterium. Japanske forskere har måske fundet en afgørende brik til puslespillet. Forskerne har foretaget de første observationer af levende, uændrede celler, der reagerer på magnetfelter. (1) (2)
Mange dyr er kendt for at navigere ved at registrere Jordens magnetfelt, herunder fugle, flagermus, ål, hvaler og ifølge nogle undersøgelser måske endda mennesker. (3)
Mekanismen, der får det til at virke hos hvirveldyr, forstår vi imidlertid ikke særlig godt. En hypotese antyder, at det er resultatet af et symbiotisk forhold mellem dyrene og magnetfeltsenserende bakterier. (4) Men den førende hypotese involverer kemiske reaktioner induceret i celler gennem det, der kaldes den radikale parmekanisme. (5) Når bestemte molekyler bliver udsat for lys, kan elektroner hoppe fra dem til deres naboer. Det kan skabe par af molekyler med hver enkelt elektron, kendt som et radikalt par. Hvis elektronerne i disse molekyler har matchende spin-tilstande, gennemgår de langsomt kemiske reaktioner, og hvis de er modsatte, sker reaktionerne hurtigere. Da magnetfelter kan påvirke elektronspin-tilstande, kan de fremkalde kemiske reaktioner, der ændrer et dyrs adfærd.
I de levende celler hos dyr med magnetoreception menes proteiner også kaldet kryptokromer (6) at være de molekyler, der gennemgår denne radikale parmekanisme. Kryptokromer hører til en stor gruppe af proteiner, som findes i alle levende organismer, både planter og dyr. I planterne og visse dyrearter spiller de en rolle for organismens opretholdelse af døgnrytme, så organismen ved, om det er nat eller dag. I pattedyr sidder kryptokromerne normalt i cellekernen.
Men nu har forskere ved University of Tokyo observeret kryptokromer, der reagerer på magnetfelter for første gang. “Vi tror, ​​at vi har ekstremt stærke beviser for, at vi har observeret en rent kvantemekanisk proces, der påvirker kemisk aktivitet på mobilniveau.” siger Jonathan Woodward, medforfatter af undersøgelsen.
Magnetfeltet, der blev brugt i eksperimenterne, var omtrent det samme som en almindelig køleskabsmagnet, som er meget stærkere end Jordens naturlige felt. Men interessant nok kan svagere magnetfelter faktisk gøre det lettere for elektronspindtilstande i radikale par at skifte. Det kan betyde, at den radikale parmekanisme er i spil hos dyr med magnetoreception.
Når dette er interessant skyldes det, at vi mangler mere viden om hvordan elektromagnetisk stråling fra f.eks. telemaster påvirker dyr. At det har en negativ effekt kan påvises ved at registrere dyrs konkrete adfærd.
Kilder:
1) https://newatlas.com/biology/live-cells-respond-magnetic-fields/
2) https://www.pnas.org/content/118/3/e2018043118
3) https://newatlas.com/magnetoreception-human-magnetic-field-sense/58918/
4) https://newatlas.com/biology/bacteria-magnetic-field-sense-hypothesis-magnetotactic/
5) https://da.qaz.wiki/wiki/Spin_chemistry
6) https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder2018/2018_02_07_cryptochrome

IoT – Internet of Things

Stemmestyrede elektriske pærer som spionage? Fald nu ned…
Forskere fra Carnegie Melon University (1) har ikke uden grund foreslået et advarsels mærkat, der skal gøre det lettere for købere af IoT (Internet of Things) produkter eller Smart Devices til at forstå de risici de løber, når de giver producenterne adgang til deres private oplysninger. (2)
Kan de såkaldte smarte pærer bruges til spionage?
Smart stemme- eller app- styrede pærer, skal jo kun slukke og tænde, det har da intet med aflytning at gøre? Det er blot ikke hele sandheden.
Pære telemetri (sporing, når lyskilden er tændt / slukket)
Du tænker måske, at de eneste data, der nogensinde kunne komme fra en smart pære er binær og aldrig vil være til nytte for nogen. Forkert, giver man data fra sig om noget, kan disse data bruges kommercielt, ved at finde tendenser og andre statistiske fakta.
Hvor lang tid, du bruger i de forskellige rum, kan bruges til eksempelvis at sælge dig produkter, der kan speede din tid på f.eks. badeværelset op.
Det bliver også registreret om du overhovedet er hjemme, holder ferie eller har forlængede weekends osv. Denne viden kan give anledning til diverse reklamer for rejser osv.
Den smarte pære er altid slået til (også når den er slukket)
Var den ikke det, var den netop ikke smart og kunne ikke tændes eller slukkes via app eller stemmeføring.
Det er ikke hackerne, der er den eneste trussel, det gælder også de informationer virksomheder kan få ud af de tilsyneladende ubrugelige data de indsamler.
Se f.eks. også denne undersøgelse: A Scalable Platform for Enabling the Forensic Investigation of Exploited IoT Devices and Their Generated Unsolicited Activities fra april 2020, som ​​undersøgte hvordan store cyberangreb, udnyttede millioner af IoT-enheder (Internet of Things) til at udføre ondsindet aktivitet. (3)
Kilder:
1) https://cylab.cmu.edu/
2) https://www.fox4now.com/news/national/proposed-label-would-tell-you-security-and-privacy-features-of-smart-devices
3) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666281720300172
4) https://cdn.simius.ai/blog/post/3-ways-your-smart-bulb-is-spying-on-you/

Sundhedsrisici ved EMF

Ny rapport: Eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra RBS øger dødsfrekvensen for alle typer kræft.
Undersøgelsen, offentliggjort den 29. januar 2021, viser, at i byer, hvor eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra en RBS (radiobasestation) var højere end 2000 / antenne-år, var den gennemsnitlige dødelighed på 112 pr. 100.000 for alle kræftformer og for brystkræft 27 pr. 100.000. Jo højere eksponering for RBS , jo højere kræftdødelighed var.
Abstrakt
Baggrund: Undersøgelsen sigter mod at estimere dødsraten på grund af kræft som et resultat af radiofrekvenseksponering af Radio Base Station (RBS), især for kræft i bryst, livmoderhals, lunge og spiserør. Metoder: Vi indsamlede oplysninger om antallet af dødsfald efter kræft, køn, aldersgruppe, bruttonationalprodukt pr. Indbygger, dødsår og mængden af ​​eksponering over en levetid. Vi undersøgte alle kræfttyper og nogle specifikke typer (kræft i bryst, livmoderhals, lunge og spiserør).
Resultater: I hovedstæder, hvor RBS-radiofrekvenseksponering var højere end 2000 / antenner årligt, var den gennemsnitlige dødelighed på 112 / 100.000 for alle kræftformer. Den justerede analyse viste, at jo højere eksponering for RBS radiofrekvens, jo højere kræftdødelighed var. Den højeste justerede risiko blev observeret for livmoderhalskræft (rate ratio = 2,18). Den rumlige analyse viste, at den højeste RBS-radiofrekvenseksponering blev observeret i en by i det sydlige Brasilien, der også viste den højeste dødelighed for alle typer kræft og specifikt for lunge- og brystkræft.
Konklusion: Balancen mellem vores resultater indikerer, at eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter fra RBS øger dødsfrekvensen for alle typer kræft.
Kilder:

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/3/1229

Ny rapport: Det er udenfor enhver tvivl at eksponering for elektromagnetiske felter øger oxidativ stress og har helbredsmæssige konsekvenser.
BERENIS (1) (officiel schweizisk ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling) udsendte den 21. januar i år et nyhedsbrev (2) med en opdateret vurdering af en mulig sammenhæng mellem oxidativ stress (3) og eksponering for magnetiske og elektromagnetiske felter og deres formodede virkninger på helbredet.
Rapporten er er udarbejdet på baggrund af alle relevante dyre- og celleundersøgelser, der er offentliggjort mellem 2010 og 2020. Den fulde rapport vil senere blive offentliggjort af FOEN (Federal office of the Environment).
Rapportens konklusioner
Sammenfattende viste størstedelen af ​​dyreforsøgende og mere end halvdelen af ​​celleundersøgelserne tegn på øget oxidativ stress forårsaget af RF EMF eller ELF-MF. Denne opfattelse er baseret på observationer i et stort antal celletyper, der anvender forskellige eksponeringstider og doser (SAR eller feltstyrker), også inden for området for de lovgivningsmæssige grænser. Enkelte undersøgelser er belastet med metodiske usikkerheder og svagheder eller er ikke særlig omfattende med hensyn til eksponeringstid, dosis, antal og kvantitativ analyse af de anvendte biomarkører, for at nævne nogle få. Under hensyntagen til disse metodologiske svagheder bliver tendensen ikke mindre tydelig, nemlig at EMF-eksponering, selv i det lave dosisinterval, kan føre til ændringer i oxidativ balance. Organismer og celler er generelt i stand til at reagere på oxidativ stress, og mange undersøgelser viste tilpasning til EMF-eksponering efter en genopretningsfase. Eksisterende tilstande, såsom immunmangel eller sygdomme (diabetes, neurodegenerative sygdomme), kompromitterer kroppens forsvarsmekanismer, herunder antioxidativ beskyttelse, og det er derfor muligt, at personer med disse tilstande oplever mere alvorlige helbredseffekter. Derudover viser undersøgelserne, at meget unge og ældre personer kan reagere mindre effektivt på oxidativ stress induceret af EMF, hvilket naturligvis også gælder for andre stressfaktorer, der forårsager oxidativ stress. Mere omfattende undersøgelser under standardiserede betingelser er nødvendige for bedre at forstå og bekræfte disse fænomener og observationer.
Kilder og noter:
1) BERENIS – schweizisk ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling. FOEN – Federal office of the environment – har udnævnt en høringsgruppe af schweiziske eksperter fra forskellige discipliner med videnskabelig kompetence vedrørende elektromagnetiske felter og NIR -The Noise and Non-Ionising Radiation (NIR) Division. Hørings gruppen påbegyndte sit arbejde i juli 2014. Gruppens eksperter screener regelmæssigt den videnskabelige litteratur og vurderer de publikationer, som de finder relevante for beskyttelse af mennesker mod potentielt skadelige virkninger.
2) Nyhedsbrevet findes her:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html?
3) Oxidativ stress er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter i kroppen. Frie radikaler er iltholdige molekyler med et ujævnt antal elektroner. Det ujævne antal giver dem mulighed for nemt at reagere med andre molekyler. Frie radikaler kan forårsage store kæde kemiske reaktioner i kroppen, fordi de reagerer så let med andre molekyler. Disse reaktioner kaldes oxidation. De kan være gavnlige eller skadelige. Antioxidanter er molekyler, der kan donere en elektron til en fri radikal uden at gøre sig ustabil. Dette får den frie radikaler til at stabilisere sig og blive mindre reaktiv.
Virkninger af oxidativ stress på kroppen
Oxidation er en normal og nødvendig proces, der finder sted i kroppen. Oxidativ stress, på den anden side, opstår, når der er en ubalance mellem de frie radikalers aktivitet og antioxidant aktivitet. Når de fungerer korrekt, kan frie radikaler hjælpe med at bekæmpe patogener. Patogener fører til infektioner. Når der er flere frie radikaler til stede, end der kan holdes i balance af antioxidanter, kan de frie radikaler begynde at gøre skade på fedtvæv, DNA, og proteiner i kroppen. Skaderne kan over tid føre til et utal af sygdomme. Det drejer sig bl.a. om
– diabetes,
– åreforkalkning,
– inflammation,
– forhøjet blodtryk
– hjertesygdomme
– neurodegenerative sygdomme som Parkinsons og Alzheimers
– Cancer
Oxidativ stress bidrager også til aldring.

Børn

”Det er højden af arrogance at antage, at børn sikkert kan udsættes for lavere RF-niveauer, når højere niveauer kan skade hjernen hos voksne diplomater,” siger EHT-præsident Devra Davis, med henvisning til rapporten fra National Academy of Sciences, en af de mest respekterede videnskabelige organisationer i verden.
Læs artiklen her:
https://devradavis.medium.com/national-academies-of-sciences-pulsed-microwaves-likely-caused-brain-damage-in-us-diplomats-e877054e7aa6

Mobiltelefoner og risikoen for hjernesvulster og tumorer i hovedet.
Tilbage i 2011 blev elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, basestationer, Wi-Fi, babyalarmer og anden mikrobølgestråling af IARC (International Cancer Research Institute under WHO) kategoriseret som muligvis kræftfremkaldende.
Myndigheder og medier i både Danmark og andre lande har nedtonet betydningen af dette til trods for at beviserne er blevet styrket. Flere og flere eksperter anbefaler i dag at stramme klassificeringen til værende “kræftfremkaldende for mennesker”.
Alle bør være forsigtige med at udsætte sig for elektromagnetisk stråling. Kræft er langt fra den eneste skadelige effekt. Stråling skader blandt andet hjernen og centralnervesystemets funktion, påvirker hormonsystemet og kan skade cellernes DNA.
Faktablad
Risikoen for kræft i hoved-og halsområdet, når du bruger din mobil eksemplificeret med forskningsresultater fra 2010 og frem til nu:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/01/Mobiltelefoner-og-risikoen-for-hjernesvulst-og-tumor-i-hovedomraadet.pdf
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/ https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Faktabladet er udarbejdet efter Strålskyddsstiftelsen – Swedish Radiation Protection Foundation. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/fakta/faktablad/

Kræft i skjoldbruskkirtlen

Kan være et billede af tekst, der siger "Antalet nya fall av sköldkörtelcancer 0-84 ảr, Sverige Källa: Socialstyrelsens cancerregister 400- Krinnor 2018-01-02 lanseras 2008 "Det ser inte ut som om det finns nagra hälsorisker när vi tittar pả incidenstrender och sả" Torsten Augustsson, utredare, Strälsäkerhetsmyndigheten, SR P1 Bota mig! 11 mars 2019 Strälskyddsstiftelsen För att du ska få veta sanningen www.stralskyddsstiftelsen.se"

De første Smartphones mobiltelefoner introduceredes eksempelvis i Sverige i 2008, dvs. et par år inden man så stigningen af cancer i skjoldbruskkirtlen.
I Smartphones sidder antennerne nu i bunden af telefonen og ikke øverst som i de ældre modeller.
Se mere her:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/14/skoldkortelcancer-bland-kvinnor-okar-kraftigt/ https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/

Apple ignorerer advarsler fra forskerne: iPhone 12 kan deaktivere en Pacemaker.
Allerede i 2016 blev det i en rapport fra Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) nævnt, at der er helt konkrete risici for aktivt implantabelt medicinsk udstyr i forbindelse med elektromagnetisk stråling. Apple hr tilsyneladende ignoreret advarslen fra forskerne.
https://gizmodo.com/researchers-find-that-the-iphone-12-can-deactivate-a-pa-1846036303

Apeller


Ny tysk alliance samler 160 forskellige initiativer og organisationer i kampen mod 5G og elektrosmog.
Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland (1) blev stiftet i december 2020 og er en uformel sammenslutning af pt. 160 borgerinitiativer, foreninger og organisationer som har 5G, mobiltelefon og elektrofølsomhed på deres dagsorden.
Åbent brev
Alliancen sendte den 18. januar 2021 et åbent brev (2) til alle politikere i regeringen, ministerier, kommuner og pressen bl.a. med en opfordring til omgående at indføre et moratorium for udrulningen af 5G.
Underskriftindsamling (3) Det er muligt at støtte deres arbejde bl.a. ved at underskrive deres opfordring til moratoriet mod 5G. En af initiativtagerne er den internationale anerkendte trompetist og komponist Markus Stockhausen.
Kilder:
1) https://bvmde.org/ueberuns-seite/
2) https://bvmde.org/
3) https://www.openpetition.de/petition/online/stoppen-sie-5g-jetzt-aus-gesundheitsgruenden

5G International Legal Action Network: Den internationale 5G-erklæring.
Hvis du, eller en organisation, du står for, endnu ikke har underskrevet den internationale 5G-erklæring, bedes du gøre det snarest og dele erklæringen med andre potentielt interesserede grupper og enkeltpersoner. Erklæringen er indtil videre underskrevet af folk fra over 40 lande og er blevet oversat til ca. 5 forskellige sprog.
“Vi, de undertegnede organisationer, støtter nu kraftigt andragendet om nødsituation / fremskyndet regulering til FCC om at foretage en pause i al licens til satellitter samt lancering, indtil der er foretaget en fuldstændig vurdering af sikkerhedsrisici og af langsigtede skader. Det er en krænkelse af de grundlæggende rettigheder for menneskeheden og hele livet at ofre himlen til fordel for et par satellitselskaber og deres aktionærer uden at undersøge mere fornuftige og afbalancerede alternativer.”
https://www.5g-ilan.com/

Havana syndromet

Rapport om bestrålingen af amerikanske diplomater er en accept af den kritik af 5G, der bl.a. er kommet via appeller og anbefalinger fra fagfolk over hele kloden.
Læs også Prof. Karl Hecht’s “øjenvidneberetning”.
I starten af december 2020 kom en rapport på 76 sider, (1) (2) der vurderede de mulige årsager til de sundhedsskader, som det amerikanske ambassadepersonale og deres familier har rapporteret om under og efter ophold i udlandet, især Havana på Cuba og Guangzhou i Kina, samt det canadiske ambassadepersonale, der har boet i de samme lokaler.
Rapporten

Rapporten er udarbejdet af udvalgte fagfolk fra forskellige universiteter i USA og nogle få udefra, bl.a.. England. På trods af at sundhedsdataene er delvis mangelfulde, og at der mangler målinger fra ambassaderne af relevante parametre i den tid, hvor sygdomstilfældene opstod, så mener forskerne, at de har tilstrækkelig af data til at kunne vurdere, hvad årsagen til sygdomstilfældene kan være.
Rapporten opdeler de symptomer, som ambassadens personale rapporterer i to kategorier: de akutte og de kroniske symptomer.
Akutte symptomer
De symptomer, der er nemmest at vurdere, er de akutte. Det er ringetoner og kliklyde i ørerne, tryk og vibrationer i hovedet, pludselig tinnitus, øresmerte, høretab, svimmelhed, ustabil gangart og synsforstyrrelser.
Kroniske symptomer
De mest almindelige kroniske symptomer var svimmelhed, træthed, nedsat balance, hovedpine, nedsat koncentration, depression og søvnløshed.
Årsagen: Pulserende elektromagnetisk stråling
Udvalget finder, at de akutte symptomer er helt i tråd med, hvad man kan forvente, når de udsættes for pulserende elektromagnetisk stråling. Da ingen af ​​medarbejderne rapporterede om nogen form for opvarmning, konkluderer eksperterne, at strålingen har været under de grænseværdier, der er giver opvarmning. Udvalget finder kombinationen af symptomer så speciel, at de ikke kan se andre mulige årsager end pulserende elektromagnetisk stråling, til at forklare symptombilledet.
Det er sværere at konkludere om årsagen til de kroniske symptomer, hvis man kun ser isoleret på dem. Det skyldes, at symptomerne kan have forskellige årsager, såsom betændelse, posttraumatisk stresslidelse, træthed, hjerneskade, PTSD (posttraumatisk stresslidelse) og depression. Udvalget mener dog, at når man ser det i forbindelse med de akutte symptomer, og det faktum, at mange af dem, der havde akutte symptomer senere fik de kroniske symptomer, samt at det er veldokumenteret, at pulserende elektromagnetisk stråling kan forårsage sådanne symptomer, må man konkludere, at det er en sandsynlig mulighed, at de kroniske symptomer kan have samme årsag som de akutte. Medarbejderne rapporterede heller ikke om andre tilstande, der kunne være årsagen til sådanne kroniske symptomer.
Udvalget overvejede andre mulige årsager, såsom reaktioner på kemiske stoffer, især fra pesticider, og vurderede vira, især Zika-virussen, og psykologiske faktorer. Man fandt dog ingen grund til at tro, at det var årsagen til symptomerne. Udvalget påpeger imidlertid på, at flere af disse årsager kan bidrage til at intensivere symptomerne på de pulserende elektromagnetiske stråler. (her refereret efter Else Nordhagen (3))
Hvad fortæller dette resumé os?
Det er det spørgsmål som Einar Flydal naturligt stiller. Når forskere, som USA’s førende forskningsråd har tillid til, får til opgave at foretage en upartisk vurdering, og når disse forskere kommer til den samme konklusion som de forskere, der stærkt kritiserer USA’s egen strålingsbeskyttelsesadministration, FCC og FDA, deres standardiseringsorgan IEEE samt ICNIRP, WHO’s håndtering og dermed også vores egen strålebeskyttelse, bliver det en accept af den kritik af 5G, der bl.a. er kommet via appeller og anbefalinger fra fagfolk over hele kloden. (2) Karl Hecht og “mikrobølgekrigen
Prof. dr. Karl Hecht (*) var vidne til “mikrobølgekrigen” mellem USA og Sovjetunionen, da Sovjetunionen bestrålede den amerikanske ambassade i Moskva i hele 17 år – med doser langt under de amerikanske grænseværdier. Følgende er hvad Karl Hecht svarede Einar Flydal på hans forespørgsel:
“I årene 1962 – 1979 foregik der en opbygning af aflytning af andre landes ambassader inden for det enkelte land. Det var en aflytningskrig mellem supermagterne USA og Sovjetunionen (USSR). USA havde sin Moskva-ambassade i Tsjajkovskijgade, og havde der en 1000 watts højfrekvenssender.
Modsvarende fra Sovjets side blev der placeset en højfrekvens-sender med kontinuerlig pulserende bølger døgnet rundt og en feltstyrke på 10 000 µW/m2 rettet mod USA’s ambassade. Grænseværdierne for eksponering var da i USA 100 000 000 µW/m2 og 100 000 µW/m2 i Sovjetunionen.
I 1976 fik 120 personer ved USA’s ambassade besked på via ambassadør Walter J. Stoessel, at der muligvis var opstået sundhedsskader forårsaget af stråling fra en sovjetisk radiosender.
Ambassadør Walter J. Stoessel advarede i en meddelelse at “gravide kvinder burde undgå den risiko, som var forbundet med stråling, og at mikrobølger ikke bare kan føre til forstyrrelser i nervesystemet, men også til leukemi, hudkræft, psoriasis og grå stær.”
Videre hed det i den hemmelige meddelelsen fra ambassadør Walter J. Stoessel “at intensiteten i strålingen fra det sovjetiske mikrobølgeaflytningssystem lå langt under den allerede meget lave sikkerhedsgrænse som gælder i Sovjetunionen, som er en del av de strenge sovjetiske arbejdsmiljøbestemmelser, og at det er mulig å søge om at blive overført til en stilling udenfor Sovjetunionen.“ (Los Angeles Times, 07.02.1978)
I 1967 var mikrobølge-bombardementet af USA’s ambassade fra den sovjetiske højfrekvenssender genstand for en samtale mellem præsident Nixon og statsminister Kosygin i Glassbaro, New Jersey. Sovjets argument var at mikrobølge-bestrålingen bare var en tiendedel af grænseværdien i Sovjet, og bare en titusendedel af grænseværdien i USA . Der kom ingen stor diplomatisk konflikt ud af situationen, til trods for at det var midt i den kolde krigen!
Dr. Johnson, USA-ambassadens læge, konstaterede følgende symptomer hos en lang række medarbejdere ved USA’s ambassade:psykisk stress

søvnforstyrrelser
betændelse i indre organer (f.eks. mavesår)
potensforstyrrelser hos mænd
Først stillede dr. Johnson diagnosen «hypokondri», men rettede det senere. Dr. Johnson undersøgte derefter ca. 20 vestlige ambassader i Moskva, men fandt intet mønster på disse symptomer.
Yderligere medicinske fund ved personalet på USA-ambassaden i Moskva efter de kom retur til USA:Ca. 40% havde leukocytose (forhøjet niveau hvide blodceller, tegn på inflammation og lign.)

Blandt et højt antal af dem som vendte tilbage til USA fandt man mærkelige kromosom-brud (en 18 måneder lang undersøgelsesperiode)
Forekomsten av kræft blandt USA-ambassadens ansatte i Moskva var betydelig højere end i befolkningen i USA.
Tre af de fire amerikanske ambassadører som var stationeret i Moskva fra 1962 1979 døde få år etter at de var blevet bestrålet: Ambassadør Thomson og ambassadør Bohlen døde af kræft. Ambassadør Stoessel døde av leukemi.
Dette er en enestående sag i diplomatiets historie!
Hvilke slutninger kan vi træffe af dette?Elektromagnetisk stråling er selv med meget svag feltstyrke en umærkelig, men alligevel både psykisk og biologisk meget stærk stressfaktor, som over lang tid har meget alvorlige skadevirkninger på sundheden.

Moskva-signalet tydeliggør hvad menneskeheden har i vente fra 5G-systemets stråling.
EMF-feltstyrken var på 10 000 µW/m2, kontinuerligt døgnet rundt. Det er beskedent i forhold til hvad telebranchen og uvidende politikere nu lægger op til at udsætte befolkningen for.

*) Dr. Karl Hecht professor emeritus i eksperimentel og klinisk patologisk fysiologi ved Humboldt University of Berlin. Som læge og forsker har han advaret kraftigt om effekten af 5G-stråling. Hecht er 96 år gammel, og han imponerer med sin indgående viden om risikoen for ikke-ioniserende stråling. Han stod i spidsen for Det Patologiske Institut under Berlin Charité og Instituttet for Stressforskning Berlin. Han var medlem af mange udvalg i Tyskland og det tidligere Sovjetunionen, bla. medlem af det russiske videnskabsakademi, var ekspert for radarsoldater i deres processer samt forfatter til undersøgelsen for Federal Office of Telecommunications (1997) om de russiske forskningsresultater. Denne undersøgelse viste det fulde potentiale for skader på ikke-iioniserende stråling. Prof. Hecht præsenterede resultaterne af denne undersøgelse, som på det tidspunkt ikke fik lov til at blive offentliggjort efter en afgørelse truffet af Federal Office, i 2001 i miljø-medicinske samfund.
Se mere her, hvor også hans undersøgelser kan downloades:
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1590
Kilder:
1) https://www.nap.edu/catalog/25889/an-assessment-of-illness-in-us-government-employees-and-their-families-at-overseas-embassies
2) https://www.nap.edu/read/25889/chapter/2
3) https://einarflydal.com/2020/12/11/rapporten-om-bestralingen-av-usa-diplomatene-viser-bloffen-om-5g/
Andre kilder:
4) https://www.nytimes.com/2020/12/05/business/economy/havana-syndrome-microwave-attack.html
5) https://www.nbcnews.com/news/all/havana-syndrome-likely-caused-microwave-energy-government-study-finds-n1250094
6) https://www.emfsa.co.za/research-and-studies/havana-syndrome-microwave-rfr-studies/
7) https://ottawacitizen.com/news/local-news/ottawa-doctor-treating-canadian-diplomats-with-mysterious-havana-syndrome
8) https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-12-06-nyt-studie-finder-sandsynlig-forklaring-pa-diplomaters-mystiske-hovedskader

Holland

Forvaltningsdomstol i Holland udelukker ikke øget sundhedsrisiko fra trådløs teknologi langt under eksponeringsgrænserne.

Juleaften sendte Wilma de Jong, Holland, en julegave ud online: Hun havde modtaget forvaltningsdomstolens afgørelse om, at ICNIRPs retningslinjer ikke er sikre nok til at udelukke øgede sundhedsrisici, når man udsættes for stråling langt under ICNIRPs grænseværdier, og at forskning tyder på, at det faktisk forholder sig sådan. (1)
Hvis dommen – får forrang, vil denne afgørelse få en enorm indvirkning. Under alle omstændigheder betyder denne afgørelse, at:
1. Kommunerne skal inddrage sundhedsinteresser for borgere, der er følsomme over for stråling, i deres lokale antennepolitik.
»De sundhedsmæssige interesser hos de lokale beboere, der er følsomme over for stråling, bør også medtages i hensynet til sagsøgtes interesser.« (ECLI-kendelse: NL: RBGEL: 2020: 6702 [4], , krav 8, med henvisning (i betragtning 4.2.) Til afgørelsen om min anke: ECLI: NL: RBGEL: 2020: 6699 [1] , vurdering 4.4.)
2. ICNIRP’s (falske) sikkerhedsgrænser, kan der ses bort fra.
»Efter rettens opfattelse kan alle argumenter med henvisning til videnskabelig litteratur ikke udelukket, at der er øgede sundhedsrisici, selv i tilfælde af en feltstyrke på under 1 V/m og dermed også for sagsøgernes tilfælde.« [1 V/m svarer til 2 650 µW/m2, o.a.]
(ECLI-dom: NL: RBGEL: 2020: 6699 [1], vurdering 4.4.) Som du måske ved, løber ICNIRP’s eksponeringsgrænser op til 61 V/m (volt per meter). [svarer til 10 000 000 µW/m2, o.a.]
Heraf følger at:
3. Den nationale sanktionering af ICNIRP’s grænseværdier i den påtænkte ‘Ændring af frekvensdekret 2013 for at beskytte folkesundheden mod radiofrekvensfelt’[5] er i strid med denne kendelse.
Selv om der opretholdes en fiktiv sikkerhedsmargen på en faktor 50, ligger ICNIRP-grænseværdierne et godt stykke over 1 V/m, mens forvaltningsdomstolen (se 2.) har fastslået, at øgede sundhedsrisici ved en feltstyrke på under 1 V/m ikke er udelukket.
Desuden fratager en landsdækkende fiksering af ICNIRP-grænserne kommunerne mulighed for at afveje og repræsentere borgernes sundhedsinteresser lokalt (hvilket også er i strid med forvaltningsdomstolens afgørelse, se 1.). Kommunerne bør, hvis de vedtages, ikke afvige lokalt fra ICNIRP-grænserne ved lavere eksponeringsgrænser [6], selv om borgernes sundhedsinteresser kræver det.
Henstillinger fra Sundhedsrådet
Allerede på mødet den 20. oktober 2020 nåede den administrative dommer frem til konklusionen på grundlag af den nylige rapport fra Sundhedsrådets Emv-udvalg [7], at Sundhedsrådet »simpelthen ikke ved«[8] [9].
Ifølge Det Videnskabelige Råd for Regeringens Politik indikerer uvidenhed “usikre risikoproblemer”, der kræver forsigtighed[10]. Denne holdning gentages også i EU’s retspraksis baseret på forsigtighedsprincippet. [11] Selv om Sundhedsrådet foreslår, at det anbefaler forsigtighedsforanstaltninger med hensyn til EMV, er dette faktisk ikke tilfældet.
Ifølge Det Videnskabelige Råd for Regeringens Politik indikerer uvidenhed “usikre risikoproblemer”, der kræver forsigtighed[10]. Denne holdning gentages også i EU’s retspraksis baseret på forsigtighedsprincippet. [11] Selv om Sundhedsrådet foreslår, at det anbefaler forsigtighedsforanstaltninger med hensyn til EMV, er dette faktisk ikke tilfældet.
Kilder:
1) https://stralingsbewust.info/2020/12/24/doorbraak-in-rechtspraak-rond-stralingsrisicos/ 
Se også:
a) https://einarflydal.com/2020/12/31/gjennombrudd-i-nederlandsk-rett-om-helserisiko-ved-straling-svakere-enn-icnirps-grenseverdier/
b) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
Fodnoter:
[1] Dom ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699&showbutton=true.
[2] https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. For »Yderligere forklaring og dokumentation: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf.
[3] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/.
[4] Dom ECLI:NL:RBGEL:2020:6702. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6702&showbutton=true.
[5] https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit. Se også: https://stralingsbewust.info/2020/12/18/mona-keijzer-wil-discutabele-icnirp-limieten-landelijk-vastleggen-en-gemeenten-buitenspel-zetten/.
[6] »Miljølovens artikel 1,4 bestemmer imidlertid, at miljøloven trækker sig, hvis en særlig lov indeholder bestemmelser om en udtømmende regulering på det fysiske miljø. Formålet med denne ændring er at gennemføre et sådant udtømmende system. Det betyder, at decentraliserede myndigheder som provinser, kommuner og vandråd, hvad angår elektromagnetiske felter, ikke vil kunne indføre andre eller supplerende bestemmelser i henhold til miljøloven.« Artikel 5.2. Høringsversionen »Afgørelse om ændring af frekvensafgørelsen 2013 i forbindelse med vedtagelsen af nationale regler til beskyttelse af folkesundheden mod de elektromagnetiske felter, der opstår som følge af anvendelsen af frekvensrum«. (Se også artikel 5,1. Udkast til ordning.) https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.
[7] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid.
[8] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/
[9] Se også: https://stralingsbewust.info/2020/10/11/gezondheidsraad-versluiert-stralingsrisicos-rechter-moet-burgers-stem-teruggeven/.
[10] Det Videnskabelige Råd for Regeringens politik (2008). Usikker sikkerhed. Ansvar omkring fysisk sikkerhed. Side 119-120.
[11] Meddelelse fra Kommissionen om forsigtighedsprincippet, punkt 6.3.1. Proportionalitet. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A52000DC0001.

Norge

Kampen mod Smart Meter målerne i Norge har vundet en stor sejr.
Den regulerende myndighed for det norske energimarked – RME -har truffet en for nordmændene glædelig afgørelse: Energiselskabet VOKKS (nu hedder Etna Nett AS) skal give dispensationer fra AMS (Smart Meter elmåleren) til enhver, der indsender et certifikat og ansøger om fritagelse på grund af helbreds problemer.
Beslutningen gælder for alle norske energiselskaber.
RME gør det klart, at alle energiselskaberne har pligt til at give dispensation, både før installation, og efterfølgende. Brevet fra RME gør det også klart, at det er energiselskabets problem, hvis det har valgt en teknologi, der gør det vanskeligt at håndtere undtagelser.
Vi tager AMS-målere til retten!
Det var først da aktionen “Vi tager AMS-målere til retten!” (1) kom på banen i efteråret, at der skete noget i sagen. I brevet til VOKKS fra RME 28.1.2021 (2) er konklusionen krystalklar: Alle netværksvirksomheder har pligt til at give en undtagelse, når kunden ansøger med et certifikat fra en læge eller psykolog.
Folk har været desperate
Mange har været desperate, på grund af følsomhed over for elektromagnetiske felter. Mange har haft de klassiske symptomer, dvs. varianter af samme type, som de amerikanske diplomater blev ramt af i Moskva, Havana og Guangzhou og som længe har været kendt som EHS.
Et eksempel er en kvinde, som havde fået installeret en AMS-måler på trods af en lægeattest – og som straks blev meget syg med blodtryksproblemer og blev fløjet til Rigshospitalet. For hende blev huset næsten ubeboeligt. Nu får hun i det mindste senderen ud af måleren. Tilbage står så at få beskyttet sig mod naboerne. Der er utallige andre lignende eksempler.
Retssager og protester
Der er lige nu ved at blive sat alvorligt spørgsmålstegn overalt i verden, ved den store mikrobølgefest, der for alvor startede i midten af ​​1990’erne: Skader på sundhed og miljø er nu ved at blive dokumenteret i diverse retssale. Lige nu i USA afsløres det, hvordan tilsynsmyndigheden FCC ikke har taget hensyn til den eksisterende forskning. Det sker for åbne skærm i en retssag, hvor 11.000 sider med beviser er lagt frem på dommernes bord.
Troen på at den trådløse kommunikation kan vokse ind i himlen, bliver plukket fra hinanden lidt efter lidt, som Einar Flydall skriver. (3)
Kilder:
1) https://einarflydal.com/vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-2-er-i-gang/
2) https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/01/RME-Vedtak-i-klagesak-mot-VOKKS-28012021.pdf
3) https://einarflydal.com/2021/01/29/ams-vi-vant-viktig-vedtak-mot-vokks/
Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
Please follow and like us:

Tilføj en kommentar

Solve : *
9 + 26 =