Nyhedsbreve 2021

5. december 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Dette er det sidste store nyhedsbrev inden julen og det nye år banker på. Hvad der venter bag årsskiftet vides ikke helt. At vejen frem er fyldt med sten og huller, er der ingen tvivl om. Ytringsfriheden og retssikkerheden er udfordret. Det har vi vidst længe, men med coronaen blev det absolut tydeligt. Videnscentrets LinkedIn profil har været lukket ned. Ikke på grund af hvad der var delt herfra, men det kunne det lige så godt have været. De såkaldte fællesskabsreglerne er så vage og generelle, at hvad som helst kan dækkes ind. Min personlige LinkedIn mentor Raphael har forespurgt ikke ønsket at præcisere arten af mine overtrædelser, men løfter blot pegefingeren med et næste gang bliver nedlukningen alvorlig. En af Raphaels personlige (dvs. den fremgår ikke i de officielle retningslinjer) regler hedder: 
• Del ikke indhold, der direkte modsiger vejledning fra førende globale sundhedsorganisationer og offentlige sundhedsmyndigheder.
I dag er det corona i morgen er det 5G og EMF, i overmorgen er det osv. osv.
Jeg er dog optimist og jeg synes der er flere positive forhold der banker på: Generelt er der mange skelletter, der falder ud af skabene eller stiller sig til skue på godt og ondt; teleindustrien synes at mangle penge, hvilket kan give mere tid til vores oplysningsarbejde; vi har et veldokumenteret Europæisk Borgerforslag om 5G og EMF, der skal søsættes og skaffes underskrifter til, et fokus på 5G’s dokumenterede klimakonsekvenser kan være med til at skaffe lydhørhed hos grupper, der måske ikke helt har forstået de sundhedsmæssige konsekvenser af EMF, men bedre kan forholde sig til klima og miljø blot for at nævne nogle positive forhold.
Jeg vil dog afslutningsvis af hele mit hjerte opfordre til, at vi (du og jeg) holder os ude af det narrativ, der forsøger at skille os ad som borgere, familie og venner, at gøre os til fjendtlige stammer. Vi kan have forskellige holdninger og meninger om mangt og meget og af mange forskellige grunde: manglende viden, angst for at stå uden for det store fællesskab, angst for at dø, angsten for at se verden som den virkelig er eller bare ‘jeg orker det ikke’. En opfordring til at vi fortsat taler til hinanden med respekt og i en ordentlig tone, vi har alle vores at kæmpe med på de indre og ydre planer. Noget har vi måske ikke engang erkendt endnu. Vi er alle i proces i en yderst turbulent tid og vi har alle vores egen vej i den proces. 
Med et ønske om en god julemåned og et velkommen til et nyt år med muligheder og udfordringer.
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Sundhedsrisici
– EHS
– Mastekrigen
– Internationalt
– Arthur Firstenberg: Den farligste teknologi
– Miljø, Klima, energiforbrug m.m.
– WHO
– Teleindustrien, Facebook m.m.
– AI, overvågning, cybersikkerhed m.m.

Sundhedsrisici
 Kræft i skjoldbruskkirtlen og brug af mobiltelefon
Joel M. Moskowitz, Ph.D., som er Direktør for Center for Family and Community Health School of Public Health University of California, Berkeley, har for nylig samlet en oversigt over forskningsrapporter om kræft i skjoldbruskkirtlen og brug af mobiltelefonen. (1)
Seneste statistik om skjoldbruskkirtelkræft i USA
National Cancer Institute (NCI) anslår, at 44.280 nye tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen vil blive diagnosticeret i 2021.
Aldersjusterede rater for nye tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft har været stabile fra 2009-2018 baseret på en analyse af data fra NCI Surveillance, Epidemiology, and End Results-9 (SEER-9) cancer registreringsprogram.
Hyppigheden af nye tilfælde og dødsfald pr. 100.000: Hyppigheden af nye tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft var 15,5 pr. 100.000 mænd og kvinder om året. Dødsraten var 0,5 pr. 100.000 mænd og kvinder om året. Disse satser er aldersjusterede og baseret på 2014-2018 tilfælde og 2015-2019 dødsfald.
Livstidsrisiko for at udvikle kræft: Cirka 1,2 procent af mænd og kvinder vil blive diagnosticeret med kræft i skjoldbruskkirtlen på et tidspunkt i løbet af deres levetid, baseret på data fra 2016-2018.
Udbredelse af denne kræftform: I 2018 levede der anslået 893.294 mennesker med kræft i skjoldbruskkirtlen i USA. (Se Fig 2. og Fig.3)
En undersøgelse af virkningerne af radiofrekvent stråling udsendt fra mobiltelefoner og ekstremt lavfrekvent stråling på skjoldbruskkirtelhormoner og skjoldbruskkirtel histopatologi.
Undersøgelsen er udført af Tasnim Alkayyali og hans kollegaer og blev offentliggjort den 20. august 2021. (2)
De skriver i indledningen at mobiltelefoner, som gennem de sidste to årtier er temmelig udbredt, producerer et radiofrekvent elektromagnetisk felt (RF-EMF), en form for ikke-ioniserende stråling. Skjoldbruskkirtlen er blandt de mest modtagelige organer for mobiltelefonstråling, da den er placeret forrest på halsen. (Fig. 1)
Formålet med litteraturgennemgangen var at udforske virkningerne af det elektromagnetiske felt (EMF), især radiofrekvenser udsendt fra mobiltelefoner, på skjoldbruskkirtelhormoner og skjoldbruskkirtel histopatologi. Gennemgangen afslørede, at radiofrekvensstråling fra mobiltelefoner (RFR) kan være forbundet med skjoldbruskkirtelinsufficiens og ændringer i serumniveauer af thyreoideahormoner, med en mulig forstyrrelse i hypothalamus-hypofyse-thyroidea-aksen. Gennemgangen viste også histopatologiske ændringer i skjoldbruskkirtlens follikler efter eksponering af rotter for ikke-ioniserende stråling. Resultaterne var direkte relateret til mængden og varigheden af eksponeringen for EMF-stråling.
De anbefaler kraftigt, at der foretages yderligere fremtidige menneskelige undersøgelser, der udforsker skjoldbruskkirtelhormoner, mikroskopisk morfologi og skjoldbruskkirtelkræft.
Konklusion
“Denne artikel havde til formål at udforske virkningerne af RF-EMF og ELF-EMF på skjoldbruskkirtelhormoner og histopatologi. Gennemgangen af de indsamlede undersøgelser viste, at radiofrekventstråling fra GSM mobiltelefoner kan være forbundet med ændringer i T3, T4 og TSH serumhormonniveauer. Radiofrekventstråling udsendt fra mobiltelefoner kan forstyrre funktionen af HPT-aksen og føre til skjoldbruskkirtelinsufficiens. Derudover kan EMF føre til hyperstimulering af skjoldbruskkirtlens follikler, hvilket forårsager oxidativt stress og apoptose af follikulære celler. De fleste undersøgelser afslørede en proportional sammenhæng mellem skjoldbruskkirteldysfunktion og eksponeringsvarighed, intensitet og SAR-værdi af stråling. Desuden blev ikke-ioniserende stråling påvist at være signifikant forbundet med histopatologiske ændringer i skjoldbruskkirtlens follikler. Eksponeringsvarigheden og intensiteten bestemte også graden af de morfologiske skader, der opstod i skjoldbruskkirtelvævet. Ikke-ioniserende EMF-stråling kan være ansvarlig for den seneste stigning i forekomsten af skjoldbruskkirtelinsufficiens og kræft i generelt i befolkningen. Der blev dog ikke fundet nok data relateret til risiko for skjoldbruskkirtelkræft med eksponering for ikke-ioniserende stråling. Med de etiske overvejelser for øje, anbefaler vi, at der udføres fremtidige observationsstudier på mennesker for yderligere at udforske sammenhængen mellem ikke-ioniserende stråling, der udsendes fra mobiltelefoner, på skjoldbruskkirtlens hormoner, histopatologi og kræftformer på lang sigt.
Kilder:
1) https://www.saferemr.com/2014/07/is-mobile-phone-use-contributing-to.html 
2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8451508/
 Hvorfor er det nu, at du ikke skal sætte din smartphone op til øret når du ringer
Det er helt normalt og nærmest mekanisk for milliarder af mobilbrugere at sætte mobiltelefonen helt tæt op til øret, når de foretager opkald. Men er det nu helt uden sundhedsrisici? Svaret er et klart NEJ, og en firdobling af de mest alvorlige hjernekræftsygdomme på tredive år burde fortælle os om sundhedskonsekvenserne. (0)
WHO: Stråling fra mobiltelefonen er “muligvis kræftfremkaldende” for mennesker
I 2011 klassificerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) radiofrekvente stråler (RF) i klasse 2B, “muligvis kræftfremkaldende for mennesker”. (1) Beslutningen blev taget over tyve år efter udbredelsen af den nye mobilteknologi, fordi WHO stolede på eksperter fra Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC). (Fig. 1)

IARC havde gennem adskillige undersøgelser, herunder Interphone-undersøgelsen, (2) observeret, at risikoen for gliomer, ondartede hjernetumorer eller akustiske neurinomer, godartede tumorer blev øget ved brug af 30 minutter om dagen gennem 10 år (svarende til 2000 timer). Hvor mobilen har været placeret på samme side som tumoren.
Øget risiko for hjernekræft efter 17 minutters brug af mobilen om dagen
I 2021 har en undersøgelse fra University of California, Berkeley School of Public Health (3) bekræftet sammenhængen mellem brugen af mobiltelefon og risikoen for hjernetumorer. Ifølge de amerikanske forskere bliver faren reel, ved brug af mobilen mere end 17 minutter om dagen.
Som Medisite (4) påpeger i deres artikel:
“Forskernes resultater tyder på, at faren bliver reel, hvis man i alt har mere end 1.000 timers opkald over en 10-årig periode. Det vil øge risikoen for hjernetumor med 60 %… “Brugen af mobiltelefonen fremhæver en lang række folkesundhedsproblemer, og det har desværre fået meget lidt opmærksomhed fra det videnskabelige samfund,” advarede undersøgelsens hovedforfatter, Joel Moskowitz, PhD.”
Firedobling af de mest alvorlige hjernekræfttilfælde på 30 år i Frankrig
I juli 2019 offentliggjorde Santé Publique France (5) sammen med Francim, Hospices Civils de Lyon og Institut National du Cancer cancerregistre (opdateret i september 2019) de nationale estimater af kræftforekomsten og dødeligheden i storbyområdet Frankrig mellem 1990 og 2018. (Fig. 2)

Mellem 1990 og 2018 steg det årlige antal nye tilfælde af histologisk bekræftet glioblastom (en af de mest aggressive typer af hjernekræft) fire gange og mere for begge køn. Det vil sige 3.481 nye tilfælde af disse glioblastomer i storbyområdet Frankrig i 2018, hvoraf 58% var hos mænd. I 1990 var der kun 823. (Fig. 3)

Som afslutning på sin analyse vurderer Santé Publique France, at de ydre faktorer, der kan have indflydelse for den øgede forekomst af glioblastom, kan være:
“cerebral strålebehandling og muligvis intens og langvarig eksponering for pesticider (landmænd) [14]. De seneste epidemiologiske undersøgelser og dyreforsøg ville understøtte en kræftfremkaldende rolle af eksponering for elektromagnetiske felter [15].”
Santé publique France bemærker også en generel stigning i hjernekræft. Hvad angår akustisk neurom, en godartet tumor i hørenerven, står der på seriniti-bloggen (6):
“Sjælden, endda meget sjælden for et par årtier siden, hvor en ENT skulle diagnosticere 3 til 5 i løbet af en karriere, i dag opdager vi mange flere (op til flere dusin i løbet af en karriere)”
Masser af misinformation om risikoen for hjernekræft
Det er ikke ualmindeligt at læse eller høre i medierne, hvordan mobilstrålernes harmløsheden retfærdiggøres ved, at der ikke er nogen stigning i hjernekræft f.eks. i Frankrig siden deres introduktion. Det var også tilfældet for den i Frankrig velkendte Dr. Michel Cymes, som i december 2020 i en artikel med titlen “5G: er der en risiko for vores helbred” fejlagtigt udtaler sig på radio RTL’s hjemmeside: (7)
“Der er, stadig ifølge forskningen, ingen stigning i tilfælde af hjernekræft i den vestlige verden, hvor mobiltelefonen er blevet udbredt. Denne udtalelse tager højde for alle parametre og især befolkningens aldring.”
På trods af Phonegates henvendelser har hverken RTL eller Dr. Cymes fundet det passende at rette op på eller blot diskutere de videnskabelige data.
Stol ikke på den SAR værdi, som producenten angiver
Den specifikke absorptionshastighed (SAR) viser mængden af den energi, der transmitteres lokalt af din mobiltelefons stråler. Kun de termiske effekter (mikrobølgeeffekter) bliver taget i betragtning, mens de ikke-termiske og langsigtede sundhedseffekter ignoreres totalt af de offentlige myndigheder.
Siden 2016 og afsløringerne af Phonegate-skandalen ( 8 ) ved vi, at SAR er en indikator, der anses for upålidelig af Det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø, ANSES, både for voksne og børn. Takket været Dr. Marc Arazis retssager ved forvaltningsdomstolen (9), bliver der på DATA ANFR-webstedet (10) offentliggjort hundredvis af SAR-testrapporter fra alle producenter, som viser, at alle har siden 1995 været bevidst overeksponeret af stråling fra producenternes mobiltelefoner.
Undervurderet måling af SAR ved hovedet, uden faktisk at være i kontakt med hovedet
Som vi alle ved, “djævelen er ofte i detaljerne”! Om målingen af SAR værdien ved hovedet, nok så vigtig for vores sundhed (må ikke overstige 2W/kg), konkluderer Prof. Om Gandhi, University of Utah, i en artikel (11) offentliggjort i april 2019, i det prestigefyldte tidsskrift for ingeniører IEEE, om test i det franske National Frequency Agency (ANFR):
“Det er vigtigt, at test af sikkerhedsforskrifterne i forbindelse med mobiltelefoner foretages i forhold til faktiske brugere. Det bør omfatte telefoner, der holdes tæt til kroppen med en afstand på 0 mm og mod det ydre øres væv i stedet for en simuleret plastik figur med afstand til det ydre øre.”
Sammenfattende bekræfter Om Gandhi den afgørende betydning når SAR værdien omkring hovedet ikke måles ved kontakt. Ifølge hans skøn er der en afstand på 10 mm. Men som det fremgår, tæller hver millimeter, når SAR værdien evalueres. (Fig. 4)

Og han konkluderer:
“For mobiltelefoner, der holdes mod auriklen, er den målte SAR værdi 2,5 til 3 gange højere end 10 g. SAR’erne på 1 g eller 10 g ville også være meget højere, hvis SAM-dukken ikke havde brugt den kunstige plastikafstandsholder i stedet for det menneskelige ydre øre, til at simulere vævet. […] Det tilspidsede plastikafstandsstykke adskiller kunstigt den udstrålende antenne fra mobiltelefonen, som repræsenterer op til 10 mm ekstra afstand til RF-kobling i hovedområdet, hvilket resulterer i en undervurdering af 1 g og 10 g SAR med en faktor på 2-4. Den 2-4 gange højere SAR værdi er også bekræftet af ANFR.” (Fig. 5)

Det er også, hvad de test viste, der i november 2020 blev udført på anmodning fra France Television til dokumentaren af Complément d’enquête: “5G, the wave of a doubt”. Direktøren Nicolas Vescovacci bad det specialiserede firma Art Fi om at teste 11 nye og gamle mobiltelefoner af de mest solgte mærker. Resultaterne taler for sig selv:
Faktisk viser test udført på Apple iPhone 8, at måles SAR værdien i kontakt med huden ved 4G, måles ved 1g (amerikansk standard) 10.168 W/kg og for 10 g til 4.594 W/kg. Eksempler på resultaterne i denne forenklede tabel (DAS lig med SAR) fremgår af fig. 6.

Børn, unge og gravide kvinder er de mest udsatte

Indtrængningen af stråler i et barns kranie er omkring 30% højere. Endnu mere for et foster i drægtighed i sin mors mave. Det er derfor ekstra tilrådeligt at holde din mobiltelefon langt væk fra maven, hvis du er gravid.
Se simuleringen hentet fra Environmental Health Trust. (Fig. 7)

https://www.phonegatealert.org/…/6yr-olds-brain...
ANSES: Ingen mobil før du er fyldt 14 år
ANSES anbefaler efter deres rapport fra juli 2016, at man ikke anskaffer en mobiltelefon før efter 14-årsalderen. Et råd, der hverken er kendt eller følges af særlig mange familier. Skylden er primært de myndigheder, som ikke ønsker at høre anbefalingerne fra deres sundhedsmyndigheder og som svigter forældrene ved ikke at give dem nogen argumenter.
Det kablede håndfrie headset er ifølge det californiske sundhedsministerium ikke tilstrækkelig beskyttende
I mange år har producenter såvel som offentlige myndigheder opfordret os til at bruge kablede eller Bluetooth håndfrie headset. Et kablet headset leveres konsekvent med mobiltelefonen. Men er de uden risici for vores helbred?
Anbefalingerne fra California Department of Health december 2017 (12):Når du taler i din mobiltelefon, skal du undgå at holde den ind til øret – brug i stedet højttalerfunktionen eller et headset eller earbuds. Trådløse (Bluetooth) og kablede headsets udsender meget mindre RF-energi end mobiltelefoner.
Fjern headsettet, når det ikke bruges til kommunikation. Headset frigiver små mængder RF-energi, selv når du ikke bruger din telefon.
Når du streamer lyd eller video eller downloader eller sender store filer. For at se film eller lytte til afspilningslister på din telefon skal du først downloade dem og derefter skifte til flytilstand, mens du ser eller lytter.
Det californiske agentur var det første, der anbefalede, at mobiltelefonen ikke havde kontakt med kroppen.
Se også artiklen: “Læg ikke din mobiltelefon i lommen!” (13) refereret på videnscentrets FB side.
Disse anbefalinger et stort amerikansk sundhedsagentur ignoreres dog stadig af de offentlige myndigheder både i Frankrig og i Europa.
Hvordan beskytter du dit helbred?
Intet kunne være nemmere! Alt hvad du skal gøre er at stoppe med at have din mobiltelefon i tæt kontakt med hovedet
.
Brug højttalerfunktionen så meget som muligt ved opkald. Brug helst et kablet håndfrit sæt “Air Tube” i stedet. Luften i ledningen forhindre udbredelsen og koncentration af stråler ved øret. For tilhængere af Bluetooth Earbuds bør du ikke have dem i øret permanent og følge anbefalingerne fra det californiske agentur.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Du kender muligvis ikke Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger, da de er gemt godt væk på deres hjemmeside: (15)
En mobiltelefon holdt op til øret under samtale giver således anledning til en markant højere eksponering end fx en WiFi-router. Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko. (afsnittet er opdateret pr. 2. marts 2021 og SST burde derfor ikke have nogen forbehold ift. hvad forskningen ved og ikke ved om mobilstrålingens effekter)
Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger disse enkle forholdsregler:Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.
Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
Begræns varigheden af samtaler.
Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.
Kilder:
0) Den originale artikel finder du her:
https://www.phonegatealert.org/en/why-not-call-with-your-smartphone-at-your-ear
1) https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf 
2) INTERPHONE undersøgelsen bliver og blev af og til brugt til at så tvivl om, at der ikke er sammenhæng mellem mange års mobilbrug og forekomster af kræft. Men INTERPHONE viser nemlig, at storbrugerne har en forøget risiko for hjernekræft på mellem 40-118 %, hvis de i gennemsnit taler i mobil 27 minutter dagligt i 10 år, dvs. ved et totalforbrug på mere end 1640 timer. Med det forbrugsmønster der er på mobiltelefoner i dag vil rigtig mange mobilbrugere kunne betegnes som storbrugere. INTERPHONE undersøgelsen var sammen med andre undersøgelser da også medvirkende til, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 kategoriserede mobilstråling som muligt kræftfremkaldende.
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/telenor-vildleder-om-mobilstr%C3%A5ling 
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/
3) International Journal of Environmental Research and Public Health (University of California, Berkeley School of Public Health), July 2021
4) https://www.medisite.fr/cancer-cancer-attention-si-vous-passez-plus-de-17-minutes-par-jour-au-telephone.5620465.46.html
5) https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/documents/rapport-synthese/estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine-entre-1990-et-2018-volume-1-tumeurs-solides-etud
6) https://www.seriniti.fr/blog/6/article-orl-audition-neurinome-acoustique.html
7) https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/5g-y-a-t-il-un-risque-pour-notre-sante-les-explications-de-michel-cymes-7800941619
8 ) Om Phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
9) https://www.phonegatealert.org/en/phonegate-scandal-where-are-we-three-years-after-the-alert-was-launched
10) https://data.anfr.fr/explore/dataset/das-telephonie-mobile/
11) https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8688629
12) https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf
13) https://www.phonegatealert.org/en/dont-put-your-cell-phone-in-your-pocket-anymore
14) https://www.phonegatealert.org/en/campaign-protect-health-radiofrequency-radiation-smartphone
15) https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug

EHS
 Elektrosmog og auto immun sygdom
Forskningsrapporten er offentliggjort i juli 2016 (a) og er udarbejdet af Trevor G. Marshall, (b) biomedicinsk forsker fra Autoimmunity Research Foundation, Thousand Oaks, CA USA, og Trudy J. Rumann Heil, NP-Private Practice Associates, Scottsdale, AZ USA.
Introduktion
“Elektrosmog” beskriver de elektromagnetiske bølger, der omgiver os i vores miljø. Ifølge NASA [1]:
“Når du sidder og ser tv, er der ikke kun synlige lysbølger fra tv’et, der rammer dine øjne, men også radiobølger, der sender fra en station i nærheden, og mikrobølger, der bærer mobiltelefonopkald og tekstbeskeder, og bølger fra din nabos WiFi og GPS enheder i bilerne, der kører forbi. Der er et kaos af bølger fra hele spektret, der passerer gennem dit værelse lige nu.”
Hvert år øges mængden og arten af radio og mikrobølger indeholdt i elektrosmog. Forskning i, om de kan interagere med menneskelig biologi, og præcis hvordan de kan interagere, er imidlertid et felt, der er uklar i både sprogbrug og i kompleksiteten af enhver teknologi samt hæmmet af utilstrækkelige eksperimentelle retningslinjer.
Den eneste kendte naturlige kilde til elektromagnetisk mikrobølgestråling er den ubetydeligt svage kosmiske stråling fra rummet, selvom betydelige kilder til naturlig stråling har eksisteret ved lavere radiofrekvenser på grund af atmosfæriske fænomener som nordlys og tordenvejr. Indtil 1950’erne forblev elektrosmog-frekvenserne uden for mikrobølgeområdet, men i 1960’erne begyndte tv-kanalernes mikrobølgetransmissioner og mobiltelefonteknologien opstod i løbet af 1980’erne samt Wi-Fi i 1990’erne. Begge bruger i vid udstrækning mikrobølgefrekvensbånd. Den nylige udgivelse (2016) af WiGig og anti-kollisionsfartøjsradarer i 60 GHz-båndet repræsenterer en 1000-fold stigning i frekvens og fotonenergi i forhold til de eksponeringer, menneskeheden oplevede indtil 1950’erne.
Det er almindeligt accepteret, at eksponering for lavenergi-radiobølger ikke frembringer nogen tegn på skade. Men at blive udsat for ioniserende stråling på lavt niveau, for eksempel ved eksponeringer forårsaget af atomenergiulykker, påvirker menneskets biologi. Det kan tage år med akkumuleret eksponering, før de efterfølgende symptomer bliver tydelige.
Både ioniserende røntgenstråler og ikke-ioniserende mikrobølger er former for elektromagnetisk stråling. Energien i røntgenstråler er dog meget højere, normalt over tusind elektronvolt (1 keV), mens energien i hver mikrobølgefoton normalt kun er nogle få mikroelektronvolt (μeV) [1]
En primær effekt af lavdosis ioniserende stråling (fra radon og røntgenstråler) er undertrykkelse af vores krops immunforsvar [1] [3], noget som ofte ikke bliver tydeligt, før kroppen katastrofalt ikke formår at imødegå en akut udfordring. Den nye brug af radoneksponering for at afbøde reumatoid arthritis symptomer hos mennesker [4], er en interessant udnyttelse af strålingens immunsuppressive egenskaber.
Med ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling på lavt niveau fandt Lushnikov [5], et undertrykt immunrespons hos mus. Efterfølgende viste Gapeev (aka Gapeyev) [6], [7], at virkningen på mus af ikke-ioniserende elektromagnetiske bølger med lav intensitet var nogenlunde ækvivalent med virkningen af NSAID’et diclofenac. (c) Senest blev der rapporteret om en vis undertrykkelse af betændelse hos firben, som var blevet udsat for pulserende DECT-stråling, der simulerede de trådløse telefoner, der bruges i mange hjem [8].
(….)
Elektromagnetiske bølger i Elektrosmog udøver tilstrækkelig kraft til at påvirke den biologiske funktion
Kraften, som en elektromagnetisk bølge udøver på en ladning i bevægelse er afhængig af ladningens hastighed, bølgens frekvens og bølgens amplitude [18]. Med miljømæssig Elektrosmog er amplituden en ukontrolleret variabel, og amplituderne kan nemt overstige -16 dBm3 (1 V/m ved 1 GHz), når de er tæt på mobiltelefoner, mobilmaster og Wi-Fi-adgangspunkter.
Der er mange undersøgelser, som dokumenterer biologiske effekter på disse højere niveauer, og “BioInitiative”-konsensus fra 2012 [19] samlede og opsummerede mange af dem. Men meget få undersøgelser forsøgte at definere det laveste niveau, hvor elektromagnetiske bølger kan begynde at påvirke biologien. Bise [20] rapporterede i 1978, at menneskets EEG blev ændret af bølgeamplituder så lave som -100 dBm, hvor -60 dBm gav flere forsøgspersoner øjeblikkelig frontal hovedpine. Desværre er sådanne niveauer umulige at replikere i 2016 uden brug af et Faraday-bur, da Electrosmog-baggrundsniveauerne i vores byer sjældent falder under -50 dBm (100.000 gange stærkere end -100 dBm-signalerne, der bruges af Bise).
Mens vi undersøgte rapporten fra Gapeev [21] om, at nærfeltszonen af en antenne virkede mere biologisk aktiv end fjernfeltszonen, modtog vi rapporter om, at 27,12 MHz signaler fra vores nærfelts (kapacitive bølge) antenne, samme design som figur 9 hos Sacco og Tomilin [22], kunne mærkes af patienter, men ikke af raske individer. Dette skete ved niveauer omkring -90 dBm, niveauer under bredbånds termiske støj. Selvom Bise rapporterede menneskelige reaktioner på tilsvarende lave niveauer, har vores observation brug for en uafhængig replikation, før vi kan hævde det som endeligt.
BioInitiative-rapporten bemærkede imidlertid: “Mindst fem nye mobilmast undersøgelser rapporterer bioeffekter i området 0,003-0,05 μW/cm2. Forskere rapporterer hovedpine, koncentrationsbesvær og adfærdsproblemer hos børn og unge; og søvnforstyrrelser, hovedpine og koncentrationsproblemer hos voksne.” Dette niveau svarer til -36 dBm, en eksponering, der hyppigt rapporteres af langsomme respondere i vores olmesartan-immunstimulerings opfølgningskohorte (d). Efter konsultation og indledende dataindsamling med elektromagnetiske niveaumålere besluttede vi at foreslå, at disse langsomme respondender kunne gøre klogt i at tage skridt til at beskytte sig selv mod Elektrosmog.
Sovehætte case-serien
Patienterne begyndte forsøgsvis at beskytte sig ved at købe kommercielt tilgængeligt afskærmende tøj og telte fra forhandlere. Dette tøj har typisk sølvbelagte polyestertråde, der er vævet sammen med det støttende stof, så tøjet er i stand til delvist at blokere for mikrobølgeelektrosmog (se fig. 5).

Vi indså hurtigt, at hyppige anekdotiske rapporter om symptomatisk forbedring, især når hjernen og hjernestammen blev “afskærmet” under søvn, berettigede standardisering med en beklædningsgenstand, hvis elektromagnetiske afskærmningsydelse lettere kunne analyseres og optimeres. “Sovehætter” (fig. 6) blev syet og efter informeret anmodning uddelt gratis til medlemmer af vores opfølgende olmesartan-kohorte.

I alt 64 patienter deltog i denne case-serie med en række forskellige immundiagnoser, herunder gigt, lupus, multipel sklerose, sjogrens og cøliaki. Da disse patienter alle var syge, og mange undergik olmesartan behandling med terapeutisk hensigt, besluttede vi, af etiske grunde udelukkede distributionen af “placebohætter” uden sølvtrådene.
Vi besluttede, at gøre rapporteringsopgaven minimalt besværlig ved at bede patienterne om først at bære hætten én gang i 4 timer under søvn og én gang i 4 timer under normal aktivitet (mange er hjemmegående). Vi søgte patientrapporterede resultater (PRO) af, om hvorvidt beklædningen havde “ingen effekt”, en “svag effekt”, en “bestemt effekt” eller en “stærk effekt”, uanset om effekten var god eller dårlig (fig. 7).

Hele 90 % af de 64 patienter rapporterede en “definitiv” eller “stærk” ændring i deres symptomer. Dette skal sammenlignes med den 3 % forekomst for elektromagnetisk overfølsomhed, der typisk forventes i befolkningen som helhed [23].
Mens en placebo- eller nocebo-effekt kan forventes at påvirke vores PRO-data, har opfølgningsrapporter indikeret en holdbar respons over mange måneder. Derudover har Dieudonne [24] sat spørgsmålstegn ved sandsynligheden for nocebo-årsagssammenhæng i EHS.
Immunopatologi fra Elektrosmog
Når elektrosmogen i en patients miljø reduceres, har immunsystemet en tendens til at blive mere aktivt. Dette kan resultere i immunopatologi. Faktisk har nogle patienter rapporteret en stigning i sygdomssymptomer, nogle gange en utålelig stigning, efter at Wi-Fi-routere og mobiltelefoner er blevet slukket i deres hjem. Andre har rapporteret, at rejser til et meget roligt område, såsom en fjerntliggende kløft, forårsagede en stigning i deres immunsymptomer.
Selvom der er behov for yderligere forskning for at afklare disse reaktioner, ser autoimmune patienter ud til at være disponerede for elektromog-overfølsomhed på niveauer, der i øjeblikket findes i typiske hjemme- og arbejdsmiljøer, og denne faktor kan påvirke deres terapeutiske respons.
Diskussion
Eksperimenterne som er beskrevet i dette dokument bekræfter, at biologiske molekyler bevæger sig konstant og interagerer med tidsskalaer målt i picosekunder. Som et resultat vil der blive udøvet kræfter på de ladede atomer i disse molekyler af indfaldende elektromagnetiske felter, herunder Elektrosmog.
Der er ingen grund til at mistænke, at en pulseret elektromagnetisk bølge af 1 μs varighed (1000 gange langsommere end en typisk molekylær reaktion) kan forårsage mindre skade på biologien end en kontinuerlig bølge af samme størrelsesorden. Det er derfor vigtigt at have meget hurtigvirkende peak-reading signal niveaumålere, når man måler det biologiske interaktionspotentiale af elektromagnetiske bølger.
Megen af forskningslitteraturen på dette område kritiseres for ikke at være tilstrækkelig autoritativ, fordi eksperimenter ikke er blevet udført under det nuværende pragma med placebokontrol og forenklet (p = 0,05) analyse af resultater. Forskning på dette område vil først komme videre, når kritikere begynder at undersøge kvalitative undersøgelsesresultater – for eksempel observationer, der kunne indikere, at et Faraday-bur burde have været et element i en undersøgelses eksperimentelle metodologi, eller at en 2-3 dages akklimatisering eller immun- udvaskning kunne have ændret undersøgelsesresultaterne.
Ydermere forekommer det sandsynligt, at signaler en million gange lavere end dem, der i øjeblikket bruges i forskning, kan være tilstrækkelige til at fremkalde en håndgribelig ændring i menneskets biologi. For bedre at forstå amplituden, ved hvilken bioeffekter bliver synlige, er det vigtigt, at der afgrænses eksperimentelle retningslinjer, som sikrer, at Elektrosmog ikke forvirrer en undersøgelses resultater.
Endelig er vi nødt til at planlægge, hvordan man håndterer emner, hvis symptomer bliver uholdbare (på grund af immunopatologi) under akklimatisering til et elektrosmog-stille miljø eller under immunudvaskning. Vi kan ikke ignorere den stigende mængde af beviser, der viser elektromagnetiske effekter på immunsystemet. Den “kontroversielle” karakter af elektromagnetisk overfølsomhed vil ikke blive mindre, før vi forstår kompleksiteten af den opgave, vi står over for, når vi skal definere præcis, hvordan elektromagnetiske bølger interagerer med menneskets biologi.
Kilder og noter:
a) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406447/
b) Trevor G. Marshall, PhD (f. 1948, Adelaide, South Australia), er biomedicinsk forsker. I løbet af de sidste par år har han udviklet en medicinsk behandling, kaldet ‘Marshall-protokollen’, som bruger lavdosis antibiotika. Hans protokol bliver brugt af læger verden over til at behandle en række kroniske sygdomme. Waterhouse rapporterede, at disse omfatter sarkoidose, fibromyalgi og leddegigt.
Trevor G Marshall dimitterede fra University of Adelaide, South Australia, i 1974. Han underviste ved Institute of Technology i Lae, Papua Ny Guinea, Curtin University og University of Western Australia, før han flyttede til Californien i 1982. Hans doktorafhandling, ‘Insulin metabolism in Diabetes’, blev accepteret af University of Western Australia i 1985. Han er i øjeblikket direktør for Autoimmunity Research Foundation i Californien. Han har vundet US FDA Rare Disease Designations for minocyclin og clindamycin i behandlingen af sarkoidose. Han er medlem af European Association for Predictive, Preventive and Personalized Medicine (Bruxelles) og medlem af International Expert Council, Community of Practice: Preventative Medicine (Moskva).
https://www.bionity.com/en/encyclopedia/Trevor_Marshall.html#_note-towns/ 
c) NSAID er en forkortelse for Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Non-steroidal betyder, at de ikke indeholder steroider (binyrebarkhormoner), som fx prednisolon og hydrokortison. De virker mod hævelse, smerte, ømhed, rødme og forbedrer bevægeligheden ved betændelse, som fx. ved gigtsygdomme. Det skyldes den såkaldte anti-inflammatorisk effekt. Selvom NSAID dæmper betændelser (inflammationer) så virker de ikke ved infektioner, som fx kan være pga. bakterier.
d) Olmesartan en medicin, der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, hjertesvigt og diabetisk nyresygdom.
Kilder:
1] Science@NASA. N.A.S.A.: an introduction to the electromagnetic spectrum. 2010 [cited 2016 May 13]. https://www.youtube.com/watch?v=cfXzwh3KadE
2] Large M, Hehlgans S, Reichert S, Gaipl US, Fournier C, Rodel C, et al. Study of the anti-inflammatory effects of low-dose radiation: the contribution of biphasic regulation of the antioxidative system in endothelial cells. Strahlenther Onkol. 2015;191:742–749. doi: 10.1007/s00066-015-0848-9.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26051282/ 
3] Thangaraj G, Manakov V, Cucu A, Fournier C, Layer PG. Inflammatory effects of TNFα are counteracted by X-ray irradiation and AChE inhibition in mouse micromass cultures. Chem Biol Interact. 2016. doi:10.1016/j.cbi.2016.03.027
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27019294/ 
4] Shreder K, Cucu A, Deloch L, Frey B, Gaipl US, Durante M, et al. A7. 20 Low-dose ionising radiation inhibits adipokine induced inflammation in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2016;75:A64. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209124.151
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27019294/ 
5] Lushnikov KV, Gapeev AB, Sadovnikov VB, Cheremis NK. Effect of extremely high frequency electromagnetic radiation of low intensity on parameters of humoral immunity in healthy mice. Biofizika. 2001;46:753–760
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11558390/ 
6] Gapeev AB, Lushnikov KV, Chemeris NK, Shumilina IV. Pharmacological analysis of anti-inflammatory effects of low-intensity extremely high-frequency electromagnetic radiation. Biofizika. 2006;51:1055–1068 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17175917/ 
7] Gapeyev AB, Mikhailik EN, Chemeris NK. Anti-inflammatory effects of low-intensity extremely high-frequency electromagnetic radiation: frequency and power dependence. Bioelectromagnetics. 2008;29:197–206. doi: 10.1002/bem.20381
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18044738/ 
8] Mina D, Sagonas K, Fragopoulou AF, Pafilis P, Skouroliakou A, Margaritis LH, et al. Immune responses of a wall lizard to whole-body exposure to radiofrequency electromagnetic radiation. Int J Radiat Biol. 2016;92:162–168. doi: 10.3109/09553002.2016.1135262
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26853383/ 
18] Purcell EM. Electricity and magnetism. Cambridge: Cambridge University Press; 2013.
19] BioInitiative Working Group, Cindy Sage, David O. Carpenter. BioInitiative report: a rationale for biologically-based public exposure standards for electromagnetic radiation. 2012 [cited 2016 May 12].
http://www.bioinitiative.org
20] Bise W. Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior. Physiol Chem Phys. 1978;10:387–398.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/751078/ 
21] Gapeev AB, Safronova VG, Chemeris NK, Fesenko EE. Modification of the activity of murine peritoneal neutrophils upon exposure to millimeter waves at close and far distances from the emitter. Biofizika. 1996;41:205–219.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8714472/ 
22] Sacco B, Tomilin AK. The study of electromagnetic processes in the experiments of Tesla; 2012. 
Available from: http://vixra.org/abs/1210.0158
23] Levallois P, Neutra R, Lee G, Hristova L. Study of self-reported hypersensitivity to electromagnetic fields in California. Environ Health Perspect. 2002;110(Suppl):619–623. doi: 10.1289/ehp.02110s4619.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241215/ 
24. Dieudonne M. Does electromagnetic hypersensitivity originate from nocebo responses? Indications from a qualitative study . Bioelectromagnetics. 2016;37:14–24. doi: 10.1002/bem.21937.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26369906/

Mastekrigen
 Staten kræver bedre mobildækning – kommune siger nej til ny mast 
Hillerød Kommune har afvist, at TDC må sætte en mobilmast op i et område, som staten kræver dækket af teleselskaberne, der har betalt milliarder til statskassen for mobilfrekvenserne. Folketinget gør netop klar til et opgør med bøvl og benspænd mod ordentlig mobil- og internetdækning.
Kommunen mener, at den 48 meter høje mast vil skæmme landskabet, og at der allerede er lagt fiberkabler i jorden, hvorfor masten ikke er nødvendig.
“Dette er et stjerneeksempel på, hvilke udfordringer vi slås med som teleselskab. Det er en fuldstændig usaglig afvisning, og jeg vil klart opfordre Hillerød Kommune til at tage sagen op igen. Teleselskaberne har fået dækningskrav, så vi er forpligtet til at finde en løsning, og kommunen er forpligtet til at vejlede og hjælpe med det, hvilket man ikke har gjort,” siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, til Berlingske.
Kilder:
https://www.berlingske.dk/virksomheder/staten-kraever-bedre-mobildaekning-kommune-siger-nej-til-ny-mast
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/

Internationalt

5G netværket vil udgøre en stor risiko for flys radarsystem, konkluderer en nylig rapport.


En hvidbog fra RTCA, et privat-offentligt luftfartspartnerskab, der rådgiver Federal Aviation Administration, advarer om, at 5G-teknologien kan udgøre en “stor risiko … for skadelig interferens” for radaren på forretningsfly og andre civile fly. (1)
Papiret blev frigivet i oktober måned efter godkendelsen fra Federal Communications Commission (FCC) som gav telekommunikations udbyderne mulighed for at benytte frekvensspektret 3,7-3,98 GHz.
Hvis 5G-kommunikationssystemerne får tilladelse til at bruge dette frekvensbånd, så fremgår det af rapporten, at risikoen er udbredt og har potentiale for at få store konsekvenser for luftfartsoperationer i USA, herunder muligheden for katastrofale fejl, der vil føre til mange dødsfald, i fravær af passende afbødninger.
Monteret på tusinder af civile fly rundt om i verden er radarhøjdemålere de eneste flysensorer, der måler flyets højde over terrænet og andre forhindringer.
Det skriver RobbReport den 10. nov. 2020. (2)
Kilder:
1) https://www.rtca.org/news/rtca-announces-new-white-paper-on-5g-interference-impact-on-radar-altimeter-operations/
2) https://robbreport.com/motors/aviation/5g-interfere-airplane-radar-1234580467/
 Mere brug af it i skolen
Erfaringerne med at skulle omlægge den fysiske undervisning til digital fjernundervisning gjorde ikke lærerne mere negativt stemte over for brugen af computere og digitale værktøjer i undervisningen. Tværtimod steg brugen også efter den første bølge af corona-nedlukninger var slut. Det viser en ny undersøgelse af læreres brug af it i undervisningen efter coronapandemien.
I 2019 blev den internationale undersøgelse ICILS 2018 offentliggjort, som undersøgte elevers computer- og informationskompetence og lærernes brug af computere i og uden for undervisningen. Siden blev verden ramt af coronapandemien. Eleverne blev sendt hjem, og undervisningen skulle pludselig omlægges fra fysiske klasselokaler til digital fjernundervisning.
Hvad det har betydet for læreres holdning til og brug af computere og informationsteknologi i undervisningen afdækkes nu i en ny undersøgelse.
”Undersøgelsen blev gennemført efter den første nedlukning blandt de samme lærere og skoler, der deltog i ICILS 2018. Man kunne have forestillet sig, at erfaringerne med nedlukningerne ville have betydet en dalende opbakning blandt lærerne. Men det er altså ikke tilfældet. I stedet førte de tilsyneladende til øget brug af it, også i den ordinære undervisning efterfølgende,” siger Jacob H. Christensen.
Undersøgelsen International Computer and Information Literacy Study – Teacher Panel (ICILS TP) er blevet gennemført i Danmark, Finland og Uruguay blandt de samme skoler og lærere, som deltog i ICILS 2018.
I den danske del af ICILS TP har 95 skoler deltaget ved at 441 lærere, 80 skoleledere og 67 it-koordinatorer har besvaret spørgeskemaer. Dataindsamlingen er blevet gennemført fra november 2020 til marts 2021.
Kilder:
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hvad-betod-corona-nedlukningerne-for-laereres-brug-af-informationsteknologi?publisherId=12670508&releaseId=13635318
Mere om ICILS:
https://www.iea.nl/news-events/news/icils-2018-results
USAEn milepæl i 5G studierne: New Hampshires lovgivende kommission anbefaler at reducere eksponeringen fra trådløse netværk
Staten New Hampshire nedsatte en lovgivende kommission til at undersøge miljø- og sundhedseffekterne af trådløs 5G-teknologi i 2019. De har for nylig afsluttet deres endelige rapport, som indeholder 15 anbefalinger til at øge bevidstheden, uddanne, fremme tilsyn og reducere radiofrekvent stråling (RF, også kendt som trådløs). (1)
Kommissionen mødtes mellem september 2019 og oktober 2020 og omfattede 13 medlemmer med baggrund i fysik, elektromagnetik, epidemiologi, biostatistik, arbejdsmiljø, toksikologi, medicin, folkesundhedspolitik, erhvervsliv, jura og en repræsentant fra teleindustrien.
Kommissionen fik til opgave at besvare 8 spørgsmål, der omfattede:
• Hvorfor har forsikringsbranchen udelukket RF-skader;
• Hvorfor har mobiltelefonproducenter juridisk rådgivning, der advarer om afstanden mellem mobiltelefoner og kroppen;
• Hvorfor bliver 1.000-vis af peer-reviewede RF-undersøgelser, der viser en bred vifte af sundhedspåvirkninger, herunder DNA-skader, hjerne- og hjertetumorer, infertilitet og mange andre lidelser, ignoreret af Federal Communication Commission (FCC);
• Hvorfor tager FCC-retningslinjerne ikke højde for sundhedseffekterne ved trådløse netværk; hvorfor er FCC RF-grænseværdierne 100 gange højere end andre lande;
• Hvorfor ignorerer FCC Verdenssundhedsorganisationens (WHO) klassificering af trådløst netværk som et muligt kræftfremkaldende stof;
• Hvorfor blev der ikke reageret, da verdens førende videnskabsmænd underskrev en appel om at beskytte folkesundheden mod trådløs stråling; og
• Hvorfor er sundhedseffekterne af et stadigt voksende antal pulssignaler, der rider på de elektromagnetiske bølger, ikke er blevet undersøgt.
Tidligt i deres undersøgelse opdagede Kommissionen, at de ikke kunne diskutere 5G uden at inkludere alt trådløst netværk “…kommissionen konkluderede, at alle ting, der udsender radiofrekvens (RF) stråling, skulle overvejes på grund af samspillet mellem alle disse stråler.” Det centrale i deres diskussion var, hvorvidt RF påvirker mennesker, dyr og natur. I indledningen står der:
”Der er stigende beviser for, at DNA-skader kan opstå fra stråling uden for den ioniserende del af spektret.”
Kommissionen havde indkaldt ti eksperter i fysik, epidemiologi, toksikologi og offentlig politik. Alle undtagen repræsentanten fra teleindustrien anerkendte den store mængde forskning, der viser, at RF-stråling udsendt af trådløse enheder kan påvirke mennesker, især børn, dyr, insekter og planter.
Kommissionens 15 henstillinger
Kommissionen godkendte 15 henstillinger. “Målet med disse anbefalinger er at skabe større bevidsthed om mobiltelefoners, trådløst netværk og 5G-strålings sundhedseffekter samt give vejledning til embedsmænd om igangsætning og politikker, der kan reducere offentlig eksponering.”
Det følgende er et resumé af deres anbefalinger. Kun den nøjagtige formulering er citeret og sat i kursiv. Se deres endelige rapport for nøjagtige ordlyd for alle deres anbefalinger. (2)
1. Overbevis den amerikanske regering for at få den til at kræve, at FCC foretager en uafhængig gennemgang af RF-standarderne og RF-sundhedsrisici;
2. Kræv, at New Hampshire statskontorer inkluderer links på deres websted(er) om RF-stråling fra alle kilder, inklusive 5G, og fortæller, hvordan man minimerer eksponeringen, men også offentlige servicemeddelelser, der advarer om RF-sundhedsrisici, især for gravide kvinder og børn.
3. Kræv skiltning i øjenhøjde for hver 5G-antenne i det offentlige rum.
4. Skoler og offentlige biblioteker bør migrere fra trådløse RF-forbindelser for computere, bærbare computere, pads og andre enheder til fastkablede eller optiske forbindelser inden for en femårig periode, der påbegyndes, når finansieringen bliver tilgængelig.” [bemærk venligst, vi understøtter fastkablede forbindelser, men så vidt vi ved, er optiske forbindelser, såsom Lifi, ikke bevist sikre. Det er uheldigt, at det er inkluderet i denne anbefaling.]
5. Indsaml målinger for signalstyrken, herunder for de værst tænkelige forhold, for alle trådløse faciliteter, også når der foretages ændringer, og offentliggør disse oplysninger. Hvis målingerne overstiger strålingsgrænseværdierne, kan kommunen sætte anlægget offline. Målingen skal udføres af en uafhængig entreprenør og omkostningerne skal betales af installatøren.
6. Etabler nye protokoller for måling af RF for bedre at kunne evaluere signalkarakteristika under hensyntagen til den høje datahastighedsstråling, der vides at være skadelig for menneskers sundhed. Muliggør måling af de summative effekter fra flere strålingskilder.
7. Kræv, at alle nye trådløse antenner fjernes igen fra boliger, virksomheder og skoler.
8Opgrader uddannelsestilbuddene fra New Hampshire Office of Professional Licensure and Certification (OPLC) så de inkluderer måling af RF.
9. Staten New Hampshire bør udvikle et løbende opdaterede kort over RF-eksponeringsniveauer i hele staten.
10“Anbefaler på det kraftigste, at alle nye mobiltelefoner og alle andre solgte trådløse enheder er udstyret med opdateret software, der kan forhindre at telefonen udsender udstråling, når den placeres mod kroppen.
11. “Fremme og understøtning af en statslig position, der kraftigt opmuntrer til at komme videre med udbredelsen af fiberoptiske kabelforbindelser, interne kablede forbindelser og optisk trådløs til at betjene alle kommercielle og offentlige ejendomme i hele staten.”
12“Det er nødvendigt med yderligere videnskabelige undersøgelser i samarbejde med det medicinske samfund, der skitserer karakteristikaene ved de angivne kliniske symptomer relateret til radiofrekvent strålingseksponering.”
13. “Anbefal brugen af advarselsskilte ved eksponering i kommercielle og offentlige bygninger. Tilskynd desuden kommercielle og offentlige bygninger, især sundhedsfaciliteter, til at etablere RF-strålingsfrie zoner, hvor medarbejdere og besøgende kan søge tilflugt fra virkningerne af trådløse RF-emissioner.”
14. “Staten New Hampshire bør engagere agenturer med passende videnskabelig ekspertise, herunder økologisk viden, for at udvikle RF-strålingssikre grænseværdier, der kan beskytte træer, planter, fugle, insekter og bestøvere.”
15“Staten New Hampshire bør engagere den føderale delegation til at lovgive om, at FCC i henhold til National Environmental Policy Act (NEPA) udarbejder en erklæring om miljøkonsekvenserne i New Hampshire og i staten som helhed efter udvidelsen af RF trådløse teknologierne .”
En eksemplarisk handlingsmodel til efterfølgelse
Ovenstående er en model for eksemplarisk handling fra en statslig regering. Overvej venligst at læse samt dele denne skelsættende rapport med beslutningstagere i din kommune, region, folketing og regering for at få dem til at påbegynde de reduktioner, der er nødvendige for at beskytte mennesker og natur mod stigende eksponering for RF-stråling.
En mindretalsrapport skrevet af senator James Gray og David Juvet (erhvervs- og industrirepræsentant) og Bethanne Cooley (teleindustriens repræsentant) er inkluderet, da de ikke var enige i flertallets holdning. Mindretalsrapporten viser teleindustriens papegøje sprog og afslører deres dagsorden med at ignorere videnskaben samt forsøg på at forvirre offentligheden.
Særlig tak til Cece Doucette, Theodora Scarato, Environmental Health Trust og senatorer, eksperter og udvalgsmedlemmer, som samarbejdede om denne vigtige indsats.
Kilder:
1) Referatet er fra EMF Safety Network:
http://emfsafetynetwork.org/landmark-5g-study-by-new-hampshire-legislative-commission-recommends-reducing-wireless-exposure/
2) Den endelige rapport:
http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2020/11/NH-State-5G-final-report-2020.pdf 

Arthur Firstenberg: DEN FARLIGSTE TEKNOLOGI DER NOGENSINDE ER OPFUNDET

I FØRSTE DEL af sin triologi fortæller Arthur Firstenberg, hvordan forskningen førte til, at det var lige før at USA fik indført grænseværdier, der ville have lagt meget stærke begrænsninger på brugen af mikrobølger til mobiltelefoner, WiFi, radarer, AMS-målere og radio- og tv-selskaber og gjort mobilselskaber ansvarlige for skader.
I ANDEN DEL del fortæller Firstenberg om blod-hjerne-barriereeffekten, hvor den største skade sker ved den reducerede stråling. Han fortæller om virkningen på vores insekter, fugle og padder, mens også effekten på træer. Via den tyske biolog Ulrich Warnke minder han os om, at der kun er to langtrækkende kræfter – tyngdekraft og elektromagnetisme – der former alt i universet inklusive vores kroppe, og ignorerer vi det faktum er det for egen risiko.
I TREDJE DEL fortæller Firstenberg hvornår og hvordan han selv og mange med ham blev angrebet af elektromagnetisk stråling tilbage i 1990’erne. Han gengiver ligeledes beretninger fra i dag om hvordan opsætningen af 5G master og basestationer ikke bare påvirker mennesker, men i den grad også fugle, insekter og dyreliv. Det er ikke kun dine bilruder, der ikke længere bliver plasket til med insekter, det gælder nu over hele verden.
Alle 3 afsnit samt kilder og noter finder du her:
https://nejtil5g.dk/arthur-firstenberg-den-farligste-teknologi-der-nogensinde-er-opfundet/

Miljø, Klima, energiforbrug m.m.
 Miljøgifte, råvarekrav og energikrav i 5G og IoT-teknologien:
Solveig Silverin blev uddannet miljøforsker og miljøingeniør i 1980’erne. Hun arbejdede som ekspert i miljøovervågningsgruppen ved forvaltningen i Kalmar len, Sverige, men blev handicappet af helbredsproblemer fra mikrobølgestråling. Hun skriver nu analyser om miljø og sundhed, bl.a. i hendes blog: Trådlösa Tekniken – Det Tysta Miljögiftet. (1)
Indlægget her er en del af en større samling artikler om de miljømæssige og sundhedsskadelige virkninger af informations- og kommunikationsteknologi. Videnscenteret vil lægge artiklerne op her efterhånden som de bliver udgivet af Solveig Silverin og vi får artiklerne oversat:
https://nejtil5g.dk/miljoegifte-raavarekrav-og-energikrav-i-5g-og-iot-teknologien/
Projektet kan du se her:
https://krigetmotlivet.wordpress.com/2021/11/02/miljosmart-teknik-det-globala-hotet-mot-manniskans-halsa-och-den-biologiska-mangfalden/
I sin generelle indledning skriver hun:
“Hvis man medregner hele den negative miljøpåvirkning, som trådløs teknologi har på både klodens mennesker og jordens naturlige miljø, så er den nye trådløse teknologi en vækst til døden.”
MOBILEN, MIKROCHIPPEN OG ELBILERNE UDGØR EN KÆMPE MILJØPÅVIRKNING
Mobiler, smartphones, Ipads er virkelige miljøsyndere.
Ifølge forskning (2) producerer en enkelt smartphone 86 kg affald i fremstillingsprocessen. Mobilen indeholder 68 forskellige metaller og plastik. I elektronikken er der kobber, guld, sølv, titanium, i skærmen er der indium og tin. Lamperne, der oplyser skærmen, indeholder sjældne jordarters metaller, og der er kobolt i batteriet. Blandt de sjældne jordarters metaller er der flere stoffer, som er svære at erstatte, og som opfylder vigtige funktioner i mobiltelefonen, såsom neodym og samarium, der bruges i magneterne i mobiltelefonens højttalere, mikrofon og vibrator. Batterierne indeholder kobolt og lithium, kablerne indeholder store mængder kobber og “skallen” på smartphonen indeholder magnesium.
Elektronikken indeholder desuden miljøfarlige stoffer, som begrænser muligheden for at genanvende materialet og metallerne. Der er blandt andet flammehæmmere, store mængder PVC-plast, der skal bortskaffes forsvarligt, ellers dannes der dioxiner og andre giftige stoffer. Mobiltelefonen er med andre ord et ressourcedyrt, kedeligt og spildprodukt, som er svært at genbruge, på grund af alle de andre miljøgifte. (4) (14) (18).
12.234.000 tons CO2 til opladning af nye smartphones i 2017
Ifølge Surfa (16) (kilden er Apple) skaber det høje energibehov, for at producere en enkelt smartphone, 80 kg kuldioxid, hvilket svarer til en biltur på 620 km med en benzinbil, mellem Stockholm og Malmø. I 2017 blev der solgt 1631,2 millioner mobiler. Hvis alle disse mobiler oplades med fossil elektricitet, vil der være en udledning på 12.234.000 tons kuldioxid om året plus alle kuldioxidudledninger under hele fremstillingsprocessen fra mine til færdigt produkt. Ifølge CGIs ’Rejsen mod 5G’ (26) anslås det, at der i 2024 vil være 1,8 milliarder 5G smartphone-abonnementer, hvilket svarer til 25 % af det samlede antal mobilabonnementer i verden. En smartphone forbruger op mod 15 kWh over en levetid på to år. Oplades mobiltelefonen med energi fra fossile kraftværker, producerer en enkelt smartphone 7,5 kg kuldioxid om året. Men hvis alle mobiler kan lades op med solenergi, så vil i det mindste den kuldioxidbelastning falde.
Hvis 25 procent af verdens mobiler og smartphones, anslået til 1,8 milliarder smartphones, i 2024 vil være 5G smartphones, vil miljøpåvirkningerne være:
Hvis fossil elektricitet blev brugt til at oplade 1,8 milliarder smartphones, ville opladningen alene producere 13,5 millioner tons kuldioxid om året.
Under produktionen producerer en smartphone 80 kg kuldioxid.
Produktion af 1,8 milliarder smartphones giver 144 millioner tons kuldioxid.
Skraldet til produktion af 1,8 millioner smartphones producerer 154,8 millioner tons affald
En smartphone vejer omkring 169 gram, og 1,8 milliarder smartphones bliver til 3.042 tons affald, som i princippet ikke bliver genbrugt, på grund af miljøgiftene i telefonerne. I stedet ender elektronisk affald i Afrika eller Asien.
Til sammenligning genererer en bærbar computer under produktionen 1.200 kilo affald. Mængden af affald skyldes brug af guld i printplader på grund af blandt andet minedrift. En elektrisk boremaskine genererer 52 kilo affald ifølge en undersøgelsen, mens et par bomuldsbukser skaber 25 kilo affald, træningstøj 17 kilo og lædersko 12 kilo. (3)
De danske krav til producent og importør af elektronik
“Som producent eller importør skal (du) indsamle og håndtere elektronikaffald svarende til de mængder, som du markedsfører på det danske marked.

Reglerne kræver at du skal:
Mærke elektronikprodukterne ifølge regler herom, bl.a. med piktogram Affaldsspand med kryds over
Tilbagetage elektronikaffald ved enten ved selv at modtage affaldet eller ved at indgå aftale med andre om indsamling
Sikre godkendt miljøbehandling af det indsamlede elektronikaffald
Registrere din virksomhed i det nationale producentregister og årligt indberette markedsførte mængder elektronik og indsamlet elektronikaffald
(…)
Ressourcestrategi og elektronikaffald
Der er en lang række forskellige stoffer i elektronikaffald. En del af disse er værdifulde materialer, fx guld, sølv, kobber og platin, som der er stor værdi i at genanvende. Der er dog også problematiske stoffer i elektronikaffald, fx bly, kviksølv og CFC-gasser.

Elektronikaffaldet er derfor et fokusområde i ressourcestrategien, som er udmøntet i den nationale affaldshåndteringsplan 2012-18 . Det betyder, at der er igangsat en række initiativer og projekter for at øge indsamling af elektronikaffald og sikre højere kvalitet i genanvendelsen.
Se mere her:
https://mst.dk/affald-jord/affald/producentansvar-for-affald/elektronik-og-producentansvar/
Kilder:
1) https://krigetmotlivet.wordpress.com/2021/11/17/miljogifterna-ravarubehovet-och-energibehovet-i-5g-och-iot-tekniken/
2) Vækstens enorme bagside: https://www.forskning.se/2020/02/11/mobilkopet-satter-spar-i-planeten/
3) Mobilt affald, Ny teknologi: https://www.nyteknik.se/digitalisering/en-mobikselon-ger-86-kilo-avfall-6343385
4) Hvor ender din mobil: https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/jakten-pa-din-gamla-mobikselon/?u=617183006E1A0&f=30&s=&c=0&m=0&act=sub&v=2&
14) Mobil og miljø: https://www.mobil.se/nyheter/reportage-mobilen-och-milj-n
16) Surfa https://surfa.se/koldioxid-slapper-tillverkning-av-mobil-ut/
18) EU-kommissionens liste over kritiske råvarer 2020: https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/samhallets-behov-av-metaller/lista-over-kritiska-ravaror-2020/
ITU: https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR68.aspx
26) Rejsen til 5G: https://www.cgi.com/sites/default/files/2020-06/cgi_insights_resanmot5g.pdf
 Hvor grøn er 5G? At 5G overhovedet skulle være grøn er totalt misforstået. Læs her hvorfor:
Miljøaftrykket er enormt, dels i form af CO2 og giftigt e-affald, 5G erstatter ikke 4G, men appellerer kun til mere forbrug, forurening af rummet med bl.a. satellitternes sod forurening, enorme sundhedskonsekvenser for både dyre- og mennelivet. Læs den præcise analyse af Sally Beare (a) i Envirotec Magazine fra 14. november 2021. (b)
Med planen om at der skal være tilsluttede enheder overalt, forventes internettrafikken at blive tredobles i løbet af de næste fem år. (1) Vi vil hastigt se at flere master og tæt placerede small cells vil sprede sig. En enkelt 5G-basestation anslås at forbruge omtrent lige så meget strøm som 73 typiske hjem, en tredobling i forhold til 4G. (2) (3)
Når først forbruget fra basestationer, datacentre og enheder er lagt sammen, vil telekommunikation forbruge over 20 % af verdens elektricitet i 2025, siger Huawei-analytiker Dr. Anders Andrae (sammenlignet med ca. 11 % i øjeblikket). (4) (5) Sammenlign det med den globale luftfarts andel på 2,5 % af af udledningen af drivhusgasser: I det værst tænkeligt scenarie kunne 5G udlede næsten ti gange så meget inden 2030. (6) (7)
“Det er en reel bekymring for 5G,” siger Zach Chang fra Huawei. ( 8 ) Afværgeforanstaltninger som foreslået af teleselskaberne omfatter forbedret energieffektivitet af basestationer (9), mere effektive kølesystemer på basestationer og datacentre og en række andre foranstaltninger, der lover at optimere strømforbruget under drift og med tilhørende strømlagring og strømstyring. En forventet stigning i brugen af telekonferencer og dermed færre forretningsrejser kan sandsynligvis også medregnes.
Mobiloperatørerne hævder, at 5G kan hjælpe med at bekæmpe klimaændringer, er et udsagn, som mange overskrifter henviser til: ‘5G er nøglen til grøn genopretning’ (Ericsson), ‘5G Power: Creating a green grid’ (Huawei) og ‘Can 5G Red planeten?’ (Huawei). (10) (11) (12)
Om den tilgang har advokatfirmaet Client Earth og andre udtrykt bekymring for greenwashing. (13) (14)
Sammen med, ikke i stedet for, 4G
Noget, der måske forbliver ubemærket hos offentligheden, er, at 5G bygger på 4G, men erstatter det ikke; faktisk er 4G-forbruget stigende. (15) (16) Så energiforbruget kan helt sikkert kun vokse, også selvom 5G bliver mere effektivt. Det vil være umuligt, at bremse elforbruget på noget tidspunkt før 2025, siger Andrae. (18) Hvis vi bruger Kina som en 5G krystalkugle, ser vi skyhøje emissioner, som ikke forventes at bremse før 2035, ifølge en Greenpeace-rapport. (19)
Større effektivitet = mere forbrug?
Teleselskaber ignorerer tilsyneladende også Jevons paradoks, ‘rebound-effekten’ i det virkelige liv, hvor øget effektivitet fører til øget brug (se: LED-pærer). Mobilbrancheorganisationen GSMA (www.gsma.com) advarer: ‘Konceptet ‘Bit driver Watt’ betyder, at væksten på mobildatatrafikken på op til 50 % driver et stigende strømforbrug, på trods af at 5G er mere strømeffektiv på per-bit-basis.’ (20) Og analytikere forudser, at energieffektiviteten vil blive overgået af et voksende marked. (21) (22)
Telekom kommentatorer advarer om, at det vil tage årtier før vedvarende energi vil være en væsentlig del af nettet. (23) Det vanskelige spørgsmål om den vedvarende energis CO2-neutralitet har også været genstand for mange kommentarer på det seneste, hvor kritikere citerer miljøpåvirkningen af ressource udvinding, fremstilling, kemikalier, forsendelse og batterier.
Det vil kræve 18.000 vindmøller at forsyne de planlagte 5G-antenner, ifølge ingeniøren Miguel Coma. Desuden giver ‘energikreditter’ (et certifikat, der svarer til miljøegenskaberne ved energi produceret fra vedvarende kilder såsom vind eller sol) teknologigiganter som Amazon og Netflix mulighed for at hævde, at de bruger vedvarende energi på trods af, at deres datacentre er drevet af fossile brændstoffer. (24)
Batteridræning?
5G-telefonerne løber i øjeblikket hurtigt tør for strøm, hvilket betyder mere opladning. Udbyderne har endda bedt brugerne om at slukke for deres 5G for at spare på batteriets levetid (25). “Jeg tror ikke, at forbrugerne rigtigt forstod … hvad det kommer til at betyde for batterilevetiden,” siger ekspert James Kimery i den tekniske publikation IEEE Spectrum. (26)
Hver bite har sit CO2 fodaftryk
For ægte gennemsigtighed skal teleselskaberne tage højde for produkternes CO2-fodaftrykket fra vugge til grav. “Bag hver byte har vi minedrift og metalforarbejdning, olieudvinding og petrokemikalier, fremstilling og mellemtransport, offentlige arbejder … og elproduktion med kul og gas,” siger en rapport fra det uafhængige franske klimaråd. (27) Heri skal ligeledes medtænkes ’backhauls’ – ‘ vener og arterier’ mellem basestationerne – og deres stigende databelastning. (28)
Coma har i en detaljeret kritik af Huaweis papir ‘Green 5G: Building a Sustainable World’ fremstillet et overraskende søjlediagram, der viser, at fremstilling og brug af enheder har det største fodaftryk af alle. (Se fig. 1) (29) (30)

Tekst til Fig. 1: Den samlede, globale energi, der er nødvendig for at fremstille (den nederste del af søjlerne) og forbruge (øverste del af søjlerne) digitale teknologier her inddelt i fire kategorier: 5G, netværk, enheder og datacentre. Alle søjler viser primær energi: energien brugt fra naturressourcer, vedvarende eller ej. For referencer og beregninger, se artiklens slutnoter: https://wsimag.com/science…/64080-green-5g-or-red-alert.
1. søjle viser den ekstra energi, der er nødvendig for at bygge og drive 5G-netværk. verdensomspændende offentlige 5G-netværk.
2. søjle repræsenterer energifodaftrykket for alle (kablede og trådløse) netværk, der forbinder digitale enheder i dag. Det viser, at 5G vil fordoble den energi, der bruges af alle disse netværk.
3. søjle, elefanten i rummet, viser den energi, der forbruges til at fremstille og bruge de titusinder af brugerenheder.
4. og sidste søjle viser, at med eller uden 5G, sammenlignet med netværk og brugerenheder, bruger datacentre den mindste mængde energi af alle digitale infrastrukturer.
Satellitternes sod forurening
En del af 5G-planen indebærer en opsendelse af 100.000 satellitter, som skal fornyes hvert femte år. Foruden at irriterende meteorologer og astronomer aflejrer de sort kulstof og partikler af aluminiumoxid, som rapporteres at opvarme stratosfæren og nedbryde ozonlaget. (31)
Metaller og e-affald
Milliarder af gadgets og smartphone-opgraderinger vil forårsage en hidtil uset efterspørgsel efter sjældne metaller som lithium, som skal udvindes, hvilket forårsager lokal miljøødelæggelse. At producere mikrochips er spild, idet der kræves 32 g råmaterialer pr. 2G-chip. (32) Tungmetallerne fra de engang så elskede dimser udvasker giftige kemikalier som kan udgøre 70 % af amerikansk losseplads. (33)
Kasserede smartphones producerer e-affald svarende til 400 Eiffeltårne årligt, eller 4500 tårne, hvis man inkluderer større udstyr, ifølge Coma. Alt sammen skrot, der skal sendes over havene til lossepladser, hvor det udvasker toksiner som f.eks. cadmium. (34)
Sundhedskonsekvenserne for dyrelivet
Særligt fraværende i teleselskabernes rapporter er omtalen af konsekvenserne af den trådløse stråling på dyrelivet. Et voksende antal undersøgelser argumenterer overbevisende for sammenhængen mellem de stigende niveauer af ikke-naturlig radiofrekvent stråling fra 4G og 3G og sundhedskonsekvenserne for dyrelivet, herunder de vitale bestøvere som bl.a. bierne. (35) (36) (37) (38)
I det mindste, er det en bekymring, der tages tilstrækkeligt alvorligt af The British Ecological Society til, at de har identificeret radiofrekvent stråling som et af de vigtigste nye problemer, der kan påvirke den globale biologisk mangfoldighed og dens bevarelse. (39) The Environmental Health Trust har udarbejdet en liste over den seneste forskning der indikerer skader på dyrelivet fra den trådløse stråling. (40)
Mange arter navigerer elektromagnetisk, inklusive fugle, hvorfor den voksende sky af ‘elektrosmog’ – hvor 5G er den seneste tilføjelse – bekymrer i høj grad en del forskere, som antyder, at det kan være dråben, der får det hele til at vælte. (41) En undersøgelse i Nature synes at kunne dokumentere, at den højere frekvens af radiofrekvent stråling som bruges i 5G absorberes lettere af insekterne end de lavere frekvenser. (42)
Forskning understøtter ligeledes synspunktet om, at træer og anden vegetation påvirkes negativt af radiofrekvent stråling (der samtidig trues af massefældning, da træerne blokerer for de højfrekvente signaler). (43) Selv jordmikrober påvirkes, og forskningen antyder også, at basestationer kan gøre de sygdomsfremkaldende mikrober resistente overfor lægemidler. (44)
Sundhedsskadelig for mennesker?
Noget af den fejlagtige selvtilfredshed, der er tilkommet området i løbet af 2020, kan tilskrives de udbredte misforståelser om, hvad der udgør skadelig stråling, og en fejlagtig tro på, at kun opvarmnings- og ioniseringseffekter er relevante, når man vurderer de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af radiofrekvent stråling.
Regeringer og teleselskaber hævder, at radiofrekvent stråling er sikkert, men det bestrides kraftigt af forskere. En artikel fra 2018 offentliggjort i det indflydelsesrige medicinske tidsskrift The Lancet forklarer, at ideen om, at ‘ikke-ioniserende’ stråling er ufarlig, er en forældet myte. (45)
Et essay fra 2021 i British Medical Journal opfordrer til et stop for 5G-udrulningen og et kompendium skitserer risiciene fra den radiofrekvente stråling: reproduktive, onkologiske, neuropsykiatriske og immunologiske, foruden DNA-ændringer og genekspression samt antibiotikaresistensrisici. Forskere indenfor radiofrekvent stråling har lobbyet Verdenssundhedsorganisationen WHO for at kategorisere radiofrekvent stråling som et klasse 1-kræftfremkaldende stof. (46) (47)
Det er interessant at bemærke, at regeringer og industrien læner sig op ad retningslinjer som er anbefalet af ICNIRP, et ikke-ansvarligt organ, der for nylig blev dømt som partisk af to EU-domstole og er genstand for en undersøgelse foretaget af to MEP’er. (48) (49) I august 2021 afgjorde dommerne i en amerikansk retssag, at Federal Communications Commission (FCC) har ignoreret beviserne for sundhedskonsekvenser. (50)
5G-standarden omfatter både lavfrekvente RFR (svarende til 4G) og højfrekvente millimeterbølger. De biologiske effekter fra lavfrekvent RF-stråling er velundersøgte og etablerede, mens eksisterende forskning tyder på, at millimeterbølger kan skade nervesystemet, huden og øjnene. (51)
Kablede løsninger
Organisationer som Environmental Health Trust presser på for øget brug af kablede løsninger som bredbånd og fiberoptik i boliger, skoler og kontorer. Tilhængerne argumenterer for at kablet teknologi ikke kun er fri for radiofrekvent stråling, men bruger også mindre energi end det trådløse, er hurtigere og mere sikker og bedre kan bygge bro over den digitale kløft. (52) (53) (54)
Som forbrugere kan vi stoppe op og spørge os selv: Er 5G til for at opfylde vores behov eller for at opfylde producenternes behov? Applikationer som telemedicin og Smart Citys kan fungere på de eksisterende teknologier, hævder Coma – et synspunkt som også præsenteret af teleingeniør og gæsteprofessor på Southampton University William Webb i sin bog The 5G Myth.55, 56
Hvis det er meningsfuldt at bruge Kina som en krystalkugle, vil vi være nødt til at erkende, at energibehovet har været højehttps://ourworldindata.org/co2-emissions-from-aviationre end forventet indtil videre, og at 5G’s fordele er overdrevetifølge Huawei-grundlæggeren Ren Zhengfei. “Menneskelige samfund har ikke et presserende behov for 5G,” siger han. ”Det, folk har brug for nu, er bredbånd, og hovedindholdet i 5G er ikke bredbånd.” (57)
Noter og referencer:
a) Sally Beare, født i London i 1967. I tyverne arbejdede hun bl.a. for Friends of the Earth, for arkitekten Ron Arad og som lærer i en drengeskole. Hun blev derefter forsker og associeret producer for tv-dokumentarer og arbejdede for den Oscar-vindende instruktør Kevin Macdonald samt på det BAFTA-vindende dokudrama Warriors, instrueret af Peter Kosminsky.
Mens hun arbejdede på en serie om aldring for National Geographic Channel, stødte hun på steder, hun efterfølgende kaldte Longevity Hot Spots, hvor lokale befolkninger lever usædvanligt længe og har ekstremt lave forekomster af kronisk sygdom. Samtidig oplevede hun en dramatisk forbedring af sit eget helbred som følge af kostændringer. Hun satte sig for at udforske kost- og livsstilsvanerne for Longevity Hot Spots og har beskrevet dem i sine bøger, Live-Langer Diet og 50 Secrets of the World’s Longest-Living People. Mens hun skrev bøgerne, uddannede hun sig som ernæringsterapeut ved UK College of Nutrition and Health, hvor hun opnåede en udmærkelse og fortsatte med at forelæse i emnet anti-aldring.
I dag bor Sally Beare i Bristol, hvor hun har kunder på Natural Health Clinic, afholder workshops om sunde kostvaner i skoler og coacher folk gennem hendes ti ugers sunde kostplan, Stacking Plan.
b) https://envirotecmagazine.com/2021/11/08/how-green-is-5g/
Mere om klima og miljøkonsekvenserne se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/
1) https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/index.html
2) https://spectrum.ieee.org/5gs-waveform-is-a-battery-vampire
3) https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/5g-era-mobile-network-cost-evolution/
4) https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast
5) https://www.mdpi.com/2078-1547/6/1/117/htm
6) https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-aviation
7) https://www.mdpi.com/2078-1547/6/1/117/htm
8 ) https://www.theatlantic.com/sponsored/huawei-2019/can-5g-save-planet/3184/
9) https://spectrum.ieee.org/will-increased-energy-consumption-be-the-achilles-heel-of-5g-networks
10) https://www.politico.eu/sponsored-content/5g-is-the-key-to-green-recovery/
11) https://www.huawei.com/us/technology-insights/publications/huawei-tech/89/5g-power-green-grid-slashes-costs-emissions-energy-use
12) https://www.theatlantic.com/sponsored/huawei-2019/can-5g-save-planet/3184/
13) https://www.clientearth.org/media/wbglw3r3/clientearth-accountability-emergency.pdf
14) https://strandconsult.dk/telecom-operators-want-to-be-green-some-have-the-real-deal-in-renewable-energy-others-like-vodafone-greenwash/
15) https://www.cnet.com/tech/mobile/5g-myths-debunked-5g-wont-replace-4g-doesnt-cause-covid-19-and-is-still-rolling-out-during-the-pandemic/
16) https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=39256194&file=2712-250219-ME-Global.pdf
17) https://www.cnet.com/tech/mobile/no-5g-isnt-going-to-make-your-4g-lte-phone-obsolete/
18) https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast
19) https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/2021/05/a5886d59-china-5g-and-data-center-carbon-emissions-outlook-2035-english.pdf
20) https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/5g-era-mobile-network-cost-evolution/
21) https://energyinnovation.org/2020/03/17/how-much-energy-do-data-centers-really-use/
22) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618301051
23) https://stlpartners.com/research/how-5g-can-cut-1-7-billion-tonnes-of-co2-emissions-by-2030/
24) https://www.wired.com/story/amazon-google-microsoft-green-clouds-and-hyperscale-data-centers/
25) https://www.consumeraffairs.com/news/t-mobile-tells-users-to-turn-off-5g-to-save-battery-life-030521.html
26) https://spectrum.ieee.org/5gs-waveform-is-a-battery-vampire
27) https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/
28) https://www.viavisolutions.com/es-es/literature/importance-backhaul-performance-wireless-networks-white-papers-books-en.pdf
29) https://www.huawei.com/en/public-policy/green-5g-building-a-sustainable-world
30) https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert
31) http://aerospace.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/04/RocketEmissions.pdf
32) https://www.cnet.com/news/microchips-weigh-heavily-on-environment/
33) https://www.cnet.com/news/microchips-weigh-heavily-on-environment/
34) https://wsimag.com/science-and-technology/65254-will-my-smartphone-r-dot-i-p-dot
35) http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018.pdf/1326791c-f39f-453c-8115-0d1c9d0ec942
36) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461?dgcid=author
37) https://www.emfdata.org/en/studies/detail&id=566
38) https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/716?&ml_subscriber=1772077450675623693&ml_subscriber_hash=s0w7
39) https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(17)30289-6
40) https://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/
41) https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520958012.pdf
42) https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
43) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133
44) https://ieeexplore.ieee.org/document/8665432
45) https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
46) https://www.bmj.com/company/newsroom/stop-global-roll-out-of-5g-networks-until-safety-is-confirmed-urges-expert/
47) https://www.researchgate.net/publication/335149101_Risks_to_Health_and_Well-Being_From_Radio-Frequency_Radiation_Emitted_by_Cell_Phones_and_Other_Wireless_Devices
48) https://www.globalresearch.ca/court-appeal-turin-confirms-link-between-head-tumour-mobile-phone-use/5701050
49) https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020_EN.pdf
50) https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
51) https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/
52) http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/05/Wires.pdf
53) https://people.eng.unimelb.edu.au/rtucker/publications/files/energy-wired-wireless.pdf
54) https://connected-communities.ca
55) https://wsimag.com/science-and-technology/64670-how-deep-is-5g-fake-news
56) https://www.amazon.co.uk/5G-Myth-vision-decoupled-reality/dp/1540465810
57) https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_voa-news-china_chinese-5g-not-living-its-hype/6196962.html
 Miljøbelastning og elektronisk affald
I 2017 blev det estimeret at vi i 2021 vil producere elektronikaffald svarende til vægten af 5200 Eiffeltårne – ca. 52 millioner tons e-affald. (1)
Det blev dog allerede overgået i 2019, hvor vi producerede mere end 53 millioner tons e-affald. Estimatet for 2030 hedder nu ca. 75 millioner tons e-affald. (2)
Det fremgår af de rapporter som Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) har udarbejdet. ITU er FN’s specialiserede agentur for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). (3)
Stærkt stigende forbrug af elektrisk og elektronisk udstyr
Forbruget af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) er stærkt forbundet med den globale økonomi. Forbruget er knyttet til en forbedret levestandard, men produktion og brug kan være meget ressourcekrævende, hvilket også illustrerer en modsætning til samme forbedrede levestandard. I gennemsnit stiger den samlede vægt (ekskl. solcellepaneler) af det globale EEE-forbrug årligt med 2,5 millioner tons (Mt). Efter brugen bortskaffes EEE, hvilket genererer en affaldsstrøm, der indeholder både farlige og værdifulde materialer.
Stærkt stigende e-affald
Affaldsstrømmed omtales som e-waste (e-affald) eller Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), et udtryk, der hovedsageligt bruges i Europa.
I 2019 genererede verden 53,6 Mt e-affald, et gennemsnit på 7,3 kg pr. indbygger. Den globale generation af e-affald er vokset med 9,2 Mt siden 2014 og forventes at vokse til 74,7 Mt i 2030 – næsten en fordobling på kun 16 år. (Se fig. 1)
Europa har den største mængde e-affald
Den voksende mængde e-affald er primært drevet af højere forbrug af EEE, korte livscyklusser og få reparationsmuligheder. Asien genererede den højeste mængde e-affald i 2019 på 24,9 Mt, efterfulgt af Amerika (13,1 Mt) og Europa (12 Mt), mens Afrika og Oceanien genererede henholdsvis 2,9 Mt og 0,7 Mt. Europa rangerede højest på verdensplan med hensyn til e-affaldsproduktion pr. indbygger med 16,2 kg pr. indbygger. (Se fig. 2)
Reguleringer er ikke altid juridisk bindende
Pr. oktober 2019 har 78 lande enten en politik, lovgivning eller regulering for e-affald. Hermed er 71% af verdens befolkning dækket ind. Det er en stigning på 5 % fra 66 % i 2017. Men dækningsgraden kan dog være misvisende, da den kan give indtryk af, at der ikke er meget mere at gøre i forhold til at regulere e-affald. Men i mange lande er politikker ikke-juridisk bindende strategier, men kun programerklæringer.
Slap håndhævelse af aftalerne
Selv i lande, hvor der er vedtaget juridisk bindende politikker, er håndhævelse et problem. I EU er spændet af indsamlet e-affald i forhold til det, der er blevet markedsført, fra 12 % på Malta til 26 % på Cypern til 56 % i Sverige til 58 % i både Polen og Østrig til 61 % i Ungarn. Kun Estland (82 %) og Bulgarien (79 %) er over det juridisk bindende mål på 65 %, der er fastsat i fællesskab i Den Europæiske Union (SCYCLE-data, upubliceret).
Eksempler (4)
Genereret e-affald (kt) (2019):
Danmark: 130; Sverige: 208; USA: 6918
Genereret e-affald (kg pr. indbygger) (2019):
Danmark: 22.4; Sverige 20,1; USA: 1020
Dokumenteret e-affald indsamlet og genbrugt (kt):
Danmark: 70 (2017); Sverige: 142 (2017); USA: 1020 (2017)
Kilder:
1) https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Toolbox/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx
2) The Global E-waste Monitor 2020, Quantities, flows, and the circular economy potential:
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Documents/Toolbox/GEM_2020_def.pdf
3) Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU): ITU er FN’s specialiserede agentur for informations- og kommunikationsteknologi. Organisationen blev grundlagt i 1865 for at facilitere samspillet mellem de internationale kommunikationsnetværk, allokerer det globale radiospektrum og satellitbaner, udvikler de tekniske standarder, der sikrer, at netværk og teknologier kan forbinde hinanden. ITU arbejder også for at forbedre adgangen til IKT over hele verden.
4) Se (2) fra side 104 og frem.
Datacentrene i Danmark: Energiforbrug og økomærkning
På få år er Danmark gået fra at være stort set ukendt territorium for datacenterinvesteringer til i dag at toppe listen over de bedste steder at etablere sig. En position og vækst på området, som branche- og interesseorganisationen Datacenter Industrien kun forventer vil fortsætte i årene frem.
Det skrev Erhverv plus den 22. marts 2021.

Ifølge direktør i branche- og interesseorganisationen Datacenter Industrien, Henrik Hansen, er der fortsat et kæmpe potentiale for etableringen af flere datacentre i Danmark.
Danmark på top 1
Danmark blev tilbage i efteråret 2020 af det engelske nyhedssite Investment Monitor udnævnt som det bedste sted i verden at etablere et datacenter. (2)
“På få år er Danmark gået fra stort set ikke at være på landkortet i forhold til datacenter-investeringer til nu at være et af de førende lande på området,” siger Henrik Hansen, der ikke er i tvivl om, at placeringen skyldes, at store kendte virksomheder som Apple, Facebook og Google – og nu også Microsoft – har valgt at etablere datacentre her i landet.
Ikke bare de store etablere sig, men også datahotellerne
Men de store spillere er ikke de eneste, der har set potentialet i Danmark. Også større datahoteller som Digiplex, Interxion, Globalconnect og Bulk samt et hav af mindre aktører på området hjælper i dag til med at sikre og opbevare data for virksomheder og offentlige instanser, der mangler plads eller viden om, hvordan man bedst sikrer data.
Hvad med det enorme energiforbrug?
Datacentre ventes at bruge op mod tyve procent af Danmarks strømforbrug inden 2030, skriver Berlingske (4). Som videnscenteret tidligere har skrevet, mener industrien selv at 5G teknologien (dvs. sendemasterne alene) vil få energiforbruget til at stige op til 3 gange.
Økomærkning
Det digitale energiforbrug tales der ikke om, for digitaliseringen er udnævnt som en del af den grønne løsning. Derfor er det bedre at prøve med økomærkning for at få det til at se grønt ud. Grønne beviser skal nemlig nu give datacentrene bedre kort på hånden og presse større bæredygtig udvikling igennem, hedder det
Med økomærket kan de bevise, at de arbejder “miljørigtigt” og dermed kan vinde point, når virksomheder og myndigheder beslutter, hvor de vil lægge deres data.
De første fire datacentre har allerede fået certificeret, at de genbruger overskudsvarmen, som de kraftige computerservere i store datahaller skaber.
Det er brancheorganisationen Datacenterindustrien, som har indført certificeringen af datacentrenes miljøpåvirkning for at sikre gennemskuelighed og øge efterspørgslen på grøn IT og dermed presse yderligere på for at gøre datacentre mere bæredygtige. Men det ændre ikke på datacentrenes enorme energiforbrug.
En oversigt

Kortet viser en oversigt over aktive enterprise, colocation og hyperscale datacentre i Danmark (3)
Kilder:
1) https://erhvervplus.dk/artikel/overblik-datacenterindustrien-er-i-rivende-udvikling-i-danmark
2) https://techmonitor.ai/data-centre/best-place-data-centre-denmark-google
3) https://www.berlingske.dk/virksomheder/danske-datacentre-indfoerer-oekomaerkning
4) https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JcdIZ-5UisWlQtD8Xi3aQ2Y1ZK4DF-11&ll=56.332923814919724%2C10.540515450000028&z=8
 ‘Rumskrot truer vores samfund’ 
Rumskrot i kredsløb om Jorden kan ødelægge vores adgang til internet og GPS hedder det i DR’s artikel. (1)
Den konkrete anledning
Baggrunden for artiklen skyldes, at russerne forleden gennemførte en såkaldt antisatellit-missiltest. Med et missil affyret fra Jorden og ramte de en udtjent satellit fra Sovjettiden, der var i kredsløb om kloden. Kollisionen afstedkom mere end 1.500 større stykker rumskrot, og astronauterne på den Internationale Rumstation, ISS, måtte gøre sig klar til evakuering i tilfælde af, at rumstationen blev ramt.
I 2007, skød Kina skød en af sine, udtjente satellitter i stykker med et missil, hvilket betød mere end 3.500 stykker affald, hvoraf en stor del stadig er i kredsløb og mange ligger i ISS’ bane.
I 2009 så vi for første gang en kollision mellem to satellitter. Den ene var en gammel, udtjent russisk satellit og en fungerende amerikansk kommunikationssatellit.
Rumskrot
Lige nu er der cirka 36.500 satellitter samt rumskrot i kredsløb om Jorden, som er større end ti centimeter. For vragdele mellem én og ti centimeter er tallet én million, og tager vi de helt små med er der 330 millioner. (2)
Ifølge DR har vi i mere end 4.700 operative satellitter. Det er mere end en fordobling af, hvad vi havde for bare få år siden. Om lidt har vi ekstra 50.000 satellitter i kredsløb der skal skabe internetforbindelse overalt på jorden. Satellitter der i øvrigt jævnligt skal udskiftes.
Kilder:
1) https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/russisk-nedskydning-af-satellit-forvaerrer-problem-rumskrot-truer-vores
2) https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers
Se mere her om satellitter og rumskrot:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/

WHO
 Hvad fik WHO, til at klassificere elektromagnetisk stråling i gruppe B, muligvis kræftfremkaldende, en gruppe, der omfatter bly, thalidomid og andre stoffer, og hvorfor opfordrer eksperter, som sad i udvalget i 2011, at strålingen i dag skal placeres i gruppe 1, anerkendt kræftfremkaldende stof
Den 1. november 2020 offentliggjorde New Hampshire Kommissionen deres endelig rapport ‘Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology’. Under Appendix C behandles spørgsmål 6 om WHO’s klassificering på side 68-72. (1)
I 2011 blev trådløs radiofrekvensstråling klassificeret som et “muligt humant kræftfremkaldende stof” af WHO’s internationale agentur for kræftforskning (IARC) baseret på forskning, som fandt, at der var forbundet en øget risiko for gliom, en ondartet type kræft i hjernen, ved brug trådløs telefoni. (2)
IARC’s klasse 2B klassificering omfatter trådløs stråling fra enhver transmitterende kilde, herunder mobiltelefoner, babyalarmer, tablets, celletårne, radar, anden Wi-Fi osv. Klassificeringen gælder for RF-EMF i området 30 KHz til 300 GHz udsendt fra ethvert udstyr-ikke bare mobiltelefoner. Denne kendsgerning er detaljeret offentliggjorte i Lancets erklæring og i den tilhørende pressemeddelelse i 2011. (3)
Forholdsreglerne for mobiltelefoner blev anbefalet af IARC’s daværende direktør Christopher Wild i WHO/IARC’s pressemeddelelse (4) for klasse 2B kræftfremkaldende klassificering:
“I betragtning af de potentielle konsekvenser for folkesundheden af denne klassificering og resultater er det vigtigt, at der udføres yderligere forskning af den langsigtede, vedvarende brug af mobiltelefoner. I afventning på tilgængeligheden af sådan viden er det vigtigt at tage pragmatiske foranstaltninger til at reducere eksponeringen, f.eks. ved håndfri brug eller med sms.”
Dokumentationen
Efter klassificeringen i 2011 udstedte WHO/IARC en monografi, der dokumenterer al den forskning, der ligger til grund for klassifikationen. (5)
Børn
Den udgivne monografi fra 2013 refererer også til børns højere eksponering i forhold til voksne: “den gennemsnitlige eksponering ved brug af den samme mobiltelefon er forhøjet med en faktor 2 i et barns hjerne og forhøjet med en faktor 10 i knoglemarven på kraniet.”
Derfor skal klassifikationen ændres
Grunden til, at forskere opfordrer til en ændring af klassificeringen er, at siden 2011 klassifikationen er beviserne for negative virkninger i den publicerede forskning steget. Kræft er kun et af de spørgsmål, der er blevet undersøgt.
Herunder nogle af de undersøgelser, der ofte fremhæves af forskerne:
● National Toxicology Programs undersøgelser af mobiltelefonstråling hos dyr fandt tydelige tegn på kræftfremkaldende aktivitet hos hanrotter og DNA -skader i hjernens frontal cortex hos hannmus, blodlegemer fra hunmus og hippocampus hos hanrotter. (6)
● Multicenter case-control undersøgelsen Coureau et al. 2014 fandt en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem hjernetumorer og mobiltelefonbrug hos de tungeste mobiltelefonbrugere, når man overvejede en livslang kumulativ varighed. (7)
● Lerchl replikerede i 2015 et dyreforsøg, undersøgelsen fandt at meget lave niveauer af radiofrekvent stråling kan fremme tumorer. (8)
● Falcioni et al. 2018 fandt en statistisk signifikant stigning i forekomsten af hjerte -Schwannomas hos hanrotter udsat for radiofrekvensstråling ved niveauer under FCC -grænser. (9)
● Yale forskning finansieret af American Cancer Society (10) fandt kræft i skjoldbruskkirtlen forbundet med mobiltelefonbrug hos mennesker med genetisk modtagelighed.
● Yderligere en Yale undersøgelse (11) fandt prænatal radiofrekvens strålingseksponering førte til højere hyperaktivitet, dårligere hukommelse og ændret hjernefunktion hos mus, (12) hvilket bekræfter tidligere publicerede forskningsresultater (13) om ændret hjerneudvikling efter eksponering.
● En undersøgelse Milena Foerster et al. 2018 (14), der undersøgte hundredvis af unge, fandt hukommelsesskader i hjernen hos dem, der var udsat for høje radiofrekvensstråleeksponeringer fra mobiltelefoner.
● En review undersøgelse fra 2015 (15) fandt at blandt 93 ud af 100 af de tilgængelige peer reviewed undersøgelser, der beskæftiger sig med oxidative virkninger af lavintensiv RFR, bekræftede, at RFR inducerer oxidative virkninger i biologiske systemer.
Evalueringen fra nogle af forskerne (16) om, at radiofrekvent stråling er kræftfremkaldende på baggrund af den øgede mængde publiceret forskning, kan findes i Hardell og Carlberg 2017 og Miller et al. 2018. (17)
Udtalelserne fra forskerne
Adskillige af de videnskabsmænd, der var deltog i WHO IARC 2011-monografiklassificeringen, har offentligt udtalt, at beviserne for de kræftfremkaldende egenskaber af RF er steget, og at klassificeringen som “muligt kræftfremkaldende” er forældet og bør opgraderes baseret på den øgede mængde evidens for negative virkninger.
● Dr. Lennart Hardell i Case-control undersøgelsen af sammenhængen mellem maligne hjernetumorer diagnosticeret mellem 2007 og 2009 og mobil og trådløs telefonbrug (18): “Denne undersøgelse bekræftede tidligere resultater af en sammenhæng mellem mobil og trådløs telefonbrug og ondartede hjernesvulster. Disse resultater understøtter hypotesen om, at RF-EMF’er spiller en rolle både i initierings- og promoveringsstadierne af carcinogenese.”
● Dr. Chris Portier“En grundig gennemgang af den videnskabelige litteratur viser, at der er potentielt farlige virkninger af RF,” udtaler Portier, en nylig pensioneret CDC -direktør, Center for Miljøsundhed og Agenturet for Giftige Stoffer og Sygdomsregister i sin officielle opfordring til at påberåbe sig forsigtighedsprincippet med trådløs stråling på en konference i 2015. (19) Se også planchepræsentationen, som han fremviste ved konferencen. (20)
● Dr. Igor Belyaev: “Der er mange publikationer, der viser sundhedsvirkninger af radiofrekvensstråling. Cirka halvdelen af alle offentliggjorte artikler viser sådanne effekter.” (National Press Club, 2012 (21)). Han har offentliggjort fund af negative virkninger i flere publikationer. (22)
● Dariusz Leszczynski, (23) WHO IARC ekspert, tidligere finsk statslig forsker udtalte i 2015 (24): “IARC-WHO klassificeringen af mobil stråling er forkert fremstillet af industrien. Klassificering af mobil stråling som ‘et muligt kræftfremkaldende stof for mennesker’ betyder, at der er nok undersøgelser, der tyder på, at det kan forårsage kræft, og at vi hurtigt har brug for mere forskning for at afklare dette problem. Det stærkeste bevis på, at det kan forårsage kræft, stammer fra tre epidemiologiske undersøgelser. I 2011 var der kun to sæt undersøgelser til rådighed – EU’s Interphone undersøgelse og en række undersøgelser fra Lennart Hardells gruppe i Sverige. For nylig viste CERENAT undersøgelse fra Frankrig, der blev offentliggjort i 2014, på samme måde, at personer, der bruger mobiltelefoner i mere end ti år og mere end en halv time om dagen, har større risiko for at udvikle kræft i hjernen. Faktisk er beviserne nu tilstrækkelige til betragter mobiltelefonstråling som et sandsynligt kræftfremkaldende stof – gruppe 2A i IARC’s forståelse af kræftfremkaldende egenskaber.”
● Ronald Melnick, pensioneret NTP -videnskabsmand har skrevet omfattende om dette emne og udtaler i Health Physics 2020 (25): “NTP -undersøgelserne viser, at antagelsen om, at RF -stråling ikke er i stand til at forårsage kræft eller andre negative sundhedsvirkninger end ved vævsopvarmning, er forkert.”
● Anthony B. Miller, (26) der fungerede som redaktionel anmelder af IARC monografi, har ligeledes skrevet, at hvis IARC panelet skulle gennemgå videnskab på nuværende tidspunkt ville de konkludere, at det skulle omklassificeres til kategori 1, et kræftfremkaldende stof for mennesker.
Ny anbefaling fra IARC
I 2019 offentliggjorde en rådgivende gruppe fra International Agency for Research on Cancer (IARC) fra Verdenssundhedsorganisationen, bestående af 29 forskere fra 18 lande, nye anbefalinger (27) om og med “høj prioritet” at revurdere kræftrisikoen ved radiofrekvensstråling mellem 2020 –2024. Anbefalingerne blev offentliggjort i The Lancet Oncology den 18. april 2019.
Kilder:
1) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/NH-5G-Comission-Q-and-A-on-5G-.pdf  
2) http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf 
3) https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(11)70147-4/fulltext 
4) http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf 
5) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/ 
6) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/em.22343 
7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24816517
8)  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X15003988 
9)  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/ 
10) Jiajun Luo et al. “Genetic susceptibility may modify the association between cell phone use and thyroid cancer: A population-basehttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Belyaev+I&cauthor_id=27454111d case-control study in Connecticut.” Environmental Research (2019). http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2019.109013 
11) Aldad, T., Gan, G., Gao, X., & Taylor, H. (2012). “Fetal Radiofrequency Radiation Exposure From 800-1900 MhzRated Cellular Telephones Affects Neurodevelopment and Behavior in Mice.” Scientific Reports, 2(1). 
https://nhgeneralcourt-my.sharepoint.com/personal/joel_anderson_leg_state_nh_us/Documents/5G%20report%20parts/As%20revised/Fetal%20Radiofrequency%20Radiation%20Exposure%20From%20800-1900%20Mhz-Rated%20Cellular%20Telephones%20Affects%20Neurodevelopment%20and%20Behavior%20in%20Mice https://doi.org/10.1038/srep00312 
12) Cell phone use in pregnancy may cause behavioral disorders in offspring
https://news.yale.edu/2012/03/15/cell-phone-use-pregnancy-may-cause-behavioral-disorders-offspring
13) https://ehtrust.org/brain-development-cell-phones-wireless-scientific-research-neurotoxic-effects-wireless-radiation/
14) Foerster, M., Thielens, A., Joseph, W., Eeftens, M., & Röösli, M. (2018). “A Prospective Cohort Study of Adolescents’ Memory Performance and Individual Brain Dose of Microwave Radiation from Wireless Communication.” Environmental Health Perspectives, 126(7), 077007.
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP2427 https://doi.org/10.1289/ehp2427 
15) Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., & Kyrylenko, S. (2015). “Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation.” Electromagnetic Biology and Medicine, 35(2), 186-202
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
16) https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486/
17) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118303475
18) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24064953
19) http://www.saferemr.com/2015/04/latest-research-on-bioelectromagnetics.html
20) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2015/12/BEMS-Poster-EHT.pdf
21) https://www.youtube.com/watch?v=tnn6gNyRU7g
22) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Belyaev+I&cauthor_id=27454111
23) https://www.dnaindia.com/technology/report-use-of-cell-phones-increases-cancer-risk-2011557
24) https://www.rfsafe.com/dr-dariusz-leszczynski-stands-behind-cellphone-radiation-health-warnings/
25) https://journals.lww.com/health-physics/Citation/2020/06000/Regarding_ICNIRP_S_Evaluation_of_the_National.11.aspx
26) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118303475?via%3Dihub
27) https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30246-3/fulltext

Teleindustrien, Facebook m.m.
 Teleindustrien mangler penge:
De Europæiske teleselskaber ønsker, at de amerikanske teknologigiganter hjælper med at finansiere netværksomkostninger 

De Amerikanske teknologigiganter bør bære nogle af omkostningerne ved at udvikle Europas telenetværk, fordi de bruger dem så meget.
Opfordringer kommer fra de administrerende direktører i Deutsche Telekom, Vodafone og 11 andre store teleselskaber. Baggrunden er i de massive investeringer i 5G-, fiber- og kabelnetværk, som bl.a. skal håndtere data- og cloudtjenester fra Netflix, Googles YouTube og Facebook.
Investeringerne i Europas telekommunikationssektor steg til 52,5 milliarder euro (59,4 milliarder dollars) sidste år, hvilket er det højeste niveau i seks år.
“En stor og stigende del af netværkstrafikken genereres og tjener penge på store teknologiske platforme, men det kræver kontinuerlige, intensive netværksinvesteringer og planlægning af telekommunikationssektoren,” udtalte de administrerende direktører i en fælles erklæring. (1)
“Modellen – som gør det muligt for EU-borgere at nyde frugterne af den digitale transformation – kan kun være bæredygtig, hvis de store teknologiske platforme også bidrager retfærdigt til netværksomkostningerne,” lød det videre.
De adm. direktører nævnte ikke nogen techvirksomhed ved navn, men ifølge Reuter er det bl.a. de amerikanske giganter som Netflix og Facebook, man har i tankerne.
Udover Deutsche Telekom og Vodafone omfatter underskriverne de administrerende direktører for Telefonica, Orange, KPN, BT Group, Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company og Swisscom.
De adm. direktører kritiserede også de høje spektrumpriser og auktioner, der bruges af EU-regeringerne som ’cash cows’, og udtalte, at de kunstigt tvinger uholdbare aktører ind på markedet. Også EU-lovgiveres forsøg på at skrotte tillægsgebyrer på opkald inden for EU fik blev også affejet, som en indtægtskilde fra erhvervsbrugere.
“Vi vurderer, at de vil tvinge over 2 milliarder euro indtægter fra sektoren i en 4-årig periode, hvilket svarer til 2,5% af sektorens årlige investeringskapacitet til mobil infrastruktur,” udtalte selskaberne.
EU-lovgivere er nødt til at diskutere deres forslag med EU-landene, før det kan vedtages, og det kan være svært at nå til enighed.
I 2019 var optimismen stor
Tilbage i 2019 på GSMA MOBILE 360 MENA i DUBAI (2) lød mere håbefulde toner da man havde en tiltro til at 5G tilbød operatørerne en mulighed for at komme på forkant med telekommunikationsindustrien. (3)
“Problemet med 4G var, at vi havde effektivitet og billige data, men hvis du ser på de mennesker, der skabte de massive enhjørninger på bagsiden af den, havde de langt flere muligheder, end vi havde,” sagde Hatem Dowidar, adm. direktør for Etisalat International. 5G er vores mulighed som operatører til at tage føringen og beholde så meget af værdien, som vi kan, inden for telekommunikationsindustrien. Som operatører investerer vi meget i dette, og 5G er en fantastisk mulighed.”
Etisalat var dengang en af verdens første 5G-operatører.
“Mens vi i tidligere generationer er blevet forstyrret af andre markeder, har vi nu potentialet til at forstyrre andre industrier og har potentialet til at udvide vores egen industri.” lød det dengang.
Kilder:
1) https://www.reuters.com/markets/deals/exclusive-d-telekom-vodafone-others-want-us-tech-giants-help-fund-network-costs-2021-11-28/
2) Ved GSMA Mobile 360 – MENA konferencen i 2019 mødtes ledere i hele Mellemøsten og Nordafrika for at undersøge, hvordan transformative teknologier – bl.a. 5G, AI, Blockchain – kan gøre det muligt for operatører og regeringer at realisere deres høje ambitioner for regionen og levere socioøkonomiske konsekvenser.
3) https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/etisalat-sees-5g-as-chance-for-operator-turnaround
 FCC i USA eller Sundhedsstyrelsen i Danmark samt i mange andre lande: Hvornår forlader I Tobaksindustriens drejebog 
Det er uden overdrivelse at hævde, at teleindustrien får tobaksindustrien til at ligne amatører. Med fokus på at hype tvivl, har telecom’s PR djævlen kastet mistanke på en regeringsundersøgelse til flere millioner dollars, der har fundet klare beviser for kræft og DNA-skader hos dyr, der er udsat for mobiltelefonstråling.
Mens websteder pligtopfyldende inkluderer oplysninger om, at personer med implanterede medicinsk udstyr bør holde trådløse enheder mindst 15 cm. væk, deles informationen ikke bredt. Reklamekampagner med glade gravide kvinder, småbørn og andre, der griber ud efter trådløse udstrålingsenheder, modsiger direkte sådanne advarsler.
I forhold til danske forhold, hvor mange mon kender Sundhedsstyrelsens advarsler om brugen af mobiltelefonen? En advarsel om, at du faktisk kun bør sende sms’er, må vel siges at være alvorlig.
Offentligheden er selvfølgelig fortsat forvirret. Det er netop pointen. Så længe der sås tvivl, bliver resultatet passivitet, hvad enten det drejer sig om tobak eller bilsikkerhed, eller mobiltelefoner til små børn eller dem med implanterede defibrillatorer eller pacemakere.
Børnehavebørn kan lære at Facetime med deres bedsteforældre. Men vi ønsker, at det sker uden at vi går på kompromis med deres muligheder for selv at få børn senere i livet, når og hvis de ønsker det. Egentlig svarer kablede, ikke trådløse, internetforbindelser til de airbags vi har i vores biler. De er nødvendige for at gøre elektroniske enheder mere sikre for deres brugere og for at reducere deres indvirkning på fugle, bier, træer og resten af ​​os.
I et brev sendt til præsident Biden har eksperter, der har skrevet langt over to tusinde videnskabelige publikationer, opfordret til en afslutning på denne sidde på hænderne tilgang til teknologien.
Inden for de massive finansieringsudgifter, som Capitol Hill roses for, er milliarder af dollars udråbt som finansiering til at bygge bro over den digitale kløft. For at bygge bro over den digitale kløft på en sikker måde, har vi brug for en videnskabsbaseret føderal handlingsplan for, hvordan man kan identificere og reducere sundheds- og miljøeffekterne af trådløs stråling.
For at bygge bro over denne kløft uden at kompromittere folkesundheden skal USA “fremtidssikre” bredbånds infrastrukturen, så den er overkommelig, pålidelig, sikker, har høj hastighed og er bæredygtig. Environmental Health Trust opfordrer indtrængende til, at bredbånds systemet, hvor det er muligt, er afhængigt af sikre og effektivt kablede forbindelser, især når det gælder skoler og andre institutioner. De kablede forbindelser vil spare penge, fremme sikkerheden og radikalt begrænse eksponeringen for trådløs mikrobølgestråling.
Det skriver Devra Lee Davis, PhD MPH og President of Environmental Health Trust ehtrust.org i denne artikel.
Kilder:
https://devradavis.medium.com/the-fcc-out-of-the-playbook-of-the-tobacco-industry-aff5d4e4c541
Se mere her om teleindustrien:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/misinformation-myndighedernes-teleindustriens-og-mediernes-strategier/
Se mere om børn:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
 Facebooks nye moderselskab Metaverse skal ‘indfange os med Virtual Reality’ og placere Mark Zuckerberg som ‘verdens mægtigste vært’ 
Ifølge journalist og politisk kommentator Emily Jashinsky vil Mark Zuckerberg bruge sit nye metaverse til at “normalisere” virtual reality-tilbedelse, arbejde, socialisering og spil “for jo mere tid vi bruger i metaverset, jo flere penge tjener han og jo mere kontrol får han.”Og ifølge Mark Zuckerberg har virksomheden også en ny mission: nemlig at blive “efterfølgeren til det mobile internet” og et “virtuelt miljø, hvor vi kan hænge ud, shoppe og arbejde.” (1)
Men Emily Jashinsky har et andet bud på Zuckerbergs metavers. (2)
“En af de mest magtfulde virksomheder i menneskehedens historie planlægger at fange os i virtual reality,” fortæller hun seerne til The Hill’s “Rising”: (3)
“Zuckerberg positionerer sig hastigt til at blive verdens største vært, og han bruger det samme utopiske sprog, som han brugte for 15 år siden for at overbevise alle om, at Facebook ville være en global kraft til alles bedste.”
Men forskellen mellem nu og da er, at “nu ved vi, at han bruger sin magt til at gøre os vredere, ensommere, dummere, mindre sunde og mere afhængige.” “Han er blevet testet, og han har fejlet,” siger Emily Jashinsky.
Zuckerbergs interview med The Verge
I juli forklarede Zuckerberg sine planer med metaverset med, hvad Jashinsky kalder et “dybt foruroligende interview” med The Verge. (4)
I interviewet fortæller Zuckerberg, at han forestiller sig en fremtid, hvor alle har virtual reality-udstyrede briller, så folk kan engagere sig på internettet “mere naturligt.”
Han beskrev metaversen som “et vedvarende, synkront miljø, hvor vi kan være sammen, som jeg tror kommer til at ligne en slags hybrid mellem de sociale platforme, vi ser i dag, men et miljø, hvor du er legemliggjort i det.”
Trosorganisationer og sociale medier passer naturligt sammen
Samme måned som The Verge offentliggjorde sit interview med Zuckerberg, fortalte Facebooks adm. direktør Sheryl Sandberg til New York Times, (5) at Facebooks håb er, at en dag “vil folk være vært for religiøse tjenester i virtual reality-rum” og “bruge augmented reality som et pædagogisk værktøj til at lære deres børn historien om deres tro.”
Sandberg fortæller til The Times: “Trosorganisationer og sociale medier passer naturligt sammen, fordi det for begge grundlæggende handler om at forbinde sig.”
Jashinsky mener, at metaverse “skjuler sin nye teknologi med det samme sprog, som Facebook blev præsenteret for os på.” Hun forklarer, hvordan Facebook oprindeligt blev beskrevet som en “fuzzy abstrakt teknologi, der vil forbinde os, og den forbindelse vil være vidunderlig.” “Vi ved nu, at denne formodning var naiv og destruktiv,” sagde Jashinsky. “Den oligarkiske plan om at overføre mere af vores liv til deres platforme bør betragtes som intet mindre end en nødsituation.” “Tilbedelsen er kun et aspekt af hverdagen, meta ønsker, at vi skal erstattes af virtual reality.” “Deres kontrol over de kommende virtuelle rum vil give dem mere kontrol over den menneskelige oplevelse og vores kultur,” siger Jashinsky.
Ifølge Jashinsky er platforme som metaverse en måde for “kynisk positioneren af sig selv som værende fremtidens magtcentrum, fordi de ønsker at være den globale vært for hver eneste [virtual reality] kirke, fitnesscenter og kontorlokale.” “Den nye pub”, hvor du kan “socialisere sikkert”
Ifølge World Economic Forums “strategiske partner”, Cognizant, vil fremtiden for arbejde og leg faktisk finde sted i den “sikre” virtuelle verden. (6)
Cognizant hævder, (7) at i 2025, “efter virussen”, vil der i bygninger blive eftermonteret specielle kontorer og arbejdsrum, der skal fungere som rum til “virtuelt socialisering.”
Det multinationale teknologiselskab foreslår, at disse rum bliver udstyret med kameraer, lydisolering og belysning. Virksomheden kaldte disse virtual reality-rum “den nye pub”, hvor du kan “socialisere sikkert.”
Ifølge Jashinsky ønsker Zuckerberg at normalisere virtual reality-tilbedelse, arbejde, socialisering og leg “for jo mere tid vi bruger i metaversen, jo flere penge tjener han og jo mere kontrol har han.” “Zuckerberg har brugt 15 år på at bevise, at han er en frygtelig forvalter af penge og magt – vi har set eksperimentet arbejde, og Facebook mislykkedes,” argumenterer Jashinsky.
Kilder:
1) Here’s What Meta—Facebook’s New Parent Company—Plans to Do
https://time.com/6111389/facebook-new-name-meta/
2) How Zuckerberg and Other Big Tech CEOs Threaten Democracy
https://childrenshealthdefense.org/defender/zuckerberg-big-tech-threaten-democracy/
3) Emily Jashinsky: Mark Zuckerberg Wants Meta To Be Your LANDLORD
https://youtu.be/1G2NbVvlIm4
4) MARK IN THE METAVERSE. Facebook’s CEO on why the social network is becoming ‘a metaverse company’
https://www.theverge.com/22588022/mark-zuckerberg-facebook-ceo-metaverse-interview
5) Facebook’s Next Target: The Religious Experience
https://www.nytimes.com/2021/07/25/us/facebook-church.html
6) https://www.weforum.org/organizations/cognizant-technology-solutions
7) https://www.youtube.com/watch?v=oNxFJt5aYI4
Mere om Internet of Things:
https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/
Teksten er taget fra:
https://childrenshealthdefense.org/defender/emily-jashinsky-metaverse-virtual-reality-zuckerberg/
 AI, overvågning, cybersikkerhed m.m.
 
Tre bekymrende tendenser inden for cybersikkerhed
Truslen fra cyberangreb er stigende globalt, og hackerne har en bred vifte af strategier for at trænge ind og forvolde ofte betydelig skade. Israelerne ved det bedre end de fleste, for landet er under nærmest konstant angreb. En ny national strategi skal gøre Israel bedre rustet – og styrke den blomstrende lokale sikkerhedsindustri.
Artiklen (1) fra Mandag Morgen den 25. november 2021 er skrevet Adm. direktør Lasse Vinther-Grønning, Forsknings- og Innovationsattaché Ann-Christina Lange og assistent advisor, ICDK, Tel Aviv Younes Dalami.
I 2021 blev syv ud af ti virksomheder i Danmark ramt af cyberangreb. Cyberrisikoen er stigende, og Forsvarsministeriet vurderer truslen fra cyberkriminalitet som ”meget høj”. Cyberangreb bliver mere avancerede, og den teknologi, der kan være genstand for cyberangreb, er i højere grad forbundet med og indlejret i alle aspekter af vores liv.
Alle disse elementer skaber et nyt og udfordrende strategisk miljø for national og international cybersikkerhed.Vi har hørt denne advarselshymne før, men hvor ligger truslerne netop nu?
Fremadrettet er der tre tendenser at holde øje med inden for cybersikkerhed, når man konsulterer Israels fremmeste eksperter.
For det første har covid-19-pandemien tvunget virksomheder til at flytte deres arbejdsstyrke ud af kontoret, og den tendens vil fortsætte. De slørede linjer mellem privatliv og arbejdsliv øger risikoen for, at følsomme, forretningskritiske oplysninger kan falde i de forkerte hænder.
Tilbage i november 2020 kollapsede en Sydney-baseret hedgefond, efter at en topchef klikkede på en suspekt Zoom-invitation. Virksomheden – Levitas Capital – tabte angiveligt 8,7 millioner dollars på cyberangrebet og blev tvunget til at lukke. Hackerne var i stand til at få adgang til virksomhedens systemer, hvorefter de udsendte flere falske fakturaer. Skaden var så stor, at den største kunde trak sig ud af en planlagt investering på flere millioner dollars.
For det andet er ransomware (2) blevet hackernes foretrukne våben. Det vurderes, at de kriminelle bag ransomware-angreb stjal mindst 2,2 milliarder kroner i 2020, mens omkostningerne for virksomhederne beløb sig til 125.000 milliarder kroner i form af datatab, nedetid, it-omkostninger, med videre.
Ligeledes vurderes det, at 75 procent af alle organisationer i 2025 vil opleve et eller flere ransomware-angreb, og man forventer en 700 procent stigning i antallet af angreb.
Eksperter forudsiger, at ransomware-angreb fremadrettet samlet vil koste over seks milliarder dollars årligt.
I juli sidste år blev Twitter udsat for et stort ransomware-angreb, hvor flere højtprofilerede Twitter-konti blev kapret. Gennem angrebet, som Twitter har bekræftet var ’telefon-phishing’, stjal hackerne medarbejdernes legitimationsoplysninger og fik adgang til virksomhedens interne ledelsessystemer. Snesevis af højprofilerede konti, inklusive den tidligere amerikanske præsident Barack Obama, Amazons administrerende direktør, Jeff Bezos, og Tesla- og SpaceX-CEO Elon Musk, blev hacket. Hackerne brugte derefter deres konti til at tweete bitcoin-svindel ud, der indbragte dem over 100.000 dollars.
For det tredje er der truslen mod kritisk infrastruktur, som kan ramme på tværs af samfundskritiske sektorer som energi, sundhedspleje og transport.
Vi har set en stigende tendens til, at hackere er i stand til at lukke hele computersystemer ned på sygehuse til fare for patienter. I juli rapporterede det israelske cybersikkerhedsfirma Check Point, at israelske institutioner er mål for omkring dobbelt så mange cyberangreb som gennemsnittet i andre lande rundt om i verden. Især landets sundhedssektor er hårdt ramt og oplever i gennemsnit 1443 angreb om ugen. I oktober blev hele ni israelske hospitaler og medicinske centre udsat for store cyberangreb inden for få uger, hvilket svarede til en stigning på 72 procent sammenlignet med tidligere måneder.
Ny strategi skal styrke den globale modstandsdygtighed
Israel formulerede sin første nationale strategi for cybersikkerhed helt tilbage i 2010, og for få måneder siden lancerede man en opdateret national strategi for håndteringen af de udfordringer, som Israel oplever med daglige angreb på landets digitale infrastruktur.
Der skal nu fastsættes standarder, som cyberberedskabet i forhold til kritisk infrastruktur skal leve op til. Samtidig etablerer man syv dedikerede akademiske forskningsinstitutter til at tackle cyberudfordringerne.Ifølge strategien skal cybersikkerhedsmetoder konstant opdateres på grund af teknologiens og truslernes skiftende karakter, og derfor vil man fortsat udnytte Israels store talentmasse og økosystem af virksomheder indenfor cybersikkerhed til at levere nye, innovative løsninger.
Kernen i den nye strategi er en øget indsats for at opbygge global cyberresiliens –modstandsdygtighed. Israel vil fremover mere aktivt skabe partnerskaber i udlandet, og israelerne vil samtidig hjælpe andre lande til at forbedre cybersikkerheden generelt.
Det skal ske gennem bilateralt samarbejde, og ved i højere grad at dele metoder og knowhow med andre stater.Ved på den måde at åbne op forsøger Israel at sætte sig i spidsen for den globale udvikling indenfor cybersikkerhed og at være med til at styre udviklingen inden for et kritisk felt, som kun bliver endnu vigtigere.
Endelig må man ikke glemme, at Israel har store økonomiske interesser inden for feltet. Flere lande udviser stor appetit på israelske sikkerhedsløsninger, og der er efterhånden en lang række virksomheder i Israel, der tjener profitter i milliardklassen på deres arbejde med sikkerhed.
Cyberindustrien er big business, og Israel er big business inden for cyber. Den nye strategi, de nye, bilaterale samarbejder, udviklingen af talentmassen og fremvæksten af nye innovationsøkosystemer får det hele til at gå op i en højere enhed.
I forhold til Danmark har vi i ICDK Tel Aviv, i samarbejde med Industriens Fond, planlagt en tre uger lang cyber-sommerskole, der netop har til formål at opgradere dansk viden og ekspertise på cyberområdet gennem et tværfagligt undervisningsforløb i Tel Aviv.
Kilder og noter:
1) https://www.mm.dk/artikel/tre-bekymrende-tendenser-inden-for-cybersikkerhed
2) Ransomware er en type malware (ondsindet software), der bruges af cyberkriminelle. Hvis en computer eller et netværk er blevet inficeret med ransomware, blokerer ransomwaren adgangen til systemet eller krypterer dets data. Cyberkriminelle kræver løsepenge fra deres ofre til gengæld for at frigive dataene.
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/it-sikkerhed-og-5g/

Flertal for fortsat formentlig ulovlig totalovervågning
11 danske menneskerettigheds- og IT-organisationer opråb til landets folketingsmedlemmer om at stoppe den ulovlige overvågning af os alle sammen synes forgæves.
De 11 forskellige danske menneskerettigheds- og IT-organisationer opfordrer i et åbent brev (1) til Folketingets politikere om at stoppe den ulovlige logning af alle landets borgere. De mener, at det er uacceptabelt, at mistænkeliggøre og overvåge alle danske borgere. (2)
Et synspunkt der deles af EU-domstolen. EU-domstolen har nemlig i hele tre domme påvist, at generel og udifferentieret logning af alle borgernes telefoner er i strid med menneskerettighederne og privatlivets fred – og dermed ulovlig.
Selvom flere af vores nabolande bl.a. Sverige, Norge og Tyskland er stoppet med den ulovlige logning, fortsætter Danmark ufortrødent med denne praksis. Justitsminister Nick Hækkerup (S) foreslår at den ulovlige logning fortsætter med det lovforslag, der førstebehandles i Folketinget den 23. november. (3)
De 11 organisationer mener, at politiet fortsat skal have samme muligheder for at efterforske grov kriminalitet m.v., hvilket de allerede kan gøre ved at få en dommerkendelse til f.eks. at overvåge specifikke borgeres telefoner.
Alligevel lyder det fra organisationerne, at det vil være uacceptabelt, hvis logningen bare fortsætter som hidtil.
”Men at vi alle skal mistænkeliggøres og overvåges, mener vi er uacceptabelt”, skriver de og fortsætter, ”Det er en grundlæggende del af at leve i et frit land, at vi kan bevæge os frit rundt og ringe til, hvem vi har lyst til, uden at staten skal vide besked.”
Baggrunden

Siden 2006 har teleselskaberne i Danmark som del af kampen mod terrorisme været pålagt at logge – altså indsamle og gemme – teledata om samtlige borgere i Danmark, der er tale om mange tusind milliarder stykker data, der er gemt om danskernes kommunikation. Masseovervågningen skyldes ”logningsbekendtgørelsen”, som stammer fra de tidlige terrorpakker.
Alle SMS’er og telefonopkald foretaget af danske borgere bliver således registreret af teleselskaberne: Hvem kommunikerer med hvem, hvilket tidspunkt opkaldet eller SMS’en har fundet sted, og endvidere logges adgang til internettet for enhver internetaktivitet. Data der kan udleveres til politiet i forbindelse med efterforskninger.
EU Domstolen
Men ingen ved rigtigt, om de utallige logninger har hjulpet til at forhindre eller opklare terror. Til gengæld ved vi, at logningen går over de grænser, der er sat for staternes overvågning af deres befolkninger i Europa. Det slog EU-domstolen nemlig fast allerede i 2014 og sidenhen i en række lignende domme.
”Domstolen siger, at man ikke må logge alle, som vi blandt andet gør i Danmark, fordi det strider mod vores grundlæggende rettigheder til blandt andet at have et privatliv i forhold til staten. I daglig tale ville man nok sige, at logningsdirektivet er ulovligt”, ifølge lektor i persondataret Hanne Marie Motzfeldt. (4)
”Og så må man jo spørge, hvordan en lov kan være ulovlig? Det kan den, fordi at da vi som befolkning valgte at overdrage den lovgivende magt til de folkevalgte og regeringerne, så valgte vi samtidig at forbeholde os nogle rettigheder. Vi sagde ”staterne kan gå hertil og ikke længere”. Vi satte nogle grænser, blandt andet for at sikre et velfungerende demokrati. Og her er man altså ramlet ind i en af disse grænser” siger hun videre.
Allerede tilbage i 2016 anerkendte daværende justitsminister Søren Pape Poulsen, at reglerne om logning skulle laves om, men at den ulovlige praksis skulle fortsætte, indtil reglerne blev ændret. Ifølge Hanne Marie Motzfeldt kan der være en lavpraktisk grund til, at den omfattende overvågning er fortsat og at et Justitsministerium ikke har respekteret grænserne for magten:
”Det er antageligvis dyrt. Prisen for de justeringer, der skal til, er på et tidspunkt estimeret til omegnen af en milliard kroner. Det er min personlige teori om, hvorfor det ikke endnu er blevet lavet om,” siger hun.
Lovforslaget
Lovforslaget, som justitsminister Nick Hækkerup (S) står bag, har ifølge ministeren som formål at tilpasse de danske logningsregler, så de retter ind efter EU-dommene, og så den ulovlige logning af danskerne dermed ophører.
Men i et interview med Indblik (5) fortæller formand for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, at forslaget blot lægger op til at videreføre den generelle, ulovlige logning af danskerne.
Jesper Lund og IT-Politisk Forening har i mange år fulgt tæt med i udviklingen omkring logning, og har været blandt de mest markante kritikere af praksissen. Foreningen har derfor også forfattet et høringssvar til det nye lovforslag. (6)
Hele det nye lovforslag er skruet sådan sammen, at det ikke fremgår klart, hvad det egentlig går ud på. Men der lægges op til – rigtigt længe – at videreføre den generelle logning ud fra argumentet om, at der er en aktuel terrortrussel mod Danmark.
Dette gør man ud fra de argumenter, som dybest set er de samme, som Politiets Efterretningstjeneste har sagt i 15 år, nemlig at der er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.
Man viderefører lagring af data, så disse kan bruges på samme måde i dag. I øvrigt sænker man også grænsen for, hvad der kan betragtes som grov kriminalitet.
Altså: Man opretholder samme registrering hos teleselskaberne som i dag og samme muligheder for at politiet kan få udleveret oplysninger.
Oveni det siger Justitsministeriet, at de er klar over, hvad EU-retten mener om den her logning, og at man derfor en dag måske må opgive den generelle logning. Der er en “væsentlig procesrisiko” som det udtrykkes.
Derfor er der i lovforslaget indbygget en slags forsikringspolice om målrettet logning mod personer eller områder med særlig risiko for kriminalitet.
Logningen vil omfatte alle større byer, og er du f.eks. i nærheden af en togstation vil du være i såkaldt sikringskritisk område. Det gælder også ved metro og letbaner og andet.
Det er altså en ret bred definition, og der er virkelig malet med den brede pensel.
Resultatet er, at det ikke er hele befolkningen, men næsten hele befolkningen, der bliver logget med det nye forslag om mere målrettet logning.
IT-Politisk Forening mener, at hastesikring eller “quick freeze” er vejen frem, hvilket modstandere af logning i hele EU har sagt i 15 år. Det betyder, at når der f.eks. er sket alvorlig kriminalitet i et område, at så kan politiet gå til teleselskaberne og bede dem om ikke at slette data i de specifikke områder. Senere kan politiet så komme med en dommerkendelse og få dataene udleveret.
Fra direktør i brancheorganisationen Teleindustrien, Jakob Willer, lyder det, at man med de nye logningsregler kan risikere, at kriminelles data er bedre beskyttet end andre borgeres. Årsagen er, at logningspligtige oplysninger om kriminelle, der er dømt for grov kriminalitet. (7)
Flertal om logningsforslag trods skarp kritik
Efter første behandlingen ser forslaget ud til at blive vedtaget. Alle regeringens støttepartier, SF, De Radikale og Enhedslisten, har blankt afvist at støtte lovforslaget, mens Venstre og De Konservative bakker op. Dog med en tilføjelse om, at de blandt andet vil have diskuteret økonomien i lovforslaget, som ifølge partierne ser meget dyrt ud. Begge partier er klar til at løbe procesrisikoen i EU-regi. Hvorvidt Venstre vurderer, at lovforslaget holder sig inden for EU-reglerne, svarer retsordfører Preben Bang Henriksen (V), der selv er advokat med møderet for Højesteret: ”Så må vi jo se, om det er holdbart, når det kommer for EU.” Hvor Søren Papes udtalelser tilbage fra 2016 blev af fremgår ikke. Nick Hækkerup erkender ligeledes procesrisikoen: ”Vi accepterer, at for at kunne blive ved med at retsforfølge forbrydere i Danmark, så er vi indstillet på at tage en væsentlig procesrisiko,” siger justitsministeren. (8)
Kilder:
1) Det åbne brev underskrevet af ledere fra Ingeniørforeningen IDA, Amnesty International, DataEthics.eu, Danske IT Advokater, Dansk IT, Dansk Magisterforening, Justitia, Borgerretsfonden, Retspolitisk Forening, Prosa, Danske Advokater samt forsker i digital forvaltning Hanne Marie Motzfeldt.:
http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2021/11/21.10_Aabent_Brev_stop_overvaagning_Annonce_Web.pdf
2) https://indblik.dk/11-organisationer-i-faelles-opraab-til-politikerne-sig-fra-overfor-haekkerup-og-stop-den-ulovlige-overvaagning-af-os-alle-sammen/
3) Lovforslaget:
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l93/20211_l93_som_fremsat.htm
4) https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2021/09/den-ulovlige-lov-masseovervaagningen-af-danskerne/
5) https://indblik.dk/it-forening-slaar-alarm-haekkerup-laegger-op-til-at-fortsaette-ulovlig-masseovervaagning-med-nyt-lovforslag/
6) https://itpol.dk/hoeringssvar/ny-telelogning-2021
7) https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/tele/article13490644.ece
8 ) https://www.berlingske.dk/politik/flertal-er-for-omstridt-logningsforslag-trods-skarp-kritik
Mere om overvågning se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/
OPDATERING: Danmark fortsætter med ulovlig overvågning af borgernes teledata på ubestemt tid. Det skyldes, at et politisk flertal mener, at regeringen ikke har sikret nok tid til at gennemgå et lovforslag.
https://www.msn.com/da-dk/nyheder/indland/minister-m%C3%A5-udskyde-lov-om-ulovlig-overv%C3%A5gning/ar-AARowVL?ocid=msedgntp

Kan det virkelig passe?
Sherwood Forest tilsluttes 5G -opgradering samt robothunde

Robothunde, internetstyrede droner og en 5G-opgradering er blandt de teknologier, der skal afprøves for at forbedre besøgsoplevelsen i Sherwood Forest. (1)
Nottinghamshire County Council udtaler, at arbejdet ville gøre den til verdens første 5G-forbundne skov.
Dronerne og robotten skal bruges til hjælp med miljøforskningen
Forsøget der vil koste 10 millioner pund – som dækker området omkring skoven, herunder Rufford Abbey – er blevet delfinansieret af regeringens Rural Connected program.
Birmingham City University har forsynet stedet med robothunden, som vil indsamle data og uploade dem via 5G-forbindelsen.
Hvad med konventionerne?
Erklæringen fra De Forenede Nationers konference om det menneskelige miljø (1972):
 ”Udledning af giftige stoffer … i sådanne mængder eller koncentrationer, der overskrider miljøets kapacitet til at gøre dem ufarlige, skal stoppes for at sikre, at alvorlig eller irreversibel skade ikke påføres økosystemerne” (princip 6). (2)
World Charter for Nature (1982): Aktiviteter, der sandsynligvis vil forårsage irreversibel skader på naturen skal undgås … hvor potentielle bivirkninger ikke forstås fuldt ud, skal aktiviteten ikke fortsætte” (art. 11). (3)
De Forenede Nationers verdensmøde om bæredygtig udvikling (2002): ”Der er et presserende behov for … at skabe mere effektive nationale og regionale politiske reaktioner på miljømæssige trusler mod menneskers sundhed” (punkt 54k). (4)
Den afrikanske konvention om bevarelse af natur og naturressourcer (2017): “Parterne skal… træffe alle passende foranstaltninger for at forebygge, afbøde og eliminere i størst muligt omfang skadelige miljøpåvirkninger, især fra radioaktivt, giftigt, og andre farlige stoffer og affald ” (art. 13). (5)
Så vidt en google søgning er medierne tavse som graven.
Konsekvenserne
I de sidste 20 år har vi mistet 80% af vores insekter. Flere undersøgelser indikerer, at den sandsynlige forklaring er den menneskeskabte elektrosmog. 5G’s mm strålebølger har en størrelse, der kan favne insekterne. Insekternes absorptionen af elektromagnetiske stråler må derfor forventes at stige. Forsvinder insekterne, forsvinder vi. Med 5G må vi forvente, at vi mister 100% af vores insekter. Elektromagnetisk stråling i det hele taget en negativ indvirkning på fugle, træer og planter.
Kilder:
1) https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-58906285
2) https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1979/24
3) https://digitallibrary.un.org/record/39295
4) http://www.un-documents.net/jburgdec.htm
5) https://au.int/sites/default/files/treaties/7782-treaty-0029_-_revised_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf
 Er 5G globalisternes nye våbensystem
“Regeringen ønsker, at SAPO og det svenske forsvar skal have direkte magt over betingelserne for udvidelse og drift af Sveriges nye 5G-netværk. Målet er at øge sikkerheden og sætte en stopper for usikre komponenter, processer og leverandører,” skrev det svenske Dagens Industri. (1) Er 5G noget meget mere end trådløs transmission for at kunne håndtere større mængder information, give højere ydeevne på smartphones, give os førerløse køretøjer, supereffektive robotter og automatiseret pleje samt mange andre applikationer?
Har 5G også et rent militært aspekt?

Hvis det svenske forsvar og det svenske sikkerhedspoliti skal overtage spørgsmål om 5G fuldstændigt, bør enhver kritisk læser spørge sig selv, om 5G ikke også har et rent militært aspekt. I årenes løb har Ingemar Kwame Ljungqvist, redaktør AlmaNova, Dr Sc (OIUCM), som en del af sin sundhedsjournalistik modtaget en masse tips fra folk, som har beskrevet, hvordan den nye teknologi har påvirket dem. Det er vidnesbyrd, der i dag ikke længere omtales i mainstream medierne. Censuren har tydeligvis taget over.
“De mennesker, der har vidnet for mig”, skriver Ljungqvist, er primært dem, som er ramt af EHS og er overfølsomme overfor elektromagnetisk stråling. (2) I de senere år har en anden gruppe kontaktet ham, nemlig dem, der har udholdt en masse somatiske fænomener som hjertebanken, smerter, hørelse og lysoplevelser, som de beskriver som en målrettet påvirkning udefra. Når sidst nævnte gruppe kontakter sundhedsvæsenet, bliver deres symptomer i reglen bortforklaret af psykiatrien. De selv søger normalt en forklaring på, om de udsættes for eksperimenter, der tester trådløs transmission mellem mainframen og deres hjerne. Det vil sige, hvad der er inkluderet i begrebet AI (kunstig intelligens).
Artiklen er lang men indeholder følgende afsnit:5G og AI
Militært industrikompleks vundet i Sovjetunionen
Hvad gør permanente stråling felter gøre 24 / 7 med sundhed?
Fra 1G til 5G
Svensk forskning
Samfundet bekræfter og benægter
Kræft er stigende
Ericsson ved, at deres mobiler er farlige
Kontroversiel forbindelse mellem AI og 5G
AI-teknologi er raffineret, og politikerne er tavse
5G millimeter bølger er allerede en del af arsenalet
Virksomheden passer
Kilder:
1) https://www.di.se/nyheter/regeringsforslag-ge-sapo-och-forsvaret-makt-over-5g-natet/
2) https://newsvoice.se/2020/01/ljungqvist-5g-globalisternas-vapensystem/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/naar-elektronikken-bliver-til-vaaben/
 Autonome køretøjer med satellitaktiverede 5G modtagere 
Lightreading.com skriver (1) at Intelsat (www.intelsat.com) , Kymeta (www.kymetacorp.com) og Fraunhofer IIS (www.iis.fraunhofer.de), sammen har gennemført den første succesrige prøvekørsel med en satellitaktiveret 5G modtager på et køretøj i bevægelse.
Antenneudfordringen
Udfordringen har været, fremgår det, at man tidligere været hæmmet af de store antennestørrelser. Elon Musks Starlink-satellitnetværk har også arbejdet på at udvikle modtagere til at interagere med køretøjer i bevægelse, men med en antennebredde på omkring ½ meter har det indtil videre kun kunnet fungere på større køretøjer som lastbiler og autocampere.
Kymeta har udviklet en elektronisk styret fladskærmsantenne, kaldt u8, som giver fuld dækning på hele Ku-båndet. Ku-båndet er et centralt mikrobølgebånd for satellitkommunikation og kan bruges med mindre antenner.
40 terabyte data i timen
De autonome køretøjer vil generere op til 40 terabyte data i timen til kameraer, radar og andre sensorer. Det er ifølge artiklen lige så meget, som en iPhone bruger på 3.000 år. Uanset hvilken omregningsfaktor der måtte være den korrekte (2) (3) vil energiforbruget være enormt. For selvom der fortsat måtte udvikles effektivitetsgevinster vil det ikke være i stand til at holde trit med den voksende dataefterspørgsel.
Da kun 10% til 15% af jordens overflade er dækket af mobiltelefonnetværk, mener branchen, at det vil være let at sælge autonome køretøjer til satellitinternettet. Hertil kommer, at det via satellitforbindelsen bliver lettere at downloade softwareopdateringer
Det militære marked
Men et vigtigt marked fremgår det også af artiklen er militæret, hvor vi kan læse at Intelsat og OneWeb har besøgt Pentagon for sammen at vise, hvordan satellitterminaler kan linke til geostationære satellitter og satellitter med lavt kredsløb om jorden hvilket muliggør at de kan tilbyde to-vejs stemme-, video- og datadownloads til det amerikanske militær.
Kilder:
1) https://www.lightreading.com/satellite/intelsat-kymeta-show-off-sat-5g-in-moving-car/d/d-id/773449
2) https://www.emergeinteractive.com/insights/detail/does-irresponsible-web-development-contribute-to-global-warming/ 
3) https://www.carbonbrief.org/factcheck-what-is-the-carbon-footprint-of-streaming-video-on-netflix 
Se mere her om satellitter:

https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/
Se mere om Internet of Things (IoT) her:
https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/

FibernetBredbåndspuljen forlænges igen
To år i træk har regeringen ønsket at nedlægge bredbåndspuljen, som giver tilskud til, at særligt ramte områder kan få bedre internetforbindelser. Nu vender den igen på en tallerken i nyt nærhedsudspil.
Der sættes nu igen 100 millioner kroner af i 2022 til at sikre »bedre bredbånd – fra Nexø til Nørre Nissum«, som det hedder i oplægget »Tættere på II«.
Bredbåndspuljen blev oprettet i 2016 og har hvert år bidraget med omkring 100 millioner kroner i statsstøtte til at få udryddet særligt dårlige internetforbindelser.
Kilder:
https://www.berlingske.dk/virksomheder/regeringen-tvinges-endnu-en-gang-til-at-finde-100-millioner-kroner

Bedste hilsner
Preben Kastrup
3. november 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Hermed nyhedsbrevet lige op til kommunal- pog regionsvalg. I den anledning er der blevet udarbejdet et nogle spørgsmål vedr. 5G og trådløs teknologi generelt, som du kan stille dine lokale kandidater ved kommune og regionsvalget den 16. november 2021. Vi vil give politikerne kamp til stregen. Spørgsmålene kan du finde på siden her. Spørgsmålene er delt ind i 2 hovedgrupper nemlig om Miljø og klima samt om Sundhed og velfærd.
Bag spørgsmålene står EHS foreningen for Elektro Hyper Sensitive, https://www.ehsf.dk/Rådet for helbredssikker telekommunikation, https://www.helbredssikkertelekommunikation.dk/MayDay, https://www.maydayinfo.dk/

FolkebevægelsenVITA, https://www.facebook.com/groups/2244265522456587Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening, https://nejtil5g.dk/ samt Tabt Tråd, https://tabttraad.info/.
De vigtigste nyheder er nok “Det europæiske Borgerinitiativ: Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”,  som blev godkendt af EU, så det kan sættes til afstemning i starten af det nye år. Det er også værd at fremhæve at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) den 21. oktober 2021 vedtog en udtalelse, der fremhæver de potentielle risici ved den digitale infrastruktur, samt foreslår et uafhængigt europæisk organ. Hvad udtallelsen kan få af konsekvenser må tiden vise.
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Det europæiske Borgerinitiativ
– Menneskerettighederne
– EU
– Klima, miljø og dyrelivet
– Din Smartphone og andre smarte ting
– Forsikringsbranchen
– Smart Meters
– EHS
– Cyberkriminalitet
– Overvågning
– Mere om Havanasyndromet
– Dokumentarfilm
– Bøger

Det europæiske Borgerinitiativ
 “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”:
Det europæiske borgerinitiativ er nu accepteret af EU. Om lidt starter indsamlingen af 1 mill. underskrifter 

Den 7. oktober 2021 besluttede Europa-Kommissionen at registrere hele dokumentet i det europæiske borgerinitiativ (ECI) (1) “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.” (2)
Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at revidere lovgivningen med henblik på bedre beskyttelse alle former for liv mod konsekvenserne af de højfrekvente elektromagnetiske felter og mikrobølgestråling, herunder 5G, men også mod den dertil hørende digitalisering samt at sikre effektiv beskyttelse, herunder mod cyberkriminalitet, af personoplysninger, som behandles med disse nye former for kommunikationsteknologi.
En formel godkendelse

Registreringen af initiativet er kun af retslig karakter og betyder at borgerinitiativet opfylder de formelle betingelser i den relevante lovgivning. Det har ingen indflydelse på Kommissionens endelige retslige og politiske konklusioner.
Næste trin er 1 mill. underskrifter
Næste trin, som skal igangsættes indenfor 6 måneder er at indsamle én million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater. Herefter skal Kommissionen se nærmere på indholdet og reagere. Det er op til Kommissionen, om den vil følge opfordringen eller ej, men den skal begrunde sit valg uanset hvad.
I den mellemliggende periode skal en hjemmeside gøres færdig, der skal udfærdiges forskelligt informationsmateriale m.m.
Kommissionens har dog startet sin forsvarstale
Vi skal nemlig ikke være i tvivl om, at for EU er det af altafgørende betydning at beskytte folkesundheden: “EU (har) anvendt en forsigtig tilgang ved at anbefale maksimale eksponeringsgrænser med en bred sikkerhedsmargen, som bygger på den seneste videnskabelige dokumentation. Det betyder, at EU’s eksponeringsgrænser for den brede offentlighed altid er mindst 50 gange lavere, end hvad der ifølge international videnskabelig dokumentation kan have indflydelse på helbredet.
Endvidere er EU fast besluttet på at lægge aktuel videnskabelig dokumentation til grund for sine politikforslag. Derfor gav man i juni 2021 Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici (SCHEER) til opgave at komme med videnskabelige udtalelser om behovet for en teknisk revision af gældende EU-lovgivning (dvs. bilagene til Rådets henstilling 1999/519/EF og direktiv 2013/35/EU). Det skyldtes især de ajourførte retningslinjer fra Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling (ICNIRP) fra 2020. “De uafhængige videnskabelige rådgivere vil evaluere og, hvor det er relevant, tage hensyn til al tilgængelig dokumentation,” hedder det. (2)
SCHEER
Den 20. december 2018 klassificerede Den Europæiske Videnskabelige Komité for Sundheds-, Miljø- og Nye Risici (SCHEER) 5G som en mulig ny miljøtrussel. Der er usikkerhed om eventuelle biologiske effekter. De prioriterede 5G spørgsmålet som “høj” (maks. Prioritering) “Hvordan eksponeringen af elektromagnetiske felter kan påvirke mennesker er stadig kontroversielt, og undersøgelser har ikke givet klare bevis for påvirkningen på pattedyr, fugle eller insekter.” (3)
SCHEER har således tidligere været kritisk over for konsekvenserne af 5G, hvorimod industri NGO’en ICNIRP har tilpasset deres anbefalinger således, at der bedre var plads til at 5G kan udfolde sig. (4)
Borgerinitiativet
Initiativet opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning om beskyttelse af borgerne og miljøet mod disse trusler indenfor 3 områder:Mennesker, fauna og flora skades af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering giver ikke tilstrækkelig beskyttelse, især ikke til sårbare personer (f.eks. børn, gravide kvinder, patienter og ældre), dyr, bestøvende insekter og planter.
Vedtag regulering for at beskytte alt liv mod radiofrekvens- og mikrobølgestråling.

Hundredvis af fagfællebedømte videnskabelige studier, som er gennemført uafhængigt af industrien, bl.a. den seneste forskning, beviser, at højfrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) har skadelig biologisk effekt ved værdier, der er millioner af gange under de nuværende grænser. Vi kræver, at forsigtighedsprincippet anvendes på RF EMF for at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod denne risiko.
Herefter kommer 10 forskellige lovforslag til konkrete lovændringer.
Med 5G vil antallet af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Ikkebæredygtigt energiforbrug, strålingsemissioner, skadelig minedrift og forurening vil følge, hvilket vil udgøre en trussel mod biodiversiteten og bevaring af naturtyper.
Vedtag strengere regulering for at beskytte miljøet mod alle virkninger af 5G og digitalisering.

Indførelsen af 5G og tingenes internet er langt fra at være et skridt i retning af en energieffektiv og bæredygtig fremtid – tværtimod vil de høj grad medvirke til forurening og ressourceudtømning. I 2025 kan anvendelsen af disse teknologier tegne sig for 20 % af verdens elforbrug.
Herefter kommer 8 forslag til EU lovgivningen.
5G muliggør en omfattende dataindsamling og overvågning af forbundne enheder. Dette vil øge risikoen for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens.
Iværksæt effektiv databeskyttelse for at sikre vores ret til privatlivets fred, sikkerhed og frihed.

Den nuværende databeskyttelse er utilstrækkelig i et scenarie, hvor “tingenes og kroppenes internet” vinder frem, dvs. hvor alle enheder indsamler vores data 24/7, så de kan behandles som big data af kunstig intelligens, som bevisligt reproducerer og forværre forskelsbehandling. Det er desuden ekstremt bekymrende, at 70 % af alle investeringer i 5G går til overvågningssystemer, herunder ansigtsgenkendelseskameraer og droner.
Herefter kommer 5 forslag til EU lovgivningen.
Det uddybende dokument med kilde angivelser kan downloades på engelsk. (2) (5)
Kilder:
1) Det europæiske borgerinitiativ (ECI) blev indført med Lissabontraktaten som et redskab for borgerne til at sætte deres præg på EU’s dagsorden. Borgerinitiativet blev officielt lanceret i april 2012. Når et borgerinitiativ formelt er blevet registreret, giver det mulighed for, at én million borgere fra mindst syv medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det. Forudsætningen for at få et initiativ registreret er:
1) den foreslåede foranstaltning ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt,
2) foranstaltningen ikke er åbenbart krænkende, useriøs eller provokerende, og
3) at den ikke åbenbart er i strid med EU’s værdier.
Siden det europæiske borgerinitiativ blev indført, har Kommissionen modtaget 109 opfordringer til at iværksætte et sådant initiativ. 84 af disse var på områder, hvor Kommissionen har beføjelse til at foreslå lovgivning, og opfyldte dermed registreringskravene.
https://europa.eu/citizens-initiative/home_da
2) Initiativet på dansk: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_da
3) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
4) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
5) Det fulde dokument med links og henvisninger:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/EU-borgerinitiatiet-Draft-Legal-Act-Aug.-7.-2021-accepteret-7.-oktober.pdf
Mere om ICNIRP:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Følg med på Facebook:
https://www.facebook.com/Stop-5G-Stay-Connected-but-Protected-247379643832902
Initiativets hjemmeside: STOP 5G | (signstop5g.eu)

Menneskerettighederne

FN-kommissær: Klima- og miljøkatastrofer er den største trussel mod menneskerettighederne 🤔
Michelle Bachelet, der er Menneskerettighedskommissær ved FN, har udpeget klima- og miljø som den største trussel for menneskerettighederne. (1) Vil EMF og 5G blive inkluderet?
De “tredobbelte planetariske kriser” af klimaændringer, forurening og naturtab udgør den største trussel mod menneskerettighederne globalt, sagde Bachelet under sin åbningstale til et 48-timers møde ved FN’s Menneskerettighedsråd i Geneve den 13. september 2021 ved åbningen af en måneds session, der skal prioritere miljø problemer.
“Omfattende problemer med forurening, klimaforandringer og biodiversitet er en voksende trussel – og øger samtidig spændinger, konflikter, strukturel ulighed og gør mennesker stadig mere udsatte.”
Der forventes to nye resolutioner om miljøet
Diplomater fortalte Reuters, at det blev forventet at der kom to nye resolutioner om miljøet, herunder en, der ville skabe en ny særlig rapportør om klimaændringer og en anden, der ville udnævne en ny ret til et sikkert, rent, sundt og bæredygtigt miljø.
Tysklands udenrigsminister Heiko Maas gav mandag udtryk for støtte til den første idé, som endnu ikke formelt er forelagt i udkast. “Klimaændringer påvirker stort set alle menneskerettigheder,” sagde han.
Marc Limon fra tænketanken Universal Rights Group udtalte, at Rådets anerkendelse af retten til et sundt miljø ville være “gode nyheder”. “Det vil give enkeltpersoner mulighed for at beskytte miljøet og bekæmpe klimaændringer,” sagde han.
Beslutninger truffet af Rådets 47 medlemmer er ikke juridisk bindende, men har en politisk vægt.
Konventioner, 5G og elektromagnetisk stråling
Jeg er ikke sikker på at Michelle Bachelet havde elektromagnetisk stråling og udrulningen af 5G i tankerne med hendes udtalelse. Ikke desto mindre overtræder udrulningen af 5G en række FN-konventioner samt internationale aftaler: (2)De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder (1989)
Nürnbergprincipperne (1949)
Erklæringen fra De Forenede Nationers konference om det menneskelige miljø (1972)
World Charter for Nature (1982)
Rio-erklæringen om miljø og udvikling (1992)
De Forenede Nationers verdensmøde om bæredygtig udvikling (2002)
Den afrikanske konvention om bevarelse af natur og naturressourcer (2017)
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)
Århus-konventionen af 25. juni 1998
Helsinki-deklarationen (1964)
Vi kan kun håbe at den kommende resolution vil give endnu en mulighed for at få sat både fokus og handling bag den enorme mængde elektrosmog vi er omgivet af.
Kilder:
1) https://www.reuters.com/business/environment/environmental-threats-are-biggest-challenge-human-rights-un-2021-09-13/
2) https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/
 FN’s organ for Menneskerettigheder har påbegyndt en undersøgelse for at kunne forbyde cybertortur 
FN’s Human Rights Council særlige rapportør vedr. tortur professor Nils Melzer afslørede den 28. februar 2020 i Genève på den 43. MENC, (1) at cyberteknologi ikke blot bruges til internet og 5G. Cyberteknologien bruges også målrettet mod enkeltpersoner – gennem intimidering, chikane og offentlig shaming. Elektromagnetisk stråling, radar og overvågningsteknologi bruges også til at overføre lyde og tanker til folks hjerne, det fortæller bl.a. de tusindvis af vidnesbyrd fra såkaldte “målrettede personer” (TIs) som FN har modtaget. Helt konkret udmøntede mødet i at Melzers mandat blev forlænget i 3 år. (2)
Professor Nils Melzer er ekspert i international ret, og har siden 2016 været formand for menneskerettigheder på Geneve Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. (3) Hans team har fundet beviser for, at cyberteknologi bruges til at påføre alvorlige psykiske og fysiske lidelser.
“Dommere mener, at fysisk tortur er mere alvorlig end grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling,” udtalte han til The Guardian den 21. februar. “Tortur er simpelthen bevidst instrumentalisering af smerte og lidelse.” Disse psykologiske torturmetoder bruges ofte “til at omgå forbuddet mod tortur, fordi de ikke efterlader synlige mærker”. (4)
Cyberpsykologiske systemer som ’kognitiv radio’ bruges til at afbryde menneskelig perception og hukommelse. De kan også bruges til at udspionere mennesker, som krænker den personlige integritet, hvilket kan føre til korruption og slaveri i et samfund. Cybertortur kaldes også no-touch tortur eller brain-machine interface. En måde til at håndtere den nye situation er at regulere de nye teknologier og bruge AI-kontrolmekanismer af uafhængige og upartiske efterforskere. De indsamlede beviser kan derefter bruges til lettere og hurtigere at dømme kriminelle i fremtiden.
Professor Meltzer og hans team er i gang for at udvikle en international retlig ramme, der dækker de cyberteknologier, der kan forårsage tortur, og som tidligere var svært at bevise. I fremtiden kan det være nødvendigt at oprette radiofrekvensspektrumpoliti for at beskytte menneskeheden mod cyberterrorisme. Human Rights Council vil ifølge cyber-torture.com (5) frigive flere rapporter om dette emne snart i fremtiden.
Rapportens afsnit om cybertortur
Af rapporten som Nils Melzer afleverede til Human Rights Council, og som blev diskuteret den 28. februar 2020, fremgår det, at i praksis misbruges medicinske implantater, neuroteknologiske apparater, våbenbaseret psykologi og mobbing – for at opnå en fuldstændig ødelæggelse af ethvert individ.
Afsnittet om cybertortur er inddelt i 6 punkter:
71. Et særligt problemområde, som ikke synes at have fået tilstrækkelig opmærksomhed, er mulig brug af forskellige former for informations- og kommunikationsteknologi (“cyberteknologi”) til tortur. Selvom promotion, beskyttelse og comforten af menneskerettigheder på Internettet gentagne gange er blevet behandlet af Menneskerettighedsrådet (se A/HRC/32/L.20 og A/HRC/38/L.10/Rev.1), er tortur først og fremmest blevet forstået som et redskab, der bruges til at hindre udøvelsen af retten til ytringsfrihed på Internettet, og ikke som en krænkelse af menneskerettighederne, der kan begås ved brug af cyberteknologi.
72. Det forekommer overraskende i betragtning af, at nogle af kendetegnene ved cyberspace er, at det er et miljø, der er meget befordrende for misbrug og udnyttelse, især ved en stor magtasymmetri, der næsten garanterer anonymitet og næsten giver fuld straffrihed. Stater, virksomhedsaktører og organiserede kriminelle har ikke kun kapaciteten til at gennemføre cyberoperationer, der påfører utallige personer store lidelser, men kan meget vel beslutte at gøre det til et af torturformålene. Det er derfor nødvendigt på en foreløbig måde at undersøge de tænkelige og grundlæggende konturer af, hvad der kan beskrives som “cybertortur”.
73. I praksis spiller cyberteknologi allerede rollen som en “igangsætter” i udøvelsen af både fysiske og psykologiske former for tortur, især gennem indsamling og transmission af overvågningsinformation og instruktioner til forhørsledere, via formidling af lyd- eller videooptagelser af tortur eller mord med henblik på intimidering og endda livestreaming af seksuelt misbrug af børn “efter behov” af voyeuristiske klienter (A/HRC/28/56, præmis 71)(6), og i stigende grad også via fjernbetjening eller manipulation af bedøvede bælter (A/72/178, afsnit 51) (7), medicinske implantater og muligvis nanoteknologiske eller neuroteknologiske anordninger. (55) Cyberteknologi kan også bruges til at påføre eller bidrage til alvorlig psykisk lidelse, samtidig med at man undgår den fysiske krops ledning, mest især gennem intimidering, chikane, overvågning, offentlig skam og ærekrænkelse samt bevilling, sletning eller manipulation af oplysninger.
74. Aflevering af alvorlige trusler gennem anonyme telefonopkald har længe været en udbredt metode til ekstern at påføre frygt. Med fremkomsten af Internettet er det især blevet rapporteret, at staters sikkerhedstjenester anvender cyberteknologi, både på deres eget område og i udlandet, til systematisk overvågning af en lang række enkeltpersoner og/eller til direkte indblanding med deres uhindrede adgang til cyberteknologi. (56) Elektroniske kommunikationstjenester, sociale medieplatforme og søgemaskiner giver et ideelt miljø både for anonym levering af målrettede trusler, seksuel chikane og afpresning og til massespredning af skræmmende, ærekrænkende, nedværdigende, vildledende eller diskriminerende fortællinger.
75Enkeltpersoner eller grupper, der systematisk er målrettet mod cyberovervågning og cyberchikane, står generelt uden effektive midler til forsvar, flugt eller selvbeskyttelse og befinder sig i det mindste i denne henseende ofte i en situation med “magtesløshed”, der kan sammenlignes med fysisk forvaring. Afhængigt af omstændighederne kan gerningsmandens fysiske fravær og anonymitet endda forværre ofrets følelser af hjælpeløshed, tab af kontrol og sårbarhed, ikke ulig den stressforstærkende effekt af bind for øjnene eller hætte under fysisk tortur. På samme måde kan den generelle skam forårsaget af offentlig eksponering, ærekrænkelse og nedværdigelse være lige så traumatisk som direkte ydmygelse fra gerningsmænd i et lukket miljø. (57) Som forskellige undersøgelser af cybermobning har vist, kan chikane alene i forholdsvis begrænsede miljøer udsætte målrettede personer for ekstremt forhøjede og langvarige niveauer af angst, stress, social isolation og depression og øger risikoen for selvmord betydeligt. (58) Derfor kan meget mere systematiske, regeringsstøttede trusler og chikane leveret via cyberteknologier ikke kun medføre en situation med effektiv afmagt, men kan meget vel forårsage niveauer af angst, stress, skam og skyld svarende til “alvorlig mental lidelse”, som krævet for at finde tortur. (59)
76. Mere generelt for at sikre en passende gennemførelse af forbuddet mod tortur og dertil knyttede juridiske forpligtelser under nuværende og fremtidige omstændigheder bør dens fortolkning udvikle sig i takt med nye udfordringer og muligheder, der opstår i forbindelse med nye teknologier, ikke kun i cyberspace, men også på områder som kunstig intelligens, robotik, nanoteknologi og neuroteknologi eller farmaceutiske og biomedicinske videnskaber, herunder såkaldt “human enhancement”.
Kilder:
1) Menneskerettighedsrådet indleder en interaktiv dialog med den særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Menneskerettighedsrådet, Den 28. februar 2020
2) Det blev besluttet at forlænge mandatet for den særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf med en yderligere periode på tre år.
https://undocs.org/A/HRC/43/L.30 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25634&LangID=E
3) Professor Nils Melzer er den nuværende FN’s særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Han er professor i international lov ved University of Glasgow og siden 2016 formand for menneskerettigheder ved Genève Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, hvor han har undervist siden 2009, herunder som den schweiziske formand for international humanitær lov (2011- 2013). Siden september 2019 har han endvidere fungeret som næstformand for International Institute of Humanitarian Law i Sanremo, Italien. https://en.wikipedia.org/wiki/Nils_Melzer
4) Owen Bowcott, ‘FN advarer om stigning i ‘cybertortur’ for at omgå fysisk forbud’ (The Guardian, marts 2020) https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban
5) Cyber-Torture er en non-profit EU-koalition mod cybertortur og en task force oprettet for at skabe opmærksomhed om cybernetisk teknologi og elektronisk misbrug, såsom ulovlig dataindsamling og manipulation af mennesker via hjernen – maskine – grænseflader. Ordet “Cybertorture” er opfundet af FN’s særlige rapportør om tortur professor Nils Melzer. https://cyber-torture.com
6) “Virtual Global Taskforce er et centralt eksempel på internationalt samarbejde. Det består af 12 retshåndhævende partnere (a) og en række partnere i den private sektor, herunder Blackberry, Microsoft og PayPal, og en række børnesikringsagenturer. Taskforce hjælper med at dele efterretninger og koordinere retshåndhævelse, hvilket har resulteret i vellykkede undersøgelser. For eksempel førte “Operation Endeavour” til anholdelse af 29 personer i januar 2014 for live streaming af seksuelt misbrug af børn begået i Filippinerne efter anmodning. Et andet godt initiativ er “Operation Pin”, som har været succes med at søge at identificere dem, der forsøger at få adgang til børnepornografi. Pin er et websted, der påstås at tilbyde børnepornografi, men når en person søger adgang til materialet, overføres hans eller hendes kommunikationsoplysninger til et lokalt retshåndhævende organ.” *a) Europol, INTERPOL and law enforcement agencies from Australia, Canada, Italy, the Netherlands, New Zealand, the Republic of Korea, Switzerland, the United Arab Emirates, the United Kingdom and the United States.”
https://undocs.org/A/HRC/28/56
7) “Efter den særlige rapportørs opfattelse skal et våben anses for i sig selv at være grusomt, umenneskeligt eller nedværdigende, hvis det enten er specifikt designet eller af en art (det vil sige uden anden praktisk brug end) at: (a) anvende unødvendigt, overdreven eller på anden måde ulovlig kraft mod personer eller (b) påføre magtesløse individer smerte og lidelse. I omgivelser uden for frihedsberøvelse, der styres af det retshåndhævende paradigme, omfatter eksempler på iboende grusomme, umenneskelige eller nedværdigende våben: (a) piggede batoner eller skjolde og enhver anden form for våben eller ammunition, der er specielt designet eller af en art til unødigt at forværre sår og lidelse; (b) bedøvelsesbælter og enhver anden form for kropsbåret enhed, der er i stand til at afgive elektriske stød via fjernbetjening, da de ikke kun forårsager fysisk smerte, men også konstante følelser af ekstrem kval og ydmygelse samt ofrets fuldstændige underkastelse uanset fysisk afstand; og (c) visse unødvendigt smertefulde, skadelige eller ydmygende anordninger, der er designet til at begrænse personer i forbindelse med anholdelse, såsom tommelfinger- og fingermanchetter og -skruer.” (a) a) See European Council Regulation No. 1236/2005 and amendments. See also Omega Research Foundation and Amnesty International, “The human rights impact of less lethal weapons”, pp. 8 -9.
https://undocs.org/A/72/178
55) Al Elmondi, “Next-generation nonsurgical neurotechnology”, Defense Advanced Research Projects Agency, available at www.darpa.mil/program/next-generation-nonsurgical-neurotechnology.
https://www.darpa.mil/program/next-generation-nonsurgical-neurotechnology
56) Se Human Rights Council resolutions 32/13 og 38/7.
https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-32-13/
https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-38-7/
See, most notably, the 2013 disclosures by Edward Snowden of the global surveillance activities conducted by the United States National Security Agency and its international partners, see Ewan Macaskill and Gabriel Dance, “NSA files: decoded – what the revelations mean for you”, The Guardian, 1 November 2013. https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/1
57) Pau Pérez-Sales, “Internet and torture” (forthcoming).
https://tidsskrift.dk/torture-journal/article/view/120593/168365
58) Ann John and others, “Self-harm, suicidal behaviours, and cyberbullying in children and young people: systematic review”, Journal of Medical Internet Research, vol. 20, No. 4 (2018); https://www.jmir.org/2018/4/e129/ Rosario Ortega and others, “The emotional impact of bullying and cyberbullying on victims: a European cross-national study”, Aggressive Behavior, vol. 38, No. 5 (September/October 2012). https://www.researchgate.net/publication/236609994_The_Emotional_Impact_of_Bullying_and_Cyberbullying_on_Victims_A_European_Cross-National_Study
59) Samantha Newbery and Ali Dehghantanha, “A torture-free cyber space: a human right”, 2017. http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/43421/3/A%20Torture-Free%20Cyber%20Space%20manuscript.pdf

EU
 EØSU opfordrer EU Kommissionen til yderligere at vurdere indvirkningen af bl.a. 5G på menneskers sundhed og miljøet 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) vedtog i den 21. oktober 2021 en udtalelse, der fremhæver de potentielle risici ved den digitale infrastruktur, samt foreslår et uafhængigt europæisk organ. (1)
I udtalelsen, der er udarbejdet af Dumitru Fornea (2) og som blev vedtaget af forsamlingen på plenarmødet, tager EØSU en fast holdning og bemærker, at de sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige spørgsmål skal undersøges med inddragelse af borgerne og alle relevante aktører, selv om debatten om etablering af 5G-netværket er blevet til en kontroversiel, politisk diskussion.
Behov for et uafhængigt europæisk organ
Efter EØSU’s mening har EU brug for et uafhængigt europæisk organ med ajourførte metoder i overensstemmelse med den nuværende teknologiske kontekst og en tværfaglig tilgang for at fastlægge retningslinjer for beskyttelse af offentligheden og arbejdstagerne i tilfælde af eksponering for radiofrekvens elektromagnetisk stråling.
Elektromagnetisk forurening bør overvåges på grundlag af en streng interinstitutionel og tværfaglig videnskabelig tilgang.
Lige nu er udarbejdelsen af retningslinjerne lagt i hænderne på telebranchens private NGO ICNIRP.
Borgernes interesser skal tilgodeses
Alle radiofrekvenstransmissionsstationer og de frekvensbånd, de opererer på, bør opgøres, og disse oplysninger bør offentliggøres med henblik på en bedre territorial forvaltning og beskyttelse af borgernes interesser, hedder det. Mere præcist skal man navnlig forholde sig til de sårbare grupper, såsom børn, gravide kvinder, kronisk syge, ældre og elektrooverfølsomme personer.
Initiativ udtalelsen
De samfundsmæssige og økologiske virkninger af 5G-økosystemet:
(Fremsat af Dumitru Fornea (2) )
Formålet med udtalelsen er at (3)identificere forslag til forbedring af de lovgivningsmæssige rammer, de aftalte og omfattende retlige ordninger til regulering af dem, der vil bære det retlige ansvar for at påvirke liv eller ejendom som følge af eksponering for 5G – både med hensyn til jord- eller ruminfrastruktur – og sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af loven
reflektere over behovet for at skabe nye sikkerhedsstandarder baseret på kumulativ eksponering, som ikke kun dækker den effekt, der frigives på et givet tidspunkt, men også eksponeringsvarighed, frekvens, båndbredde, frekvensmodulation, bølgeform, pulsbredde og mere biologisk signifikante egenskaber
søge at forbedre de lokale planlægningsprocedurer ved at indføre nye, specifikke grænser for elektromagnetiske feltemissioner (EMF) afhængigt af detaljerne i det omfattede område (befolkningstæthed og trafik, arkitektur, potentiale for radiobølger, refleksion over følsomme områder osv.)
imødekomme behovet for at oplyse befolkningerne om overforbrug af teknologi og den elektromagnetiske feltforurening, der genereres af både antenner og enhver bærbar enhed, der er tilsluttet kommunikationsnettet
se på behovet for at informere borgerne, herunder lærere og læger, om sundhedsrisici (for voksne og børn) forårsaget af radiofrekvensstråling (RF) og om, hvorfor og hvordan man undgår trådløs kommunikation og basestationer, især i eller i nærheden af vuggestuer, børnehaver, skoler, hospitaler, hjem og job.
Kilder:
1) https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/5g-eesc-urges-commission-further-assess-impact-human-health-and-environment
2) Dumitru Fornea kommer fra Rumænien og har været medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg siden 1. januar 2007.
Se hans CV her: https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2021511&onlyActiveMandate=True&isMinimal=False
3) https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/societal-and-ecological-impact-5g-ecosystem-own-initiative-opinion
Mere om EU og den digitale udvikling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-og-den-digitale-udvikling/

Klima, miljø og dyrelivet
 Danmark har gennem de sidste 25 år ikke reduceret sin CO2 udledning. Udrulningen af 5G netværket gør det absolut ikke bedre 
FN-panelet IPCC’s nye rapport (1) viser, at menneskelige handlinger stadig har potentiale til at bestemme klimaets fremtid. Det står klart, at kuldioxid (CO2) er den vigtigste drivkraft bag klimaændringerne, selv om andre drivhusgasser og luftforurenende stoffer også påvirker klimaet.
“Stabilisering af klimaet vil kræve stærke, hurtige og vedvarende reduktioner i drivhusgasemissionerne og nå netto nul CO2 Emissioner. Begrænsning af andre drivhusgasser og luftforurenende stoffer, især metan, kan have fordele både for sundhed og klima,” siger Co-Chair Panmao Zhai fra IPCC Working Group I.
Danmark er tilsyneladende et af de mest energieffektive lande, når man undersøger, hvem der udleder mest og mindst CO2 per 1000 dollars økonomisk værdi.
Udviklingen i CO2 udledningen
Ser vi på udviklingen i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser ser billedet helt anderledes ud som det fremgår af illustrationen fra artiklen i Punditokraterne. (2) Det fremgår at nogle af de umiddelbart værste miljøsyndere samtidig er nogen af dem, der har ryddet mest op gennem de sidste 25 år. Danmark har gennem de sidste 25 år ikke reduceret sin udledning af CO2.
5G og CO2
Med sit engagement med bl.a. udrulningen 5G netværket bliver udledningen på ingen måde mindre. 2020 Environmentally Sustainable 5G Deployment Report viste (3), at når 5G erstatter de ældre netværk, forventes energiforbruget at stige 61 gange mellem 2020 og 2030 på grund af de nye elementer, der anvendes i 5G-netværket parret med den enorme spredning af antenner. Hertil kommer alle de enorme mængder af energislugende devices i form af Internet of Things (IoT). Udrulningen af 5G har fra starten været tænkt som et vækstpotentiale og koblet sammen med netop IoT.
Kilder:
1) https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
2) http://punditokraterne.dk/2021/09/28/emissioner-i-verden-hvordan-bedoemmer-man/
3) https://www.datacenter-forum.com/datacenter-forum/5g-will-prompt-energy-consumption-to-grow-by-staggering-160-in-10-years
Se mere her om klimakonsekvenser:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/
Om Internet of Things (IoT) se mere her:
https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/
 Påstand:
”5G er en del af den grønne omstilling.”

Fakta:
5G er hverken grøn eller bæredygtig, men derimod et energimonster.

Den såkaldte trådløse revolution med 5G netværket i front, fremmer et skyhøjt elforbrug, hertil kommer en enorm vækst i internettrafikken samt et ufatteligt forbrug af alskens trådløse såkaldt ”smarte” devices, som tilsammen vil føre energiforbruget op i uanede højder.
Konsensus om stigende energiforbrug

I telebranchen er der konsensus om, at 5G sendemasterne vil forbruge to til tre gange så meget strøm sammenlignet med 4G. (1) I 2019 udsendte GSMA, der repræsenterer 750 mobiloperatører, en rapport (2) med “opfordring til handling” i forhold til behovet for at skabe en energi effektiv infrastruktur, der skal holde trit med en stigning på op til 1.000 gange i datatrafikken samt den ledsagende massive infrastruktur.
2020 Environmentally Sustainable 5G Deployment Report viste, (3) at med 5G netværket forventes energiforbruget at stige 61 gange mellem 2020 og 2030 alene pga. af de nye elementer i antennemasterne parret med en enorm spredning af antenner.
I slutningen af 2017 regnede en forsker ved det kinesiske Huawei, sig frem til, at hele informations- og kommunikationsteknologisektoren ville forbruge en femtedel af verdens elektricitet og være ansvarlig for 5,5% af verdens CO2-emissioner i 2025. (4)
Forskningsselskabet ABI har estimeret, at 5G vil øge operatørens elektricitetsomkostninger med 350% sammenlignet med 4G. (5)
Greenwashing
Forordninger om vedvarende energi, som operatørerne anvender i årsrapporterne, giver anledning til bekymring. De er nemlig stærkt afhængige af de “oprindelsesgarantier”, som de køber fra deres energileverandører. Men certifikaterne er yderst kontroversielle, for de handles som finansielle aktiver, og har ofte ikke den ønskede effekt, der er blot tale om “greenwashing”. “Certifikater kan skifte hænder uden at tilføje eller producere ny vedvarende energi – en grøn transaktion, men ingen overgang.” udtaler Strand Consult, en dansk rådgivningsgruppe, i nyligt offentliggjort forskning. (6)
Lignende bekymringer fik den britiske regering til at starte sin egen undersøgelse. The Guardian kunne rapportere at Englands REGO-system (oprindelsesgarantier for vedvarende energi) er åbent for misbrug, med mulighed for dels at “dobbelt tælle” brugen af vedvarende energiforsyning, men også at hævde at udenlandsk vedvarende energi stammer fra England. (7)
Danmarks stigende strømforbrug
Energistyrelsen har beregnet, at datacentre i 2030 vil stå for 16,5 procent af Danmarks samlede, årlige energiforbrug. I januar 2021 opgjorde Rådgivningsvirksomheden COWI i en rapport, at elforbruget i de danske omkring 50 datacentre i 2020 var på 0,88 terawatttimer (TWh). Forbruget forventes at stige til 4,8 TWh i 2030, 8,76 TWh i 2040 og 12,70 TWh i 2050. COWI understreger, at ”fremskrivningen er behæftet med stor usikkerhed, idet datacenterbranchen er i hurtig udvikling.” ( 8 )
Danskernes datatrafik på mobilnettet stiger 40 procent om året, og den samlede datatrafik i TDC’s faste og mobile net voksede på et år frem til marts 2021 med 45 procent, skriver Berlingske.
Hertil kom, at Danmark satte europarekord i 2020 ift. indkøb af elektronik, hvor der blev købt 17,1 procent mere elektronik. (9)
Siden 2000 er verdens dataforbrug tusinddoblet. Den svenske telegigant Ericsson, som leverer mobil- og netværksudstyr til teleselskaber verden over, anslog i 2020, at omkring 76 procent af al mobiltrafik i verden i 2025 vil være film og videoklip.
”5G (vil) ikke opfylde målet om at reducere energiforbruget sammenlignet med 4G. En af grundene til det er den meget større mængde af data, som 5G skal håndtere. Det har ført til nye transmissionsteknikker, som er i stand til at give meget højere kommunikationshastigheder, men hvis energieffektivitet er tvivlsom,” udtaler Alessio Zappone, adjunkt i signaloverførsel ved University of Cassino and Southern Lazio. (10)
Er kunstig intelligens (AI) løsningen
Kunstig intelligens opfattes af mange, som det der skal komme med løsningerne. Men som forskere ved University of Massachusetts Amherst i USA for nylig påviste, betyder oplæringen af kunstig intelligens et CO2-udslip på 626.000 ton – næsten fem gange, hvad en gennemsnitlig bil udleder i hele sin levetid, eller hvad der svarer til godt 300 flyvninger mellem New York og San Francisco. ( 8 )
Med Internet of Things (IoT) stiger energiforbruget eksponentielt
Et uhæmmet 5G samt milliarder af nye devices til Internet of Things (IoT) vil få energiforbrug til at stige eksponentielt samt fremskynde klimaforandringerne. Green America’s 2020-rapport viste, (11) at mens teleindustrien har gjort fremskridt med at reducere brugen af fossile brændstoffer, vil forbruget alligevel blot fortsætte med at stige katastrofalt:70,2 millioner “small cell” mobilmaster skal installeres inden 2025. (12)
500 milliarder enheder forventes at være forbundet til Internettet inden 2030. (13)
8,9 milliarder mobiltelefonabonnementer over hele verden inden 2024. I 2. kvartal 2021 var det samlede antal mobilabonnementer omkring 8,1 mia. Med en nettotilførsel på 50 millioner abonnementer i løbet af kvartalet. (14)
60% vækst om året i produktionen af ​nye ​trådløse perifere enheder (bærbare Bluetooth-højttalere, digitale armbåndsure m.m.) samt erstatning for eksisterende udstyr som nu er i stand til at kommunikere (fjernsyn, køleskabe, kaffemaskiner, alarm- og overvågningssystemer, termostater, belysning osv.). (15)
7 gange stigning af den mobile datatrafik, forventes globalt mellem 2017 og 2022. (16)
Jevons Paradoxet
Jevons Paradoxet betyder (17), at når teknologiske fremskridt øger effektiviteten, af en given ressource, så stiger efterspørgsel og forbrug også. Slutresultatet er således et samlet øget brug af ressourcerne på trods af effektivitetsgevinster.
Alle vore digitale fodaftryk er forbundet
Hver eneste sms, videostream, Facebook opslag, Google søgning, GPS søgning, online køb og øvrige online aktiviteter engagerer et internationalt netværk af datalagringscentre, der alle forbruger enorme mængder CO2 til elektricitet. Fremstillingen af hver eneste tablet, “smart”-phone samt alle mulige andre “smart”-devices til vores “Smart Houses” som “energibesparende” Internet of Things (IoT) forbundne køleskabe eller “zero emission”-køretøjer starter med udvinding af naturressourcer, herunder kul, kobber, kvarts, coltan, cobalt, lithium, petroleumskoks og fracked naturgas. Alle er afhængige af raffinaderier, CO2-emitterende kraftværker, atomkraftværker, kemiske anlæg, stålværker, metalværker, langsomt brændende flis samt fabrikker af enhver art.
Hver eneste energislugende, giftaffald samt CO2 udledende operation afhænger af alle andre. De forbinder hinanden ved hjælp af et netværk af kraftledninger, rørledninger til naturgas, fragtskibe, fly, tog, lastbiler, skibsfart, lufthavne, jernbaner, motorveje, telekommunikationsnetværk og datalagringscentre for tilsammen at udgøre en gigantisk global superfabrik.
At blive opmærksom på alle disse ubelejlige og ubehagelige sandheder er en personlig erkendelse. Men for at mindske vores fodaftryk kræves der kollektiv handling. (18) (19)
Kilder:
1) https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
2) https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/energy-efficiency-2/
3) https://www.datacenter-forum.com/datacenter-forum/5g-will-prompt-energy-consumption-to-grow-by-staggering-160-in-10-years
4) https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/11/tsunami-of-data-could-consume-fifth-global-electricity-by-2025
5) https://www.lightreading.com/asia-pacific/china-mobile-exec-calls-for-5g-power-subsidies/d/d-id/755631
6) https://strandconsult.dk/2020-predictions-for-the-telecommunications-industry-from-strand-consult/
7) https://www.lightreading.com/services/the-greenwashing-of-telecom/a/d-id/771705
8)
a) https://www.berlingske.dk/virksomheder/presset-vokser-co2-udledning-fra-datacentre-overgaar-flybranchen-foer
b) https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/cowi_-_udviklingen_for_datacentre_og_deres_indvirkning_paa_energisystemet.pdf
9) https://www.berlingske.dk/virksomheder/rekordsalg-til-danskerne-af-fladskaerme-og-elektronik-til-hjemmet-i
10) https://www.euractiv.com/section/energy/news/ericsson-5g-could-dramatically-increase-network-energy-consumption
11) https://www.greenamerica.org/sites/default/files/2020-06/Clean%20Energy%20Calling%20Report%20-%20Green%20America%202020.pdf
12) https://www.smallcellforum.org/press-releases/market-status-apac-north-america-lead-network-densification-2021/
13) https://blogs.cisco.com/security/keeping-the-house-in-order-a-look-inside-ciscos-data-protection-program?dtid=osscdc000283
14) https://www.ericsson.com/en/mobility-report
15) https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf
16) https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/index.html
17) https://en.wikipedia.org/wiki/Jevons_paradox
18) Se mere her: www.DearGreta.com og www.ElectronicSilentSpring.com
19) Mere om Internets energiforbrug: www.ourweb.tech/campaign
Se mere om klimakonsekvenser her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/
Vil du dele opslaget på andre platforme brug linket her:
https://nejtil5g.dk/paastand-5g-er-en-del-af-den-groenne-omstilling/
De øvrige påstande finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/
 Det gigantiske strømforbrug.
Europæisk borgerinitiativ sætter fokus på det massive strømforbrug, som den digitale kommunikationsteknologi og 5G forårsager
Det europæiske borgerinitiativ, “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”, som EU registrerede den 7. oktober 2021, indeholder også et forslag om reduktion af det enorme digitale energiforbrug som bl.a. bliver konsekvensen med 5G netværket samt Internet of Things (IoT). (0)
Forslag 12: Reducer strømforbruget
Forslaget omhandler det enorme digitale energiforbrug:
“Reducer det massive strømforbrug forårsaget af digital kommunikationsteknologi, f.eks. ved at prioritere kablede løsninger og lavenergiløsninger i handlingsplanen for European Green Deal” (1)
EU’s direktiv om energieffektivitet
I henhold til direktiv 2012/27/EU (2) er energieffektivitet og behovet for afkobling af energiforbrug fra økonomisk vækst i centrum for Unionens energistrategi.
Men rigtig mange enheder overtræder direktivet:Wi-Fi-routere, fordi standard sendeeffekten er sat til maksimum, og de bruges i flere frekvensområder på samme tid: 2,4 / 5 /6 / 60GHz
Trådløse smart meters, fordi de unødigt forbruger energi ved konstant at overvåge enheder og forårsage beskidt strøm. Elektriske/telefon- og fiberkabler kan alle bruges til at overføre smartmålerdata.
Energiforbrugsprognose for informations- og kommunikationsteknologi (IKT/ICT) -enheder og -tjenester: smartphones, computere, datacentre, antenner, internet osv. Udgør i 2025 op til 20% af det globale elforbrug (3).
Desuden vil drivhusgasser fra (IKT/ICT) overstige 14% i 2040. (4)
Med 5G vil den digitale økonomis økologiske fodaftryk nå sit højdepunkt, hvilket vil forværre den globale økosociale krise uden mulighed for at kunne vende tilbage.
5G og energiforbruget

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har offentliggjort dokumentet, der hedder Secure 5G deployment– EU toolbox .(5) Punkt 4.1 siger:
“… EØSU finder det afgørende, at 5G er orienteret mod at opnå en bedre cirkulær ressourceudnyttelse og reducere det store energirelaterede CO2-fodaftryk. …”
Ifølge The Shift Project en uafhængig fransk tænketank (6): “Energiforbruget til informations- og kommunikationsteknologier (IKT/ICT) stiger med 9% hvert år. Det er muligt at begrænse denne vækst til 1,5% om året ved at gøre brug af en sober digital praksis. Den digitale overgang som den i øjeblikket er implementeret, vil bidrage mere til global opvarmning, end den hjælper med at forhindre det. Behovet for handling er derfor presserende.”
Ifølge Frédéric Bordage, en fransk ekspert i grøn it og digital soberhed, er det muligt at den digitale verdens miljømæssige fodaftryk kan forbedres ved at bruge simpel digital teknologi (7):
“Tanken om en simpel digital teknologi er at bruge robust, enkel, laveffektiv og meget udbredte digitale teknologier som 2G, SMS osv. for at imødekomme de daglige behov. De meste af den feedback, der er indsamlet i løbet af de sidste 10 år viser, at denne tilgang ikke betragtes som en regression, men i stedet er blevet godt modtaget af brugerne, og det skaber økonomisk værdi. Radikal eco-design sigter mod at koordinere brugen af lav- og højteknologiske digitale ressourcer for bedst muligt at imødekomme menneskehedens behov og samtidig reducere vores digitale fodaftryk betydeligt. For at afslutte med et enkelt eksempel er det ikke nødvendigt at have den nyeste generations smartphone tilsluttet i 4G eller 5G for at få adgang til vejrudsigter. En simpel SMS gør det muligt at sende prognosen på en 2G mobiltelefon. På den anden side kræver beregning af vejrudsigter brug af avancerede teknologier.”
Miguel Coma, ingeniør i telekommunikation og er informationsteknologisk arkitekt, argumenterer i sin artikel ‘Green 5G eller red alert?’ ( 8 ), at 5G vil ikke bidrage til en bæredygtig fremtid, som Huawei hævder i Grøn 5G: Bygning af en bæredygtig verden.
”I dag vil jeg have, at vi skal indse, hvor meget energi 5G ville forbruge: over tre gange den samlede mængde energi, som Sverige bruger til industrier, transport, elektricitet, boliger, skoler osv. tilsammen. Gøres 5G globalt vil det kræve at der bygges 36 nye generations atomreaktorer, 7800 massive havvindmøller eller tilsvarende kraftværker ved hjælp af andre energikilder.
5G ville øge CO2 -udledningen med 250 megaton (Mt CO2). Dette er syv gange Sveriges samlede CO2-emissioner, eller en fjerdedel af de emissioner, som luftfarten genererer på verdensplan (før Covid-19).
Det ville højst sandsynligt gå på kompromis med vores mål for CO2 -neutralitet og reducerede emissioner.
Huawei oplyser, at informationsteknologi (IKT/ICT) kan hjælpe med at reducere drivhusgasemissioner i andre industrier med 15% i 2020. Denne påstand er baseret på en gammel (2008) rapport (9), der undersøgte de fleste aspekter af verdensomspændende IKT/ICT. Med hensyn til bredbåndsmobilnetværk (3G, 4G, 5G) rapporterede det faktisk stigende drivhusgasemissioner og ingen potentielle CO2 -besparelser i andre sektorer.
5G antennerne skal bruge meget større batterier end 4G -antenner, hvilket kun øger det globale energiforbrug.
Fremstilling af større batterier vil øge malmudvinding og drivhusgasemissioner.
5G forventes også at flytte datatrafik fra eksisterende, kablede netværk til langt mindre effektive mobilnetværk. I betragtning af den enorme mængder energi (tre gange Sveriges fodaftryk), som 5G får brug for, hovedsageligt fra fossile brændstoffer, er Huaweis gentagne brug af udtrykket “bæredygtig”, når de beskriver 5G, i bedste fald forvirrende.”
Aarhus-konventionen
EU-borgere har ifølge Aarhus-konventionen (10) ret til at sikre, at der tages hensyn til de mest videnskabelige data, når EU vedtager politikker til beskyttelse af miljøet. Borgerne har ret til at få adgang til miljø oplysninger, til deltagelse i miljø beslutningsprocesser samt til adgang til domstolene.
EU borgerne er i forbindelse med udrulningen af 5G ikke blevet spurgt, om de vil have den allestedsnærværende trådløse digital udvikling, der tilsyneladende vil give en enorm stigning i energiforbruget samt et stigende CO2 -fodaftryk. Det er meget vigtige spørgsmål, vores politikere ikke taler om!
Juridiske argumenter for forslag

Traktaten om den Europæiske Union (TEU) (11)
– Artikel 3, stk. 3.:
”Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt.”
– Artikel 21, litra f“at bidrage til udarbejdelsen af internationale foranstaltninger med henblik på at beskytte og forbedre miljøkvaliteten og en bæredygtig forvaltning af de globale naturressourcer med det formål at sikre bæredygtig udvikling”
Konsolideret udgave af traktaten om den europæiske unions funktionsmåde (TEUF) (12)
– Artikel 4, litra i: om energi.
– Artikel 191: om forsigtighedsprincippet og miljøbeskyttelse.
– Artikel 194, litra c:
“fremme energieffektivitet og energibesparelse og udvikling af nye og vedvarende energiformer.”
Den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder (CFR) (13)
– Artikel 37: om miljøbeskyttelse:
Et højt miljøbeskyttelsesniveau og forbedring af miljøkvaliteten skal integreres i Unionens politikker og sikres i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling.”
Århus konventionen (10)
– I henhold til forslag til forordning om ændring af Aarhus -reguleringen:
“EU institutionerne er nødt til at engagere sig i offentligheden, hvis den europæiske grønne aftale skal lykkes og levere varige ændringer. Offentligheden er og bør forblive en drivkraft for overgang og bør have midlerne til aktivt at blive involveret i at udvikle og implementere nye politikker.
Kilder:
0) Borgerinitiativet:
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_da
Det fulde dokument med links og henvisninger:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/EU-borgerinitiatiet-Draft-Legal-Act-Aug.-7.-2021-accepteret-7.-oktober.pdf
1) European green deal:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
2) Directive 2012/27/EU:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
3) 20 % stigning i energi forbruget: https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast
4) GHG: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X
5) Secure 5G deployment– EU toolbox:
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/secure-5g-deployment-eu-toolbox
6) Shift project: “Shift-projektet er en fransk tænketank, der går ind for overgangen til en post-carbon økonomi. Som en non-profit organisation, der har forpligtet sig til at tjene almenvellet gennem videnskabelig objektivitet, er vi dedikerede til at informere og påvirke debatten om energiomstilling i Europa.”
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf
7) https://www.greenit.fr/environmental-footprint-of-the-digital-world/
8 ) Red Alert: https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert
9) Huawei: stigende drivhusgasemissioner og ingen potentielle CO2 -besparelser i andre sektorer: https://gesi.org/research/smart-2020-enabling-the-low-carbon-economy-in-the-information-age
10) Århus konventionen:
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/legislative_proposal_amending_aarhus_regulation.pdf
11) EU Traktaten:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0021.02/DOC_1&format=PDF
12) Konsolideret udgave af traktaten om Den europæiske Unions funktionsmåde (TEUF):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
13) Den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder (CFR):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=EN
 Datacentrene er ikke bare enorme energislugere, de forbruger også mængder af vand🤔
The conversation har i deres artikel sat focus på datacentrenes enorme vandforbrug. (1)
De store supercomputere er forsvundet, men til gengæld betyder udbredelsen af ’skyen’ og Internet of Things (IoT) (2), hvor alt helt ned til vores sokker (3) kan oprette forbindelse til internettet, flere og flere computerprocessorer (4), som skal kommunikere med datacentre rundt om i hele verden. Selv noget så simpelt som at scrolle ned på en artikel udløser en kommunikation, der i sidste ende måske skal passere gennem et fjernt datacenter.
Hele udviklingen betyder en vedvarende stigning i antal af datacentre, uoverskueligt energi- samt vandforbrug.
Datacentrene

Datacentre kan variere i størrelse fra små kabinetter til store “hyperskala” varehuse på størrelse med et stadion. Inde i dem findes de computere, kaldt servere, der understøtter den software, apps og websteder, vi bruger hver dag.
Ved udgangen af 2020 (5) var 597 hyperskala datacentre i drift (39 % i USA, 10 % i Kina, 6 % Japan), en stigning på næsten 50 % siden 2015. Amazon, Google og Microsoft står for mere end halvdelen af disse og yderligere 219 er i forskellige stadier af planlægningen. Se Figur 1.
Energisslugerne
Datacentrene tegnede sig for omkring 1 % (6) eller 2 % (7) af den globale efterspørgsel efter elektricitet i 2020. Processorkraften genererer masser af varme, som datacentre derefter skal afkøle for at forhindre skader. Mens nogle virksomheder bruger kølig luft på bjergområder ( 8 ), har Microsoft brugt det kolde vand i Skotland (9) til at eksperimentere med undervandsdatacentre, i USA bruges op til 43% af datacenters elektricitet til afkøling. (10)
Energi til vandafkøling
Energien går til kølevand, som enten sprøjtes ind i den luft, der strømmer forbi serverne, eller fordampes for at føre varme væk fra serverne. Der kræves ikke bare energi til at afkøle vandet (medmindre systemet specifikt er designet som en lukket sløjfe), men vandet går tabt, når det fordamper.
I et relativt lille 1 megawatt datacenter (der bruger elektricitet nok til at drive 1.000 huse) ville disse traditionelle køletyper bruge 26 millioner liter vand om året. (11)
Vand, der bruges direkte til køling, er det, de fleste datacentraloperatører fokuserer på, men den største kilde til vandforbrug er faktisk elproduktion. (12) Dette kommer af, hvordan vand opvarmes for at generere damp, som drejer en turbine og genererer elektricitet. Fossile brændstoffer og atomkraft forbruger alle vand på denne måde, og selv vandkraft involverer noget vandtab fra reservoirer.
Omstillingen til vedvarende energi
Omstillingen til vedvarende energi er derfor vigtig for at reducere både vand- og CO2-fodaftryk. Inden 2030 kan vind- og solenergi reducere vandudtag (13) i forbindelse med elproduktion med 50 % i Storbritannien, 25 % i USA, Tyskland og Australien og 10 % i Indien.
Mere end den daglige vandanbefaling?
Datacentrets vandbehov er mere kompliceret end CO2-fodaftrykket. At nå nul kulstof udledning er et rimeligt mål, men nul-vand er ikke nødvendigvis det rigtige valg. Forbrugsmål har brug for mere kontekst.
Nogle datacentre er i regioner med rigeligt vand, let tilgængelige uden at konkurrere med andre potentielle brugere. Andre kan dog bygges i områder med tørke med nedværdigende infrastruktur.
Regional vandbelastning skal tages i betragtning for hvert datacenter, ikke kun i forhold til det vand, der bruges til afkøling på stedet, men også knyttet til de kraftværker, der genererer den strøm, der driver centret.
For eksempel viste en nylig amerikansk undersøgelse, at det vestlige USA (14) har mere vandstress i forhold til det østlige USA, og at elektricitet produceret i sydvest er mere vandintensiv på grund af brugen af mere vandkraft. På trods af dette har vest og sydvest flere datacentre. Se figur 2.
Voksende modstand mod datacentrene
Modstanden begynder at vokse, selvom nye projekter bliver godkendt. USA har set lokalsamfund protestere mod nye datacentre, (15) hvilket kan være grunden til, at Google tidligere (16) har betragtet sit forbrug af vand for at være en forretningshemmelighed. Lignende bekymringer førte til et midlertidigt forbud mod nye datacentre i Holland, hvor Provinsen Noord-Holland står over for mangel på drikkevand, hvis ekspansionen af datacenter ekspansion fortsætter i området. (17) Frankrig (18) er ligeledes i gang med at vedtage nye love, der stiller krav om større gennemsigtighed.
Vi giver ikke vand nok værdi
Virksomheder prissætter ikke vandrisikoen i deres beregninger, når de vælger lokationer til datacentre. En lavere pris betyder ikke nødvendigvis lavere risiko. Da Microsoft vurderede sit vandaftryk på et datacenter i San Antonio, Texas, fandt det ud af, at de sande vandomkostninger var 11 gange mere, end de betalte. (19)
Dette svarer til CO2-fodaftryk. Vi undervurderer eller ignorerer nedbringelsesomkostninger forbundet med drivhusemissioner, og virkningerne er næppe marginale. Kuldioxid og vand hænger uløseligt sammen, og klimaændringer understreger allerede tørke-udsatte områder rundt om i verden. (20)
Gennemsigtighed
Det første skridt er gennemsigtighed. Nogle virksomheder som Microsoft (21) og Facebook (22) udgiver allerede aggregerede vanddata, men andre skal gøre det samme. Hver operatør skal offentliggøre deres vandeffektivitetsplan og sikkerhedskopiere den med de relevante regionale tal.
De fleste datacenterejere har forstået budskabet om at reducere deres CO2 aftryk samt overgangen til vedvarende energi. Vi ser jævnligt nye projekter annonceret med netto-nul kulstofmål. Nu skal der gøres noget tilsvarende med vand.
Kilder:

1) Artiklen fra den 19. oktober 2021 er skrevet af Masaō Ashtine, Postdoc Researcher in Local Energy Systems, University of Oxford og David Mytton, Researcher, Centre for Environmental Policy, Imperial College London.
https://theconversation.com/we-are-ignoring-the-true-cost-of-water-guzzling-data-centres-167750
2) https://www.techerati.com/features-hub/opinions/the-next-decade-of-the-data-centre/
3) https://www.nature.com/articles/s41528-020-00092-7
4) https://www.cnbc.com/2021/03/09/data-center-real-estate-reits-after-covid.html
5) https://www.srgresearch.com/articles/microsoft-amazon-and-google-account-for-over-half-of-todays-600-hyperscale-data-centers
6) https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba3758
7) https://www.researchgate.net/publication/341431606_Data_centers_2018_Efficiency_gains_are_not_enough_Data_center_energy_consumption_continues_to_rise_significantly_-_Cloud_computing_boosts_growth?channel=doi&linkId=5ebfe0aea6fdcc90d67a47fc&showFulltext=true
8) https://www.datacenterdynamics.com/en/news/naver-plans-cloud-ring-second-korean-data-center/
9) https://news.microsoft.com/innovation-stories/project-natick-underwater-datacenter/
10) https://www.agci.org/sites/default/files/files%2Bqs/2020%20Q1%20Research%20Review_Masanet_Data%20Centers.pdf
11) https://journal.uptimeinstitute.com/dont-ignore-water-consumption/
12) https://www.osti.gov/biblio/1372902/
13) https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_Water_Energy_Food_Nexus_2015.pdf
14) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abfba1
15) https://www.nbcnews.com/tech/internet/drought-stricken-communities-push-back-against-data-centers-n1271344
16) https://www.bloomberg.com/news/features/2020-04-01/how-much-water-do-google-data-centers-use-billions-of-gallons
17) https://www.datacenterdynamics.com/en/news/hollands-kroon-facing-drinking-water-shortage-if-new-data-centers-are-built/
18) http://www.senat.fr/leg/ppl20-680.html
19) https://www.ecolab.com/-/media/Widen/Nalco-Water/Water/R-2009_Water_Scarcity_Could_Put_Your_Data_Center_at_Risk_pdf.pdf
20) https://yaleclimateconnections.org/2021/08/climate-change-and-droughts-whats-the-connection/
21) https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/reports-hub
22) https://sustainability.fb.com/water/
 Kan vores brug af elektromagnetisk teknologi påvirke vejrsystemerne 
At der er en sammenhæng mellem menneskelig brug af elektromagnetisk teknologi og vejrsystemernes indflydelse på jorden har været en hypotese, der først blev fremsat i 70’erne. Hvor langt er forskningen i dette spørgsmål? Det har Else Nordhagen (1) sat sig for at undersøge. (2)
En hypotese med dokumentationen i orden
De fleste brikker som er nødvendige til at underbygge eller ’bevise’(såkaldt “bevis”) denne hypotese eksisterer i form af mange tunge videnskabelige artikler, som også findes i mere populære udgaver på NASA, Wikipedia og andre steder.
Der mangler dog en enkel brik, som den videnskabelige litteratur skitserer, men hvor den afgørende forskning endnu ikke er udført. Derfor må vi fortsat kalde det en hypotese, skriver Nordhagen.
Hvad vi ved om virkningerne af solstorme på vejr systemerne på jorden (se Figur 1)Solen kaster elektromagnetiske partikler ud, solstorme, som ændrer de elektriske forhold i atmosfæren – og skaber “Bremsstrahlung” eller “Bløde røntgenstråler”.
Det får elektroner til at “regne” ned i atmosfæren – betegnelsen for dette er EEP “Energetic Electron Precipitation”. «Precipitation» oversættes med udfældning, men bruges også om nedbør. I en populær repræsentation som denne er dette lettere at forstå, hvis man kalder det “elektronregn”, altså “elektroner, der regner ned fra ionosfæren”.
Elektronregnen reagerer med atomer og molekyler og skaber reaktive molekyler kaldet NOx og HOx. Det er forbindelser med et eller to oxygenatomer (Ox) og et nitrogen 👎 eller hydrogenatom (H).
De reaktive molekyler reagerer med ozonet (O3 – molekyle med tre iltatomer), så de forsvinder, og vi får i stedet almindeligt ilt (O2 – to iltatomer).
Ozon fanger nogle af varmestrålerne fra solen, hvilket betyder, at varmen forbliver i atmosfæren og ikke falder længere ned. Når ozon forsvinder, trænger varmestrålerne længere ned og opvarmer jordoverfladen og de gasser, der er tættere på jordoverfladen, hvilket giver en varmere jordoverflade.
Det giver samtidig køligere områder længere oppe i atmosfæren, hvor varmestrålerne passerer uhindret, da de ikke rammer ozonen. Der er således større temperaturforskelle mellem jorden og atmosfæren, hvilket giver øget cirkulation i atmosfæren, som igen påvirker vind- og nedbørssystemerne på jorden. Typisk giver det stærkere vind.
Det er så anerkendt at FN’s klimapanel IPCC (3) vil ta det med i sin klimamodel, som skal være færdig i 2022.
Antallet af solstorme som solen udsender varierer.
Solstorme stammer fra eksplosioner på solen, som vi ser som “solpletter”. Antallet af solpletter viser sig at komme i cyklusser, ca. med 11 års mellemrum sendes der mange solstorme ud i universet, hvoraf nogle rammer jorden. Mange har fundet sammenhæng mellem jordens temperatur og mængden af solstorme. Se figur 2. En central artikel om disse variationer er fra 2014, med titlen «Missing driver in the Sun–Earth connection from energetic electron precipitation impacts mesospheric ozone». (4)
Det vi ved om elektronregn skabt af menneskers brug af elektromagnetisk teknologi
Betegnelsen for den menneskeskabte elektroregn er TIPER: Transmitter-Induced Precipitation of Electron Radiation. Se figur 3. Illustrationen fra Stanford-universitetet, Stanford VLF (Very Low Frequency) Group, forklarer hvordan store radiosendere (5) kan forårsage elektronregn (EEP). Gruppens arbejde viser at senderne påvirker de elektromagnetiske forhold på samme måde som solstorme, som dermed fører til elektronregn (EEP). (6)
Stanford VLF -gruppen er bekymret over, om EEP fra VLF-radiosendere kan beskadige satellitter på samme måde som solstorme kan, og kalder denne type EEP “Killer Electrons”. De har ikke undersøgt andre effekter af en sådan EEP, f.eks. virkninger på klimaet eller temperaturstigninger på jorden.
Der er foretaget en række målinger af de elektromagnetiske forhold i atmosfæren ved hjælp af forskellige satellitter. Navnlig satellitten, DEMETER, der blev lanceret i 2004, har givet og giver fortsat ny indsigt. (7)
VLF-sendere anvendes bl.a. til at eksperimentere, hvordan man påvirker de elektromagnetiske forhold i atmosfæren: Forbedre forholdene for egne sendere – eller ødelægge andre, samt for at beskytte menneskelige installationer mod negativ indflydelse fra solstorme, for at forhindre at elektriske højspændingssystemer, slås ud af kraftige solstorme. Se for eksempel «Radiation Belt Remidiation» ( 8 ) En anden artikel rapporterer om elektromagnetiske forstyrrelser i atmosfæren fra højspændingsledninger. (9)
Der findes også rapporter om interferens fra andre typer elektromagnetiske installationer, som radarsystemer og andre typer radiosendere. Der findes artikler om, hvordan Van Allan -bælterne (elektromagnetisk aktive områder rundt om jorden) er stærkt påvirket af den menneskelig brug af radiosignaler. Van Allan -bælterne blev først opdaget i 1960’erne, længe efter at elektromagnetisk teknologi blev introduceret over hele kloden. Det menes, at nutidens Van Allan -bælter er stærkt påvirket af vores aktivitet, men ingen ved, hvordan de oprindeligt var, dvs. før vi startede med vores omfattende brug af elektricitet. (10)
Konklusionen på den eksisterender viden er, at vores brug af elektromagnetisme skaber elektronregn.
Den manglende brik: fra menneskeskabt elektronregn til reduceret ozon. Den manglende brik fås ved følgende ræsonnement:Vi ved at solstorme skaber elektronregn, der reducerer ozon og som påvirker vejrsystemerne. Det kaldes EEP-NOx.
Vi ved at menneskers brug af elektromagnetisk teknologi skaber elektronregn, kaldt TIPER for «Transmitter-Induced Precipitation of Electron Radiation».
Den nødvendige manglende brik, er beviset for at den menneskeskabte elektronregn også påvirker ozon på samme måde som elektronregn fra solstorme – TIPER-NOx.
De mange brikker findes i forskellige videnskabelige artikler, men ingen har skrevet den afgørende videnskabelige artikel om TIPER-NOx. Så længe man blot har dannet hypotesen som et biprodukt af anden forskning, ved man strengt taget ikke om indikationerne på TIPER-NOx faktisk stemmer. Og man kan heller ikke sige i hvor meget det eventuelt påvirker ozon-koncentrationen og dermed vejr systemet.
Når der er tvivl om TIPER-NOx skyldes det, at der er stor variation i elektronregnen, da elektronerne kan have forskellig energi. Elektronregn kan ligeledes forekomme forskellige steder i atmosfæren, hvilket betyder, at de elektromagnetiske og kemiske forhold kan variere ret meget. Der er bl.a. også svært at skelne elektronregn fra solstorme og fra TIPS.
Hvad nu hvis… en potentiel bombe
Solid videnskabelig demonstration af, at den menneskeskabte elektromagnetiske stråling reducerer ozon, vil være en potentiel bombe såfremt magtfulde miljøer indenfor industri og forsvar må begrænse eller stoppe deres aktivitet.
Hvad vil der ske, hvis der kommer et krav om at lukke de sendere med det største potentiale for skader? De store VLF -sendere er strategiske militære installationer, som er helt nødvendige for at kunne kommunikere med ubådene over hele kloden.
Hvad hvis Elon Musk, Amazon Bezos eller Google skal stoppe deres visionære planer for 5G over hele kloden?
Hvad hvis højspændingsnettet skal isoleres, så det ikke stråler udad eller lægges under jorden for ikke at påvirke vejrsystemerne?
Den elektroniske udvikling og temperaturændringer
Den svenske miljørådgiveren Solveig Silverin har med udgangspunkt i temperaturændringerne rapporteret af det svenske meteorologiske institut og fastsat tidspunkter for, hvornår forskellige elektromagnetiske teknologier blev brugt. Se figur 4.
Datoer for radio og radarsignaler:
1889: Elektrisk strøm installeret i Det hvide hus, USA
1900-tallet: udbygning af højspændingsledningsnettet
1920: Radiosendinger
1940: Radarsystemer
1950: TV
1960: Satellitter for radio og TV
1980: NMT mobiltelefon
1990: HAARP – kraftig, global, langbølget (VLF) radio, og derefter mange andre VLF-sendere
1995: GSM og meget mere af alt det andet
2019: 5G-satellitter i ionosfæren – som sikkert er tænkt uden at nogen tænkte på at det måske kan føre til elektronregn og ozon-reduktion
Især den store stigning i løbet af de sidste 10 år har været vanskelig for IPCC at forklare, men kan det være bidraget fra VLF -sendere? Indtil videre er dette bare en usikker hypotese!
Kilder:

1) Else Nordhagen, Dr. Scient. og fhv. forsker i Telenor. Medforfatter til bl.a. «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» samt en del artikler om EMF.
Se mere her: https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/
2) https://einarflydal.com/2021/02/26/kan-var-bruk-av-elektromagnetisk-teknologi-pavirke-vaersystemene/
3) FN’s klimapanel hedder på engelsk IPCC, som står for Intergovernmental Panel on Climate Change. Det blev oprettet i 1988 som opfølgning på Brundtlandrapporten “Vores fælles fremtid”. https://www.ipcc.ch/
4) https://www.nature.com/articles/ncomms6197
5)
a) https://vlfstanford.ku.edu.tr/research_topic_inlin/introduction-vlf/
b) https://en.wikipedia.org/wiki/Very_low_frequency 6) https://vlf.stanford.edu/research/transmitter-induced-precipitation-radiation-belt-electrons
Se også:
https://pdfs.semanticscholar.org/9a1a/5610328b19fdfd9a16a3f3645460cbe279d4.pdf
7) http://www.ursi.org/proceedings/procAT18/papers/URSI2018MelindaNagy.pdf
8 ) https://www.science.org/content/article/us-tests-ways-sweep-space-clean-radiation-after-nuclear-attack
9) “Electric field of the power terrestrial sources observed by microsatellite Chibis‐M in the Earth’s ionosphere in frequency range 1–60 Hz”:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2015GL064595
10) https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Allen_radiation_belt
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/
 Manglen på silicium, på grund af produktionsnedskæringer i Kina, har sendt priserne i vejret med 300% på mindre end to måneder 
Produktionsnedskæringen i Kina, som er verdens største siliciumproducent, er et resultat af Kinas bestræbelserne på at reducere strømforbruget. Bl.a. har udrulningen af 5G givet store energiproblemer i Kina. (1)
Silicium bruges bla. til at skabe halvlederkomponenter som solceller, transistorer og integrerede kredsløb til brug i computere og anden elektronik. I metalindustrien anvendes silicium i legeringer og som et reducerende element. Bilindustrien bruger blandt andet silicium i legering med aluminium. (2)
Det komplekse energi spørgsmål
Krisen på siliciummarkedet illustrerer, at energispørgsmålet er langt mere komplekst end det, der fremgår af de politiske debatter og programmer. Der tales om “vedvarende energi” og “grøn omstilling”, og det forventes, at “vind” og “sol” vil løse alle energiproblemer “inden 2050”. Men der tales ikke om, at solceller skal produceres, en produktion der er meget energiintensiv. For selv om 28% af jordskorpen består af silicium, skal den forarbejdes for at levere brugbar industriel silicium. Det kræver meget energi. Og politikerne, har ikke været i stand til at præsentere energikontoen for al den “miljøvenlige” energi, de lover os. (3)
Kilder:
1) Udvalgte 5G-basestationer i Kina slukkes nu hver dag fra 21:00 til næste dag 9:00 for at reducere energiforbruget og ikke mindst elregningen:
https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them
2) https://no.wikipedia.org/wiki/Silisium#Anvendelse 3) https://steigan.no/2021/10/enda-et-ravaresjokk-prisen-pa-silisium-300-i-vaeret/
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/Den femte trussel mod den amerikanske humlebi – elektromagnetisk stråling 
United States Fish and Wildlife Service (FWS) offentliggjorde den 29. september 2021 at den amerikanske humlebi bør udnævnes som en truet eller uddøende art og at man vil foretage en etårig gennemgang. FWS er den myndighed som i USA har ansvaret for blandt andet miljøbeskyttelse og bevaringen af landets artsrigdom. (1)
Tidligere den mest almindelige humlebi i USA
Indtil 2002 var den amerikanske humlebi den mest almindelige humlebi i USA. Den forekom i alle stater undtagen Alaska, Hawaii og Washington, men i de sidste 20 år er antallet faldet på landsplan med næsten 90%. Den er helt forsvundet fra Connecticut, Idaho, Maine, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, North Dakota, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Wisconsin og Wyoming, og er næsten forsvundet fra New York, Michigan, Pennsylvania og West Virginia.
De 4 trusler plus en femte
Fish and Wildlife Service påpeger fire trusler mod eksistensen af den amerikanske humlebi: ødelæggelse af levesteder, tab af genetisk mangfoldighed, klimaændringer og konkurrence fra ikke hjemmehørende. Men agenturet kan ikke forklare, hvorfor disse trusler skulle få den tidligere så udbredte art til pludselig i 2002 at begyndte at forsvinde i hele USA. Det kan strålingen fra mobilmaster derimod forklare. For 2002 er året, hvor 3G teknologien blev introduceret i USA, og hvor mobiltelefonen blev til en computer og hvor mobilmasten blev tilsluttet Internettet. Det var året hvor antallet af mobilmaster samt brugere af mobiltelefoner begyndte at stige voldsomt.
Arthur Firstenberg (2) indsendte nedenstående indlæg (3) om en femte trussel mod den amerikanske humlebi: radiofrekvent (RF) stråling.
RF -stråling er en trussel mod både honningbier og humlebier og er en større og mere presserende trussel mod den amerikanske humlebi end nogen af de fire trusler, som tjenesten har angivet. Det forurenende stof har været ansvarlig for reduktionen af både indenlandske og vilde bipopulationer i mere end et århundrede. Truslen mod bier er intensiveret siden begyndelsen af den trådløse revolution i 1996 med opførelsen af hundredtusinder af mobiltårne og antenner i alle områder i USA, herunder landbrugsjord, skov, parkområder og naturreservater. Det er blevet en nødsituation inden for de sidste to år med den nationale udrulning af 5G teknologi, der multiplicerer tætheden af antenner ti gange eller mere, samt øger frekvensen, båndbredden og den effektive udstrålede effekt fra hver antenne. Mobilmaster udsætter allerede hele verden for niveauer af RF -stråling, der er op til ti millioner gange stærkere end den naturlige stråling, der kommer fra solen og stjernerne.
Handlingsmekanismer

RF -stråling er en form for elektromagnetisk energi, der bruges til kommunikation. Det udsendes af radio- og tv -tårne, radarstationer, mobilmaster, mobiltelefoner samt alle de andre trådløse enheder, der formerer sig i nutidens verden. Det forstyrrer navigation, kommunikation og stofskifte hos bier. Det er effekten på stofskiftet, der dræber bier hurtigst og driver dem til udryddelse.
Metabolisme

Elektroniske enheder og systemer, der fremstilles i dag, skal hærdes mod elektromagnetisk interferens (EMI) fra RF -stråling, der i dag kommer fra mange forskellige kilder. En levende organisme er også af elektronisk karakter og er også underlagt EMI. Livet udviklede sig imidlertid i det virtuelle fravær af RF -stråling og er ikke hærdet mod det. Denne stråling påvirker biologien på mange måder, men mest kritisk for bier er interferensen med elektrontransporten i mitokondrier i cellerne. Elektrontransportkæden er det sted, hvor det sidste, energiproducerende trin i stofskiftet finder sted. Det er her, elektroner, der genereres ved metabolisme af det sukker, fedt og proteiner, som vi spiser, overføres til den ilt, vi indånder, hvilket resulterer i dannelse af ATP. Interferens med stofskiftet påvirker bier mere end andre skabninger, fordi bier har en meget høj metabolisk hastighed. Det fratager dem energi ved at udsulte dem for ilt.
At det faktisk sker, blev bevist i 2011. N. Kumar, S. Sangwan og P. Badotra, “Eksponering for stråling fra mobiltelefoner producerer biokemiske ændringer i honningbier.” Toxicology International 181 (a): 70-72 (2011). Forskerne udsatte bier for en almindelig mobiltelefon og tog stikprøver af deres hæmolymfe. Efter 10 minutters eksponering fra en mobiltelefon steg koncentrationen af de samlede kulhydrater i deres hæmolymfe fra 1,29 til 1,5 mg/ml. Efter 20 minutter steg den til 1,73 mg/ml. Glukoseindholdet steg fra 0,218 til 0,231 til 0,277 mg/ml. De samlede lipider steg fra 2,06 til 3,03 til 4,50 mg/ml. Kolesterol steg fra 0,230 til 1,381 til 2,565 mg/ml. Total protein steg fra 0,475 til 0,525 til 0,825 mg/ml. Med andre ord, efter kun ti minutters eksponering fra en mobiltelefon blev metabolisme af sukker, fedt og proteiner stærkt hæmmet.
Hvis bier ikke kan metabolisere deres mad, kan de ikke flyve, og de vil kravle rundt på jorden og dø.
Videnskaben

Den hurtigste måde at ødelægge en bikube på, er, ifølge forskerne, at placere en trådløs mobiltelefon inde i den.
I 2009 placerede vicepræsident Sharma og N Kumar to mobiltelefoner – en i samtaletilstand og en i lyttefunktion for at opretholde forbindelsen – i to af fire bistader. De tændte dem kl. 11:00 om morgenen i 15 minutter og igen kl. 15:00 om eftermiddagen i 15 minutter. Det gjorde de to gange om ugen mellem februar og april. Så snart telefonerne blev tændt, blev bierne stille og rolige. I løbet af tre måneder fløj færre og færre bier ind og ud af de to bistader. Antallet af æg, der blev lagt af dronningen, faldt fra 546 til 145 om dagen. Området med yngel faldt fra 2.866 til 760 kvadratcentimeter. Honningområdet faldt fra 3.200 til 400 kvadratcentimeter. “Ved afslutningen af forsøget var der hverken honning eller pollen eller yngel eller bier i kolonien, hvilket resulterede i fuldstændigt tab af kolonien,” skrev forfatterne.
Året efter udførte Kumar det ovenfor beskrevne eksperiment, hvor hun demonstrerede, at elektromagnetiske felter fra en mobiltelefon forstyrrer cellulær metabolisme hos bier og får dem til at blive ilt -hungrende.
Daniel Favre, på Apiary School i byen Lausanne, Schweiz, observerede, at bier udsat for en mobiltelefon først ville blive stille og rolige, men inden for 30 minutter ville de begynde at producere høje, højfrekvente lyde som arbejderbiernes rør signaler, signaler der normalt produceres af bier, når de forbereder sig på at sværme.
Sainudeen Pattazhy, professor ved Sree Narayana College, placerede en mobiltelefon inde i hver af seks bikuber og tændte telefonen i bare ti minutter, en gang om dagen i ti dage. Mens telefonen var tændt, blev bierne stille. Æggelægningshastigheden for dronningen faldt fra 355 til 100 om dagen. Efter ti dage var der ingen bier tilbage i nogen af bistaderne.
Den tyske biolog Ulrich Warnke har udgivet et hæfte med titlen: Bees, Birds and Mankind: Destroying Nature by ‘Electrosmog’, hvor han gennemgår videnskaben om virkningerne af elektromagnetisk forurening på orientering, navigation og kommunikation hos fugle og hos bier. “Dyr, der er afhængige af de naturlige elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter for deres orientering og navigation gennem jordens atmosfære, bliver forvirrede af de meget stærkere og konstant skiftende kunstige felter, der er skabt af teknologi, og undlader at navigere tilbage til deres hjemmemiljøer.”
Russiske forskere EK Eskov og AM Sapozhnikov fandt i 1975, at bier genererer elektromagnetiske signaler med en modulationsfrekvens mellem 180 og 250 Hz, når de udfører deres rystedans, og at sultne bier reagerer på frekvenserne ved at holde deres antenner oprejst.
Historien
Bier begyndte at forsvinde ved begyndelsen af radiotiden. På den lille ø, der lå ud for Englands sydkyst, hvor Guglielmo Marconi sendte verdens første langdistance radiotransmission i 1901, begyndte honningbierne at forsvinde. I 1906 var øen, der dengang var vært for den største tæthed af radiotransmissioner i verden, næsten tom for bier. Tusinder, som ikke var i stand til at flyve, blev fundet kravlende og døende på jorden uden for deres nældefeber. Sunde bier importeret fra fastlandet begyndte at dø inden for en uge efter ankomsten. I de følgende årtier spredte Isle of Wight -sygdommen sig sammen med radioudsendelser til resten af Storbritannien og til Italien, Frankrig, Schweiz, Tyskland, Brasilien, Australien, Canada, Sydafrika og USA. I 1960’erne og 1970’erne ændredes navnet til “forsvindingssygdommen.” Det blev presserende i 1996, da mobilmasterne begyndte at blive rejst i hele USA og blev en verdensomspændende nødsituation i 2006, på det tidspunkt blev det omdøbt til “kolonikollapsforstyrrelse“. I dag er ikke kun tamme bier, men også alle vilde bier i fare for at uddø.
I vinteren 1995-1996 mistede biavlere 45 procent af deres bistader i Kentucky, 60 procent i Michigan og 80 procent i Maine. I 1997 var 90 procent af alle vildtlevende honningbikolonier forsvundet på landsplan.
Europas første UMTS-netværk, nu er kendt som “3G” teknologien, udvidede i høj grad netværket af mobilmaster og forbandt dem til internettet, hvilket muliggjorde driften af smartphones, som blev taget i brug i efteråret 2002, lige før den katastrofale vinter, hvor mange af Europas honningbier forsvandt.
Ferdinand Ruzicka, en medicinsk fysiker og biavler i Østrig, skrev en artikel i Bienenwelt (“Bee World”) om dette problem i 2003 og offentliggjorde en undersøgelsesformular i Bienenvater (“Biavler”), hvor han bad om at blive kontaktet af biavlere med mobilmaster i nærheden af deres bistader. Ruzickas kolonier var faldet sammen, efter at der dukkede telekommunikationsantenner op på en mark nær hans bistader. Størstedelen af Bienenvater læserne, som udfyldte hans formular, observerede på samme måde, at deres bier pludselig blev aggressive, da antennerne dukkede op, at de var begyndt at sværme, og at deres sunde kolonier var forsvundet uden anden grund.
I 2003 offentliggjorde den svenske biavler Börje Svensson en artikel med titlen “Stille forår i Nordeuropa?”
I løbet af vinteren 2006-2007, hvor forsvindingssygdommen blev omdøbt til “kolonikollapsforstyrrelse”, undersøgte et team af forskere tretten store bigårde ejet af elleve forskellige kommercielle biavlere i Florida og Californien og kunne ikke finde nogen specifik ernæringsmæssig, giftig eller infektiøs faktor, der differentierede bier eller kolonier med og uden kolonikollapsforstyrrelse. Trakealmider var mere end tre gange så udbredt i de sunde kolonier som i de decimerede kolonier. Den angiveligt ødelæggende Varroa -mide var ikke mere udbredt i kollapsede eller kollapsende kolonier. Den eneste specifikke observation, de var i stand til at gøre, var, at kolonikollapsforstyrrelse var stedsspecifik, og at kolonier med denne lidelse havde en tendens til at klynge sig sammen. Kolonierne på disse steder døde ikke kun, men havde en tendens til at blive efterladt alene, selv af parasitterne, der normalt angriber døde honningbikolonier.
Samtidig med honningbiers forsvinden forsvandt humlebierne også. Franklin humlebien, der tidligere var udbredt i det sydvestlige Oregon, er ikke set siden omkring 2005. Indtil midten af 1990’erne var den vestlige humlebi udbredt i skove, marker og byområder i hele det vestlige Nordamerika, fra New Mexico til Saskatchewan til Alaska. Den er forsvundet bortset fra små lommer i Colorado Rockies. Den rustne-lappede humlebi er ikke set i New York State siden 2004. Da den var almindelig i 26 stater og to canadiske provinser, nu er bien forsvundet fra det østlige USA og Canada og er faldet drastisk i det amerikanske midtvest.
Og FWS’s 90-dages fund rapporterer, at den amerikanske humlebi, der førhen var den mest almindelige art af humlebier i USA, er helt forsvundet fra 12 stater og er i alvorlig tilbagegang i de 35 stater, hvor den stadig findes. Andragendet fra Center for Biologisk Mangfoldighed rapporterer, at denne art kun findes på 11% af dens tidligere levesteder, og at dens hurtige tilbagegang blot begyndte for 20 år siden, i 2002.
Konklusion
Tjenesten har ikke givet nogen grund til, at nogen af de fire trusler mod denne art, der hidtil er blevet identificeret – ødelæggelse af levesteder, tab af genetisk mangfoldighed, klimaændringer og konkurrence fra ikke hjemmehørende honningbier, pludselig skulle have forårsaget at den amerikanske humlebi population styrtdykker efter 2002. RF -stråling kan give den grund. 3G mobilmaster og smartphones blev introduceret det år i USA såvel som i Europa. Den 28. januar 2002 lancerede Verizon 3G service i Utah; i en korridor fra Norfolk, Virginia til Portland, Maine; og i San Francisco/Silicon Valley området. Sprint lancerede et landsdækkende 3G netværk den 8. august 2002.
Den amerikanske humlebi bør opføres som en truet art. Denne betegnelse bør forekomme så hurtigt som muligt. Og FWS bør undersøge den presserende trussel mod denne art fra RF -stråling, ud over de trusler, den har angivet i sin anmeldelse med statusgennemgang.
Kilder:

1) https://www.independent.co.uk/climate-change/news/american-bumblebee-population-plummets-b1929404.html
2) Arthur Firstenberg (f. 1950) fra USA er forsker og journalist. Han studerede matematik og derefter medicin, men afbrud medicinstudiet efter en røntgenoverdosis. Firstenberg har arbejdet i 36 år som forsker, konsulent og foredragsholder om helse- og miljøvirkninger af elektromagnetisk stråling samt praktiseret som terapeut.
3) https://www.cellphonetaskforce.org/submission-to-fish-and-wildlife-service-on-the-american-bumble-bee/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
 Virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetisk forurening på hvirvelløse dyr, herunder bestøvere såsom honningbier: Hvad vi ved, hvad vi ikke ved, og hvad har vi behov for at vide🤔
Artikel af Margaret Friesen, Independent Researcher, Winnipeg, MB og Magda Havas, (1) Trent School of the Environment, Trent University, i kompendiet fra ‘Working Landscapes. Proceedings of the 12. Prairie Conservation and Endangered Species Conference, den 19. til 21. februar 2019, Winnipeg, Manitoba. Siderne 127-138. Udgivet 2020.
Abstrakt
Hvirvelløse dyr, herunder bestøvere som honningbier, kan påvirkes negativt af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling (EMR). Kilder, der bidrager til fælles EMR eksponeringer på miljøet, omfatter antenner (mobiltelefon, broadcast og radar), kommunikationssatellitter og elledninger. Der er rapporteret om negative biokemiske ændringer og desorientering for honningbier og andre hvirvelløse dyr. Feltstudier har rapporteret en overflod af ændringer samt sammensætning af “centrale bestøvningsgrupper” (vilde bier, svævefluer, bi-fluer, biller og hvepse), der er blevet tilskrevet emissioner fra mobilmaster. Artiklen ser nærmere på de biologiske virkninger af EMR på invertebrater rapporteret i den videnskabelige litteratur og et generelt kig på beviser fra undersøgelser af planter, fugle, mennesker og andre dyr (husdyr, laboratorier, vilde). Vi diskuterer mulige konsekvenser af overdreven elektromagnetisk forurening på økosystemer og identificerer huller i viden, og hvad vi har brug for at vide, før der tilføjes mere elektromagnetisk forurening til miljøet, især i form af 5G.
Introduktion
Hvirvelløse dyr (dyr uden rygrad) er hovedkomponenter i de fleste økosystemer. Insekter er nøglen til integriteten af ​​mange økosystemer og har flere roller, herunder som bestøvere. Honningbier spiller en rolle ved bestøvning afafgrøder såvel som af vilde planter og bruges ofte som bioindikator og som en “model” for at undersøge miljøproblemer. Det globale fald i antallet af bestøvere udgør en alvorlig bekymring, og der gøres en stor indsats for at identificere årsagerne (Potts et al. 2010; Sánchez-Bayo og Wyckhuys 2019). En faktor, der ikke er almindeligt overvejet, er den mulige rolle, som antropogen elektromagnetisk stråling (EMR) spiller.
Elektromagnetiske felter (EMF’er) er usynlige elektriske og magnetiske kraftfelter. Alle levende organismer har udviklet sig sammen med Jordens naturlige EMF’er og er afhængige af dem for at overleve.
De naturlige kilder omfatter Jordens statiske magnetfelt samt statisk elektricitet, herunder forskelle i ladninger mellem skyer og jorden, der kan føre til lyn. Elektromagnetisk stråling (EMR) opstår, når felterne ændres.
Antropogene (menneskeskabte, kunstige) EMR-kilder omtales undertiden som elektromagnetisk forurening eller elektrosmog.
Hovedfrekvensområderne i artiklen er:
1) ekstremt lave frekvenser (ELF) på 50/60 til 90 Hz, der stammer fra kilder som f.eks. Kraftledninger og bygningskabler; og
2) radiofrekvent stråling (RFR) på 700 MHz til 6 GHz, der almindeligvis bruges til enheder såsom mobiltelefoner, radio og fjernsyn og deres understøttende infrastruktur, f.eks. celletårne, antenner på bygninger og kredsende kommunikationssatellitter.
Herudover diskuteres frekvenser, der i øjeblikket udvikles og distribueres over 6 GHz til 5G (5. generation) for hurtigere og mere gennemgribende forbindelse, herunder “Internet of Things”.
Illustrationer
EKLIPSE-projektet 
(et forskningsinitiativ om biodiversitet og økosystemtjenester, støttet af Den Europæiske Unions Horisont 2020-forsknings- og innovationsprogram) tog for nylig et indgående kig på 39 peer-reviewed undersøgelser af virkningerne af EMR-eksponering på hvirvelløse dyr som en del af et bredere undersøgelse af dyreliv og eksponering for EMR (Goudeseune et al. 2018). EKLIPSE -webinarpræsentationen i januar 2018 (Tscheulin og Vanbergen 2018) rapporterede tegn på, at EMR giver miljømæssige tegn, kan påvirke adfærd og reproduktion og udgør en potentiel risiko for nogle fysiologiske mekanismer hos hvirvelløse dyr. Tillid til beviserne blev skitseret i webinaret og i en EKLIPSE -rapport (Malkemper et al. 2018).
Kan være et billede af tekst, der siger "High Detection of EMR by physiological orientation/movement mechanisms ESTABLISHED BUT INCOMPLETE Terms: INCONCLUSIVE: imited evidence WELL ESTABLISHED EMR risk to physiological orientation/movement mechanisms UNRESOLVED: different studies show different results of Level EMR- effects on diversity or abundance EMR affect behaviour or reproduction in lab studies ESTABLISHED BUT INCOMPLETE: gencral agrement but more studies are needed INCONCLUSIVE UNRESOLVED Low WELL ESTABLISHED: comprehensive meta- analysis or substantial number of studies that agree Quantity and quality of evidence High"
FIGUR 1. Tillidsniveauer for udsagn om hvirvelløse dyr. Ændret fra EKLIPSE -rapport (Malkemper et al. 2018).
Kan være et billede af tekst, der siger "Safety Code 6 guideline1.6 1.5 Cardiovascular system/heart hythm/blood pressure. Reference set #1 1.0 DNA damage: brain cells; oxidative stress: kidney, testes. Reference set Re#2 #2 DNA damage; oxidative stress: brain cells, skin. Reference set #3 W/kg 0.5 Oxidative stress: thymus, thyroid. Reference set DNA damage: brain, testes; oxidative stress: blood, brain, eye lens, heart, larynx, skin, testes. Reference set #5 Potential adverse effects"
FIGUR 2. Potentielle skadelige biologiske effekter rapporteret for Wi-Fi-eksponering i 22 undersøgelser med det tilsvarende SAR-niveau (Specific Absorption Rate) angivet med pile. Health Canadas sikkerhedskode 6 SAR -sikkerhedsretningslinje er 1,6 W/kg (hoved, hals og bagagerum).
Noter:
1) Om Magda Havas: https://magdahavas.com/biography/
Hele kompendiet på 203 sider:
http://pcesc.ca/media/45404/final-2019-pcesc-proceedings.pdf
Artiklen kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/Effects-of-Non-ionizing-Electromagnetic-Pollution-on-Invertebrates-Including-Pollinators-such-as-Honey-Bees_What-We-Know-What-We-Dont-Know-and-What-We-Need-to-Know.pdf

Din Smartphone og andre smarte ting
 STOP med at lægge mobiltelefonen i din lomme 
Hver dag lader hundredvis af millioner af mænd og kvinder deres mobiltelefon glide ned i deres bukser eller jeans lomme uden at tænke nærmere over det. På få år er det blevet en helt mekanisk handling, men det er dog ikke uden risici for menneskers sundhed? (1)
Din telefon bestråler dig fortsat, mens den er i din lomme
Du bør først og fremmest vide, at din mobiltelefonen forbliver aktiv, selv når du ikke bruger den! Den forbinder sig regelmæssigt med den nærmeste mobilmast. Den vil også fortsætte med modtage data (SMS, e-mails, dokumenter, videoer osv. …). Derfor er du lige så udsat for stråling som ved opkald. Og nogle gange endnu mere, da din mobiltelefon kan forblive mange timer i din lomme.
Det er konstateret at SAR værdien, ikke beskytter dit helbred
Der er intet videnskabeligt grundlag der seriøst kan forklare, hvorfor reguleringen omkring niveauet for den specifikke absorptionshastighed (SAR) lokaliseret på niveau med lemmerne (lår, hænder) på 4 W / kg er to gange højere end ved hovedet (2 W / kg) og torsoen (2 W / kg). Det er en af de mange anomalier omkring SAR -indikatoren, som skal beskytte vores helbred. ANSES (2) har siden dets rapporter fra 2016 og 2019 (3) betragtet SAR som en dårlig indikator til beskyttelse af brugernes sundhed.
Den SAR værdi, som producenterne fremviser, er kraftigt reduceret
Vi kan ikke stole på værdien af de SAR værdier, som producenten præsenterer i sin indlægssedler eller på deres reklamer. Det er dokumenteret i fem år gennem de forskellige afsløringer af Phonegate skandalen. Nogle faktorer bruges bevidst til beregning af SAR, f.eks. når valg af en eksponering på 10 g væv i Europa i stedet for 1 g i USA, hvilket øger niveauet af SAR med 3 i gennemsnit.
Det blev påvist i november 2020 ved tests udført på anmodning fra France Television på vegne af Complément d’enquête -dokumentaren: “5g, bølgen af tvivl”. (4) Faktisk bad direktøren Nicolas Vescovacci det specialiserede firma Art Fi (5) om at teste 11 nye og gamle mobiltelefoner af de bedst sælgende mærker. Resultaterne taler for sig selv, se figur 1.
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.
Figur 1. Art Fi’s test af 11 nye og gamle mobiltelefoner af de bedst sælgende mærker. Test udført på Apple iPhone 8, at måling af 1g ved kontakt med huden i 4G (amerikansk standard) kommer ud med 10.168 W / kg og ved 10 g med 4.594 W / kg. Det vil sige en stigning på mere end det dobbelte af SAR værdien, men frem for alt langt over den grænseværdi, der ikke må overskrides i Frankrig (eller Danmark), hvilket er 4 W / kg for en SAR enhed.

Test udført på Apple iPhone 8, viser at måling af 1 g ved kontakt med huden i 4G (amerikansk standard) kommer ud med 10.168 W/kg og ved 10 g med 4.594 W/kg. Det vil sige en stigning på mere end det dobbelte af SAR værdien, men frem for alt langt over den grænseværdi, der ikke må overskrides i Frankrig (eller Danmark), hvilket er 4 W/kg for en SAR enhed.
Det samme gælder den brugte iPhone 5S, der når et særligt højt SAR -niveau på 12.139 W/kg for 1 g og 4.145 W/kg for 10 g. Figur 2 viser tallene forl Samsung Galaxy A 10.
Kan være et billede af tekst, der siger "Galaxy Galaxy A10 Galaxy Neuf 0 back CORPS CORPS CORPS CORPS CORPS Utilisé Utilisé Utilisé Galaxy GalaxyA32016 Galaxy GalaxyA32016 2016 5 back back 1747,5 1747,5 847 0 LTEFDDB3 Utilisé OPSK LTEFDDB3 5 back CORPS 19575 19575 0 back 1 847 1950 1950 5 4,243 0,92 QPSK QPSK QPSK QPSK LTEFDDB20 LTEFDDB20 LTEFDD1 LTEFDDB1 1 24300 24300 8300 QPSK 2,035 0,518 1,873 0,528 2,076 1,209 3,53 0,83 5,721 2,345 18300"Figur 2. Den samme test for Samsung Galaxy A 10.
Resultaterne forblev imidlertid skjult i skufferne … Hvorfor?
Ny forskning råder mænd til at fjerne deres mobiltelefoner fra underlivet
I en iransk undersøgelse, der blev offentliggjort den 10. oktober 2021 med titlen “Den skadelige virkning af mobiltelefonstråling på sædcellernes biologiske egenskaber hos Normozoosperm -patienter”, (6) kom forskere til denne konklusion om risiciene ved mandlig infertilitet:
”Mobiltelefonstrålingr kan reducere sædcellernes biologiske egenskaber, såsom morfologi, motilitet, levedygtighed, DNA -integritet og øget apoptose hos normozoospermiske mænd. Det anbefales derfor, at mænd holder mobiltelefonen væk fra deres underliv.”
Det er også konklusionen på en koreansk undersøgelse (7), der blev offentliggjort i juli 2021, og som analyserede 18 undersøgelser af virkningerne af eksponering fra mobiltelefonstråler på sæd, og som konkluderede:
”Brug af mobiltelefoner nedsatte den overordnede kvalitet af sæd ved at påvirke motilitet, levedygtighed og koncentration. Den var endnu mindre i gruppen med højt mobiltelefonbrug. Især faldet var bemærkelsesværdigt i in vivo -undersøgelser med en stærkere klinisk betydning i undergruppeanalysen. Derfor er langvarig brug af mobiltelefoner en faktor, der bør betragtes som en årsag til nedsat sædkvalitet. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at bestemme effekten af eksponering for elektromagnetiske bølger udsendt af nye modeller af mobiltelefoner i dagens digitale miljø.”
Stigning i kolorektal kræft i USA og Europa
Stigningen af kræft i Europa, er genstand for den videnskabelige undersøgelse “Forøgelse af forekomsten af tyktarmskræft hos unge voksne i Europa i løbet af de sidste 25 år” udført i 20 europæiske lande, herunder Frankrig. Sidstnævnte er særlig påvirket! (8)
I konklusioner angiver forfatterne, at:
”Mere forskning er nødvendig for at identificere de underliggende etiologiske faktorer.”
For den amerikanske epidemiolog Prof. De Kun Li, bør videnskabelig forskning undersøge den rolle som eksponering fra mobiltelefoner har i lommen hos brugerne og den mulige årsagssammenhæng i eksplosionen af kolorektale kræftformer, især i den unge befolkning i USA og Canada.
Det er hvad han fortæller på Microwavenews hjemmeside: (9)
Om vanen med at unge mennesker bærer deres mobiltelefoner i deres for- eller baglomme. “Når mobiltelefoner er i deres lommer, er de tæt på endetarmen og den distale tyktarm, som er de steder med de største stigninger i kræft,” forklarer han.
Hvordan beskytter du dig selv?
Intet er lettere! Du skal bare stoppe med at putte din mobiltelefon i lommerne.
Alart Phonegate har produceret korte videoer som kan videresendes til alle omkring dig. (10)
Kilder:
1) https://www.phonegatealert.org/en/dont-put-your-cell-phone-in-your-pocket-anymore
2) ANSES: Det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø blev oprettet den 1. juli 2010. Det er en administrativ offentlig institution, der er ansvarlig over for de franske sundheds-, landbrugs-, miljø-, arbejds- og forbrugerministerier.
3) https://www.phonegatealert.org/premiere-reaction-les-recommandations-de-lanses-placent-pouvoirs-publics-et-industriels-devant-leurs-responsabilites-sanitaires
4) https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/2063337-5g-l-onde-d-un-doute.html
5) https://www.art-fi.eu/
6) Mohammadmehdi Hassanzadeh-Taheri, Mohammad Ali Khalili, Ali Hosseininejad Mohebati, Mahmood Zardast, Mehran Hosseini, Maria Grazia Palmerini, Mohammad Reza Doostabadi. Mobiltelefonstrålingens skadelige effekt på sædcellernes biologiske egenskaber hos normozoosperm -patienter. Andrologia. 10. oktober 2021. doi: 10.1111 / og.14257.
Abstrakt
“Den radiofrekvente elektromagnetiske stråling, der udsendes af mobiltelefonen, har skadelige virkninger på visse organer i kroppen, såsom hjerne, hjerte og testikler. Formålet med denne undersøgelse var at vurdere virkningerne af mobiltelefoner på sædparametre, DNA -fragmentering og apoptose hos normozoosperm -patienter. Normale sædprøver blev opdelt i to grupper: kontrol og case. Caseprøverne blev placeret i 60 minutter i en afstand på ca. 2,5 cm fra mobiltelefonen i den aktive antennestilling. Prøver fra kontrolgruppen blev udsat for mobiltelefoner uden en aktiv antenne. Alle prøver blev analyseret i henhold til kriterierne for WHO. Sædcellernes levedygtighed, sædceller med kromatinabnormalitet og modenhed, DNA -fragmentering og apoptose blev undersøgt. Caseprøvernes levedygtighed og motilitet var signifikant lavere end kontrolgruppens (p <0,001, p = 0,004). Procentdelen af apoptotisk sæd og DNA -fragmentering var signifikant højere i casegruppen end i kontrolgruppen (p = 0,031, p <0,001). De andre undersøgte parametre, såsom morfologi, kromatinabnormalitet og modenhed, viste ingen signifikant forskel mellem case -gruppen og kontrolgruppen. Mobiltelefonstrålerne har medført en skadelig effekt på de biologiske egenskaber ved menneskelig sæd. Det anbefales derfor at holde mobiltelefonen så langt som muligt fra underlivet.”
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/and.14257?af=R
7) Sungjoon Kim, Donghyun Han, Jiwoo Ryu, Kihun Kim, Yun Hak Kim. Virkninger af mobiltelefonbrug på sædkvalitet-Ikke relateret til tidsbaseret brug: En systematisk gennemgang og opdateret metaanalyse. Om Res. 2021 29. juli; 111784. doi: 10.1016 / j.envres.2021.111784
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333014/
8) https://gut.bmj.com/content/gutjnl/68/10/1820.full.pdf
9) https://microwavenews.com/news-center/de-kun-li-crc
10) https://www.phonegatealert.org/en/campaign-protect-health-radiofrequency-radiation-smartphone
Se mere her:
Om SAR:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
Om Phonegate:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
 Hvis du tror, at din mobiltelefon er sikker, har du da overvejet, hvorfor du tror det?
Er det en kendsgerning, eller er det baseret på omhyggeligt udformede meddelelser, som du har læst eller hørt?

Den uafhængige graverjournalist Barbara Koepel dokumenterer et kæmpe institutionelt systemsvigt hos både de amerikanske myndigheder, der skal vurdere sundhedsrisikoen ved den trådløs teknologi samt hos teleindustrien selv.
Videnscentret har tidligere refereret til artiklen (1), som nu er oversat til norsk (2).
Tæt samarbejde mellem industri og myndigheder
Gennem mange år er der i USA udviklet et tæt samarbejde mellem teleindustrien og den offentlige administration, som skal sætte de sundhedsbaserede grænseværdier for befolkningen.
Samarbejdet betyder, at mange mennesker bevæger sig fra ledende stillinger i teleindustrien til det bureaukrati, der skal kontrollere samme industri. Når de har fremmet branchens interesser vender de tilbage til industrien. I amerikansk kontekst en ret almindelig praksis.
Det tætte samarbejde rejser vigtige spørgsmål som, hvorvidt det er videns baserede og demokratiske processer eller blot økonomisk motiverede processer, der ligger bag de gældende grænseværdier.
Konsekvensen af samarbejdet
Denne praksis har ført til at forskning, der overbevisende viser, at stråling har sundhedsmæssige konsekvenser afvises, mens forskning med mange svagheder på den anden side bliver taget seriøst.
Det mest problematiske er, at de anbefalinger, argumenter og fortolkninger af forskningen, som kommer fra amerikanske regeringsorganer, accepteres relativt let af WHO og af EU -systemet og dermed af sundhedsmyndighederne i mange andre lande for ‘det plejer vi at gøre’.
Barbara Koepels artiklen viser endvidere, at et stort antal af de førende og offentlige personer, som neutraliserer den elektromagnetiske stråling, har økonomiske bånd til teleindustrien, en også at medierne ligeledes let ender i favnen på teleindustrien.
Teleindustriens milliarder giver indflydelse
Til trods for at forskere rundt om i verden er bekymrede over sundhedskonsekvenserne og har produceret over 2 000 studier med et dystert budskap afviser industrien dataene.
Den vigtigste forretningsorganisation for teleindustrien, Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), hævder, at “trådløse enheder ikke udgør en sundhedsrisiko for voksne eller børn.” Selvom CTIA anerkender, at udstyret og basestationerne udsender radiofrekvent stråling, siger de, at denne eksponering kun kan forårsage akut og kortvarig overophedning i kropsvæv hos mennesker og dyr. CTIA insisterer også på, at dette ikke sker, da mængden af ​​stråling er meget lille. I stedet hævder CTIA, at [ideen om, at sådan stråling fører til] sygdomme, der udvikler sig over en lang periode, såsom kræft, bare er en smart idé blandt marginale og alarmistiske forskere.”
Industriens magt over formidlingen
Industrien har en fantastisk succes med at sikre, at budskabet skaber ekko både vidt og bredt. Den har meget dybe økonomiske lommer og køber pladser ved alle de rigtige borde ved både de globale og nationale “vagthundsorganer”, i medieorganisationer og i videnskabelige institutioner – som derefter administrerer denne misinformation. Det er på den måde branchens milliarder bestemmer, hvilke forskere og undersøgelser, der finansieres eller mister finansiering, som citeres eller diskrediteres, eller som hopper frem og tilbage mellem positionerne i de offentlige organer, teleselskaber og deres advokatfirmaer, og hvordan afvigere – som hele stater og byer i USA – bliver sagsøgt og sædvanligvis gjort tavse.
Udover at skitsere sundhedskonsekvenserne ved den trådløse teknologi beskriver Barbara Koepel, hvordan myndighederne svigter bl.a. på grund af dybe interessekonflikter, den store indtjening ved salg af frekvenser og at lokale forvaltninger i USA i gennemsnit får 19 % af beløbet på forbrugernes mobilregninger.
Medierne
Udover at branchen har tætte bånd til de offentlige forvaltningsorganer, har den indflydelse på pressen og medierne, hvilket betyder, at mediedækningen af ​​trådløst udstyr næsten altid er optimistisk. For det første køber branchen helsides annoncer, hvor den markedsfører sine tjenester og produkter. Derudover har vi ejernes interessekonflikter. For eksempel er den største ejer af New York Times Carlos Slim – verdens rigeste mand i 2013. Han ejer 17 procent af avisens aktier. Hans firma America Movil er Latinamerikas største teleoperatør. Og teleselskabet Verizon samarbejder med New York Times om et 5G -projekt.
Forskning og repressalier
Industriens indvirkning på forskningen er også enorm. Henry Lai, bioingeniørforsker ved University of Washington, gennemgik 326 undersøgelser af radiofrekvensstråling udført fra 1990 til 2005 og fandt, at halvdelen viste skadelige biologiske virkninger, mens halvdelen ikke gjorde det. Da han kontrollerede, hvem der finansierede hvilke undersøgelser, var tallene dramatisk forskellige. Blandt undersøgelserne, der blev finansieret af uafhængige kilder, fandt 70 procent skadelige virkninger, mens dem, der blev finansieret af industrien, var andelen, der rapporterede skadelige virkninger, blot 30 procent.
Forskere som kommer med modbeviser, kan regne med repressalier, hvilke artiklen kommer med en del eksempler på.
Andre lande er bekymrede
I modsætning til USA har nogle lande skærpet deres eksponeringsregler: Belgien har forbudt markedsføring af telefoner, der er designet til børn under syv år. Cypern forbød Wi-Fi i førskoler og børnehaver samt lancerede en kampagne for at uddanne forældre. De fjernede også Wi-Fi fra ærkebiskop Makarios Hospital. Frankrig forbød trådløst udstyr i børnehaver til børn under tre år, Wi-Fi skal slukkes i folkeskoler, når det ikke er i brug, og byer er beordret til at kortlægge mobilmaster, måle deres strålingsniveau samt offentliggøre data. Reklamer skal indeholde strålingsniveauet for mobiltelefonerne (med bøder på op til 75.000 euro, hvis det ikke overholdes). Endvidere må annoncerne ikke vise børn, der bruger mobiltelefoner eller personer, der holder enhederne op til hovedet. Indien har sænket grænsen for stråling fra mobilmaster til en tiendedel af den anbefalede grænse fra ICNIRP, nogle stater og byer har beordret mobilmaster fjernet, der var tæt på hospitaler og skoler. Israel har forbudt Wi-Fi i børnehaver, begrænset brugen i første og anden klasse til tre timer om ugen, krav synlighed af mobilernes strålingsniveau og forbudt annoncer, der viser børn, der bruger mobiltelefoner. Skoledistriktet i Haifa forlanger, at alle computere skal være kablet. I Polen uddelte borgmesteren i Krakow gratis målere, så borgerne kunne måle eksponeringsniveauer fra eget udstyr samt skærpet reglerne for, hvor mobilmaster kan placeres. I Schweiz er Genève en af ​​flere byer og byer, der har indført stop for 5G udrulningen.
Stater, byer og forskere er også bekymrede
254 forskere
 fra 44 lande har opfordret FN til at stramme eksponeringsgrænserne samt “oplyse offentligheden om sundhedsrisici.” FN har ikke reageret. I oktober 2020 appellerede 407 forskere og læger til Europa-Kommissionen om at “stoppe udrulningen af ​​5G (…), hvilket vil øge eksponeringen for elektromagnetiske radiofrekvente felter markant.” Også dette er blevet ignoreret.
Mange amerikanske stater, byer og distrikter er også bekymrede. I New Hampshire nedsatte Repræsentanternes Hus en ekspert kommission for at undersøge virkningerne af EMF, den anbefalede i nov. 2020 15 foranstaltninger bla. at bede FCC om at undersøge miljøpåvirkningen af ​​5G masterne samt placere dem længere væk fra skoler og hjem. I Louisiana bad vælgerne deres miljøadministration om at undersøge sundhedskonsekvenserne af 5G. Richard Blumental, en senator fra Connecticut, deler deres bekymringer. Snesevis af byer, herunder Huntington Beach i Californien, Seattle og Montgomery County i Maryland, har stævnet FCC, som de hævdede har taget kontrol over de lokale myndigheder for at fremme 5G. FCC vandt dog sagen. Environmental Health Trust har også anlagt sag mod FCC, hvor det ser mere positivt ud.
Kilder:
1) https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/725196638393056
2) Artiklen nu oversat til norsk af Morten Wilhelmsen, cand. mag. i sociologi og media fra Universitetet i Bergen samt Mads Rohde, master i folkesundhedsvidenskab fra NMBU, Universitetet for miljø- og biovidenskab, september 2021. 14 sider: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/09/Wilhelmsen-og-Rohde-20210909-En-grundig-beretning-om-systemsvikt-1-1.pdf
Se også Einar Flydal’s blog:
https://einarflydal.com/2021/09/09/en_grundig_beretning_om_systemsvikt_i_usas_stralevern/
 Kan journalister og moderne mennesker leve uden adgang til en smartphone 
Når psykologer og læger taler om det moderne menneskes forhold til mobiltelefonen og de sociale medier, går ord som ’crack’, ’junkie’ og ’dopamin-rush’ ofte gået igen. Evidensen bag er omdiskuteret, men sikkert er det, at fristelsen til at tjekke kan være svær at modstå, skriver journalisten.dk(1)
Ifølge Anders Colding-Jørgensen, der er adfærdspsykolog og har skrevet en bog om den digitale tjekkeadfærd, gælder det særligt for journalister og andre, der arbejder med medier og kommunikation.
Artiklen fortæller om 2 journalister, der begge har droppet iPhonen til fordel for en gammeldags Nokia, som de har benyttet i henholdsvis 1½ år og 4 år uden problemer.
Gode råd
Otte, men her dog med et niende, gode råd: Undgå at få stress af mobilen fra Anders Colding-Jørgensen, adfærds­psykolog og forfatter til bogen ’Hov, et egern!’ om den digitale tjekkeadfærd:
1. Bevidsthed om vaner
Vil du opdage dine digitale vaneimpulser, kan det være en god idé at afskære dig fra din smartphone. Måske en dag, måske en uge. Spørg dig selv, hvad du gør, hvor tit du gør det, og om du kunne klare dig uden at gøre det?
2. Tjekkekarrusellen
De fleste mennesker har en tjekkekarrusel. Den går ud på, at du lige tjekker samtlige tjenester, websites og apps, du plejer at tjekke. Øv dig i kun at tjekke det, du tog mobilen frem for at tjekke.
3. Slet apps
Jo flere funktioner, du har på mobilen, jo oftere vil du tjekke, og jo længere tid vil du bruge i tjekkekarrusellen. Spørg dig selv, hvad der virkelig er nødvendigt for dig at have med i lommen altid. Kan du f.eks. slette arbejdsmailen fra din telefon?
4. Post mindre
Hver gang du sender noget ud på f.eks. et socialt medie, så åbner du et feedback-loop, der gør din trang til at tjekke større. Derfor: Vil du tjekke mindre, skal du poste mindre.
5. Post klogere
Lad være med at poste et opslag eller sende en mail, lige inden du skal slappe af eller koncentrere dig om f.eks. at skrive eller læse noget, for så åbner du et feedback-­loop.
6. Push-beskeder
En simpel vej til færre forstyrrelser er at slå push-beskeder fra, så du ikke får notifikationer fra apps, der ikke er åbne. Men går du og venter på svar og har et åbent feedback-loop, bør du have notifikationerne slået til på de kanaler, hvor du venter svar.
7. Bland dig udenom
Debat kan være både vigtigt og gavnligt, men gør dig klart, at det har en pris at deltage i en debat. Prisen er kommentarsumpen, som suger tid og opmærksomhed ud af dit liv. Er det dét værd?
8. Ring i stedet for
I mange situationer kan du åbne og lukke en hel samtale i ét enkelt opkald i stedet for at sende beskeder frem og tilbage med øget tjekkeadfærd til følge.
9. Husk at bruge kablet head set eller en fastnettelefon
Husk sundhedsstyrelsen råd omkring mobiltelefoni. Hold ikke telefonen op mod øret, men brug i stedet kablet head set, højtalerfunktionen, eller allerbedst sms funktionen.
HUSK at Sundhedsstyrelsen kun forholder sig til de termiske effekter, som er anbefalet af teleindustrien, og ser bort fra de langsigtede biologiske konsekvenser af den elektromagnetiske stråling.
Kilder:
1) https://journalisten.dk/farvel-til-iphone-og-hej-til-nokia-mette-og-morten-lever-bedre-uden/
Om grænseværdier se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
 Samsungs “smart remote” med Bluetooth sender konstant 24/7 
Næppe nogen ved, at den lille, smukke, sølvblanke fjernbetjening fra Samsung sender radiosignaler i et dunkende drev, uanset om fjernsynet er tændt eller ej. Den bruger Bluetooth -kommunikation og er placeret på sofabordet, hvor konstant søger kontakt med omverdenen. BIP – BIP – BIP – sådan forbliver det døgnet rundt.
Einar Flydal bemærkede ikke selv nogen helbredsproblemer fra den, men til gengæld ved han at andre får det. Så hvorfor ikke være proaktiv? tænkte han.
Problemet blev løst med Samsungs support og meget tålmodighed, og to nye fjernbetjeninger er på vej med posten!
Konsekvenserne
Ingen ved, hvor mange mennesker der på grund af en Samsung fjernbetjening, går rundt med i en tåge, har tinnitus, hovedpine, føler sig udmattet, har eksem eller andre sundhedsproblemer, der netop kan forværres eller udløses af den ekstra belastning, som pulseringen fra en fjernbetjening bibringer kroppen. Men nogle er der, og de fleste mennesker har sandsynligvis ingen idé om årsagen selv.
For de fleste mennesker går der mange år, før de opdager, at de lider af helbredsproblemer og indser, at det er de elektromagnetiske felter, der kan være den ekstra miljøpåvirkning, der er dråben, der får koppen til at flyde over. Selvfølgelig vil de helst ikke indrømme det, for hvem vil slippe den smukke lille fjernbetjening, der følger med fjernsynet og indrømme, at du har et problem?
Mere om internet of Things (IoT):
https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/
Læs mere om hvordan Einar Flydals slap af med sin ‘smarte ‘ fjernkontrol her:
https://einarflydal.com/2021/10/05/har-du-en-smart-fjernkontroll-fra-samsung-brukerstotten-hjalp-meg-a-bli-kvitt-den/

Forsikringsbranchen
 Forsikringsbranchen dækker ikke skader forårsaget af de patologiske egenskaber ved elektromagnetisk stråling 
Hvad får forsikringsbranchen til at vurdere trådløs stråling som en højrisiko faktor? Det uddyber New Hampshire Kommissionen i rapportens Appendix C. (0)
Hos forsikringsselskaberne rangerer 5G, trådløs og elektromagnetisk stråling som værende af høj risiko baseret på deres hvidbøger, hvor de sammenligner risikoen med asbest, hvor det kan tage årtier at kende det fulde omfang af de sundhedsmæssige konsekvenser.
Rapporten uddyber videre:
Scarato delte en 2019-rapport fra Swiss Re Institute (1), der klassificerer 5G-mobilnetværk som en “HØJ” risiko “off-the-leash” (uden for skiven), hvilket betyder en høj risiko med en stor indvirkning, der vil påvirke ejendoms- og havarikrav om mere end tre års tid. Swiss Re -rapporten siger på side 29:
”For at muliggøre en funktionel netværksdækning og øget kapacitet vil der samlet set være brug for flere antenner, herunder accept af højere niveauer af elektromagnetisk stråling. I nogle jurisdiktioner vil stigningen af tærskelværdier kræve juridisk tilpasning. Eksisterende bekymringer vedrørende potentielle negative sundhedsvirkninger fra elektromagnetiske felter (EMF) vil sandsynligvis kun stige. En stigning i erstatningskrav kan være en potentiel langsigtet konsekvens.”
Potentielle virkninger:
● Cybereksponeringer øges betydeligt med 5G, da angreb bliver hurtigere og voldsommere i volumen. Dette øger forsvarets udfordringer.
● Voksende bekymringer for de sundhedsmæssige konsekvenser af 5G kan føre til politisk gnidning og forsinkelse i implementeringen og til erstatningskrav. Introduktionen af 3G og 4G stod over for lignende udfordringer. Informationssikkerhed og nationale suverænitetsproblemer kan forsinke implementeringen af 5G yderligere og øge usikkerheden for planlægningsmyndigheder, investorer, tech -virksomheder og forsikringsselskaber.
● Ophedet international strid om 5G-entreprenører og potentiale for spionage eller sabotage kan påvirke det internationale samarbejde og påvirke de finansielle markeder negativt.
● Da de biologiske virkninger af EMF generelt og 5G i særdeleshed stadig diskuteres, kan potentielle påstande om helbredsproblemer komme med en lang ventetid.
En virksomhedsforsikringsanalyse (2) undersøgte også områder for eksponeringer, der kan have potentiale til at forårsage store vanskeligheder for kommercielle forsikringstagere og deres forsikringsselskaber. Det omfatter medarbejdernes overeksponering for radiofrekvensbølger fra tagterrasse-sendere som en potentiel fremtidig påstand og fastslår, at forskning “har vist biologiske virkninger fra ‘ikke-termisk’ eksponering på lavere niveau, og mennesker udsat for lavere niveauer har rapporteret hovedpine, svimmelhed, kvalme, humørsvingninger, mental afmatning og hukommelsestab.” De fleste forsikringsplaner dækker ikke elektromagnetiske felter (EMF), og de har “elektromagnetiske feltekskluderinger”. F.eks. siger California State University Risk Management Authority (CSURMA) Self Insurance Program (3):
”Vi betaler ikke for tab eller skade forårsaget af eller som følge af følgende:

Kunstigt frembragt elektrisk, magnetisk eller elektromagnetisk energi, der beskadiger, forstyrrer, forstyrrer eller på anden måde forstyrrer: (1) Elektrisk eller elektronisk ledning, enhed, apparat, system eller netværk; eller (2) Enhed, apparat, system eller netværk ved hjælp af mobil- eller satellitteknologi. Men hvis der opstår brand, betaler vi for tabet eller skaden forårsaget af den brand, hvis branden ville være dækket af denne dækningsformular. I forbindelse med denne udelukkelse omfatter elektrisk, magnetisk eller elektromagnetisk energi, men er ikke begrænset til: (1) elektrisk strøm, herunder lysbue; (2) elektrisk ladning produceret eller ledet af et magnetisk eller elektromagnetisk felt; (3) Impuls for elektromagnetisk energi; eller (4) Elektromagnetiske bølger eller mikrobølger.”
Selv AT&T Mobile Insurance (4) udelukker tab fra forurenende stoffer. Deres politik siger, at “forurenende stoffer” betyder: “Ethvert fast, flydende, gasformigt eller termisk irritationsmiddel eller forurening, herunder røg, damp, sod, dampe, syre, alkalier, kemikalier, kunstigt fremstillede elektriske felter, magnetfelt, elektromagnetisk felt, lydbølger, mikrobølger og al kunstigt fremstillet ioniserende eller ikke-ioniserende stråling og affald.”
Crown Castle udtaler i deres årsrapport for 2020: (5)
Hvis det påvises, at radiofrekvensemissioner fra trådløse håndsæt eller udstyr på vores kommunikationsinfrastruktur forårsager negative helbredseffekter, kan potentielle fremtidige krav påvirke vores drift, omkostninger eller indtægter negativt.
Den potentielle sammenhæng mellem radiofrekvensemissioner og visse negative sundhedsvirkninger, herunder nogle former for kræft, har været genstand for omfattende undersøgelser af det videnskabelige samfund i de seneste år. Vi kan ikke garantere, at påstande vedrørende radiofrekvensemissioner ikke vil opstå i fremtiden, eller at resultaterne af sådanne undersøgelser ikke vil være ugunstige for os.
Offentlig opfattelse af mulige sundhedsrisici forbundet med mobil- eller andre trådløse forbindelsestjenester kan bremse eller reducere væksten i trådløse virksomheder, hvilket igen kan bremse eller reducere vores vækst. Især negativ offentlig opfattelse af og regler med hensyn til disse opfattede sundhedsrisici kan bremse eller reducere markedsaccept af trådløse tjenester. Hvis en forbindelse mellem radiofrekvensemissioner og mulige negative sundhedsvirkninger var etableret, kan vores drift, omkostninger eller indtægter være væsentligt og påvirket negativt. Vi opretholder i øjeblikket ikke noget væsentligt forsikring med hensyn til disse forhold.
Trådløse virksomheder fra AT&T (6), Nokia, T-Mobile til Verizon Wireless har udsendt lignende advarsler (7) til deres egne aktionærer.
Følgende udsagn indeholder i Vodafones årsrapport for 2018: ( 8 ) “Hvad er risikoen? Elektromagnetiske signaler, der udsendes af mobile enheder og basestationer, kan findes at udgøre sundhedsrisici med potentielle virkninger, herunder: ændringer i national lovgivning, en reduktion i mobiltelefonforbrug eller retssager” og ”EMF -sundhedsrelaterede risici – EMF viser at udgøre sundhed risikerer at forårsage reduktion i mobilbrug eller retssager.”
Rapporten inkluderede også EMF som værende en “hovedrisiko”, der vurderes som høj i grafikken på siderne 38-39.
Andre forsikringsrapporter, der klassificerer trådløse og elektromagnetiske felter som “højrisiko”:
● 2016 Austrian Accident Insurance Institute (AUVA): Report 70 – ATHEM-2 Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereich (Investigation of athermal effects of electromagnetic fields in mobile communications.)
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=366&class=DownloadItem
● 2014 Swiss Re SONAR Report: New emerging risk insights.
https://media.swissre.com/documents/SONAR_2014.pdf
● 2013 AM Best Briefing, Emerging Technologies Pose Significant Risks with Possible Long-Tail Losses.
https://web.archive.org/web/20180519101714/http:/www.ambest.com/directories/bestconnect/EmergingRisks.pdf
● 2011 Business Insurance White Paper, “The Next Asbestos: Five emerging risks that could shift the liability landscape.”
https://www.businessinsurance.com/article/99999999/wp05/110519977/the-next-asbestos-five-emerging-risks-that-could-shift-the-liability-landscape https://www.businessinsurance.com/article/99999999/wp05/110519977/the-next-asbestos-five-emerging-risks-that-could-shift-the-liability-landscape
● 2011 Austrian Accident Insurance Institute (AUVA) ATHEM Report 1, Investigation of athermal effects of electromagnetic fields in mobile radio areas (in German)
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=368&class=DownloadItem
● 2010 Lloyd’s of London Report on Electromagnetic Fields
https://www.lloyds.com/news-and-insight/risk-insight/library/technology/emf
● 2009 Austrian Accident Insurance Institute Report on Health Risks from Cell Phone Radiation “Nonthermal Effects of Electromagnetic Radiation in the Cell Phone Frequency Range.”
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/%E2%97%8F-2009-Austrian-Accident-Insurance-Institute-Report-.pdf
● 2011 Business Insurance Article “Geisel, Roseanne White. “Insurers exclude risks associated with electromagnetic radiation.”
http://www.businessinsurance.com/article/20070603/ISSUE03/100022051/insurers-exclude-risks-associated-with-electromagnetic-radiation
Kilder:
0) Den 1. november 2020 offentliggjorde New Hampshire -Kommissionen deres endelig rapport ‘Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology’. Størstedelen af New Hampshire -Kommissionen stemte for at støtte rapportens 15 anbefalinger. Anbefaling 4 var at erstatte trådløs teknologi med sikrere teknologi på skoler og biblioteker. Appendix C behandler fra s. 47-49 Forsikringsbranchen:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/NH-5G-Comission-Q-and-A-on-5G-.pdf
1) Swiss Re Institute, New Emerging Risk Insights, 2019.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Swiss-Re-SONAR-Publication-2019-excerpt-1.pdf
2) BusinessInsurance.com, “The Next Asbestos: Five emerging risks that could shift the liability landscape,” May 13, 2011. https://www.businessinsurance.com/article/99999999/wp05/110519977/the-next-asbestos-five-emerging-risks-that-could-shift-the-liability-landscape
3) https://www.calstatela.edu/sites/default/files/groups/Environmental%20Health%20and%20Safety/Riskmgmt/program_manual_univ_ins_prog_2014.pdf
4) AT&T Mobile Insurance Policy, 2014, p. 4
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/ASATT-531-MI-Terms-web-04.pdf
5) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051470/000105147018000082/cci10-k123117.htm
6) AT&T 2016 Annual Report:
https://www.att.com/Investor/ATT_Annual/2016/downloads/att_ar2016_completeannualreport.pdf
7) EHTrust.org, “Corporate Company Investor Warnings In Annual Reports 10k Filings Cell Phone Radiation Risks.” https://ehtrust.org/key-issues/corporate-company-investor-warnings-annual-reports-10k-filings-cell-phone-radiation-risks/
8) http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/77/77862/annual-reports/annual_report18/downloads/Vodafone-full-annual-report-2018.pdf
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/forsikringsselskaberne/ https://theemfguy.com/012/

Smart Meters
 Smart Meters: Endnu en grundig erklæring om målernes sundhedseffekter 
“De, der hævder, at AMS-målere ikke forårsager sundhedsskader, ved ikke, hvad de taler om!”
Mere skarpt kan det vel ikke udtrykkes, og det er faktisk konklusionen på en erklæring fra en gruppe af verdens mest kendte forskere inden for sundhedsvirkninger fra de elektromagnetiske felter i forbindelse med et igangværende forsøg i USA.
I erklæringen hedder det

“Vi, undertegnede forskere, har kumulativt offentliggjort hundredvis af fagfællebedømte artikler om biologiske virkninger af pulserende elektromagnetiske felter (EMF’er) og radiofrekvens (RF) stråling og gennemgået tusinder mere. For os alle er undersøgelsen af ​​virkningerne af pulserede RF/EMF’er et af vores videnskabelige hovedområder; for nogle er det vigtigste område. (En kort biografi for hver af undertegnede er vedhæftet.) Vi indgiver denne erklæring for at præcisere den aktuelle videnskabs tilstand vedrørende RF/EMF-baseret trådløs teknologi negativ sundhedseffekt og for at forklare, hvorfor smarte målere kan være skadelige, i det mindste for nogle mennesker. At pulserede RF/EMF fra trådløs teknologi er giver skader er ikke hypotetisk. Det er etableret videnskabelig viden, og et betydeligt antal mennesker er allerede kommet alvorligt til skade. Derfor kan vi ikke stiltiende tillade at videnskaben bliver fremstillet forkert, især i en sag af så stor betydning, som involverer den offentlige sikkerhed, hvor der er liv på spil, hvor skaderne er uoprettelige, og mennesker kommer til skade og kan dø. (1)
Og mere om baggrunden for erklæringen kan du læse her: (2)
Smart Meters
§ 37 i erklæringen drejer sig specifikt om Smart Meters, og peger på den pulsering, som al radiokommunikation indeholder som en vigtig skadefaktor – præcis som beskrevet i bogen ‘Flydal &Nordhagen: Intelligente målere, beskidte strømme, pulser og sundhed’, 2021. Bogen kan bestilles her (3).
Forskerne tager også “beskidt strøm” op – støj på ledningsnettet som gør at ikke bare radiosignalerne afgiver pulsering som er biologisk skadelig, men at den skadelige pulsering også findes i det elektriske og magnetiske felt som dannes rundt om ledningsnettet. På den måde bliver der stadig mere af det, og flere kilder kan bidrage på en særlig ugunstig måde.
Tilsynsmyndighederne, ICNIRP og opvarmning
Forskernes erklæringen bemærker, at den amerikanske tilsynsmyndighed, FCC, allerede har indrømmet de sundhedsskadelige konsekvenser, ligesom Schweiz’s permanente udvalg, BERENIS, selv om den ledes af en person, der længe har stået på ICNIRP’s linje, hvor grundopfattelsen er, at grænseværdier kun bør tage hensyn til skader, der opstår, når radiobølger bliver kraftige nok til at opvarme kropsvæv. Det er den grænseværdi som bl.a. de nordiske lande har.
Det bliver spændende at se, hvornår de norske og øvrige landes strålemyndigheder, sundhedsmyndighederne m.fl. begynder at indse, at de skal ændre kurs for ikke at fjerne sig selv for meget fra virkeligheden.
Konklusionen på forskernes § 46
“Enhver, der hævder, at smart meters ikke kan producere de symptomer, som brugerne beskriver, er uvidende om FCC’s seneste indrømmelse. De forstår enten ikke eller giver en forkert fremstilling af videnskaben om de biologiske og negative virkninger fra pulserende RF/EMF. Mange har rapporteret at de bliver syge efter installationen af ​​disse smarte målere. I betragtning af den måde, hvorpå smart meters fungerer og de mange komplekse emissioner, de skaber, er det ikke underligt. At påtvinge disse målere til mennesker, der er blevet påvirket af RF/EMF, er uforståeligt. De der lider af elektrofølsomhed samt andre, der er ramt af RF/EMF, skal have lov til at bruge sikre analoge målere, fordi det er den eneste type måler, der ikke forårsager eller forværrer deres tilstand.”
Det refererer Einar Flydal i Steigan.no (4)
Kilder:
1) https://wearetheevidence.org/wp-content/uploads/2021/09/Scientists-Statement.pdf
2) 80 grupper, 57 læger, 19 forskere slutter sig til CHD for at opfordre Pennsylvania til at afvise ‘Smart Meters’ mandat:
https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-amicus-brief-supreme-court-pennsylvania-reject-smart-meters-mandate/
3) https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/
4) https://steigan.no/2021/09/ams-enda-en-grundig-erklaering-om-malernes-helsevirkninger/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/
 Fem millioner Smart Meters – elektroniske elmålere – er nu i fuld gang med et blive installeret i Sverige. Men folk bliver syge af den elektromagnetiske stråling – ikke særlig smart 
De “intelligente” elmålere er udstyret med en teknologi baseret på trådløs transmission af data, der transmitterer ved lignende frekvenser som mobilnetværket, f.eks. 4G.
Fem millioner Smart Meters elmålere yder et væsentligt bidrag til den allerede alt for høje akkumulerede elektromagnetiske stråling (elektrosmog), som også den svenske befolkning hver eneste dag udsættes for fra bla.: mobilmaster, mobiltelefoner Wi-Fi-routere, trådløse printere, computere, radar, el ledninger osv..
Kæmpe ressourcespild

I 2018 besluttede den svenske regering at stille nye krav til elmålere, og derfor skal fem millioner velfungerende elmålere nu udskiftes for at opfylde de nye krav. Et enormt spild af ressourcer. Fem millioner elmålere udgør tilsammen et ordentligt affaldsbjerg. Omkostningerne ved de nye målere pålægges naturligvis forbrugerne.
I henhold til de nye krav skal elkunden kunne modtage forbrugsdata hver time, og elmålerne skal også kunne give oplysninger om dette hvert 15. minut, hvis det er nødvendigt. De nye elmålere skal være installeret senest den 30. december 2024.
Der er dog ikke noget nyt krav om, at elselskabet skal overføre måledata om kundens elforbrug oftere end en gang om måneden. Data indberettes til elnetselskabet en gang om måneden som hidtil 🤔
Mona Nilsson skriver i artiklen (1) om sundhedskonsekvenserne ved de såkaldt smarte elmålere, herunder konkrete svenske eksempler på folk de er blevet syge.
Den svenske miljølov
Den svenske regerings beslutning om funktionelle krav til elmålere kræver ikke at elmålerne skal overføre data ved hjælp af kendte skadelige mikrobølgestråling, der blev klassificeret som “muligvis kræftfremkaldende” af IARC tilbage i 2011:
»Enhver person, der udøver eller har til hensigt at udføre en aktivitet eller træffe foranstaltninger, skal gennemføre beskyttelsesforanstaltningerne, overholde restriktionerne og træffe de andre forholdsregler, der er nødvendige for at forebygge, hindre eller forhindre aktiviteten eller foranstaltningen i at forårsage skade eller ulejlighed for menneskers sundhed eller miljøet. Til samme formål skal den bedst mulige teknik anvendes til erhvervsmæssig virksomhed.
Disse forholdsregler skal træffes, så snart der er grund til at antage, at en aktivitet eller foranstaltning kan forårsage skade eller gener for menneskers sundhed eller miljøet.”
Kilder:
1) https://newsvoice.se/2021/09/smarta-elmatare-skadlig-mikrovagsstralning/
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/

EHS
 EHS: Vi er overfølsomme for elektromagnetisk stråling, men vi bliver ikke troet på. Myndighedernes psykologisering af vores lidelse er forældet og moden til udskiftning.
Det norske sundhedsvæsen tager udgangspunkt i, at det ikke er muligt for nogen at få helbredsproblemer fra elektromagnetiske felter, der er svagere end de nuværende grænseværdier. Dermed bliver de berørte mennesker ikke troet på, og den hjælp der tilbydes, bliver en barriere. Artiklen fra Romerikes Blad understreger, at myndighedernes syn på elektromagnetisk overfølsomhed som “noget mentalt” hviler på et forældet grundlag.
Symptomerne og den oversete forskning

Myndighederne overser, at der er rigtig mange publicerede undersøgelser, der gør finder en række forskellige fysiske og målbare skadelige virkninger af stråling under de grænseværdier som er gældende for bl.a. Norge og Danmark. (1) Nogle af de skadelige virkninger (såsom oxidativ stress, ændringer i calciumsignalering og neurologiske skader) er kompatible med lidelser, som mennesker med elektromagnetisk overfølsomhed oplever, men også med sundhedsmæssige lidelser, der er stigende i vores moderne samfund. (2)
Symptomerne på elektromagnetisk overfølsomhed fra svag mikrobølgestråling har også været kendt og er tidligere beskrevet i klassificerede militære rapporter i både udsat militærpersonale og forsøgsdyr allerede i 1970’erne. (3) (4)
De blinde testforsøg
Myndighederne baserer deres opfattelse af elektromagnetisk overfølsomhed på et udvalg af blinde testforsøg, hvor et begrænset antal selhttp://media.wix.com/ugd/86579e_cd32f0b5b17c4ecf84dc722f1f1a18e5.pdfvdhttp://media.wix.com/ugd/86579e_cd32f0b5b17c4ecf84dc722f1f1a18e5.pdfeklarerede patienter ikke konsekvent har været i stand til at registrere, om et elektromagnetisk felt er tændt eller slukket.
Det er undersøgelser, der reelt ikke tager højde for, hvad elektrisk overfølsomhed er og ikke er, og som derfor ikke kan bruges som bevis på, at elektrisk overfølsomhed ikke findes .(5)
I de senere år er der blevet afsløret alvorlige metodiske svagheder i denne forskning om elektromagnetisk overfølsomhed, som er grundlaget for bl.a. norsk sundhedspolitik på området. Ikke desto mindre er der ikke foretaget ændringer i politikken.
Overfølsomme fungerer ikke som finjusterede menneskelige måleenheder for elektromagnetiske felter. Dette er en af ​​grundene til, at det er svært at gennemføre provokationsstudier på en “vandtæt” måde.
Elektromagnetisk overfølsomhed handler om at blive syg enten under eller efter – eller både under og efter – en tilstrækkelig lang tids eksponering for pulserende stråling af den type, personen reagerer på. Mange overfølsomme har en forsinket reaktion på strålingen, det vil sige at det kan tage nogen tid før symptomerne opstår etter eksponering.
Psykologiseringen må ophøre
De der allerede er blevet syge af strålingen fra den allestedsnærværende trådløse teknologi, afventer, at psykologiseringen af ​​elektromagnetisk overfølsomhed ophører – på samme måde som den engang ophørte med for eksempel Multipel Sklerose, Parkinsons og Crohns (og måske er i proces for at ophøre med ME (myalgisk encephalomyelitis) der er en alvorlig, kronisk, kompleks multisystemsygdom). Først da kan de ramte få den hjælp, de desperat har brug for, i stedet for at blive henvist til psykiatri, hvor de blot tager plads fra mennesker, der virkelig har brug for behandling.
Det skriver Therese Lucile Engh, lokal teamleder for Follo i Folkets strålevern, Enebakk Ingrid Wreden Kåss, kandidatgrad i filosofi og bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab, Nesodden Lene Hannisdahl Haug, kandidatgrad i naturfag, Åsgårdstrand i det norske medie Romerikes Blad den 21. sept. 2021. (6)
Kilder:
1) https://www.folkets-stralevern.no/wp-content/pdf/Kildesamling-2020-10-24.pdf
2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599?via%3Dihub
3) https://07249639-a33e-4008-8fa5-48dbc76945d8.filesusr.com/ugd/86579e_b01ea066cb58462f84ed2144bda79ebb.pdf
4) http://media.wix.com/ugd/86579e_cd32f0b5b17c4ecf84dc722f1f1a18e5.pdf
5) https://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Mallery-Blythe-v1-EESC.pdf
6) https://www.rb.no/vi-som-er-rammet-blir-ikke-trodd/o/5-43-1646368
Mere om EHS se her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/Mit liv med EHS: Sådan påvirker elektriske signaler min krop🤔
Bo Lillesøe har måtte flytte til sit sommerhus i Nordsjælland for at flygte for elektromagnetiske stråler, som han mener påvirker ham både fysisk og psykisk. Men nu ønsker et elselskab at installere trådløse målere og har måtte true med Kongens Foged.
TV Nordkysten har besøgt Bo for at høre til konsekvenserne af at have en lidelse, som Sundhedsstyrelsen ikke anerkender som ægte, men som han selv og mange andre mener er med til at ødelægge deres liv.
Mere om EHS se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/hypersensitivitet-2/
Se det 28 min. lange TV interview her:
https://youtu.be/SSBYzg-AMNE

Cyberkriminalitet
 Hackere presser kommunerne: ‘Der er rigtig mange, der bliver ramt hele tiden’🤔
Mens it-folk i Faaborg-Midtfyn Kommune ryddede op efter et verdensomspændende hackerangreb, opdagede de endnu et angreb mod kommunens systemer, skriver DR. (1)
De it-kriminelle kan gøre stor skade, hvis deres angreb mod kommunerne lykkes, fortæller professor i cybersikkerhed Jens Myrup Pedersen fra Aalborg Universitet.
“For det første risikerer kommunerne at miste penge gennem svindel. For det andet risikerer de, at deres systemer bliver lagt ned, så de ikke kan yde den service til borgerne, som de skulle yde. Og for det tredje risikerer de, at der går persondata tabt, som falder i de forkerte hænder,” siger han.
Ifølge Thomas Lund-Sørensen fra Center for Cybersikkerhed bør kommunerne såvel som andre myndigheder tage truslen fra cyberangreb alvorligt.
Han påpeger, at det i dag er et vilkår at være udsat for cybertrusler, hvis man har nogen form for digitalt netværk.
“Lige såvel som vi beskytter os mod skybrud meget mere, end vi har gjort tidligere, er der nu behov for at beskytte sig mod cyberkriminalitet meget mere, end vi har gjort tidligere”, siger Thomas Lund-Sørensen.
Ifølge FN-agenturet International Telecommunication Union (ITU), ligger Danmark på en 32. plads, når det gælder cybersikkerhed. (2)
Kilder:
1) https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/hackere-presser-kommunerne-der-er-rigtig-mange-der-bliver-ramt-hele
2) https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2020/en/

Overvågning
 Trods »utallige« EU-domme ønsker regeringen med nyt lovforslag at fortsætte overvågningen af borgerne i Danmark. Det er en »alt for høj pris for den enkeltes privatliv«.
Det siger it-sikkerhedsekspert i Ingeniørforeningen, IDA, Jørn Guldberg om lovforslaget om regler for logning af teledata fra justitsminister Nick Hækkerup (S). (1)
Logning, som indsamlingen af mobildata kaldes, dækker blandt andet over oplysninger om, hvornår og til hvem opkald er foretaget. Eller hvem sms’er er sendt til. Det inkluderer også, hvor i landet det er foregået.
De nuværende regler

De nuværende regler for logning pålægger teleselskaberne systematisk at indsamle oplysningerne i forvejen. Uden nogen vurdering eller afgrænsning. Det er de regler som regeringen egentlig helst havde beholdt.
EU domstolen
Flere domme fra EU-Domstolen har dog slået fast, at systematisk indsamling af teledata er i strid med EU’s regler.
Regeringen vil derfor forsøge at lave et regelsæt, som er så omfattende som muligt for at kunne give »så gode efterforskningsmuligheder som overhovedet muligt«, siger Nick Hækkerup. (2)
Usaglig maseovervågning
Ifølge Jørn Guldberg kan det føre til »masseovervågning af alle danskere«. Det gælder særligt på grund af regeringens ønske om fortsat at kunne foretage en generel og uddifferentieret logning.
»Det er det samme som masseovervågning af alle danskere, i stedet for at man går målrettet efter de kriminelle grupperinger.« »Det er en alt for høj pris for den enkeltes privatliv,« siger Jørn Guldberg.
Han tilføjer, at der ikke er noget i vejen for, at myndighederne kan lave målrettet logning, hvis man finder det nødvendigt.
»Politiet kan overvåge mistænkelige grupperinger og kriminelle, hvis de sikrer sig en retskendelse først. Jeg kan ikke forestille mig, at det kan være vanskeligt, hvis der foreligger en begrundet mistanke.«
»Derfor er der ikke en saglig begrundelse for at overvåge den almindelige danskers gøren og laden,« siger Jørn Guldberg.
Nyt lovforslag
“Rigspolitiet skønner på det foreløbige grundlag, at teleselskaberne som følge af den målrettede geografiske logning vil blive pålagt at logge områder svarende til cirka 15-20 procent af Danmarks samlede landareal,” oplyser Justitsministeriet til Information (3) om ordningen, der er en del af et nyt 222-sider langt lovforslag, som regeringen har sendt i høring. (4)
Det foreslåede areal vil i princippet kunne omfatte hele Sjælland, eller et areal svarende til Region Hovedstaden plus de syv mest folkerige kommuner – Aarhus, Aalborg, Odense, Vejle, Esbjerg, Randers og Viborg – hvor der i alt bor lidt over tre millioner mennesker.
Regeringen modarbejder EU
Ifølge Jesper Lund, der er formand for IT-Politisk Forening: “gør (man) alt, hvad man kan for at modarbejde EU-Domstolen, der ret klart har sagt, at logning skal være undtagelsen og ikke hovedreglen. Hvis man har en målrettet logning, der måske omfatter halvdelen af befolkningen, så er det hovedreglen snarere end undtagelsen.”
Kilder:
1) https://www.berlingske.dk/politik/it-ekspert-borgere-betaler-for-hoej-pris-med-forslag-om-teledata
2) https://itwatch.dk/ITNyt/Politik/article13356857.ece
3) https://www.information.dk/indland/2021/10/justitsministeriet-kalder-logning-areal-paa-stoerrelse-sjaelland-maalrettet
4) Lovforslaget:
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/d8e3a213-4dbd-4050-8823-b923f869f0eb/Udkast%20til%20lovforslag.pdf

Miniature luftbårne mikrochips udråbt som gennembrud for sygdoms- og forureningsovervågning🤔
Ingeniører ved Northwestern University i Illinois, USA, har med deres flyvende mikrochip skabt det mindste, menneskabte flyvende objekt nogensinde.
»Vores mål var at tilføje evnen til at flyve til små, elektroniske systemer med håbet om, at det kunne gøre det muligt for os at distribuere funktionelle, miniaturiserede enheder til at overvåge for forurening, befolkningen eller sygdomme,« fortæller professor ved Northwestern University, John A. Rogers, der har ledt udviklingen af mikrochippen.
Han forestiller sig, at et stort antal af flyvende mikrochips kan blive kastet ud fra et fly eller en bygning og bruges til at måle luften efter et kemisk udslip eller spore luftforurening. (1)
Et redskab for militær, politi og efterretningsvæsen
Selvom teknologien er meget mindre i dag, fortæller professor Nam-Trung Nguyen, direktør for Griffith University’s Queensland Micro og Nanotechnology Centre, blev teledetektion (1) oprindeligt udviklet af det amerikanske militær til brug under Vietnamkrigen.
Selvfølgelig kan større flyvende enheder som droner allerede optage video og billeder, men ifølge professor Nguyen kan mikroflyverne sandsynligvis også udstyres med teknologien til at streame optagelser.
Men som med alle teknologiske fremskridt sagde han, at der var behov for at overveje potentialet for misbrug.
“Hvis man ser tilbage til 60’erne og 70’erne, brugte USA det i krigsførelse til at indsamle oplysninger. Politiet kunne bruge det samme [i dag],” sagde han.
“Selvfølgelig er privatlivets fred et problem. Den, der ejer det, kan indsamle oplysninger om nogen.”
Kilder:

1) https://news.northwestern.edu/stories/2021/september/microflier-winged-microchip-is-smallest-ever-human-made-flying-structure/
2) https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_sensing
3) https://www.abc.net.au/news/science/2021-09-23/miniature-microchip-glider-disease-pollution-monitoring/100477672
4) https://videnskab.dk/teknologi-innovation/paa-stoerrelse-med-et-saltkorn-forskere-skaber-verdens-mindste-flyvende-objekt Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Mere om Havanasyndromet
 Blev diplomaterne i virkeligheden syge af deres egne sendere 
Fortællingen om de amerikanske diplomaterne der blev syge af mikrobølge stråling, har gået verden rundt og medier i USA skriver om at Rusland i 68 år ustraffet har bestrålet amerikanske-diplomater.
Men spørger Einar Flydal, blev de i virkeligheden bestrålet og syge af deres eget udstyr, f.eks. satellit-telefoner, 5G-mobiler, eller Wi-Fi-sendere? (1)
En ny analyse fra 2019
En spansk forsker tog Moskva-signalet op igen for et par år siden (Martinez 2019). Her får vi historien igen og dataene fra undersøgelserne bliver analyseret på ny med nu med et større tidsperspektiv. (2)
Analysen viser ganske klart at ambassadepersonalets sundhedsproblemer skyldtes mikrobølgestråling – selv om strålingen var svagere end USA’s grænseværdier (men kraftigere end grænseværdierne i Sovjetunionen).
Hvorfor skulle sovjet sætte bestrålingen i gang?
Ingen ved hvorfor sovjet skulle igangsætte bestrålingen, men en spekulation gik ud på at det var for at advare USA mod de høje grænseværdier og for at få en international aftale mod brug af mikrobølger som våben (Schjelderup 1975).
Bestrålingen gentager sig i 2020
I 2020 opstod problemet igen. Nu var det ambassadepersonalet ved USA’s ambassader i Guanzhou, Kina, og i Havanna på Cuba som fik alverdens sundhedsplager. USA nedsatte et føderalt forskningsråd med top-forskere. Deres konklusion var at symptomerne som helhed klart indikerede at årsagen var eksponering af mikrobølge stråling. (3) (4)
Aviser og politikere var hurtigt ud med at anklage værtslandene for at drive spionage ved hjælp af mikrobølgesendere eller radarer, eller for at angribe personalet. Der er ikke publiceret målinger som viser eksponeringsniveauet eller hvilken slags stråling man fandt. Noget der skulle let både at måle og identificere.
Og nu det ene sted efter det andet
Men nu viser det sig at USA’s diplomater får de samme problemer det ene sted efter det andet.
Da CIA chefen William Burns for nylig var i Indien, blev en person i følgegruppen dårlig med symptomer på mikrobølgesyge, ifølge CNN. I august måtte vicepræsident Kamala Harris udsætte en rejse til Vietnam fordi flere personer ved USA’s ambassade i Hanoi havde fået lignende symptomer og to diplomater skulle evakueres. Der kommer endda rapporter om syge diplomater fra venligtsindede lande som Tyskland, Østrig og USA selv.
Kan USA indrømme egne fejl?
Som Einar Flydal skriver, så er det ganske enkelt en politisk umulighed for USA at indrømme overfor sin egen udenrigstjeneste at personalet bliver syge af strålingen fra deres eget udstyr, samt fra eksponering der er svagere end grænseværdierne.
Samtidig er det umuligt at fortsætte med at påstå at strålingen skyldes fjendtlige handlinger, uden at der fremlægges en eneste måling, og i strid med konklusionerne fra eksperter. USA har mast sig op i et strålebeskyttelses hjørne – og mange lande vil følge efter.
Kilder:
1) https://steigan.no/2021/09/havana-syndromet-blir-diplomatene-syke-av-sine-egne-sendere/
2) Du kan finde original analysen her på engelsk:
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2018-0061/html
Du finder analysen oversat til norsk her:
https://einarflydal.com/2021/09/29/havana-syndromet-blir-diplomatene-syke-av-sine-egne-sendere/
3) https://einarflydal.com/2020/12/09/stralingen-i-havanna-guangzhou-og-moskva-forskerveteran-advarer-mot-5g/
4) https://einarflydal.com/2020/12/11/rapporten-om-bestralingen-av-usa-diplomatene-viser-bloffen-om-5g/
Referencer:
– CIA officer suffers ‘Havana syndrome’ symptoms on India trip – reports, RT, 21 Sep, 2021.
https://www.rt.com/usa/535399-cia-india-havana-symdrome/
– CIA ‘removes Vienna boss’ over Havana syndrome outbreak, https://www.bbc.com/news/world-europe-58675144
– Cuban researchers say ‘no scientific evidence’ for US’ ‘Havana Syndrome’ claims, RT, 13 Sep, 2021, https://www.rt.com/news/534749-cuba-scientists-reject-havana-syndrome/
– Martinez, Jose A.: «Den epidemiologiske studien av «Moskva-signalet» – 40 år etter», norsk oversettelse ved Paul Arthur Ingebretsen og Einar Flydal, av originalen The “Moscow signal” epidemiological study, 40 years on, Rev Environ Health 2019;34(1):13-24.
https://doi.org/10.1515/reveh-2018-0061
-Schjelderup, Vilhelm: Elektromagnetismen og livet, Tanum, 1975

Dokumentarfilm
Den ubekvemme sandhed: “Der er noget i luften” 
Ny dokumentarfilm om de sundhedsskadelige effekter ved strålingen fra din mobiltelefon. Ikke blot for vores helbred men også miljøet. Hvad sker der f.eks. med vores insekter?
“Hvis bierne forsvinder fra jordens overflade, vil menneskeheden kun have 4 år tilbage at leve i.”
(Albert Einstein)
Vigtige spørgsmål:Hvem finansierer de videnskabelige undersøgelser og hvad er deres interesser?
Hvordan sikrer regeringerne, at strålingen holder sig inden for nogle sunde grænser?
Hvad sker der med insekterne, når 5G rulles helt ud?
Hvem er ICNIRP og er en selvsupplerende privat organisation, der kun ser på opvarmning en pålidelige rådgiver, når det gælder anbefalinger om grænseværdier for elektromagnetisk stråling?
Hvad med vores børn, som er særlig følsomme?
Disse og mange flere spørgsmål udforskes i filmen: “Something is in the air.”
Blandt de interviewede forskere er Dariusz Leszczynski, Anssi Auvinen og Martin Pall.
Kilder:
https://youtu.be/Q89Gv2P3RH8

Bøger
Ny bog med fuld download:
“Electrosmog — The Health Effects of Microwave Pollution”
Bogen er skrevet af Dr. Susan Pockett fra University of Auckland, New Zealand. 2021. 125 sider
1. del af bogen beskriver først på en ikke-matematisk måde teknologien, der ligger til grund for problemet, herefter viser den, hvordan de offentlige grænseværdier har været manipuleret, over hele verden, gennem den orkestrerede indfangning af regulerende agenturer fra den industri, som disse agenturer blev oprettet for at regulere.
2. del opsummerer den enorme mængde videnskabelig evidens, der viser, at udsættelsen for effekttætheder af pulserende radiofrekvent stråling under en brøkdel af dem, der er tilladt af førnævnte, industrimanipulerede, offentlige eksponeringsgrænser faktisk forårsager kræft, DNA skader, diabetes, immun og kardiovaskulær problemer hos mennesker – og tilsvarende alvorlige problemer for dyrelivet (fugle, bier og træer).
3. del diskuterer nogle af de biologiske mekanismer, der afstedkommer disse sundhedsskader, for at imødegå det absurde forslag om, at hvis vi er usikre på, HVORDAN sådan skade opstår, bør vi med rette ignorere alle beviser for, at det sker.
Der foreslås ingen specifikke løsninger på dette stadig mere uundgåelige problem. Grundlæggende er den eneste løsning på korruption (og dens grimme udgydelse af propaganda og løgne) konsekvent intervention fra mennesker, der hverken har mistet deres sunde fornuft eller deres moralske kompas. Sådanne mennesker ser desværre ud til at blive mere og mere sjældne – men de findes stadig.
Hele bogen kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/ELECTROSMOG-May-2021.pdf
Flere bøger om emnet hvor flere kan downloades helt eller delvis findes her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/boeger-om-elektromagnetisk-straaling/

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening

1. oktober 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Vi er nu på vej ind i efteråret, men på en eller anden måde ser det ikke så mørkt ud for vores arbejde med at stoppe udrulningen af 5G samt vores arbejde med at oplyse om de vidtrækkende konsekvenser af den elektromagnetiske stråling (elektrosmog). Der er flere tiltag på vej dels internationalt samt her i Danmark. Ikke at vejen fortsat er fuld af store bump, men mere som at vejen at vejen er blevet synlig efter at have været skjult i en tåge af frustrationerne omkring corona samt de restriktioner som regeringen valgte, der skulle følge med. Restriktionerne er nu ophævet i Danmark, mens man stadig andre steder i verden kæmper for at få sine rettigheder tilbage. Australien står lige nu som det meste skræmmende eksempel med brug bl.a. politivold, som vi kun har kendt fra diktaturer, og som under normale omstændigheder ville være blevet fordømt af samtlige demokratiske lande. I dag lyder der ingen fordømmelse, men blot en fuldstændig tavshed. Hvad har det med vores tema om elektrosmog at gøre. Desværre temmelig meget for al den teknologi som 5G repræsenterer herunder Internet of Things, AI mm. kan bruges som redskaber for diverse regeringerne til at kontrollerer og overvåge sin befolkning. Som jeg plejer at sige: 5G omhandler alle de udfordringer, der overhovedet kan findes i vores samfund. 
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Webinar
– Mobilmaster
– Dyrelivet
– Grænseværdierne
– Desinformation
– Klima
– Forskning
– Teleindustriens indflydelse på forskningen
– Smart Homes
– Når du skifter bolig

Webinar

Stop 5G webinaret: Se alle oplæg 👍

Webinaret blev gennemført den 17. september 2021 i anledning af de Globale Nej til 5G protest dage.
Hør alle webinarets små foredrag eller vælg selv ud.
Du kan høre om Videnscentret for elektro-forurening, hvordan du forhindrer opsætning af telemaster, om de “usynlige ofre” for elektrosmoggen og hvordan du beskytter dig mod elektrosmog, de europæiske og internationale samarbejdsnetværker mod elektrosmog og 5G, samt om strålingens helbredseffekter og videnskaben bag samt om energiforbruget vil eksplodere med 5G udrulningen.
Foredragsholdere:
Henrik Eiriksson – Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
https://youtu.be/p6IoAoakRq8
Christina Funch – EHS-Foreningen for elektro-hypersensitive.
https://youtu.be/T5zs_aYguP0
Tine Mansfield – Folkebevægelsen VITA.
https://youtu.be/ZHK27Mh14qY
Alun Biggart – Alun.dk
https://youtu.be/Tgqf7MZQZTU
Preben Kastrup – Folkebevægelsen VITA og Videnscenter for elektro-forurening.
https://youtu.be/1Np8VwJ0i8U
Pernille Schriver – Stop 5G International.
https://youtu.be/tGtjfDTIUs8
Spørgsmål til panelet
https://youtu.be/rAV79v2YTAw
Moderator: Mads Kaarde.
Hele playlisten finder du her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRKZmzdS95hFrWkDf4_0gKhDx9ybqN3S6

Mobilmaster

Teleindustrien i vildrede: Skal opstille 500 master – men planloven står i vejen. Branchen ser frem til en lovrevision 🤔

I øjeblikket er der 30 sager om mobilmaster for klagenævnet.
Telebranchen skal ifølge ny aftale opstille 500 mobilmaster for at udfylde huller i dækningen, men kan reelt ikke gennemføre projektet, da planloven står i vejen. Derfor trækker det ud med at sikre bedre mobildækning i landområder. 
Det skriver Policy Watch den 23. sept. 2021.
Projektet med at sikre bedre mobildækning i Danmarks landområder ser ud til at blive alvorligt forsinket iflg. meldingen fra teleselskabernes brancheforening, Telekommunikationsindustrien, der advarer om en reel lovforvirring på området. Branchen ser frem til en kommende revision af loven.
Lange sagsbehandlingstider på de hyppige klagesager
På den ene side skal selskaberne leve op til en række krav om at opsætte master i landområderne. Samtidig spærrer planloven for udbygningen med en stribe krav, der gør det svært at finde placering til de mange mobilmaster, og meget lange sagsbehandlingstider på de klagesager, der hyppigt opstår.
Direktør i Telekommunikationsindustrien, Jakob Willer, påpeger den knibe, som alle mobilselskaber med eget net – dvs TDC, 3, og Telia/Telenor, er havnet i, efter at de i 2019 og igen i 2021 fik besked på at dække i alt 334 huller i mobil-Danmarkskortet.
Dækningskravet er en del af frekvensauktionerne
Det er et politisk ønske, at mobildækningen i Danmark skal forbedres i de områder, der ligger langt fra de store byer af hensyn til virksomheder og borgerne i landområderne.
Selskaberne kan ikke overholde deres forpligtigelse
En del af mobilhuller skal være fyldt ud senest april 2022 – men iflg. Jakob Willer kommer det ikke til at ske til tiden uden at der lempelser i planloven:
“Vi står med en udbygningsplan, hvor der samlet set skal sættes 400-500 master op for at sikre dækning de steder, der er stillet dækningskrav. Men det kan ikke realiseres, så hurtigt som man gerne vil. Planloven står i vejen, og sager, der ender i planklagenævnet, kan risikere meget lange behandlingstider på et til to år. Når vi kommer ud i landområderne, får teleselskaberne sværere og sværere ved at finde steder, hvor de kan sætte master op,” siger Jakob Willer til Policy Watch.
I øjeblikket er der 30 sager om mobilmaster for klagenævnet.
Planloven er kompliceret, hvor udgangspunktet er, at man ikke må sætte mobilmaster op i det åbne land. Det skal være tæt på bygninger, og dermed tæt på mennesker, der ofte ikke ønsker at have en mobilmast i baghaven. Sagsbehandlingen ved disse klager kan tager over et år, og kan sagtens ende i planklagenævnet to gange.
“Nogle gange kan det være vanskeligt at finde løsninger i samarbejde med kommunen, hvis de ikke vil have en mast og ikke mener, at der er brug for dækningen – også selv om teleselskaberne er forpligtet til at sætte en mast op for at følge de dækningskrav, de skal leve op til. Men selv de mest konstruktive og samarbejdsorienterede kommuner kan have svært ved at finde placeringer,” siger Jakob Willer.
“Planloven har vist sig at være et gedigent benspænd for ambitionen om at få en bedre mobildækning. Hvis man stiller dækningskrav politisk, må man også politisk sørge for, at det kan lade sig gøre.” 
Telebranchen mener at politikere må handle
Folketingets partier valgte i 2020 at tilslutte sig en opfordring til, at der “hurtigst muligt igangsættes et arbejde med at sikre bedre muligheder for at gøre det lettere for teleselskaberne at sikre dækning i de områder, hvor der er stillet dækningskrav.” Men det er foreløbig ikke sket noget.
En kommende revision af planloven
Det ser it-ordfører hos Venstre, Christoffer Aagaard Melson frem til. Han ønsker f.eks. at der kan opsættes mobilmaster op længere fra bygningerne, end det er tilladt i dag. Eller at mobilmaster bliver sidestillet med TV-sendemaster, som i dag er undtaget en landzonetilladelse.
Kommunerne skal klarlægge, hvordan de forskellige hensyn om mobildækning, naboer og naturbeskyttelse kan balanceres, men tilladelserne skal ikke kunne indklages for planklagenævnet og derved forhales i måneder.
Fagchefen for Telepolitik hos Dansk Erhverv Poul Noer bakker op om denne tilgang:
“Men telepolitik er ofte ikke førsteprioritet blandt politikerne, og det er en skam, for hele samfundet kan få gavn den digitale omstilling, der sker i disse år,” udtaler han.
Kilder:
https://policywatch.dk/nyheder/virksomheder/article13305772.ece
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/

Flere kommuner er under pres når det gælder opsætning af nye mobilmaster 👍
Planloven driller, men også miljøbeskyttelsesloven og sundhedsloven giver problemer for kommunerne.
Den ansvarlige politiker, formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V), afviser dog at kommunen både bryder sundhedsloven og miljøbeskyttelsesloven ved at tillade opsætning af en op til 42 meter høj mobilmast i Dybendal-kvarteret i Ringe. Men kommunen lever ikke op til sit ansvar.

Sundhedslovens paragraf 119
Men ifølge Pernille Schriver, der bla. repræsenterer EHS foreningen, er der ingen tvivl: Kommunen lever ikke op til det ansvar, som sundhedslovens paragraf 119 pålægger den i forhold til at skabe forebyggende og sund levevis for borgerne i kommunen.
Miljøbeskyttelsesloven
Kommunalbestyrelsen overholder heller ikke miljøbeskyttelsesloven, hvor der tydeligt står skrevet: ”at kommunerne skal sikre, at forurening ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor,”
I miljøbeskyttelsesloven, paragraf 1, står følgende skrevet:
”§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.”
Kilder:
a) Mastemodstandere skruer bissen på: De tåler ikke stråler – og nu anklager de kommunen for lovbrud.
https://fyens.dk/artikel/mastemodstandere-skruer-bissen-p%C3%A5-de-er-overf%C3%B8lsomme-over-for-str%C3%A5ler-og-nu-anklager-de-kommunen-for-lovbrud
b) Lokaldebat: Træerne har allerede taget skade af telemaster – vi mennesker vil også gøre det.
https://fyens.dk/artikel/telemast-%C3%B8ger-str%C3%A5lingsforureningen

Frasalg af masteforretningen koster på indtjeningen hos teleselskabet 3
Teleselskabernes frasalg af deres masteforretninger er en voksende trend på tværs af de europæiske markeder. Det er en udvikling, der også vil slå igennem i Danmark, forudser analytiker. Sidste år solgte 3 sin masteinfrastruktur fra, og det har kostet på indtjeningsmarginen.
Det skriver IT Watch den 23. august 2021.
Spanske Cellnex købte i slutningen af 2020 teleselskabet 3’s mobilmaster i Danmark, Sverige, Østrig, Storbritannien og Spanien. Handlen løb op i 10 mia. euro, svarende til lidt over 74 mia. kr.
Alene prisen for 3’s 1300 master og tilhørende infrastruktur i Danmark beløb sig til 400 mio. euro, knap 3 mia. kr.
Analysehuset Tefficient påpeger, at frasalget af masterne og infrastrukturen koster 3 godt 5 procentpoint på ebitda-marginen i Danmark. Den falder fra 35,8 pct. til 30,7 pct. Det samme gør sig gældende i Sverige, Østrig og Irland. EBITDA er et akronym for ”Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization”. Det benyttes til at måle en virksomheds driftsrentabilitet, fordi den udelukkende kigger på de omkostninger, som er nødvendige for virksomheden på dagsbasis.
Blandede erfaringerne fra USA med tower-companys
Modellen, hvor mobiloperatørerne frasælger deres masteforretning og lejer sig ind på infrastrukturen på langsigtede lejekontrakter har været udbredt i USA i længere tid.
“Man kan se, at de amerikanske mobiloperatører til sidst havner i en situation, hvor ejeren maste-sites i sidste ende kan presse operatørerne for flere og flere penge, når kontrakten skal genforhandles. Der tvinges mobiloperatørerne måske til at reetablere deres sites, fordi det simpelthen bliver for dyrt.” udtaler  direktør for Tefficient, Fredrik Jungermann.
Et eksempel på sidstnævnte er mobilselskabet Sprint, der efter et frasalg af sine master valgte at genopbygge sin infrastruktur igen, for at komme ud af kløerne på de såkaldte tower-companys, selskaber, der har specialiseret sig i at eje infrastruktur af fysiske master.
I Danmark har, udover det spanske selskab, TDC Net og Cibicom ambitioner om at sætte sig på markedet for masteoperatører.
Regningen på den lange bane
“Hvis du er masteoperatør, skal du tænke på den situation, som du har sat dig i med 10-15-20 års kontrakter. Når der skal genforhandles, vil du jo benytte det faktum, at ens kunde jo sidder fast i din infrastruktur. Det bliver meget svært at flytte. Det vil være en meget lang og kompliceret ting at gøre.” siger Jungermann.
Formentlig vil selskaber som f.eks. Cellnex ikke synes, at det er nok kun at eje mastesites og leje dem ud. De vil formodentlig gerne overtage driften af hele netværket.
En aktør som TDC Net har i dag en relativ god forretning på det danske marked, fordi mange konkurrenter sidder i selskabets master. Men om det er nok i fremtiden, eller om forretningsområdet skal sælges fra til en af de store udenlandske spillere, må tiden vise.
Udbredelsen af 5G-teknologien betyder, at der vil være behov for flere fysiske sites fremover. Set fra det perspektiv er det formentlig et godt område at investere i på den lange bane, skriver Itwatch.
Kilde:
https://itwatch.dk/ITNyt/Strategi/article13220958.ece

Op og nedgange i Teleindustrien
TDC blev i foråret 2018 købt af de tre pensionsgiganter ATP, PFA og PKA samt den australske kapitalfond Macquarie for knap 41 mia. kr. Siden har de nye ejere kæmpet i strid modvind for at gøre opkøbet til en succes.
Det skrev IT Watch den 20. maj 2021.
De nye ejere har derfor bragt en særlig bonusmodel til 37 udvalgte chefer i spil med håb om godt nyt inden 2023. Regnskaberne viser, at kunderne flygter og salget dykker, mens indtjeningen primært holdes flydende gennem en cocktail af solide besparelser, prisstigninger og flere fyringsrunder.
Investeringer og forberedelse på frasalg
I forbindelse med købet varslede TDC’s nye ejere, at der skulle investeres især i fibernet som led i et samfundsmæssigt mål om at digitalisere Danmark. Samtidig vil man opdele TDC-forretningen i to selvstændige selskaber: Et selskab, Nuuday, med alle kundevendte aktiviteter som Yousee, Hiper, Telmore og TDC Erhverv, og et selskab, TDC Net, med al infrastruktur som telefonnettet, tv- og fiberkabler og tusindvis af mobilmaster. Det kan give ejerne ekstra milliarder ved et evt. salg. Opdelingen synliggør nemlig de store værdier der er gemt i infrastrukturforretningen.
Bonusordningen løber frem til 2023, hvor boet gøres op, og de 37 TDC-chefer modtager deres afregning.
Macquarie ejer 50 pct. af TDC og sidder på formandsposten i bestyrelsen, hvor ATP i dag er ene om at repræsentere de tre pensionsgiganter.

Kilde:
https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/tele/article12993330.ece

Dyrelivet

De ’miljøvenlige’ LED gadelygter dræber endnu flere insekter end natriumlamperne 🤔

“Miljøvenlige” LED-gadelygter forårsager en endnu mere alvorlig lysforurening for insekter end de traditionelle natriumpærer, som de erstatter. Det dokumenterer en nylig udgivet forskningsrapport: ’Gadebelysning har en skadelig indvirkning på de lokale insektpopulationer’.
Det skriver The Guardian 25. august 2021. (1)
Insektapokalypsen
Rapporter om de faldende insektpopulationer (2) har skræmt forskere, ødelæggelsen af naturlige vilde områder, pesticider og klimakrisen angives som de væsentligste årsager. Vi ved nu også at elektrosmog har betydning for deres overlevelse. (3) Hertil kommer også at lysforureningen stiger globalt og blev ved en nylig anmeldelse beskrevet som en “vigtig, men ofte overset faktor i insektapokalypsen”, da det gør insekter mere synlige for rovdyr og forstyrrer deres fødeindtagelse og reproduktion. (4)
Lysforurening og insekterne
Undersøgelsen (5) er den første der undersøger virkningen af lysdioder i den virkelige verden og den første til at vise den direkte indvirkning af lysforurening på larver. Larverne er mindre mobile end voksne møl, og viser derfor mere præcist de lokale tab forårsaget af lysforurening.
Flyvende møl bliver tiltrukket af lys, og er derefter mere sårbare over for rovdyr, hvilket betyder, at de lægger færre æg. Ud fra den brede vifte af mølarter, forskerne studerede formoder de, at deres resultater ville gælde for øvrige natlige insekter.
Det er et virkelig slående resultat,” siger Douglas Boyes, UK Centre for Ecology and Hydrology, der ledede forskningsprojekt. ”Vi fandt tal, som du ikke rigtig er vant til som økolog. Normalt finder du måske ændringer på 5-10% rundt omkring, men her fandt mere end 50% fald i antallet af larver i de områder, der var oplyst af gadelygter.
Undersøgelsen fandt at antallet af møllarver i hegnshækkene ved vejene i landdistrikterne i England var 52% lavere under LED -lamper og 41% lavere under natriumlamper sammenlignet med nærliggende uoplyste områder.
I græskanterne var antallet af møllarver nær lysdioder en tredjedel lavere end i uoplyste områder, hvorimod natriumlys havde ringe effekt på antallet. De hvide LED-lys er mere energieffektive, men producerer mere blåt lys, siger forskerne, hvilket er den farve, der hovedsageligt ses af insekter.
Møl er vigtige bestøver og leverer essentiel mad til fugle og dyr, men det samlede antal af møl i Storbritannien er faldet med en tredjedel i løbet af de sidste 50 år.
Bagsiden af lysdioder 
“Lysdioder er de onde i vores historie, hvis du vil, fordi de er værre i forhold til deres effekt i øjeblikket, men de har også potentiale til at være meget bedre end natriumbelysning,” siger Douglas Boyes
Lysdioder kan dæmpes, kan kobles til bevægelsessensorer og kan have billige filtre monteret til at afskærme for blåt lys. Lysdioder er energieffektive, hvilket fører til reducerede emissioner ift. klimaopvarmning. De lyser ofte mere end natriumlamper, men ikke på lokaliteterne i undersøgelsen.
De umiddelbare lette løsninger
Prof. Darren Evans fra Newcastle University, som var en del af undersøgelsen, siger: ”Lysforurening er en af de få årsager til tab af biodiversitet, der har lette [og umiddelbare] løsninger. Vi har brug for en balance mellem at beskytte både den offentlige sikkerhed og dyrelivet ved at sikre, at belysningen er godt designet, holdes væk fra vigtige levesteder samt er tændt i begrænsede tidsrum. Flagermusvenlig rød belysning blev f.eks. installeret på en vej i Worcestershire i 2019. (6)
Matt Shardlow, fra insektorganisationen Buglife, sagde: ”Dette nye bevis demonstrerer den massive indvirkning, som lysforurening har på lokale populationer af insekter, hvilket bidrager til det frygtelige fald i insektmængden, vi alle har observeret.”
En undersøgelse fra Belgien viste, at gadelygter skadede hun glødormes evne til at tiltrække en mage. Det fandt ud af, at biller i mørke områder normalt fandt en mage efter en nat med glød, men i de oplyste områder tog det op til 15 nætter. (7) I England er antallet af glødorm faldet med tre fjerdedele siden 2001.( 8 )
Den vigtige nattevagt
Boyes siger, at en bedre beskyttelse af møl er afgørende. “Vi har 2.500 arter i Storbritannien. De er meget vigtige som bytte for fugle, flagermus, pindsvin og andre hvirvelløse dyr. Men de er også virkelig vigtige bestøvere. De har nattevagten, når dagbestøverne er gået i seng.”
Kilder:
1) https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/25/led-streetlights-moth-england-eco-friendly-sodium-insect-decline 
2) https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/11/insect-populations-suffering-death-1000-cuts-scientists
3) Du finder forskningsrapporter om de elektromagnetiske felters indflydelse på insektdøden her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
4) https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/22/light-pollution-insect-apocalypse
5) https://advances.sciencemag.org/content/7/35/eabi8322
6) https://www.bbc.com/news/uk-england-hereford-worcester-49534621
7) https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/734/htm
8 ) https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/05/glowing-glowing-gone-plunge-in-glow-worm-numbers-revealed

Grænseværdier og forsigtighedsprincippet

Påstand:
”Vi følger forsigtighedsprincippet” 🤔
Fakta:
Sådan har det lydt fra både Sundhedsstyrelsen og politikere i flere år, men hvad er det for et forsigtighedsprincip, de taler om? Tilsyneladende har det givet Sundhedsstyrelsen nogle udfordringer, for nu taler Styrelsen ikke længere om et forsigtighedsPRINCIP, men om en forsigtighedsTILGANG.  Der henvises fortsat til, at man følger vore nordiske nabolande.
Hele artiklen finder du her: 
https://nejtil5g.dk/paastand-vi-foelger-forsigtighedsprincippet/

Derfor skal grænseværdien for elektromagnetisk stråling strammes 👍
Joel M. Moskowitz, direktør for Center for Family and Community Health, University of California, Berkeley, har samlet den grundlæggende dokumentation, som er forelagt den amerikanske Federal Communications Commission (FCC) vedr. RF-eksponeringsgrænser og RF-sundhedseffekter fra juni 2012 til september 2019.
Den 8. august 2019 offentliggjorde FCC en pressemeddelelse, hvor der blev fremsat et forslag om, at FCC ikke ændrer de eksisterende grænser for radiofrekvent eksponering ( RF).

Af pressemeddelelsen fremgik det bl.a. at:
“FCC sætter radiofrekvens grænser i tæt samråd med FDA og andre sundhedsmyndigheder. Efter en grundig gennemgang af referatet og samråd med disse agenturer, finder vi det hensigtsmæssigt at opretholde de eksisterende radiofrekvens grænser, som er blandt de strengeste i verden for mobiltelefoner.”
“…tilgængelige videnskabelige beviser til dato ikke understøtter negative sundhedsmæssige virkninger hos mennesker på grund af eksponeringer på eller under de nuværende grænser …”
Påstandene afspejler dog ikke den videnskabelige litteratur med hensyn til RF-sundhedseffekter, og de afspejler heller ikke i tilstrækkelig grad de offentlige kommentarer, som FCC har modtaget i årenes løb vedrørende RF-eksponeringsgrænser, skriver Moskowitz.
Del I
Indeholder de centrale indlæg til FCC om stråling fra mobiltelefoner og dens sundhedsmæssige virkninger samt mobiltelefon testprocedurer og lovgivningsmæssige standarder.
Del I: https://www.saferemr.com/2021/08/
Del II
Indeholder en liste over vigtige forskningsartikler, der kan downloades fra FCC’s websted. (opdateret 11. august 2019)
Del II: https://www.saferemr.com/2014/08/why-we-need-stronger-cell-phone_43.html
Del III
Her oplistes de 98 videnskabelige eksperter fra 23 nationer, der har underskrevet resolutioner mellem 2002 og 2014, der kræver strammere regler om trådløs stråling, især stråling fra mobiltelefoner.
2015 indsendte forskere, der offentliggjorde peer-reviewed forskning om de sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter (EMF), et andragende til FN, Verdenssundhedsorganisationen og alle verdens ledere, der opfordrede til stærkere regler om eksponering for radiofrekvensstråling, end de nuværende nationale og internationale eksponeringsgrænser tillader. Den Internationale EMF Scientist Appeal (https://emfscientist.org/) blev også forelagt FCC. Appellen (https://www.saferemr.com/2019/07/international-scientist-appeal-on.html) er underskrevet af mere end 240 forskere, der har offentliggjort peer-reviewed forskning om elektromagnetiske områder, biologi og sundhed. Disse forskere, der repræsenterer over 40 nationer, har offentliggjort mere end 2.000 papirer og breve om EMF i professionelle tidsskrifter. Dette andragende blev for nylig forelagt FN’s miljøprogram.
Del III: https://www.saferemr.com/2014/08/why-we-need-stronger-cell-phone_4.html
Del IV
Her opsummeres svarene fra 184 personer med selvrapporteret elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), der indsendte kommentarer til FCC og rapporterede om enten deres symptomer eller kilderne til deres problematiske eksponering for radiofrekvensstråling.
Del IV: https://www.saferemr.com/2020/05/EHSsubmissionstoFCC.html

Desinformation

Uenighed om desinformation: Åbent brev vedr. revisionen af lov om digitale tjenester (DSA)🤔

Mere end 50 civilsamfundsorganisationer og desinformationseksperter har underskrevet et åbent brev, hvor de opfordrer EU’s beslutningstagere til at revidere den foreslåede lov om digitale tjenester (DSA).
Underskriverne, herunder EUDisinfo Lab, Reporters Without Borders og The Daphne Caruana Galizia Foundation, opfordrer især til strammere tiltag, når det kommer til ansvarlighed og demokratisk tilsyn. Blandt deres forslag er foranstaltninger som oprettelse af et europæisk tilsynsråd bestående af civilsamfundseksperter, der skal føre tilsyn med implementeringen af DSA.

Om et forstærket demokratisk tilsyn skriver gruppen:
Adgang til data: Sikre, at civilsamfundet og journalister kan kvalificere sig som undersøgende forskere med henblik på at få adgang til platformsdata (artikel 31).

Der skal oprettes et europæisk tilsynsråd som et uafhængigt organ med tilstrækkelige ressourcer til at føre tilsyn med gennemførelsen af DSA med eksperter fra civilsamfundet.

Særlig anerkendelse af whistlebloweres rolle i forbindelse med opbevaring af platforme.

“Vi håber, at DSA’s lovgivere vil benytte denne lejlighed til at være en global standardsætter, når det drejer sig om at lovgive om desinformation med en tilgang, der er baseret på grundlæggende rettigheder.”
Kilde:
https://www.disinfo.eu/advocacy/open-letter-to-eu-policy-makers-how-the-digital-services-act-dsa-can-tackle-disinformation/

Satellitter

Store dele af Europa – heriblandt Danmark – er nu dækket ind af Elon Musk og hans Starlink-projekt 🤔

Elon Musk og SpaceX buldrer afsted med Starlink-projektet, der indebærer etablering af en satellitbaseret internetløsning i rummet. 
Siden satellitopsendelserne begyndte i november 2019 og SpaceX åbnede sit betaprogram til $ 99/måned for udvalgte kunder har SpaceX i dag lanceret mere end 1.700 satellitter og har afsendt over 100.000 terminaler. Herudover har man mere end 500.000 forudbestillinger på tjenesten.

Dækker store dele af Europa
En lang række også europæiske lande er begunstiget med Starlink-dækning, det gælder bl.a. Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Belgien og også Danmark. Ifølge Elon Musk overvejer flere andre lande også licensansøgninger.
Mange af Starlinks betakunder bor i fjerntliggende eller landområder, hvor adgangen til konventionelt bredbånd er begrænset eller ikke eksisterende. Kunderne betaler forud $ 499 for tjenesten, som dækker et startsæt der består af en brugerterminal (som SpaceX kærligt omtaler som “Dishy McFlatface”), Wi-Fi-router, strømforsyning, kabler og et monterings stativ.
Planen er at der skal sættes omkring 30.000 Starlink-satellitter i kredsløb og brugerpuljen til op på en millioner kunder.
Kilder:
https://www.digi.no/artikler/vokser-raskt-elon-musks-satellittbaserte-internett-har-nadd-gigantisk-milepael/512815
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/

Hvor meget rumskrot kan verdenssamfundet tolerere 🤔
Rumskrottet suser rundt med 27.500 kilometer i timen, og derfor er der risiko for voldsomme skader, hvis en metalstump brager en i en aktiv satellit eller en rumstation. Det har Apple-medstifteren Steve Wozniak sat sig for at løse med sit nye firma Privateer, der skal være verdensrummets skraldemænd. (1)
Mangemillionæren har startet et nyt firma ved navn Privateer, som satser på at blive verdensrummets skraldemænd.
Lige nu er der cirka 36.500 satellitter samt rumskrot i kredsløb om Jorden, som er større end ti centimeter. For vragdele mellem én og ti centimeter er tallet én million, og tager vi de helt små med er der 330 millioner. (2)
Elon Musks firma, SpaceX, har planer om at sende 42.000 af deres Starlink-satellitter i kredsløb, og en lang række lignende firmaer har også planer om at sende internet-satellitter afsted.  Ifølge ESA er der på dags dato opsendt 12.020 satellitter i alt, siden den første blev sendt op i 1957.
Med så mange objekter i kredsløb på samme tid, vil der i fremtiden være store udfordringer at løse, hvis ikke det skal gå galt, siger  Michael Linden-Vørnle, som er astrofysiker og chefkonsulent på DTU Space – Institut for Rumforskning og Rumteknologi på DTU. (3)
“Hvis ikke vi får styr på problemet med rumskrot, kan det få store konsekvenser for vores hverdag. Funktioner som internet, telefoni og navigation er afhængige af, at vi har sikker adgang til at bruge rummet – og det har vi ikke, hvis det er fyldt med rumskrot. Derfor er jeg meget åben for, at et firma som det her kommer på banen og skubber på udviklingen.” 
Kilder:
1) https://www.space.com/apple-cofounder-steve-wozniak-space-junk-company
2) https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers
3) https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/apple-stifter-vil-forhindre-verdensrummet-drukner-i-skrot

Klima

En ubelejlig sandhed

Rundt om i kommunerne er der planlagt klimauge 2021 i den kommende tid. Samtidig har kommunerne travlt med at få implementerer 5G parate mobilmaster samt alle mulige IoT (internet of Things) enheder i et velment forsøg på at spare på energien og CO2. Desværre er der en elefant i rummet. 
Den ubelejlige sandhed
”Det er en ubelejlig sandhed, at den trådløse revolution fremmer det skyhøje elforbrug på vores planet, med en fænomenale vækst i internettrafikken, hvilket øger energibehovet.”
Data bekræfter, at et uhæmmet 5G samt milliarder af nye devices til Internet of Things (IoT) eksponentielt kan øge vores energiforbrug og fremskynde klimaforandringerne.
Der forventes at være installeret 70,2 millioner ’small cells’ og mobilmaster over hele verden inden 2025, (1) 500 milliarder internetforbundne enheder inden 2030 (2) samt en 60% vækst om året i produktionen af trådløse perifere enheder som højttalere, devices samt bærbare enheder. (3) Mens elektronikken er blevet mere energieffektiv, er virkeligheden, at disse gevinster simpelthen ikke kan følge med den massive spredning af “smart devices”.
5G er et energisvin
5G sendemaster vil forbruge mindst dobbelt så meget strøm sammenlignet med 4G. (4) Faktisk udsendte GSMA, der repræsenterer 750 mobiloperatører overalt i verden, en rapport (5) med en “opfordring til handling” vedr. behovet for at skabe energiineffektiv infrastruktur for at holde trit med den op til 1.000 gange større stigning i datatrafikken og den massive infrastruktur til at klare det.
2020 Environmentally Sustainable 5G Deployment Report viste, (6) at når 5G erstatter de ældre netværk, forventes energiforbruget at stige 61 gange mellem 2020 og 2030. Det skyldes de nye elementer, der anvendes i 5G-netværket parret med det enorme antal af antenner.
Kilder:
1) https://www.smallcellforum.org/press-releases/market-status-apac-north-america-lead-network-densification-2021/
2) https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/se/internet-of-things/at-a-glance-c45-731471.html
3) https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf
4) https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
5) https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/energy-efficiency-2/
6) https://www.datacenter-forum.com/datacenter-forum/5g-will-prompt-energy-consumption-to-grow-by-staggering-160-in-10-years
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/

Forskning

Nyt studie finder sammenhæng mellem elektromagnetisk stråling og skadelig påvirkning af hørenervecellerne 😔

Høretab er den mest almindelige sensoriske lidelse i verdens befolkning, men ingen ved med sikkerhed, hvor mange danskere, der har problemer med hørelsen fordi der i Danmark, ifølge www.hørnu.dk,  ikke findes nogen central registrering. Formentlig har 900.000 danskere problemer med hørelsen og det anslås at 500 millioner mennesker på verdensplan er plaget af høretab.
Høj musik fra hovedtelefoner og støj i al almindelighed får normalt skylden.
Støj over 80-90 decibel i gennemsnit over en 8 timers arbejdsdag betragtes som skadeligt. Skydevåben, musik, fly, græsslåmaskiner, håndværktøj og mange andre anordninger afgiver støj på mere end 80 decibel og er derfor skadelige, såfremt man udsættes for dem over længere perioder. En live rockkoncert giver lydtryk på op til 110-120 decibel, hvilket relativt nemt kan give permanente høreskader allerede efter 2 til 3 timer.
’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018’ er den fjerde måling af arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark. Ifølge undersøgelsen var der i 2018 i alt 54,5 % udsat for forstyrrende støj, hvilket er statistisk signifikant højere end i 2016 (44,6 %). 17,0 % af lønmodtagerne var i 2018 udsat for høj støj mindst ¼ af arbejdstiden, og denne andel er statistisk signifikant lavere end i 2016 (19,5 %). Tal for 2018 viser også, at 16,5 % af lønmodtagerne er udsat for støj, der er så høj, at de må beskytte sig mod den. Endelig er andelen, der er udsat for vibrationer mindst ¼ af tiden, 7,8 %, og denne andel er signifikant lavere end i 2016 (8,6 %).
Stigning i antal af tumor i hørenerven
En almindelig årsag til høretab er tilstedeværelsen af vestibulært schwannoma (1) en godartet tumor i kranialnerven VIII, der stammer fra Schwann-cellens transformation. I Danmark angives antallet af tilfælde til omkring 35 pr. mio. pr. år, hvilket svarer til ca. 200 ny diagnosticerede patienter om året. I 1976 blev der blot ny diagnosticeret 15 tilfælde. Omkring en fjerdedel af de nyligt diagnosticerede patienter opereres på grund af tumorens størrelse, hvorimod de resterende tre fjerdedele går ind i et “vent-og-scan” regime. 30-40% af patienterne i dette regime oplever vækst og tilbydes enten kirurgi eller strålebehandling. (2)
Hørenedsættelse og elektromagnetisk stråling (EMF)
I det sidste årti er den stigende forekomst af vestibulært schwannoma blevet korreleret med eksponering for elektromagnetisk stråling (EMF), hvilket kan betragtes som en patogen årsag til udviklingen af vestibulært schwannoma og høretab. Et nyt større studie (3) dokumenterer, at kronisk eksponering for EMF har en stærk indvirkning på vestibulært schwannoma, der påvirker de biomolekylære egenskaber. Studiet udforskede de molekylære mekanismer, der ligger til grund for de biologiske ændringer af humane Schwann celler (4) og/eller deres onkogene transformation efter EMF -eksponering.
Det amerikanske National Toxicology Program
Den amerikanske sundhedsstyrelse, Food & Drug Administration (FDA), bad i 1999 den amerikanske regerings toksikologienhed om at udføre et forsøg, som kunne estimere en kræftrisiko hos mennesker. Det 19 år lange mobilforskningsprojekt, National Toxicology Program, (5) som undervejs gennemførte et to år langt strålingsforsøg med mus og rotter, kostede i alt ca. 200 millioner kroner. Konklusionen var, at der var klar evidens for, at et udsnit af hanrotterne udviklede kræft i hjertets schwannceller som følge af forsøget. DNA-skader begrænsede sig ikke kun til hanrotter, også hunrotter og mus fik DNA-skader. Mus og rotter er ikke mennesker vil nogle indvende, men det er den metode, man bruger. Hvad der er kræftfremkaldende hos mennesker, fremkalder også kræft hos forsøgsrotter af den fremavlede race, Sprague Dawley.
Det mest overbevisende fund var kræft i schwannske celler i hanrotternes hjerter, hvilket i mange forskeres øjne gav en kobling til kræft i menneskers hørenerver.
Den amerikanske strålingsekspert, James Lin, som var en del af det eksterne ekspertpanel, har advokeret for, at disse fund styrker kræftmistanken generelt mod mobiltelefoni. (6)
James Lin opfordrer til, at WHO’s kræftagentur, IARC, hurtigst muligt griber ind og skærper sin advarsel mod mobiltelefoni. Hans nye standpunkt overrasker, fordi han fra 2004 til 2016 var fast rådsmedlem i ICNIRP.
Ramazzini Institutets forskningsprojekt
Det italienske forskningsprojekt fra Ramazzini Institutet (2018) (7) understøttede ikke bare, men forstærkede med deres fund ved langtidseksponering for RFR resultaterne af NTP-undersøgelsen. Begge rapporterer om en stigning i forekomsten af tumorer i hjernen og hjertet hos RFR-eksponerede Sprague-Dawley-rotter. Disse tumorer har samme histotype som dem, der er observeret i nogle epidmiologiske undersøgelser af mobiltelefonbrugere.
Også Ramazzini rapporten konkluderede, at de eksperimentelle undersøgelser giver tilstrækkeligt bevis til at kræve en revurdering af IARC’s konklusioner vedrørende det kræftfremkaldende potentiale for RFR hos mennesker.
Italiensk domstolsafgørelse
Sammenhængen mellem hørenervekræft og fundet af schwanncellekræft i rotter var en afgørende del af bevisførelsen, da en italiensk appeldomstol i januar 2020 stadfæstede, hvor en Telecom Italia-medarbejder, fik en invaliderede hørenervetumor efter i 15 år at have brugt sin mobiltelefon i mere end tre timer om dagen. Dermed bekræftede appelretten i Torino, den førsteinstansdom som retten i Ivrea, havde udstedt i 2017. ( 8 )
Kilder:
1) https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/oere-naese-hals/tilstande-og-sygdomme/nervesygdomme/akustikusneurinom/ 
2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30259833/ 
3) Transcriptomic Profile Reveals Deregulation of Hearing-Loss Related Genes in Vestibular Schwannoma Cells Following Electromagnetic Field Exposure. Alessandra Colciago et al., 20. juli 2021
https://www.mdpi.com/2073-4409/10/7/1840/htm 
4) Schwann cellerne er en gliacelle-type der er knyttet til det perifere nervesystem, dens funktion er at give stabilitet og isolation til nervecellernes udløbere (aksoner). Små aksoner omgives primært af Schwann cellernes cytoplasma, som betegnes den Schwannske skede.
https://en.wikipedia.org/wiki/Schwann_cell
5) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31633839/
6) https://ieeexplore.ieee.org/document/8866792
7) Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. L. Falcioni et al. Cesare Maltoni Cancer Research Center, Ramazzini Institute, Bologna, Italy. 2018.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Belpoggi-Heart-and-Brain-Tumors-Base-Station-2018.pdf
8 ) https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cellulare-tumore-testa-sentenza-torino/ 

Stråling fra trådløs teknologi påvirker blodet, hjertet og det autonome nervesystemet 😔
Artiklen, som blev publiceret i 2013 i et internationalt fagfællevurderet tidsskrift, er skrevet af Magda Havas, som er en af de store kapaciteter på området (1). Artiklen er her oversat til norsk, den er letlæst og overskuelig. (2)
Resume
Eksponering for elektrosmog skabt af elektrisk, elektronisk og trådløs teknologi stiger konstant og har nået et niveau, hvor en del af befolkningen oplever skadelige virkninger, når de eksponeres. Symptomerne på elektrisk overfølsomhed (elektrohypersensitivitet / EHS) kan bedst beskrives som et hurtigt aldrende syndrom, men forekommer hos både voksne og børn. De ligner symptomer, som radaroperatører oplevede fra 1940’erne til 1960’erne, og som er godt beskrevet i litteraturen. En stadig mere almindelig reaktion er sammenklumpning af de røde blodlegemer (“penge ruller”, “rouleaux”), hjertebanken, smerter eller trykken for brystet ledsaget af angst og en opregulering af det sympatiske nervesystem samtidig med en nedregulering af det parasympatiske nervesystem, som er typisk for kamp-eller-flugt reaktionen.
Provokationsstudierne som præsenteres i artiklen viser, at indflydelsen af ​​elektrosmog er fysiologisk og ikke psykosomatisk. De, der oplever langvarig og alvorlig elektrisk overfølsomhed, kan udvikle psykiske problemer som følge af at de ikke er i stand til at arbejde, af deres begrænsede evne til at bevæge sig i vores højteknologiske miljø og af det sociale stigma, da deres symptomer menes at være imaginære snarere end ægte.
Indledning
Vores eksponering for enheder, der bruger elektricitet og udsender ekstremt lavfrekvente og radiofrekvente elektromagnetiske felter, har været stigende lige siden Edison opfandt glødelampen, og Tesla og Marconi opdagede, at radiofrekvent (RF) stråling kan transmitteres uden ledninger. Radio, fjernsyn, computere, mobiltelefoner og deres tilhørende mobiltelefonantenner, trådløse fastnet [DECT], trådløse routere (Wi-Fi), trådløse babyalarmer, trådløse spil og smarte målere øger vores eksponering for RF stråling og især for mikrobølgestråling (300 MHz –300 GHz). Som et eksempel på spredningen af ​​denne teknologi kan det nævnes, at adgangen til Wi-Fi var begrænset i 2002, men i 2012 var adgangen til Wi-Fi praktisk talt overalt i USA (figur 1). Vi har nogle steder Wi-Fi i hele byen, Wi-Fi på arbejdet, hjemme, på skolen, universiteter og hospitaler, i restauranter og caféer, i offentlig transport, i lufthavne og på flere og flere fly. Som samfund ser vi ud til at være umættelige med hensyn til trådløs teknologi og de kommunikationsmuligheder, den tilbyder. Selvom ulempen ved teknologien, dvs. de potentielt skadelige virkninger af ikke-ioniserende stråling, har fået relativt lidt opmærksomhed i Nordamerika og stadig er kontroversiel, fortjener dette område ordentlig forskningsfinansiering, simpelthen på grund af det store antal brugere og mennesker rundt om i verden, der er udsat for radiofrekvente elektromagnetiske felter. Artiklen præsenterer forholdet mellem eksponering for elektrosmog og elektrisk overfølsomhed (EHS) med fokus på det kardiovaskulære system baseret på provokationsstudier og rapporter om svigtende helbred blandt dem, der bor i nærheden af ​​basestationer til mobiltelefoner eller er udsat for Wi-Fi i skolen.

De øvrige kapitler omhandler:
– El-overfølsomhed
– Elektrosmog påvirker blodet
– Elektrosmog påvirker hjertet og det autoimmune nervesystem
– WiFi på skolerne påvirker elevenes helbred
– Ældre forskning om mikrobølgesyge gav samme fund som dagens forskning om el-overfølsomhed
– I hvilken retning skal vi sætte kursen?
Kilder:
1) Artiklen blev fremlagt på konferencen “The Corporate Interference with Science and Health: Fracking, Food, and Wireless”, Scandinavia House, New York, NY, March 13 and 14, 2013. Original titel: Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system. Rev Environ Health. 2013;28(2-3):75-84. doi: 10.1515/reveh-2013-0004. PMID: 24192494. Oversat til norsk af Else Nordhagen og Einar Flydal 2021. Enkelte forklarende klammeparenteser er tilføjet af oversætterne.
Om Magda Havashttps://magdahavas.com/biography/
Artiklen på norsk kan downloades her:
Fra Einar Flydals egen introduktion: https://einarflydal.com/2021/08/24/om-el-overfolsomhet-til-a-bli-klok-av/
Samt fra Nejtil5G.dk:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/09/Havas-Magda-2013_Straling-fra-tradlos-teknologi-pavirker-blodet-hjertet-og-ANS-NORSK.pdf


Teleindustriens indflydelse på forskningen

Blev det amerikanske forskningsprojekt National Toxicology Program intimideret på samme måde som den danske kohorte undersøgelse 🤔

Arthur Firstenberg (1) har i hvert fald sat spørgsmålstegn ved NTP -undersøgelsen, som alle fortsætter med at henvise til. Han mener, det er en forfærdelige og værdiløs undersøgelse, der aldrig bør citeres.
National Toxicology Program (NTP)
NTP er et program fra et amerikansk regeringsorgan kaldet National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). Programmet startede i 1999 og sluttede 19 år efter i 2018. Programmet kostede 30 millioner dollars (ca. 200 millioner kroner) og tog mere end 10 år at gennemføre Det regnes for den hidtil mest omfattende vurdering af sundhedseffekter hos dyr udsat for RFR med moduleringer anvendt i 2G- og 3G-mobiltelefoner. 2G- og 3G-netværk var standard, da undersøgelserne blev designet. (2)
I sit nyhedsbrev fra den 1. september 2021 skriver Firstenberg at det interessante her er undersøgelsen af både rotter og mus, der kontinuerligt blev udsat for mobiltelefonstråling igennem to år.
De officielle rapporter
De officielle rapporter om disse undersøgelser konkluderede, at der var betydelige stigninger i en type ondartet tumor kaldet et schwannom i hjertet hos de dyr der blev udsat for stråling. Men det skete kun hos hanrotter, ikke hos hunrotter og ikke hos mus. Ikke med nogen anden type tumor og ikke engang med schwannomer generelt, kun med hjertets schwannomer. Schwannomas generelt var ligeligt fordelt mellem både udsatte og ueksponerede dyr, selv hos hanrotter.
Da Firstenberg så på de rå data, eksponeringsopsætningen og hvem der havde designet disse undersøgelser, blev han forbløffet.
IT’IS Foundation
Selvom disse undersøgelser blev udført af et regeringsorgan, blev RF-eksponeringsfaciliteten, som undersøgelserne blev gennemført i, designet, bygget, vedligeholdt samt overvåget gennem de to år undersøgelserne stod på af IT’IS Foundation (3), som modtager størstedelen af sin finansiering fra teleselskaber: AT&T, Deutsche Telecom, Nokia, Qualcomm, Samsung, Motorola, Mitsubishi, Ericsson, Vodafone, DoCoMo, Intel, TCT Mobile (Alcatel og Blackberry), Panasonic, SONY, CTIA, GSM Association og mange andre.
Ueksponerede rotter og mus var ikke ueksponerede
De “ueksponerede” rotter og mus var ikke ueksponerede. De eksponerede og ueksponerede rum delte vægge, var ikke tilstrækkeligt afskærmet fra hinanden og var forbundet med hinanden med flere kabler. Alle rum, inklusive de “ueksponerede” rum, blev overvåget med trådløse mikrofoner. Alle dyrene spiste bestrålet mad og sov på bestrålede tæpper. De målere, der blev brugt til overvågning af eksponeringsniveauer, kunne kun måle ned til 2 V/m. Alle RF-niveauer i de eksponerede rum var termiske eksponeringsniveauer. De faktiske, målte niveauer af RF -stråling var overalt på området, varierende fra minut til minut og svarede ikke til det, der blev rapporteret. De “højeste eksponerede” rotter blev faktisk udsat for alt mellem 0,734 W/kg og 25,815 W/kg, mens de “laveste eksponerede” rotter faktisk blev udsat for op til 6 W/kg, hvilket var målet for den “højeste eksponerede” rotte.
Forskerne så kun på 20 schwannomer i hjertet, men ignorerede de øvrige 7.231 tumorer
De “ueksponerede” rotter havde en lavere overlevelsesrate og højere dødelighed end de “udsatte” rotter. Kun 78% af musene og 50% af rotterne overlevede til slutningen af de to år. Kun 25 af de 90 “ueksponerede” hanrotter overlevede de to år. De døde tidligt af nyresvigt, hjertesvigt og en lang række godartede og ondartede tumorer. Alle de overlevende rotter og mus, “eksponerede” og “ueksponerede”, var i en frygtelig form ved afslutningen af forsøget. De havde vejrtrækningsproblemer, diarré, ukoordinerede, abnormiteter i øjnene, rysten og lammelser.
Alle dyr fik tumorer uanset køn, “eksponeret” som “ueksponeret”
Hvad angår antallet af tumorer, skriver Firstenberg, var det mest iøjnefaldende resultat af disse undersøgelser, som forskerne, der offentliggjorde resultaterne ikke engang kommenterede på, de tusinder af tumorer, både godartede og ondartede, der udviklede sig hos alle dyrene, han- og hunrotter samt mus, “eksponerede” som “ueksponerede”. Det var aldrig sket før i nogen tidligere langvarig undersøgelse af virkningerne af RF-stråling på mus eller rotter, og forskerne undrede sig ikke engang over hvorfor. Forskerne understregede betydningen af 20 schwannomer i hjertet, der forekom hos hanrotterne, og ignorerede de 7.231 tumorer, herunder 3.405 maligniteter, der var jævnt fordelt mellem alle dyrene.
Arthur Firstenberg konkluderer at NTP-undersøgelserne er værdiløse, og at fortsætte med at henvise til dem kan kun ende med at give bagslag. Han henviser til sin komplette todelte analyse af NTP-undersøgelserne fra april 2018.
 (4)
Kilder:
*) Den danske kohorte undersøgelse: Kohorteundersøgelsen (a) blev finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. Designet til undersøgelsen ligner nøje det koncept International Epidemiology Institute (IEI) brugte ifm. en radar undersøgelse i USA. IEI er kendt for at hvidvaske sorte industriers produkter. 2 eksperter fra IEI indgik i undersøgelsens første fase (b). Den danske kohorte undersøgelse blev udsat for en omfattende og sønderlemmende international kritik fra en lang række forskere (c) som bad British Medical Journal om at trække studiet tilbage. Da IARC i 2011 skulle klassificere elektromagnetisk stråling kritiserede IARC’s ekspertgruppe det danske studie, som slet ikke viser, om mobilbrugerne i undersøgelsen rent faktisk talte i mobiltelefon, lagde den i skuffen eller lånte den ud til hustruen eller husbonden. Det kaldte IARC for “flere kilder til misklassifikation”. (d)
a) http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387?tab=responses
b) https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/ 
c) https://www.researchgate.net/publication/228111018_Review_of_four_publications_on_the_Danish_cohort_study_on_mobile_phone_subscribers_and_risk_of_brain_tumors
d) https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf 
1) Arthur Firstenberg (f. 1950) fra USA er forsker og journalist. Han studerede matematik og derefter medicin, men afbrud medicinstudiet efter en røntgenoverdosis. Firstenberg har arbejdet i 36 år som forsker, konsulent og foredragsholder om helse- og miljøvirkninger af elektromagnetisk stråling samt praktiseret som terapeut.
2) Undersøgelsens faktaark:
https://www.niehs.nih.gov/health/materials/cell_phone_radiofrequency_radiation_studies_508.pdf 
Se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer/
3) https://itis.swiss/who-we-are/funding/ 
4)
Del 1: https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2021/08/NTP-analysis-Part-I.pdf
Del 2: https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2021/08/NTP-analysis-Part-II.pdf

Elektrosmog påvirker blodet 😞
Allerede tilbage i 2004 vidste man, at pulserende mikrobølgestråling fra mobiltelefoner og mobilmaster resulterer i at de røde blodlegemer klumper sig sammen og dermed resulterer i træthed, svimmelhed m.m. altså flere af de symptomer, der er almindeligt beskrevne effekter af eksponering for stråling.

Bo Sernelius, daværende professor i teoretisk fysik ved Linköpings universitet, udførte tilbage i 2004 en undersøgelsen, der viste at strålingen fra mobiltelefoner kan få røde blodlegemer at klumpe sig sammen. Det var de såkaldte dispersionskræfter, der ved svag stråling, 850 MHz, fra mobiltelefoner bliver ti milliarder gange stærkere end normalt.
Hvis effekten var steget ti gange, havde det ikke været noget spektakulært. Men nu var det ti hævet til ti. Det er et ettal med 10 nuller bag sig,” udtalte Bo Sernelius
Om mobiltelefonen dermed kan forårsage blodpropper, kunne Bo Sernelius ikke svare på, da han ikke var læge. Der var på det tidspunkt ikke udført medicinske forsøg, men det var noget, han efterlyste.
Stor opmærksomhed
Bo Sernelius resultater blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PCCP, Physical Chemistry Chemical
Physics. (1) Artiklen fik stor opmærksomhed fra forskere både i Sverige og i udlandet. Nogle afviste hans beregninger fuldstændigt og mente, at de ikke havde noget at gøre med hverken celler eller mobiltelefoner. (2)
Bo Sernelius udtalte dengang, at det var en meget enkel beregningsmodel, han havde skabt og at resultatet ikke skulle ses som et bevis på, at mobiltelefoner er farlige.
“Det viser bare, at der kan være effekter, der ikke har været kendt før,” sagde han. 
Roleaux-formationer i blodet hos EHS-patienter
Den canadiske forsker Magda Havas har dokumentere forekomsten af de såkaldte Roleaux-formationer i blodet hos EHS-patienter, der udsættes for RF-EMF. Havas, skrev i sin artikel fra 2013 (3) at sundt blod består af runde erytrocytter (røde blodlegemer) og som flyder frit i plasmaet. (se figur 4). Ændringer i størrelsen, formen og klumpning af erytrocytterne kan være et tegn på nedsat helbred.
Figur 4 viser frisk blod (blod uden tilsatte kemikalier) i et elektromagnetisk rent miljø (A) og blodet fra den samme person efter at have talt i en trådløs telefon i 10 minutter (B) og efter at have brugt en kabelforbundet computer i 70 minutter (C).
Kan være et billede af tekst, der siger "B Cordless phone c Wiredcomputer Wired Figur 4: Friske blodceller et miljo med lite sträletäke (A). etter 10 minutter (B) og efter à ha brukt en kablet PC 70 minutter ha brukt en n"
Når erytrocytterne er forbundet og ligner en rulle mønter, kendt som dannelsen af ​​”penge ruller” (rouleaux), er det et tegn på usundt blod. Normalt skyldes klumpningen en øget koncentration af fibrinogen eller andre ændringer i plasmaproteiner, såsom myelomatose og makroglobulinæmi. En alternativ forklaring er, at sammenklumpningen kan skyldes en reduktion i cellemembranens elektriske potentiale, hvilket vil svække de frastødende kræfter mellem celler. En tredje mulighed er, at sammenklumpningen skyldes mikroskopet, hvilket i dette tilfælde er usandsynligt, fordi resultaterne kan gentages. Havas påpegede at der var behov for forskning om de mekanismer, der er involveret i dannelsen af ​​en sådan klumpning.
Symptomerne
Når der opstår koagulation, reduceres overfladearealet af de røde blodlegemer betydeligt, og cellens evne til at frigive næringsstoffer og udskille affaldsprodukter reduceres således. Symptomer kan omfatte hovedpine, koncentrationsbesvær, svimmelhed, kvalme, hjerte- og blodtryksproblemer samt koldt, følelsesløshed eller prikken i ekstremiteter (hænder og fødder).
Den gode nyhed var, skrev Havas, at analyse af levende blod kan være nyttig til at diagnosticere elektrisk overfølsomhed. Hvor hurtigt blodet størkner, og hvor hurtigt det genopretter efter eksponering, kan være en god indikator på graden af ​​følsomhed. 
Kilder:
1) http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A267134&dswid=1914
2) https://www.nyteknik.se/digitalisering/blodet-kan-klumpa-ihop-sig-av-mobilstralning-6444921
3) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/09/Havas-Magda-2013_Straling-fra-tradlos-teknologi-pavirker-blodet-hjertet-og-ANS-NORSK.pdf
Se også Kim Horsevad: ‘Kortlægning af bioreaktivitet ved mikrobølger i nontermiske intensiteter’ side 63-64.
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Kortlaegning_af_Bioreaktivitet_ved_Mikroboelger_i_non-termiske_Intensiteter—2015.pdf

Med 5G er der al grund til at forvente sundhedsudfordringer i forbindelse med vores hud 😠
Når ICNIRP skriver, at “Huden skal beskytte kroppen mod millimeterbølger”, er det det rene nonsens! Det skriver Hugo Schooneveld, Phd. og Rådgiver for Dutch Electrical hypersensitivity Foundation (1) i sin rapport fra 10. aug. 2020. (2)
ICNIRP (10) ser blot huden som en slags “skal”, der absorberer millimeterbølgerne (MMW) og “dermed” beskytter den kroppen mod effekterne fra MMW. Huden betragtes ikke separat med hensyn til eksponeringsgrænser, men betragtes som en “legemsdel” 
(11).
Fordelen ved denne begrundelse fra teleindustrien er, at man kan øge strålingsintensiteten med faktor 2,5. Kropstemperaturen kan stige med 2 gr. C., dvs. for en legemsdel 5 gr. C. Dette er ugunstigt for huden, fordi det koncentrerer al den strålingsenergi, der faktisk var “beregnet” til hele den kropsdel, som den er en del af. Huden har en tykkelse på ca. 1 mm (12), et areal på op til 2 m2 og en masse på 7 kg, hvilket er cirka 10% af kropsmassen (13). Når den indfanger al indkommende energi, belastes huden med ti gange den forventede feltenergi. Under forudsætning af at huden havde en homogen struktur. Men huden indeholder lag / strukturer med hydrofile eller lipofile egenskaber. Kun de vandholdige strukturer kan absorbere MMW-energien, og det er netop disse lag, der nu bliver stærkt overbelastede. Konsekvensen heraf er endnu ikke blevet undersøgt.

Huden – et stort og sart organ.
Huden er et metabolisk aktivt organ med en meget kompleks struktur og indeholder mange organfunktioner, endokrine og immunologiske (14). Den indeholder en række sanser og receptorer, samt talrige – undertiden ‘nøgne’ nerveender med neuroaktive stoffer, cytokiner og andre regulerende forbindelser. De nøjagtige funktioner for alle disse forbindelser er kun delvist afklaret. I betragtning af komponenternes sårbarhed over for EMF og MMW er der en berettiget frygt for sundhedseffekterne på hud og krop (16).
Morfologi i huden.
Figur 1 viser hudens lagdelte struktur, med på ydersiden (toppen af figuren) stratum corneum med døde celler. MMW kan delvis afspejle det lag, afhængigt af fugtindholdet. Nedenfor er det horndannende epitelcellelag i epidermis, keratinocytterne. Dermis nedenunder er den mest omfangsrige del af huden med talrige strukturer såsom blodkar, svedkirtler med dræning, muskelfibre, nervesystemets grene, ofte fyldt med mange typer neuroaktive transmitterstof sensorer, sensoriske celler og hår og forskellige frie -bevægende celletyper såsom leukocytter, makrofager og celler i immunsystemet. Ved basen er hypodermis forbundet med en basalmembran samt muskellag.

Kan være et billede af tekst, der siger "A c Figure 1. Schematic representation of cross-section of the skin. Layers: A, stratum corneum; B, epidermis; c, dermis; D, hypodermis; E, basement membrane; F, muscle layer. Components complete with innervation and blood supply: 1, hair; 2, hair follicie; 3, muscle; 4, adipose tissue; branched bare nerve endings; 6, macrophage; 7, sweat gland with drain tube outward, spiraling: 8, muscle layer; vein; 10, artery. Source: Alamy Stock Photo"Hudens funktioner.
Huden er ikke kun målorganet for nervesystemet og det neurohormonale system, huden er frem for alt en rig kilde for mange typer hormoner og immunaktive stoffer (17). Huden kan forstås som et semi-autonomt perifert “organ”, der tjener til at beskytte resten af kroppen mod skader ved mekaniske kræfter, dehydrering, varme og kulde. Derudover er huden udstyret med mange typer sanser og sensorer til at overvåge miljøet for relevante miljøfaktorer.
Huden har et tæt perifert netværk af nerver til kommunikation med centralnervesystemet – opstrøms og nedstrøms. Der er også kommunikation via blodbanen og signalstoffer i immunsystemet. Enhver “ændring” bliver “bemærket” og vil føre til kompenserende reaktioner for at sikre homeostase.
Varmeudvikling – termiske effekter af 5G / 26 GHz bølger)
Udstrakte strukturer i huden fungerer som modtageantenner til millimeterstråling (18). Det kan være blodkar, intercellulære væskefyldte rum og især svedkirtlens dræningskanaler. Den helikoidformede ende af en sådan kanal, fyldt med ledende svedfugtighed, er perfekt egnet som antenne til MMW (19). De kan forventes at blive overophedede, hvilket resulterer i skader på selve cellen og omgivende væv.
Det er endnu værre, fordi de biologiske strukturer ikke er en homogen ledende masse. I en modeltilgang med døde bovine (okse) hjerner blev den ydre millimeter af hjernemassen opvarmet til 35 gr.C, efter en 30 minutters bestråling med et 39 GHz-felt (20). Det vil sige ca. 175 gange stærkere opvarmning end stråling med et 1,9 GHz -felt. Dette skyldes mikroarkitekturen i hjernevæv. Hjernehinden er ganske vist ikke hud, og der er flere usikkerheder i de antagelser, der bruges. Ikke desto mindre viser dette en forenkling af ICNIRP principperne. Opvarmning ses som en simpel diffusionsproces af varme; varmediffusion adskiller sig i komplekse sammensatte stoflag.
Ikke-termiske vævsvirkninger af millimeterbølger (MMW)
De ikke-termiske effekter er af biologisk betydning. De vedrører blandt andet fysiske effekter på strukturen af biomolekyler og på ændringen i funktion af biologiske processer, hvor temperaturen ikke spiller en rolle (21). Det karakteristiske ved ikke-termiske virkninger af EMF er, at de forekommer ved felttætheder langt under ICNIRP’s eksponeringsgrænser (22).
Neurologiske virkninger.
Der er flere eksempler på påvirkning af nerve- og hjernevævs nervestimuliaktivitet ved MMW. Det er ikke cellelegemerne i neuronerne i rygmarven, der er modtagelige for MMW -forstyrrelser. Det er de “nøgne” stykker nervesporer – dendritter og neuritter / axoner – der kun delvist er omgivet af de isolerende glia -kapper. “Nøgne” nerver i musens pote reagerer på stimulering af MMW med et fald i spontan spike aktivitet. Dette skyldes et yderligere fald i det negative cellevægspotentiale, hvilket gør det mindre følsomt for stimulusoverførsel (23). I en in vitro kultur af neuroner i et tyndt stykke cerebral cortex fra rotter kunne neuronal aktivitet også undertrykkes ved bestråling af MMW. Det krævede en præcist justeret dosis: for lav eller for høj stimulusstyrke havde en suboptimal effekt. Dette skyldes kompleksiteten af neuronnetværket i dette vævsstykke. Den mest effektive stimulusfeltstyrke var størrelsesordener under grænsen for dette frekvensområde (24).
Stimuleringsfrekvensen er også vigtig, fordi den skal inducere resonanser på en frekvensafhængig måde i den nøgne axonmembran. Der forekommer elastiske membranforskydninger, som en hvoraf ionportene i membranen ikke længere optimalt kan sprede sig over lipoidmembranen og fungere som en ionkanal (25).
Molekylære effekter.
Talrige molekylære og cellulære effekter er fundet med MMW -eksponering i det højere GHz -område. I det tidligere Sovjetunionen er der allerede blevet forsket meget i dette i det sidste århundrede. Flere sundhedsklager blev behandlet med succes (30), (31). MMW har også bevist sit værd for kræftbehandling (32), men i den vestlige verden har de (mest russiske) publikationer aldrig tiltrukket megen opmærksomhed.
I en søgen efter MMW -effekter på mennesker fandt Dariusz Leszczynski (33) kun 99 artikler om MMW i biologiske databaser, heraf var kun 11 relateret til mennesker. Der er stadig ikke noget klart billede af den primære fysisk-kemiske eller molekylære virkninger på ethvert biologisk materiale. Virkninger på slimceller, fibroblaster, keratinocytter, lymfocytter og melanocytter blev fundet i humane celler in vitro. Der var betydelig variation i virkninger på forskellige hudtyper og mellem personer. Sundhedstilstanden påvirker også effektens styrke.
MMW -effekter blev blandt andet fundet på genekspression, kromosombrud, oxidativ stress, immunologiske processer, gentoksicitet og betændelse. Energien i MMW siges at være for lille til at påvirke biokemiske interaktioner. Resonanser med cellestrukturer eller ladede grupper af biomolekyler kan imidlertid forklare virkningerne af MMW, herunder brud på hydrogenbindinger eller påvirkning af van der Waals styrker (34).
Strukturel ændring af biomolekyler.
Den generelle opfattelse er, at EMF kan generere molekylære resonanser i ladede kemiske grupper på overfladen af makromolekyler, såsom proteiner. På grund af konfigurationsændringerne vil forbindelser mellem protein og substrat muligvis ikke finde sted. Dette gælder for alle slags receptorer og for ionportene til de ‘spændingsstyrede calciumkanaler (VGCC)’ (35). Ladede grupper på ionportens proteiner kan undergå en formændring på grund af de vekslende elektriske felter, således at portens permeabilitet for Ca ++ ioner ændres. Dette gælder også ionportene for andre iontyper (36). Ukontrolleret indtag af ioner kan forstyrre celle- eller organfunktionen – og derved hele organismen.
Virkninger på genomet.
Eksperimenter med MMW stammer hovedsageligt fra de sidste par år og er opsummeret af (26) Forskning vedrørte virkningerne på biomolekyler, cellemembranpotentialer, ionporte og celledelinger (27) hos dyr. Der er også effekter på genekspression, transkription, proteinform, oxidativ stress, immunreaktioner og andre funktioner (29). Langsigtet eksponering for 35 GHz felter giver både termisk belastning og betændelse i huden (32). Bestråling af rotter med radiofrekvens felter fra en Dect -telefon eller smartphone producerer store skift i proteinmønsteret i musens hjerner (39). Også bestråling af menneskelig hud i 1 time med 900 MHz felter fra en GSM -telefon ved en SAR på 1,3 W / kg viste et skift i syntesen af 8 proteiner (40). Disse observationer indikerer, at radiofrekvensfelter ændrer DNA- og RNA -ekspressionen (28).
Vi har brug for mere forskning – Men hvilken type forskning….?
Tidligere eksperimenter blev udført med MMW af meget forskellig frekvens og intensitet, men ingen af dem indeholdt den præcise frekvens og datamodulation af 5G -bølgerne der i øjeblikket bruges med 5G. Desuden blev testene ofte udført med feltstyrker, der er (langt) over ICNIRP -grænserne, som vi trods alt anser for høje. Vi skal gentage forsøg med aktuelle feltparametre i det daglige liv. Og implementeringen af 5G -systemer går nu hurtigt (37).
Hvilken type forskning skal der så laves?
Vi søger efter “mål” for EMF -påvirkning på kroppen (1), (28). Det er indlysende, at der er celle- og DNA -skader, men betydningen af dette for udviklingen af sundhedsklager er stadig ukendt. Der er påstande om, at stigningen i melanomforekomsten i Sverige er resultatet af øget radiofrekvent vævsskade (41). I Holland har der været en dramatisk stigning i antallet af hudkræftformer, af typen ‘basaalcarcinoom’, i løbet af de sidste par år, især i hoved/hals -området i kroppen (42).
Det er spekulativt, men kan der være en forbindelse med overdreven eksponering af patienter for felterne omkring 4G smartphones? Og hvad kan man så forvente af høje tætheder af 5G -bølger?
Grundlæggende biologiske undersøgelser med hensyn til forstyrrelse af fysiologiske processer er uundværlige, men veldesignede epidemiologiske undersøgelser er også nødvendige. En rapport fra Europa -Parlamentet støtter denne påstand (15). På trods af at ’forsigtighedsprincippet’ er blevet accepteret af EU (38), er der ingen tegn på, at der bliver annonceret initiativer til ny forskning.
Kilder:
1) https://www.hugoschooneveld.nl/bestanden/Extern/The%205G%20communication%20system%20-%20Expect%20skin%20and%20general%20health%20problems.pd
2) http://www.hugoschooneveld.nl/inhoud/index.php
10) ICNIRP Guidelines 2020 for limiting exposures to electromagnetic fields (100 kHz – 300 GHz). https://tinyurl.com/y29uhtru
11) Croft, R. 2020. PP-presentatie: ICNIRP, 5G, Guidelines & Health.
https://tinyurl.com/y43am7u4
12) Sasaki K. et al. 2017. Monte Carlo simulations of skin exposure to electromagnetic field from 10 GHz to 1 THz. Phys. Med. Biol. 62: 6993-7010.
https://tinyurl.com/y3smyhx9
13) Slominski A 2005. Neuroendocrine system of the skin. Endocrinology 211: 199-208.
https://tinyurl.com/y4argbue
14) Rajkovic V. et al. 2005. The effect of extremely low-frequency electromagnetic fields on skin and thyroid amine- and peptide-containing cells in rats. Environ. Res, 2005: 369-377.
https://tinyurl.com/y3p69o94
15) European Parliament Research Service 2020. Effects of wireless communication on human health. 11pp. https://tinyurl.com/y78va3oa
16) Betzalel N. et al. 2018. The human skin as a sub-THZ receiver – Does 5G pose a danger to it or not? Environ. Res. 163: 208-216.
https://tinyurl.com/s6sexqg
17) Zmijewski M.A & A.T. Slominski 2011. Neuroendocrinolgy of the skin. An overview and selective analysis. Dermato-Endocrinology 3:1, 3-10.
https://tinyurl.com/y2kl3hc5 
18) Alekseev S.I & M.C. Ziskin 2011. Enhanced absorption of millimeter wave energy in murine subcutaneous blood vessels. Bioelectromagnetics 32(6): 423-433.
https://tinyurl.com/yxdbkulh
19) Feldman Y. et al 2008. Human Skin as Arrays of Helical Antennas in the Millimeter and Submillimeter Wave Range. Physical Review Letters Phys. Rev. Lett. 100, 128102
https://tinyurl.com/krs6455
20) Gultekin D.H. et al. 2020. Absorption of 5G radiation in brain tissue as a function of frequency, power and time. IEEE Access 8: 115593-115612.
https://tinyurl.com/y49a3z22
21) Simko M. & M.O. Mattsson 2019. 5G Wireless Communication and Health Effects—A Pragmatic Review Based on Available Studies Regarding 6 to 100 GHz. Int. J. Environ 16: 3406.
https://tinyurl.com/y2dwfgyy
22) Barnes F. & B. Greenebaum 2020. Setting guidelines fort electromagnetic exposures and research needs. Bioelectromagnetics 41: 392-397.
https://tinyurl.com/y3wmd5ne
23) Alekseev S.I. et al. 2010. Millimeter wave effects on electrical responses of the sural nerve in vivo. Bioelectromagnetics 31: 180-190.
https://tinyurl.com/y2z8rbex
24) Pikov V. et al. 2010. Modulation of neuronala activity and plasma membraneproperties with low-power millimeter waves in organotypic cortical slices, J. Neural Engineering 7: 9 pp.
https://tinyurl.com/y4zearsb
25) Shneider M.N. & M. Pekker 2014. Non-thermal influence of a weak microwave on nerve fiber activity. ArXiv:1409.2828v2.
https://tinyurl.com/y3oraua8
26) Di Ciaula, Agostino 2018 – Towards 5G communication systems: Are there health implications? Int. J. Hyg. Environ Health. 221: 367-375.
https://tinyurl.com/yaglbd3j
27) Romanenko S. et al. 2017. The interaction between electromagnetic fields at megaherz, gigaherz and teraherz frequencies with cells, tissues and organisms: risks and potential. R. J. soc. Interface 14: 20170585.
https://tinyurl.com/y6rfnk6f
28) Leszczynski D. 2014. Radiation proteomics: A brief overview. Proteomics 14: 481-488.
https://tinyurl.com/y6763kbr
29) Habauzit D. et al. 2014. Transcriptome analyses reveals the contribution of thermal and the specific effects in cellular response to millimeter wave exposure. PLOSone 9: e109435.
https://tinyurl.com/y4x97qmc
30) Pakhomov A. G. et al 1997. Current state and implications of research on biological effects of millimeter waves: A review of literature usamcmr, McKesson BioServices
31) Ziskin M.C. 2013. Millimeter waves: Acoustic and electromagnetic. Bioelectromagnetics 34: 3-14. https://tinyurl.com/y276q8xo
32) Rojavin M.A. & M.C. Ziskin 1998. Medical application of millimeter waves. Quart. J. Med. 91: 57-66. https://tinyurl.com/y3x3dxfe
33) Leszczynski D. 2020 Physiological effects of millimeter waves on skin. Accepted door Rev. Environ Health. https://tinyurl.com/yyn6caaz
34) Le Dréan Y. et al. 2013. State of knowledge of biological effects at 40-60 GHz. C.R. Physique 14: 402-411. https://tinyurl.com/y3ms26or
35) Pall M. 2016. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFa) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J. Chem. Neuroanat. 75: 43-51. https://tinyurl.com/y4pemuuj
36) Marshall T.G. & T.J. Rumann Heil 2017. Electrosmog and autoimmune disease. Immunol. Res. 65: 129-135. https://tinyurl.com/y5bzxqaa
37) Chataut R & R. Akl 2020. Massive MIMO systems for 5G and beyond networks – Overview, recent trends, challenges and future research direction. Sensors 2020, 20: 2753. Doi:10.3390/s20102753. https://tinyurl.com/yy8wkovs 
38) EUR-Lex Het Voorzorgsbeginsel.
https://tinyurl.com/y6qlj6r7 
39) Fragopoulou A. et al. 2012. Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation. Electromagnetic Biol Med. 31: 250-27.
https://tinyurl.com/yy9l2ktu
40) Karinen A. et al. 2008. Mobile phone radiation might alter protein expression in human skin. BMC Genomics 9: 77 (5 pp).
https://tinyurl.com/y5xlm4n5
41) Hallberg O. & O. Johansson 2013. Increasing melanoma – Too many skin damages or too few repairs? Cancers (Basel) 5: 184-204.
https://tinyurl.com/y6qo5f9r
42) Dutch cancer registration 2019. Huidkanker in Nederland.
https://www.iknl.nl/kankersoorten/huidkanker
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

Internationalt

Skriv under og del:
Beskyt de mange millioner der bruger mobiltelefoner for sundhedsskader 👍 
Siden juni 2017 har Phonegate Alert-teamet skrevet til forskellige relevante franske ministrene.  
Phonegate Alert har ligeledes på internationalt plan opfordret til at fordømme denne nye skandale, Phonegate, til Europa-Parlamentet (1), til det italienske parlament (2), til videnskabelige konferencer i USA, Tyskland, England, Spanien, Polen osv.
Ved hver lejlighed har Phonegate Alert med understøttende beviser informeret de offentlige myndigheder om mobilindustriens forsætlige vildledning om reglerne omkring måling af de specifikke absorptionshastigheder (SAR). (3)
Ofrene

Som en direkte konsekvenser for vores helbred, har hundreder af millioner af mennesker i mere end 20 år været ofre for overeksponering fra strålerne fra vores mobiltelefoner.
Mere end 3 millioner lider af elektromagnetisk overfølsomhed i Frankrig, 300 millioner på verdensplan (kilde ANSES).
Public Health France observerede i 2018 en firdobling og mere i nye tilfælde af de alvorligste ondartede tumorer i hjernen (glioblastomer). (4)
Phonegate Alert opfordrede dem til at handle hurtigst muligt for at beskytte de millioner af mobiltelefonbrugeres helbred og sikkerhed i Frankrig, Europa og internationalt.
Siden juni 2018 har Phonegate Alert bedt om tilbagekaldelse af mere end 250 af de bedst sælgende mobiltelefoner fra markedet. (5)
Officiel opbakning
I oktober 2019 bekræftede en ny rapport fra det franske sundhedsagentur (ANSES) fordelene ved Phonegate Alert anmodninger. (6)
I en pressemeddelelse i slutningen af ​​oktober meddelte den franske regering endda at man blandt andet ville etablere en rund bords samtale med producenterne og en intervention med Europa Kommissionen. (7)
Siden da er intet sket!
Covid-19-epidemien kan på ingen måde retfærdiggøre sådan inerti. Tværtimod.
På samme tid ønsker de offentlige myndigheder at lancere 5G mobilnetværket så hurtigt som muligt. Endnu engang, uden at vente på tilbagevenden fra ​​sundhedsagenturerne, om de potentielle sundhedsrisici, der opstår, og om oprettelse af en egentlig regulering til at beskytte forbrugerne.
👍 Din støtte til dette folkesundheds spørgsmål er afgørende: Skriv under og delopfordringen 👍 ( 8 )
Kilder:
1) https://www.phonegatealert.org/phonegate-lalerte-lancee-par-le-dr-arazi-au-parlement-europeen
2) https://www.phonegatealert.org/alerte-phonegate-conference-internationale-stop-5g-parlement-italien
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-brain-cancers-4-times-more-new-cases-of-glioblastoma-in-2018-according-to-public-health-france
3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
4) https://www.change.org/p/en-signant-vous-prot%C3%A9gez-la-sant%C3%A9-de-millions-d-utilisateurs-de-t%C3%A9l%C3%A9phones-portables
5) https://www.phonegatealert.org/communique-appel-au-retrait-de-plus-de-250-modeles-de-telephone-portable-en-france-en-europe-et-a-linternational
6) https://www.phonegatealert.org/premiere-reaction-les-recommandations-de-lanses-placent-pouvoirs-publics-et-industriels-devant-leurs-responsabilites-sanitaires
7) https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-agit-pour-limiter-l-exposition-aux-emissions-de-certains
8 ) https://www.change.org/p/ms-el%C5%BCbieta-bie%C5%84kowska-protect-the-health-of-millions-of-mobile-phone-users
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

Et nyt europæisk borger initiativ 👍

PRESSEMEDDELELSE: ​​’EUROPEANS FOR SAFE CONNECTIONS’, SEPTEMBER 2021 👍

I august blev et nyt europæisk borger initiativ (ECI) (1) indsendt til EU Kommissionen af ​​’Europeans for Safe Connections’. Gruppen, der bl.a. har dansk deltagelse, har med konkrete ændringsforslag anmodet EU Kommissionen om at udarbejde en bedre lovgivning set i lyset af de negative virkninger af den trådløse kommunikation. 5G implementeres for at lette et Internet of Things (IoT), der vil være allestedsnærværende, men uden nogen vurdering af de mulige negative effekter for miljø, privatliv eller sundhed. (2)
Det europæiske borger initiativ vil give en stemme til de millioner af europæiske borgere, der er bekymrede over den tilsyneladende ustoppelige implementering af 5G med alle dens uønskede effekter.
Trådløs kommunikation har allerede en stor indflydelse på livet. Med implementeringen af ​​5G og Internet of Things vil denne indvirkning vokse enormt. EU landene og EU selv ignorerer de mange enorme negative virkninger, der kan forventes, og som nogle allerede er stødt på.
​​’Europeans for Safe Connections’ kræver via ECI initiativet, at EU beskytter vores sundhed, vores miljø og vores digitale rettigheder ved at etablere:
– regler for at beskytte alt liv mod radiofrekvens og mikrobølgestråling
– stærkere regulering for at beskytte miljøet mod alle virkninger af 5G og digitalisering
– effektiv databeskyttelse for at beskytte vores privatliv, sikkerhed og frihed
Vil du vide mere om ECI Stop (((5G))) Stay Connected but Protected?
Der vil snarest blive lanceret et websted, hvor man kan f flere oplysninger om de konkrete forslag til lovændringer m.m. (Link mangler pt.) Det vil også senere blive meddelt, hvornår indsamlingen af ​​underskrifter starter, men formentlig først fra januar 2021.
Proceduren er, at EU først skal godkende forslagene til lovændringerne. dvs. om de ligger inden for de lovgivningsmæssige rammer osv. Det er den fase initiativet er inde i nu. Forhåbentlig bliver hele initiativet godkendt, men måske bliver nogle af forslagene pillet ud.
Hvad er egentlig et europæisk borgerinitiativ eller ECI?
Et europæisk borger initiativ som er en demokratisk måde for borgerne direkte at påvirke EU ved at foreslå nye love til Europa Kommissionen. Kort efter registreringen er accepteret af EU -Kommissionen, vil ECI’en være åbent for at alle europæere til underskrivning. Der er afsat 1 år til at indsamle underskrifterne til initiativet.
Når initiativet har nået mindst 1 million juridiske underskrifter, er Europa Kommissionen forpligtet til at behandle forslagene, og ECI forslaget vil blive drøftet i Europa Parlamentet.

Hvem er ​​’Europeans for Safe Connections’?
Europeans for Safe Connections er en koalition af nationale og internationale organisationer, der er opmærksomme på de negative konsekvenser af den moderne kommunikationsteknologi. Gruppen er ikke imod teknologi, men for sikker teknologi og sikre forbindelser.
For at gøre ECI forslaget til en succes er det vigtigt at få bred støtte fra mange forskellige organisationer, foreninger og grupper, som vil arbejde sammen om at indsamle mindst en million underskrifter.
Hvis dette ECI forslag Stop (((5G))) Stay Connected but Protected er vigtigt for dig, skal du kontakte Europeans for Safe Connections: stop5Geci@protonmail.com 
Kilder:
1) https://europa.eu/citizens-initiative/home_da
2) https://stop5ginternational.org/press-release-europeans-for-safe-connections-september-2021/
Flere appeller og underskriftindsamlinger:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/apeller/

Franskmændene frygter de elektromagnetiske stråler mere end kemikalier 🤔
Frygten for de sundhedsmæssige konsekvenser fra elektromagnetiske stråler er nu stærkere blandt franskmænd end bivirkningerne fra lægemidler, kemikalier eller dårlig luftkvalitet. Det afslører Credoc Digital Barometer 2021. (1)
Uanset om det er de elektromagnetiske felter, der genereres af mobilmaster, mobiltelefonerne eller af Wi-Fi-netværk i hjemmet, betragtes disse enheder som sundhedsskadelige af de fleste respondenter.
Mere end halvdelen af ​​franskmændene (52%) anser de magnetiske felter, der genereres af alle husholdningsapparater, for at være usikre. 46% tænker på samme måde om mobilmaster ​​og mobiltelefoner. 42% mener, at Wi-Fi-netværk i hjemmet udgør en risiko for menneskers sundhed.
Franskmændene føler sig mere og mere usikre på konsekvenserne af elektromagnetiske stråler
Franskmændene giver udtryk for, at de er mere bange for sundhedskonsekvenserne af de ​​indenlandske magnetfelter i 2020 end for seks år tidligere. Kun 1 ud af hver 4. franskmænd mener i dag, at det er sikkert sammenlignet med 30% i 2014.
Franskmændene er i dag mindre nervøse for kvaliteten af den ringe luft de indånder, af kemikalier samt af bivirkninger af lægemidler end af de sundhedsmæssige gener ved de elektromagnetiske stråler.
Rapporten konkluderer, at selv i betragtning af de modstridende meddelelser, der kommer fra myndighederne, frygter franskmændene alligevel mest for konsekvenserne for deres helbred fra netop de digitale værktøjer, de ikke desto mindre er afhængige af.
Kilder:
1) https://www.greenit.fr/tag/Credoc/
2) https://www.greenit.fr/2021/09/07/les-francais-ont-plus-peur-des-ondes-que-des-produits-chimiques/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

5G bekymring og det Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 🤔
En Deloitte undersøgelse fra 2020 (1) viste, at der er modstridende meninger om den nye 5G teknologi. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) (2) har på denne baggrund startet en debat om civilsamfundets bekymringer omkring spørgsmålet. Planen er at debatten skal munde ud i en fælles udtalelse i forbindelse med et plenum møde den 20 og 21 oktober. 2021. 
Mødeplan:
12/07/2021
Eksperthøring + 1. studiegruppe Arbejdspapir
13/09/2021
2. studiegruppe, Foreløbigt forslag til udtalelse
07/10/2021
Sektionsmøde Forslag til udtalelse
20-21/10/2021
Plenum    Udtalelse
Status fra det første møde (3)
I de senere år har organisationer i civilsamfundet rundt om i EU og andre lande advaret om potentielle negative virkninger og kriser, der kan udløses af det ubalancerede forhold mellem enkeltpersoners rettigheder og interesser på den ene side og virksomheder og offentlige institutioners, på den anden, sagde Baiba Miltoviča, formand for TEN -sektionen.
5G netværket er allerede i gang
Antallet af aktive 5G-netværk er steget betydeligt, både i og uden for Europa siden begyndelsen af ​​2019. I slutningen af ​​september 2020 var 5G-kommercielle tjenester blevet rullet ud i 18 lande: Østrig, Belgien , Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Holland, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.
Europa Kommissionen har allerede behandlet spørgsmålet om 5G og cybersikkerhed, men har fokuseret mindre på dens indvirkning på samfundet og miljøet. Mens meningerne i det videnskabelige samfund er forskellige, er der generelt enighed om, at 5G berettiger til yderligere undersøgelse og udforskning: der er ingen tvivl om, at de nye frekvenser betyder nye virkninger og former for interaktion med menneskekroppen.
Ingen konsensus om risici
Sammen med de nye teknologier, som skal 5G facilitere, medfører 5G usikkerhed, videnskabelige risici samt effekter, der stadig er ukendte og ikke er blevet evalueret korrekt. Vi har brug for passende forudgående styring, idet forsigtighedsprincippet anvendes på den europæiske lovgivning. Det er på tide, at den elektroniske kommunikationsindustri er bæredygtig og ansvarlig, ligesom andre erhvervssektorer, udtalte Dumitru Fornea, (4) ordfører for EØSU’s udtalelse, der i øjeblikket udarbejdes om ‘The societal and ecological impact of the 5G ecosystem’.
Laurenţiu Plosceanu, formand for studiegruppen vedr. EØSU’s udtalelse var på samme bølgelængde og understregede: Med den hurtige udvikling af disse nye teknologier har offentligheden og det organiserede civilsamfund i de udviklede lande fremhævet behovet for at fremskynde udviklingen af internet infrastruktur. Der er dog stadig ingen generel konsensus om, hvordan disse teknologiske systemer vil påvirke miljøet, levende organismer eller folks borgerrettigheder.
Potentielle risici kontra fordele
Det var derfor nødvendig med en omfattende debat med en lang række interessenter for at identificere forslag til forbedring af de lovgivningsmæssige rammer og for at overveje behovet for at oprette nye sikkerhedsstandarder baseret på kumulativ eksponering.
Eric van Rongen, fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) fastholdt, at det eneste tegn på potentielt skadelige virkninger kom fra temperaturforhøjelser over tærskler og nervestimulering, men der var ingen tegn på, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling forårsagede sygdomme som f.eks. Kræft.
Den modsatte side var repræsenteret ved Mădălina Apostol, der repræsenterede den rumænske STOP 5G koalition og Maurizio Martucci, på vegne af European STOP 5G Alliance.
Fru Apostol opfordrede til et øjeblikkeligt stop for udrulningen af ​​5G og understregede, at det ville øge eksponeringen for radiofrekvent stråling massivt, hvilket har vist sig at være skadeligt for menneskers sundhed og miljøet. Folk er de retmæssige ejere af 5G ressourcerne såsom frekvenser, bygninger og data, og det bør være dem, der beslutter om implementeringen heraf, baseret på gratis og fuldt informeret samtykke, i form af “social licens” på fællesskabsplan efter offentlig videregivelse af emissionsdata for strålingen samt de involverede risici.
Martucci udtalte i en videomeddelelse, at et af de største problemer var opdeling, dvs. at fokusere debatten kun på visse farer ved 5G og derved mangle det store billede af epokegørende ændringer, der allerede er i gang i projekterne Smart City og Gigabit Society. Han opfordrede Europa til straks at vedtage et internationalt moratorium for udrulning af 5G for at forhindre europæiske borgere i at blive marsvin af denne teknologi. 
Hvor blev forsigtighedsprincippet af?
Igen og igen kan man som borger kun undre sig over, hvad der blev af forsigtighedsprincippet. (5) Udrulningen af 5G med tilhørende opdatering af 4G netværket kører derudad. Alt med ‘smart’ foran og som kan kobles på internettet og Wi-Fi bliver hyldet som det hotteste, gerne koblet sammen med et grønt look. Samtidig gentages det som her den ene gang efter den anden: Vi kender ikke eller kun i bebegrænset omfang til konsekvenserne på sundhed og miljø eller at det er nødvendigt med mere forskning for at vi kan være helt sikre på hvad vi gør. At den vigtigste forskning faktisk foreligger, det ønsker man ikke at forholde sig til, og hvis blot nogle af de værste gisninger skulle holde vand, hvad havde man så tænkt sig – give dispensationer eller..
Kilder:
1) Deloitte undersøgelsen fra 2020 i 12 europæiske lande siger, at 39% af deltagerne mener, at 5G er sikkert for helbredet, mens 21% mener, at det er skadeligt og 40% er usikre.
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2021/5g-radiation-dangers-health-concerns.html
2) https://www.eesc.europa.eu/da/about
3) https://www.eesc.europa.eu/da/news-media/news/5g-networks-39-europeans-say-its-safe-21-think-its-harmful
4) https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2021511&onlyActiveMandate=True&isMinimal=False
5) Om forsigtighedsprincippet se f.eks. her:
https://nejtil5g.dk/paastand-vi-foelger-forsigtighedsprincippet/
Se mere her:
EU og den digitale udvikling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-og-den-digitale-udvikling/
EU dokumenter:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/

Smart Homes

Det handler ikke om, hvorvidt dit Smart Home bliver hacket, men om du kan undgå at blive hacket 🤔

Which?, der er Storbritanniens forbruger advokat og en nonprofilt organisation, (1) etablerede deres eget Smart Home, hvor de opdagede at på en enkelt uge, var der mere end 12.000 forsøg på at hacke de installerede smart Devices. 
Sårbarheden over for cyberangreb vokser, med den hastige stigning i antallet af enheder, der bliver forbundet via Internet of Things (IoT) og ikke bare i folks hjem.

Smart Homes og hacking
Which? havde skabt et falsk Smart Home (2) med en lang række af  originalt forbrugerudstyr, fra fjernsyn til termostater til smarte sikkerhedssystemer og endda en smart elkedel – det hele tilsluttet internettet.
Umiddelbart efter forsøgets start forsøgte en sand storm af cyberkriminelle og andre ukendte aktører med at bryde ind i enhederne. På et tidspunkt var der 14 forsøg på hacking hver eneste time.
Laboratoriet startede op i maj 2021 – på den første testuge fandt Which? 1.017 unikke scanninger eller forsøg på hacking fra hele verden, hvoraf mindst 66 var til ondsindede formål. I løbet af den travleste testuge fandt man 12.807 unikke angrebsforsøg mod de samlede enheder. 
Hvor kommer hackerne fra?
Forsøgene på at hacke kom fra hele verden, men langt de fleste synes at stamme fra USA, Indien, Rusland, Holland og Kina. Faktisk skjuler hackerne ofte deres placering ved hjælp af andre hackede enheder eller endda via et netværk af kompromitterede computere kendt som et botnet.
Hvorfor?
Der kan være forskellige årsager til forsøgene på at hacke, herunder ransomware, datatyveri, overvågning og mere. Which? vurderede dog, at 97% af alle angreb mod de smarte enheder var for at tilføje dem til Mirai, et stort botnet, der leder efter usikre enheder, såsom routere, trådløse kameraer og tilsluttede printere, der kommer online.
Hvilke produkter?
Mens de fleste produkter kunne afværge angrebene, blev et ieGeek -sikkerhedskamera fra Amazon hacket, og en ukendt hacker brugte det til at spionere med. En printer fra Epson var overraskende nok også blandt en af de mest attraktive enhed for svindlerne. Et Yale-sikkerhedssystem og et Samsung smart-tv, var ligeledes mål for hackerne, men tilstedeværelsen af ​​en lidt stærkere og unik standard adgangskode kunne afværge angrebene.
Selvom det var chokerende at se, skriver Whick?, hvor mange hackingsforsøg der blev opdaget i ‘det smarte hjem’, var det alligevel betryggende at se, hvor mange af dem der mislykkedes. 
Lovgivning
Den britiske regering har annonceret, at den vil indføre en lov om produktsikkerhed og telekommunikationsinfrastruktur, der har til formål at regulere usikre tilsluttede produkter. Det bliver et lovkrav for alle virksomheder, der producerer eller sælger smart devices i Storbritannien, at de skal opfylde en grundlæggende sikkerhedsstandard.
En rapport udgivet af brancheorganisationen DigitalEurope den 8. sept. 2021 understreger manglen på grundlæggende krav cybersikkerhed samt angiver, at de eksisterende regler er utilstrækkelige. (3) Man opfordrede til en horisontal regulering, da EU arbejder på at opdatere sin lovgivning vedr. cybersikkerhed.
Hvad kan du selv gøre?
Der er  nogle enkle trin, man kan gøre for at forbedre sikkerheden i hjemmet.
Skift standardadgangskoder: En svag standardadgangskode er den letteste måde for en enhed at blive hacket på. Skift altid enhver adgangskode, der følger med det produkt, du køber eller allerede ejer.
Aktiver al sikkerhed: Brug lidt tid på at se, hvilke sikkerhedsfunktioner der er tilgængelige i manualen eller app indstillingerne. Hvis tofaktor autentificering er tilgængelig, skal du bruge den, da den bedre kan beskytte din konto.
Kør opdateringer: Installer altid eventuelle sikkerhedsopdateringer til produktet eller appen, så du har den seneste beskyttelse. I henhold til den nye engelske lov skal producenterne fortælle dig, hvor længe dit produkt vil blive understøttet med sådanne opdateringer, når du køber det.
Vær på vagt over for phishing: Nogle smart devices kan udnyttes eksternt blot med en phishing besked, hvorefter en hacker kan kompromittere enheden fuldt ud. Så vær altid opmærksom på alle phishing meddelelser, der sendes til dig via tekst eller e-mail.
Giv det tilbage til forhandleren: Hvis du mener, at et smart produkt, som du ejer, er usikkert, kan du prøve at returnere det til forhandleren mod en refusion.
Kilder:
1) https://www.which.co.uk/
2) https://www.which.co.uk/news/2021/07/how-the-smart-home-could-be-at-risk-from-hackers/
3) https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/internet-of-things-is-missing-horizontal-cybersecurity-standards/
Se mere om cybersikkerhed her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/it-sikkerhed-og-5g/

Når du skifter bolig

Om at skifte til en bolig med et lavt strålings niveau 😊

Alt efter vores livssituation ved vi godt at der er ting vi bør forholde os til, når vi af den ene eller anden grund skal ud i at skifte bopæl: Tilgængelighed i forhold til transport, indkøbsmuligheder, nærhed til offentlige institutioner som lægehus og andet, hvordan med kvaliteten af institutioner til børn og skoler, måske også tilgængelighed til skov og grønne områder osv. I dag er mængden af elektromagnetisk stråling (EMF) kommet oveni for de fleste af os.
I dag er det også vigtigt at forholde sig til mængden af elektromagnetisk stråling (EMF), der dels er til stede i selve boligen, men også i udemiljøet eller på ejendommen.

Hvis du allerede er overfølsom for elektromagnetisk stråling (EHS) er du slet ikke i tvivl om vigtigheden af disse overvejelser. Fejler du ikke noget er det fortsat vigtigt, for langvarig eksponering for EMF stråling kan på sigt forårsage alle slags sundhedsproblemer, og ingen kan vide om eller hvornår det måtte ramme en selv.
Herunder 4 punkter når du skal ud og finde en bolig med lav EMF stråling.
1. De nærliggende mobilmaster
Det absolut vigtigste trin, er at få overblik over mobilmasterne, da de er en af de største syndere når det gælder EMF stråling. Du kan gøre flere ting for at sænke strålingen inde i dit hjem, men der er meget lidt, du kan gøre for at sænke strålingen omkring din bolig, når det gælder stråling fra mobilmaster. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvilke mobilmaster der er eller planlægges i nærheden af din kommende bolig.
Mastedatabasen 
Ved hjælp af mastedatabasen kan du få oplysninger om, hvor de eksisterende antenner er placeret i 
området, samt hvor der påtænkes at skulle placeres mobilmaster. Du kan også se den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til.
Mastedatabasen er opdateret med TDC’s foreløbige udrulning af 5G NR samt en del af den planlagte udrulning. På Mastedatabasen vælger du mobiltelefoni under “Tjeneste type” og 5G-NR under “teknologier”.
Links:
a) https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
b) https://nejtil5g.dk/info-materiale/frekvensplan-mobildaekningskort-og-mastedatabasen/
2. Anskaf dig en kvalitets EMF måler
Du bør helt klart anskaffe dig en kvalitetsmåler til at måle den elektromagnetisk stråling du omgiver dig med. Med den er du i stand til at bestemme mængden og typen af den EMF stråling, der er til stede i dit måske kommende hjem, samt i dine kommende omgivelser. Med den kan du sammenligne målingerne fra de boliger, du er ude at se på. Herudover kan du ligeledes måle strålingen fra alle de enheder og devices du måtte have.
Et overblik over de forskellige måler:
https://emfacademy.com/best-emf-meters-and-detectors/ 
Danske sider se f.eks. disse:
a) https://qliving.com/produkt-kategori/emf-straalebeskyttelse/emf-maalere-elektrosmog-meters/
b) https://www.feltfrishop.com/webshop 
Det optimale er at opnå en måling under 0,04 mW/m² på ejendommen.
Se f.eks. mere her:
https://bioinitiative.org/conclusions/ 
3. Ren strøm vs. beskidt strøm
Lavfrekvente magnetiske og elektriske felter kommer fra f.eks. jernbanelinjer, højspændningsledninger, transformatorer, husets elnet samt det forskellige elektriske udstyr der er koblet til dette. Der kan også være fejl på jordforbindelsen af husets elnet.
Lavfrekvente magnetiske felter er besværlige at håndtere. Magnetfelter går praktisk talt uhindret igennem alle almindelige materialer, også menneskekroppen. I praksis er det vanskeligt at lave afskærmning af magnetiske felter. Det findes ekstremt dyre metallegeringer som dæmper magnetfelter, men prisen gør det urealistisk at bruge dem i boliger eller på kontorarbejdspladser.
Magnetiske felter svækkes dog hurtigt med afstanden fra kilden. Det betyder at ved at øge afstanden eller fjerne udstyr fra steder hvor man opholder sig, reduceres magnetfelterne også. 
Lavfrekvente elektriske felter kan fjernes eller reduceres ved at lægge et elektrisk ledende materiale rundt om ledningerne eller udstyret som forårsager feltet, og forbinde dem med jord. I praksis betyder det at almindelige ledninger skiftes ud med skærmede ledninger, hvor skærmen forbindes med jord, f.eks. i en jordet kontakt.
Beskidt strøm kommer fra kilder som f.eks. lysdæmpere, opladere, transformatorer, sparepærer, induktionskomfurer, motorer, pumper og lignende elektrisk udstyr. Dvs. når der f.eks. foregår en konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm, når vekselstrøm konverteres til jævnstrøm, når data skal sendes over elnettet ved at tilføje yderligere frekvenser (f.eks. ved kablede smart meters).
I de fleste bygninger, hvor der er installeret elektricitet, er der som regel betydelige forekomster af beskidt strøm. “Ren strøm” har en blød sinuskurve der svinger 50 gange i sekundet (hertz), i USA er det 60 hertz.
“Beskidt strøm” har forvrængninger i 4 til 100 kilohertz frekvensområdet. Dette vil sige, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving. Man kan sige, at der i beskidt strøm er kommet højfrekvent elektromagnetisk støj ind i elnettets lavfrekvente strøm. Beskidt strøm kan være til gene for de elektriske apparater f.eks. i forhold til deres holdbarhed, men den kan også have negative påvirkninger på menneskers og dyrs helbred. 
I det omfang man ikke kan få reduceret graden af beskidt strøm tilstrækkeligt ved at undgå støjkilderne, kan man benytte sig af særlige filtre, der kobles på elnettet og filtrerer den beskidte strøm fra. Du kan også erhverve dig en måler der kan vise hvor meget beskidt strøm du har. 
Mere om beskidt strøm:
a) https://qliving.com/produkt-kategori/emf-straalebeskyttelse/beskidt-stroem-dirty-electricity/
b) https://www.emfanalysis.com/what-is-dirty-electricity/
c) https://emfacademy.com/dirty-electricity-dangerous/
d) https://emfacademy.com/dirty-electricity-filter-guide/ 
4. Har din kommende bolig en smart meter?
Er der installeret en smart meter, kan det være vigtigt, hvor den er placeret i eller udenfor huset. Kan den afskærmes, skal den flyttes eller skal du ud i at forlange en kablet løsning eller en geninstallering af den gamle analoge måler.
Se mere her om smart meters her:
a) https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-meters/
b) https://ehsf.dk/aktuelt-smartmeter.htm
c) https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/
Andet der kan have betydning for strålingen
Jo færre mennesker, der bor i et område, jo lavere vil den omgivende EMF stråling. Det vil også reducere risikoen for at der opsættes nye mobilmaster i nærheden.
Har du ingen direkte naboer undgår du også at deres forskellige antenner peger direkte på din bolig.
Boliger der ligger langt væk fra komplekser som radio- og tv -stationer, lufthavne, hær- eller flådebaser og forsyningsselskaber er også at foretrække.
Boligen bør ikke have direkte udsigt til en mobilmast.
Orienter dig om afstanden til de nærmeste højspændingsledninger.

Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
6. september 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Hermed et lidt forsinket nyhedsbrev for august måned. Scroll ned over nyhedsbrevet og orienter dig om indholdet. Der er denne gang en del vigtige artikler, som du bør kende eksistensen af, og som du, når du har tiden til det, kan gå i dybden med. Vores konkrete viden om de skadelige elektromagnetiske stråler bliver kun større. Når der ikke bliver taget tilstrækkelig aktion i forhold til denne viden, skyldes det, at man ikke ønsker at se elefanten i rummer. Ikke at det er svært, men både industri og myndigheder har nogle strategier, som de bruger for at få det hele til at se lidt fredsommeligere ud. 
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– EHS
– Dyrelivet
– Danmark
– Internationalt
– Overvågning
– Ildsjæle
– Overtalelsesstrategier
– Forskning og grænseværdier
– 6G og våbensystemer

EHS

De el-overfølsomme bliver ved med at være her. Det er tid til at tage sagen alvorligt

Som David Wedege skriver i Sundhedspolitisk tidsskrift (1) lever de værst ramte langt ude på samfundets kant. Nogle helt uden strøm og så langt fra højspændingsmaster og telemaster som muligt. Nogle maler deres soveværelser med elafskærmning og bærer beskyttende tøj med sølvtråde og lever fysisk og psykisk isoleret og mister job, hjem, familie og venner.
Kilder:
1) https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/5131-el-overfolsomme-skal-tages-alvorligt-af-videnskabelige-grunde.html

Uoverensstemmelse mellem sandsynligheden for eksistensen af EHS (elektromagnetisk hypersensivitet) og resultaterne af EHS-forskningsundersøgelserne.
Hvis det logiske argument, der støtter eksistensen af ​​EHS, er korrekt, kan der være problemer med kvaliteten af ​​designet af EHS-forskningsundersøgelserne.
Dariusz Leszczynski, som er ekspert i molekylærbiologi og adjungeret professor ved University of Helsinki, Finland, gennemgår i forskningsrapporten, offentliggjort den 6. juli 2021, de videnskabelige beviser for individuel følsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS). 
(1)
Sammenfatning
I undersøgelsens sammenfatning skriver han:
“En del af befolkningen betragter sig som værende følsomme over for den menneskeskabte elektromagnetiske stråling (EMF), der udsendes af strømledninger, elektriske ledninger, elektriske husholdningsapparater og de trådløse kommunikationsenheder og netværk. Følsomheden er kendetegnet ved en lang række ikke-specifikke symptomer, som de følsomme mennesker hævder at opleve, når de udsættes for EMF. Mens de oplevede symptomer i øjeblikket betragtes som en svækkelse i det virkelige liv, er den faktor, der forårsager disse symptomer, stadig uklar. Indtil videre kan forskerne ikke finde årsagssammenhæng mellem symptomer, som de følsomme personer oplever, og eksponering for EMF. Som præsenteret i denne gennemgang er de hidtidige videnskabelige undersøgelser, der undersøger følsomhed over for EMF, imidlertid af dårlig kvalitet for at finde sammenhængen mellem EMF-eksponeringer og følsomhedssymptomer hos nogle mennesker. Det er logisk at overveje, at følsomheden over for EMF findes, men den videnskabelige metode, der anvendes til at finde den, er af utilstrækkelig kvalitet. Det er tid til at droppe psykologi-drevne provokationsstudier, der spørger om følelsesbaserede ikke-specifikke symptomer, som frivillige under EMF-eksponering oplever. En sådan forskningsmetode producerer kun subjektive og derfor meget upålidelige data, der er utilstrækkelige til at bevise eller afkræfte årsagsforbindelse mellem EHS og EMF. Der er behov for en ny retning i studiet af følsomhed over for EMF. Grundlaget for det er forestillingen om et almindeligt kendt fænomen med individuel følsomhed, hvor individers respons på EMF afhænger af individets genetiske og epigenetiske egenskaber. Det foreslås her, at nye undersøgelser, der kombinerer provokationsmetode, hvor frivillige udsættes for EMF, og teknologier med høj gennemstrømning af transkriptomik og proteomik bruges til at generere objektive data, der detekterer molekylært niveau biokemiske reaktioner fra menneskekroppen til EMF.”
Findes der EHS?
I et af afsnittene stiller Dariusz Leszczynski dette spørgsmål.
Samlet set er de hidtil udførte undersøgelser ikke i stand til at bevise årsagsforbindelse mellem EHS og EMF-eksponeringer. Der er dog flere indikatorer, der tyder på, at individuel følsomhed over for EMF muligvis eksisterer. Der er et velkendt og videnskabeligt veletableret fænomen med den individuelle følsomhed [245]. Individuel følsomhed betyder, at forskellige personer på grund af de genetiske og epigenetiske forskelle mellem mennesker kan have forskellig følsomhed over for det samme middel, hvad enten det er naturligt eller menneskeskabt, stråling eller kemisk. Fænomenet med den individuelle følsomhed over for stråling er velkendt for ioniserende stråling [246, 247], for ikke-ioniserende ultraviolet stråling [248, 249] og for ultralyd [250].
Med hensyn til EMF-eksponeringer har flere undersøgelser vist, at individuelle forskelle kan føre til individuel følsomhed over for EMF. Den epidemiologisk case-control undersøgelse, Interphone, har vist, at kun nogle af de personer, der er højest udsat for mobiltelefonens strålingsgruppe, har udviklet hjernecancer. Den nylige undersøgelse fra National Toxicology Program (NTP) i USA har vist, at i den højeste eksponeringsgruppe, hvor strålingsdosis modtaget af dyr (rotter) var meget høj, har kun få rotter fra denne stærkt eksponerede gruppe udviklet kræft. Der er også laboratorieundersøgelser af in vitro-eksponerede celler, der viser, at forskellige celletyper kan have forskellig følsomhed over for EMF-eksponeringer [251], [252], [253]. Derfor er det videnskabeligt berettiget at mistanke om (antage), at den individuelle følsomhed også kan eksistere for EMF-eksponeringer. Imidlertid er de væsentlige, men stadig ubesvarede spørgsmål:
1) hvad er de niveauer af EMF, der tolereres uden skadelige helbredseffekter af størstedelen af ​​befolkningen, og
2) hvad er de fysiologiske forudsætninger (f.eks. sundhedsstatus) for forekomsten af ​​højere følsomhed over for EMF og,
3) hvilke modforanstaltninger skal der overvejes for at beskytte dem, der er mere følsomme og sårbare over for EMF-eksponeringer.
Derfor er der uoverensstemmelse mellem sandsynligheden for EHS-eksistens og resultaterne af EHS-forskningsundersøgelserne. Hvis det logiske argument, der støtter eksistensen af ​​EHS, er korrekt, kan der være problemer med kvaliteten af ​​designet af EHS-forskningsundersøgelserne.

Endelige konklusioner
“Problemer og løsninger til EHS-forskning er opsummeret i figur 2. (Figuren viser problemer med de nuværende EHS-undersøgelser og behovet for introduktion af en kombination af provokationsmetode og ‘omics’-teknikker tilgang til forskning i EHS.)I løbet af de sidste 30 år har et stort antal forskningsundersøgelser undersøgt årsagssammenhæng mellem EMF-eksponeringer og EHS-symptomer.
Størstedelen af ​​undersøgelserne fandt ingen sammenhæng mellem EMF og EHS.
EHS-undersøgelserne har undersøgt akutte effekter, men har ikke haft mulighed for at undersøge forsinkede EMF-reaktioner.
Det største problem er, at forskere ikke ved, om EHS-frivillige faktisk har korrekt selvdiagnose af EHS, eller om diagnosen er forkert, og eksperimentelle grupper er forurenet i ukendt grad af ikke-EHS-personer. I ekstreme situationer kunne det være at i den mindre gruppe af frivillige, der blev brugt i forskningsundersøgelser, slet ikke var nogen EHS-personer.
Indtil for nylig har forskning vedr. EHS gået i retning af nocebo som årsag til EHS, hvad der er forkert.
I stedet for at studere åbenbar indvirkning af nocebo eller lignende medicinske undersøgte sygdomme, bør forskningen fokusere på at finde egnede biokemiske og biofysiske markører, der kan bruges i kombination med enkelt-individuelt fokuserede provokationsstudier til at bestemme kilderne til EHS-symptomer.
Opfattelsen, at der ikke er nogen årsagssammenhæng mellem EHS og EMF, er ikke bevist. Synspunktet, der fremføres af WHO’s EMF-projekt, Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP), Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (ICES) og adskillige statslige organisationer, bør revideres, fordi de videnskabelige forskningsdata er af utilstrækkelig kvalitet til at blive brugt som bevis for manglen på kausalitet.”

Kilder:
1) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
246) Bourguignon, MH, Gisone, PA, Perez, MR, Michelin, S, Dubner, D, Di Giorgio, M, et al.. Genetic and epigenetic features in radiation sensitivity. Part I: cell signalling in radiation response. Eur J Nucl Med Mol Imag 2005; 32:229–46.
https://doi.org/10.1007/s00259-004-1730-7
247) Bourguignon, MH, Gisone, PA, Perez, MR, Michelin, S, Dubner, D, Di Giorgio, M, et al.. Genetic and epigenetic features in radiation sensitivity. Part II: implications for clinical practice and radiation protection. Eur J Nucl Med Mol Imag 2005: 32:351–68. https://doi.org/10.1007/s00259-004-1731-6
248) Rees, JL. The genetics of sun sensitivity in humans. Am J Hum Genet 2004;75:739–51.
https://doi.org/10.1086/425285
249) Kelly, DA, Young, AR, McGregor, JM, Seed, PT, Potten, CS, Walker, SL. Sensitivity to sunburn is associated with susceptibility to ultraviolet radiation-induced suppression of cutaneous cell-mediated immunity. J Exp Med 2000;191:561–6. https://doi.org/10.1084/jem.191.3.561
250) Barnett, SB, Rott, HD, ter Haar, GR, Ziskin, MC, Maeda, K. The sensitivity of biological tissue to ultrasound. Ultrasound Med Biol 1997;23:805–12.
https://doi.org/10.1016/s0301-5629(97)00027-6
251) Nylund, R, Leszczynski, D. Mobile phone radiation causes changes in gene and protein expression in human endothelial cell lines and the response seems to be genome‐ and proteome-dependent. Proteomics 2006;6:4769–80.
https://doi.org/10.1002/pmic.200600076
252) Remondini, D, Nylund, R, Reivinen, J, Poulletier de Gannes, F, Veyret, B, Lagroye, I, et al.. Gene expression changes in human cells after exposure to mobile phone microwaves. Proteomics 2006;6:4745–54.
https://doi.org/10.1002/pmic.200500896
253) Martin, C, Percevault, F, Ryder, K, Sani, E, Le Cun, JC, Zhadobov, M, et al.. Effects of radiofrequency radiation on gene expression: a study of gene expressions of human keratinocytes from different origins. Bioelectromagnetics 2020;41:552–7.
https://doi.org/10.1002/bem.22287

Dariusz Leszczynski: Hvorfor skyder EHS ramte og aktivister sig igen og igen i deres egen fod
Spørgsmålet stiller Leszczynski i sin blog den 7. august 2021. (1) Baggrunden er hans forskningsrapport fra den 6. juli 2021, (2) hvor han gennemgår de videnskabelige beviser for individuel følsomhed over for elektromagnetiske felter (EHS) og de modsvar han har fået bl.a. fra Michael Bevington, (3) bestyrelsesformand i Electrosensitivity UK. (4)
Kilder:
1) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/08/07/why-ehs-sufferers-and-activists-are-shooting-their-own-foot-again-and-again/
2) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
3) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0101/html
4) http://www.es-uk.info/

Dyrelivet

Pesticider sammen med elektromagnetiske felter er endnu mere usundt for bier end pesticider alene

En nylig offentliggjort undersøgelse fra Italien (1) viser, at pesticider alene ikke er godt for bierne, men at pesticider kombineret med elektromagnetiske felter er endnu værre. Rapporten ‘Kombinerede virkninger af pesticider og elektromagnetiske felter på Honningbier: Multi-Stress-eksponering’ blev offentliggjort den 10. august 2021.
Overalt er der en stigende bekymring for reduktionen i antallet af bier samt bestøvere i det hele taget. Nedgangen ses som et yderst alvorligt signal på det igangværende tab af biodiversitet.

Hvad er årsagen til at bierne forsvinder?
Hvilke ændringer i miljøet kan begrunde nedgangen? Mange hævder, at det er pesticidernes skyld. Er man bekymret for de elektromagnetiske felters rolle i insekternes forsvinden er risikoen for at blive kaldt sølvpapirshat temmelig stor. Det har undersøgelsen nu gjort til skamme.
Undersøgelsen
Ved felt undersøgelsen blev de kombinerede virkninger af to mulige stresskilder for bier, pesticider og elektromagnetiske felter (multispændingsforhold) analyseret. Tre eksperimentelle steder blev valgt: et kontrolsted langt fra direkte menneskeskabte stresskilder, et pesticid-stress-sted og et multi-stress-område, hvor der sammen med eksponering for pesticider også var tilstedeværelse af ​​et elektromagnetisk felt, konkret fra en højspændingsledning. Alle bierne kom fra den samme pulje.
Resultatet
Efter et års overvågning viste der sig et komplekst billede af flere inducerede virkninger, især på multistressstedet: såsom forekomsten af sygdom (amerikansk foulbrood), højere dødelighed i underkurvene (fælles for pesticidstress-stedet), adfærdsændringer (udskiftning af dronninger, overskud af både droneyngel deponering og honninglagring) og biokemiske anomalier (højere ALP-aktivitet (alkalisk phosphatase) i slutningen af ​​sæsonen). Multistress-stedet havde bi-koloniernes dårligste sundhedstilstand, med kun en i live ved afslutningen af ​​eksperimentet ud af de fire, der var til stede i begyndelsen.
Konklusion
Undersøgelsens samlede resultater indikerer klart, at ved multistressbetingelserne fremkom både biokemiske, fysiologiske og adfærdsmæssige ændringer, ændringer som i høj truede bi koloniens overlevelse. 
Kilder:
1) Combined Effects of Pesticides and Electromagnetic-Fields on Honeybees: Multi-Stress:
https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/716
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

Opkald til alle miljøforkæmpere!
Den hidtil vigtigste peer reviewed artikel om miljøeffekter af trådløs radiofrekvent stråling er netop offentliggjort og fortjener en fuldstændig læsning

Den omfattende gennemgang af Levitt, Lai og Manville (2021) (1) giver et væld af videnskabelige oplysninger, der forbinder de videnskabelige nedslag om skaderne ved radiofrekvent stråling (RFR) på flora og fauna. I en meget læsebar tekst besvarer forfatterne de mange gådefulde spørgsmål om det komplekse emne, som kombinerer biologi, økologi, teknologi og fysik.
Forfatterne advarer: “Det er på tide at anerkende den omgivende EMF som en ny form for forurening samt udvikle regler hos tilsynsmyndigheder, der betegner luft som ‘habitat’ så EMF kan reguleres som andre forurenende stoffer.
Det skriver ‘Physicians for Safe Technology’, som også ridser indholdet op. (2)
Miljøforskere er enige: Ændringer er nødvendige
De fleste af os er klar over, at menneskelig aktivitet drastisk har ændret både det terrestriske miljø samt havmiljøet, hvilket forårsager et accelereret fald i arter og biodiversitet med jordforringelse, overhøstning, plastisk og kemisk forurening og udvinding og brug af fossile brændstoffer. Miljøforskerne er enige om, at transformative ændringer er nødvendige.
Men hvad sker der med miljøet, når mennesker ændrer Jordens tidligere lave niveau af geomagnetiske kræfter, som livet udviklede sig harmonisk i? Kan mobilmaster ​​og opsendelse af 5G-satellitter påvirke arter, der er afhængige af Jordens magnetfelter til navigation, fouragering, bestøvning og reproduktion? Hvad er virkningerne på klimaændringer?

Virkningerne af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna
Efterhånden som det videnskabelige samfund herunder læger bliver opmærksomme på de reelle sundhedsfarer ved mobilmaster, mobiltelefoner og alle trådløse enheder, har miljøforkæmpere været meget mere langsomme til at anerkende virkningerne af den trådløse infrastruktur på dyreliv, økosystemer og landbrug. Litteraturgennemgangen af Levitt, Lai og Manville skal tilskynde miljøforkæmpere til at uddanne sig selv og lade sig involvere i beskyttelsen af de naturlige økosystemer ud over betragtninger om levesteder, pesticider og industrielle forurenende stoffer. Trådløs radiofrekvent stråling (RFR) er et forurenende stof, der stille og roligt har sneget sig ind i vores liv fremmet af teleindustrien for at omdanne vores verden til et fuldkomment teknologisk samfund, hvor vi konstant er forbundet med hinanden og de objekter, der omgiver os, uden at vi ser op og opdager den langsomme tilbagegang af det naturlige miljø og den menneskelig afkobling, der følger af teknologiens udvikling.
Det globale 5G netværk samt “Smart Grid” netværket er en planetarisk udfordring
Uden forskning, overvågning eller offentlig viden om RF-niveauer spreder mobilmasterne ​​sig hurtigt i landdistrikterne samt i følsomme vilde områder, i rummet, i vores lokalsamfund og på vores vejbaner med store netværk af “Smart Grid” og 5G-systemer, der griber ind i hele luftrummets miljø. Den nuværende lovgivning beskytter industrien frem for folkesundheden og de planetariske bekymringer ved ukontrollerbare radiofrekvente stråling.
Om virkningerne af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna, skriver forfatterne i 1. del: ”Vi har endnu ikke taget hensyn til andre arters unikke fysiologier, eller hvordan de bruger miljøet på måder, som mennesker ikke gør, når vi antager at den uhindrede brug af EMF/RFR kan fortsætte uformindsket og få lov til at vokse på ubestemt tid.”
Sikkerhed, videnskab og løsninger: Del 1,2 og 3
Den grundige artikel af Levitt et al. består af 3 dele, hvor 1. del sætter spørgsmålstegn ved sikkerheden ved de trådløse teknologier og 5G. 2. del ser på dyreforsøg og magnetoreceptions mekanismer, mens 3. del undersøger eksponeringsstandarder, love og forslag til at løse problemet for at beskytte det naturlige miljø.
“Tab af vilde dyr er ofte uset og udokumenteret, indtil vendepunktet er nået. Langsigtede vedvarende EMF-eksponeringsstandarder på lavt niveau, som ikke findes nu, bør ligeledes fastsættes for dyrelivet, og miljølovgivningen bør strengt håndhæves.” (Levitt 2021)
Del 2: ‘Virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetiske felter på flora og fauna. Del 2 med temaet: Hvordan arter interagerer med naturlig og menneskeskabt EMF’ er netop blevet offentliggjort, (3) og del 3 afventer offentliggørelse.
New Hampshire rapporten om 5G
Den første kommission, der blev nedsat i USA for at undersøge miljø- og sundhedseffekter af 5G-teknologien, offentliggjorde deres omfattende slutrapport den 1. november 2020. (4) Kommissionen, der skulle undersøge miljø- og sundhedseffekterne mødtes et dusin gange i løbet af et år og udarbejdede 15 anbefalinger om behovet for offentlig uddannelse om de trådløse farer, RF-sundhedsundersøgelser, RF-målinger, mobilmasternes setbacks, fiberoptik frem for trådløs implementering, kommercielle advarselsskilte samt beskyttelse af dyrelivet.
ANBEFALING nr. 14: Staten New Hampshire bør engagere agenturer med passende videnskabelig ekspertise, herunder økologisk viden, til at udvikle grænseværdier for RF-stråling, der beskytter træerne, planter, fugle, insekter og bestøver.
Dyr undgår områder med mobilmaster
Macedo (2018) (5) fandt at mobildækning er en meget effektiv indikator for menneskelig tilstedeværelse i global skala, samt at hvor der er mobildækning, er sandsynligheden for at finde dyr lav (18%) og for truede arter endnu lavere (4%). En videnskabelig amerikansk blog udtalte at “deres undersøgelse afslører, at mange netsider, som Human Footprint Index angiver områder som værende “vejløse” og derfor gæstfri for dyrelivet, men områderne har faktisk høje niveauer af mobildækning, hvilket indikerer, at områderne ikke har en så god standard som indekset synes at angive.
UNESCO World Heritage Wildlife Area: Arter forsvinder, når mobilmaster ​​dukker
Et væld af fagfællebedømt litteratur viser negative virkninger på miljøet med fald i insekt-, fugle- og dyrelivspopulationer i byer, og hvor der er placeret mobilmaster. Det kan betegnes som en katastrofe for biodiversiteten, de skrøbelige områder for dyreliv, kritiske bestøvere samt landbrug, især med additive virkninger af pesticider, toksiner, tab af levesteder og en planet under opvarmning. En etno-botonists rapport om Unescos Mt. Nardia World Heritage Park dokumenterer omhyggeligt denne langsomme tilbagegang i bestande af arter med stigning i opsætningen af mobilmaster ​​og uden andre forstyrrelse gennem en 15 års periode (2000-2015). (6) I en personlig rapport fra Grækenland har ivrige fuglekiggere også bemærket den kraftige tilbagegang og fravær af trækkende arter, som de entusiastisk har fulgt år efter år og nu er væk.
MOEF-rapport om dyreliv
Det interministerielle udvalg (IMC) for ekspertforskere i Indien gennemgik litteraturen om virkningerne af RF-EMF-stråling på dyreliv, mennesker og biosfæren. I deres MOEF-rapport fra 2010 (7) fandt de, at ud af de 919 forskningsartikler, der blev indsamlet om fugle, bier, planter, dyr og mennesker, viste 593 virkninger, 180 viste ingen virkninger, og 196 var ufuldstændige undersøgelser. Alle organismer blev påvirket.
Human Effects – 62% viste effekter, 13% ingen effekt og 25% uklare.
Planteffekter – 87% viste virkninger, og 13% var utydelige.
Dyrelivseffekter – 62% viste effekter, 4% ingen effekt og 36% ufuldstændige.
Bieffekter – 85% viste effekter og 15% ingen effekt
Fugleeffekter – 77% viste effekter, 10% ingen effekt og 13% ufuldstændige.
Bred negativ påvirkning på pattedyr, fugle, insekter, træer, planter og bakterier
Bredden af forstyrrelser af den menneskeskabte kunstige RF -stråling mod alle levende organismer er ikke kun fra de direkte påvirkninger af RFR-emissioner på komplekse biologiske systemer, men inkluderer også indirekte påvirkninger af den trådløse teknologi med ukontrolleret kulstofaftryk, giftigt e-affald og minedrift efter jordmineraler. De levende arter er både i træer, flyver gennem luften samt lever og yngler i eller i nærheden af ​​vand, som alle er sårbare over for nærliggende stråling fra mobilmaster, militære operationer og milliardærernes rumkapløb.
Mekanismer
Oscillation af Ioner

Panagopoulos (2013) ( 8 ) bemærker, at kunstig RF fra trådløse enheder og infrastruktur er polariseret, pulserende og sammensat med forskellige frekvenser, der er meget forskellige fra den naturlige baggrunds RF, hvilket forårsager eksterne svingningskræfter, der igen forårsager en tvungen vibration af frie ioner og membranforstyrrelse af calciumkanaler. Dyr er særdeles følsomme over for lave niveauer af elektromagnetisk stråling, hvilket kan forklare, hvordan de fornemmer jordskælv længe før mennesker (Panogopoulos 2020). (9)
Oxidation
Yakymenko (2016) så på 100 peer-reviewed undersøgelser af oxidative virkninger af mikrobølgeradioer med lav intensitet, som forårsager cellulær afbrydelse og oxidativ skade på DNA, lipider og membraner. (10) Han fandt, at 93 af de 100 undersøgelser bekræftede, at disse trådløse radiofrekvenser inducerede oxidativ stress i biologiske systemer, der overvælder kroppens evne til at neutralisere dem. Dr. Henry Lai har i BioInitiative Report tilføjet endnu flere undersøgelser om dannelse af frie radikaler og oxidation fra EMR. Af 263 undersøgte undersøgelser viste 235 (eller 89%) bioeffekter, og 28 (eller 11%) viste ikke bioeffekter. (11) Litteraturen bekræfter også, at antioxidanter blokerer celleskade fra RF -stråling. (12)
Resonans effekter
Thielens (2018) (13) undersøgte små millimeterbølgelængder, der nu bruges i 5G eller 5. generations kommunikationsteknologi (5GHz-300GHz). Disse bølgelængder er ret små og på størrelse med insekter. Han så på energiabsorberingen af vibrationsresonans en på bier og biller, der forårsagede ændringer i adfærd, fysiologi, morfologi og dødelighed. Thielens bemærker, “Alle insekter viste en generel stigning i absorberet RF-effekt ved og over 6 GHz i sammenligning med den absorberede RF-effekt under 6 GHz.”  De additive vibrationseffekter ligner den, der opstår når ​​en operastjerne, knuser et vinglas med sin stemme.
Ved at ramme den rigtige frekvens og vibration, afhængigt af objekternes størrelse, form og komposition kan operastjerner og andre sangere knuse et vinglas via et fysisk fænomen kendt som en resonanseffekt. Disse vibrationskræfter er additive og til sidst er de store nok til at kunne knuse objektet. Et lignende eksempel er vinde på 40 kilometer i timen, der igangsætter de helt rigtige mekaniske vibrationskræfter til at ødelægge Tacoma broen i 1940. (14) Planetforskeren Neil deGrasse Tyson forklarer det samme. Små 5G millimeter bølgelængder kan have samme virkning på insekter.
Radikal spin-mekanisme, fuglegeomagnetisk navigation og vores sjette sans
De første realtidsobservationer af biologisk magnetoreception af levende celler blev set på University of Tokyo og offentliggjort i år. (15) Et svagt magnetfelt svarende til en køleskabsmagnet blev ført hen over celler, det forårsagede ændringer i fluorescens, hvilket indikerer en biokemisk effekt af magneten. Eksperimentet demonstrerede, hvad der kaldes en elektronradikalparreaktion, som er hypotesen for, hvordan magnetoreceptorkryptokromer fungerer hos fugle. Denne kritiske opdagelse hjælper med at forklare, hvordan fugle, bier, havdyr og insekter bruger jordens svage geomagnetiske kraft til at navigere, og hvordan svage elektromagnetiske felter fra trådløse enheder også kan påvirke menneskers sundhed. Medforfatteren Woodward bemærkede: “Vi synes, vi har ekstremt stærke beviser for, at vi har observeret en rent kvantemekanisk proces, der påvirker kemisk aktivitet på celleniveau.” Forskere ved California Institute of Technology fandt tegn på, at mennesker også har magnetoreceptionsevne. (16) Kan dette være vores sjette sans?
Unik 5G-mekanisme for Harm-Brillouins forstadier
5G millimeter bølgelængder har flere komplekse penetrationskarakteristika samt interaktioner med biologiske systemer. Det er aldrig påvist i naturen. 5G bruger et faset array med flere antenner, der hurtigt lægger pulseringerne oven på hinanden og som ikke tillader genopretning. Beamforming teknologien bruges også og som giver mulighed for fokuserede smalle stråler, der har højere effekt, bevæger sig over  længere afstande og trænger gennem bygninger.
5G anvender bittesmå millimeterbølger, som rapporter angiver kun kan trænge igennem de ydre lag af huden. På overfladen virker dette mere sikkert end de længere bølgelængder, der passerer gennem vores kroppe, men hele vores nervesystem kommunikerer via huden. Nervesystemet kommunikerer igen med immunsystemet, det endokrine system samt det reproduktive system i et komplekst array. Undersøgelser viser, at når millimeterbølgeenergi hurtigt kommer ind i huden, kan der skabes en bølgefront, som ikke spredes, men formerer sig fra celle til celle. Energisprængningerne producerer det, der er kendt som Sommerfield og Brillouins forstadier, (17) hvilket kan forårsage ikke-lineære forstyrrelser i levende systemer. 5G bredbånd producerer flere af disse end 5G alene.
En række ældre undersøgelser bekræfter en lang række skader som følge af udsættelse for millimeterbølgelængder. Afklassificeret russisk forskning fra Zalyubovskaya et al i 1977 (18) viste, at eksponering for lave millimeterbølgelængder forårsagede brede strukturelle ændringer i hud og indre organer. De konkluderede, at millimeterbølgelængder var meget biologisk aktive og havde en ugunstig virkning på organismen. Pakhomov (1998) gennemgik litteraturen og fandt lignende systemiske effekter. (19)
Farvel til fugle og bier
Storke og padder

Balmori A. (2005, 2008, 2009) har undersøgt virkningerne af RF -stråling fra mobilmaster ​​og fandt reproduktionssvigt hos hvide storke, hvor deres reder var tættere end 200 fod fra masten. Han fandt også fald i husspurve over tid, forringelse af fjerdragten, problemer med bevægelse samt et nedsat immunsystem, der kan gøre fugle mere sårbare over for infektioner. Han noterede undersøgelser, der viser udviklingsmæssige abnormiteter i kyllingefostre udsat for pulseret RFR, især i den tidlige udvikling. Han studerede også mobilmasters virkninger på padder, som afslørede at haletudser har for høj en dødelighed, langsommere og asynkron vækst (Balmori 2008). (20)
Fugle
Engles et al (2014) (21) bemærker, at fugle indeholder magnetit, som orienterer dem i forhold til Jordens magnetfelt. Han udsatte migrerende europæiske robins (rødhals) for baggrundselektromagnetisk støj i uskærmede træhytter på University of Oldenburg bycampus i Tyskland. Han fandt, at de ikke kunne orientere sig ved hjælp af deres magnetiske kompas. Hvis de blev jordet, dukkede deres orienteringsevne op igen, men forsvandt, hvis der blev genereret bredbåndsradiofrekvenser inde i hytterne. Han troede først på virkningerne, da han havde udført den samme dobbeltblindede undersøgelse mange gange gennem 7 år og med forskellige kandidatstuderende for at bekræfte effekten, før han offentliggjorde sine resultater.
I 1998, kort efter at der blev installeret mobilmaster i Pennsylvania, endte et dueløb med en katastrofe, da op til 90% af fuglene var desorienterede og mistede deres navigationsevner. When Homing Pigeons Don’t Go Home Again, NY Times. 6. december 1998. (22)
Bier og insekter
Sharma et al (2010) kiggede på biers adfærd ved at placere en mobiltelefon i nærheden af ​​bikuben. (23) De fandt at arbejdsbier, vendte sjældnere og sjældnere tilbage til bikuben efter installationen af ​​en mobiltelefon. Der var et betydeligt fald i kolonien samt i graden af lægning af dronningeæg. Favre et al (2017) demonstrerede klart, (24) at biernes adfærd bliver forstyrret af udsættelse for mobiltelefonens GSM -radiofrekvente stråling og fik arbejdsbierne til at udsende et såkaldt rørsignal til at sværme. Bierne demonstrerede også aggression efter 30 minutters eksponering for mobiltelefoner. Liang demonstrerede magnetoreceptorer i biernes mave. (25) Cammaerts (2017) foretog en række undersøgelser af mobiltelefonstråling og fandt, at insekter, især myrer, er ekstremt følsomme over for radiofrekvent stråling (RFR). (26) Cammaerts (2017) bemærker, at den kraftige nedgang af bier (kolonikollapsforstyrrelse) startede ikke med brugen af insektpesticider, men meget senere samt at fjernelsen af pesticider ikke har været ledsaget af den forventede stigning i bipopulationerne. Det er en bekymrende tendens med det stigende tab af biodiversitet, som insekter er grundlaget for.
Wan (2020) bemærker, at små ændringer i jordens geomagnetiske kraft kan påvirke insekter, der vandrer. (27)
Yanagawa (2020) studerede ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadedyr ved hjælp af 2,45 GHz mikrobølgestråling, den samme frekvens som din mobiltelefon og Wi Fi, og fandt ikke-termiske dødelige effekter. (28)
Træer
Waldmann-Selsam (2016) så på sammenhængen mellem usædvanlige (generelt ensidig) træskader og radiofrekvent eksponering over 9 år i 2 byer i Tyskland. Forskerne fandt betydelige forskelle mellem den beskadigede side ind mod en mobilmast og den modsatte side samt forskelle mellem den udsatte side af beskadigede træer og alle andre grupper af træer i begge sider. Af de 30 træer i lavt EMF -miljø var der ingen skade. (29)
Planter
En gennemgangsartikel af Halgamuge (2017) (30) bemærker “data fra en betydelig mængde af undersøgelserne om RF-EMF’er fra mobiltelefoner viser fysiologiske og/eller morfologiske virkninger” på planter. Hans forskning fandt “majs, roselle, ærter, bukkehorn, ænder, tomat, løg og mungbønne planter synes at være meget følsomme over for RF-EMF’er.” Dette ville give mening, da planteceller udviklede sig til at kommunikere via små elektromagnetiske kræfter.
Quershi et al (2017) udsatte tørre kikæretfrø for mobiltelefonstråling i 900MHz og 3,31GHz frekvensområdet med ubehandlede frø som kontrolgruppe. Forskerne fandt, at den ikke-ioniserende ikke-termiske radiofrekvente stråling inducerede genotoksiske virkninger på kikærterodspidscellerne, når de voksede. (31)
Bakterier
Said Salman (2019) undersøgte Wi-Fi effekter på antibiotikamodtagelighed og biofilmproduktion hos bakterier og fandt en øget antibiotikaresistens i E Coli samt øget biofilmproduktion i Staph aureus, Staph Epidermidis og E Col, når de udsættes for 2,4 GHz Wi Fi. (32)
Sharma (2018), der var bekymret over det voksende problem med antibiotikaresistens, undersøgte jordprøver nær og langt fra celletårne ​​og identificerede øgede niveauer af antibiotikaresistens. (33)
Taheri (2017) fandt, at kulturer i Escherichia udsat for RF-emissioner fra en GSM 900 MHz mobiltelefonsimulator og en fælles 2,4 GHz Wi-Fi-router, reducerer modtageligheden for antibiotika med øgede eksponeringstider. (34) Antibiotikaresistens i det medicinske samfund betragtes som en af ​​vor tids største sundhedsmæssige udfordringer. (35)
Ionosfæren og rummet
Forfatterne fremhæver fremkomsten af ​​”New Space” med den hurtige indsættelse af 5G og andre store satellitter fra Elon Musks Space X Starlink (42.000 planlagte) til Jeff Bezos og Amazons Project Kuiper (3.236 planlagt) til Bill Gates Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx) ) projekt og mange andre, som vil udsende stigende RF -stråling, der når alle hjørner af jorden og himlen fra en lav jordbane. FCC har allerede åbnet for at 57-64GHZ kan være et spektrum uden licens spektrum, hvor kommercielle IOT-produkter vil blomstre ved at kommunikere gennem rummet for at slukke din brødrister, mens du sidder behageligt i din lænestol.
Der har om jorden været et kredsløb af omkring 2.000+ satellitter i årtier i “Old Space”, hvor NASA tog os til månen, underviste os om rummet og hvor rumindustrien ikke tilhørte private interesser. I 2016 ændrede det sig med introduktionen af ​​venturekapitalister og start-ups, der i samarbejde med NASA, med en offentlig tillid, opbyggede rumprogrammer fra bunden, for at privatisere rummet.
Den nye kommercialisering af rummet med det mål at levere privat globalt internet samt at udvinde værdifuld forbrugerdata, der er rentable for telekom og “New Space” -industrien, vil øge intensiteten af ​​emissioner og energiforbrug betydeligt og uden miljøkontrol. Den amerikanske EPA-afdeling, der studerede ikke-ioniserende stråling, blev nedlagt i 1995. Rummet har ingen international gennemgangsproces, men har rumlovstraktater, hvis mål er at “håndtere spørgsmål som f.eks. Ikke-tilegnelse af det ydre rum i et enkelt land, våben kontrol, frihed til forskning, ansvar for skader forårsaget af rumgenstande, sikkerhed samt redning af rumfartøjer og astronauter, forebyggelse af skadelig interferens i forhold til rumaktiviteter og miljø, anmeldelse og registrering af rumaktiviteter, videnskabelig undersøgelse og udnyttelse af naturressourcer i det ydre rum og bilæggelse af tvister.”
5G i rummet
5G påvirkningerne af ionosfæren er især bekymrende, da deres bølgeformer kan forårsage ukendte atmosfæriske forstyrrelser i forskellige lag med RF-stråling fra telekommunikationen, der bevæger sig frem og tilbage mellem satellitter og jorden. “Disse ioniseringslag kaldet sporadiske E-lag har betydelige virkninger på dynamikken og stabiliteten af ​​det lokale plasma på magnetiske fluxlinjer, der passerer gennem dem, og giver en feedback til neutral- og plasmadynamikken, der er dårligt beskrevet på grund af mangel på information om rumlig udstrækning og dynamik i disse lag.” (Heelis 2020) Effekterne af denne massive stigning i RFR på den komplekse ionosfære skal tages op igen. Der er også andre bekymringer, herunder cybersikkerhed af det elektriske net i New Space og den ukontrollerede overvågning. (36)
The International Astronomers Appeal er blevet underskrevet af 2.043 astronomer til dato for at sikre nat sk. De udtaler: “Astronomer er yderst bekymrede over muligheden for, at jorden kan blive dækket af titusindvis af satellitter, hvilket i den grad bliver flere end de cirka 9.000 stjerner, der er synlige for det menneskelige øje.”
En 5G Space Appeal er også blevet lanceret, som argumenterer for, at der vil være en hidtil uset global miljøændring. Space Appeal bemærker: “Hvis telebranchens planer for 5G bliver til virkelighed, vil ingen personer, intet dyr, ingen fugl, intet insekt og ingen plante på jorden kunne undgå eksponering 24 timer i døgnet, 365 dage om året, til niveauer af RF-stråling, der er titusindvis til hundredvis af gange større end det, der findes i dag, uden nogen mulighed for at flygte overalt på planeten.
Forstyrrer 5G fugle OG fly?
Også den canadiske regering (37) er bekymret over, at 5G transmissioner vil forstyrre luftfartsinstrumenterne, især højdemålere. I meddelelsen fra 2021 hedder det: “Det mest uønskede resultat af interferens er indikationen på en uopdaget forkert højde information, angivet af radiohøjdemålerne. Afhængigt af operationer, udstyrsmodel og flytype kan denne form for fejl have væsentlig negativ indvirkning på flyvesikkerheden. Det kan påvirke terrænbevidsthedsadvarselssystemer (TAWS), trafikalarm- og kollisionsforebyggelsessystemer (TCAS) samt luftbårne kollisionsforebyggelsessystemer (ACAS), vindforskydningssystemer, flyvekontrolsystemer og autoland-systemer (herunder autogash og automatisk landingsblus og udrulning) og tab af situationsbestemt varighed på grund af fejlagtig eller uventet adfærd.
De fortsætter med at anbefale:
Alle 5G PED’er (bærbare elektroniske enheder), der transporteres i fly, skal indstilles til ikke-transmitterende tilstand, så de ikke sender på mobilnetværk (f.eks. Flytilstand) eller slukkes.
Til væsentlig kommunikation, f.eks. ved akut lægehjælp (EMS) bør besætningen kun bruge 3G- eller 4G -kommunikationsenheder.

Det er tid
Den menneskelige eksistens og vore børns fremtid afhænger af beskyttelsen af det skrøbelige net af biodiverse organismer, der hver især bidrager med essentielle ressourcer til det levende samfund på jorden. Miljøforkæmpere har arbejdet utrætteligt og heroisk for at reducere kemiske toksiner, luftforurening og nuklear stråling blandt mange andre farer og beskytte komplekse økosystemer mod manipulation af industrien og overskud. 255 EMF -forskere, der arbejder på området, har appelleret til FN om større sundhedsbeskyttelse fra EMF, (https://www.emfscientist.org/) og en anden gruppe forskere har opfordret til et 5G -moratorium.  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/)
Miljøgrupper, der endnu ikke har forstået de kritiske virkninger på dyrelivet fra den hurtige indsættelse af trådløs stråling på land og i rummet, vil forhåbentlig finde Levitt, Lai og Manvilles artikel nyttig. Måske vil den velskrevne, grundige publikation give de videnskabelige oplysninger, der er nødvendige for at komme videre.
Som Banaras og Carpenter (2018) påpeger:
“Det er på tide” at tage fat på et andet spirende planetarisk toksin, der formerer sig med lynets hastighed på land og i rummet … trådløs teknologi, som kan vise sig at være en mere umiddelbar eksistentiel trussel end klimaforandringer. (38) Ja, det er på tide.”
MOEF’s anbefalinger til beskyttelse af vilde dyr mod radiofrekvent stråling (39)
Anbefalinger
1. EMF bør anerkendes som et forurenende stof/regelmæssig revision af EMF bør udføres i byområder/uddannelses-/ hospitaler/industri-/bolig-/rekreative lokaler og omkring beskyttede områder og økologisk følsomme områder.
2. Indførelse af en lov om beskyttelse af byens flora og fauna mod nye trusler som ERM/EMF, da bevaringsspørgsmål i byområder adskiller sig fra skov- eller dyrelivsmiljøer.
3. Store tegn og meddelelser om farerne ved mobilmaster og strålingen, der udsendes fra dem, vises på og omkring de strukturer, hvor tårnene er rejst. Brug af visuelle markører i dagtimerne i områder med høje daglige rovfugle- eller vandfuglebevægelser.
4. For at undgå fuglestød skal sikkerhedsbelysning til faciliteter på jorden minimeres og pege nedad eller være afskærmet.
5. Uafhængig overvågning af strålingsniveauer og den generelle sundhed for samfundet og naturen omkring tårne ​​er nødvendig for at identificere farer tidligt. Adgang til tårnpladser bør gives til overvågning af strålingsniveauer og eventuel dyredødelighed.
6. Proceduren for fjernelse af eksisterende problematiske mobilmaster ​​bør gøres let, især i og omkring beskyttede områder eller byparker og centre med dyreliv.
7. Strengt kontrolleret installation af ​​mobilmaster ​​i nærheden af ​​dyrelivsbeskyttede områder, vigtige fuglearealer, Ramsar -steder, skildpaddeopdrætsområder, bi-kolonier, zoologiske haver osv. Op til en vis afstand, hvilket skal undersøges, inden der træffes beslutning, og som også skal være praktisk. Økologisk vurdering / gennemgang af lokaliteter, der er identificeret til installation af tårne ​​før installationen, kan også overvejes i dyreliv / økologisk / konservationsmæssigt vigtige områder.
8. Placeringerne af mobilmaster ​​og andre EMF-udstrålende tårne ​​sammen med deres frekvenser bør gøres tilgængelige på det offentlige område. Dette kan være på by/ distrikt/ landsby niveau. Placeringsmæssig GIS-kortlægning af alle mobilmaster ​​udføres af DoT. Disse oplysninger hjælper med at overvåge bestanden af ​​fugle og bier i og omkring de mobilmaster ​​og også i og/eller omkring dyrelivsbeskyttede områder.
9. Offentlig høring skal gøres obligatorisk før installation af mobilmaster ​​i ethvert område. Skovafdelingen bør konsulteres inden installation af mobilmaster ​​i og omkring PA’er og zoologiske haver. Den afstand, som disse tårne ​​skal installeres på, bør undersøges fra sag til sag.
10. Oplysning med høj synlighed i alle former for medier og regionale sprog bør foretages af regeringen for at gøre folk opmærksom på de forskellige normer med hensyn til mobilmaster ​​og farer fra EMR. Sådanne meddelelser bør placeres i alle dyrelivsbeskyttede områder og i zoologiske haver.
11. For at forhindre overlapning af høje strålingsfelter bør nye tårne ​​ikke være tilladt inden for en radius af en kilometer fra eksisterende tårne.
12. Hvis der skal bygges nye tårne, skal de konstrueres til at være over 80 fod og under 199 fod høje for at undgå krav om luftfartsbelysning. Konstruer un-guyed tårne ​​med platforme, der kan rumme mulige fremtidige samlokationer og bygge dem på eksisterende ‘antennefarme’, væk fra områder med høj trækfugletrafik, vådområder og andre kendte fugleområder.
Kilder:
1) 1. del: Stigende EMF-niveauer i det omgivende miljø:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144/
2) https://mdsafetech.org/2021/07/19/wildlife-and-biodiversity-a-disappearing-act-by-cell-towers-on-land-and-in-space/
3) 2. del: Hvordan arter interagerer med naturlig og menneskeskabt EMF: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34243228/
4)
a)New Hampshire Commission Studies 5G Technology Health and Environment Effects.Nov 17, 2020. https://mdsafetech.org/2020/11/17/new-hampshire-commission-studies-5g-technology-health-and-environment-effects/
b) State of New Hampshire Final Report on Commission to Study the Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology. Nov 1, 2020. http://www.gencourt.state.nh.us/statstudcomm/committees/1474/reports/5G%20final%20report.pdf
5) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320717310212
6) https://mdsafetech.files.wordpress.com/2020/12/unesco-report-on-disappearance-of-species-from-mt.-nardia-with-increased-emr-2000-2015-.pdf
7) https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520958381.pdf
8 ) http://www.wendywalksfores.com/uploads/1/3/9/0/13908728/panagopoulos-nova-2013-emfs-chapter-1.pdf
9) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004896972030499X
10) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
11) https://bioinitiative.org/
12) https://mdsafetech.org/cellular-mechanisms-oxidation/
13) https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
14) https://www.youtube.com/watch?v=esfpcnQW6qs
15) https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00158.html
16) https://www.caltech.edu/about/news/evidence-human-geomagnetic-sense
17) https://microwavenews.com/news/backissues/m-a02issue.pdf
18) https://mdsafetech.files.wordpress.com/2019/02/biological-effects-of-millimeter-wavelengths.-zalyubovskaya-declassif-by-cia-1977-biol-eff-mm-waves.pdf
19) http://www.rife.org/otherresearch/millimeterwaves.html
20)
a) Balmori A (2005) Possible Effects of Electromagnetic Fields from Phone Masts on a Population of White Stork. Electromagnetic Biology and Medicine. Volume 24, 2005. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368370500205472
b) Balmori A (2008)  Phone masts effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: An experiment in the city. Electromagnetic biology and Medicine. June 2010. 29(1-2):31-5. https://www.researchgate.net/publication/44685415_Mobile_Phone_Mast_Effects_on_Common_Frog_Rana_temporaria_Tadpoles_The_City_Turned_into_a_Laboratory
c) Balmori A. (2009) Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife.Pathophysiology. 16(2-3):191-9. April 2009. https://www.researchgate.net/publication/24180316_Electromagnetic_pollution_from_phone_masts_Effects_on_wildlife
21) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24805233/
22) https://www.nytimes.com/1998/12/06/nyregion/when-homing-pigeons-don-t-go-home-again.html
23) https://www.researchgate.net/publication/225187745_Changes_in_honey_bee_behaviour_and_biology_under_the_influence_of_cell_phone_radiations
24) https://www.jscimedcentral.com/Behavior/Articles/behavior-2-1010.pdf
25) https://www.nature.com/articles/srep23657
26) https://www.jscimedcentral.com/Behavior/behavior-2-1006.php
27) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32343935/
28) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7090069/#!po=52.2727
29) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27552133/
30) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27650031/
31) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28490961/
32) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6820025/
33) https://www.researchgate.net/publication/331749510_Effect_of_Mobile_Tower_Radiation_on_Microbial_Diversity_in_Soil_and_Antibiotic_Resistance
34) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298474/
35) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378521/
36) https://link.springer.com/article/10.1007/s10207-020-00503-w
37) https://tc.canada.ca/en/aviation/reference-centre/civil-aviation-safety-alerts/potential-risk-interference-5g-signals-radio-altimeter-civil-aviation-safety-alert-casa-no-2021-08
38) https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
39) https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520958381.pdf
Hele artiklen med flere links finder du her:
https://mdsafetech.org/2021/07/19/wildlife-and-biodiversity-a-disappearing-act-by-cell-towers-on-land-and-in-space/
Vil du dele artiklen på andre platforme kan dette link bruges:
https://nejtil5g.dk/opkald-til-alle-miljoeforkaempere-den-hidtil-vigtigste-peer-reviewed-artikel-om-miljoeeffekter-af-traadloes-radiofrekvent-straaling/
Se mere her:
Dyrelivet: https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
Planter: https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-forskning-og-undersoegelser-vedr-effekter-paa-planter-og-traeer/

Danmark

Syddansk Universitet vil undersøge om stråling fra elmaster og elektronik er farlig.

Vi er konstant omgivet af elektronik og sendemaster, der udsender stråling. Det hele overholder myndighedernes regler for grænseværdier, så er der grund til bekymring? Det giver professor Jacob Kongsted (1) sit svar på i artiklen (2) (3).
Fra artiklen:
Hvad ved I med sikkerhed?

Grundlaget for alle biologiske systemer, lige fra salathoveder til elefanter, hviler på interaktion mellem atomer og molekyler. Vi ved, at det er disse interaktioner, der kan være afhængige af – måske ligefrem drives af – elektromagnetisk stråling. Altså det her med, at mange livsformer slet ikke kunne eksistere uden den naturligt forekommende elektromagnetiske stråling.
For ganske nylig har forskere lavet et eksperiment, som jeg vil kalde banebrydende: De bestrålede levende celler og kunne direkte i mikroskopet observere, at det ændrede på nogle af cellernes egenskaber. Det viser uomtvisteligt, at der sker noget i levende celler, når de bliver bestrålet.

Hvad ved I ikke?
Fra det eksperiment ved vi kun, AT der sker noget, men ikke HVAD der sker. Er det skadeligt, ligegyldigt eller ligefrem gavnligt for organismer at blive bestrålet? For at få mere viden om, hvordan elektromagnetisk stråling evt. påvirker biologiske processer vil vi udvikle nogle meget avancerede computermodeller, der kan simulere vekselvirkningen mellem stråling og biologisk materiale. Indsigt i det kan forhåbentlig afdække eventuelle sundhedsskadelige effekter.
I kommentarfeltet på Facebook opslaget dukker selvfølgelig de sædvanlige kommentarer op fra de, der ikke ønsker at se elefanten i rummet, for der er jo ingen farer på færde. 
Kilder:
1) Jacob Kongsted er professor og ekspert i at bruge supercomputere og kvantematematik til at simulere hvordan molekyler, proteiner, atomer og andre ekstremt små bestanddele påvirker hinanden i levende biologiske systemer, fx menneskeceller.
2) Her Facebookopslaget:
https://www.facebook.com/12212835049/posts/10159603078000050/
3) https://www.sdu.dk/da/nyheder/nyviden/spoerg_eksperten/spoerg_eksperten/spoerg-eksperten-august-2021

Så skal kommunerne klædes på til 5G
Den første af 4 workshops der afholdes den 22. september har overskriften: Hvad er 5G? Teknisk viden for ikke teknikkere.
Om indholdet skriver Gate21:
I denne workshop vil vi dykke ned i de tekniske grundelementer og forklare, hvad I som kommune skal være opmærksomme på, og hvorfor det er vigtigt. 5G giver nemlig mulighed for nye tekniske services som kommunen kan benytte i fremtidige strategiske planlægning og indkøb f.eks. muligheder for højere sikkerhed, prioritering af kapacitet eller edge-databehandling i netværket.
Sundhedsrisici, sikkerhed, børn og institutioner
Som Ejnar Flydal har beskrevet, så er der ingen der taler om elefanten i rummet. Stemningen skal jo nødig ødelægges.
Kilder:
https://www.gate21.dk/klar-parat-til-5g/
Om teknikken:
https://nejtil5g.dk/paastand-5g-staar-for-femte-generations-mobilnetvaerk-og-bygger-paa-en-kendt-teknologi-der-ligesom-mobilnetvaerkene-2g-3g-og-4g-overfoerer-data-via-ikke-ioniserende-elektromagnetiske-boelger-med/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/kommunerne-og-5g/

Internationalt

USA: En føderal ankedomstol har fældet dom mod USA’s føderale telemyndighed, FCC, til fordel for miljøgrupper og medunderskrivere. Dommen kan tvinge FCC til at tage grænseværdien for mobilstråling op til revision

Retten fastslog den 13. august 2021, at FCC skal “give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvent stråling, der ikke er relateret til kræft” og begrunde sine testprocedurer for mobiltelefoner og andre trådløse enheder.
Retten pointerede dog at: “vi tager ingen stilling til den videnskabelige debat om sundheds- og miljøeffekter af RF -stråling”.

Joel Moskowitz skriver i sin kommentar, (1) at dermed indtog domstolen ikke kun en holdning, den indtog den forkerte holdning, fordi der er betydelig dokumentation for øget kræftrisiko ved langvarig eksponering for lavintensiv mobiltelefonstråling.
Bl.a. afviste agenturet fejlagtigt resultaterne af den forskning, man selv havde anmodet om, nemlig National Toxicology Programs 30 millioner dollars dyre undersøgelse, som fandt “klare beviser” for øget kræftforekomst fra mobiltelefonstråling hos hanrotter og DNA skader hos han- og hunrotter samt mus ved udsættelse for mobiltelefonstråling.
Baggrunden for retssagen
Sagen mod FCC blev anlagt fordi Kommissionen anvendte en “vilkårlig og lunefuld” proces, da den i 2019 bekræftede sine eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling 1996 (RFR) ved at udsende en ordre, der afsluttede en undersøgelse, der blev indledt i 2013 for at afgøre, om agenturets RFR eksponeringsgrænser i tilstrækkelig grad beskyttede menneskers sundhed.
Grænseværdierne
FCC’s grænseværdier for eksponering for mobiltelefoner og trådløs stråling er baseret på videnskab fra 1980’erne og tidligere. RFR-grænserne, som FCC vedtog, blev i det store hele udviklet af ingeniører og fysikere, der arbejdede for eller var tilknyttet det militærindustrielle kompleks.
Da videnskaben, der ligger til grund for disse grænser, er forældet, har mere end 240 forskere, som har offentliggjort mere end 2.000 artikler om elektromagnetiske felter (EMF) og biologi eller sundhed, underskrevet International EMF Scientist Appeal, der siger, at:
”Talrige nylige videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på et niveau, der ligger langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekterne omfatter øget kræftrisiko, cellestress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer i reproduktive system, lærings- og hukommelsesunderskud, neurologiske lidelser og negative påvirkninger af det generelle velbefindende hos mennesker. Skader går langt ud over menneskeheden, da der er stigende tegn på skadelige virkninger på både plante- og dyreliv….
De forskellige agenturer, der fastsætter sikkerhedsstandarder, har ikke pålagt tilstrækkelige retningslinjer til at beskytte offentligheden, især børn, der er mere sårbare over for virkningerne af EMF.”

Advokaternes argumenter
Advokaterne argumenterede for, at FCC skal ophæve sin ordre af følgende årsager:
“(1) bekendtgørelsen anerkender ikke beviser for negative sundhedsmæssige virkninger forårsaget af udsættelse for RF-stråling på niveauer under de grænser, der er fastsat i Kommissionens retningslinjer fra 1996, herunder tegn på kræft, strålingssygdom og negative virkninger på søvn, hukommelse, indlæring, opfattelse, motoriske evner, prænatal og reproduktiv sundhed og børns sundhed;
(2) bekendtgørelsen reagerer ikke på kommentarer vedrørende miljøskader forårsaget af RF-stråling
(3) bekendtgørelsen undlader at diskutere konsekvenserne af langvarig eksponering for RF-stråling, eksponering for RF-pulsering eller modulering (to metoder til at indlejre radiobølger med information) og konsekvenserne af den teknologiske udvikling, der er sket siden 1996, herunder allestedsnærværende trådløse enheder og Wi-Fi, og fremkomsten af ​​”5G” -teknologi; ” og 
“(4) ordren undlader tilstrækkeligt at forklare Kommissionens afvisning af at ændre sine procedurer for at afgøre, om mobiltelefoner overholder dens RF -grænser.”

Appeldomstolen fastslog
»Vi imødekommer andragender delvist og tilbageholdes for Kommissionen. Kommissionen undlod at give en begrundet forklaring på sin afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod de skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft.”
”Af ovennævnte grunde giver vi andragender delvist og overdrager Kommissionen til at give en begrundet forklaring på dens afgørelse om, at dens retningslinjer i tilstrækkelig grad beskytter mod skadelige virkninger af udsættelse for radiofrekvensstråling, der ikke er relateret til kræft. Den skal især
(i) give en begrundet forklaring på sin beslutning om at beholde sine testprocedurer for at afgøre, om mobiltelefoner og andre bærbare elektroniske enheder overholder dets retningslinjer,
(ii) tage fat på virkningerne af RF-stråling på børn, sundhedskonsekvenserne ved langvarig eksponering for RF-stråling, de allestedsnærværende trådløse enheder og andre teknologiske udviklinger, der er sket siden Kommissionen sidst opdaterede sine retningslinjer, og
(iii) behandle indvirkningerne af RF-stråling på miljøet.
For at være helt klar tager vi ikke stilling til den videnskabelige debat om RF- strålingers sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger – vi konkluderer blot, at Kommissionens oversigtlige analyse af materialejournaler ikke var tilstrækkelig lovmæssigt.” 

Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/us-appeals-court-rules-against-fcc-favor-wireless-safety-moskowitz/
2) https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
Sagens akter:
EHT et al. v FCC judgment: https://bit.ly/EHTvFCCjudgment
EHT et al. v FCC panel opinion: https://bit.ly/EHTvFCCopinion
Se også her:
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/

ITALIEN: Appelretten i Firenze anerkendte den 11. maj 2021, at elektromagnetisk stråling kan forårsager blodsygdomme og anerkendes som ​​en erhvervssygdom. 
En stor sejr til Inca-Cgil (1) (2) i provinsen Lucca og til arbejderne. Tre tidligere Enel (3) medarbejdere, desværre er alle døde, fik medhold i, at der er en sammenhæng mellem deres blodsygdomme og udsættelse for elektromagnetiske stråler. De efterladte til ofrene fik rettens ord for at modtage en erstatning, der står i rimeligt forhold svarende til 85% af restancerne ud over retten til en pension, der ydes til ægtefællen. (4)
Baggrunden
CGIL’s repræsentant (Det Italienske Generelle Arbejderforbund) fra Lucca forklarer:
“Historien begynder i 2011, da en af ​​vores assistenter, på det tidspunkt 62 år, henvender sig til Inca CGIL protektoratet i Marlia for at få hjælp til at genkende, hvad han betragtede som en sygdom forårsaget af hans tidligere arbejde. Det er ifølge ham mikromolekylært myelomatose, der stammer fra eksponering for elektromagnetiske felter genereret af højspændingspyloner.”
Den pågældende medarbejderen var ansat i ENEL fra 1974 til 2005, hvor han var involveret i installation og vedligeholdelse af telefonudstyr og infrastrukturer, kraftværker, teleoperation og fjernbetjeningsmaskiner, transmissionsudstyr og koblingsudstyr med transporterede bølger, VHF radiotransmissionsudstyr, UHF -radiobroer samt SHF radio broer.
Udstyret blev hovedsageligt installeret i højspændingsledninger i med tilstedeværelse af et stærkt elektromagnetisk felt.
Med hjælp fra den daværende chef for Inca kontoret i Marlia Patrizia Bertoncini og lægen, Dr. Silvia Baldi, anmoder de om at få anerkendt erhvervssygdommen, men bliver dog afvist. Han bliver derfor tvunget til indgive et retsligt søgsmål, som bliver indgivet sammen med enkerne efter to andre kolleger, som også havde arbejdet det meste af deres liv for ENEL, de var i mellemtiden døde af lignende sygdomme.
Det Nationale Institut for Forsikring mod Arbejdsulykker (INAIL) fortsatte med at anfægte de krænkede parters påstande trods to ekspertrapporter, der understøttede argumenterne.
Sagen blev derefter indbragt for appelretten i Firenze.
Her fik en ny teknisk konsulent til opgave at vurdere omfanget af den skade, der blev rapporteret, hvilket førte til anerkendelse af ​​de rapporterede erhvervssygdomme. Retten pålagde herefter INAIL at betale den skyldige erstatning.
”Det er den første juridiske anerkendelse, der er forbundet med blodsygdomme forårsaget af udsættelse for elektromagnetiske bølger,” udtaler repræsentanten fra CGIL. (6)
Præmisserne for dommen
Appelretten i Firenze bemærker til omstødelsen af dommen i første instans skyldes: (4)
Man overvejede ikke det afgørende spørgsmål, at JAK2 -genmutationen var blevet konstateret hos en af ​​arbejderne, den eneste, der blev undersøgt. Mutationen er videnskabeligt relateret til eksponering for lavfrekvente elektromagnetiske felter;
Man forsømte de kronologiske, nosologiske og casuistiske kriterier i den pågældende sag. Det var tre arbejdere med lignende patologier i en lille arbejdsgruppe, hvor der desuden var opstået andre patologier, der muligvis var relateret til eksponeringer. Desuden var forsinkelsestiden for sygdommens begyndelse med hensyn til de skadelige hændelser var sammenlignelige;
Man citerede opdaterede specialistundersøgelser, der ville have bekræftet årsagssammenhængen, og benægtede det derefter på grundlag af en generalistisk arbejdsmedicinsk tekst fra 2006, hvilket bestemt var mindre autoritativ;
Man citerede undersøgelser der støtte en afvisning af årsagssammenhæng, hvilket præsenterede en interessekonflikt. Undersøgelserne blev faktisk finansieret af interessenter, der er interesseret i mobiltelefoni og transport af elektricitet.
Kilder:
1) Inka (National Confederal Institute of Assistance) blev grundlagt den 11. februar 1945 i anledning af CGIL’s første kongres. Dets opgave er at forsvare arbejdstagernes og alle italienske borgeres rettigheder, herunder dem, der bor i udlandet, og at bidrage til en reform af sociallovgivningen for at opnå et beskyttelsessystem baseret på principperne om lighed og frihed.
https://www.inca.it/chi-siamo.html
2) CGIL er de italienske lønarbejderes hovedorganisation. Det er den ældste italienske fagforeningsorganisation og repræsenterer mere end 5 millioner medlemmer.
http://www.cgil.it/
3) ENEL: Ente nazionale per l’energia elettrica (National Electricity Board) er en italiensk multinational producent og distributør af elektricitet og gas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Enel
4) https://www.risarcimentomalattieprofessionali.it/mieloma-multiplo-malattie-ematiche-malattia-professionale/
5) https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/malati-per-colpa-dei-campi-elettromagnetici-1.6601236

ENGLAND: Retssagen, der skulle stoppe udrulningen af 5G er afvist
Gruppen bag søgsmålet – Action Against 5G – og som har rejst mere end £ 160.000 til søgsmålet, udtaler at de vil fortsætte deres kamp for at forsøge at opnå en domstolskendelse.
Søgsmålet hævder, at regeringen ikke beskytter borgerne mod sundhedsrisici fra 5G-netværket, men blot vil tilføre endnu et lag af elektromagnetisk stråling i forhold til den allerede eksisterende skadelig stråling fra mobiltelefoner, wi-fi-netværk og øvrige trådløse devices.

Retssagen er anlagt på vegne af tre klagere
To, der kæmper for at stoppe udrulningen af 5G samt en tredje, Rosalyn Rock, der hævder, at hun allerede er blevet skadet af 5G.
Det er advokaterne Philip Rule og Lorna Hackett, der i samarbejde med menneskerettighedsadvokaten Michael Mansfield QC, står bag søgsmålet.
Afvisning af søgsmålet
Ifølge BBC (1) citerede regeringens forsvar i sagen WHO samt Public Health England for, at 5G er sikkert.
I sin dom skrev Justice Foster ligeledes ifølge BBC: “De tiltalte har fremlagt deres (rationelle, videnskabeligt baserede) opfattelse af, at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.
Dommeren var også enig i regeringens argument om, at sagen var “forældet”, med andre ord, at den var blevet indbragt for sent. Korrespondancen om sagen begyndte i 2020, mens Storbritanniens fire hovedoperatører var begyndt at udrulle deres netværk i 2019, og regeringen havde offentliggjort sin 5G-strategi tilbage i 2017. 
I afgørelse hedder det: “Det virkelige problem er, at sagsøgerne er uenige med et stort antal internationale opfattelser om sikkerheden ved 5G.
En domstolsafgørelse er en domstolsafgørelse, men er ikke nødvendigvis fakta
Det første argument som refereres af BBC “at der ikke er noget fundamentalt anderledes ved de fysiske egenskaber ved de radiosignaler, der produceres af 5G i forhold til dem, der produceres af 3G og 4G.” er noget sludder. Som vi her på siden tidligere har skrevet er det, “at der bruges elektromagnetiske bølger i 5G er stort set det eneste 5G har til fælles med de tidligere generationer af mobilt netværk. 5G teknologien er primært kendt fra radaranlæg, et anlæg de færreste ønsker i deres baghave.” (2)
Det andet argument om at sagen er forældet er selvfølgelig mere problematisk, for her har man totalt lukket munden på enhver indsigelse. Ikke en gang det af forskellige instansers brugte argument, at der mangler mere forskning på området før man kan udtale sig kan bruges til noget. Men ser man tilbage på de øvrige miljø sager der har været, har forældelsesprincippet heller ikke holdt. (3)
Hvad næste skridt er, vil tiden vise, men at den retslige vej er langsommelig, tung og ikke mindst kostbar er vist ubestridt.
Kilder:
1) https://www.bbc.com/news/technology-58027668
2) https://nejtil5g.dk/paastand-5g-staar-for-femte-generations-mobilnetvaerk-og-bygger-paa-en-kendt-teknologi-der-ligesom-mobilnetvaerkene-2g-3g-og-4g-overfoerer-data-via-ikke-ioniserende-elektromagnetiske-boelger-med/
3) https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/764853091094077

Lennart Hardell: Det Hollandske sundhedsråds evaluering af 5G var ikke baseret på en objektiv vurdering
Det hollandske sundhedsråd anbefalede i deres rapport fra den 2. september 2020, (1) at frekvensbåndet 26 GHz ikke skal anvendes til implementering af 5G. Ved de lavere frekvenser anbefalede rådet dog retningslinjerne fra ICNIRP, som er teleindustriens egen NGO. Som Hardell diskuterer i rapporten (2) er disse retningslinjer ikke baseret på en objektiv vurdering af sundhedsrisici.
ICNIRP, The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, er ikke mere international end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP er heller ikke bundet af internationale love, konventioner eller reguleringer. Organisationen er selvsupplerende og medlemmerne består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til teleindustrien og det militærindustrielle kompleks.
Hardell (*) skriver i introduktionen til sin rapport: (overskrifter og fremhævninger er tilføjet)
Sundhedsmæssige bekymringer uden effekt
“Den femte generation, 5G, af trådløs kommunikation er ved at blive rullet ud over hele verden på trods af sundhedsmæssige bekymringer. Dette har skabt debat blandt bekymrede mennesker i mange lande. I en appel til Den Europæiske Union (EU) i september 2017, der i øjeblikket er godkendt af mere end 400 forskere og læger, var der behov for et moratorium for 5G-implementeringen, indtil der er foretaget korrekt videnskabelig vurdering af negative konsekvenser (http://www.5Gappeal.eu). Dette har ikke haft nogen indflydelse på udviklingen af ​​implementeringen af ​​5G.
Det hollandske sundhedsråd
Den 2. september 2020 offentliggjorde det hollandske sundhedsråd deres evaluering af 5G og sundhed (nr. 2020/16/16e/ 16Ae). Komitéen består af 9 medlemmer, 2 videnskabelige sekretærer, 1 anden konsulentekspert samt 3 observatører. (https://www.healthc Council.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health).
Rådet var ikke upartisk
I forhold til upartiskhed er det bekymrende, at et medlem af udvalget, A. Huss, har været medlem af Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) siden maj 2020. ICNIRP er en privat organisation med base i Tyskland, der ikke anerkender andre sundhedsvirkninger end dem, der er forårsaget af opvarmning fra radiofrekvent (RF) stråling. Derved ignoreres ikke-termiske biologiske virkninger.
Endvidere har en af ​​de to sekretærer, E. van Rongen, været medlem af ICNIRP siden 2010, formand fra 2016 til 2020 samt næstformand siden maj 2020 (https://www.researchgate.net/profile/Eric_Rongen ). Et tredje tidligere ICNIRP-medlem, Z. Sienkiewicz, deltog som konsulentekspert.
Det skal tilføjes, at A. Huss modtog forskningsmidler fra en tele-industri sponsoreret Swiss Foundation. Hun er også medlem af denne fonds videnskabelige komité (https://www.emf.ethz.ch/en/foundation/organisation). Endvidere er E. van Rongen mangeårigt medlem af brancheorganisationerne, Institute of Electrical and Electronics Engineers og Den Internationale Komité for Elektromagnetisk Sikkerhed (IEEE / ICES).

Uoplyste interessekonflikter
Disse fakta giver anledning til interessekonflikter i det hollandske sundhedsråd. Medlemmer af ICNIRP har endvidere en tendens til at overholde ICNIRP-risikoparadigmet i forbindelse med ikke-termisk RF-stråling i alle øvrige indstillinger. Dette kan også være tilfældet i sundhedsrådets rapport. Det skal hertil bemærkes, at den etiske bestyrelse ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, allerede i 2008 konkluderede, at det at være medlem af ICNIRP kan være en interessekonflikt, hvilket bør påpeges officielt, når et medlem fra ICNIRP afgiver udtalelser om sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter (EMF’er) på vegne af en anden organisation, som i dette tilfælde (Karolinska Institute Diary No. 3753-2008-609). Denne dom var relateret til prof. A. Ahlbom, medlem af ICNIRP-Kommissionen fra 1996 til 2008, men også som en generel erklæring. De involverede i den nuværende sundhedsrådsrapport med ICNIRP-tilknytning (nuværende eller tidligere) har udeladt at angive denne interessekonflikt.”
Lennart Hardell’s konklusion
“Som konklusion angående kræft demonstrerer den nuværende forskning klart en øget risiko for gliom og akustisk neurom ved brug af mobile og/eller trådløse telefoner. I denne gennemgang diskuteres andre tumortyper og sundhedsendepunkter ikke. Den øgede risiko for hjerne- og hovedtumorer er baseret på human epidemiologisk cancerundersøgelser og understøttes af lignende tumortyper, der findes i dyreforsøg. Faktisk bekræftede disse dyreforsøg de tidligere resultater i case-control undersøgelser af øget tumorrisiko for brug af trådløse telefoner (både mobile og trådløse telefoner). Mekanistiske aspekter af carcinogenese kommer fra laboratoriefund om f.eks. Stigningen i reaktive iltarter [5] og DNA-beskadigelse [4].
Den aktuelle evaluering foretaget af det hollandske sundhedsråd er baseret på et WHO-udkast og en SSM-rapport (den svenske Strålsäkerhetsmyndigheten). Man anbefaler også at bruge ICNIRP-retningslinjer, der anses for at være utilstrækkelige til at beskytte mod sundhedsfarer, såsom kræft, af flertallet af forskerne på dette område (https://www.emfscientist.org). Rapporten repræsenterer ikke en grundig, afbalanceret, objektiv og ajourført vurdering af kræftrisici og andre farlige effekter fra RF-stråling. Det er også påfaldende modstridende, når det konkluderes, at alvorlige helbredseffekter som kræft og fosterskader er “mulige”. Alligevel har det ingen indvendinger mod udrulningen af ​​5G og anbefaler, at der udføres senere undersøgelser for at undersøge sundhedsresultater såsom kræft og fosterskader. Der drages således ingen erfaringer fra eksisterende observationer om øgede kræftrisici [49].
Kommissionens konklusion om, at der ikke er nogen grund til at stoppe brugen ved ​​lavere frekvenser for 5G op til 3,5 GHz på grund af at der ikke er “påviste skadelige sundhedseffekter”, afspejler blot de partiske konklusioner fra den ICNIRP-dominerede grupper. Således må denne konklusion afvises, og nye retningslinjer for tidligere og nye frekvenser skal etableres under hensyntagen til den nye teknologi, det forskellige formeringsmønster for 5G og øget RF-stråling.
Der kræves et moratorium om implementeringen af ​​5G til trådløs kommunikation [13]. I sidste ende foretrækkes kablede løsninger.

Kilder og noter:
*) Lennart Hardell er professor i onkologi og kræftepidemiologi ved Universitetshospitalet i Orebro, Sverige. Det meste af hans forskning har været om risikofaktorer for kræft, såsom eksponering for pesticider og vedvarende organiske forurenende stoffer. I de senere år har han og hans kolleger undersøgt brugen af mobiltelefoner og trådløse telefoner samt risikoen for hjernetumorer. Han arbejder også som konsulent ved Institut for Onkologi på hospitalet.
1) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
2) Hardell L. Health Council of the Netherlands and evaluation of the fifth generation, 5G, for wireless communication and cancer risks. World J Clin Oncol 2021; 12 (6): 393-403 [PMID: 34189065 DOI: 10.5306 / wjco.v12.i6.393]
https://www.wjgnet.com/2218-4333/full/v12/i6/393.htm
4) Smith-Roe SL, Wyde ME, Stout MD, Winters JW, Hobbs CA, Shepard KG, Green AS, Kissling GE, Shockley KR, Tice RR, Bucher JR, Witt KL. Evaluation of the genotoxicity of cell phone radiofrequency radiation in male and female rats and mice following subchronic exposure. Environ Mol Mutagen. 2020;61:276-290.  [PubMed]  [DOI]  [Cited in This Article: 2]  [Cited by in CrossRef: 17]  [Article Influence: 17.0]
5) Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kyrylenko S. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med. 2016;35:186-202.  [PubMed]  [DOI]  [Cited in This Article: 2]  [Cited by in CrossRef: 84]  [Article Influence: 16.8]
13) Hardell L, Nyberg R. Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation. Mol Clin Oncol. 2020;12:247-257.  [PubMed]  [DOI]  [Cited in This Article: 3]  [Cited by in CrossRef: 5]  [Article Influence: 5.0]
49) Hardell L, Carlberg M. Lost opportunities for cancer prevention: historical evidence on early warnings with emphasis on radiofrequency radiation. Rev Environ Health. 2021;.  [PubMed]  [DOI]  [Cited in This Article: 1]  [Cited by in CrossRef: 3]  [Article Influence: 3.0]
Mere om ‘eksperterne’:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
Mere om ICNIRP:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Overvågning

Din bil er ikke længere kun et køretøjer, men et netværk på hjul

FBI og formentlig andre politimyndigheder verden over bruger en kontroversiel teknologi, der traditionelt bruges til at lokalisere smartphones som overvågningsværktøj til bilsporing. Det foregår ved at udspionerer bilernes indbyggede Wi-Fi.
Teknologien er kendt som Stingray eller en celle-site-simulator, værktøjet maskerer sig som en mobilmast for at tvinge alle enheder i et givet område til at oprette forbindelse til den. Derefter kan f.eks. FBI  vælge det nummer, de er interesseret i, og finde enheden.
Normalt ville det være en mobiltelefon, men en søgeapplikation, der blev opdaget af Forbes, viser, at den også kan bruges til at finde biler, blot de har et indbygget Wi-Fi, der fungerer som en telefon.
En ansøgning om at bruge Stingray blev indgivet af FBI i Wisconsin i maj 2021, i forbindelse med en konkret eftersøgning, som angivet i artiklen.
Sagen viser, at vores biler ikke længere kun er et køretøj, men et netværk på hjul, og hvor dataene bl.a. kan være nyttige for myndighederne. Data med stedsangivelse kan være placeret i airbag systemet, i bremselysmodullet eller i hvilket som helst stedsangivelsessystem diverse virksomheder har placeret i bilen, f.eks. et GPS-system.
Mange mennesker er ikke klar over, at moderne biler ikke kun er hjul og en motor, de er også computere og mobiltelefoner,” siger Nate Wessler, vicedirektør for ACLU Speech, Privacy og Technology Project. ”Funktionerne giver chaufføren bekvemmelighed og effektivitet, men de genererer også følsomme oplysninger om, hvor vi tager hen, og hvad vi foretager os. En stærk beskyttelse af privatlivets fred er vigtig for disse typer køretøjsoplysninger, ligesom de er for informationer genereret af vores mobiltelefoner og bærbare computere.”
Kilder:
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2021/07/22/the-fbi-is-using-stingray-smartphone-surveillance-to-locate-cars-and-spy-on-their-wifi/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Den sidste digitale bastion for privatlivets fred er under angreb
Der skyller en bølge af censur henover den digitale verden. Og med god grund: Børn skal beskyttes for misbrug, terror skal forebygges og forbrydere fanges. Men hvis Apple vil gennemtrawle millioner af iphones for børneporno, så rejser det alligevel spørgsmålet, om vi virkelig vil acceptere, at der – i kriminalitetsbekæmpelsens navn – ikke længere findes noget digitalt rum, der er helt privat?
Regeringen vil tvinge techgiganterne til øget justits på egen platforme.
Formålet er ædelt, skriver Mandag Morgen, men gevinsten kommer ikke uden en kontant pris for ytringsfriheden og den personlige frihed til at færdes og ytre sig frit uden overvågning – også digitalt.
Der er en betydelig risiko for, at techgiganternes censur tager større lunser af ytringsfriheden, end vi bryder os om. Hele øvelsen kræver tæt overvågning af alt, hvad vi deler digitalt med hinanden i mere eller mindre offentlige fora.
https://www.mm.dk/artikel/den-sidste-digitale-bastion-for-privatlivets-fred-er-under-angreb

Ildssjæle

Olle Johansson: Hvad med fremtiden?

Forestil dig, at udetemperaturen ville stige 100.000.000 gange eller 1.000.000.000.000.000.000 gange eller meget mere … så vil dit hus og din bil, faktisk hele planeten smelte. Vanvittigt, ikke?!
Men det er nøjagtige det, som de menneskeskabte, moderne, lavfrekvente såvel som højfrekvente elektromagnetiske felter har fået lov til at stige i de sidste 100 år. De er usynlige, du kan ikke se dem, men forskere har afsløret deres negative indvirkning på molekyler, celler, væv, organer og hele livsformer inklusive mennesker, dyr, planter og bakterier. Vanvittigt, ikke?!

“Jeg foreslår, at du handler, før det er for sent.”
Det skriver Olle Johansson, associate professor, pensioneret fra The Karolinska Institute Medical University, Stockholm i artiklen i Newsvoice.se: ‘Biler, mennesker, lovivning, kunstige elektromagnetiske felter, men hvad med fremtiden? (1)
Kilder:
1) https://newsvoice.se/2021/08/associate-professor-olle-johansson-artificial-electromagnetic-fields-future/

Advokat og tidligere israelsk it-medarbejder: 5G-stråling er farlig
Dafna Tachover, er advokat og direktør for 5G og Wireless Harms projektet, som drives af Children’s Health Defense (CHD), en nonprofit organisation ledet af Robert F. Kennedys Jr. CHF arbejder for at eliminere epidemi og kronisk sygdom hos børn. Tachover siger, at det er den faktiske pulsering af strålingen der sandsynligvis er den mest skadelige.
Hun har en baggrund som telekommunikations- og computerchef i de israelske væbnede styrker (IDF) og har erfaring med operationer på føderalt og statsligt niveau.
We Are The Evidence
Men Tachover er også grundlæggeren af We Are The Evidence, en organisation, der beskytter rettighederne for voksne og børn, der er blevet skadet af stråling fra trådløs teknologi. Hun er en førende ekspert og fortaler for spørgsmål om 5G og risikoen ved trådløs teknologi.
Wi-Fi i skolerne
I 2012 fik hun etableret og ledte et særligt møde i Israels højesteret med det formål at erstatte brugen af Wi-Fi i skoler med sikrere kablede netværk. Arbejdet førte til restriktioner af brugen med Wi-Fi-brug i skolerne rundt om i verden.
Retssager mod FCC
Under Dafna’s ledelse indgav Children’s Health Defense 2020 en retssag mod den amerikanske Federal Communications Commission FCC, der udfordrede agenturets nuværende retningslinjer for trådløs stråling.
I februar 2021 indledte hun endnu en sag mod FCC. Det nye søgsmål vedrører den såkaldte OTARD-regel, der gør det muligt at installere basestationsantenner på boliger uden tilladelse eller varsel.
Hør hele interviewet ved at klikke ind på artiklen i News Voice:
https://newsvoice.se/2021/07/israelisk-it-officer-5g/

Overtalelsesstrategier 

Bestikkelse og korruption har været almindelig i teleindustrien i mange år, med USA som den mest aktive efterforsker og anklager. 

Den 6. december 2019 accepterede teleselskabet LM Ericsson, som har hovedsæde i Stockholm, at betale over 1 milliard dollar som erstatning for korruption.
Det er LM Ericsson, (1) der i dag står bag udvidelsen af 5G og 4G rundt om i verden.  I slutningen af 2019 opnåede Ericsson en fremtrædende plads, som en af ​​to leverandører af 5G -radioadgangsnetværksudstyr (RAN) som blev foretrukket af den daværende amerikanske præsident Trump’s administration. Baggrunden var at udelukke det kinesiske firma Huawei fra de vestlige markeder på grund af ‘national sikkerhed’.
Fra pressemeddelelsen fra Department of Justice, USA (2):
“Ericssons korrupte adfærd involverede ledere på højt niveau og strakte sig over 17 år og mindst fem lande, alle i en vildledende indsats for at øge overskuddet,” sagde ass. statsadvokat Brian A. Benczkowski fra justitsministeriets kriminelle afdeling. “Sådanne forseelser krævede en stærk reaktion fra retsvæsenet og gennem en ihærdig indsats med vores partnere i det sydlige distrikt i New York, SEC og IRS, holder dagens handling ikke kun Ericsson ansvarlig for disse ordninger, men bør afskrække andre virksomheder fra at begå lignende kriminel adfærd.”
′′Gennem uigennemsigtige fonde, bestikkelse, gaver og tilskud drev Ericsson telekommunikation med det vejledende princip, at det er pengene der taler. Erklæringen fra dagens skyldige samt accept af over en milliard dollars i kombinerede straffe bør klart kommunikere til alle virksomheder, at det ikke vil blive tolereret at gøre forretninger på denne måde.”
Ericsson modtog ikke fuld kredit for sit samarbejde, fordi man ikke afslørede påstande om korruption i to relevante spørgsmål: Man producerede visse materialer på en utidig måde og man var ikke fuldt behjælpelig, bl.a. ved ikke at træffe passende disciplinære foranstaltninger over for visse medarbejdere, der var involveret i forseelsen. Virksomheden har forbedret sig samt forpligtet sig til yderligere at forbedre sit compliance-program og interne regnskabskontrol. Følgelig afspejler den samlede strafferetlige straf en reduktion på 15 procent fra bunden af ​​det gældende bødeområder i USA.
Holdningen til korruption er nu tydeligere hos Ericsson
“Ericsson indtager en stærk nultolerance over for korruption. Hos Ericsson har vi nultolerance over for bestikkelse og korruption. Dette ledende princip er indlejret på højeste niveau i virksomheden og implementeret gennem et omfattende sæt politikker og processer. Dette gælder også for vores leverandører i form af vores leverandør antikorruptionsprogram, som er kernen i vores supplier integrity screeningsværktøj.” (3)
Kilder:
1) https://www.ericsson.com/en
2) https://www.justice.gov/opa/pr/ericsson-agrees-pay-over-1-billion-resolve-fcpa-case
3) https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/responsible-business/responsible-sourcing/anti-corruption
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/

Science for Profit-modellen: Hvordan og hvorfor virksomheder påvirker videnskaben og gør brug af videnskab i politik og praksis
Tess Legg, Jenny Hatchard, Anna B. Gilmore: The Science for Profit Model—How and why corporations influence science and the use of science in policy and practice. PLOS One. Offentliggjort den 23. juni 2021.
For de store industrier herunder tobak, kemikalier og farmaceutiske præparater, er videnskaben vigtig for “at forsinke fremskridt i håndteringen af ​​trusler mod menneskers og planetens sundhed blandt andet ved at tilsløre industriens skader og modsætte sig regulering. Nogle aspekter af denne indflydelse er veldokumenteret, mens andre er stadig dårligt forstået, og lighederne mellem industrier forbliver uudforsket.”
Formålet med undersøgelsen har været at sammenfatte litteraturen for at udvikle en evidensbaseret typologi og model for virksomhedernes indflydelse på videnskaben samt at give et overblik over det mange facetterede fænomen.
Holdet har identificeret otte erhvervssektorer, der gentagne gange har deltaget i aktiviteter for at påvirke videnskaben, herunder: manipulation af videnskabelige metoder; omformning af kriterier til fastlæggelse af videnskabeligt “bevis”; trusler mod forskere; og hemmeligt fremme af politiske reformer, der øger afhængigheden af ​​branchens beviser.
Strategierne der konsekvent bruges på tværs af de otte industrier:
“Typologien identificerer fem makroniveau-strategier, der konsekvent bruges på tværs af de otte industrier, omfattende 19 meso-niveau strategier. Modellen viser, hvordan disse strategier fungerer for at maksimere mængden, troværdigheden, rækkevidden og brugen af ​​branchegunstig videnskab, samtidig med at de samme aspekter af den for branchens ugunstige videnskab minimeres. Det skaber tvivl om skaderne af industriens produkter/praksis eller effektiviteten af ​​politikker, der påvirker industrien; fremmer branchefaglige politiske reaktioner og industriprodukter som løsninger; samt legitimerer branchens rolle som videnskabelig interessent. Disse bestræbelser tjener i sidste ende til at svække politikken, forhindre retssager og maksimere brugen af ​​industriprodukter/praksis – maksimere virksomhedernes rentabilitet.”
Rapporten forsøger at give en tilgængelig måde til at forstå, hvordan og hvorfor virksomheder påvirker videnskaben, demonstrerer behovet for kollektive løsninger samt diskutere ændringer, der er nødvendige for at sikre, at videnskaben fungerer i samfundets interesse.
Modellen
Modellen viser, at de identificerede virksomheders makro-, meso- og mikrostrategier arbejder sammen for at opnå disse effekter på videnskaben: Maksimerer volumen, troværdigheden, rækkevidden og brugen af branchegunstig videnskab samt til at minimere de samme aspekter af den industri ugunstige videnskab. På den måde omdanner og skævvrider virksomhederne hele bevisbaser til deres egen interesser (som når for eksempel forskere, politikere og praktikere ser efter i litteraturen for at få svar på problemer, kan de ofte ubevidst finde bevisgrundlag, der er oversvømmet med forskning, som er skræddersyet til industriens fordel), kontrollere, hvem beviserne når eller ikke når (med beviser for at industri skader nogle gange ikke ser dagens lys, mens en overflod af betroede stemmer bruges til at sikre, at branchefinansieret misinformation når frem til vigtige målgrupper), og i sidste ende påvirke, hvordan beviser bliver brugt.
De komplekse og mange facetterede interaktioner med videnskaben fører til tre proksimale resultater: 
(i) de skaber tvivl om de potentielle skader ved industriprodukter og/eller praksis og om politikker, der kan reducere produktsalg eller rentabilitet;
(ii) fremmer branchefaglige politiske reaktioner og industriprodukter som løsninger på komplekse problemer og
(iii) legitimere virksomhedernes rolle som interessenter inden for videnskab og dermed samfundet.
Disse proksimale resultater tjener til gengæld til at skabe tre distale resultater – at svække politikken, forhindre retssager og maksimere forbrug og brug af industriprodukter og praksis, samt i sidste ende maksimere virksomhedernes rentabilitet.
Kilder: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0253272

Forskning og grænseværdier

EMF-projektet: Den kommende forskningsgennemgang er ikke frigjort fra industriens indflydelse

Efter flere års hemmeligholdelse har WHO’s EMF-projekt offentliggjort holdet, der skal varetage den systematiske gennemgang af forskningen om mulig sammenhæng mellem radiofrekvent stråling og kræft.
EMF-projektet er længe blevet kritiseret for manglende gennemsigtighed og brancheloyalitet bl.a. af Lennart Hardell professor ved Örebro Universitetshospital, Sverige. (1)

Hardell skrev den 10. januar 2020 til WHO’s ledelse, herunder generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, Maria Neira og Emilie van Deventer (leder af EMF-projektet) om gennemsigtighed i processen med den systematiske gennemgang. Han fik intet svar. (2)
EMF-projektet
WHO’s EMF Project blev startet i 1996 med teleindustriens NGO ICNIRP’s daværende leder Michael Repacholi i spidsen. Han modtog angiveligt penge fra mobilgiganten Motorola ved at kanalisere dem via det hospital i Adelaide, hvor Repacholi fra 1983 til 1991 var forskningschef. (3) Repacholi har aldrig oplyst, hvor mange penge han har modtaget og fra hvem. Han insisterer på, at EMF-projektet ikke var “påvirket af industrien.” 
I 2006 blev han erstattet af sin nærmeste medarbejder siden 2000, hollandske Emilie van Deventer. Nogle har åbent spekuleret i, om Repacholi blev tvunget ud af ledende WHO-ledere på grund af hans bånd til industrien, men disse påstande er aldrig blevet underbygget. Repacholi har gentagne gange udtalt, at han stoppede grundet WHO’s obligatoriske pensionsalder.
Dr. Emilie van Deventer har siden 2006, stået i spidsen for Det Internationale EMF-projekt, Ultraviolet INTERSUN-programmet og det internationale Radon-projekt. Hun har en phd. i elektroteknik fra University of Michigan og var professor i elektro- og computerteknik ved University of Toronto i Canada fra 1992 til 2000. Hun har været medlem af den svenske strålingsbeskyttelsesmyndighed (SSM) Independent Group on Electromagnetic og er WHO-observatør i Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP).
At prof. Dariusz Leszczynski tidligere har kaldt WHO’s EMF Project for “en frontorganisation for ICNIRP”, er ikke så underligt.
Den kommende forskningsgennemgang bliver ikke uden indflydelse fra  teleindustrien
Af et dokument offentliggjort den 22. august 2021 fremgår det hold, som er udvalgt til den systematiske gennemgang af radiofrekvent stråling og kræft. (4) Trods de åbenbare interessekonflikter fremgår det af dokumentet at samtlige deltagere erklærer, at de ikke har nogen kendte konkurrerende finansielle interesser eller personlige relationer, der kunne have syntes at påvirke det arbejde, der rapporteres i dette papir.
Som det fremgår af nedenstående gennemgang understøtter om ikke alle så hovedparten de industriinteresser som ICNIRP står for.
Holdet
Susanna Lagorio, Institut for Onkologi og Molekylær Medicin, Det Nationale Institut for Sundhed (Istituto Superiore di Sanità), Rom, Italien. Har udgivet flere publikationer sammen bl.a. ICNIRP medlemmet Martin Röösli.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Susanna-Lagorio
Maria Blettner, Institut for Medicinsk Biostatistik, Epidemiologi og Informatik (IMBEI), University of Mainz, Tyskland. Ifølge Microwave News var hun blandt de to eller tre, der forlod IARC-mødet før den endelige afstemning om EMF kunne erklæres mulig kræftfremkaldende, da hun angivelig var uenig med flertallets udtalelse.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Blettner
Dan Baaken, Institut for Medicinsk Biostatistik, Epidemiologi og Informatik (IMBEI), University of Mainz, Tyskland. Har lavet forskningsprojekter sammen med bl.a. Maria Feychting, Maria Blettner og Theodoros Samaras, der er medlem industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/search/publication?q=Dan%2BBaaken
Maria Feychting, Institut for Miljømedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. I artikler og udtalelser beroliger hun befolkningen om den trådløse teknologi og forsvarer de grænseværdier, hun selv har været med til at vedtage fra sin toppost som næstformand i ICNIRP (2012-2020). Hun er i øjeblikket medlem af to af ICNIRP’s ‘videnskabelige ekspertgrupper’, hvoraf den ene er vedr. RF stråling. Martin Röösli er medlem af samme RF-ekspertgruppe. Maria Feychting har desuden forsket for millioner af kroner, som nordisk teleindustri for år tilbage stillede til rådighed for Karolinska Institutet og forskningsprojektet Cosmos, der skulle undersøge, om der er sammenhæng mellem mobilopkaldstider og øget sygelighed. I Sverige blev projektet finansieret af Telia, Telenor og Ericsson med cirka 7 mio. svenske kroner for en projektperiode, der varede fra 2007 til 2012.
Hendes CV findes her:
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/scientific-expert-group/details/seg-member-feychting.html
Se mere her: https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
Ken Karipidis, Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA), Yallambie, VIC, Australien. Ken Karipidis er kendt for at fremstille propaganda i forskningsartikler og fandt blandt andet, at der ikke var stigning i forekomsten af alvorlige hjernetumorer i Australien. Metode: Han ekskluderede alle personer over 60, hvor stigningen i andre lande ses. Nuværende medlem af ICNIRP. Hans CV findes her:
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/details/member-karipidis.html
Tom Loney, College of Medicine, Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Har ikke beskæftiget sig med nævneværdigt med elektromagnetisk stråling.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Tom-Loney
Nicola Orsini, Institut for Global Folkesundhed, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Et ubeskrevet blad når det handler om elektromagnetisk stråling.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/search/researcher?q=Nicola%2BOrsini
Martin Röösli, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Schweiz; University of Basel, Basel, Schweiz. Har siden 2016 været en del af ICNIRP. Medlem af samme RF-ekspertgruppe under ICNIRP som Maria Feychting. Röösli beskyldes for i lang tid, at have underdrevet de solide forskningsresultater, der viser evidens for kræft, effekter på blod-hjerne-barrieren samt mobilstrålingens effekter på fertilitet. Han beskyldes videre for at have store interessekonflikter, for at fremme synspunkter, der strider mod langt størstedelen af ​​forskere i verden, og for at give forskningsartikler stærkt fejlagtige synspunkter om, hvad forskningsresultater viser. Herudover beskyldes han for at have modtaget penge fra den schweiziske teleindustri via Den Schweiziske Forskningsstiftelse for Strøm og Mobilkommunikation, FSM.
Se mere her: https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
Marilia Silva Paulo, Institut for Folkesundhed, College of Medicine and Health Sciences, Forenede Arabiske Emirater University, Al Ain, De Forenede Arabiske Emirater. Et ubeskrevet blad når det gælder elektromagnetisk stråling.
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/search/publication?q=Marilia%2BSilva%2BPaulo
Mark Elwood, University of Auckland, New Zealand. Har stort set ikke beskæftiget sig elektromagnetisk stråling. Har arbejdet sammen med Susanna Lagorio, Maria Blettner, Dan Baaken, Maria Feychting og Ken Karipidis. Han har været en del af Ken Karipidis forskningsteam og står således bag en udtalelse som “Vi fandt ingen beviser for, at brugen af mobiltelefoner øgede nogen hjernesvulst histologiske typer eller undertyper.” Mark Elwood, var tilbage i 2006 leder af National Cancer Control Initiative. I 2006 blev der konstateret syv tilfælde af hjernetumorer blandt medarbejderne i en 17-etagers bygning på Australiens RMIT University i Melbourne. I første omgang var opmærksomheden rettet på mobilantennerne på taget af højhuset. Men andre typer af EMF blev også inddraget som en mulig årsag. (5) Han udtalte dengang, at en tilfældighed var “den mest sandsynlige forklaring“, men hvis de, der undersøger sagen, ønskede at finde en fælles faktor, skulle de se på, hvor medarbejderne blev født, hvor de boede, hvilke job de havde, før de var på RMIT, familiehistorie, kost, og hvis de havde været udsat for kemikalier. (6)
CV og publikationer: https://www.researchgate.net/search/publication?q=Mark%2BElwood
Kilder:
1) https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046
2) Indholdet af brevet kan findes sidst i denne artikel:
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit
3) https://microwavenews.com/news-center/repacholi-half-who-emf-project-funding-came-industry
4) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021004530#bb0885
5) https://microwavenews.com/news-center/emfs-under-suspicion-australian-cancer-cluster
6) https://www.theage.com.au/national/doctors-sceptical-about-link-20060513-ge2b3s.html
Mere om de såkaldte eksperter og medlemmer af de videnskabelige råd se her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Den triste historie om grænseværdien for elektromagnetisk stråling – hvordan kom vi hertil
Den israelske forsker Paul Ben Ishai (1) har over to blogartikler beskrevet historien om, hvordan de sikkerhedsstandarder vi i dag har for elektromagnetisk stråling i virkeligheden blev fastsat helt tilbage i 1950’erne. På det tidspunkt troede videnskaben i Vesten, at den eneste effekt af mikrobølgestråling var opvarmning. I dag ved vi, at der findes langsigtede kumulative virkninger, som ikke er termiske (dvs. ikke involverer opvarmning). Vi ved også, at det har klare konsekvenser for folkesundheden. Så hvorfor hænger vi fast i en forældet sikkerhedsstandard? 
Paul Ben Ishai kaster os ned i kaninhullet og går tilbage i historien for at fortælle, hvad der skete. (2) En historie som tager udgangspunkt i de skader som radaranlæggene påførte radaroperatørerne i sin tid. I Vesten var (og er) den generelle opfattelse, at det hele handlede om opvarmning. I Sovjetunionen anerkendte man, at der var alvorlige biologiske konsekvenser af eksponeringen, og at de ikke havde noget at gøre med opvarmning. 
David Wedege har givet denne introduktion:
“Med mobilstråling kogte man hunde levende – bogstavelig talt – for at sætte en arbitrær grænseværdi, som USA vovede at udsætte sit militære radarpersonel for. Det førte til grænseværdien, som vi kender den og som stammer fra 1957.
Siden har ansvaret for grænseværdien skiftet hænder. Fra et amerikansk standardiseringsorgan og til elektroingeniørernes professionsselskab, IEEE. Senere det hermetisk lukkede forskerselskab ICNIRP og ICNIRP’s siamesiske tvilling The International EMF Project, som er et lille kontor hos WHO i Geneve.
Man har sat katten til at vogte over en skål med fløde.
Men uanset hvilken af disse organisationer som har siddet med ansvaret, har de alle bekræftet den arbitrære grænseværdi fra 1957, som baserer sig på kogte hunde og som sikrer både industrielle og militære interesser det råderum, de har brug for.
De ansvarlige sætter sig for at bevise, at referenceværdien er korrekt. Imens ignorerer de alle oplysninger, som taler imod.”

Læs de to blogindlæg. Ryst på hovedet og læs dem igen. Nu ved du, hvad det er vi er oppe imod, det rene nonsens pakket ind i såkaldt videnskab.
Kilder og noter:
1) Paul Ben Ishai, ph.d. i Anvendt fysik ved Physics Department of Ariel University, Israel. Har specialiseret sig i interaktionen mellem menneskelig hud og højfrekvente radiobølger. Han er endvidere videnskabelig rådgiver for Environmental Health Trust (www.ehtrust.org)
2) Del 1:
https://blogs.timesofisrael.com/the-sorry-story-of-cell-phone-radiation-exposure-how-did-we-get-here-part-i/
Del 2:
https://blogs.timesofisrael.com/the-sorry-story-of-cell-phone-radiation-exposure-how-did-we-get-here-part-ii/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

En peer-reviewed undersøgelse fra Environmental Working Group anbefaler strenge sundhedsbaserede eksponeringsstandarder for både børn og voksne vedr. radiofrekvent stråling
Environmental Working Group’s (EWG) retningslinjer for børn er den første af sin art og udfylder et hul, der er efterladt af føderale tilsynsmyndigheder. (1)
Undersøgelsen, (2) offentliggjort i tidsskriftet Environmental Health, er baseret på en metode, der er udviklet af Environmental Protection Agency for at vurdere menneskers sundhedsrisici som følge af toksiske kemiske eksponeringer. Forskerne har anvendt de samme metoder til radiofrekvent stråling fra trådløse enheder, herunder mobiltelefoner og tablets.
EWG anbefaler Federal Communications Commission, FCC, at justere sine forældede grænseværdier for trådløs stråling, og trækker bl.a. på data fra det skelsættende studie fra 2018 fra National Toxicology Program, NTP, et af ​​de dyreste undersøgelser vedr. de sundhedsmæssige virkninger af radiofrekvent stråling. Studiet fandt, at der er “klare beviser” for en sammenhæng mellem udsættelse for radiofrekvensstråling og hjertetumorer hos forsøgsdyr. Lignende resultater blev rapporteret af et team af italienske forskere fra Ramazzini Institute. 
EWGs nye retningslinjer
De nye retningslinjer, de første der er udviklet i USA med fokus på børns sundhed, anbefaler, at børns eksponering samlet set sættes 200 til 400 gange lavere end eksponeringsgrænsen for hele kroppen fastsat af FCC i 1996.
Den anbefalede EWG-grænse for såkaldt helkropsspecifik absorptionshastighed eller SAR for børn er 0,2 til 0,4 milliwatt pr. Kg eller mW/kg. For voksne anbefaler EWG en SAR-grænse for hele kroppen på 2 til 4 mW/kg, hvilket er 20 til 40 gange lavere end den føderale grænse.
FCC har ikke fastsat en separat standard for børn. 
Bemærk:
I EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP).
I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee). (3) 
Behov for mere forskning
I 2011 blev elektromagnetisk stråling klassificeret som “mulig kræftfremkaldende” af WHO’s International Agency for Research on Cancer, IARC, en konklusion baseret på menneskelige epidemiologiske undersøgelser, der fandt en øget risiko for gliom, en ondartet kræft i hjernen, forbundet med mobiltelefon brug.
EWG -forskere siger, at der er behov for mere forskning om de sundhedsmæssige konsekvenser af de nyeste generationer af kommunikationsteknologier, herunder 5G. I mellemtiden anbefalede EWG strenge, lavere eksponeringsgrænser for alle radiofrekvenskilder, især for børn.
Meget har ændret sig
Meget har ændret sig siden FCC fastlagde sine grænseværdier for stråling med ​​teleloven fra 1996, ikke bare teknologien, men også hvordan enhederne bruges. En undersøgelse gennemført af Common Sense Media i marts 2020, lige inden starten af ​​Covid-19-spredningen i USA, viste, at 46 procent af 2 til 4 årige og 67 procent af 5 til 8 årige, havde deres egne mobile enheder, såsom en tablet eller smartphone. (4)
Med Covid19 blev fjernundervisning en nødvendighed under og telefoner, tablets og andre trådløse enheder blev en del af livet for små børn, tweens og teenagere på landsplan.
Med flere kilder til radiofrekvent stråling i det daglige miljø, herunder Wi-Fi, trådløse enheder og mobilmaster, bør beskyttelse af børns sundhed mod trådløs strålingseksponering være en prioritet for FCC.
Vi har alvorlige bekymringer over den forældede tilgang, som den føderale regering har påberåbt sig for at undersøge sundhedsmæssige virkninger af mobiltelefonstråling og fastsætte dens nuværende sikkerhedsgrænse og råd til forbrugerne,” siger EWG’s præsident Ken Cook.
“Regeringens retningslinjer er et kvart århundrede gamle og blev etableret på et tidspunkt, hvor trådløse enheder ikke var et fast element i næsten alle amerikaneres liv, inklusive børn.”
Børn er mere sårbare
“Beviserne viser, at børn absorberer mere radiofrekvent stråling end voksne, og et barns udviklende krop er mere sårbart over for sådanne virkninger,” siger Olga Naidenko, ph.d., og EWG’s vicepræsident for videnskabelige undersøgelser og medforfatter til undersøgelsen .
“Mere forskning om sikkerhed og bæredygtighed af trådløs teknologi er afgørende,” tilføjer hun.” I mellemtiden er der enkle trin, som alle kan tage for at beskytte deres helbred, såsom at holde trådløse enheder længere væk fra deres kroppe.”
Vigtige og lette forsigtighedsforanstaltninger
Der er en række lette, forsigtighedsforanstaltninger, som forbrugerne kan bruge, indtil regeringen foretager den strenge videnskabelige vurdering, som spørgsmålet fortjener, noget der burde være sket for mange år siden.
F.eks. er det helt rimeligt at forældre overveje at minimere eller eliminere radiofrekvent strålingskilder i hjemmet ved at stole mere på den kablede internetadgang samt opfordrer skolerne til at tage tilsvarende skridt for at reducere eksponeringen i klasseværelset.
Hertil kommer brug af headset eller en højttaler, sms’er i stedet for at tale samt begrænser den tid, børn bruger på smartphones. (5)
Kilder:
1) https://www.news-medical.net/news/20210720/EWG-study-recommends-stringent-health-based-standards-for-radiation-exposure-from-wireless-devices.aspx
2) https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00768-1
3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
4) https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/2020_zero_to_eight_census_final_web.pdf
5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/

Nye tilføjelser: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.
Nye dokumenter pr. 3. august 2021.
De fulde resumerer m.m. til de seneste papirer eller for at downloade det over 1000 siders store dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html
Opdateringerne du finder her overføres endvidere til dette dokument:
https://nejtil5g.dk/joel-moskowitz-oversigt-over-den-nye-forskning-indenfor-traadloes-straaling-og-elektromagnetiske-felter/

Dr. Fiorella Belpoggi’s rapport til STOA: Sundhedseffekten ved 5G
Den 31. maj 2021 mødtes Europa-Parlamentets panel for fremtiden for videnskab og teknologi (STOA) for at høre en præsentation af to undersøgelser, man havde bestilt om 5G’s sundhedseffekter og miljøpåvirkninger.
De to rapporter er udarbejdet af henholdsvis Dr. Fiorella Belpoggi fra Ramazzini Institute i Italien og Dr. Arno Thielens fra Gent University i Belgien.

Begge rapporter er nu tilgængelige.
Links samt resume kan findes her https://www.saferemr.com/2020/12/european-parliament-workshop-on-5g.html
Dr. Fiorella Belpoggi er forskningsleder ved Ramazzini Institute og direktør for Cesare Maltoni Cancer Research Centre, hvor hun har arbejdet siden 1981.
Herunder et hovedresume af rapporten fra Dr. Fiorella Belpoggi (1):
Abstrakt
Den kommende implementering af 5G-mobilnetværk giver mulighed for betydeligt hurtigere mobilbredbåndshastigheder og stadig mere omfattende mobildataforbrug. Tekniske innovationer inkluderer et andet transmissionssystem (MIMO: brug af multiple-input og multiple-output antenner), retningsbestemt signal transmission eller modtagelse (beamforming) og brugen af andre frekvensområder. Samtidig forventes en ændring i eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) hos mennesker og miljøet. Ud over dem, der hidtil er anvendt, har 5G-pionerbåndene identificeret på EU-niveau frekvenser på 700 MHz, 3,6 GHz (3,4 til 3,8 GHz) og 26 GHz (24,25 til 27,5 GHz). De første to frekvenser (FR1) svarer til dem, der anvendes til 2G til 4G-teknologier og er blevet undersøgt i både epidemiologiske og eksperimentelle undersøgelser for forskellige slutresultater (inklusive kræftfremkaldende virkning og reproduktive / udviklingsmæssige effekter), mens 26 GHz (FR2) og højere frekvenser er ikke undersøgt tilstrækkeligt for de samme slutresultater.
Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) klassificerede radiofrekvens (RF) EMF som ‘muligvis kræftfremkaldende for mennesker’ (Gruppe 2B) og anbefalede for nylig RF-eksponering til revurdering ‘med høj prioritet’ (IARC, 2019). Siden 2011 er der udført et stort antal undersøgelser, både epidemiologiske og eksperimentelle. Denne gennemgang behandler den aktuelle viden om både kræftfremkaldende og reproduktive / udviklingsmæssige risici ved RF som udnyttes af 5G. Der er forskellige in vivo eksperimentelle og epidemiologiske undersøgelser af RF ved et lavere frekvensområde (450 til 6000 MHz), som også inkluderer de frekvenser, der blev brugt i tidligere generationer ‘bredbånds cellulære netværk, men meget få (og utilstrækkelige) på det højere frekvensområde ( 24 til 100 GHz, centimeter / MMW).
Gennemgangen viser:
1) 5G’s lavere frekvenser (700 og 3600 MHz):
a) tilstrækkelig dokumentation for kræftfremkaldende egenskaber i epidemiologiske undersøgelser;
b) tilstrækkelig dokumentation for kræftfremkaldende egenskaber i eksperimentelle bioassays
c) tilstrækkelig dokumentation for reproduktive / udviklingsmæssige bivirkninger hos mennesker
d) tilstrækkelig dokumentation for reproduktive / udviklingsmæssige bivirkninger hos forsøgsdyr 
2) 5G’s højere frekvenser (24,25-27,5 GHz):
Den systematiske gennemgang fandt ingen tilstrækkelige studier hverken hos mennesker eller i forsøgsdyr.
Konklusioner:
1) kræft:
FR1 (450 til 6000 MHz): EMF er sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker, især relateret til gliomer og akustiske neuromer;
FR2 (24 til 100 GHz): der blev ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af de højere frekvenser;
2) reproduktive udviklingseffekter:
FR1 (450 til 6000 MHz): disse frekvenser påvirker klart mandlig fertilitet og muligvis også fertilitet hos kvinder. De kan have mulige bivirkninger på udviklingen af embryoner, fostre og nyfødte;
FR2 (24 til 100 GHz): der blev ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af ikke-termiske effekter af de højere frekvenser.

Kilder:
1) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf 

Dr. Arno Thielens rapport til STOA: Miljøpåvirkninger af 5G. Et litteraturstudie af effekterne af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering af ikke-humane hvirveldyr, hvirvelløse dyr og plante
Links samt resume kan findes her https://www.saferemr.com/2020/12/european-parliament-workshop-on-5g.html 
Dr. Arno Thielens er lektor og FWO-postdoktor ved Ghent University, Belgien
Herunder et hovedresume af rapporten fra Dr. Arno Thielens: (1)
Abstrakt
Telekommunikationsnetværk bruger radiofrekvente elektromagnetiske felter for at muliggøre trådløs kommunikation. Disse netværk har udviklet sig over tid og er blevet lanceret i successive generationer. Den femte generation af telekommunikationsnetværk fungerer ved frekvenser, der ikke var almindeligt anvendt i tidligere generationer, hvilket ændrer eksponeringen af vilde dyr for disse bølger. Denne rapport gennemgår litteraturen om eksponering af hvirveldyr, hvirvelløse dyr og planter for radiofrekvente elektromagnetiske felter i forventning om denne ændring.
Gennemgangen viser, at dielektrisk opvarmning kan forekomme ved alle betragtede frekvenser (0,4-300 GHz) og for alle undersøgte organismer. Ved sammenfatningen og diskussionen af resultaterne af en række studier af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering af vilde dyr viser gennemgangen, at adskillige undersøgelser af virkningerne af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering på hvirvelløse dyr og planter i de betragtede frekvensbånd viser eksperimentelle mangler. Desuden er litteraturen om hvirvelløse og planteeksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter over 6 GHz meget begrænset. Mere forskning er nødvendig på dette område.
Politikmuligheder
På baggrund af resultaterne af gennemgang formulerer Arno Thielens fire politiske muligheder:
1: En første politisk mulighed kunne være at finansiere forskning i RF-EMF-eksponering af planter, svampe og hvirvelløse dyr ved frekvenser under 6 GHz og at finansiere forskning på ikke-humane hvirveldyr, planter, svampe og hvirvelløse dyr ved frekvenser mellem 6 og 300 GHz. Disse undersøgelser kunne danne grundlag for evidensbaserede politikker vedrørende RF-EMF-eksponering af ikke-humane organismer.
2: En anden politisk mulighed kan være at opfordre til systematisk overvågning af miljømæssige RF-EMF’er, da disse er den vigtigste eksponeringskilde for ikke-humane organismer, og det forventes, at denne eksponering vil ændre sig over tid.
3: En tredje politisk mulighed kunne være en anmodning om at offentliggøre oplysninger om RF-EMF-operationelle aspekter af telekommunikationsnetværket. Dette ville igen sigte mod at kvantificere miljømæssig RF-EMF-eksponering over tid.
4: En fjerde politisk mulighed kan være at kræve indvilligelse af undersøgelser for andre organismer end mennesker, når mobilmaster er installeret i telekommunikationsnetværket. Dette vil forhindre overdreven RF-EMF-eksponering af ikke-menneskelige organismer nær sådanne antenner.

Kilder:
1) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf 

Hvornår går sædtallene og mænds fertilitet i nul? Effekten af mobiltelefoni på sædkvaliteten
For nylig henviste ass. professor Olle Johansson til Shanna Swan, miljø- og reproduktionsepidemiolog ved Icahn. School of Medicine ved Mount Sinai i New York. Swan havde bl.a. påpeget, at den forestående fertilitetskrise udgør en global trussel, der kan sammenlignes med klimakrisens.
Udgangspunktet var en undersøgelse, som Swan var medforfatter til i 2017. (*) Her fandt man, at sædtallet i vesten var faldet med 59% mellem 1973 og 2011, hvilket skabte overskrifter globalt.

*) https://academic.oup.com/humupd/article/23/6/646/4035689
Efter nuværende fremskrivninger kan sædtallet sættes til at gå nul i 2045. Shanna Swan medregnede ikke den gang eller i dag effekterne af den elektromagnetiske strålings påvirkning af sædkvaliteten. Derved bliver årstallet 2045 optimistisk sat.
EMF og sædkvalitet
Når sædceller udsættes for mobiltelefon- og Wi-Fi signaler finder forskningen nedsat sædantal, nedsat bevægelighed, nedsat levedygtighed og andre funktionsfejl men også DNA-beskadigelse samt alvorlige virkninger på fertilitet. Herudover kan elektromagnetisk stråling øge oxidativt stress i cellerne og føre til forøgelse af proinflammatoriske cytokiner og lavere kapacitet til at reparere genotoksisk DNA enkelt- og dobbeltstrengsbrud.
Ikke alle undersøgelserne er dog entydige, men generelt hersker der ikke tvivl om at elektromagnetisk stråling påvirker sædkvaliteten negativt.
Forskningen
Joel M. Moskowitz har samlet den nyeste viden vedr. effekten af mobiltelefoni på den mandlige fertilitet offentliggjort den 13. august 2021.
De 3 nyeste forskningsartikler med uddybet resume, 12 review artikler samt 53 nyere undersøgelser kan findes her:
https://www.saferemr.com/2015/09/effect-of-mobile-phones-on-sperm.html

6G og våbensystemer

Nye højteknologiske våben kommer med en lang række etiske og folkeretlige dilemmaer. Danmark forholder sig passivt

Robotterne fylder mere og mere i verdens væbnede konflikter, og flere af dem kan i høj grad klare sig uden menneskelig indblanding. De er ofte langt mere præcise end mennesker og kan derfor minimere følgeskader, men de rokker også ved antagelsen om, at krig grundlæggende føres af mennesker.
Det fortæller adjunkt ved institut for militær teknologi i Forsvars-akademiet, Iben Yde, (2) som er medforfatter til bogen ”Smart Krig – Militær anvendelse af kunstig intelligens” (3). Bogen er ifølge Forsvarsakademiet den første danske fagbog om militær anvendelse af kunstig intelligens.
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/naar-elektronikken-bliver-til-vaaben/

Arthur Firstenberg giver en status på 6G, men har også en appel til os alle sammen
Over hele verden, skriver Firstenberg i hans nyhedsbrev fra den 13. august 2021, (1) samarbejder forskere, regeringer, virksomheder og forbrugere om at gøre Jorden til en kæmpe computer, der opfylder de advarende forudsigelserne fra den store svenske fysiker og nobelpristager Hannes Alfvén.
Under pseudonymet Olof Johannesson forudsagde Hannes Alfvén (2) med sin science fiction roman fra 1968 ‘Sagaen om den store datamaskinen’ (The Great Computer: A Vision) smartphones, internettet, fitbits, kunstig intelligens, chipimplantater, der muliggør direkte kommunikation mellem mennesker og computere, kolonisering af Mars og i sidste ende erstatning af menneskeheden udelukkende af computere, der betragtede mennesker som kun et skridt på den evolutionære vej til sig selv.
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/6g/om-6g/

2. august 2021
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Kære alle

Hermed sommerens andet nyhedsbrev.. En lidt anderledes sommer på mange måder. Dels med corona og vaccinering som et on-going lydtæppe, men også i kraft af de høje temperaturer vi er blevet præsenteret for denne sommer. Ser vi os bare lidt rundt endda med store katastrofale konsekvenser som følge af de tilstødende skybrud m.m. Man kan godt fristes til at mene, at nogen forsøger at få os til at vågne op og ændre adfærd. På det plan går det lidt langsomt.
En hjælp til at kunne ændre opfattelse og sænke forsvarsparaderne, når det gælder 5G og elektromagnetisk stråling, forsøger vi at lave mindre opslag om de gængse påstande eller myter sat overfor de uomtvistelige fakta. 

Selvom det går langsomt med opvågningen, begynder der dog at blive stillet flere spørgsmål og flere er blevet bekymret ikke bare for sundhedskonsekvenserne af strålingen, men også for alt det der ligger rundt om i form af cybersikkerhed, overvågning osv. For med mere trådløs kommunikation, som indgår i hele konceptet om Internet of Things (IoT), ligger også en kæmpestor samfundsmæssig trussel omkring hacking både af kriminelle, men også af andre nationer m.m. Det forlyder fra eksperter indenfor dette område, at en tredje verdens krig er i gang, men vi kan blot ikke se den, for den foregår i cyberspace. I Sverige anbefaler man befolkningen om at have forsyninger nok, herunder kontanter, til at man kan overleve et stykke tid uden strøm og dermed uden at kunne bruge sit betalingskort. I Danmark arbejder vi stik modsat i et forsøget på at afskaffe de fysiske penge.

Preben Kastrup

Videnscentret for elektro-forurening


Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

Indhold:
– Påstande eller myter: Hvad er Fakta?
– Medierne
– Insekterne og elektromagnetisk stråling
– EU, overvågning og ansigtsgenkendelse
– Børn, EMF og mobiltelefoni
– Mobilmaster og Smart Meters
– Internationalt
– Cybersikkerhed
– Klima
Påstande eller myter: Hvad er Fakta?
Videnscentret er begyndt at udgive mindre opslag med påstande eller myter om 5G og elektromagnetisk stråling. Påstandene stammer fra medierne eller ofte er brugt i dialogen med de som nægter at se, at vi har et problem. Påstandene bliver her sat op mod Fakta, som der ingen tvivl er om.
Opslagene bliver fortløbende lagt op på vores Facebook side for efterhånden at blive samlet her:

https://nejtil5g.dk/info-materiale/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/
På siden kan du også gå ind og finde den enkelte påstand, så du kan dele den på de sociale platforme. 
 
Lige nu kan du finde følgende påstande på siden:

– “Den eneste effekt fra elektromagnetiske stråler er varme”
– ”5G står for Femte Generations Mobilnetværk og bygger på en kendt teknologi, der ligesom mobilnetværkene 2G, 3G og 4G overfører data via ikke-ioniserende elektromagnetiske bølger med meget lav frekvens.”
– Man kan jo bare tage en sølvpapirshat på, hvis man vil undgå “strålingen”
– ”Ingen seriøse forskere mener, der er en sundhedsrisiko ved mobiltelefoni eller 5G”
– “Der er lige så mange undersøgelser, der siger, at elektromagnetisk stråling er farligt, som undersøgelser der siger det er ufarligt.”
– ”Når du er så stærk modstander af teknologi, hvorfor bruger du så selv en mobiltelefon og computer?
– ”Hvis du er bekymret for 5G, skal du ikke gå ud i solen? Solens stråling er langt farligere end 5G.”


Medierne

Jyske Vestkysten / Avisen Danmark
En såkaldt videnskabsjournalist interviewer Vibeke Frøkjær Jensen, som er videnskabelig rådgiver for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
Som journalist David Wedege, der bl.a. står bag netmediet ‘Tabt Tråd’, (1) skriver: “Hvorfor vil journalister stå last og brast med industrien og dens halve sandheder og kreative spin?

Avisen Danmark har begået et mangelfuldt og nærmest ikke-researchet værk om 5G som helbredsrisiko. (2) Jeg går i rette med journalistens ubeføjede konklusion: At en helbredsrisiko kan kaldes for usandsynlig.”
Hans opslag på Avisen Danmarks Facebookside blev slettet for ikke at leve op til de såkaldte fællesskabsregler !!
Men lyt til Podcasten ‘5G: Ristede insekter eller bare lynhurtigt internet?’ fra ADAPTER (3) som bestyres af den såkaldte videnskabsjournalist Emilie Aagaard og Janus Fabricius.
Du skal lytte af 3 grunde:
Vibeke Frøkjær Jensen giver en fin indføring til problematikken og bl.a. påpeger en af grundende til at vi ikke længere plages af insekter på bilens forrude. At hun bliver afbrudt og ikke får lov til at tale må du bære over med. (4)
Et eklatant eksempel på hvordan vore dages videnskabsjournalister – her repræsenteret af Emilie Aagaard – også opfører sig: Nysgerrigheden og åbenhed der pist er forsvundet (vel en af videnskabens kerneområder), når jeg kender sandheden behøver jeg ikke lytte mere end højst nødvendig osv. osv.
Der er også et indslag med ‘sandhedsvidnet’ Christoffer Johansen. (5) Indtil den 1. juli 2020 Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver på området, professor og overlæge på onkologisk klinik (Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft) på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse. Christoffer Johansen stod bag Den danske kohorteundersøgelse der blev finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. Designet til undersøgelsen ligner nøje det koncept IEI brugte ifm. en radar undersøgelse i USA. 2 eksperter fra IEI indgik i undersøgelsens første fase. Den danske kohorte undersøgelse blev udsat for en omfattende og sønderlemmende international kritik fra en lang række forskere (3) som bad British Medical Journal om at trække studiet tilbage. Det forlyder, at det anvendes på højere læreranstalter i USA som skoleeksempel på uredelig og fejlbehæftet forskning. (6)
Hans Henrik Bruun, lektor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet, bliver også trukket frem for at modsige at elektromagnetisk stråling har noget med insekternes forsvinden at gøre. Hans argument er meget ‘overbevisende’, men særdeles uvidenskabeligt: “Vi har så mange gode kandidater til forklaring på hvorfor insekterne går tilbage, der hvor de går tilbage, så vi har slet ikke nogen grund til at opfinde sådanne fantasifulde forklaringer som med 5G stråling.” Så er det jo slået fast!? (7) (8 )
Kilder:
1) David Wedege analyse/modsvar finder du nedenfor. Tabt Tråd finder du her: https://tabttraad.info/
2) https://avisendanmark.dk/artikel/der-findes-ikke-enhj%C3%B8rninger-og-du-f%C3%A5r-ikke-kr%C3%A6ft-af-5g 3) https://jv.dk/artikel/lyt-vibeke-tror-5g-giver-kr%C3%A6ft-og-dr%C3%A6ber-insekter-vi-udfordrede-hendes-p%C3%A5stande
4) Du kan også se og høre Vibeke Frøkjær i denne Temaaften fra DK4:
https://youtu.be/xStnlJ-RThk
5) https://nejtil5g.dk/dokumenter/christoffer-johansen/
6) https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
7) Om dyrelivet herunder insekter se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
8) Det specifikke tyske studie:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0185809

Det slettede indlæg fra David Wedege – journalist, netmediet Tabt Tråd:
“Hvorfor overlader medier det ikke til teleindustrien selv at forsvare deres ikke-testede og hasarderede produkter? Hvorfor vil journalister stå last og brast med industrien og dens halve sandheder og kreative spin?
Avisen Danmark har begået et mangelfuldt og nærmest ikke-researchet værk om 5G som helbredsrisiko. Jeg går i rette med journalistens ubeføjede konklusion: At en helbredsrisiko kan kaldes for usandsynlig.
Mon også Avisen Danmark vil padle uden om kritikken af vildledning, som bl.a. DR bare har gjort det?
Jeg har ikke lyttet til podcast-interviewet. Men analysen, som her fremgår, er grundliggende forfejlet. Journalistik ubeføjet.
https://avisendanmark.dk/artikel/der-findes-ikke-enhj%C3%B8rninger-og-du-f%C3%A5r-ikke-kr%C3%A6ft-af-5g
I forskersammenhæng repræsenterer enhjørningen den uspecifikke frygt – en bekymring for noget, der ikke er fundet belæg for at bekymre sig over.
Eller tanken om at flyvende tekopper kredser om jorden som satellitter: Videnskab kan aldrig modbevise vilde fantasier.
Skadelige effekter af radiofrekvent stråling fra vores kommunikationsenheder er definitivt ikke nogen enhjørning. Analogien hører slet og ret ikke hjemme.
Det er ikke mit postulat. Det er en præmis, sat af både WHO, Sundhedsstyrelsen og Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, som Danmark bestiller sine forskningsvurderinger fra, at forsigtighedsprincippet bør gælde, og forsigtighedsprincippet er i Danmark udmøntet i Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger om mobilbrug.
Disse anbefalinger hviler på, at der er tilstrækkelig evidens for at træffe forsigtighedsprincippet. I modsat fald skal forsigtighedsprincippet slet ikke (mis)bruges.
Det fremgår af notater fra Sundhedsstyrelsen, at forsigtighedsprincippet hviler på evidens og ikke må hvile på nogen uspecificeret frygt i befolkningen.
Så konkluderes det i analysen, at det er usandsynligt, at 5G skulle kunne udgøre et helbredsproblem. Her er Avisens research udi forskningen altså forfejlet mangelfuld.
Det hollandske sundhedsråds forskningskomité for elektromagnetiske felter er hidtil den eneste komité, som konkret er blevet bedt om at vurdere 5G og give konkrete anbefalinger.
Det er en tungt besat komité med toppen af forskernavne på området.
Det hollandske råd klassificerede på en lang række punkter, at helbredseffekter er mulige, baseret på et videnskabeligt review.
De konkrete anbefalinger lød i 2020, at udrulningen af 5G i det såkaldte pionerfrekvensspektrum (24-40 GHz) foreløbig bør stoppes, fordi det hverken kan klassificeres som muligt, sandsynligt eller usandsynligt, at frekvensspektret kan udgøre en sundhedsrisiko.
Komitéen anbefaler i øvrigt, at 5G i de hidtil kendte frekvensområder udrulles med forsigtighed (efter “ALARA-princippet”), mens der overvåges og forskes.
Så grundige videnskabelige reviews bekræfter altså ikke, at helbredseffekter er usandsynlige. De klassificerer sundhedseffekter som mulige.
Samlet set kan komitéen slet ikke vurdere, om 5G kan udgøre et sundhedsproblem, fordi der slet ikke findes tilstrækkelige oplysninger om, hvor høje doser, vi kan forvente os at få ude i fremtiden.
I øvrigt har Sundhedsstyrelsens institut for strålebeskyttelse (SIS) anført det samme i interne papirer. I 2019 undsagde SIS direkte Energiminister Lars Chr. Lilleholt, da han tog Sundhedsstyrelsen til indtægt for, at 5G var vurderet og godkendt. SIS savnede enhver oplysning om 5G som eksponeringsscenarium. Det kan man i øvrigt kun fortsat savne, fordi 5G nok er landsdækkende – men fortsat kun i et meget tidligt og uudviklet stadie som 4G var det i 2012.”

David Wedege. Journalist (DJ/DMJX), redaktør, Tabt Tråd.
https://tabttraad.info/2020/09/23/sundhedsstyrelsen-fastholder-forbrugere-skal-advares-mod-at-bruge-ulovlig-smartphone/

Insekterne og elektromagnetisk stråling
Insektdøden og elefanten i rummet
I en helsides artikel i det norske Aftenposten (16.7.21), «Småkrypene invaderer oss», fremgår det at insektdøden slet ikke er afblæst, selv om vi (dvs. Norge) oplever usædvanlig mange i år.
Artiklen nævner et tysk studie, som viser at «selv i godt beskyttede naturområder er mængden af insekter reduceret med hele 75% siden 1980-tallet.» (1) Men hvorfor forsvinder de? Artiklen i Aftenposten nævner blot de sædvanlige årsager: pesticider, monokultur, forurening m.m.

Einar Flydal indsendte en superkort replik, som redaktionen dog ikke fandt plads til. For replikken replikken fortæller at der findes en anden historie:
Aftenpostens kilde (1) omhandler undersøgelser først og fremmest i Krefeld-området, hvor man har kortlagt udviklingen over lang tid med tysk grundighed. Men hverken denne kilde eller artiklen i Aftenposten nævner, at området slet ikke er særlig godt beskyttet, når det gælder mobilmaster.
Mobilmaster og insektbestanden Insektbestanden er nemlig faldet i takt med den massive udbygning af mobilmaster i områderne, sådan som kort og graf over studieområdet Krefeld viser. (2)
Udvikling i Krefeld-området 1995 – 2016
Ringene på kortene viser mobilmasterne. Grafen viser sammenhængen i udviklingen af insektmængden og mobiludbygningen.
En nylig tysk gennemgang (3) af mere end 80 forskningsstudier om insektnedgangen, bekræfter at pulsering, polariseret stråling fra masternes mikrobølger er en hovedårsagen til insektdøden, selv når strålingen er svag. Flere biologiske mekanismer som kan forklare at insekterne skades eller forsvinder, har været kendt og dokumenteret i forskningen over længere tid (4, 5).
Vi kan ikke kompensere med blomsterenge m.m.
Skadevirkningerne fra elektromagnetisk stråling kompenserer vi ikke ved at lave blomsterenge, undgå pesticider og sørge for træer og buske med nektar-fyldte blomster. Der må også tages andre tiltag i brug.
Elefanten i rummet
De menneskeskabte mikrobølger er elefanten i rummet: Vi ønsker ikke at kende problemet, selv om specialisterne på området
 – insektforskere (entomologer) og andre biologer som specialiserer sig på virkningerne af elektromagnetisk stråling – advarer så højlydt de kan (6).
Det er vist ikke Albert Einstein som har sagt at vi har fire år tilbage hvis insekterne forsvinder. Og måske stemmer det heller ikke med fire år. Det står dog fuldt klart at vi behøver insekterne langt mere end de behøver os…
Det skriver Ejnar Flydal i steigan.no. (7)
Kilder:
1) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
2) Historiske data stammer fra Michael Pincher Chapman’s foredrag i foredrag i Litteraturhuset i Oslo, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=bUAfcCMsafo og kortet fra https://www.cellmapper.net/map
3) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf
4) https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
5) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461?via%3Dihub
6) https://einarflydal.com/?s=Tr%C3%A5dl%C3%B8st+skaper+milj%C3%B8katastrofe
Også «Den usynlige regnbuen» af Arthur Firstenberg fortæller om biedøden og forskning om det, men også om fugle og planter, samt hvor længe effekterne har været tydelige.
7) https://steigan.no/2021/07/insektdoden-og-elefanten-i-rommet/
Henvisninger:
Den tyske organisation diagnose:funk har mange referencer til emnet:
https://www.diagnose-funk.org/suche?searchword=Insekten
Se også mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

EU, overvågning og ansigtsgenkendelse

Dariusz Leszczynski om udrulningen af 5G netværket: Det er som at være midt i en skovbrand, hvor brandmanden spørger: Har vi brug for vand?
I en nylig rapport fra EU fremgår det, at forskningen er knap, og at vi ikke en gang kender til det grundlæggende for at komme med nogen forudsigelser om 5G netværkets konsekvenser for miljø og natur. Konklusionen er, at det er nødvendigt med mere forskning på området.
Hvor var regeringerne og Den Europæiske Union henne da 5G blev udviklet til at skulle implementeres? Hvor Den Europæiske Union, regeringer, og teleselskaber “råbte”, at vi ved nok, for ICNIRP siger det, og hvor enhver, der stillede spørgsmålstegn ved ICNIRP’s holdninger, blev angrebet og udstødt?
Dariusz Leszczynski (1) skriver i sit blokindlæg den 4. juli 2021: (2)
Trådløs kommunikation har allerede været her i flere årtier. Strålingsemitterende mobilmaster er installeret overalt, hvor mennesker, der er brugere af trådløs kommunikation, bor.
Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP), den selvudråbte beslutningstager om, hvad der er sikkert, og hvad der ikke er, har udråbt EMF-ikke-ioniserende stråling, der udsendes af de menneskeskabte enheder, som sikker, når ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer overholdes.
Imidlertid er det ikke alle, der er overbeviste om ICNIRP’s sikkerhedsproklamationer.
Størstedelen af ​​interessen handler om, hvordan vil denne stråling påvirke menneskers sundhed. ICNIRP siger overhovedet ingenting. IARC fra WHO siger, at det muligvis forårsager kræft. Industrien lytter til ICNIRP, fordi det er praktisk og bagatelliserer IARC, fordi det er ubelejligt og giver problemer.
Nu, hvor udviklingen af ​​den trådløse kommunikation kommer ind i en nye æra af 5. generation af trådløs kommunikationsteknologi, 5G, er der en stigende interesse for, hvordan strålingen, der udsendes af 5G, vil påvirke andre livsformer, alt hvad der er ikke-menneskeligt. Og der er masser af det, og … menneskelivet afhænger af, hvad der sker med de ikke-menneskelige livsformer.
Så nu kommer vi til ordsproget om skovbranden og spørgsmålet om behovet for vand … og vi får imidlertid ikke noget vand, men… fire (4) muligheder … (indsæt her en sjat sarkastisk latter).
I juni 2021 bliver der i regi af European Parliament’s Panel for the Future of Science and Technology offentliggjort en gennemgang af videnskab om:
Miljøeffekter af 5G: En litteraturgennemgang af virkningerne af eksponering af radiofrekvent elektromagnetisk felt hos ikke-humane hvirveldyr, hvirvelløse dyr samt planter

… Forfattet af Arno Thielens, Gent Universitet, Belgien, og peer-reviewed af Martin Vacha, Masaryk University, Tjekkiet og Alain Vian, Université d’Angers, Beaucouzé, Frankrig. (3)
For de hurtige læsere har anmeldelsen intet at gøre med den sundhedsmæssige indvirkning på mennesker. Det handler om ikke-menneskelige hvirveldyr, hvirvelløse dyr, svampe og planter. Alle disse livsformer er allerede i forskellig grad udsat for stråling, der udsendes fra mobilmaster. 5G vil imidlertid dramatisk øge tætheden af mobilmaster, og eksponeringen for stråling for disse livsformer vil blive mere gennemgribende.
Ved vi, hvad der allerede sker, og hvad der vil ske?
Det enkle og korte svar er det store fede NEJ. VI VED DET IKKE.

Som det fremgår af ovennævnte rapport, er forskningen knap, ujævn, og vi kender ikke engang det grundlæggende for at komme med nogen forudsigelser. Her er citatet fra konklusionen, der viser, at vi ikke ved noget:
”Dielektrisk opvarmning på grund af RF-EMF-eksponering er vist i alle undersøgte kategorier.
I det lavere frekvensområde (0,45-6 GHz) fokuserer størstedelen af ​​den eksisterende litteratur på hvirveldyr, for hvilke en række potentielle effekter undersøges. De undersøgelser, der undersøger RF-EMF-eksponering af hvirvelløse dyr i det lavere frekvensområde, fokuserer på dielektrisk opvarmning og udviklingsmæssige, genetiske eller adfærdsmæssige virkninger. Litteratur om hvirvelløse dyr, der ikke er insekter, er meget begrænset. Undersøgelser af planteeksponering i det lavere frekvensområde, der målretter eksponeringsresultater på planterniveau viser eksperimentelle mangler. Antallet af undersøgelser i denne kategori er begrænset sammenlignet med de undersøgelser, der fokuserer på dyr.
I det højere frekvensområde (6-300 GHz) er antallet af peer-reviewed publikationer generelt lavere end i det lavere frekvensområde. For hvirveldyr undersøges en række potentielle eksponeringsresultater, mens litteraturen om hvirvelløse dyr og planter over 6 GHz er meget begrænset. Mere forskning på dette område er nødvendig.”

Vi, befolkningen i EU, får fire muligheder for at gå videre, og her er citatet:
”I betragtning af resultaterne af denne gennemgang blev der formuleret fire politiske muligheder.
En første politiske mulighed kunne være at finansiere forskning i RF-EMF-eksponering af planter, svampe og hvirvelløse dyr ved frekvenser under 6 GHz og at finansiere forskning på ikke-humane hvirveldyr, planter, svampe og hvirvelløse dyr ved frekvenser på mellem 6 og 300 GHz. Disse undersøgelser kunne danne grundlag for evidensbaserede politikker vedrørende RF-EMF-eksponering af ikke-humane organismer.
En anden politisk mulighed kunne være at kræve systematisk overvågning af miljømæssige RF-EMF’er, da disse er den vigtigste kilde til eksponering for ikke-humane organismer, og det forventes, at denne eksponering vil ændre sig over tid.
En tredje politisk mulighed kunne være en anmodning om at offentliggøre oplysninger om RF-EMF-operationelle aspekter af telekommunikationsnetværket. Dette ville igen sigte mod at kvantificere miljømæssig RF-EMF-eksponering over tid.
En fjerde politisk mulighed kan være at kræve uafhængige undersøgelser for andre organismer end mennesker, når mobilmasterne er installeret i telekommunikationsnetværket. Dette ville forhindre overdreven RF-EMF-eksponering af ikke-menneskelige organismer nær sådanne antenner.”

Nu er vi nødt til at starte forskning … som vi ved vil tage flere år, og i mellemtiden vil en ivrig teleindustri og regeringer allerede implementere 5G? Hvor var regeringerne og Den Europæiske Union i den periode, hvor 5G blev udviklet til at skulle implementeres, og hvor … Den Europæiske Union og enhver regering, og ethvert teleselskab “råbte”, at vi ved nok, for ICNIRP siger det … og enhver, der stillede spørgsmålstegn ved ICNIRP’s holdninger, blev angrebet og udstødt?
Vågner Den Europæiske Union nu op af tornerose søvnen og den ubegrænsede tillid til den selvudråbte og ukontrollerede NGO, der hedder ICNIRP?
Det er nødvendigt med et øjebliks skræmmende stilhed for at forstå de konklusioner og politiske muligheder, vi fik …
Lad mig være stum, når vi midt i implementeringen af ​​5G, når teknologien hastes ud i planetens levende miljø, når teleindustrien tvinger regeringer til at lave regler, der yderligere letter 5G-implementeringen, pludselig indser (?) at vi ikke ved noget omkring 5G indvirkning på planetens liv. At hvis branden rammer, har vi ingen anelse om, hvordan vi slukker den. At vi flyver blinde og håber (!) at vi ikke rammer noget.
Overdriver jeg, eller er der en aura af SINDSYGE i luften?

Kilder:
1) Om Dariusz Leszczynski: phd., D.Sc., Adjungerende Professor ved University of Helsinki, Finland. Udvalgte ekspertopgaver: – Canadas parlament: ekspert i høring om mobiltelefonstråling og sundhed; Sikkerhedskode 6, i 2015 – IARC: Inviteret ekspert til arbejdsgruppen om ikke-ioniserende stråling (RF-felter). Lyon, Frankrig, maj 2011 – Det amerikanske senat: ekspert i høringen om “De sundhedsmæssige virkninger af mobiltelefonbrug”. Washington, DC, USA, 14. september 2009
https://www.gigaherz.ch/wp-content/uploads/2015/01/Dariusz-Leszczynski-curriculum-vitae.pdf
2) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/07/04/5g-deployment-it-is-like-being-in-the-midst-of-the-forest-fire-and-the-fireman-asks-do-we-need-any-water/
3) https://stop5ginternational.org/wp-content/uploads/2021/07/EPRS_STU2021690021_EN.pdf
Om teleindustriens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
EU’s digitale dagsorden skal skabe tillid til de digitale teknologier, siger Margrethe Vestager, Executive Vice President for Europa-Kommissionen for Et Europa egnet til den digitale tidsalder.
”Udviklingen af digital teknologi er nøglen til en stor del af vores velstand og konkurrenceevne. Det vil ikke ske, hvis vi ikke stoler på teknologien. Det er grunden til, at vores europæiske tilgang til digitalisering sætter folk først.” Det udtalte EU’s digitale chef Margrethe Vestager, Executive Vice President for Europa-Kommissionen for Et Europa Egnet til den digitale tidsalder, ved den første EURACTIV-GIGAEurope Digital Debat den 21. juni.
Ifølge Euractiv den 29. juli 2021 peger Margrethe Vestager på fire søjler for at skabe tillid til den digitale overgang:
For det første gennemsigtighed om, hvordan teknologi fungerer, især i forhold til automatiseret beslutningstagning. For det andet har europæere brug for færdigheder og forståelse for at tage teknologien i deres hænder. For det tredje en solid og pålidelig infrastruktur. For det fjerde et gratis og sikkert online miljø, hvor brugerne kan forblive i kontrol.

Sundhedsrisici indgår selvklart ikke i overvejelserne trods den seneste tids rapporter om mulige sundhedsrisici:
F.eks. den videnskabelige komité for elektromagnetiske felter i Holland, som i september 2020 gav anbefaling om ikke at udrulle 5G i det nye mobilfrekvensområde, 26 GHz.
Den videnskabelige strålingskomité i Sverige gav ikke samme anbefaling om 5G da ikke evaluerede studier, der behandler 5G-frekvensbåndet 26 GHz. Fokus var sat på oxidativ stress. Rapporten gentager dog sin konklusion, som også blev fremsat i 2020: På grund af biologiske effekter hos dyr, der eksponeres for lave doser af radiobølger, bør man opretholde et forsigtighedsprincip.
Det skal dog bemærkes at komitéens videnskabelige formand, hollandske Anke Huss, sidder i den internationale forskningskomité, ICNIRP, eller teleindustriens NGO, som reelt fastsætter grænseværdien i de fleste lande i verden.
Kilder:
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-digital-agenda-to-foster-trust-in-digital-technologies-vestager-says/
Se mere her om sundhedsrisici og 5G:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
Se mere her om EU og den digitale udvikling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-og-den-digitale-udvikling/

Thorning-Schmidt kåret som mest indflydelsesrige i tech.
Helle Thorning-Schmidt og Christel Schaldemose er at finde i toppen af stort amerikansk medies kåring af mest indflydelsesrige personer, når det kommer til at regulere og påvirke tech-giganterne.
Det skriver fagbladet i deres temaartikel om overvågning. (1) Facebooks tilsynsråd er blevet kritiseret for ikke at være uafhængige, da Facebook har støttet projektet med 130 millioner dollars.
Ifølge Rikke Hviilshøj, der er direktør i Dansk IT, er det svært at sige, præcist hvor indflydelsesrig Thorning-Schmidt er.
“Men det er interessant, at man begynder at give det opmærksomhed. Det er godt, at vi bliver bevidste om, hvem der har indflydelse på det område. Det kan give anledning til nogle gode diskussioner”, siger hun.
Kilder:
1) https://fagbladet3f.dk/artikel/thorning-schmidt-kaaret-som-mest-indflydelsesrige-i-tech

EU kan sætte stopper for Facebooks snagen i folks privatliv.
Skal man selv kunne vælge hvilke oplysninger fra sit privatliv, som Facebook har adgang til? Det bliver nu en sag for EU-Domstolen og kan få stor principiel betydning.
Det skriver Fagbladet i deres temaartikel om overvågning: (1)
“De fleste har nok prøvet at kigge efter et par nye par bukser, en flyrejse eller en ny gryde til køkkenet inde på en hjemmeside, og så, vupti, dukker der en masse reklamer for de selvsamme produkter op minuttet efter i ens Facebook-feed. Det er vældig smart, men for nogle også grænseoverskridende, når sociale medier indhenter så mange oplysninger om den digitale færden.
Nu har den østrigske højesteret bedt EU-Domstolen vurdere, om dén praksis er i strid med de regler om persondata, som EU har vedtaget – den såkaldte forordning om databeskyttelse, GDPR.”
Det glæder formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund: – “Det kan få stor, principiel betydning. Det er rigtigt interessant.”
“Jeg er sikker på, at Facebook nok skal overleve uanset hvad. Men det vil give os mulighed for at ikke at give vores mest intime oplysninger til Facebooks reklamemaskine.”
Kilder:
1) https://fagbladet3f.dk/artikel/eu-kan-saette-stopper-facebooks-snagen-i-folks-privatliv
EU-ambassadørerne godkender ajourføring af lovgivningen om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århusforordningen).
EU-ambassadørerne har den 23. juli godkendt en foreløbig politisk enighed, der blev opnået med Europa-Parlamentet 12. juli om et forslag om revision af Århusforordningen, som skal bringe den i fuld overensstemmelse med Århuskonventionen. Århusforordningen fastsætter, hvordan EU og dets medlemsstater gennemfører den internationale Århuskonvention, hvis mål er at sikre adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. Den foreløbige enighed skal godkendes af begge institutioner, hvorefter den vedtages formelt efter den almindelige lovgivningsprocedure.
Det skriver EU i en pressemeddelelse den 23. juli 2021. (1) Interessant om en sådan vedtagelse kan give bedre muligheder for at klage over f.eks. mobilmaster og deres påvirkning af miljøet på planter, dyr og mennesker.
Kilder og noter:
1) https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2021/07/23/eu-ambassadors-endorse-update-to-legislation-on-access-to-justice-in-environmental-matters-aarhus-regulation/
Århuskonventionen:
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf

Ansigtsgenkendelse giver anledning til bekymring.
Væksten i ansigtsgenkendelse har givet anledning til bekymring over privatlivets fred og for de personlige frihedsrettigheder i forhold til teknologiens evne til konstant at overvåge mennesker og spore deres bevægelser.
I juni opfordrede Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse et forbud mod ansigtsgenkendelse i det offentlige rum og advarede om, at “udrulning af fjernbiometrisk identifikation i offentligt tilgængelige rum betyder afslutningen på anonymitet på disse steder.”
Artiklen i The Markup uddyber. (1)
Lovgivere, talsmænd for privatlivets fred, og borgerrettighedsorganisationer har ligeledes arbejdet imod ansigtsgenkendelse på grund af antallet af fejl, der uforholdsmæssigt rammer farvede mennesker. Et forskningspapir fra 2018 fra Joy Buolamwini og Timnit Gebru (2) fremhævede, hvordan ansigtsgenkendelsesteknologien fra virksomheder som Microsoft og IBM konsekvent er mindre nøjagtig i forhold til at identificere farvede mennesker og kvinder.
I december 2019 fandt National Institute of Standards and Technology også, at flertallet af algoritmer for ansigtsgenkendelse viser flere falske positive over for farvede. (3) Der har været mindst tre tilfælde af en uretmæssig anholdelse af en sort mand baseret på ansigtsgenkendelse. (4)
“Better Tomorrow” (5) markedsføres som et overvågningslistebaseret ansigtsgenkendelsesprogram, som kun registrerer mennesker, der er kendt for at give anledning til bekymring. Butikker kan købe programmet for at genkende mistænkte butikstyveri, mens skoler f.eks. kan uploade databaser med seksualforbrydere til deres overvågningslister.
Men f.eks. AnyVisions brugervejledning viser, at dens software logger alle ansigter, der vises på kameraet, ikke kun mennesker af særlig interesse.
Kilder:
1) https://themarkup.org/privacy/2021/07/06/this-manual-for-a-popular-facial-recognition-tool-shows-just-how-much-the-software-tracks-people
2) http://gendershades.org/overview.html
3) https://www.nist.gov/news-events/news/2019/12/nist-study-evaluates-effects-race-age-sex-face-recognition-software
4) https://www.nytimes.com/2020/12/29/technology/facial-recognition-misidentify-jail.html 5) https://www.anyvision.co/#security
Kundestorm får Salling Group til at fjerner ansigtskameraerne i deres butikker.
Den 8. juli kunne TV2 Østjylland berette at Salling Group i 73 Bilka- og føtex-butikker har sat ansigtskameraer op i selvbetjeningskasserne. Det førte til flere skriverier og endnu flere kundehenvendelser hvilket har fået koncernen til at sløjfe kameraerne i selvbetjeningskasserne.
Vi ønsker kun, at vores kunder er glade og tilfredse, og da nogle af vores loyale kunder har følt sig generet af den test, vi har kørt med det lille kamera, stopper vi det.” lød det i en mail til TV2 Østjylland.
Spørgsmålene
De spørgsmål som kunderne kom med var bl.a. hvorfor bliver ens ansigt filmet, når man troskyldigt står og scanner sine varer ind? Hvad bliver optagelsen brugt til? Er der tale om ansigtsgenkendelse? Kan ens ansigt blive koblet sammen med kort oplysninger og hvilke køb, man foretager sig? Forklaringen fra Salling Group lød i første omgang således:
“Vi ser blot kameraet som et ekstra af slagsen og forudså nok ikke den interesse, det har vakt blandt nogle kunder. Det ville vi naturligvis gerne have gjort tydeligere, og det arbejder vi på nu.”
Og om hvorfor der blev sat med ansigtskameraer ved selvbetjeningskasserne, lød det:
“Det er en diskret påmindelse om, at området ved selvbetjeningskasserne også er overvåget, ligesom resten af butikken er.”
Bliver der sat nye ansigtskameraer op?
På spørgsmålet fra Ekstra Bladet om Salling Group kan garantere sine kunder, at der ikke kommer nye ansigtskameraer op i Føtex, Bilka og Netto igen på et senere tidspunkt, svarer kommunikationskonsulent Jacob Krogsgaard Nielsen ikke særlig præcist:
‘Vi arbejder løbende med at søge at forhindre butikstyveri og vurderer, hvilke tiltag som kan være relevante. Der kommer hele tiden ny teknologi og nye muligheder, som vi vurderer, om er relevante.’
Salling Group har dog ikke meldt ud, hvornår ansigtskameraerne vil være fjernet.
Kilder:

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/efter-kundestorm-salling-group-fjerner-ansigtskameraer/8697113
Børn, EMF og mobiltelefoni
Joel Moskowitz: Mobilstråling er skadelig, men få ønsker at tro det.
”Folk er afhængige af deres smartphones. Vi bruger dem til alt nu, og på mange måder har vi brug for dem til at fungere i vores daglige liv. Jeg tror, ​​at ideen om, at de potentielt skader vores helbred, er for meget for nogle mennesker.”
“Siden mobiltelefoner kom på markedet i 1983, er de gået fra klodsede enheder med dårlig modtagelse til nutidens slanke, multifunktionelle smartphones. Og selvom mobiltelefoner nu bruges af næsten alle amerikanske voksne, tyder betydelig forskning på, at langvarig brug resulterer i sundhedsrisici fra den stråling, de udsender.”
Sådan lyder det fra Joel M. Moskowitz, direktør for Center for Family and Community Health, UC Berkeley. Moskowitz har forsket i tobaksrelateret sygdomsforebyggelse i mere end 40 år, og har først fra 2008 haft fokus på de negative konsekvenser ved mobiltelefoni og trådløs stråling.
Herunder uddrag fra artiklen (spørgsmålene er simplificeret). Læs hele interviewet med Joel Moskowitz i Berkeley News. (1)
Nogle forskere har sagt, at der ikke er bevis nok for, at mobiltelefonstråling er skadelig for vores helbred?
“En stor grund til, at der ikke er mere forskning om de sundhedsmæssige risici ved eksponering fra radiofrekvent stråling, er fordi den amerikanske regering stoppede med at finansiere denne forskning i 1990’erne, med undtagelse af den 30 millioner dollars dyre gnaverundersøgelse, der blev offentliggjort i 2018 af National Institute of Environmental Health Sciences ‘Nationalt toksikologiprogram, som fandt “klare beviser” for kræftfremkaldende egenskaber fra mobiltelefonstråling.
I 1996 vedtog Federal Communications Commission, eller FCC, retningslinjer for eksponering, der begrænsede intensiteten af ​​eksponering for radiofrekvensstråling. Disse retningslinjer var designet til at forhindre signifikant opvarmning af væv fra kortvarig eksponering for radiofrekvensstråling, ikke for at beskytte os mod virkningerne af langvarig eksponering for lave niveauer af moduleret eller pulserende radiofrekvent stråling, som produceres af mobiltelefoner, trådløs telefoner og andre trådløse enheder, inklusive Wi-Fi. Alligevel finder overvægten af ​​forskning, der er offentliggjort siden 1990, negative biologiske og sundhedsmæssige virkninger af langvarig eksponering for radiofrekvensstråling, herunder DNA-beskadigelse.”

Hvorfor stoppede regeringen med at finansiere forskningen? spørger Berkeley News.
Telekommunikationsindustrien har næsten fuldstændig kontrol over FCC ifølge Captured Agency, en monografi skrevet af journalisten Norm Alster under hans stipendium 2014-15 ved Harvard Universitys Center for Ethics. (2) Der er en roterende dør mellem FCC’s medlemskab og højtstående mennesker inden for telekombranchen, der har foregået i et par årtier nu.
Branchen bruger omkring 100 millioner dollars om året på lobbying af Kongressen. CTIA, som er den største lobbyvirksomhed inden for telekommunikation, bruger 12,5 millioner dollars om året på 70 lobbyister. Ifølge en af ​​deres talsmænd mødes lobbyister ca. 500 gange om året med FCC for at lobbye om forskellige spørgsmål. (3) Industrien som helhed bruger 132 millioner dollars om året på lobbyvirksomhed og yder 18 millioner dollars i politiske bidrag til medlemmer af kongressen og andre på føderalt niveau.”

Ifølge Moskowitz er der stærke paralleller mellem, hvad teleindustrien har gjort, og hvad tobaksindustrien har gjort, hvad angår markedsføring og styring af meddelelser til offentligheden.
Hvilke sundhedsmæssige effekter er forbundet med langvarig eksponering for lavt niveau af moduleret radiofrekvent stråling?
“Mange biologer og elektromagnetiske feltforskere mener, at ,moduleringen af ​​trådløse enheder gør energien mere biologisk aktiv, hvilket forstyrrer vores cellulære mekanismer og åbner for eksempel calciumkanaler samt tillader calcium at strømme ind i cellen og ind i mitokondrierne i cellen, hvilket forstyrrer vores naturlige cellulære processer og fører til skabelsen af ​​stressproteiner og frie radikaler samt muligvis DNA-beskadigelse. Og i andre tilfælde kan det føre til celledød.”
“Senest blev der den 1. marts 2021 udgivet en rapport af den tidligere direktør for National Center for Environmental Health ved Centers for Disease Control and Prevention, som konkluderede, at der er en “høj sandsynlighed” for, at radiofrekvent stråling, der udsendes af mobiltelefoner, forårsager gliomer og akustiske neuromer, to typer hjernetumorer.” (4)
Hvordan adskiller 5G’s millimeterbølger sig fra mikrobølger mht. hvordan de påvirker vores kroppe og miljøet?
Millimeterbølgestråling absorberes i vid udstrækning i huden, svedkirtlerne, de perifere nerver, øjnene og testiklerne, baseret på den undersøgelse, der er udført på millimeterbølger. Derudover kan denne stråling forårsage overfølsomhed og biokemiske ændringer i immunsystemet og kredsløbssystemet – hjertet, leveren, nyrerne og hjernen. (5) Millimeterbølger kan også skade insekter og fremme væksten af ​​lægemiddelresistente patogener, så det vil sandsynligvis have nogle udbredte miljøeffekter for mikromiljøerne omkring disse mobilantenne-steder.”

Kilder:
1) https://news.berkeley.edu/2021/07/01/health-risks-of-cell-phone-radiation/
2) https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf
3) https://www.saferemr.com/2015/04/mobilize-film-about-cell-phone-radiation.html
4) https://drive.google.com/file/d/1we0YEJslnrmQkr2qzSFnQyqdsTqXbqSd/view
5) https://www.saferemr.com/2017/08/5g-wireless-technology-millimeter-wave.html
Mere om de sundhedsmæssige risici ved EMF:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/

Eksponering af elektromagnetisk stråling for børn bør være hundreder gange lavere end de grænseværdier, der fastlagt af FCC i USA .
En peer-reviewed undersøgelse fra Environmental Working Group, EWG, anbefaler strenge sundhedsbaserede grænseværdier for både børn og voksne i forhold til den elektromagnetiske stråling, der udsendes fra trådløse enheder. EWG’s børnevejledning er den første af sin art og udfylder det hul, som de føderale regulatorer har efterladt. (1) (2)
Forskerne, som er tilknyttet Miljøarbejdsgruppen, konkluderer, at grænserne for eksponering af stråling for at beskytte voksne skal være 20-40 gange strengere end hvad FCC, Federal Communications Commission, i øjeblikket tillader og 200-400 gange strengere for at beskytte små børn mod sundhedsrisici ved trådløs stråling.
Miljøarbejdsgruppen (EWG) offentliggjorde en sundhedsrisikovurdering i tidsskriftet Environmental Health, (3) der trækker på data fra den skelsættende undersøgelsen udført af National Toxicology Program (NTP) fra National Institute of Environmental Health Sciences, fra 2018 om de sundhedskonsekvenserne ved eksponering for elektromagnetisk stråling. (4)
Da NTP fandt “klare beviser” for kræft fra eksponering af mobiltelefonstråling, skulle FDA – Food and Drug Administration, som er USA’s føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed – have foretaget en sådan sundhedsrisikovurdering. I stedet undslog FDA sit ansvar og afviste NTP’s kræftsundersøgelse til 30 millioner dollars, en undersøgelse der oprindeligt blev anmodet af FDA. FCC traf den 4. december 2019 beslutning om ikke at revidere USA’s nationale grænseværdi for radiofrekvent stråling. Kritikken bakkes op af Linda Birnbaum, der i 2019 lod sig pensionere fra direktørstillingen i NIEHS, som er USA’s nationale institut for miljøsundhedsforskning og dermed også som direktør for Det Nationale Toksikologiprogram (NTP). (5)
Grænseværdien (6) som EWG anbefaler for den såkaldte helkropsspecifikke absorptionshastighed eller SAR-værdi for børn er 0,2 til 0,4 milliwatt pr. Kg eller mW/kg. For voksne anbefaler EWG en SAR-værdi for hele kroppen på 2 til 4 mW / kg, hvilket er 20 til 40 gange lavere end den føderale grænseværdi.
FCC har ikke sat en separat standard for børn. Standarden for radiofrekvent stråling udgør en max. SAR-værdi på 0,08 watt pr. Kg eller W/kg for helkropseksponering og en SAR-værdi for lokal spidsbealstning – det højeste eksponeringsniveau fordelt over 1 gram kropsvæv fastsat for en bestemt del af kroppen, såsom hjernen – 1,6 W/kg generelt for befolkningen. I EU er SAR-værdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv.
Det er 25 år siden FCC satte sine grænser for radiofrekvensstråling. Med flere kilder til radiofrekvent stråling i det daglige miljø, herunder Wi-Fi, trådløse enheder samt mobilmaster, bør beskyttelse af børns sundhed mod trådløs strålingseksponering være en prioritet for FCC,” siger sagde Uloma Uche, Ph.D. og ledende forfatter af undersøgelsen.
“Vi har alvorlige bekymringer over den forældede tilgang den føderale regering har påberåbt sig for at studere de sundhedsmæssige virkninger af mobiltelefon stråling og sætte sin nuværende sikkerhedsgrænse og rådgivning til forbrugerne,” udtaler EWG’s formand Ken Cook. “Regeringens retningslinjer er et kvart århundrede gamle og blev etableret på et tidspunkt, hvor trådløse enheder ikke var en konstant del af livet for næsten alle amerikanske, herunder børn.”
“Baseret på vores gennemgang af de sundhedsmæssige risici og utilstrækkeligheden af de nuværende standarder for at beskytte børn, mens videnskaben udvikler sig, er det helt rimeligt af forældrene at overveje at minimere eller fjerne de radiofrekvente strålingskilder hjemme ved at have mere tillid til kabelforbundet internetadgang, samt at opfordre skolerne til at tage lignende skridt for at reducere eksponeringen i klasseværelser samt på campus,” siger Cook videre.
Kilder:
1) Gennemgang af undersøgelsen, uddybende spørgsmål samt henvisninger: https://www.saferemr.com/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-for.html
2) https://www.ewg.org/news-insights/news-release/2021/07/study-wireless-radiation-exposure-children-should-be-hundreds
3) https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00768-1
4) https://www.ewg.org/news-insights/news-release/landmark-federal-study-clear-evidence-linking-cellphone-radiation-cancer
5) https://tabttraad.info/2021/01/24/hojtstaende-embedsperson-angriber-telestyrelsen-i-mandagens-retssag-mobilstraling-er-potentielt-kraeftfremkaldende/
6) Om SAR værdierne se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
EWG’s guide til nedsættelsen af stråling:
https://static.ewg.org/ewg-tip-sheets/EWG-CellPhoneGuide.pdf?_ga=2.49040037.248710970.1626091146-544982251.1586179216

‘Smartphones øger din risiko for CANCER’:
Hvis du blot er aktiv i 17 minutter om dagen over en tiårsperiode øges risikoen for at få tumorer med 60%, ifølge en undersøgelse som bl.a. Joel M. Moskowitz står bag.
Forskerne analyserede resultaterne af 46 forskellige undersøgelser af mobiltelefonbrug
Undersøgelserne var fra USA, Sverige, Storbritannien, Japan, Sydkorea og New Zealand.
De fandt, at det var problematisk såfremt man brugte sin enhed i 17 minutter om dagen gennem 10 år.
Et sådant tidsforbrug gav en 60 procent øget risiko for at udvikle kræft tumorer.
Risikoen for at udvikle en hjernetumor i løbet af et årti var dobbelt så stor.
Forfatterne bag undersøgelsen opfordrer folk til at bruge en fastnet telefon, når det er muligt.
Iflg. forskerne er udfordringen at strålingen ‘interfererer med de cellulære mekanismer’ og kan resultere i udviklingen af stressproteiner, som forårsager beskadigelser af DNA, tumorer og endda celledød i ekstreme tilfælde. Det skriver Daily Mail den 8. juli 2021. (1)
Mobilindustriens økonomiske interesser
Forskning, der undersøger en sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og kræft, er kontroversielle, siger Moskowitz, (2) det er et ‘meget følsomt politisk emne’.
Han udtaler videre, at der er betydelige økonomiske interesser på spil for den magtfulde mobiltelefonindustri, som også finansierer en række undersøgelser om emnet.
Undersøgelsen viste (3) at andelen af ​​mobiltelefoner stiger. I 2011 havde 87 procent af alle husstande mindst en enhed, hvilket var steget til over 95 procent i 2020.
‘Brugen af mobiltelefoner sætter fokus på en lang række spørgsmål om folkesundheden, og det har desværre fået meget lidt opmærksomhed i det videnskabelige samfund,’ siger Moskowitz.
Den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministration (FDA) benægter ikke overraskende enhver sammenhæng
FDA udtaler, at der ikke er “nogen sammenhængende eller troværdig videnskabelig dokumentation for sundhedsproblemer forårsaget af eksponering for radiofrekvensenergi fra mobiltelefoner.”
Michelle Mitchell, adm. direktør for Cancer Research UK udtaler, at gennemgangen viser resultater fra tidligere forskning med sundhedspåvirkningen af ​​mobiltelefoner.
Hun siger videre, at resultaterne var blandede og tilføjer, at der er nogle vigtige begrænsninger ved nogle af de anvendte studier.
‘For eksempel blev nogle udført med dyr, mens andre sammenlignede mennesker, der allerede havde kræft, og bad dem om at huske deres tidligere mobiltelefonbrug i stedet for at spore folk over tid.
‘Forskningen er stadig i gang i forhold til de langsigtede effekter, men generelt viser de bedste videnskabelige beviser, at brug af mobiltelefoner ikke øger risikoen for kræft.’

En talsmand for Public Health England gentog denne holdning:
‘Der er ingen overbevisende beviser for, at udsættelse for elektromagnetiske felter har negative sundhedsmæssige virkninger, forudsat at eksponeringer er under de anbefalede retningslinjer.’
Det er moduleringen, der gør strålingen ‘biologisk aktiv’
Moskowitz fortæller, at de mange eksperter, som støtter en sammenhæng siger, at at det er moduleringen af ​de ​trådløse enheder, der gør strålingen mere ‘biologisk aktiv’.
Dette interfererer så med de cellulære mekanismer, åbner eksempelvis for calciumkanalerne og tillader calcium at strømme ind i cellen og ind i mitokondrierne i cellen, der interfererer med de naturlige cellulære processer og fører til dannelsen af ​​stressproteiner samt frie radikaler. og muligvis DNA-beskadigelse.”
Og i andre tilfælde kan det føre til celledød,’ tilføjer han.
Kilder:
1) https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9768315/Spending-17-minutes-day-mobile-phone-increases-cancer-risk-study-claims.html
2) Joel M. Moskowitz, direktør for Center for Family and Community Health, UC Berkeley. Moskowitz har forsket i tobaksrelateret sygdomsforebyggelse i mere end 40 år, og har først fra 2008 haft fokus på de negative konsekvenser ved mobiltelefoni og trådløs stråling.
3) https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079/htm
Se mere her om grænseværdierne:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
Om phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

Børns Vilkår sætter fokus på familiens digitale hverdag.
Hvad er der på spil, når time efter time tilbringes med hovedet i skærmen? Dét spørgsmål har mange forældre stillet sig selv.
Børns Vilkår svarer på spørgsmålet er: Alting! Venskaber, sjov, læring, fællesskaber, frihed og alt derimellem. Men også udelukkelser, mobning, møder med fremmede og skjulte forretningsmekanismer er en del af den digitale virkelighed.

Er det svært at tage hul på dialogen med dit barn, så har Børns Vilkår opstillet 7 gode dialogvaner til at starte dialogen med dit barn om deres oplevelser, når de er online. (1)
YouSee er gået sammen med Børns Vilkår: “Når vi tilbyder mobilabonnementer, internet og underholdning til millioner af danske hjem,” skriver YouSee, “vil vi hos YouSee også gerne bidrage med hjælp til de udfordringer, som skærmlivet kan føre med sig.”
Kilder:
1) https://bornsvilkar.dk/familiensdigitalehverdag/
Mere om børn g unge:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Mobilmaster og Smart Meters

“Sandheden om risikoen for stråling fra mobilmaster er chokerende”
“Ingen undersøgelser kan vise, at udsættelse for mikrobølgestråling ikke udgør en sundhedsfare. På samme tid som strålingsniveauerne stiger kraftigt med 5G-udvidelsen, og hvor flere og flere mennesker får sundhedsmæssige problemer, der mistænkes for at være forbundet med den høje stråling, gøres der ingen anstrengelser for at forske i emnet. Læg papirerne på bordet, og kræv bevis for, at strålingen ikke udgør alvorlige sundhedsrisici.”
Det skriver Mona Nilsson, formand for Strålskyddsstiftelsen – den svenske Radiation Protection Foundation.
Læs nedenstående uddrag eller hele artiklen. (1)
Manglende forskning
“Der er ingen forskning, der viser, at det ikke udgør en sundhedsrisiko at blive kronisk udsat for hele kroppen for niveauer af mikrobølgestråling, der nu er blevet almindelige fra basestationer til 3G, 4G eller 5G. Det er den chokerende sandhed, der er skjult for offentligheden.
I over et år er der foretaget målinger af mikrobølgestråling fra basestationer i flere byer i Sverige. Målingerne viser, at strålingen steg massivt på meget kort tid under 5G-ekspansionen. Da jeg selv begyndte at måle stråling i forbindelse med udvidelsen af ​​3G i 2003, blev et par tusinde mikroWatt pr. Kvadratmeter anset for at være usædvanligt høj. Man vidste allerede dengang, at sådanne høje niveauer medførte sundhedsrisici ved langvarig eksponering for hele kroppen. Der opnås nu næsten tusind gange højere målte værdier, over en million mikroWatt pr. Kvadratmeter i maksimumsværdi, flere steder i større byer, for eksempel på Sergels Torg, på Järntorget eller i Johanneshov i Stockholm. Disse niveauer er tusind til ti tusind gange højere end de niveauer, hvorfra gentagen forskning har rapporteret, at der er en øget risiko for dårligt helbred, herunder en øget risiko for kræft. Det er så høje niveauer, at raske veltrænede mænd får de typiske symptomer fra mikrobølgestrålingens påvirkning inden for 30 minutter på disse steder: hovedpine, trykken over brystet, hjertebanken, tinnitus.”

Sådan bliver høje niveauer til “lave”
Den svenske strålingssikkerhedsmyndighed SSM hævder, at niveauerne er lave, fordi de sammenlignes med den såkaldte “referenceværdi”. Referenceværdien er ekstremt høj i forhold til kendte sundhedseffekter. Det er når SSM sammenligner med en ekstremt høj værdi, at de målte niveauer præsenteres som “lave”. På samme måde som man kan hævde, at en ekstremt høj lånerente på 50 procent er lav sammenlignet med en rente på 500 procent.
SSM’s “referenceværdi” er baseret på en forældet tilgang til sundhedsrisici med mikrobølgestråling, der blev etableret af den amerikanske militærindustri i 1950’erne. For 70 år siden blev det anset, at mikrobølgestråling kun kan skade dit helbred, hvis den er så stærk, at du blev opvarmet med en grad inden for 30 minutter. Dette var på samme tid, som tobak, asbest, dioxin (Agent Orange) med flere i dag anerkendte sundhedsskadelige stoffer også blev betragtet som uskadelige.
Hvem drager fordel af det?

“Hvem drager fordel af disse åbenlyse løgne om, hvad der har været kendt i 50 år om farerne ved mikrobølgestråling? Hvorfor lyver og vildleder myndighederne? Hvorfor ignorerer de de voksende beviser for skadelige helbredseffekter?”
Det handler blandt andet om de store virksomheder Ericsson og Telia. De har finansieret forskningen fra de to mest indflydelsesrige svenske eksperter, dem der er medansvarlige for den forældede skyhøje referenceværdi, der bruges som hovedargumentet for, at strålingen fra virksomhedernes udstyr og drift er harmløs. 5G anses for vigtig for Ericssons overlevelse, ligesom 3G og 4G engang blev erklæret vigtige for virksomhedens overlevelse.”
De svenske eksperter
“Professor Maria Feychting ved Karolinska Institutet var i flere år næstformand for ICNIRP (teleindustriens NGO (2)) og dermed medansvarlig for ICNIRP’s forældede og snævre syn på sundhedsrisici. Hun har modtaget forskningsmidler fra blandt andet Ericsson og Telia. Hendes nære kollega i mange år, professor Anders Ahlbom, også medansvarlig for ICNIRPs referenceværdi, har også modtaget støtte fra disse virksomheder. Han har også en bror, der arbejdede i flere år som lobbyist for Telia i Bruxelles. Men Maria Feychting og Anders Ahlbom har på trods af disse interessekonflikter haft stor indflydelse på de ekspertundersøgelser, der er udført hos myndigheder i Sverige, og også inden for WHO og EU, og som angiveligt kommer fra “uafhængige” eksperter.” (3)
Kilder:
1) https://nyadagbladet.se/debatt/den-chockerande-sanningen-om-risker-med-stralning-fran-basstationer/
2) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/06/23/eu-rapport-om-icnirp-visar-kopplingar-till-telekombolag/
Se mere om ICNIRP her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
3) Mere om Maria Feychting og Anders Ahlbom se her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Smart Meters: Spionerne i dit hjem, der kan manipulere med din forsyningssikkerhed bl.a. om du modtager strøm under kriser eller ej.
For nylig er Smart Meter el- og vandmålere i USA blevet fanget i helt at afbryde for elektriciteten i udvalgte boligområder, men også i at hæve termostat temperaturerne. Det skriver Interesting Engineering. (1)
Målrettede strømafbrydelser
februar 2021 oplevede Texas en usædvanlig snestorm, der officielt dræbte 151 mennesker, og som førte til kontrollerede strømafbrydelser i hele staten. Men hvor nogle områder bevarede deres elektricitet, blev andre områder kastet ud i mørke og kulde i op til en uge.
Da en Dallas-baseret ‘white-hat’ hardware-hacker samt sikkerhedsforsker (kendt under navnet Hash), bemærkede, at Austin Energy, et offentligt ejet forsyningsselskab, med henvisning til “beskyttelse af kritisk infrastruktur” nægtede at afsløre, hvilke områder der var blevet lukket ned, og hvilke der ikke var, var han nødt til at gå i aktion.
Det lykkedes Hash at få adgang til dataene på mere end 7.000 smart målere, der drives af Oncor, det største energiselskab i Texas. I en video, der blev uploadet på YouTube, fremlagde Hash sine data, der omfattede antallet af dage siden sidste strømafbrydelse, og GPS-koordinaterne og det unikke id for hver smart meter på Google Maps. (2)
Dataene viste sig at være ret så oplysende, hvilket en undersøgelse bekræftede. Det viste sig, at minoritetsbefolkningen var mere end fire gange så udsatte for strømafbrydelser end overvejende hvide områder. (3)
Også kritisk infrastruktur blev lukket ned
Placering af kritiske faciliteter — herunder hospitaler, politi- og brandstationer, vand- og spildevandsrensningsanlæg — kan påvirke forsyningsselskabernes handlinger under en strømafbrydelse. Texas love dikterer, at områder med disse kritiske faciliteter bør prioriteres mod strømafbrydelser. Nok så bekymrende viste undersøgelsen, at end ikke den kritiske infrastrukturer blev prioriteret i disse områder med store andele af lavindkomst- og minoritetsbefolkninger.
Forsyningsselskab overtog termostatstyringen
I juni måned d.å. opdagede nogle beboere i Texas at deres hjem uventet blev varmere. De havde valgt et program, der gjorde det muligt for deres el-leverandør at øge temperaturen på deres termostat eksternt. Det fremgår bl.a. af et indslag på TV stationen KHOU (linket dertil er ikke gyldigt).
Smart Meters – Et ny mål for ondsindede hackere
Muligheden for at fjernbetjene Smarte Meters bekymrer Hash. Efter et nyligt ransomware-angreb på gasrørledninger og vandbehandlingsfaciliteter fortalte Hash Daily Dot, (4) at han frygter, at Smart Meter målere kan blive det næste mål for hackere, samt at han i øjeblikket analyserer fjernslukningsmekanismerne på Smart Meters.
“Jeg tror, at folk forventer, at virksomhederne gør det rigtige, men glemmer, at det rigtige for dem er aktionær værdien,” udtalte Hash. “Hvis vi ønsker et sikkert system, der er modstandsdygtigt over for angreb, skal det angribes åbent, ellers vil der ikke blive gjort noget.”
Hash opfordrer nu sine hardwarehackere til også at interessere sig for de intelligente målere. Selv om elselskaberne forbliver tavse, fortæller Hash, at han i stigende grad bliver kontaktet af både tidligere og nuværende medarbejdere i elselskabet vedrørende hans analyse.
En rapport fra GD Energi fra Europa-Kommissionen fra 2019 forventer, at omkring 125 millioner intelligente elmålere vil være installeret i hele EU inden 2022. (5)
Kilder:
1) https://interestingengineering.com/spies-on-the-side-of-your-house-smart-meters
2) https://youtu.be/Y_sh605Q7oA
3) https://www.rockefellerfoundation.org/case-study/frozen-out-in-texas-blackouts-and-inequity/
4) https://www.dailydot.com/debug/hacker-smart-meter-texas-snowstorm/
5) https://www.vert.lt/SiteAssets/teises-aktai/EU28%20Smart%20Metering%20Benchmark%20Revised%20Final%20Report.pdf

Internationalt

Stop 5G International: Næste Globale Protest dag er planlagt til den den 19. og 20 september med opfordring om at danne netværk med andre relevante grupper. 5G er hjørnestenen, der forbinder og muliggør næsten alle andre spørgsmål: Miljø, klima, menneskerettigheder, censur, sult, krig osv. Endvidere vil der blive afholdt webinar.
“DET ER BEDRE AT TÆNDE ET LYS END AT FORBANDE MØRKET.” Eleanor Roosevelt

https://mailchi.mp/stop5ginternational/theme-for-september-global-action-days-wrap-up-of-june-events-10422149

Toksikologer, kemikere og biologer blev af ledelsen i et kontor i Environmental Protection Agency (EPA), tvunget til at lave miljøvurderinger med alvorlige fejl og mangler.
The Intercept har afdækket, hvordan ledelsen i et særligt kontor under USA’s Environmental Protection Agency (EPA), hvis opgave er af at vurdere kemikalier og pesticiders risici for skader på miljø og mennesker, har truet toksikologer, kemikere og biologer til at lave miljøvurderinger med alvorlige fejl og mangler. Og dermed godkendt stoffer, der måske skulle have være forbudt.
Fire videnskabsfolk i EPA har fået nok.

DanWatch skriver (1) at fire videnskabsfolk er stået frem i The Intercept (2) og fortæller om raserianfald fra en ledelse, der er alt for tæt på pesticidvirksomhederne. De er blevet truet og presset til at ignorere data. Hvis et pesticid ikke bliver godkendt, bliver man aldrig forfremmet som forsker, siger en kilde til The Intercept. Problemet har været det samme, uanset om den øverste chef hedder Trump eller Biden, påpeger Public Employees for Environmental Responsibility (PEER), en institution, der hjælper whistleblowere i USA, og nu har startet en sag mod EPA.
Sagen illustrerer, hvilket pres miljøministerier i hele verden ligger under for, når verdens mest magtfulde administration ikke kan modstå korruption. Men sagen er også en mulighed for at hylde Elyse Osterweil, Martin Phillips, Sarah Gallagher og William Irwin. De fire whistleblowere, der har afsløret en flig af korruptionen i EPA som en kommende undersøgelse forhåbentlig vil afdække til fulde.
Her var det pesticider og kemikalier, hvordan mon det står til i kontoret, der vurderer 5G og EMF?
Tja, i EPA’s pjece om 5G og sundhed kan vi læse følgende svar på spørgsmålet: VIL 5G ØGE EMF EKSPONERING? 5G-signaler repræsenterer en lille brøkdel af emissionerne fra alle mobile teknologier. Da 5G udstyr er tilføjes til eksisterende netværk, er det muligt, at der kan være en lille stigning i den samlede RF EMF eksponeringsniveau. Den samlede eksponering forventes imidlertid for at forblive lav, sammenlignelig med niveauer før 5G og godt under ICNIRP-retningslinjerne. EPA vil overvåge offentlig eksponering for RF EMF, inklusive frekvenser bruges til 5G. (3).
Alt er godt eller er det nu det?
Kilder:
1) https://danwatch.dk/giften-siver-naadesloest-fra-usas-miljoeadministration/
2) https://theintercept.com/2021/07/02/epa-chemical-safety-corruption-whistleblowers/
3) https://www.epa.ie/publications/monitoring–assessment/radiation/EMF_5G_-Health_brochure.pdf
Grænserne mellem lobbyisme og diplomati bliver mere og mere slørede.
Kun syv lande har sikret transparens med lobbyismen på både nationalt og regionalt niveau, og Danmark er ikke blandt dem, viser en ny rapport fra OECD.
Ifølge Mandag Morgen (1) peger rapporten fra OECD (2) på, at gældende regulering i langt de fleste lande ikke formår at tage højde for, at kontakten mellem lobbyister og offentligt ansatte er rykket til de sociale medier, hvor kontrol ikke er mulig. Desuden omfatter gældende lovgivning sjældent NGO’er, tænketanke og konsulenthuse. Tydelig regulering af lobbyisme er et vigtigt skridt i retning af at sikre offentlighedens mulighed for at holde politiske beslutningstagere ansvarlige, understreget rapporten.


I 2020 var det i kun 23 ud af 41 lande muligt i nogen grad at få indsigt i, hvilke interessenter der blev taget med på råd i den politiske beslutningsproces.
Kilder:
1) https://www.mm.dk/artikel/faa-lande-sikrer-transparens-med-lobbyismen
2) https://www.oecd.org/governance/ethics/lobbying/
Om teleindustriens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
Italien:
Grænseværdien for elektromagnetiske felter hæves ikke fra de gældende 6 V/m til 61 V/m.

Et ændringsforslag fra tre medlemmer af Italia Viva (1) om at ophæve de eksisterende grænseværdier, der siden 2003 har været på 6 V/m (2) er blevet skrinlagt. Det er, resultatet af afstemningen den 13. juli i Deputeretkammerets Miljøudvalg.
Ændringsforslaget indeholdt bestemmelser om ændringer, der ville sønderrive en af de mest forebyggende love i Europa. Et kontroversielt forslag og stærkt kritiseret af den italienske Alliance Stop 5G samt af miljø-lægerne i ISDE Italia. Også ophævelsen af kommunernes ret til at fastsætte lokaliseringen af mobilmaster er blevet skrinlagt.
Da der ikke er blevet stemt om ændringsforslaget, er det teknisk set ikke en afvisning, men en afventning for evt. yderligere undersøgelser, omformulering eller at det helt bliver trukket tilbage..
Den italienske Alliance Stop 5G afleverede sidste år 340.000 underskrifter for et 5G-moratorium samt en betydelig medicinsk-videnskabelig bibliografi om sundhedseffekter ved elektromagnetisk stråling til sundhedsministeren. (3)
Efter sultestrejken blandt 135 borgere i 18 dage og e-mail bombekampagnen (4) har der op til afstemningen været placeret en symbolsk gruppe af aktivister fra Stop 5G Lazio-gruppen uden for Montecitorio for at henvende sig til parlamentsmedlemmerne og bede dem om ikke at godkende det ulovlige ændringsforslag.
På TV kanalen La Casa del Sole, har der over flere dage været interview med hhv. fysikeren Andrea Grieco, juristen Ugo Mattei, lægen Domenico Scanu, afsluttende med Pietro Ratto, forfatter, lærer, musiker og filosof, men som også har været en grundig observatør af interessekonflikterne mellem de offentlige og private aktører som en løftestang for at få grænseværdien hævet til 61 V/m.
Det skriver Oasi Sana. (5)
Kilder og noter:
1) Italia Viva er et liberalt politisk parti i Italien grundlagt i september 2019. Partiet ledes af Matteo Renzi, en tidligere premierminister i Italien og tidligere sekretær for Det Demokratiske Parti (PD).
2) Elektriske felter er til stede overalt, hvor ledninger og ledninger bære elektricitet, selv når ingen apparater eller lamper er tændt. For eksempel udsender forlængerledninger under din seng et elektrisk felt, mens du sover. Dette felt måles i volt pr. meter (V/m). I Danmark er grænseværdien for telemasters tilladte feltstyrke på 61 Volt per meter (V/m). I Bruxelles har via regional lovgivning fastsat grænsen til 6 (V/m), som dividerer den danske grænseværdi med tallet 10 som en yderligere sikkerhedsfaktor.
Læs mere her:
De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet (Rapport til Europa Kommissionens Udvalg for Miljø, Landbrug og Lokale og Regionale Anliggender):
https://ehsf.dk/dokumenter/Resolution-1815-og-rapport-dansk.pdf
3) https://oasisana.com/2020/05/12/alleanza-italiana-stop-5g-consegna-340mila-firme-al-ministro-della-salute-e-415-comuni-sono-per-la-moratoria-udine-vicenza-grosseto-fermo-messina-e-siracusa-vietano-il-5g/
4) https://oasisana.com/2021/04/30/5g-dopo-18-giorni-stop-allo-sciopero-della-fame-dei-135-per-ora-niente-61-v-m-ma-restiamo-vigili-e-pronti-a-tutto-nonostante-il-fango-dei-media-negazionisti/
5) https://oasisana.com/2021/07/13/abrogazione-6-v-m-accantonata-lincognita-salto-nel-buio-prevale-sui-61-v-m-notizia-esclusiva-oasi-sana/

Cybersikkerhed

Med en 32. plads står det skidt til med cybersikkerheden i Danmark.
Ifølge Global Cybersecurity Index 2020 (CGI), som netop er udsendt, får Danmark får en kedelig 32.-plads på indekset, lige efter Kasakhstan. Bag målingen står FN-agenturet International Telecommunication Union (ITU).(1)(2)
Som John Michael Foley (3) skriver i et opslag på linkedIn: “I stedet for at gøre noget ved problemet er holdningen, at der skal igangsættes endnu flere tvangsdigitaliserede løsninger og projekter, hvor befolkningens data og oplysninger tages som gidsler.
Især sundshedsdata og personlige oplysninger fra hver enkelt af os planlægges anvendt og samkørt, jf. den nye Life Science Strategi, der netop er udsendt og godkendt af regeringen. (4)
Med hovedet under armen og tankeløst fortsætter politikerne og techgiganterne samt de profitivrige deres bestræbelser, uden omtanke og smålig skelen til at Danmark er blevet et land, der ikke tager hensyn til borgernes sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger, tvangslagret i tusindvis af registre og servere.”

De 31 lande, der får bedre karakterer end Danmark
I ordnet rækkefølge er det: USA, UK, Saudi-Arabien, Estland, Sydkorea, Singapore, Spanien, Rusland, De Forenede Arabiske Emirater, Malaysia, Litauen, Japan, Canada, Frankrig, Indien, Tyrkiet, Australien, Luxembourg, Tyskland, Portugal, Letland, Holland, Norge, Mauritius, Brasilien, Belgien, Italien, Finland, Egypten, Indonesien, Vietnam, Sverige, Qatar, Grækenland, Østrig, Polen, og som nævnt Kasakhstan.
Life Science Strategi
Af pressemeddelelsen fra den 16. april kan vi læse at fokus primært er på BNP potentialet, pakket ind i nogle pæne ord om grøn omstilling. Sundhedsministeriet skriver bl.a.: “Siden 1990 er life science-industrien blevet ni gange større målt på bidrag til landets BNP, mens industriens CO2-udledning er halveret.
Men industrien rummer fortsat et stort potentiale, og derfor præsenterer regeringen nu 38 konkrete initiativer, der omfatter hele økosystemet omkring life science-industrien. Initiativerne skal sikre, at Danmark står stærkt i den globale konkurrence på området, og at life science-industrien i endnu højere grad er til gavn for patienter, borgere og det danske velfærdssamfund.
Regeringen foreslår en række initiativer inden for syv hovedområder. Initiativerne skal blandt andet skabe bedre rammer for forskning og udvikling på sundhedsområdet, sikre bedre anvendelse af de danske sundhedsdata under hensyntagen til høj databeskyttelse og fortrolighed, understøtte det danske sundhedsvæsen som udstillingsvindue, sikre højt kvalificeret arbejdskraft, hjælpe eksportvirksomheder på de globale markeder, understøtte den grønne omstilling og styrke det offentlig-private samarbejde.” 
(5)
Kilder:
1) https://www.version2.dk/artikel/ny-maaling-danmark-bagdelen-fjerde-division-cybersikkerhed-1092908
2) https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/06/28/13/22/Global-Cybersecurity-Index-2020
3) John Michael Foley er uddannet militærteknisk- og sikkerhedsofficer med it- og cybersikkerhed som speciale. Han er stifter af rådgivnings- og it-sikkerhedsvirksomheden COPITS.
4) Strategi for life science:
https://sum.dk/Media/637541521670727421/Strategi%20for%20life%20science.pdf
5) Pressemeddelelsen:
https://sum.dk/nyheder/2021/april/ny-strategi-skal-loefte-dansk-life-science-op-i-verdensklasse-og-sikre-endnu-bedre-patientbehandling
Mere om cyber sikkerhed:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/it-sikkerhed-og-5g/

Er det muligt at købe præcise og private oplysninger om, hvor tusindvis af danske mobiltelefoner har befundet sig? Det er ikke noget problem!
For at undersøge salget af lokationsdata bad TV 2 medie- og analysefirmaet Kaas & Mulvad om at købe et udsnit af databasen af datakøbmanden. Det kostede 36.000 kroner for dataene, der dækkede andet halvår af 2019 og andet halvår 2020 – og datakøbmanden stillede ikke ret mange spørgsmål. Mindst 60.673 danske mobiltelefoners præcise færden er sat til salg.
Oplysningerne i datasættet viste sig at være meget detaljerede. Selvom der for hvert apparat kun optræder et id-nummer og ikke et telefonnummer, er det i mange tilfælde åbenlyst, hvem telefonen tilhører. Man behøver for eksempel blot at se, hvor mobilen opholder sig om natten.
Datasættet indeholder 192 millioner optegnelser, og den telefon, der er allerflest oplysninger om, tilhører pensionisten Otto Jensen fra Herning. Om ham er der 482.696 registreringer i datasættet – det svarer til, at hans fysiske position er blevet noteret rundt regnet hvert minut. (1)
Også Kriminalforsorgen, politiet og Forsvaret – herunder Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Men det er ikke kun almindelige danskere, der har fået nøjagtige data om deres færden indsamlet og videresolgt af datakøbmændene. Det gælder også ansatte inden for Kriminalforsorgen, politiet og Forsvaret – herunder Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Forsvarets Efterretningstjeneste har TV2 kort svaret: “Vi er bekendt med problemstillingen og arbejder løbende med sikkerhedsspørgsmål af denne karakter.” (2)
Kilder:
1) I artiklen finder du en grundig gennemgang af Otto Jensens færden:
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-06-03-otto-jensen-blev-overvaaget-hvert-minut-af-sin-mobil
2) https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-07-05-ansatte-i-forsvaret-og-politiet-overvaaget-via-deres-mobiler-det-er-ret-skidt
Mere om overvågning:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Klima

Den ubelejlige sandhed: Hvad har 5G og klimapolitik med hinanden at gøre.

Rundt om i verden er udrulningen af 5G mobilnetværket i fuld gang. Samtidig er konsekvenserne af den førte klimapolitik – i hvert fald i Europa – ved at vise sig på en endnu mere barsk måde end tidligere. Men hvad har 5G og klimapolitik med hinanden at gøre?
Grønne digitale løsninger? Det hænger ikke sammen!!!
Vi hører igen og igen, at ny teknologi skal være en del af løsningen for et bedre miljø med såkaldte grønne digitale løsninger som det bla. fremgår af Gate21’s mål for grøn omstilling (1). Her er ingen tvivl om at digitale løsninger, Internet of Things (IoT) og dermed et kommende 5G netværk er en del af løsningen.
Desværre forholder det sig lige modsat
Udrulningen af 5G netværket betyder, udover at være en fare for folkesundheden, et behov for enorme mængder af energi og dermed endnu mere udslip af CO2. Et udslip som vi – i hvert fald på papiret – ønsker at reducere hurtigst muligt. Den 7. maj 2021 blev regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, enige om en reduktion af drivhusgasserne med 50-54 procent i 2025. (2) Det hænger vist ikke sammen.
Uhindret adgang til mobilmaster og ‘small cells’
Montgomery County Council, USA, er ved at vedtage en lovgivning der vil tillade uhindret adgang i regionen for opsætning af 5G mobilmaster skrev Theodora Scarato, Executive Director for Environmental Health Trust, sammen med Susan Eisendrath, MSc i folkesundhed, en kronik til Maryland Matters, der omhandler de klimamæssige konsekvenser. (3)
Folketinget vedtog den 3 dec. 2020 en lignende lov der giver en lempeligere adgang til at etablere mobilmaster og ‘small cells’ med begrænset rækkevidde til brug for f.eks. et 5G-netværk. Mobilselskaberne kan nu opsætte 5G antenner på dit hus eller på din matrikel uden at du kan sige nej tak! (4) (5)
En ubelejlig sandhed
”Det er en ubelejlig sandhed, at den trådløse revolution fremmer det skyhøje elforbrug på vores planet, med en fænomenale vækst i internettrafikken, hvilket øger energibehovet.
Data bekræfter, at et uhæmmet 5G samt milliarder af nye devices til Internet of Things (IoT) eksponentielt kan øge vores energiforbrug og fremskynde klimaforandringerne. Green America’s 2020-rapport viste, (6) at mens teleindustrien har gjort fremskridt med at reducere brugen af fossile brændstoffer, er der meget mere arbejde at gøre.
Der forventes at være installeret 70,2 millioner ’small cells’ og antennemaster over hele verden inden 2025, (7) 500 milliarder internetforbundne enheder inden 2030 ( 8 ) samt en 60% vækst om året i produktionen af trådløse perifere enheder som højttalere, devices samt bærbare enheder. (9) Mens elektronikken er blevet mere energieffektiv, er virkeligheden, at disse gevinster simpelthen ikke kan følge med den massive spredning af “smart devices”.”

5G er et energisvin
5G sendemaster vil forbruge op til dobbelt så meget (eller mere) strøm sammenlignet med 4G. (10) Faktisk udsendte GSMA, der repræsenterer 750 mobiloperatører overalt i verden, en rapport (11) med en “opfordring til handling” vedr. behovet for at skabe energiineffektiv infrastruktur for at holde trit med den op til 1.000 gange større stigning i datatrafikken og den massive infrastruktur til at klare det.
2020 Environmentally Sustainable 5G Deployment Report viste, (12) at når 5G erstatter de ældre netværk, forventes energiforbruget at stige 61 gange mellem 2020 og 2030 på grund af de nye elementer, der anvendes i 5G-netværk parret med den enorme spredning af antenner.
At boykotte en ny 5G-telefon, vil måske være det smarteste du nogensinde har gjort, som det hedder i den australske WeAreNotSAM kampagne mod et kommende 5G netværk.
Kilder:
1) https://www.gate21.dk/groen-omstilling-i-2030/
2) https://sustainreport.dk/nyheder/ny-aftale-om-co2-udledning-for-2025/
3) https://www.marylandmatters.org/2021/07/12/opinion-allowing-unfettered-access-to-build-cell-towers-in-the-name-of-5g-is-bad-policy/
4) https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l42/20201_l42_som_vedtaget.pdf
5) Uddrag fra konklusionen på det Høringssvar som Folkebevægelsen VITA (tidl. Folkebevægelsen Nej til 5G) indsendte: ”Det er stærkt beskæmmende at være vidne til, hvorledes meget betydelige økonomiske og politiske interesser kan bevirke, at den danske stat viger fra at varetage sin funktion som beskytter og håndhæver af folkesundheden og vitale miljøforhold.
Retsreglerne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten omkring disse forhold er klare, og frembyder ikke nogen rimelig juridisk tvivl om, at den danske stat ikke kan gennemføre en lovgivning som foreslået med det foreliggende høringsudkast uden at forbryde sig imod disse grundlæggende forpligtelser”
 https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801-h%C3%B8ringssvar.pdf
6) https://www.greenamerica.org/sites/default/files/2020-06/Clean%20Energy%20Calling%20Report%20-%20Green%20America%202020.pdf
7) https://www.smallcellforum.org/press-releases/market-status-apac-north-america-lead-network-densification-2021/
8) https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/se/internet-of-things/at-a-glance-c45-731471.html
9) https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf
10) https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn 11) https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/energy-efficiency-2/
12) https://www.datacenter-forum.com/datacenter-forum/5g-will-prompt-energy-consumption-to-grow-by-staggering-160-in-10-years

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
2. juli 2021
Velkommen til vores Nyhedsbrev
Kære alle
Hermed nyhedsbrevet for juni måned. For videnscentret er ferien sat ind, men det er alligevel lykkede at få delt opslag nogenlunde regelmæssigt på vores Facebookside.
Langt om længe er Videnscentret kommet i gang med en kampagne med temaet ‘Påstande eller myter: Hvad er Fakta?’ omkring 5G og elektromagnetisk stråling. Det har der været lidt timing over, da diverse medier har genoptaget udgivelse af artikler om at 5G er ganske ufarligt og i hvert fald ikke udgør nogen kræftrisiko. Det gamle makkerpar Christoffer Johansen og Gert Frølund Petersen bliver endda trukket op af hatten igen. Det vender vi tilbage til i et kommende nyhedsbrev. Kan du ikke vendte så følg med på vores Facebookgruppe.
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Påstande eller myter: Hvad er Fakta?
– WHO
– EHS
– Overvågning
– Smart City
– Børn
– Nobelprismodtagere
– Forskning
– Internationalt
– Smartphones
– Når elektronikken er et våben
 Påstande eller myter: Hvad er Fakta?
Er du bekymret for 5G stråling og EMF? Forvirret af de modstridende oplysninger derude?
Udforsk den nyeste videnskab bag mobiltelefonstråling, WiFi, intelligente målere og andre EMF-enheder og deres indvirkning på dit helbred med verdens førende eksperter – find ud af, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og dine kære!
Lær at beskytte dig selv og din familie på den store EMF Health Summit
Den løber fra 12. til 18. Juli 2021 – registrer dig gratis nu! 44 eksperter fra hele verden deler ud af deres viden, også svenske prof. Olle Johansson.

Tusindvis af uafhængige undersøgelser viser, at mobiltelefoner, Wi-Fi og andre almindelige elektroniske enheder, der udsender EMF (elektromagnetiske felter) forgifter vores miljø, skader vores børn og bidrager til en lang liste af alvorlige sygdomme.
Undersøgelser viser på, at børn, ældre og gravide er særligt sårbare.
Men der er måder at afbøde skaderne og beskytte dit helbred og leve godt – på trods af stormløb af elektromagnetisk forurening.
https://emfhealth.byhealthmeans.com/

Påstand:
“Der er lige så mange undersøgelser, der siger, at elektromagnetisk stråling er farligt, som undersøgelser der siger det er ufarligt.”

Fakta:
Resultaterne af den givne forskning om effekter af elektromagnetisk stråling afhænger fuldstændig af, hvordan den pågældende forskning er blevet finansieret samt hvem, der stå bag forskningen. At henvise til forskning eller en samling forskningsartikler er derfor ikke troværdigt i sig selv.

Det fremgår tydeligt af figuren fra 2018 (1), som viser at forskning finansieret af branchen og tele-myndighederne næsten ikke finder sundhedsskader, hvorimod uafhængig forskning finder det i langt de fleste tilfælde. Data bygger på udtræk fra ORSAA databasen (2018).
I rapporten fra 2009 fandt de industri finansierede undersøgelser en effekt i 28% af undersøgelserne, og de uafhængigt finansierede undersøgelser fandt en effekt på 67%. (2)
Konklusionen fra en undersøgelsen fra 2007 lød: “Fortolkningen af ​​resultater fra undersøgelser af sundhedseffekter af radiofrekvent stråling bør tage sponsorering i betragtning.” (3)
Forskningsundersøgelser om industriens indflydelse og involvering (4)
Environmental Health Trust har udarbejdet en løbende liste over offentliggjorte undersøgelser og rapporter om industri forskning i elektromagnetisk stråling. Tilbage i 1994 udgav tobaksfirmaet Phillip Morris en rapport (5), der viste, at strategien til at beskytte tobaksindustrien, men også pesticid- og televirksomhederne var at nedtone legitim videnskab via en velfinansieret PR-indsats fra en koalition af grupper finansieret af industrien.
International Epidemiology Institute
Navnet på det amerikanske institut leder tanken hen på et uafhængigt institut, men det er ikke tilfældet. IEI er et privat firma, som åbent på sin hjemmeside indtil 2000 beskrev, at firmaet yder rådgivning og støtte til firmaer ved processer om skadeserstatning. Det var IEI som Kræftens Bekæmpelse og Christoffer Johansen valgte at samarbejde med i forbindelse med den store Kohorte undersøgelse, der skulle frikende mobiltelefoner for skadelige sundhedseffekter. (6)Kilder:

1) ORSAA er en uafhængig organisation, der ikke er knyttet til nogen brancheorganisation eller offentlig organisation.
https://www.orsaa.org/orsaa-database.html
Figuren er her fra:
https://einarflydal.com/2018/09/13/hva-bygger-stralevernet-sin-trygghet-pa/
2) http://phiremedical.org/research-issues/
3) Huss, et al., Environmental Health Perspectives Volume 115, Number 1, January 2007. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.9149
4) https://ehtrust.org/science/research-industry-influence-emfs/
5) https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=tnxf0064 6) https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/

Påstand:
”Når du er så stærk modstander af teknologi, hvorfor bruger du så selv en mobiltelefon og computer?”

Fakta:
Sandheden er, at de fleste mennesker i ‘Nej til 5G bevægelsen’ omfavner teknologien, men erkender risiciene, og ikke mindst er i stand til at håndtere teknologien på en mere sikker måde.
Hvordan omgår du teknologien mere sikker?
Artiklen her giver dig 10 måder du kan bruge teknologien mere sikkert:
https://ehtrust.org/educate-yourself/ten-steps-to-safe-tech/
Flere råd finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/selvhjaelp-mod-straaling/
Når 5G bliver fuldt udrullet, bliver valget af, hvor megen eksponering, du bliver udsat for, stort set fjernet. Hvorfor? 5G handler ikke kun om at opgradere de eksisterende mobilmaster, det betyder også, at såkaldte ”Small Cells” bliver opsat på rigtig mange offentlige områder, på lygtepæle og gadelamper ved dit hjem, i parker og ved skoler og andre offentlige institutioner.
Samlet stigning i den elektromagnetiske stråling
Ligesom mobilmaster genererer de mindre trådløse antenner elektromagnetisk stråling (RF). De opdaterede 4G og 5G sendere vil øge det samlede strålingsniveauer i miljøet.
5G vil ikke kun udnytte de eksisterende frekvenser, men vil også bruge mm bølger og sub-millimeter bølgefrekvenser.
Når vi ser på sundhedsmæssige konsekvenser af 5G, skal vi se på de kumulative virkninger af samtlige teknologier og de frekvenser, der er i brug.
5G standarden er ny. Der er ingen undersøgelser, der har set på langsigtet menneskelig eksponering for 5G.
Et overblik:
Hvad 5G-udrullingen vil indebære.
Se mere her:

https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
De sundhedsmæssige risici:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/
Om 5G teknologien:
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/

Påstand:
”Hvis du er bekymret for 5G, skal du ikke gå ud i solen? Solens stråling er langt farligere end 5G.”

Fakta:
Livet på jorden har udviklet sig over millioner af år med den naturlige stråling fra solen og mange af vores biologiske processer er afhængige af den. F.eks. vores evne til at producere D-vitamin, men også døgnrytmen og andre tidsmæssige biologiske rytmer afhænger af disse svingende elektromagnetiske input. Vi ved dog godt, at for meget eksponering for strålingen fra solen kan være skadelig. Men det positive ved det er, at vi selv kan regulere, hvor meget tid vi opholder os i solen eller på anden måde kan beskytte os for solens stråler.
Strålingen fra den trådløs teknologi og de kunstigt pulserende elektromagnetiske stråler, er totalt fremmed for det naturlige miljø og giver i sidste ende skadelige biologiske sundhedsudfordringer. Pointen er at vi er udsat for skadelig stråling fra den trådløse teknologi 24/7, og der er ingen flugtmulighed. (1)
Polariseret og moduleret stråling
Den naturlige stråling som f.eks. kosmiske mikrobølger, infrarødt, synligt lys, ultraviolet m.fl. er ikke polariseret. (2) (3) Strålerne er tilfældigt orienteret. Derimod er elektromagnetisk stråling fra den trådløse teknologi polariseret. Ikke nok med det, er den for at kunne flytte data så hurtigt som muligt også moduleret og modulation har nogle markant anderledes egenskaber, end den naturlig baggrundsstråling. Det er polariseringen og moduleringen, der markant øger sandsynligheden for de biologiske og sundhedsmæssige effekter.
Naturlig stråling contra trådløs teknologi
Herudover får vi slet ikke radiofrekvent stråling fra rummet i et omfang, der kommer i nærheden af det menneskeskabte bidrag fra diverse trådløs teknologi. I området omkring 1 Gigahertz, hvor megen radiokommunikation foregår i dag, overstiger det menneskeskabte bidrag det kosmiske bidrag fra rummet med et astronomisk tal. Der er intet som helst naturligt ved de intensiteter og modulationsformer, som radiofrekvente antenner som mobilmasternes antenner udleder.
Figuren fra The Lancet. (4) Beregningen i venstre side er i potens. Dvs. at den reelle spidsbelastning fra menneskeskabt elektromagnetisk stråling i dag er 10.000.000.000.000.000 gange (et 1-tal med 16 nuller bagved) stærkere end den naturlige baggrundsstråling på samme bølgelængdeområde (estimeret af den pensionerede Karolinska-professor Olle Johansson).
Bemærk at den grønne bund viser den naturlige baggrundsstråling. Lagene ovenpå viser udviklingen årti efter årti siden den radiofrekvente teknologi begyndte at sende sine pulserende og modulerede bærebølger afsted.
Den røde bakketop viser, at strålingsniveauet i datakommunikations-området omkring 1 Gigahertz er der, hvor det topper i indeværende årti, når spidsbelastningen rammer sit højeste niveau.
1 Gigahertz er også der, hvor den naturlige baggrundsstråling i det radiofrekvente spektrum er svagest.


Kilder:
1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26368042/
2) https://www.nature.com/articles/srep14914
3) https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Man-made-and-Natural-EMF-EMR-Dr.Leendert-Vries.pdf
4) https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

WHO

25 års jubilæum for det internationale EMF-projekt og det 10. optiske strålingsmøde.
Sydafrikas nationale rapport 2021.

Konference bidrag indsendt den 12. juni 2021 af James Lech, Tjaart Krüger, László Boros, Thomas K. Monsees, Heidi Abrahamse, Nelson Komane, Edward de la Rey, Pierre van der Merwe, Niresh Nhagwandin, Adejoke Obajuluwa, Sepo Hachigonta , Francesco Petruccione, Allan Tumbo, Mandlenkosi Mqokozo, Puleng Tshitlho. (1)
EMF projektet
WHO’s internationale elektromagnetiske feltprojekt (EMF) er et samarbejde mellem WHO’s teams for miljø, klimaændringer og sundhed (ECCH) og stråling og sundhed (ioniserende og ikke-ioniserende). Formålet med indsatsen er dobbelt. For det første søger den at oprette og huse en database med lovgivning vedrørende EMF-eksponering. For det andet søger det at fremme dialogen om de risici, der er forbundet med EMF-eksponering.
Oprettelsen af ​​EMF-projektet er motiveret af det faktum, at EMF med en meget bred vifte af frekvenser er en af ​​de mest almindelige og hurtigst voksende miljøpåvirkninger på menneskers sundhed. EMF kan have bemærkelsesværdige positive eller negative effekter på helbredet afhængigt af eksponeringskonteksten. EMF har eksisteret siden universets fødsel, med lys som den mest velkendte form. Elektriske og magnetiske felter er en del af spektret af elektromagnetisk stråling, der strækker sig fra statiske elektriske og magnetiske felter gennem radiofrekvens, ultraviolet og infrarød stråling til røntgenstråler. 
Forskellige statsorganer har gennemgået NRF’s forskningsindsats inden for dette nye felt og fundet, at forskningen er innovativ og stærkt afstemt med Sydafrikas nationale interesser. EMF-projektet er en tværfaglig forskningsindsats, der integrerer indsats fra flere sektorer. Af særlig betydning for Sydafrika er forskning i EMF-eksponeringsrisici, EMF-afskærmningsændringer og biotilpasningsreducerende muligheder i forbindelse med klimaændringer. EMF-projektet er godkendt af Surgeon General, og nationens læge får de bedste tilgængelige videnskabelige oplysninger om, hvordan man forbedrer sundhedsresultater og reducerer risikoen for sygdom og skade. EMF-projektets mission er at beskytte, fremme og fremme vores nationers sundhed.
Rapporten finder du her: 
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/06/Final_2021-WHO-EMF-Project-Report-ZA.pdf
Flg. punkter kan fremhæves:
Side 2 punkt 4: Oxidativt stress og RF
Det er blevet påvist at Radiofrekvens (RF) elektromagnetiske felter (RF-EMF) kan inducere oxidativ stress i cellekulturer og i dyreforsøg. Dette kan føre til mitokondrie-DNA (mtDNA) beskadigelse, da mitokondrie-DNA er særligt sårbart over for reaktive iltarter (ROS). Udover den generelle effekt på genom stabiliteten inkluderer de berørte organer hjernen og reproduktionskanalen, hvilket fører til nedsat kognitiv funktion og nedsat fertilitet. I human epigenetisk forskning bør mitokondrie-DNA (mtDNA) prioriteres samt den rolle som koblede og ikke-koblede haplotype-grupper har.
Side 5: Nye politikker og lovgivninger vedrørende EMF-eksponering
SA (Sydamerika) har stadig ikke en EMF-projektionsstandard eller lovgivning, der regulerer import, brug og anvendelse af laserudstyr til medicinske applikationer. I RF-telekommunikationsdomænet har kommunikationsministeren instrueret telekommunikationsregulatoren ICASA om at hjælpe med at etablere en sådan retningslinje og/eller standard. I øjeblikket er der uenighed mellem operationel ledelse, borgerlige pligter og direktionen med hensyn til design og udrulning af et sådant system. Regeringsundersøgelsen fra 2017 – efter gennemgang af flere statsorganer – støtter en måde for at opnå en aktiv EMF-beskyttelsesstandard inden for 12-16 måneder. De nuværende politiske hindringer begrænser imidlertid en sådan udvikling. Det foreslås, at disse hindringer konfronteres for at reducere social uro og ressource udgifter i forbindelse med stigende retssager. 
Side 5: Smart-Meters
I lighed med både FR (Frankrig) og NL (Holland), som i SA (Sydafrika), har medlemmer af offentligheden samt kommunale pilotprojekter indsendt klager over SMART-målerinstallationer. Hovedanken vedrører RF-emissioner. Både i FR og i NL har medlemmer af offentligheden fået tildelt det “gamle” eller digitale målersystem frem for de nye SMART-målere. I SA High Court blev det i 2017 foreslået, at den primære indstilling som standard er til ethernet (kablet) for SMART-målere. Det giver fordele, som er synergistiske med andre promoverede tjenester, dvs. øget datasikkerhed, hurtigere bredbåndsinfrastruktur og reduceret RF falske emissioner. Ifølge gennemgang af amerikanske retssager kan der dog stadig være et spørgsmål om spændingstransienter. Hvis det stadig er tilfældet, kan det have skadelige virkninger på elektronik og/eller følsomt medicinsk eller videnskabelig forskningsudstyr.
Side 6: Elektrohypersensitivitet (EHS)
I lighed med fund i IT (Italien), FR (Frankrig) og i NL (Holland) har et antal individer rapporteret om en række sundhedsmæssige problemer, som de relaterer til EMF-eksponering hjemme og på arbejdspladsen. Kendelser har anerkendt, at EMF-relaterede sundhedsproblemer kan resultere i arbejdspladsrelaterede ulykker eller sygdom. Den største hindring til dato er blevet identificeret som miskommunikation af og misforståelsen af ​​de specifikke interaktioner mellem EM og biologiske organismer. Forskellige EM-spektrum kan medføre forskellige symptomer. Befolkningssårbarhed og biotilpasning varierer mellem mtDNA-haplotypegrupper. Brugen af ​​udtrykket elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) har medført yderligere forvirring og fejlkommunikation. Dette er et resultat af organer, der ikke overholder den videnskabelige-tekniske analyse af Climate Change Framework for kompensationsmekanismer, der definerer klassificeringsparametrene som følsomhed, tilpasningsevne og sårbarhed.
Det er blevet yderligere undersøgt i 2017 af SA (Sydafrika) -regeringen i offentliggjorte undersøgelse. Statslige myndigheders gennemgang har godkendt bestræbelserne på at tilpasse strategierne, så sårbarhed kan reduceres ved en styrket tilpasningskapacitet. Det er på denne baggrund, at der er taget beslutning om hjælpe med at opdatere undervisningsplanen i medicin med biofysik i et forsøg på at løse disse misforståelser. Undersøgelsen af ​​modeludviklingen omkring “EHS” har ikke kun medført bedre forståelse, men også avancerede omkostningseffektive behandlinger i andre epigenetiske og genetiske sygdomsmodeller. I SA er EMF’s evne til at påvirke biologiske funktioner blevet undersøgt og bekræftet i anmeldelser af Ombudsmanden, Kommissionen, Magistraten og High Court. WHO-publikationen om sundhed og handicap bruger “handicap” som en paraplybetegnelse for at dække over en lang række forhold. Udtrykket “handicap” dækker over livsforringelse, aktivitetsbegrænsninger og begrænsninger i medbestemmelse. En forringelse er et problem i kropsfunktion eller struktur; en aktivitetsbegrænsning er et problem, som en person støder på ved at udføre en opgave eller handling; mens en begrænsning i medbestemmelse er et problem, som en person oplever i livssituationer. Handicap er således ikke kun et helbredsproblem. Det er et komplekst fænomen, der afspejler interaktionen mellem træk ved en persons krop (inklusive fysisk, mental, neurologisk) og træk i samfundet, hvor han eller hun bor. At overvinde de vanskeligheder, som mennesker med handicap står over for, kræver interventioner for at fjerne miljømæssige og sociale barrierer. Dette gør det klart, at mennesker skal være i stand til at deltage i samfundet, fungere uafhængigt og forblive i deres eget livsmiljø så længe som muligt. Flere internationale regler bekræfter, at kommuner skal fremme dette i kraft af at tilbyde faciliteter, assistance og support. Regeringens strategi over for biotilpasningsløsninger udviser ikke kun løfter for personer der med “EHS”-agtige helbredsproblemer, men har også fordele på andre områder. 
Kilder:
1) https://figshare.com/articles/conference_contribution/World_Health_Organization_-_International_EMF_Project_-_International_Advisory_Committee_IAC_-_25th_anniversary_of_the_International_EMF_Project_and_the_10th_Optical_Radiation_meeting_South_Africa_National_Report_2021/14769729/1

EHS

George Parker: Mit vidnesbyrd om at have mikrobølgesygdom

George Parker gjorde tjeneste i den australske hær i 21 år, fra 1959-1980. Han arbejdede med worldwilde kommunikation i Signalkorpset. Men det var hans etårige tjenesteperiode i Sydvietnam for 50 år siden, der ændrede hans liv for evigt. Under denne udstationering fik George en kraftig og mere konstant eksponering for radiofrekvensbølger fra de forskellige radiosendere og modtagere, han boede og arbejdede med. (1)
Som et resultat af sin eksponering i hæren udviklede George betydelig og livslang elektrosensitivitet. Men indtil år 2000, havde han intet navn for sin invaliderende tilstand, og ingen indsigt i årsagen til hans pine. Han kaldte det bare sin “tavse sygdom”.

Herunder uddrag fra hans beretning. (2)
“I 1968 var jeg en rimelig sund og fysisk frisk 31-årig soldat, der blev bestrålet dag ind og dag ud med høje niveauer af ikke-ioniseret stråling (højfrekvens og mikrobølger) mellem 50 og 1.000 watt, som kommunikator og en faguddannelsesinstruktør. I december 1968 blev jeg udsendt til Sydvietnam og tjente som troppesergent for en signalkommunikationsgruppe på en 12-måneders pligtudsendelse.
Inden for en måned efter min udsendelse begyndte mit helbred at blive forværret, da jeg var omgivet af større niveauer af ikke-ioniseret stråling fra de forskellige typer radiosendere, der blev brugt under operationer og på basen, end jeg var udsat for for hjemme. Jeg levede under en antenne med en 1000 watt sender i hele min tid i Vietnam, når jeg ikke var på operationer.”

I Vietnam led George Parker af træthed, angst, depressive humør, hjertebanken, kvalme, tarmlidelse, hovedpine, muskelsmerter og influenzalignende symptomer og de fleste neurastheniske symptomer. Han blev behandlet med “valium” af hærens medicinske officer.
Seks måneder efter hjemkomsten blev han hasteindlagt på hospitalet og døde næsten af “encephalitis”, hævelse af hjernen. Senere opdagede han, at to kollegaer fra hans trop netop døde af encefalitis.
“I 1997 flyttede min kone og jeg til et ømiljø og forlod fastlandet, og inden for en måned begyndte jeg at få det bedre, mit helbred begyndte at blive bedre, og inden for seks måneder begyndte mine symptomer at forsvinde, og jeg oplevede at have et godt helbred for første gang siden 1969. I 2000 vendte vi tilbage til fastlandet for at påbegynde en campingvogntur rundt om i vores land, og inden for få uger efter vores hjemkomst begyndte mine symptomer at vende tilbage, min kone købte sin første mobiltelefon og tændte den, og straks følte jeg, som om myrer kravlede over mig, og min hud brændte og prikkede overalt.
En dag gennemsøgte jeg en hylde i en aviskiosk, og en bog sprang ud over mig, og da jeg åbnede den, åbnede jeg for en side kaldet “Silent Illness”, det samme navn, jeg kaldte min sygdom og som forklarede om trådløs stråling.”

I dag
I 2020 var George 82 år, og fokuserer på at leve det bedste liv, han kan med sine begrænsninger.
Han er blevet en aktiv deltager og bidragyder på flere EHS (Elektromagnetisk Overfølsomhed) støttegrupper på Facebook. Hans mange år med EHS – og hans sans for humor – har gjort ham til lidt af en legende i disse online støttegrupper.
”Trådløs teknologi er ikke anderledes end asbest og passiv cigaretrygning, som endelig er blevet forbudt i de fleste lande, men først efter årtier med at kæmpe for vores rettigheder,” minder George sine medpatienter om i et indlæg.
Andetsteds fortæller han en elektrosensitiv kvinde, der har en vanskelig dag: “Jeg har altid troet, at grunden til, at nogle lider af EHS så ekstremt og så meget værre end andre mennesker, er fordi de har en følsom sjæl.”
Kilder:
1) https://electroplague.com/2014/03/26/george-parker-military-exposure-to-wireless-radiation/
2) https://beingelectrosensitive.blogspot.com/2017/05/my-testimony-of-microwave-illness-by.html

Overvågning

Lytter din telefon virkelig til dine samtaler? Sådan kan det i hvert fald næsten se ud.
Det er ikke tilfældigt, at det produkt, du har vist interesse for, er det samme, som du bliver målrettet mod.
Det betyder ikke, at din enhed lytter til dine samtaler – det behøver den ikke. Formodentlig har du allerede givet den alle de informationer, den har brug for. Vi videregiver typisk regelmæssigt oplysninger til en bred vifte af websteder og apps. F.eks. når vi giver dem visse tilladelser eller tillader “cookies” til at spore vores online aktiviteter.

Det fortæller The Conversation om i denne artikel. (1)
Førsteparts- og tredjepartscookies
De såkaldte “førstepartscookies” gør det muligt for websteder at “huske” visse detaljer om vores interaktion med webstedet.
Tredjepartscookies oprettes af domæner, der er eksterne for det websted, du besøger. Tredjeparten vil ofte være et marketingfirma i et partnerskab med førstepartswebstedet eller appen.
Sidstnævnte er vært for de annoncer, der giver adgang til de data, det indsamler fra dig (som du har givet tilladelse til at gøre – måske ved at klikke på en eller anden uskyldig pop op).
På den måde kan annoncøren opbygge et billede af dit liv: dine rutiner, ønsker og behov. Virksomhederne søger konstant at måle populariteten af ​​deres produkter, og hvordan dette varierer afhængigt af faktorer som kundens alder, køn, højde, vægt, job og hobbyer. Ved at klassificere og gruppere disse oplysninger forbedrer annoncører deres anbefalingsalgoritmer ved at bruge såkaldte anbefalingssystemer til at målrette de rigtige kunder med de rigtige annoncer.
Maskinlæringsteknikker
Der er flere maskinlæringsteknikker inden for kunstig intelligens (AI), som hjælper systemer med at filtrere og analysere dine data, f.eks. dataklyngedannelse, klassificering, tilknytning og forstærkningslæring (RL). (2)
En RL-agent kan træne sig selv baseret på feedback fra brugerinteraktioner, på samme måde som et lille barn lærer at gentage en handling, hvis det fører til en belønning. (3)
Ved at se eller trykke på “like” i et indlæg på sociale medier sender du et belønningssignal til en RL-agent, der bekræfter, at du er tiltrukket af indlægget – eller måske er interesseret i den person, der sendte det. Uanset sendes der en besked til RL-agenten om dine personlige interesser og præferencer.
Hvis du begynder aktivt at kunne lide indlæg om “mindfulness” på en social platform, vil dets system lære at sende dig reklamer for virksomheder, der kan tilbyde relaterede produkter og indhold.
Forstærkningslæringen kan også være generet afandre annoncer, du har klikket på
personlige oplysninger, du har givet platformen (såsom din alder, e-mail-adresse, køn, placering og hvilke enheder du får adgang til platformen på)
oplysninger, der deles med platformen til ​​andre annoncører eller marketingpartnere, der allerede har dig som kunde
bestemte sider eller grupper, som du har tilmeldt dig eller “liker” på platformen.
Aktiv brug af dit sociale netværk
Faktisk kan AI-algoritmer hjælpe marketingfolk at konstruere hele dit sociale netværk og rangordne folk omkring dig baseret på hvor meget du interagerer med dem.
Herefter kan annoncer målrettes ikke kun via dine egne data, men også fra data indsamlet hos dine venner og familiemedlemmer ved hjælp af de samme platforme som dig.
Det er dit ansvar
Appudbyderne skal oplyse brugerne om vilkår og betingelser for, hvordan de indsamler, gemmer og bruger data. I dag er det dog vigtigt at brugerne er forsigtige med, hvilke tilladelser de giver til de apps og websteder, de bruger.
Det giver mening at give WhatsApp adgang til dit kamera og din mikrofon, da det ikke kan levere nogle af sine tjenester uden dette. Men ikke alle apps og tjenester beder kun om det, der er nødvendigt.
Er AI forslag de bedste
Måske har du ikke noget imod at modtage målrettede annoncer baseret på dine data og kan finde det tiltalende. Forskning har vist, at personer med et mere ”utilitaristisk” (eller praktisk) verdensbillede foretrækker anbefalinger fra AI frem for dem fra mennesker. (4)
Ved at give forbrugerne algoritmisk kuraterede valg for, hvad de skal se, læse og streame, sætter virksomhederne formentlig snævre rammer for vores smag og livsstil.
Tip til begrænsning af mængden af ​​data, du deler online.Først skal du regelmæssigt gennemgå din telefons apptilladelser.
Tænk dig også om to gange, før du giver tilladelser til en app eller et websted.
Undgå så vidt muligt at bruge dine sociale mediekonti til at oprette forbindelse eller logge ind på andre websteder og tjenester. I de fleste tilfælde vil der være en mulighed for at tilmelde dig via e-mail, hvilket endda kan være en engangs-e-mail-konto. (5)
Når du først har startet loginprocessen, skal du huske, kun at dele de oplysninger, som er nødvendige.
Hvis du er følsom over for dit privatlivs fred, kan du overveje at installere et virtuelt privat netværk (VPN) på din enhed. Dette maskerer din IP-adresse og krypterer dine online aktiviteter.
Kilder:
1) https://theconversation.com/is-your-phone-really-listening-to-your-conversations-well-turns-out-it-doesnt-have-to-162172
2) https://bdtechtalks.com/2019/05/28/what-is-reinforcement-learning/
3) https://bdtechtalks.com/2021/02/22/reinforcement-learning-ad-optimization/
4) https://hbr.org/2020/10/when-do-we-trust-ais-recommendations-more-than-peoples
5) https://helpdeskgeek.com/free-tools-review/5-best-free-disposable-email-accounts/

Dansk ansigtsgenkendelsesværktøj bruges nu til kontrol af coronapas, men kan også aflæse din alder, din etnicitet og dit humør
Det danskudviklede ansigtsgenkendelsesværktøj JustFace var oprindeligt tiltænkt som værktøj til medlemskontrol – men nu anvendes det også til tjek af coronapas.
Samtidig kan butikker bruge systemet til alle mulige analyser af kundeprofiler.

JustFace går nu efter at udvide kundebasen med detailhandlen, hvor butikkerne kan bruge systemet til alle mulige analyser af kundeprofiler og sammensætningen af kunder for at optimere købsoplevelsen.
Selskabet stræber efter at få 40.000 retailkunder inden for et par år og har allerede en aftale i hus med en international kæde med 2.500 butikker. Efter sommer vil kæden afprøve det danske system i 50 butikker, skriver Børsen.
Kilder:
https://indblik.dk/denne-nye-danske-teknologi-bliver-nu-brugt-til-kontrol-af-coronapas-og-kan-ogsaa-tjekke-din-etnicitet-og-dit-humoer/
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/nyt-ansigtsgenkendelsesvaerktoj-rulles-ud-i-danmark-klarer-tjek-af-besogendes-coronapas
Læs mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Amazon Sidewalk vil nu omdanne hele nabo kvarterer til såkaldte ‘Smart neighborhoods’.
Den 8. juni lancerer Amazon Echo speakers, Ring products, Tile trackers og andre produkter, der kan udvide dit Amazons smart home Internet-of-Things-netværk med lav båndbredde til langt ud over Wi-Fi-rækkevidden.
Amazon har haft fokus på ‘smart homes’ lige siden Alexa kom – men nu forestiller man sig hele smarte lokale naboskaber. I 2019 blev Amazon Sidewalk lanceret. Den bruger en brøkdel af dit hjemme Wi-Fi-båndbredde til at overføre trådløs lavenergi Bluetooth- og kan med 900MHz radiosignaler mellem kompatible enheder nå langt over de afstande, som Wi-Fi er i stand til alene – i nogle tilfælde så langt som en 800 meter, ifølge Amazon.
Du deler båndbredde med dine naboer og skaber et slags fælles netværk, som enhver Sidewalk-kompatibel enhed kan drage fordel af. Det kan sikre, at f.eks. udendørs ‘smart lights’ og smarte garage portåbnere forbliver forbundne, når din Wi-Fi ikke helt kan række. Tile trackers kan hjælpe med at holde kontakt med din tegnebog, hvis du taber den, mens du er ude en tur, eller hvis din hund springer over hegnet.
Amazon Sidewalk kræver ikke nogen ny hardware, men blot en gratis softwareopdatering til de Echo-højttalerne og Ring-kameraer, som folk allerede har i deres hjem.
Med med sundhedskonsekvenserne?
Man kan sige at folk kan gøre hvad de vil i deres eget hus, men når deres aktiviteter påvirker andre sundhedsmæssigt ændre det karakter.
I yderste konsekvens betyder det at mennesker der lider af EHS (elektrohyper sensitivitet) nu bliver nødt til at flytte, så de er sikker på at de bor minimum 800 m fra deres naboer. Hvilket så igen kan ændre sig over tid.
Kilde:
https://www.cnet.com/home/smart-home/amazon-sidewalk-will-create-entire-smart-neighborhoods-faq-ble-900-mhz/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/

Smart City

Gate 21 og projektet ’Klar parat til 5G’ skal klæde kommunerne på til udrulningen af 5G-netværket.

Gate 21 er et partnerskab, der arbejder for at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst samt gøre Danmark til et grønt foregangsland inden for energiomstilling, grøn mobilitet, cirkulær økonomi og grønne digitale løsninger. De såkaldte digitale Smarte Byer og Lokalsamfund er centrale for Gate 21.
Den 10. juni blev det første ud af 5 events gennemført: ‘5G Nede på jorden’. Formålet her var at give kommunale medarbejdere et bedre grundlag til at inkludere 5G, når de planlægger fremtidens byområder. Det kom der 10 gode råd ud af.
Det 10. råd lyder: Hav et åbent sind. Her tænkes på ingen måde om eventuelle sundhedsrisici. Her tænkes kun på, hvordan man får markedet til at efterspørge et udvidet 5G netværk.
Kilder:

https://www.gate21.dk/nyhed/10-guldkorn-til-kommunerne-om-5g-og-planlaegning/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-city/

Børn

Små børns brug af skærme er udbredt og stigende, men for megen skærmtid betyder dårlig hjerneforbindelse til de områder i hjernen, der understøtter sprog- og læsefærdigheder.

Et hold amerikanske forskere fra Cincinnati Children’s Hospital har i en undersøgelse publiceret i tidsskriftet JAMA Pediatrics, fundet en sammenhæng mellem øget skærmbrug og ændringer i hjernen.
Resultatet af undersøgelsen viste, at børn, der brugte skærmen meget, havde mindre velfungerende forbindelser i hjernens hvide substans end børn, der sad under en time om dagen foran skærmen. De observerede hjerneområder, er er områder der understøtter de kognitive evner som fx sprog og læsefærdigheder. (1) (2)
Anbefalinger: daglig skærmtid for børn og teenagere
Herunder følger en kort opsummering af anbefalinger fra WHO (3) og Amerikanske børnelæger, AAP -Academy of American Pediatrics (4). Anbefalingerne gælder for underholdning og ikke læring eller kreativitet. (5)
Børn under 18 måneder
WHO anbefaler ingen skærmtid i denne alder, og AAP kun mobilkontakt til bedsteforældre.
Børn 18 – 24 måneder
Man kan begynde at introducere skærme i barnets liv, men man skal selv være med som voksen.
Børn 2 – 5 år
Max 1 time om dagen: undgå skærm under leg, ved måltider og inden sengetid, hvor skærmen kan forstyrre en rolig putning og god nattesøvn. Begræns spil og apps med højt tempo og mange distraktioner.
Børn 6 – 18 år
Ingen fast anbefaling til tiden foran skærmen. Men forskningen understøtter, at disse ting er vigtige:Hav klare regler om, hvornår der er skærmfri tid og tid til bevægelse, leg, sansning, samtale og samvær uden skærme.
Hav tydelige aftaler om, hvilke apps og platforme dit barn må bruge og ikke bruge.
Hav nær og løbende dialog med dit barn om indholdet i det, der foregår på skærmen, og følg godt med i, hvad dit barn er optaget af.
Sørg for faste regler, som dit barn kan regne med. Faste grænser giver dit barn tryghed og er med til at sikre, at dit barn ikke udvikler afhængighed.
Sundhedsstyrelsen i Danmark har pt. ingen faste anbefalinger til skærmtid på forskellige alderstrin. Ud over at forældre begrænser den daglige tid, når børn er mellem 1 og 4 år for at sikre, at børn får bevæget sig nok. (6)
Kilder:
1) https://illvid.dk/mennesket/hjernen/forskere-flere-timers-daglig-skaermtid-kan-haemme-borns-hjerner
2) https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2754101
3) https://www.who.int/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
4) https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/10/19/peds.2016-2593.full.pdf
5) https://sensitiv.dk/boern-og-skaermtid-gode-raad/
6) https://www.sst.dk/da/opgaver/forebyggelse/indsatser/fokusomraader/sundhed-og-digitale-medier/skaermbrug-0-15-aar

Mobilfri sengetid: Godt på vej – men også plads til forbedring. I knap et år har Mariager Efterskole forsøgt sig med mobilfri sengetid for deres elever.
Tiltaget blev indført, fordi efterskolen tidligere har haft udfordringer med elevers mobilforbrug om aftenen og om natten, hvor mange af dem lå med næsen i skærmen.
Forstander Morten Iversen synes, at det første år med forsøget er gået godt på nogle punkter, men at der også er plads til forbedring på andre.
“Det er gået godt i den forstand, at vi har elever der sover og snakker mere sammen på værelserne,” siger han og fortsætter dog:
“Der er stadig elever, der prøver på at snyde – som bryder dem (låsesystemet, red.) op og har to telefoner – og den del, tror jeg, vi kommer til at arbejde med mange år frem,.”
“Man kommer meget tættere ind på hinanden som elever og venner, fordi man får nogle andre snakke om aftenen i forhold til, hvis vi sad med vores telefoner. Silas Falch, elev, 10. klasse, Mariager Efterskole https://www.tv2nord.dk/mariagerfjord/efterskoleelever-har-haft-mobilfri-sengetid-i-et-aar-saadan-er-det-gaaet-med-forsoeget

Nobelprismodtagere

126 Nobelprismodtagere og andre eksperter fortalte lederne af G7 nationerne, at verden står over for et årti, som vil være “afgørende” i forhold til om jorden forbliver beboelig.

Gruppen opfordrede lederne for G7-nationerne og FN’s generalsekretær til at hjælpe med at få det globale samfund til at etablere “et nyt forhold til planeten”, da det kommende årti vil være “afgørende” for om jorden fortsat forbliver beboelig.
Nobelpristagere, herunder Leymah Gwobee, May-Britt Moser og Joseph Stiglitz underskrev forud for G7-topmødet en erklæring med titlen “Vores planet, vores fremtid: en presserende opfordring til handling”. (1)
Nobelpristagere opstiller syv forslag, som G7-lederne kan overveje. Deres embedsmænd hævder at de vil tage truslerne fra klimaet og de økologiske kriser alvorligt:
Politik:
Suppler BNP som en måling af økonomisk succes med mål for ægte trivsel for mennesker og natur. Anerkend at stigende forskelle mellem rige og fattige som fodre vrede og mistillid, hvilket underminerer den sociale kontrakt, der er nødvendig for en svær, langsigtet kollektiv beslutningstagning. Anerkend at den forværrede modstandsdygtighed i økosystemerne underminerer menneskehedens fremtid på Jorden.
Mission-driven innovation:
Økonomisk dynamik er nødvendig for hurtig transformation. Regeringer har været i spidsen for finansiering af transformationsinnovation i de sidste 100 år. Omfanget af nutidens udfordringer vil kræve et omfattende samarbejde mellem forskere, regeringer og erhvervslivet – med fokus på global bæredygtighed.
Uddannelse:
Uddannelse i alle aldre bør omfatte en stærk vægt på grundlaget for evidens, den videnskabelige metode og den videnskabelige konsensus for at sikre, at fremtidige befolkninger har den nødvendige forankring til at drive en politisk og økonomisk ændring. Universiteterne bør hurtigst muligt integrere begrebet planetarisk forvaltning i alle læseplaner. I et transformerende, turbulent århundrede bør vi investere i livslang læring og faktabaserede verdenssyn.
Informationsteknologi:
Særlige interessegrupper og meget partiske medier kan forstærke misinformation og fremskynde spredningen heraf gennem sociale medier og andre digitale kommunikationsmidler. På denne måde kan disse teknologier anvendes til at frustrere et fælles formål og ødelægge offentlighedens tillid. Samfund skal straks handle for at imødegå industrialiseringen af ​​misinformation og finde måder til at forbedre globale kommunikationssystemer til at tjene en bæredygtig fremtid.
Finans og forretning:
Investorer og virksomheder skal vedtage principper for recirkulation og regenerering af materialer og anvende videnskabeligt baserede mål for alle fælles globale og essentielle økosystem tjenester. Økonomiske, miljømæssige og sociale eksternaliteter bør være rimelige.
Videnskabeligt samarbejde:
Der kræves større investeringer i internationale netværk med videnskabelige institutioner for at muliggøre et vedvarende samarbejde om tværfaglig videnskab for global bæredygtighed såvel som tværfaglig videnskab, der integrerer forskellige videnssystemer, herunder lokal, oprindelig og traditionel viden.
Viden:
Pandemien har vist værdien af ​​grundlæggende forskning for politikere og offentligheden. Forpligtelse til vedvarende investering i grundforskning er afgørende. Derudover skal der udvikles nye forretningsmodeller til gratis deling af al videnskabelig viden.
”Menneskeheden er vågnet sent til udfordringerne og mulighederne ved aktivt planetarisk forvaltning. Men vi vågner op”, skriver gruppen. ”Politikere og forskere skal arbejde sammen for at bygge bro over skillet mellem ekspertevidens, kortsigtet politik og overlevelsen af ​​alt liv på denne planet i den Antropocæne tidsalder.” (2)
”Menneskehedens langsigtede potentiale afhænger af vores evne i dag til at værdsætte vores fælles fremtid,” konkluderer de.
Det skriver Childrens Health Defense den 7. juni. (3)
Kilder:
1) https://www.nationalacademies.org/news/2021/04/nobel-prize-laureates-and-other-experts-issue-urgent-call-for-action-after-our-planet-our-future-summit
2) https://denstoredanske.lex.dk/Antropoc%C3%A6n
3) https://childrenshealthdefense.org/defender/nobel-laureates-g7-nations-climate-crisis/

Forskning

Nye tilføjelser: Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter

Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.
Nye dokumenter pr. 3. juni 2021.
For at se abstrakter til de seneste papirer eller downloade 947-siders dokument (pdf), gå til:
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html

Vores marine miljø og elektricitet: En aktuel syntese om virkningerne af elektriske og magnetiske felter, der udsendes af undersøiske strømkabler på hvirvelløse dyr.
Målet om en miljøvenlig vedvarende energiproduktion har fremmet den store udbredelse af vedvarende marine energianordninger der er tilknyttet undersøiske kabelnetværk. Strømkabler producerer både elektriske og magnetiske felter, hvilket giver anledning til overvejelser om miljøhensyn, da mange marine organismer har magneto- og elektroreception-evner, der bruges til vitale formål.
Selvom marine hvirvelløse arter er den største fauna i disse potentielt udsatte områder, har de hidtil fået lidt opmærksomhed.

Rapporten leverer en omfattende baggrundsviden om naturlige og menneskeskabte marine kilder til magnetiske og elektriske felter. Den samler evidensen for magneto- og elektrofølsomhed hos marine hvirvelløse dyr og fremhæver yderligere, hvad der i øjeblikket er kendt om deres interaktion med kunstige kilder til magnetiske og elektriske felter. De største huller samt de fremtidige udfordringer, der kræver yderligere undersøgelse, diskuteres også.
Centrale punkter:
• Undersøiske kraftkabler producerer både magnetiske og elektriske felter.
• Marine hvirvelløse arter lever i det bund- eller sedimentrum, hvor kabler bliver lagt eller nedgraves.
• Forskning viser magneto og elektro-følsomhed hos nogle hvirvelløse dyr, men deres reaktion på kunstige felter er dårligt kendt.
• Hvirvelløse arter vil sandsynligvis opleve den højeste og længste eksponering og bør prioriteres i fremtidige undersøgelser.
Rapportens overvejelser
I løbet af det sidste årti er den videnskabelige litteratur om kunstige magnetfelter og marine hvirvelløse dyrs respons forbedret markant, selvom der stadig er mange usikkerheder (se tabel 2). Der er en reel mangel på data til vurdering af kunstige elektriske felters indflydelse på hvirvelløse dyr, hvilket til dels skyldes utilstrækkelig viden om deres elektriske sensingevner. Ikke desto mindre, da elektromagnetisk induktionsteori, der almindeligvis foreslås for elasmobranch-magnetosensitivitet, er diskuteret for nylig i andre taxaer (dvs. duer), kan dette stimulere søgningen efter elektroreceptorer hos marine hvirvelløse arter.
Mens multistatsundersøgelsen (fx syv arter af decapod og isopod krebsdyr, toskallede bløddyr) af Bochert og Zettler (2006) fremhæver, at magnetfelter har en mindre indvirkning på overlevelsen af ​​voksne stadier, viser 75% af de undersøgelser, der er gennemgået her, signifikante effekter på kortsigtede fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner. Når vi gennemgik den eksisterende litteratur, valgte vi at skelne klart mellem de processer, der blev undersøgt på det fysiologiske og adfærdsmæssige niveau, da de generelt ikke blev betragtet sammen. I modsætning til fiskearter (Formicki og Perkowski, 1998; Sedigh et al., 2019) blev ingen af ​​de fysiologiske parametre (fx iltforbrug, åndedrætsfrekvens, madforbrug) målt for at detektere stressresponser ændret i de tre krebsdyr og de enkelte undersøgte polychaetearter (se Bochert og Zettler, 2006; Jakubowska et al., 2019; Scott et al., 2018). Derefter Scott et al. (2018), der arbejder på kræft pagurus krabbe, foreslog også, at magnetfelter kan forringe udskillelsen af ​​D-Lactacte og D-Glucose enzymer, som er under kontrol af melatonin, et velkendt hormon, der antydes at virke på biologiske rytmer hos hvirvelløse dyr (dvs. sæsonbestemt reproduktion, fældning og aktivitetsrytmer). Denne hypotese er i vid udstrækning blevet behandlet hos hvirveldyr, men forskningsresultaterne var meget modstridende (detaljer gennemgået i Lewczuk et al., 2014). Indtil videre antyder observationer ingen effekter af langvarig eksponering for magnetfelter på den blå muslinges reproduktive status (Mytilus edulis) (Bochert og Zettler, 2006). Panagopoulos et al. (2002) foreslog, at vekselstrømsfelter er mere skadelige for biologiske elementer end jævnstrømsfelter, hvilket bekræftes, da cellulære ændringer og forsinkelser i udviklingen hovedsagelig observeres, når voksne og embryotrin i flere taxa (pighuder, toskallede bløddyr) underkastes skiftevis felt (Levin og Ernst, 1997; Malagoli et al., 2004, 2003; Ottaviani et al., 2002; Zimmerman et al., 1990).
Med hensyn til adfærdsmæssige reaktioner rapporterede flere laboratorie- og felteksperimenter forskellige artsspecifikke adfærdsmæssige ændringer i de bedst studerede krebsdyrs taxa (f.eks. Tiltrækning, frastødning, virkninger på rumlig fordeling) (Corte Rosaria og Martin, 2010; Ernst og Lohmann, 2018; Hutchison et al., 2018; Scott et al., 2018; Tanski et al., 2005). For eksempel gav 50% af papirerne støtte til en tiltrækning mod magnetfelter i tre krebsdyrarter. Ellers fandt 30% af papirerne ingen virkninger af magnetfelter, mens de studerede flere taksonomiske grupper (dvs. krebsdyr, pighuder, bløddyr og polychaeter). Et papir fandt frastødende adfærd (dvs. spiny hummer, P. argus) og et andet rapporterede orienteringsforstyrrelse (dvs. Gondogenia antartica amfipoder).

Der skal udvises forsigtighed ved fortolkningen af ​​sådanne fund, da de ikke nødvendigvis afslører reelle biologiske virkninger. For at blive betragtet som virkningsfuld, bør en påvist effekt få konsekvenser på befolknings- eller samfundsniveau (Boehlert og Gill, 2010). Da mere end 75% af de her gennemgange arbejder vedrører kontrollerede eksperimenter, der er foretaget på individuelt niveau, er det derfor ikke muligt at konkludere, om kunstige magnetfelter effektivt påvirker marine hvirvelløse dyrs populationer.
Kilder:
Rapporten er udgivet 23. marts 2021 og skrevet af en gruppe forskere bl.a. Luana Albert fra TBM Environnement, Porte Océane, Auray, France og Univ. Brest, CNRS, IRD, Ifremer, LEMAR, Plouzané, France. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141113619307706?via%3Dihub Hele rapporten kan læses her: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02559660/document
Læse mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

Internationalt

Norge
Dommen i Halden-sagen kom mandag eftermiddag – og det gav sagsøgerne en betydelig sejr, men tabte på næsten alle andre punkter.

Sagsøgernes påstande om de sundhedsmæssige virkninger af AMS-målerne blev fundet ubegrundede i dommen. Sagsøgerne skal hermed selv bære de fleste af sagsomkostninger.
Elvia A/S fik dog ikke helt medhold – retten til at tiltvinge sig adgang for at udskifte måleren fik de ikke medhold i, men det er en mager trøst, da Elvia heller ikke fik forbud mod at slukke strømmen for de ni husstande, der har nægtet at udskifte deres måler, både fordi de ikke kan få lægeattester, og fordi de ikke ønsker at få en væsentlig kilde til beskidt elektricitet ind i huset.

“Det er en dom, som vi, der bor i dette land — og naturen — ikke kan leve med”, skriver Einar Flydal. “Om et par år vil den være i samme klassen som de domme, der hævdede, at tobak, glyphosat, amalgam, asbest og PCB ikke kunne være et problem at bekymre sig om. Forskningen er der, industrien og forvaltningen halter bagefter.”
“Vi arbejder nu på, hvordan vi skal følge op.”
Det skriver Einar Flydal i sit blog indlæg den 8. juni 2021.
https://einarflydal.com/2021/06/08/halden-dommen-en-seier-og-et-stort-tap-hva-na/

Europa Parlamentet
Panel for the Future of Science and Technology (STOA) – Presentation of the studies: ‘Health impact of 5G’ and ‘Environmental impacts of 5G’.

Undersøgelserne blev præsenteret ved et STOA (1) onlinemøde den 31. maj. 2021. Programmet med links til oplæg finder du her (2)
Til introduktion til programmet hedder det:
I løbet af de sidste årtier er nye trådløse kommunikationsteknologier, såsom mobiltelefoner, mobilnetværk og Wi-Fi, blevet udviklet med uovertruffen hastighed. Den kommende udrulning af 5G-teknologien i hele EU forventes at skabe nye muligheder for borgere og virksomheder ved at muliggøre hurtigere internetbrowsing, streaming og download samt ved at sikre bedre tilslutningsmuligheder. 5G kan dog sammen med 3G og 4G, som det vil operere parallelt med i flere år, også udgøre en trussel mod menneskers sundhed. Arrangementet vil præsentere resultaterne af to STOA-undersøgelser, der gør status over vores nuværende forståelse af 5G’s indvirkning på sundhed og miljø.
Streaming af mødet finder du her: (3)
Oplæg:
HEALTH IMPACT OF 5G: Fiorella Belpoggi, Ramazzini Institute, Bologna, Italy (4)
ENVIRONMENTAL IMPACT OF 5G: Arno Thielens, Ghent University – imec, Ghent, Belgium (5)
PRESENTATION OF THE ESMH KNOWLEDGE MAP ON 5G: Julia Köberlein, Bernhard Scholz, Kontextlab, Munich, Germany (6)
Kilder og noter:
1) Om STOA:
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/about/history-and-mission
2) Program:
https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/events/details/presentation-of-the-studies-health-impac/20210506EOT05461
3) Streaming:
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/panel-for-future-of-science-and-technology-presentation-of-studies-health-impact-of-5g-and-environme_20210531-1000-SPECIAL-STOA_vd
4) Fiorella Belpoggi:
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235270/Belpoggi%20new-Health%20impact%205G-%2031-5-2021.pdf 5) Arno Thielens:
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235271/slides_athielens_30_05_2021.pdf
6) KNOWLEDGE MAP ON 5G:
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235269/210531-ESMH-5G-Mapping-Kontextlab.pdf

Sverige
Hav altid kontanter og forsyninger derhjemme – for hvad sker der, hvis betalingssystemerne går ned?

Det svenske civilberedskabsagentur (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB) har finansieret et forskningsprojekt, der i flere år har undersøgt, hvad der sker i en situation med langvarig stop af betalingskort og hvad konsekvenser er. Kan kontanter erstatte kort og swish i tilfælde af et sammenbrud af kortsystemerne? Hvordan spredes problemerne til forskellige sektorer? Kan folk købe mad? Hvordan får man brændstof? Vil der være mangel på varer og oplagring? Sverige (og Danmark hører formentlig med i den gruppe) er et af de mest kontantfrie lande i verden. Hvilket betyder at man er særlig følsom, såfremt de elektroniske systemer svigter.
“MSB anbefaler, at enkeltpersoner har en mindre sum penge derhjemme sammen med et lager af forsyninger. Dette øger evnen for at overleve under for eksempel en længere afbrydelse i betalingssystemet. Kontanter er imidlertid ikke den eneste individuelle løsning, men blot et supplement. Jo flere alternative måder at betale dig som privatperson, jo bedre får du det”, siger Jonas Milton fra MSB.
Projektet viser også, at der skal udvikles nye robuste løsninger, såsom forskellige former for kredit eller forudbetalte kort, der kan bruges som et supplement til nutidens betalingstjenester, såfremt de systemer, vi er afhængige af i hverdagen af en eller anden grund, ikke fungerer.
Kilde:

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2021/maj/ny-forskning-vad-hander-om-betalsystemen-kraschar/

USA
Oregon State Health Authority nedtoner sundhedsrisici ved Wi-Fi for skolebørn og udelader den videnskabelig forskning, der viser sundhedsmæssige skader.

Eksperter over hele verden kritiserer rapporten fra Oregon Health Authority og opfordrer guvernør og lovgivere til at trække den tilbage. En efterforskning kan resultere i høringer i Oregon State Legislature.
Washington Spectator har offentliggjort en dybdeborende rapport fra Daniel Forbes med titlen “Oregon Health Authority Condemned by Scientists For Scrubbing Report on Wireless Hazards in Schools”, (1) som afslører, hvordan Oregon Health Authority (OHA) udsendte en fejlbehæftet rapport til lovgiverne om børn og de sundhedsmæssige konsekvenser af trådløs stråling i skolerne.
Internationale ekspertgrupper, Environmental Working Group og Physicians for Safe Technology har fremsendt videnskabeligt dokumenterede breve til Oregons Governør Kate Brown med opfordring til at trække OHA-rapporten tilbage. (2) (3) (4)
“Der er ingen vej udenom: Oregon’s folkesundhedsagentur, Oregon Health Authority (OHA), har udsendt en lurvet, partisk rapport om de potentielle skader statens ca. 600.000 skolebørn udsættes for af de trådløse enheder, som er spredt rundt i klasseværelserne”, skrev Forbes.
Forbes, dokumenterer, hvordan OHA støtter sig til undersøgelser støttet af teleindustrien, præsenterer unøjagtige forskningsresultater og ignorerer undersøgelser, der påviser skadelige virkninger.
Kilder:
1) https://washingtonspectator.org/oregon-health-authority-forbes/
2) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/EHT-Oregon-Report-on-Wireless-Scientific-Problems-and-Errors-5.pdf
3) https://www.ewg.org/sites/default/files/testimony/EWG_Letter_Oregon_Health_Authority.pdf
4) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Physicians-For-Safe-Technology-letter-to-oregon-health-authority-in-response-to-Wi-Fi-report-.pdf
Uddybet faktablad omkring trådløs teknologi i skolerne.
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2021-Wi-Fi-in-School-Worldwide-Policy-BlackWhite-EHT-3.pdf
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Indien
Skuespilleren og miljøforkæmperen Juhi Chawla er bekymret for konsekvenserne af den elektromagnetisk stråling fra 5G teknologien og er nu gået rettens vej.

Retssagen kommer på et tidspunkt, hvor landet er ved at starte 5G-forsøg på tværs af by- og landdistrikter, hvor operatører får spektrum til en seks måneders test.
Andragendet, der vil blive taget op den 2. juni, er rettet mod regeringen og Science and Engineering Research Board (SERB), bl.a. for at certificere, at implementering af 5G-teknologi til cellulær kommunikation ikke udgør nogen rimelig risiko eller fare.
Krav om en videnskabelig udredning
Juhi Chawla har bedt High Court i Delhi om en videnskabelig undersøgelse af eventuelle bivirkninger af den radiofrekvent stråling der udsendes af mobiltelefoner ved hjælp af 5G-teknologi på ‘sundhed, liv, organer eller lemmer hos voksne og børn samt flora og fauna’ før dets officielle udrulning i landet.
I sit andragende sammen med Veeresh Malik og Teena Vachani har Chawla opfordret myndighederne til at forpligtige det indiske råd for medicinsk forskning (ICMR), Central Pollution Control Board (CPCB) og Telecom Regulatory Authority of India ( TRAI) til at gennemføre deres respektive undersøgelser af emnet.
”Staten har ligeledes en løbende pligt – igen efter princippet om, at ‘forebyggelse’ er bedre end ‘helbredelse’ – at videnskabeligt undersøge alle produkter og teknologier, inden de får lov til at blive markedsført og eller få adgang til samfundet generelt.”
Videre hedder det: “På trods af bred benægtelse fra interesserede og partiske interesser er beviset for, at radiofrekvensstråling helt sikkert er skadeligt for livet allerede overvældende.”
Andragendet, der er indgivet gennem advokat Deepak Khosla, som siger, at telekommunikationsministeriet har svaret på en RTI-forespørgsel fra marts 2019, at der ikke er gennemført undersøgelser med hensyn til RF-stråling, heller ikke i dag.
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/juhi-chawla-moves-delhi-high-court-on-5g-technology/article34691006.ece

Smartphones

iPhone-stråling: iPhonen er populær blandt mange mennesker, men den topper også hitlisten, når det gælder elektromagnetisk stråling.

I betragtning af den ikoniske status som Apples iPhones har fået, bør brugerne dog være opmærksomme på strålingen fra iPhonen, især i de nyere modeller, som har den højeste stråling blandt samtlige smartphones. (1) (2)
Alle trådløse elektroniske enheder, herunder mobiltelefoner, udsender elektromagnetisk stråling (EMF) stråling. En stråling som er sundhedsskadelig, når vi konstant bruger vores mobile enheder tæt på vores krop over længere perioder.

Hvad de færreste er vidende om udsender telefonens batterier en ekstremt lavfrekvent (ELF) stråling.
Sundhedsrisici
Nogle områder på kroppen, såsom hoved og torso – samt bryster og de reproduktive område – er langt mere sårbare over for EMF- stråling end arme og ben.
Elektromagnetisk stråling kan eksponere for bl.a. hovedpine og hududslæt til mere alvorlige sundhedsskader som fertilitetsproblemer, DNA fragmentering, celleskader, og kræftsvulster. (3)
Hvad er SAR?
SAR står for Specific Absorption Rate og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation. (4)
SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. Det betyder at temperaturpåvirkningen bliver mindre.
EU er SAR-grænseværdien 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv (fastsat af ICNIRP). I USA er den 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet (Fastsat af FCC -Federal Communications Committee).
De gældende standarder, der anvendes i dag (2.0 W/kg) blev udformet i 1993 og har ikke ændret sig siden.
En lav SAR-værdi er ikke et udtryk for at telefonen er “sikker” at tale i, og derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig.
SAR-værdien tager ikke højde for din alder, din fysiske størrelse eller om du er gravid.
SAR-niveauet er meget højere ved reel brug
Tests udført af både ANFR (det franske strålingsagentur) og journalisten Sam Roe for Chicago Tribune har vist, at aktuelle SAR-niveau skal ganges med en faktor fra 3 til 4, målt enten ved direkte hudkontakt eller ved 2 mm’s afstand. (5) En nylig tilbagekaldt Razer Phone 2 nåede over 10 W/kg ved direkte kontakt med huden.
Fransk test fandt i 2015 at 9 ud af 10 mobiltelefoner, overskred de gældende grænseværdi. Der konstateres fortsat overtrædelse af grænseværdien. Siden april 2018 og frem til maj 2020 er 23 forskellige modeller trukket tilbage fra det franske marked, forbudt eller opdateret.
Den danske Sundhedsstyrelse reklamerer ikke med sine anbefalinger, man skal vide at de eksisterer for at finde dem på SST’s hjemmeside. (6)
Tips til reduktion af iPhone-stråling: (7)
Afstand er den bedste form for beskyttelse.Brug højttalertelefonfunktionen på din iPhone, når det er muligt.
Hold din iPhone i standardsamtaletilstand, men skru op for lydstyrken til den højeste indstilling, og hold telefonen 2-4 tommer væk fra dit hoved.
Vælg kablede hovedtelefoner eller endnu bedre strålingsfri luftrørshovedtelefoner, især hvis opkaldet bliver langt.
Når du sover, skal du holde din iPhone mindst fire meter væk fra din seng.
Hvis du kører under et opkald under kørslen, skal du bruge Apple CarPlay eller en hjælpeledning til at dirigere den gennem bilens højttalere. Det giver sikker kørsel samt reducere din EMF eksponering.
Opbevar din iPhone i et bælte hylster eller i en taske, men endnu bedre, hav ikke telefonen på dig, hvis du ikke får brug for den. Husk, at enhver ekstra afstand beskytter.
Flytilstand er ikke kun til flyvning.
Funktionen er den enkleste måde at deaktivere alle trådløse transmissioner på med det samme og dermed reducere iPhone-strålingen. Når flytilstand er aktiveret, er din iPhone ikke længere tilsluttet WiFi-, Bluetooth- eller mobildata, hvilket betyder, at den ikke længere konstant sender RF-signaler for at forblive tilsluttet.
Har du ofte din iPhone med dig, kan du prøve primært at have telefonen på flytilstand og med jævne mellemrum deaktivere den for at kontrollere, om der er indgående sms’er eller beskeder på telefonsvareren – eller for at foretage et opkald/sende en sms. Skift tilbage til flytilstand, så snart du er færdig med at bruge din iPhone. Flytilstand er også nyttig til at bevare din iPhone’s batterilevetid og hjælpe den med at genoplade hurtigere.
Skær ned på unødvendige transmissioner
Reducer dine transmissioner ved at sikre, at din iPhone ikke konstant kører apps som Instagram eller placeringstjenester i baggrunden. Mange apps beder om tilladelse til konstant at blive synkroniseret med mobildata, så vi kan modtage meddelelser med det samme. Men hvor nødvendigt er det? Tjek i stedet dine apps manuelt for at se, om du har nogen opdateringer, og sørg for, at din iPhone ikke er indstillet til automatisk at oprette forbindelse til WiFi eller mobildata.
Vær bevidst om hvornår iPhone strålingen er værst
Har din iPhone to barer eller mindre, er det bedst at undgå at foretage opkald, indtil du er på et sted, hvor din telefon ikke behøver at kompensere for en svag forbindelse. iPhone-stråling øges også under kørslen. Når du kører ned ad motorvejen ændrer din afstand fra mobilmaster sig konstant, hvilket får din iPhone til ofte at pinge, da den søger efter det mest ideelle tårn eller satellit for at bevare en stærk forbindelse.
Opbevar ikke din iPhone i dit soveværelse.
Oplad din iPhone i et andet rum, hvis det er muligt. Men hvis du skal have det i dit soveværelse om natten, skal du placere det så langt fra din seng som muligt og aktivere flytilstand, før dit hoved rammer puden.
Invester i EMF-beskyttelsesudstyr
Uanset om du bruger din iPhone meget eller lidt, vil det være klogt at bruge en iPhone-strålingsomslag, der sætter en EMF-afskærmningsbarriere mellem din telefon og dit øre eller andre dele af kroppen. Dette vil reducere din direkte hudkontakt både med RF og ELF strålingsemissioner.
Bruger du ofte hovedtelefoner, når du foretager opkald, eller bare lytter til lyd, bør du overveje at bruge strålingsfri luftrørshovedtelefoner, der overfører lyd gennem hule luftrør i stedet for traditionelle ledninger, som stadig tillader EMF-stråling at nå dit hoved.
Kilder:
1) https://www.digitalinformationworld.com/2019/02/the-cell-phones-that-emit-the-least-and-most-radiation.html
2) https://pricepusher.dk/mobil/sar-v%C3%A6rdier-og-mobilstr%C3%A5ling
3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
4) https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
5) https://www-chicagotribune-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.chicagotribune.com/investigations/ct-cell-phone-radiation-testing-20190821-72qgu4nzlfda5kyuhteiieh4da-story.html?outputType=amp
6) https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug
7) https://www.theepochtimes.com/iphone-radiation-easiest-ways-to-protect-yourself-reduce-exposure_3821499.html

Når elektronikken er et våben

Kunstig intelligens: På egen hånd på slagmarken – dødsdrone udvalgte sit eget offer og dræbte ham.
Udviklingen af autonome robotvåben, der handler og dræber uden menneskelig indgriben, sker hurtigere, end vi får indtryk af. I 2020 blev en mand i Libyen jagtet og dræbt af en Kargu-2 quadcopter drone produceret af det tyrkiske militære tech-firma STM. Det skulle have været første gang, sådan noget skete, skriver David Hambling i New Scientist. (1)
Oplysningerne stammer fra et ekspertpanel vedrørende Libyen til FN’s Sikkerhedsråd. Producenten af dronen annoncerer, at de “kan kontrolleres af en pilot eller handle autonomt.” Steigan.no referer til Zak Kallenborn (2) fra National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism i Maryland udtaler, at det kan være første gang, droner autonomt har angrebet mennesker. Han siger videre, at denne udvikling giver anledning til alvorlig bekymring, da AI-systemer ikke altid kan fortolke visuelle data korrekt. (2)
Kilder:
1) https://www.newscientist.com/article/2278852-drones-may-have-attacked-humans-fully-autonomously-for-the-first-time/
2) https://www.defenseone.com/voices/zak-kallenborn/14311/
3) https://steigan.no/2021/05/autonome-vapen-drapsdrone-valgte-sjol-sitt-offer-og-drepte-ham/

Mikrobølgevåben, som kan forårsage det såkaldte Havana syndrom, findes, fortæller eksperter.
Bærbare mikrobølgevåben, som kan forårsage de mystiske bølge af hjerneskader hos amerikanske diplomater og spioner (det såkaldte “Havana Syndrome”), er blevet udviklet i flere lande gennem de seneste år, bekræfter førende amerikanske eksperter.
Et amerikansk selskab udviklede tilbage i 2004 prototypen til ​​et sådant våben til marinkorpset. Våbnet, der havde kodenavnet Medusa, (1) var udviklet så det kunne være i en bil samt have en “midlertidig uarbejdsdygtig virkning”, dog “med lav sandsynlighed for dødsfald eller permanent skade”. Det skriver The Guardian 2. juni 2021. (2)
Der er ingen beviser for, at udviklingen blev ført ud over prototypefasen, og en rapport om dette stadium er endvidere blevet fjernet fra et amerikansk flådes websted.
USA påberåber sig etiske overvejelser
Forskere med kendskab til projektet fortæller, at det var etiske overvejelser, om at undgå menneskelige eksperimenter, der bidrog til, at projektet blev skinlagt – men de udtalte, at en sådanne overvejelse derimod ikke havde holdt USA’s modstandere tilbage, bl.a. Rusland og muligvis Kina.
James Giordano, som er senior stipendiat inden for bioteknologi, biosikkerhed og etik ved US Naval War College, blev udnævnt som rådgiver for regeringen i slutningen af ​​2016, efter at omkring to dusin amerikanske diplomater begyndte at blive syge i Havana. (3) Senere deltog han i en vurdering for US Special Forces Command om, hvilke lande der havde udviklet teknologien, og hvor langt de var kommet.
”Det er blevet klart, at noget af det arbejde, der blev udført i det tidligere Sovjetunionen, blev taget op igen af ​​Rusland samt dets allierede,” sagde Giordano. Han tilføjede, at Kina også har udviklet målrettede energi devices til at teste strukturen i ​​forskellige materialer med en teknologi, der kan tilpasses som våben. Den anden store bølge af hjerneskader blandt amerikanske diplomater og efterretningsofficerer fandt sted i Kina i 2018. (4)
Frekvenser, der forstyrrer hjernen uden de brændende fornemmelser
Giordano, der ikke kan give detaljer om, hvilke lande, der har udviklet, hvilke typer enheder, udtalte, at de nye våben brugte mikrobølgefrekvenser, som er i stand til at forstyrre hjernens funktioner uden at give nogen brændende fornemmelse.
”Dette var vigtigt – og ret skræmmende – for os, fordi det repræsenterede et stadie i udviklingen og forfinelsen af disse typer instrumenter, som det hidtil ikke var anset muligt at opnå,” sagde han.
Hvis en amerikansk modstander har formået at minimere den målrettede energi teknologi, som er nødvendig for fra lang afstand at kunne påføre vævsskader, er det en sandsynlig forklaring på at sådanne våben har kunnet føre til Havana Syndromet.
Effekterne
Mere end 130 amerikanske embedsmænd fra statsministeriet, CIA og det nationale sikkerhedsråd (NSC) har lidt af symptomer, herunder svimmelhed, tab af balance, kvalme og hovedpine, der først blev identificeret i Cuba. Virkningen på nogle af ofrene har været yderst alvorlige og langvarige. (5)
Nogle af de seneste hændelser har involveret NSC-embedsmænd, der oplever lammende symptomer i dagslys i Washington. Udenrigsministeriet, CIA og Pentagon har alle indledt efterforskning, men er endnu ikke kommet til konklusioner. En National Academy of Sciences-rapport i december fandt, at skaderne på Havana Syndrome sandsynligvis var forårsaget af “rettet pulseret radiofrekvensenergi”. (6)
Der kræves ikke megen plads eller udstyr
Skeptikere har hævdet, at et våben, der er i stand til over længere afstand at påføre hjerneskader, ville være al for besværligt at bruge i byområder.
James Lin, som førende amerikansk autoritet indenfor biologisk indflydelse fra elektromagnetisk stråling, udtaler, at det ikke er nødvendigt med et stort apparat for at kunne fokusere energien på et mindre område, opvarme det et minut samt forårsage “en termoelastisk trykbølge”, der bevæger sig gennem hjerne, og forårsager beskadigelse af det bløde væv. Det kræver ikke megen plads eller udstyr for at kunne gøre det.” (7)
Målet for trykbølgen ville oprindeligt opleve en lyd. Mange af de amerikanske diplomater, spioner, soldater og embedsmænd, hvis symptomer undersøges som en del af Havana Syndrome-undersøgelsen, rapporterede da også, at de havde hørt mærkelige lyde ved angrebets begyndelse.
Hvem står bag?
Selvom mange amerikanske embedsmænd og ofre mener, at Rusland står bag angrebene, er der indtil videre ingen overbevisende beviser for, at Moskva er ansvarlig. I nogle tilfælde rapporteres russiske militære efterretningskøretøjer (GRU) at have været tæt på stedet for et tilsyneladende angreb. Men det ville ikke være usædvanligt, at GRU fulgte efter amerikanske embedsmænd.
Russerne har bestemt en lang historie med at bruge mikrobølgeteknologi mod amerikanske diplomatiske missioner. Ambassaden i Moskva viste sig at være badet i mikrobølgestråling i 1960’erne og begyndelsen af ​​1970’erne, selvom den bagvedliggende hensigten aldrig var tydelig. ( 8 ) Episode blev en skandale, da det viste sig, at den amerikanske regering havde tilbageholdt oplysningerne for sine egne diplomater.
På samme tid brugte USA selv enorme beløb på at udvikle sine egne styrede energivåben, både laser- og mikrobølgebaserede. Mark Zaid, en advokat, der repræsenterer nogle af ofrene for Havana Syndrome, har en dias fra en CIA-briefing, tilbage fra 1960’erne eller 1970’erne, som viser, en bygning der rammes af mikrobølger fra en nabo konstruktio. Zaid fortæller, at diaset var blandt de personlige genstande, som en afdød agent efterlod. (9)
Kilder:
1) https://web.archive.org/web/20080409063721/http://www.navysbirprogram.com/NavySearch/Summary/summary.aspx?pk=F5B07D68-1B19-4235-B140-950CE2E19D08
2) https://www.theguardian.com/science/2021/jun/02/microwave-weapons-havana-syndrome-experts
3) https://www.theguardian.com/world/2017/aug/25/us-embassy-havana-unexplained-cases-of-hearing-loss-cuba
4) https://www.theguardian.com/world/2018/jun/07/sonic-attack-fears-as-more-us-diplomats-fall-ill-in-china
5) https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/13/havana-syndrome-brain-injury-130-incidents
6) https://www.nationalacademies.org/news/2020/12/new-report-assesses-illnesses-among-us-government-personnel-and-their-families-at-overseas-embassies
7) https://ieeexplore.ieee.org/ielx7/7397573/8000303/09366412.pdf
8) https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Signal
9) https://www.theguardian.com/world/2021/may/02/havana-syndrome-nsa-officer-microwave-attacks-since-90s

Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
3. maj 2021
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Hermed nyhedsbrevet for april måned. Hvis du vil have information om den internationale modstand mod 5G og elektromagnetisk stråling bedes du gå ind her: https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Teleindustrien og interessekonflikter
– Sundhedsudfordringer
– ICNIRP
– Forskning
– Overvågning

Teleindustrien og interessekonflikter

Trods klare regler ser spilfirmaerne stort på aldersgrænser, og børns ret til et digitalt privatliv. Beskyttelse mod reklamer sættes ofte helt ud af kraft.

Det viser en rapport udarbejdet af DataEthics for IDA udgivet april 2021.
Fra det øjeblik børn åbner en app eller indlæser et websted, begynder indsamlingen af børnenes data. Stik mod FN-konventioner og persondataforordningen (GDPR) bliver alt data om børnenes loginmønstre, indholdsvalg, spilleadfærd, gps-data, kontakter og alt andet i løbet af et splitsekund sendt videre i et kompliceret spind til andre spilfirmaer. Disse sender i samme fart børnenes psykologiske profil videre til tætte samarbejdspartnere, der arbejder med reklameteknologi, og herefter starter den målrettede og juridisk tvivlsomme markedsføring mod børnene.
Rapporten viser desuden, at en del spiltjenester reelt ikke kontrollerer, om spilleren er syv, ni eller 13 år. Datatilsynet slår ellers fast, at børn under 13 år er dækket af særlige regler omkring brug af deres personoplysninger med henblik på markedsføring eller til at oprette personligheds- eller brugerprofiler.
Kilder:
https://ida.dk/om-ida/nyt-fra-ida/boerns-spil-er-hasard-med-deres-personlige-oplysninger
Hele rapporten findes her:
https://ida.dk/media/8107/gametech-marts-2021.pdf

Sandhed og usandheder om 5G og sundhed: Købte journalister skal etisk holde sig til fakta, uanset hvem der betaler for historien.
Det er både journalister og forskere, der bliver købt. Begge bruges effektivt af teleindustrien til at forsvare 5G og til at sprede information og misinformation. Industrien klager over misinformation der spredes af anti-5G-aktivisterne. Men branchen selv, spreder i sit forsøg på at miskreditere aktivisternes påstande sin egen slags misinformation om 5G.
Den 13. april 2021 offentliggjorde Dariusz Leszczynski, Adjungeret professor (Docent), Helsinki Universitet, Finland, (1) på medium.com en udtalelse om pålideligheden og troværdigheden af ​​de grænseværdier som International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) anbefaler: “5G tester grænserne for tillid”. (2)
Den 21. april 2021 offentliggjorde Stefani Forster, Indholdsstrateg, redaktør og seniorforfatter hos Truly Social Inc., også på medium.com, en udtalelse “Forårsager 5G kræft? Påstande har brug for beviser, ikke meninger ”. (3)
I dette lidt lange blokindlæg (4) svarer Dariusz Leszczynski på Stefani Forsters holdninger til 5G. Interessant læsning.
Kilder:
1) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/cv-june-2020/
2) https://blogbrhp.medium.com/5g-is-testing-the-limits-of-trust-8180d578e140
3) https://stefaniforster.medium.com/5g-health-claims-need-evidence-not-opinions-64bee8de0b15
4) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/04/28/truth-and-untruths-on-5g-and-health-journalists-for-hire-should-ethically-stick-to-the-facts-no-matter-who-pays-for-the-story/

Hvad gør en videnskabelig strålekomité, når den finder skadelige biologiske effekter, som den officielt er sat til at lede efter?
Den lader fundene falde ned mellem stolene, skriver Tabt Tråd i denne analyse. Problemet er, at der er indlejret en uløselig interessekonflikt, når staten bestiller et forskningsråd til at yde rådgivning om radiofrekvent stråling og miljøeffekter for menneskers sundhed. Man kan nemlig ikke skille teleselskaberne fra staten. (1)
Det teleindustrielle interessekompleks:
Staterne opkøber industrien i midten af 1900-tallet og udvikler den offentlige teleinfrastruktur i årtier, indtil man frasælger selskaberne igen i en liberaliseringsbølge, der kom fra USA og som skyllede over Europa fra midten af 80’erne til midten af 90’erne.
Staterne er også EU
EU knytter den internationale komité, ICNIRP, tæt til sig (2), som sætter grænseværdierne. EU definerer ICNIRP’s opgave og hvordan ICNIRP skal undersøge området, skriver Tabt Tråd. Men EU er også en erklæret global storaktør på 5G-området, hvor EU-Kommissionen fører en aggressiv 5G-retorik (3) og lovgiver nærmest om, at 5G er harmløst og at modsatrettede påstande skal modarbejdes. (4)
“Nej, staten er ingen neutral mediator mellem en tilfældig industri og et civilsamfund. Ikke det der ligner.”
Hvad så med de videnskabelige komiteer?
Langt de færreste lande har en ekspertgruppe, og knytter sig derfor til de få ekspertgrupper, der findes. F.eks. BERENIS (den schweiziske regerings ekspertgruppe); Sundhedsrådet i Holland (statsuafhængig institution) og ARPANSA (det australske regeringsagentur for stråling).
Den svenske stat har sin egen håndplukkede videnskabelige komité under Stralsakerhetsmyndigheten (SSM) (5), som den 28. april 2021 offentliggjorde sin 15. videnskabelige forskningsgennemgang. (6)
Som Tabt Tråd skriver har Sverige telegiganten Ericsson der som en af verdens meget få giganter, der producerer basestationer til mobilmaster, skal trække eksportmilliarder hjem til statskassen. Ericsson er i dermed i skarp konkurrence med finske Nokia og kinesiske Huawei i udviklingen af 5G som global infrastruktur.
Rådene er et tæt sammenfiltreret netværk, med tilstrækkelig historik til at konkludere, at man kun får sæde i disse organer ved at opføre sig loyalt over for ICNIRP’s udstukne grænseværdier. (7)
Problemet er ikke bare svindel
På den ene side er der hensynet til den hånd, som plukker forskerne og finansierer aktiviteterne, nemlig staten. Nogen gange med bidrag fra teleindustrien selv. (8)
“På den anden side tager forskerne hensyn til, at man ikke kan frakoble sig virkeligheden og den videnskabelige litteratur som Komiske Ali og benægte, at alvorlige spørgsmål om borgernes og mobilbrugernes sundhed og sikkerhed trænger sig på.”
De alvorlige spørgsmål bliver altså stillet. Men hvad sker der så?”
Aben sendes videre
Man kan være sikker på, at rapporterne finder, at der er behov for mere forskning for at opklare, om fundne effekter også er reelle og om de udgør en risiko for menneskers sundhed. SSM’s 15. rapport er ingen undtagelse.
Sveriges ekspertgruppe finder ligesom andre undersøgelser, at oxidativt stress, som er en anerkendt sundhedsrisici, er en realitet i celleforsøg og dyreforsøg. Det betyder dog ikke at rådet skærper sin bekymring og de anbefalinger, som videregives til den svenske stat. Nej, rådet anbefaler i en vag og ukonkret anbefaling at opretholde det, som rådet kalder forsigtighedstænkning. Resten er overladt til andre beslutningstagere end rådet selv. Behændigt formår rapporten dermed både at vise duelighed som videnskabsråd – og ansvarsfralæggelse som autoritet.
I forhold til kræft sidder SSM’s kræfteksperter i rådet og vurderer og godkender deres egen forskning og tilsidesætter konkurrenternes. Det er ret så betænkeligt, når man kender forskningsmiljøets øvrige positioner i spørgsmålet. Positioner som er fuldstændig fraværende i rådet. Anbefalingen bliver blot at der skal forskes videre og holdes øje. Karakteristisk er det at de spørgsmål, som tidligere rapporter stillede, bliver sjældent besvaret i næste rapport. Til gengæld rejses der ofte et nyt spørgsmål.
Staten klapper i sine hænder
Myndigheden bag rådet, Strålsäkerhetsmyndigheten, kan hermed slutteligt notere og bedyre overfor samfundet og de politiske beslutningstagere, at strålemiljøet er sikkert for svenskernes sundhed.
Kilder:
1) https://tabttraad.info/2021/04/28/analyse-rapporter-om-stralemiljo-balancerer-mellem-staters-onskevirkelighed-og-videnskabens-virkelighed/
2) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9509b04f-1df0-4221-bfa2-c7af77975556/language-en
3) https://tabttraad.info/2020/10/01/eu-truer-langsomme-5g-lande-med-retsforfolgelse/
4) https://tabttraad.info/2020/06/15/danske-advokater-eu-med-meningsundertrykkelse-om-5g/
5) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/organisation/rad-och-namnder/vetenskapligt-rad-for-elektromagnetiska-falt/
6) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2021/inga-nya-halsorisker-avseende-elektromagnetiska-falt/
7) https://www.investigate-europe.eu/en/2019/how-much-is-safe/
8) https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Videnskaben om spin: Målrettede strategier til fremstilling af tvivl om de skadelige virkninger på miljø og folkesundhed
At teleindustrien har adopteret de samme strategier, som anvendes af andre industrier, der markedsfører produkter, som forurener miljøet og skader menneskers og andre arters sundhed er der ikke nogen tvivl om. Men bruger teleindustrien og de forskere, den finansierer, alle de 28 unikke taktikker, som bliver diskuteret i dette open access-papir af Goldberg og Vandenberg, (1) offentliggjort i tidsskriftet Environmental Health: 1) til at fremstille tvivl om overvægten af den peer-reviewed videnskab, som finder at udsættelse for intensiv trådløs stråling er skadelig samt 2) for at retfærdiggøre WHO’s og de fleste nationale regeringers fortsatte vedtagelse af utilstrækkelige grænseværdier for elektromagnetisk stråling?
Baggrunden for rapporten
Talrige grupper, såsom tobaksindustrien, har bevidst ændret og fejlagtigt fremlagt kendte kendsgerninger og empiriske beviser for at fremme en dagsorden, ofte til økonomisk fordel, med konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Tidligere forskning har undersøgt sager individuelt, men ingen har foretaget en grundig sammenligning af sagerne. Formålet med denne undersøgelse er at sammensætte en omfattende liste over de taktikker, der bruges af forskellige grupper og give en ramme til at identificere yderligere forekomster af beviodst produceret tvivl.
Metoder
Forskerne undersøgte videnskabelige bøger, peer-reviewed artikler, velundersøgte journalistiske artikler og juridisk bevismateriale relateret til fem forskellige industrier og organisationer, der blev udvalgt for deres destruktive indvirkning på miljø og folkesundhed (tobaks-, kul- og sukkerindustrier, producenter af pesticidet Atrazine og Marshall Institute, et institut med fokus på forskning i klimaforandringer og andre forskere fra den æra, der var forbundet med dem i instituttet). Dokumenterne leverede bevis for en liste over taktikker, der blev brugt til at generere spin inden for industrien og fremstille tvivl om den forårsagede skade. Derefter identificerede de tendenser blandt det sæt af strategier, der kunne forklare deres differentielle brug eller effektivitet.
Resultater
28 unikke taktikker gik igen, når der skulle skabes tvivl. (se den vedhæftede oversigt) Fem af disse taktikker blev brugt af alle fem organisationer, hvilket tyder på, at de er nøglefunktioner til at fremstille tvivl. Den tilsigtede målgruppe påvirker den strategi, der anvendes til misinformation, og logiske fejlslutninger bidrager til deres effektivitet.
Konklusioner
Liste over taktikker kan bruges af andre til at oprette en sag om, hvorvidt en branche eller en gruppe bevidst manipulerer oplysninger, der er knyttet til deres handlinger eller produkter. Forbedret videnskabelig og retorisk læsefærdighed kan bruges til at gøre dem mindre effektive, afhængigt af målgruppen, og i sidste ende give mulighed for at beskytte både den miljømæssig sundhed samt folkesundheden mere generelt. De 5 gennemgående strategier
Til alle målgrupper
Forskerne identificerede fem strategier, der kan bruges uanset den tilsigtede målgruppe: få støtte fra velrenommerede personer (nr. 2), fejlagtigt fremlægge data (nr. 3), undertrykke inkriminerende information (nr. 4), anvende hyperbolsk sprog (nr. 8) ) og bebrejde andre årsager (nr 9). Disse strategier blev brugt af mindst fire af de grupper, de undersøgte; tre af dem (nr. 2, nr. 3 og nr. 8) blev brugt af alle fem grupper, hvilket tyder på, at de er særligt effektive, fordi de kan målrettes mod alle relevante målgrupper.nr. 2: Få støtte fra velrenommerede personer: Rekruttere eksperter eller indflydelsesrige mennesker inden for visse områder (politikere, industri, tidsskrifter, læger, forskere, sundhedsembedsmænd) for at forsvare B for at få bredere støtte
nr. 3: Forvansk data: Cherry-pick data, design undersøgelser til at mislykkes, eller foretage meta-analyser for at fortynde arbejdet i A
nr. 4: Undertryk belastende oplysninger: Skjule oplysninger, der er i modstrid med B
nr. 8: Anvend hyperbolsk eller enevældigt sprog: Diskuter videnskabelige resultater i enevældige termer eller med overdrivelse, skal du bruge buzzwords til at skelne mellem “stærk” og “dårlig” videnskab (dvs. lydvidenskab, junk science osv.)
nr. 9: Skylden har andre årsager: Find relaterede, alternative årsager til de negative virkninger, der rapporteres eller observeres.
Brugt af alle brancher
Fem af strategierne blev brugt af alle fem organisationer: angribende studiedesign, der bruges til at producere Information A (nr. 1), få støtte fra velrenommerede personer til at forsvare information B (nr. 2), urigtige oplysninger om information A (nr. 3), anvende hyperbolsk sprog (nr. 8) og påvirke offentlige organer eller love (nr. 21). Forskerne hævder, at disse fem strategier er de mest effektive træk ved fremstillet tvivl (dvs. meget vellykket til at levere et budskab til et bestemt publikum) og tilsammen giver den stærkeste indikation af, at en industri kommunikerer fremstillet snarere end autentisk tvivl.nr. 1: Angrib undersøgelsens design: At understrege fejl i undersøgelse design i A som kun har minimale virkninger på resultaterne. Fejl omfatter problemer i forbindelse med bias, forvirrende eller stikprøvestørrelse.
nr. 2: Få støtte fra velrenommerede personer (se ovenfor)
nr. 3: Forvansk data (se ovenfor)
nr. 8: Anvend hyperbolsk eller enevældigt sprog (se ovenfor)
nr. 21: Indflydelse på regeringen/lovene: Opnå uhensigtsmæssig nærhed til regulerende organer, og tilskynde til pro-B-politik
“A” henviser til oplysninger, der er genereret for at bekæmpe videnskabelige beviser og fakta
“B” henviser til oplysninger, der genereres for at fremme fortællinger, der er gunstige for branchen
Hvordan kan vi sikre os mod at blive taget ved næsen
Der er en række strategier, som enkeltpersoner kan bruge til at evaluere og kontekstualisere de oplysninger, de får, men de adskiller sig efter målgruppe:
Lægfolk kan verificere kilderne samt undersøge, hvem der fremsætter krav, ved at kontrollere for interessekonflikter. Selvom folkesundhed måske ikke motiverer alle individer, og ikke alle er interesseret i at overvinde bekræftelsesforstyrrelser, kan viden om potentielle trusler mod den personlige sundhed gennem forsætlig bedrag inspirere til mere grundig personlig efterforskning. Forbedret forståelse af logiske fejlslutninger vil også øge offentlighedens anerkendelse af deres anvendelse. Medierne skal også undgå at fremlægge beviser og industri-genereret tvivl eller “spin”, som om disse to synspunkter er ens. Som vist i disse tilfælde afspejler denne form for “balance” ikke sandheden.
Forskere, der har en større forståelse af den evidensbaserede litteratur, skal også identificere interessekonflikter såsom finansiering, overveje “eksperternes” legitimationsoplysninger og være på vagt over for metaanalyser eller angreb på videnskabelige artikler ved at konsultere originale undersøgelser. Peer-reviewed tidsskrifter har en forpligtelse til at kræve at interessekonflikter offentliggøres og bør nægte papirer, der er designet til at vildlede. Manglende offentliggørelse bør efterfølges af tilbagetrækning af undersøgelser. Forskningsmidler fra store virksomheder indikerer muligvis ikke nødvendigvis bias, men korrekturlæsernee skal uddannes til at overveje bias, når et sådant forhold afsløres. Forskere nyder også godt af magtpositioner inden for organisationer (f.eks. akademiske institutioner, medicinske og videnskabelige samfund). De bør udnytte deres roller til at slå til lyd for ændringer inden for disse institutioner, hvilket vil bidrage til at forbedre offentlighedens adgang til videnskabelig information [67].
Retssystemet Her er der meget, der kan forbedres med hensyn til retfærdighed. Der kan føres politikker, der kan beskytte rettighederne for personer, der berøres af industriens handlinger (f.eks. kulminearbejdere), til effektivt at forsvare deres sager uden indflydelse fra en magt eller økonomisk ulighed. Ekspertudsagn skal også holdes på et meget højt niveau af upartiskhed.
Det politiske system har vist, at finansiering påvirker regler og politik. Selv om vi ikke kan forvente, at alle embedsmænd vil kunne være eksperter i alle videnskabelige færdigheder, skal statslige organer aktivt høre på og handle efter oplysninger fra virkelig upartiske personer, der kan yde støtte og information om videnskabelige og ikke-videnskabelige beviser som ikke er genstand for fremstillet tvivl. Den udøvende magt bør udpege kvalificerede personer til at lede videnskabelige agenturer og rådgivende bestyrelser samt at føderale embedsmænd står over for straf ved manipulation med videnskabelige rapporter; samt at administrationerne, uanset deres politiske parti, undgår at skabe fjendtlige arbejdsmiljøer for det videnskabelige personale. Regulerende agenturer skal også anerkende og stoppe karruseldøren med industrien og træffe foranstaltninger for at beskytte mod skævheder, der indføres ved fremtidige ansættelsesforhold.
Enkeltpersoner og organisationer, især dem, der har til opgave at beskytte offentlighedens sundhed, skal bevæbne sig med viden om disse taktikker og udvikle eller finpudse beskyttende strategier for at genkende og forhindre tilfælde af fremstillet tvivl. Undersøgelsen her vil gøre det muligt for folk fra alle sfærer at vurdere den enorme mængde information, de udsættes for på den mest objektive måde samt at kunne skelne sandhed fra løgn.
Kilder:
Goldberg, R.F., Vandenberg, L.N.: Videnskaben om spin: målrettede strategier til fremstilling af tvivl med skadelige virkninger på miljø og folkesundhed. Environ Health 20, 33 (2021). Udgivet online 26. marts 2021. https://doi.org/10.1186/s12940-021-00723-0
Se mere om teleindustrien her:
Forskningen:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/forskning/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-uafhaengig-og-stoettet-forskning/
Eksperterne:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
Arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
Et hvidvaskningsinstitut:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
Phonegate:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
Medierne:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/

USA: Den verdenskendte kræftepidemiolog Christopher J. Portier kommer ikke til at vidne mod Motorola.
De sagsøgte, som bla. er mobilproducenten Motorola har klaget over Portiers ankomst i sagen, og nu har den delstatslige overdomstol i Washington D.C. dømt Portier ude af sagen.
Portier blev indstillet som videnskabeligt ekspertvidne i marts i år, da han afgav en erklæring på 176 sider. Hovedpointen i erklæringen er at mobiltelefoni med høj sandsynlighed kan være årsag til hjernekræft og hørenervetumorer.
Retssagen har været 20 år undervejs
Man tror det næppe, men når retssagen mellem de tumorramte mobilbrugere og teleindustrien starter i juli i år ved den delstatslige overdomstol i Washington D.C., har hovedforhandlingen været ca. 20 år undervejs efter et konfliktfyldt og besværligt forløb.
Retssagens oprindelige sagsøger, Michael Murray, var testmedarbejder hos mobilproducenten Motorola. Han testede mobiltelefoner ved at sætte dem op til sit hoved for at sikre at de fungerede. I samme periode udviklede han en hjernetumor.
I alt 13 sagsøgere har konsolideret sig ind i årets retsopgør, men de er ikke i live i dag.
Se mere her:
https://tabttraad.info/2021/04/21/domstol-afviser-topekspert-som-vidne-for-tumorramte-mobilkraeft-for-retten-i-usa/

USA: Familie sagsøger teleindustrien, hævder at de skjuler risiciene ved strålingen fra mobiltelefoner, bla. hjernekræft.
Familien til en præst fra Louisiana, der døde af glioblastom, en aggressiv hjernekræft, sagsøger Motorola, AT&T og andre teleselskaber. Retssagen, der blev indgivet den 8. april, hævder, at kræften var forårsaget af eksponering fra strålingen fra mobiltelefoner, men også at teleindustrien i årtier har været involveret i en bedragerisk praksis med at skjule de sundhedsrisici der er ved strålingen fra mobiltelefoner.
Retssagen blev anlagt af enken og to sønner af Frank Aaron Walker, en præst, lærer og musiker fra Louisiana. Mr. Walker, der gennem 25 år brugte mobiltelefoner. Han blev diagnosticeret med glioblastom hjernecancer i januar 2019. Walker døde 31. december 2020 i en alder af 49 år efter en to-årig kamp mod kræften.(1)
Ikke den første retssag om mobiltelefoner der forårsager hjernetumorer
Der er mere end 70 tilfælde af hjernetumor fra mobiltelefoner der er indbragt for Superior Court for District of Columbia (Civil Division). Imidlertid er de tiltalte mobilproducenter m.fl. ved hjælp af forhalingsteknikker i stand til at holde sagerne uafklaret i domstolene i 20 år.
Den første af disse sager, kendt som Murray-sagen, blev indgivet i 2001. I 2012 blev 12 yderligere sager konsolideret med Murray-sagen (Murray et al. V. Motorola et al .; 2001 CA 008479 B).
Bevismødet, også kendt som en “Daubert-høring”, er planlagt til juli 2021. Høringen afgør, hvilken af ​​sagsøgernes eksperter, der er kvalificerede til at vidne i retssagen. Retten vil afgøre, om eksperternes udtalelser er baseret på tilstrækkelige og videnskabeligt pålidelige beviser.
Indtil der træffes en afgørelse i bevismøderne for Murray et al., Er alle andre sager tilbageholdt.
”Retfærdighed forsinket er retfærdighed nægtet,” sagde Hunter W. Lundy, hovedrådgiver i Walker-sagen, hvis firma også repræsenterer nogle af sagsøgerne, der er en del af Murray et al. retssager.
“Teleindustrien har gjort alt, hvad de kunne for at forhindre en 12-personers jury i at høre bevismaterialet for mobiltelefonskader, samt hvordan industrien manipulerer videnskaben til skade for forbrugerne,” siger Hunter W. Lundy, hovedrådgiver i Walker-sagen og forklarer, hvorfor hans firma besluttede at indgive et nyt sagsanlæg, denne gang ved en føderal domstol. Lundy håber, at Walker-sagen vil komme frem adskilt fra Murray-sagerne, da den blev anlagt ved en føderal domstol og derfor ikke er bundet af Murray-sagen.
Det er vigtigt at bemærke, at en række retsafgørelser fastslog, at § 704 i telekommunikationsloven fra 1996 forhindrer statslige erstatningslove, der tillader retssager om erstatning for personskade fra mobiltelefoner, mobilmaster ​​og andre personlige enheder. I Murray et al mente retten, at kun dem, der begyndte at bruge mobiltelefoner før 1996, kunne anlægge retssager om personskade.
Forskningen

Christopher Portier PhD, en mangeårig amerikansk regeringsforsker nu pensioneret, har nylig indsendt en omfattende gennemgang af den videnskabelige forskning i en større mobiltelefon/hjernekræft retssag, hvor han konkluderer, at “Beviserne på en sammenhæng mellem mobiltelefon brug og risikoen for gliom hos voksne er ganske stærk.” (2)
Kilder:
1) https://childrenshealthdefense.org/defender/lawsuit-telecom-giants-cell-phone-radiation-brain-cancer/
2) https://ehtrust.org/high-probability-that-cell-phone-radiation-causes-brain-tumors-says-32-year-us-government-scientist-cdc-and-national-toxicology-program-in-expert-report-to-court/

Frankrig: ANSES opfordres til at præcisere sine holdninger og interessekonflikter.
Den 25. marts opfordrede fire organisationer generaldirektøren for ANSES, Roger Genet, til at “bede ham om at præcisere agenturets holdning “især” med hensyn til sundhed i deres arbejde set fra et videnskabeligt synspunkt og ud fra de interessekonflikter, det kan afstedkomme.”
De 4 organisationer – Alerte Phonegate, CRIIREM (Center for uafhængig forskning og information om elektromagnetisk stråling, Robin des Toits og SERA (miljøhygiejne i Auvergne-Rhône-Alpes) – er “særligt” ivrige efter at udtrykke deres “bekymringer” med hensyn til de interessekonflikter som de eksperter måtte have, der er valgt af ANSES til at udføre undersøgelser med afgørende resultater, mens dets mission er at implementere ”uafhængig og pluralistisk” videnskabelig ekspertise.
ANSES
I Frankrig vedtager ANSES de regler, der skal følges med hensyn til radiofrekvenser, men arbejder hånd i hånd med ANFR (det nationale frekvensagentur) en offentlig administrativ institution, der sikrer det “praktiske” og transmitterer data til ANSES, som derefter bruger dem til at fastlægge sine sundhedsanbefalinger. I henhold til “elementerne til [deres] rådighed” har Alerte Phonegate, CRIIREM, Robin des Toits og SERA ønsket “reel sikkerhed” for, at ANFR ikke “forsætligt har skjult” oplysninger for ANSES, der kunne have fået agenturet til at anbefale strengere SAR-foranstaltninger.
SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – i den mest ekstreme situation.
SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. Det betyder at temperaturpåvirkningen bliver mindre.
Om Phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
https://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/anses-anfr-documents-reglementation-das-radiofrequences

Sundhedsudfordringer

5G: 11 grunde til være bekymret
Tusinder af undersøgelser forbinder eksponeringen med et lavt niveau af elektromagnetisk stråling med en lang liste over skadelige biologiske effekter på mennesker. WHO klassificerede i 2011 elektromagnetisk stråling som et 2B stof: muligvis kræftfremkaldende.
For nylig konkluderede National Toxicology Program med et budget på 25 millioner dollars, at elektromagnetisk stråling af den type, der i øjeblikket bruges af mobiltelefoner, kan forårsage kræft. Men hvor passer 5G ind i alt dette?
I betragtning af at 5G er indstillet til at udnytte frekvenser over og under de eksisterende frekvensbånd ligger 5G midt i alt dette. Men tendensen (det varierer fra land til land) er, at 5G bruger de højere frekvensbånd. Hvilket giver sine egne særlige grunde til bekymring.

Stephen J. Roberts, Quantum Navigator (Forbedring af evnen til at undre sig), gennemgår her de undersøgelser, der er foretaget til dato, hvilket giver følgende 11 bekymringspunkter: (1)EN TÆT SUPPE AF ELEKTROSMOG Vi bliver bombarderet af virkelig høje frekvenser med lav, kortrækkende intensitet, hvilket skaber en endnu mere kompliceret tæt suppe af elektrosmog. For at arbejde med MMW (milimeterbøljer) ift. 5G med lang rækkevidde er de krævede antenner mindre. Nogle eksperter taler om så små som 3 mm x 3 mm. Den lave intensitet er for effektivitet og for at håndtere signalforstyrrelser fra naturlige og menneskeskabte forhindringer.
EFFEKTER PÅ HUDEN Den største bekymring er, hvordan de nye bølgelængder vil påvirke huden. Den menneskelige krop har mellem to millioner og fire millioner svedkanaler. Dr. Ben-Ishai fra Hebrew University, Israel, forklarer, at vores svedekanaler fungerer som “en række spiralformede antenner, når de udsættes for disse bølgelængder”, hvilket betyder, at vi bliver mere ledende. Af en nylig undersøgelse fra New York, der eksperimenterede med 60 GHz-bølger, fremgik det, at “analyserne af penetrationsdybde viser, at mere end 90% af den transmitterede effekt absorberes i overhuden og dermislaget.” Virkningerne af MMW’er som undersøgt af Dr. Yael Stein fra Hebrew University, viser også at det forårsage fysiske smerter hos mennesker, da vores nociceptorer blusser op i erkendelse af at strålingen er en skadelig stimuli. Det vi ser er mulighederne for mange hudsygdomme og kræft samt fysisk smerte i vores hud.
EFFEKTER PÅ ØJNENE En undersøgelse fra 1994 viste, at mikrobølgestråling med lavt niveau af millimeter stråler producerede linse opacitet hos rotter, hvilket er forbundet med udviklingen af grå stær. Et eksperiment udført af det medicinske forskningsinstitut ved Kanazawa Medical University viste, at 60 GHz ”millimeterstråler kan forårsage termiske skader af forskellige niveauer. De termiske effekter induceret af millimeterstråler kan tilsyneladende trænge ind under øjenoverfladen.” En kinesisk undersøgelse fra 2003 har også fundet skader på linsepitelceller fra kaniner efter 8 timers eksponering for mikrobølgestråling, og en undersøgelse fra 2009 foretaget af College of Physicians and Surgeons i Pakistan konkluderer, at EMF, der udsendes af en mobiltelefon, forårsager forstyrrelse af kylling embryo retinal differentiation.
EFFEKTER PÅ HJERTET En russisk undersøgelse fra 1992 viste, at frekvenser i intervallet 53-78GHz (det, som 5G formodes at bruge) påvirker pulsvariationen (en indikator for stress) hos rotter. En anden russisk undersøgelse af frøer, hvis hud blev udsat for MMW’er, fandt ændringer i pulsen (arytmier).
EFFEKTER PÅ IMMUNESYSTEMET En russisk undersøgelse fra 2002 undersøgte effekten af 42HGz mikrobølgestråling på blod fra raske mus. Det blev konkluderet, at ”eksponering af sunde mus for hele kroppen for lavintensiv EHF EMR har en dybtgående effekt på indekserne for ikke-specifik immunitet”.
EFFEKTER PÅ CELLETILVÆKSTEN En armensk undersøgelse fra 2016 observerede MMW’er med lav intensitet, hvilket afspejler det fremtidige miljø med 5G. Deres undersøgelse foretaget på E-coli og andre bakterier anførte, at strålerne havde deprimeret deres vækst såvel som “skiftende egenskaber og aktivitet” af cellerne. Bekymringen er, at det ville gøre det samme med menneskelige celler.
EFFEKTER PÅ BAKTERIE RESISTENS Den samme armenske undersøgelse antydede også, at MMW-effekter hovedsagelig viser sig i vand, celleplasma-membran og genom. De havde fundet ud af, at MMWs interaktion med bakterier ændrede deres følsomhed over for “forskellige biologisk aktive kemikalier, herunder antibiotika.” Mere specifikt viste kombinationen af MMW og antibiotika, at det kan føre til antibiotikaresistens hos bakterier. Dette banebrydende fund kunne have en kæmpe effekt på menneskers sundhed, da båndbredden rulles ud landsdækkende. Bekymringen er, at vi udvikler en lavere resistens over for bakterier, efterhånden som vores celler bliver mere sårbare – og vi bliver mere sårbare.
EFFEKTER PÅ PLANTEMILJØET En af funktionerne ved 5G er, at MMW er særlig modtagelig for at blive absorberet af planter og regn. Mennesker og dyr spiser planter som en fødekilde. De virkninger MMW har på planter kan give os mad, der ikke er sikkert at indtage. Tænk på GMO’er som steroider. Vandet, der falder ned fra himlen til disse planter, bestråles også. En undersøgelse fra 2010 af asp træer viste, at eksponeringen for radiofrekvenser førte til, at bladene viste symptomer på nekrose. (2) En anden armensk undersøgelse viste, at MMW’er med lav intensitet “påberåber sig peroxidase-isoenzymspektrum ændringer af hvedeskud.” Peroxidase er et stressprotein, der findes i planter. Indikationer viser, at 5G vil være særligt skadeligt for planter – måske mere end for mennesker.
EFFEKTER PÅ ATMOSFÆREN OG FORBRUGET AF FOSSILE BRÆNDSTOFFER Implementering af det globale 5G-trådløse netværk kræver lancering af raketter til implementering af satellitter til 5G. Disse satellitter har en kort levetid, som ville kræve meget mere implementering end det, vi ser i øjeblikket. En ny type carbonhydrid-raketmotor, der forventes at drive en flåde af suborbitale raketter, vil udsende sort kulstof, som “kunne forårsage potentielt betydelige ændringer i den globale atmosfæriske cirkulation og distribution af ozon og temperatur” ifølge en Californisk undersøgelse fra 2010. Solid state raketudstødning indeholder klor, som også nedbryder ozon. Virkningerne på ozon antages at være værre end CFC-eksponering i dag. Googles Project Loon siges at bringe internettet til landdistrikter og svært tilgængelige områder ved hjælp af heliumballoner. Men disse balloner har kun en levetid på 10 måneder. Vi ser en meget stor mængde helium, der skal bruges her, mere end hvad vi muligvis kan have på Jorden?
ØDELÆGGELSE AF DET NATURLIGE ØKOSYSTEM Siden år 2000 har der været rapporter om fugle, der har forladt deres reder, samt sundhedsmæssige problemer som “forringelse af fjerdragt, bevægelsesproblemer, reduceret overlevelse og død”, siger forsker Alfonso Balmori. Fuglearter, der er påvirket af disse lave niveauer, ikke-ioniserende mikrobølgestråling, er blandt andet gråspurve, duer, hvide storke og skader. Men det er ikke kun fuglene. Den faldende bi population siges også at være knyttet til denne ikke-ioniserende EMF-stråling. Det reducerer dronningens æglægningsevner, hvilket fører til et fald i koloniens størrelse. En undersøgelse foretaget af Chennais Loyola College i 2012 konkluderede, at ud af 919 forskningsundersøgelser udført på fugle, planter, bier og andre dyr og mennesker viste 593 af dem virkninger fra RF-EMF-stråling. 5G vil tilføje effekterne af denne elektrosmog.
DE FLESTE 5G-STUDIER ER VILDLEDENDE 5G bruger pulserende millimeterbølger til at bære information. Men som Dr. Joel Moskowitz påpeger, er de fleste 5G-studier vildledende, fordi de ikke pulserer strålerne. Det er vigtigt, fordi forskning med mikrobølger allerede fortæller os, hvordan pulserende bølger har dybere biologiske virkninger på vores krop sammenlignet med ikke-pulserende stråling. Tidligere undersøgelser viser for eksempel, hvordan pulserende frekvenser førte til gentoksicitet og brud på DNA-strenge.
Kilder:
1) https://www.linkedin.com/pulse/5g-radiation-dangers-11-reasons-concerned-stephen-roberts/
2) https://www.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278/
Se også de 21 grunde:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/

Wi-Fi i skolerne: Læger advarer om risici for elever og lærere.
Undersøgelser viser: WLAN-stråling er sundhedsskadelig. Koncentration, ydeevne og trivsel bliver nedsat. Unødvendige eller permanent aktive hotspots øger skolens stråling. diagnose:funk har fået eksperter til at vurdere mere end 100 undersøgelser af WLAN-stråling. Resultat: Der må ikke bruges WLAN i skoler eller i børnehaver.
WLAN-undersøgelser viser risici
Der bliver brugt flere og flere mobile enheder, især tablets og smartphones, i skolerne. Deres anvendelse kræver installation af routere og WLAN-adgangspunkter, som transmitterer data via højfrekvente elektromagnetiske bølger. Den hidtil største evaluering af den videnskabelige litteratur om WLAN-frekvensen 2,45 GHz i tidsskriftet “Umwelt-Medizin-Gesellschaft” resulterede i:
Mere end 100 undersøgelser viser, at WLAN-netværk og slutenheder udsætter elever for betydelige sundhedsrisici. Efter kort tid kan fx koncentrationen og ydeevnen reduceres betydeligt. Som et resultat kan dette have vidtrækkende virkninger på psykologisk udvikling, læringssucces og karrieremuligheder.
Tag Wi-Fi-advarslerne alvorligt
“Den føderale regering anbefaler generelt at holde eksponering for personlig stråling gennem højfrekvente elektromagnetiske felter så lav som muligt, dvs. at foretrække konventionelle kabelforbindelser, hvis brugen af ​​radiobaserede løsninger ikke kan undgås.”, 2007: Strålingseksponering gennem trådløse internetnetværk (WLAN). Http://t1p.de/htee)
“De integrerede antenner i din router sender og modtager radiosignaler, for eksempel til levering af dit WLAN. Undgå at opsætte din router i umiddelbar nærhed af soveværelser, børneværelser og lounger for at holde eksponeringen for elektromagnetiske felter så lav som muligt.” (Telekom-Router, Sicherheitshinweis, 2017)
WLAN bliver en kontinuerlig belastning
WLAN’s strålingsværdier for mobile enheder er over de medicinske forsigtighedsværdier. Selv med minimal eksponering (mindre end 1 μW/m²) kan der være forstyrrelser i trivsel, som kan være ansvarlige for hovedpine, hjertearytmier, koncentrationsproblemer, kvalme, svimmelhed, træthed, udmattelse, søvnløshed og fertilitetsskader, hvis eksponeringen er permanent. Forskningsgruppen Yakymenko et al. har analyseret 100 mobiltelefonundersøgelser, også via WiFi, om inflammatoriske sygdomme forårsaget af oxidativ cellestress med resultatet:
“Afslutningsvis viser vores analyse, at højfrekvent stråling med lav intensitet er en stærk oxidativ faktor for levende celler med et højt sygdomsfremkaldende potentiale.”
Tekniske løsninger til skoler
Fra synspunktet med den grundlæggende retningslinje for strålingsbeskyttelse, ALARA-princippet (As Low As can Reasonably be Achieved – så lavt som teknisk og videnskabeligt muligt), bør skoler overveje følgende muligheder:
Wi-Fi er ikke nødvendigt for undervisning med digitale medier. Digitale medier er værktøjer, og alle applikationer kan også udføres på kablede computere. Tabletter skal kunne betjenes med en kabelforbindelse.
☹️ Hvis en skole beslutter at bruge Wi-Fi på trods af alle bekymringer, skal der indstilles klare kriterier for brugen af ​​Wi-Fi-senderne i overensstemmelse med ALARA-princippet:Det skal være muligt at reducere transmissionens effekt på routeren til et minimum – 1 til 5% af den almindelige transmissionseffekt (60 til 100 mW) er normalt tilstrækkelig til at levere et klasseværelse.
WLAN er kun tændt, når det er nødvendigt til undervisningsformål.
routeren skal installeres og betjenes med størst mulig afstand til elever og lærere.
For at beskytte tilstødende rum skal routeren monteres på en reflekterende overflade (f.eks. Metalplade, aluminiumsfolie, afskærmningsbelægning osv.) for at undgå unødvendig stråling i nærliggende rum.
En central tidskontrol bør sikre, at routere slukkes igen (f.eks. efter afslutning af timen eller senest om natten).
☹️ Powerline (PLC / dLAN) anbefales ikke som erstatning for WLAN. Alle elektriske ledninger og apparater bliver således strålingskilder for højfrekvente signaler.
Alternativet: Trådløs datatransmission med ‘Visible Light Communication’ (VLC) finder sted via LED-rumbelysning.
Så vidt vi ved i dag, er der meget lidt sundhedsrisiko i modsætning til WLAN-stråling, da vores krop er tilpasset lysstrålingen. Lysstråling fra lamper er normalt ikke polariseret, og strålingens indtrængningsdybde i kroppen er minimal. Der skal dog lægges vægt på kildens lyskvalitet – ingen forøgede komponenter i blåt lys – og undgåelse af hårdt flimmer, især i lavfrekvensområdet (<1.000 Hz). Derudover skal lyskilden monteres blændfrit, og returkanalen skal betjenes i infrarødt lys.
VLC er i et avanceret udviklingsstadium.
Et pilotprojekt finansieret af staten Baden-Württemberg i konferencecentret på øen Mainau blev gennemført med succes. På Hegel-Gymnasium Stuttgart blev det første VLC-klasseværelse, der blev finansieret af byen Stuttgart, indviet i november 2017. Vores råd: Skoler og kommuner børe være enige om at deltage i denne tekniske udvikling med et andet VLC-projekt eller vente, indtil VLC går i serieproduktion.
Østrigs Medical Association advarer mod Wi-Fi i skoler og børnehaver
I Nicosia-erklæringen (2017) om brugen af ​​Wi-Fi skriver de østrigske og cypriotiske lægeforeninger:
“Mulige sundhedseffekter af ikke-ioniserende stråling fra EMF/RF (elektromagnetiske felter/radiofrekvent stråling) på 30 KHz-300 GHz inkluderer kræftfremkaldende egenskaber (Gruppe 2B, IARC 2011), neurotoksicitet i udviklingen, effekter på DNA, fertilitet, overfølsomhed og andre alvorlige effekter, som er veldokumenteret i videnskabeligt dokumenterede undersøgelser.
… Eksponering for EMF / RF i et tidligt udviklingsstadium er et spørgsmål af særlig bekymring. I denne fase absorberer kroppen mere stråling, hvilket kan have indvirkning på hjernen, nervesystemet og reproduktionssystemet. For eksempel kan kræft eller konsekvenser for kognition udløses.”

Medicinske foreninger kræver:
”Beslutningstagere, især inden for uddannelse og sundhedspleje, skal være opmærksomme på risiciene og være nødt til at kende sikre tekniske alternativer. De skal tage behørigt hensyn til sundhedsfarer og børns sårbarhed. De skal også arbejde for at sikre et sikkert miljø i skoler, daginstitutioner og børnepasning.
De skal fremme aldersmæssig og fornuftig brug af digital teknologi og må ikke tillade trådløse netværk i skoler og især i børnehaver, børnehaver og grundskoler. I stedet skal kabelforbindelser bruges.”

Kilde:
https://www.diagnose-funk.org/themen/mobilfunk-anwendungen/wlan-an-schulen
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Den kraftige stråling fra 4G og 5G i Stockholm giver sig nu udslag i sundhedsproblemer hos befolkningen.
Strålskyddsstiftelsen (*) har modtaget mange vidnesbyrd fra mennesker, der oplever alvorlige symptomer, når de udsættes for mikrobølgestråling fra basestationer til 4G og 5G. For omkring et år siden kunne de konstatere en markant stigning i den målte stråling fra basestationerne. Flere steder var strålingen tidoblet på kort tid. Gentagne målinger viser farligt høje niveauer på flere hundrede tusinde mikroW / m2 og endda over 1 million mikroW / m2. I artiklen (1) hører vi om Camilla, der arbejder på Stortorget i den gamle bydel i Stockholm, hvor der er mobilmaster til 4G og 5G.
Camilla begyndte at arbejde i nærheden af ​​Stortorget i den gamle bydel i august 2020. På ejendommen overfor er der opsat mobilmaster til 4G og 5G. Hun får symptomer som ondt i halsen, hovedpine, svimmelhed, åndedrætsbesvær, feber, trykken over brystet, varme og løbende næse. Symptomerne letter, når hun forlader området.
”Det er ikke kun hovedpine, jeg får fra strålingen, men jeg føler mig bogstaveligt svagere i benene, jeg føler et pres på brystet, der giver mig vejrtrækningsbesvær. Jeg bliver svimmel, så alt snurrer, udmattelse og undertiden kvalme. Det kommer i bølger, så jeg ved, at det er strålingen fra masterne. Siden jeg begyndte at arbejde der i august 2020, har jeg følt en konstant forkølelse med ondt i halsen, ryddet halsen, konstant hovedpine og træthed, nedsat koncentration, svimmelhed og generelle tømmermænd.”
Det sker hver gang hun passerer den basestation, der er placeret på metrobroen mellem Gullmarsplan og Skanstull i Stockholm. Hun hjertebanken, åndedrætsbesvær, feber, sygdom og forkølelse, hovedpine, pres over brystet, pres på hovedet, panik, angst og overvældende følelser af stress. De samme symptomer opstår, når hun passerer Sergels Torg. (2)
Ikke det eneste offer for strålingen
Camilla, som er i 40’erne, er ikke den eneste, der har haft en alvorlig sundhedsmæssig oplevelser i området omkring Stortorget. Hun fortæller, at hun har set tre kvinder kollapse siden august 2020. Ved en af ​​disse tre lejligheder blev der tilkaldt en ambulance, og kvinden, der kollapsede, forklarede, at hun pludselig ikke kunne trække vejret og følte sig svag. Ved to andre lejligheder har to kvinder været tæt ved at besvime på Camillas arbejdsplads uden at forstå hvorfor. En af disse kvinder fik også næseblod uden grund. I løbet af de sidste seks måneder har hun også set to mennesker kollapse i området omkring Sergels Torg.
Vidnesbyrd fra bl.a. Kista
I foråret 2020 modtog Strålskyddsstiftelsen vidnesbyrd fra folk, der bor i Kista (3), og som kunne berette om lignende symptomer som Camilla. På samme måde som for Camilla aftog symptomerne i form af vejrtrækningsproblemer, en følelse af feber og mere, når ofrene flyttede til miljøer med lavere stråling, for eksempel ud i skoven.
En kvinde, der bor i byhusområdet kunne fortælle, at siden et par mobilmaster blev opsat i området for to måneder siden i en afstand på ca. 100 meter, har familierne, der bor på vejen fået flg. symptomer: svimmelhed, kvalme, søvnbesvær, hovedpine, feber, der kommer og går, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser og høj puls samt åndedrætsbesvær.
Kilder og noter:
*) Strålskyddsstiftelsen er en svensk fundraising-fond, der arbejder for at beskytte mennesker og miljøet mod skadelige former for elektromagnetiske felter og elektromagnetisk stråling, såsom mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, ved at informere om risici og offentliggøre anbefalinger. Man arbejder for strengere lovgivning, styrket forbrugerbeskyttelse samt rådgivning af enkeltpersoner og organisationer.
1) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/03/24/sjuk-av-stralning-fran-5g-4g-i-stockholm-city/
2) Målinger i Stockholm ved Sergels Torg og ved Djurgården den 3. juni 2020 viste, at strålingen er ekstremt høj og sundhedsfarlig. De to veltrænede mænd, der gennemførte målingen, fik næsten øjeblikkelige helbredseffekter i form af hjertebanken, pres over brystet, tinnitus og ondt i halsen.
https://www.youtube.com/watch?v=R4SXu7t1oOg
3) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/10/manga-sjuka-pga-den-okande-stralningen-fran-mobilbasstationerna/

Nedsat hørelse, høreapparater og elektromagnetisk stråling.
Stigning i antal hørehæmmede Ifølge WHO vil 1 ud af 4 personer forventes at have høreproblemer i 2050. Det betyder, at næsten 2,5 milliarder mennesker i verden vil leve med en vis grad af høretab i 2050. Mindst 700 millioner af disse mennesker får brug for øre- og hørepleje og andre rehabiliteringstjenester, medmindre der gribes ind, skriver WHO i en høringsrapport, der blev offentliggjort i begyndelsen af marts 2021. (1) (2)
I en pressemeddelelse fra WHO1 Generaldirektør Tedros Adhanom siger, at ubehandlet høretab kan have en ødelæggende virkning på folks evne til at kommunikere og arbejde. Det kan også påvirke folks mentale sundhed og evne til at opretholde relationer.
Man hvad med elektromagnetisk stråling, når vi taler om høreapparater og de tilhørende hjælpemidler man kan gøre brug af?
Der mangler empiri, men der findes alligevel grundlag for en konklusion
Det ser ikke ud til, at der findes en særlig forskning, der specifikt handler om sundhedsrisici, når det gælder høreapparater. Ikke efter hvad Einar Flydal skriver i sin lille artikel fra 2018. (3) Høreapparater med indbygget radiokommunikation har heller ikke eksisteret så længe, at det er rimelig at tro, at man har kunnet se tydelige statistiske skademønstre. Man må derfor vurdere skadepotentialet ift. høreapparater ud fra det man allerede ved om teknologien, arten af stråling og eksponeringen, sådan som det er gjort i EUROPAEM-retningslinjerne. (4)
Og så er svaret enkelt skriver Flydal. Der findes blot én fornuftig strategi – en forsigtighedsstrategi baseret på alle skademekanismer, ikke kun på omfanget af opvarmning.
Moderne høreapparater, (5) der kommunikerer, leverer således en strålingskilde, der udgør en ukendt sundhedsrisiko. Der er mange tegn på, at strålingen er langt stærkere end tilrådeligt. Det kan være fornuftigt – indtil vi ved mere – at antage, at der ikke er taget højde for nærfeltseffekter i certificeringen af ​​høreapparaterne, simpelthen fordi der ikke er nogen gode metoder til måling af nærfeltet, og fordi de måleinstrumenter der anvendes, ikke måler de relevante parametre.
Vi ved at producenterne og distributørerne ikke har kontrol med hvad de arbejder med: Produkterne kan stråle langt mere end der opgives – uden at det fanges op af nogen og uden at de er klar over det eller synes at have særlig interesse i at vide noget om det. Vi kan f.eks. blot se til hele Phonegate skandalen. (6)
Hvad kan du gøre
Noget som er let at gøre: Slå Bluetooth fra på de digitale apparater du har rundt om dig, så de ikke forsøger at kontakte dine høreapparater, og få ligeledes audiografen til at slå Bluetooth fra – hvis det er mulig – og anden kommunikation på dine høreapparater.
Hvis apparaterne er formet, så de bliver for besværlige at bruge, bør du overveje, om du skal udskifte dem, eventuelt få et måleinstrument og kontrollere, om dine høreapparater er “gået bananas”, som Flydall selv fortæller han har oplevet.
Forskning i EMF og høreapparater
I forbindelse med Apples trådløse headsets (Apple Airbuds) og andre lignende trådløse headsets, som flere og flere går rundt med i timevis, mens de streamer musik og podcasts, er der kommet nogen forskningsartikler og advarsler. Du finder en oversigt her (7).
Kilder:
1) https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/horselstap-vil-ramme-1-av-4/#reference-1
2) https://www.who.int/news/item/02-03-2021-who-1-in-4-people-projected-to-have-hearing-problems-by-2050
3) https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/01/eflydal-20180103-hc3b8reapparater-et-problem-v2.pdf
4) https://www.ehsf.dk/dokumenter/EUROPAEM%20EMF%20vejledning%20dansk%20V3%20m%20bilag%2027072017.pdf
5) https://hoereforeningen.dk/viden-om/hjaelpemidler/traadloest-udstyr/
6) https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
7) https://www.saferemr.com/2016/09/airpods-are-apples-new-wireless-earbuds.html

ICNIRP

Har du bug for referencer til din kritik af industri NGO’en ICNIRP.
Einar Flydal kommer her med en bibliografi, som kan være rar at have, hvis nogen beder dig om at underbygge nedenstående påstande om den organisation, som også de danske myndigheder baserer deres politik på omkring elektromagnetisk stråling.
Listen kan være rar at have. For hvis du fremsætter disse påstande, som du finder her, vil nogen beskylde dig for at fremme “konspirationsteorier” – det vil sige noget, der pr. definition skal være fri fantasi og overdreven mistanke om, hvordan verden fungerer. For kaldes det noget andet, hvis der er realiteter bag det? spøger Einar Flydal.
Bibliografien viser i detaljer, at vi her står med fakta, ikke fiktion. Her får du udsagnene, bibliografen får du nedenfor. Du kan også klikke ind på artiklen. (1)Grundlaget for de nuværende grænseværdier for eksponering for radiobølger og andre “ikke-ioniserende” elektromagnetiske felter bestemmes i realiteten af teleindustrien selv.
Krumtappen i det internationale arbejde for at sikre maksimalt vide rammer for teleindustrien finder er en via en lille selvetableret organisation – ICNIRP – The International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. Organisationen Organisationen vælger sine medlemmer uden nogen åben proces. På nuværende tidspunkt ledes den af en psykolog – af alle mennesker. Hvorfor? Fordi strategien – siden WHO/ICNIRP-mødet i Prag i 2004 om elektriskmagnetisk overfølsomhed – er at hævde, at de fysiske reaktioner på elektromagnetisk stråling skyldes angst, og at angsten på ingen måde stimuleres af, at sundhedsvæsenet fremmer reduktion af stråling eller afskærmning eller andet, der indebærer en indrømmelse af, at angsten kan være reel. ((WHO. Electromagnetic hypersensitivity. Backgrounder: Electromagnetic fields and public health, 2020 (2)). Dette er forsvarsstrategien i en tid, hvor der hele tiden kommer mere og tydeligere forskning på bordet, som viser målbare, fysiske reaktioner både i celleprøver, dyr, planter og mennesker. Det virker jo helt surrealistisk!
Med penge fra industrien har ICNIRP skabt sig plads i WHO, og fik oprettet et brohoved der – The International EMF Project (TIEMFP). Det lille kontor består af en antennespecialist samt hendes sekretær. WHO har givet kontoret ansvar for arbejdet med at fremme de fælles internationale retningslinjer, hvilket TIEMFP gør ved at bruge ICNIRP-medlemmer samt dets venner til at fremme ICNIRP’s retningslinjer. Det sker på kollisionskurs med bl.a. WHO’s kræftinstitut.
Retningslinjerne har kun ambition om at beskytte mod akut varmeskade – en type skader fra mikrobølger, som alle blev påvist i 1930’erne. Den omfattende dokumentation, der viser skader på grund af en svagere eksponering, argumenterer de sig bort fra.
Kun en lille gruppe af fagfolk skaber den “vidensbase”, som ICNIRP er baseret på, og de bliver modsagt af flere og flere mennesker. Men de holder ud, fordi de fodres af industrien og kan bruge branchens megafoner og etablerede kanaler, og fordi politikere ikke griber ind.
Grænseværdierne baseret på ICNIRP’s retningslinjer er et udtryk for, at beskyttelsen mod elektromagnetisk stråling sidder fast i et fossil og en fuldstændig fejlagtig forståelse af de fysiologiske processer, der sætter i gang, når biologien udsættes for elektromagnetiske felter, der normalt ikke forekommer i kroppens egne elektriske systemer eller i den omgivende natur samt os.


Det var påstandene. Her har du en kort kommenteret kritisk litteraturliste:
Butler, Tom: Wireless Technologies and the Risk of Adverse Health Effects in Society: A Retrospective Ethical Risk Analysis of Health and Safety Guidelines, Working Paper, Univ. of Cork, 2021, PDF-notat,
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/02/Butler-Tom-Wireless-Technologies-Ethical-Risk-Analysis-Working-Paper-Univ.-Cork-2021.pdf
eller: https://bit.ly/3bUPHto
“Butler påviser – omhyggeligt og detaljeret – hvordan ICNIRP, organisationen som opstiller regnestykkerne bag de «anbefalede grænseværdier», ganske enkelt er et værktøj for at nedgøre forskningen samt overbevise politikere og opinionen om at mikrobølgerne ikke kan give sundhedsskader. Om ICNIRP er bemandet med kyniske forretningsfolk, politiske strateger, nærsynede folk med skyklapper, naive forskere eller nyttige idioter tager han ikke stilling til, selv om der sikkert findes lidt af alt det hele.»
«Risikoanalyse og kritik af ICNIRP: Branchens svar på disse advarsler er, under dække af tilsyneladende kvalificerde, neutrale faglige råd og retningslinjer fra organisationen ICNIRP, at insistere på at forskningen som påviser skader, «ikke er sikker nok» til at man bør bremse udviklingen. Disse retningslinjer er stærkt kritiseret som ikke faglige, branchepartiske, samt baseret på uacceptable forsvarsstrategier, sådan som det nu i 2021 opsummeres af professor Tom Butler i en etisk risikoanalyse«
Buchner & Rivasi (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
Kritik af ICNIRP fremlagt i juni 2020 af to medlemmer af EU-Parlamentet, – Michèle Rivasi (Europe Écologie) og Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei), og financieret af Greens/EfA group i EUParlamentet. De belyser ICNIRP’s tætte forbindelser til telebranchen og næringslivet.
Susan Pockett: «Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene» (Z-forlag, 237 sider).
Bogen viser – svært solid og detaljeret – hvordan et lille mindretal af forskere med stærke forsvars- og industriinteresser i ryggen driver et narrespil gennom ICNIRP og WHO, hvor de – bevidst – nedgør etableret videnskab. Mer omtale:
https://einarflydal.com/2020/10/09/na-kan-du-bestille-bevisene/
Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): 5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø (Z-forlag, 590 sider). Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jensen.
Se specielt bogens Del 3. Bogen er lavet for at være en bevis- og referancesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medicinere, biologer, fysikere, graverjournalister, miljøfolk samt andre interesserede. Mer omtale:
https://einarflydal.com/bestill-5g-boka-na/
Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland: ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter, og legitimerer økt helse- og miljøskadelig infrastruktur, som fra 5G, notat, 43 sider, 21.05.2020. (Versjon 1.02 med enkelte rettelser/forbedringer, oppdatert 28.5.2020.),
https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/
Else Nordhagen og Einar Flydal: Strålevernet bygger slett ikke på konsensus, men på et lite nettverk med sterkt avvikende oppfatninger om helsevirkningene, PDF-notat, 06.08.2020,
https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/
Hardell, L. & Carlberg, M. (2020). Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest, comment. Oncology Letters 20:15, 2020, DOI: 10.3892/ol.2020.11876.
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2020.11876
Kræft- og EMF-forskerne Hardell og Carlberg tager i denne kommentar artikel problemet op med de alvorlige økonomiske interessekonflikter i ICNIRP og i europæiske «ekspertgrupper» samt sundhedsmyndigheder. De understreger vigtigheden af uafhengighed af teleindustrien.
Hardell L. (2017). World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). Publisert i: International journal of oncology, 51(2), 405–413.
https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4046
Metastudiet finder at kræftfremkaldende virkning og skader på arvemassen (DNA) er godt dokumenteret. Indeholder også stærk kritik af interessekonflikterne i WHO og ICNIRP
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504984/
Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection & Oleg A. Grigoriev, Chairman (2017, 1. mars). International EMF Project; unbalanced WHO working group (WG) on evaluation of health effects from radiofrequency (RF) radiation.
Brev til WHO.
http://www.emfsa.co.za/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_01_WHO.pdf
Det russiske stråleinstitut kritiserer WHO’s EMF Project for at fejlinformere om forskningen. RNCNIRP, ved chefen Oleg A. Grigoriev, skrev i marst 2017 et brev til Verdens Sundhedsorganisation (WHO) hvor WHO’s EMF arbejdsgruppe (WHO’s EMF Project «RF working group») bliver kritiseret for at være skævdelt, havende problematiske bindinger til ICNIRP, og for ikke at repræsentere standpunkterne for flertallet af forskerne på feltet når det gælder skadevirkninger af ikke-termisk RF-stråling. WHO anmodes om at sørge for en mere balanceret og habil EMF-arbejdsgruppe. Brevet giver desuden klart udtryk for at de russiske myndigheder anser at de nuværende grænseværdier er irrelevante i forhold til at beskytte mod ikke-termiske skadevirkninger. Det understreges også af de russiske myndigheders konsistent der over længere tid har advaret mod mulige skadelige sundhedseffekter af mobilstråling, og at advarslerne er baseret på fund i en række russiske og internationale studier, samt at også flere hundrede nyere studier underbygger dette.
Sheean, O. (2019). World Health Organization: Setting the standard for a wireless world of harm
https://olgasheean.com/who-harm/
Krads kritik af WHO for interessekonflikter i ekspertgruppen og for at være infiltreret af teleindustrien, samt for at have svigtet opgaven som beskytter af folkesundheden. Kræver at lederen for WHOs EMF Project går af.
Se også svensk omtale:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/who-kritiseras-for-industriinfiltration-och-javiga-experter
The EMF Call (2018, 30. oktober) Call for Truly Protective Limits for Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz)
https://www.emfcall.org/the-emf-call/
Forsker- og lægeappell undertegnet af 164 forskere og læger samt 95 NGO’er.
Fra appellteksten: «ICNIRP’s standpunkter og grænseværdier er uvidenskabelige, og beskytter industrien, ikke folkesundheden.»
«ICNIRP’s mandat til at udstede retningslinjer for eksponering må sættes stærkt i tvivl. ICNIRP er ikke uafhængig af branchen sådan som organisationen hævder. Dens konklusioner er ikke objektive, de repræsenterer ikke tilgængelig videnskabelig belæg, men er partisk til fordel for industrien. Det er åbenbart ud fra ICNIRP’s uvillighed til at tage hensyn til videnskabelig fund af skadevirkninger, at ICNIRP beskytter industrien, ikke folkesundheden og miljø. ICNIRP’s første leder og andre eksperter har eller har haft økonomiske bånd til teleindustrien, militærindustrien og/eller elkraftbranchen. Den første leder lykkedes med at blive leder for WHO’s EMF Project og brugte WHO, som en paraplyorganisation til at arbejde for at ICNIRP-retningslinjerne skulle indføres over hele verden. Denne person var også ansvarlig for at kanalisere [økonomiske] bidrag fra teleindustrien til WHO’s EMF Project i flere år.»

Nielsen, F. (2008, 23. september). Tre strålende menn. NRK [Oslo]
https://www.nrk.no/dokumentar/tre-stralende-menn-1.6231039
Artiklen beskriver blandt andet hvordan den tidligere ICNIRP-leder og -grundlægger, Michael Repacholi, skjulte at projektet modtog penge fra teleindustrien, da han sad som leder for The EMF Project-kontoret i WHO og skulle vurdere om kontoret skulle støtte ICNIRP’s grænseværdier.
NRK Brennpunkt (2008). En strålende dag. [Dokumentar]
https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2008/OAUA11001508/avspiller
Brennpunkt-dokumentaren afdækker blandt andet interessekonflikterne og båndene mellem ICNIRP og telecom/forsvarsinddustrien. Den tager også fat på den internationale forskning som finder sundhedsskader af strålingen og de mange forskerne som advarer mod brugen af trådløs teknologi.
Ergo, T (2012). The Laughing stock – and the pursuit of Gro. [Oversatt artikkel, opprinnelig norsk versjon er fra magasinet Plot, April 2012, utgave 7)
https://www.mast-victims.org/resources/docs/The-Laughing-stock-and-pursuit-of-Gro_Plot-issue7.pdf
Stærk kritik af Michael Repacholi som var ICNIRP-leder og var med til at grundlægge både ICNIRP og WHO’s EMF-Project-kontor, og som, mens han sad som leder for The EMF Project-kontoret i WHO, forsøgte at skjule at projektet modtog penge fra teleindustrien ved at bruge et sygehus han tidligere havde arbejdet ved, som mellemled.
Kilder:
1) https://einarflydal.com/2021/04/18/trenger-du-referanser-til-kritikk-av-stiftelsen-icnirp/
2) https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/electromagnetic-fields-and-public-health–electromagnetic-hypersensitivity
Mere om ICNIRP, se her:
1) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
2) https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Prof. James Lin: Videnskab, politik og gruppetænkning – generelt, men også ift. vurderingen af risici ved elektromagnetisk stråling.
Bliver videnskab pakket ind i politik, eller er det politik, der forstyrrer videnskaben? Et bedre eller måske mere praktisk spørgsmål er, hvor meget politik skal påvirkes af videnskabelige fund, eller om politik skal gribe ind, når videnskaben forstyrrer den etablerede politiske orden nok til at retfærdiggøre regeringens handlinger. Disse spørgsmål er ikke nye eller banebrydende.
Det er de problemstillinger som Professor James Lin diskuterer i sin seneste klumme i maj udgaven af @IEEEorg Microwave Magazine. (1) Han inddrager udover ICNRIP og IARC også Nicolaus Copernicus og Galilei-inkvisition samt Einstein som eksempler på problemet.
ICNIRP fejler ved at ville “kvæle” NTP og Ramazzini.
I 2018 kom rapporten fra National Toxicology Program (NTP) (2) (3), der observerede to typer kræft hos laboratorierotter, der hele deres liv blev udsat for RF-stråling og senere kom Ramazzini Institute i Bologna, Italien, med sin rapport (4), hvor en omfattende undersøgelse af carcinogenicitet hos rotter med livslang eksponering for 2G/3G 1.800-MHz RF-stråling viste statistisk signifikant stigning i antallet af schwannomas i hjerterne på hanrotter for 0,1-W/kg RF-eksponering. ICNIRP burde derimod konkludere, at undersøgelserne peger på en kræftrisiko, skriver James Lin.
IARC’s klassificering
I modsætning hertil klassificerede WHO’s Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) i 2011 eksponering for RF-stråling som 2B – et muligt kræftfremkaldende middel. IARC havde evalueret de dengang tilgængelige videnskabelige undersøgelser og konkluderede, at selv om beviserne var ufuldstændige og begrænsede (især med hensyn til resultater fra dyreforsøg), at de epidemiologiske undersøgelser af mennesker rapporterede øgede sundhedsrisici for langtidsbrugere af mobiltelefoner. Disse risici omfattede gliomer (en type ondartet hjernekræft) og akustiske neuromer (eller akustiske schwannomas -en nonmalignant tumor af de auditive nerver på siden af hjernen). Alligevel var denne dokumentation tilstrækkelig stærk til at understøtte en klassificering af eksponering for RF-stråling, som mulig kræftfremkaldende for mennesker (5) (6).
Videnskaben har aldrig været blottet for politik
Hvordan kan der være så forskellige evalueringer og konklusioner af de samme videnskabelige undersøgelser? Mennesker er ikke altid rationelle eller så gennemsigtige som annonceret, og forskere er ikke uigennemtrængelige for interessekonflikter og kan være drevet af egocentriske motivationer. Mennesker træffer ofte valg og beslutninger, der trodser klar logik. Videnskaben har aldrig været blottet for politik, tro det eller ej, skriver Lin.
ALARA princippet
Mobiltelefoni og tilknyttede trådløse teknologier har, ud over enhver debat, bevist deres direkte fordel for mennesker. Men hvad angår dommen i forhold til sundhed og sikkerhed for milliarder af mennesker, der udsættes for unødvendige niveauer af RF-stråling over længere tid eller endda i løbet af deres levetid, er juryen stadig ude at votere.
Når man konfronteres med sådanne divergerende vurderinger af videnskab, skal ALARA – så lavt som rimeligt opnåeligt – praksis og princip følges for RF-sundhed og sikkerhed, skriver Lin.
ALARA står for “så lavt som det med rimelighed kan opnås”. Princippet betyder, at selvom det er en lille dosis, skal du prøve at undgå den, hvis du ikke har nogen fordel af den. For at gøre dette kan du bruge tre grundlæggende beskyttelsesforanstaltninger inden for strålingssikkerhed: tid, afstand og afskærmning.- så lavt som rimeligt opnåeligt – praksis og princip følges for RF-sundhed og sikkerhed.
James Lin er det første tidligere medlem af ICNIRP, der udfordrer industri NGO’ens eksponeringsretningslinjer. Kilder:
1) https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9393739/authors#authors
2) M.E. Wyde et al., “Virkningen af mobiltelefonradiofrekvensstråling på kropstemperaturen hos gnavere: Pilotundersøgelser af National Toxicology Programs efterklangskammereksponeringssystem”, Bioelectromagnetics, vol. 39, nr. 3, s. 190-199, 2018.
3) Teknisk rapport om toksikologi- og carcinogeneseundersøgelser i HSD: Sprague-Dawley SD-rotter, der udsættes for radiofrekvensstråling i hele kroppen med en frekvens (900 MHz) og gradueringer (GSM og CDMA), der anvendes af mobiltelefoner, 2018.
4) L. Falcioni et al., “Rapport om endelige resultater vedrørende hjerne-og hjertetumorer i Sprague-Dawley rotter udsat for prænatal liv indtil naturlig død til mobiltelefon radiofrekvens område repræsentant for en 1,8 GHz GSM base station miljøemission”, Miljø. Res., vol. 165, s. 496-503, aug. 2018.
5) R. Baan et al., “Carcinogenicitet af radiofrekvenselektromagnetiske felter”, Lancet Oncol., vol. 12, nr.
6) “Ikke-ioniserende stråling Del 2: Radiofrekvens elektromagnetiske felter”, IARC Monogr. Eval. Karcinog. Risici Hum., vol. 102, nr. 2, s. 1-460, 2013.

Dariusz Leszczynski: 5G tester grænserne for tillid
Dariusz Leszczynski skriver i sit senest indlæg om ICNIRP’s grænseværdier og hvordan ICNIRP-medlemmer begynder at fravige deres faste overbevisninger, når de bevæger sig i andre miljøer end ICNIRP’s egne.
Sikkerhed i henhold til ICNIRP Når temperaturen i humant væv ikke stiger med mere end 1 grader Celsius, anses strålingen af International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) for at være uskadelig for menneskers sundhed. Efter deres opfattelse er det strålingsniveau, der udsendes af trådløse enheder, der opfylder ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer, utilstrækkeligt til at forårsage en sundhedsskadelig temperaturstigning i humant væv. Desuden er der ifølge ICNIRP’s gennemgang af videnskaben ingen dokumenterede virkninger, der opstår uden en sådan temperaturstigning. (1)
Det er dog interessant at bemærke, at videnskabelige evalueringer foretaget af ICNIRP-eksperter ofte modsiges af forskere, der ikke er involveret i ICNIRP-aktiviteter. Endnu mere interessant er det, at ICNIRP-medlemmer, når de placeres i forskellige nationale videnskabelige komitéer i selskab med andre forskere, der ikke er ICNIRP, undertiden når frem til konklusioner, der modsiger ICNIRP’s udtalelser.
For nylig blev disse uenige udtalelser offentliggjort af:
BERENIS i Schweiz (2)
Nederlandenes sundhedsråd (3)
Rapport fra US FDA 2020 (4)
Hvad er ICNIRP?
For de fleste brugere af trådløs teknologi er ICNIRP blot et akronym. De hører, at ICNIRP hævder, at de kun arbejder ud fra videnskab, uden indflydelse, det være sig fra industrien eller fra statslige strålingsmyndigheder. Der er dog ikke mange brugere, der er klar over, hvordan ICNIRP fungerer i praksis:
De hører, at ICNIRP hævder, at de kun handler om videnskab, uden indflydelse, det være sig fra industrien eller fra statslige strålingsmyndigheder, men:ICNIRP er en gruppe på omkring et dusin forskere, der hævder at de ikke repræsentere nogen anden end dem selv.
ICNIRP hævder at være fri for enhver lobbyvirksomhed fra industrien og fra de nationale strålingsbeskyttelsesorganisationer.
Pensionerende medlemmer af ICNIRP erstattes af nye medlemmer, der vælges af nuværende medlemmer.
ICNIRP’s udvælgelseskriterier og deres begrundelse for at vælge bestemte nye medlemmer er ikke offentligt tilgængelige. Kun ICNIRP-medlemmer ved, hvorfor en person er blevet valgt til at deltage i deres gruppe.
ICNIRP er ikke ansvarlig over for nogen enhed for de videnskabelige beslutninger, de træffer.
Ingen har kontrol over, hvordan ICNIRP når frem til deres anbefalede sikkerhedsretningslinjer.
Der er ingen, der overvåger ICNIRPs aktiviteter.
ICNIRP har intet juridisk ansvar for deres videnskabelige udtalelser.
Det juridiske ansvar
ICNIRP-sikkerhedsretningslinjer er, hvad de siger, kun retningslinjer. Ingen er lovligt forpligtet til at bruge dem. Dette betyder, at selvom retningslinjerne viste sig at være fejlagtige, kan ingen juridisk sagsøge ICNIRP for denne fejl.
ICNIRP og 5G-sikkerhed
Den igangværende implementering af den nye 5. generation af trådløs kommunikation, 5G, har yderligere stimuleret debatten om gyldigheden af ICNIRP’s sikkerhedsretningslinjer. ICNIRP sikrer i sine sikkerhedsretningslinjer for 2020 (5) os, at brugernes sundhed vil blive fuldstændig beskyttetMen hvordan ved ICNIRP det?
Forskningen i millimeterbølger og sundhed er yderst begrænset.
Flere nyligt offentliggjorte videnskabelige vurderinger har søgt forskellige databaser, og har kun fundet et meget begrænset antal undersøgelser, der beskæftiger sig med de sundhedsmæssige virkninger af millimeter-bølger. Langt størstedelen af videnskaben offentliggjort på 5G millimeter-bølger beskæftiger sig med stråling målinger og dosimetri, ikke med de biologiske og sundhedsmæssige virkninger.
I 2019 udgav Simkó og Mattsson en anmeldelse af blot 97 eksperimentelle undersøgelser. (6)
I 2020 offentliggjorde Leszczynski en gennemgang af kun 99 eksperimentelle undersøgelser. (7)
I 2021 offentliggjorde Karipidis et al. en gennemgang af kun 107 eksperimentelle undersøgelser. (8)
Det meste af millimeterbølgeforskningen består af små, in vitro- eller dyreforsøg, der har ringe praktisk værdi, når det handler om at udvikle retningslinjer for beskyttelse af folkesundheden. Denne mangel på forskningsstudier forårsager forvirring og problemer inden for lokalsamfundene. Når brugerne beder om videnskabelig dokumentation for sundhedseffekterne af 5G millimeterbølger, får de ikke svar, fordi forskningen ikke er udført. Det er ikke muligt at bevise, at 5G er sikkert. Det ville imidlertid være muligt at udføre et tilstrækkeligt antal undersøgelser af 5G og sundhed for at vise, hvorvidt sundhedseffekterne er minimale eller endog ubetydelige. For nuværende eksisterer sådanne videnskabelige beviser ikke.
ICNIRP’s formand Rodney Croft
Interessant og bekymrende har ICNIRP’s formand Rodney Croft (9), professor i psykologi ved University of Wollongong i Australien, for nylig udtalt i et interview med “The Feed” på australsk tv den 16. juni 2020:
“Der er ingen skade forbundet med 5G”
“Se, det er meget sandt, at mængden af ​​undersøgelser, der specifikt ser på 5G, er meget begrænset, men fra et videnskabeligt perspektiv, der bare ikke er relevant”

Men der er derimod et presserende behov for at udføre en uafhængig validering af resultaterne af ICNIRPs gennemgang af videnskab og af gyldigheden af ​​ICNIRPs sikkerhedsretningslinjer, siger Dariusz Leszczynski. (10)
Dariusz Leszczynski: Adjunct Professor of Biochemistry, University of Helsinki. Ekspert i biologiske og sundhedsmæssige virkninger af trådløs stråling. I 2009 vidnede i det amerikanske Senat høring og i 2015 i canadiske parlament høring om sundhedsmæssige virkninger af trådløs stråling. Medlem af arbejdsgruppen i Det Internationale Kræftforskningscenter, der i 2011 klassificerede mobiltelefonstråling som et muligt kræftfremkaldende stof hos mennesker. Siden 2009 skriver videnskab blog om mobiltelefon stråling og sundhed ‘BRHP – Between a Rock and a Hard Place’.
Kilder:
1) Mere om ICNIRP se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
2) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/01/26/berneis-disagrees-with-icnirp/
3) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/09/05/significant-discrepancy-of-opinions-on-5g-and-health-between-icnirp-and-the-health-council-of-the-netherlands/
4) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/02/26/us-fda-2020-report-on-carcinogenicity-of-rf-emf-contradicts-safety-claims-of-icnirp/
5) https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540320/
7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/
8) https://www.nature.com/articles/s41370-021-00297-6
9) Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
10) https://blogbrhp.medium.com/5g-is-testing-the-limits-of-trust-8180d578e140

Forskning

De negative sundhedskonsekvenser af 5G teknologien når de undersøges under virkelige forhold
Ronald N. Kostoff og hans forsketeam team har i en artikel fra januar 2020 analyseret forskningslitteraturen omkring sundhedsskaderne fra elektromagnetisk stråling.
Einar Flydal har nu frikøbt artiklen og sammen med Else Nordhagen fået den oversat til norsk. (1)
Artiklens konklusioner er lige til: Der foreligger klare beviser på skadevirkninger på folkesundheden.
De studier som ikke viser skader, er behæftet med forskellige fejl og mangler, f.eks. har man har testet med radiobølger som ikke indeholder pulsering, sådan som reel trådløs kommunikation gør. Og så er det ikke underligt at man ikke finder skader!
Pulseringen er skarpere og mere biologisk skadelig med nyere udstyr, hvad enten vi taler om 5G, Smart Meter elmålerne eller de nye, smart køleskabe, de iPods som folk putter i ørerne, eller samtalehøjtalerne som du kan placere i stuen og kan tale til – og hvad enten signalet er stærkt eller svagt.
Som Einar Flydal skriver: (men her med danske eksempler) Det er den slags viden som vores sundhedsmyndigheder hævder ikke kan passe fordi: forskningen “endnu ikke ved noget sikkert endnu” hvorudfra de altid konkluderer “at det er helt ufarligt” og at “man ikke skal være bekymret for sit helbred, når man bruger trådløs teknologi.” eller “vi (har) ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det.” Hertil henvises altid til ICNIRP samt at “På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløse netværk.”
Fra Indledningen
Trådløs kommunikation har spredt og spreder sig eksponentielt over hele kloden. Den version af mobil netværksteknologien som senest er integreret i vore liv kaldes 4G (fjerde generation), og den næste version (5G – femte generation) er under implementering. Hverken 4G eller 5G er blevet testet for deres sikkerhed med hensyn til risici i troværdige, virkelighedstro scenarier.
Det er alarmerende at mange studier som er udført i mindre udfordrende omgivelser, påviser skadelige virkninger fra strålingen. Denne artikel giver en oversigt over de medicinske og biologiske studier som har vært udført hidtil, med tanke på effekterne af trådløs stråling, og viser hvorfor disse studier er mangelfulde med hensyn til behandlingen af sikkerheden for biologiske skadevirkninger. Selv om vi ser bort fra, at der i dokumenterne mangler komponenter fra det virkelige liv, så som giftige kemikalier og biotoksiner som har en tendens til at forværre de negative virkninger af trådløs stråling, viser litteraturen at der er et meget relevant grundlag for bekymring om mulighederne for negative sundhedsvirkninger fra både 4G og 5G-teknologi. Studierne af den trådløs-strålings sundhedsvirkninger som er rapporteret i litteraturen bør anses som svært forsigtige i sine fund og konklusioner, og samt at de i væsentlig grad undervurderer skadevirkningerne af denne nye teknologi.
Påviste biologiske og sundhedsmæssige virkninger fra tidligere generationer af trådløs netværksteknologi
Samlet set viser litteraturgennemgangen at for højfrekvens-delen af spekteret (radiofrekvens, RF) kan RF-stråling lavere end de grænseværdier som følger af FCC’s retningslinjer føre til:
• kræftfremkaldende (hjernesvulster/gliom, brystkræft, akustisk neurom, leukemi, svulster i ørespytkirtlen),
• genotoksisitet (DNA-skade, hæmning af DNA reparation, kromatin-struktur),
• mutagenisitet (mutationer), teratogenisitet (fosterskader),
• neurodegenerativ sygdom (Alzheimers, Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)),
• neurologiske adfærdsproblemer, autisme, reproduktionsproblemer, afbrudt svangerskab, forhøjet niveau af reaktive oxygen-arter (ROS)/oxidativt stress, inflammation, apoptosis (celledød), brud på blod-hjerne-barrieren, forstyrrelser af epifysen/melatonin-produktion, søvnforstyrrelser, hovedpine, irriterbarhed, udmattelse, koncentrationsvanskeligheder, depression, svimmelhed, tinnitus, brændende og rødmende hud, fordøjelsesproblemer/forstyrrelser, skælving, hjerterytmeforstyrrelser,
• ugunstige virkninger på nervesystemet, cirkulationssystemet, immunsystemet, hormonsystemet, og skeletsystemet.
Set i dette perspektivet er RF en svært gennemgribende sygdomsårsag.
Fra konklusionen
Når vi korrigerer for reelle forhold, for eksempel under hensyntagen til 1) informationsindholdet i signalerne sammen med 2) bærerfrekvenserne og 3) andre toksiske stimuli i kombination med trådløs stråling, øges de skadelige virkninger forbundet med trådløs stråling markant. At sætte 5G-stråling oven på et allerede inkorporeret skadeligt trådløst strålingsmiljø vil forværre de negative sundhedseffekter, der har vist sig at være til stede. Langt mere forskning og test af mulige sundhedseffekter fra 5G under reelle forhold er påkrævet, inden yderligere udvikling kan forsvares.
Kilder:
1) Einar Flydals artikel med link til dokumentet:
https://einarflydal.com/2021/04/27/vi-har-frikjopt-og-oversatt-et-solid-belegg-for-helseskader-fra-5g-og-annet-tradlost/
Eller hent dokumentet her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/04/Kostoff-et-al-2020-Negative-helseeffekter-av-5G-Norsk-v.-1.0.pdf
2) Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

Oversigt over den nye forskning indenfor trådløs stråling og elektromagnetiske felter
Joel Moskowitz, Direktør for UC Berkeley Center for Family and Community Health, udgiver jævnligt en oversigt med abstract over nyligt offentliggjorte videnskabelige artikler om trådløs stråling og elektromagnetiske felter (EMF). Den komplette samling af disse papirer indeholder mere end 1.000 abstracts.
Nye dokumenter pr. 6. april 2021
For at se abstrakter til de seneste papirer eller downloade 932-siders dokument (pdf), gå til: https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html
Oversigt i overskriftsform:
Nuværende fremskridt med effekten af ​​mobiltelefonstråling på sædkvaliteten: en opdateret systematisk gennemgang og metaanalyse af studier på mennesker og dyr.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749121005340
Protokol til personlige RF-EMF-eksponeringsmålingsundersøgelser i 5. generations telekommunikationsnetværk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8017841/
Ikke-ensartet eksponering for hornhinden fra millimeterbølger
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33760769/
Beskyttelse af befolkningens sundhed mod elektromagnetiske farer – udfordringer som følge af implementeringen af ​​5G-netværket planlagt i Polen [Artikel på polsk]
http://medpr.imp.lodz.pl/Ochrona-zdrowia-ludnosci-przed-zagrozeniami-elektromagnetycznymi-wyzwania-wynikajace,114069,0,2.html
Mobiltelefonbrugers alder eller varighed af opkald Moderat autonomt nervesystem? En metaanalyse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32468564/
Hvad er strålingen før 5G? En korrelationsundersøgelse mellem målinger in situ og i realtid og epidemiologiske indikatorer i Vallecas, Madrid
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33434609/
Alarm for elektromagnetisk forurening: Mikrobølgestråling og absorption i menneskelige organer og væv
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33566706/
Empirisk og modelleringsmetode til miljøindendørs RF-EMF-vurdering i komplekse højnode-densitetsscenarier: Casestudie om offentlige indkøbscentre
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9382976
Hæmatobiokemiske og histopatologiske ændringer i nyre og testikler på grund af eksponering af 4G mobiltelefonstråling hos mus
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X21001017
Virkningen af ​​4,5 G (LTE Advanced-Pro-netværk) mobiltelefonstråling på synsnerven
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33653184/
Potentiel indflydelse af prænatal 2,45 GHz radiofrekvens elektromagnetisk felteksponering på Wistar albino rotte testikler
https://www.hh.um.es/Articles-Proofs/18-331-manuscript.pdf
Svar på Melnick (2020)
https://doi.org/10.1097/hp.0000000000001269
Vurdering af personlig eksponering for Wi-Fi radiofrekvente elektromagnetiske felter i mexicanske mikromiljøer
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33673014/
Radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering og bidrag fra kilder i den almindelige befolkning: en organspecifik integrativ eksponeringsvurdering
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33654268/
Bevis for tilskuereffekt induceret af radiofrekvensstråling i en human neuroblastomcellelinie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33647301/
Virkningen af ​​pulserende elektromagnetiske felter på angiogenese
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33675261/
Virkninger af radiofrekvent elektromagnetisk stråling udsendt fra en mobiltelefonbasestation på redox-homeostasen i forskellige organer af schweiziske albinomus
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33687298/
Effekter af 1,5 GHz mikrobølgeeksponering med høj effekt på reproduktionssystemet hos hanmus
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33688776/
Retningsmæssig migration af brystkræftceller hindret af inducerede elektriske felter kan skyldes ledsagende ændring af metabolisk aktivitet
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bioe.2020.0048
Pulsvariation og eksponering for magnetfelt blandt lokomotivførere – En pilotundersøgelse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33644873/
Effekter induceret af et svagt statisk magnetfelt med forskellige intensiteter på HT-1080 fibrosarkomceller
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33735454/
Ingen beviser for genotoksicitet hos mus på grund af eksponering for magnetfelter med mellemfrekvens anvendt til trådløse strømoverførselssystemer
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33678242/
Erhvervsmæssig eksponering for ekstremt lavfrekvente magnetfelter og risiko for amyotrof lateral sklerose: Resultater af en gennemførlighedsundersøgelse for en samlet analyse af originale data
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.22335
Indflydelsen af ​​det ekstremt lave frekvens elektromagnetiske felt på klart celle renalt carcinom
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/3/1342/htm
Interferens mellem kardiovaskulære implanterbare elektroniske enheder fra statiske elektriske og magnetiske felter
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33710950/
Svømningens retning af havkat er lydhør over for magnetisk stimulering
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33667278/

Dødsfald: Stamfaderen til østblokkens radiofrekvente strålingsgrænser er faldet.
I årtier var russiske Yuri Grigoriev fyrtårnet over dem alle i russisk strålingsforskning. Hans restriktive grænseværdier fastholdes i Østblokkens gamle ledernation, selv om de forkastes af Vesten, hvor det især er strålemiljøaktivister, som bærer hans idéer og hylder ham. Tirsdag 6. april døde Yuri Grigoriev, 95 år gammel.
Læs Tabt Tråds beretning om Yuri Grigorievs’ betydning.
https://tabttraad.info/2021/04/11/dodsfald-stamfaderen-til-ostblokkens-radiofrekvente-stralingsgraenser-er-faldet/

Den fulde rapport fra BERENIS: Det er udenfor enhver tvivl at eksponering for elektromagnetiske felter øger oxidativ stress og har helbredsmæssige konsekvenser.
BERENIS (1) (officiel schweizisk ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling) offentliggjorde den 6. april 2021 den fulde rapport (2) i et fagfællebedømt forskningstidsskrift med en opdateret vurdering af sammenhængen mellem oxidativ stress (3) og eksponering for magnetiske og elektromagnetiske felter og deres formodede virkninger på helbredet.
Rapportens konklusioner blev den 21. januar i år offentliggjort et nyhedsbrev. (4)
Fra rapportens konklusion:
“En tendens, der er tydelig, selv når man tager de metodiske svagheder i betragtning, nemlig at EMF-eksponering, selv i det lave dosisinterval, meget vel kan føre til ændringer i den cellulære oxidative balance. Organismer og celler er i stand til at reagere på oxidativ stress, og mange observationer efter EMF-eksponering peger på en tilpasning efter en genopretningsfase. Uønskede tilstande, såsom sygdomme (diabetes, neurodegenerative sygdomme), kompromitterer kroppens forsvarsmekanismer, herunder antioxidantbeskyttelsesmekanismer, og personer med sådanne allerede eksisterende tilstande er mere tilbøjelige til at opleve helbredseffekter. Undersøgelserne viser, at meget unge eller gamle individer kan reagere mindre effektivt på oxidativ stress, hvilket naturligvis også gælder for andre stressfaktorer, der forårsager oxidativ stress. Yderligere undersøgelser under standardiserede betingelser er nødvendige for bedre at forstå og bekræfte disse fænomener og observat