En ny mørklægningsskandale truer

Foto: Ricardo IV TamayoUnsplash

I USA er al yderlig forskning i kræftrisikoen ved stråling fra mobiltelefoner blevet stoppet brat. Det var ellers planlagt at NTP-undersøgelsen, som havde påvist udvikling af kræft, skulle udvides. Nye eksponeringskamre, der skulle præcisere virkningsmekanismen, var allerede blevet leveret til NTP.

Diagnose:funk gennemgår i en længere artikel fra den 12. februar 2024 baggrunden for det bratte stop for den igangværende forskning samt sætter det i et trist historisk perspektiv. Gennemgangen er tilføjet enkelte uddybninger bl.a. om Alexander Lerchl.

Den forestående IARC-klassificering: En mulig ændring i kategoriseringen om kræftrisikoen skal forhindres

I øjeblikket forsøger teleindustrien på mange niveauer at skille sig af med eller neutralisere de rapporter, der dokumenterer risikoen ved elektromagnetisk stråling. Det hænger formentlig sammen med, at IARC (WHO’s kræftagentur i Lyon) forbereder en konference, der skal diskutere, om klassificeringen af stråling fra mobiltelefoner skal ændres fra “muligvis kræftfremkaldende” (kategori 2B). Gruppen af ​​forskere fra NTP-undersøgelsen peer review panel ønsker at opgradere klassificeringen til “sandsynligvis kræftfremkaldende” (kategori 2A) (forklaring af professor J. Lin). Gruppen omkring den svenske onkolog Lennart Hardell og BioInitiative-gruppen opfordrer til at klassificeringen hæves til “kræftfremkaldende” (kategori 1).

Industrien ønsker at forhindre begge dele og ønsker en fuldstændig eliminering af en kræft klassifikationen. Diagnose:funk har dokumenteret hele debatten i et arbejdspapir. Forskningsstoppet i USA fortæller om de kampe, der foregår bag kulisserne.

Forskningsresultaterne fra NTP og Ramazzini er barrierer for markedsføringen

NTP-undersøgelsen, der blev udført i USA af National Toxicology Program (NTP) fra NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) og Ramazzini-undersøgelsen, udført af det berømte Ramazzini Institute (Bologna), kom frem til resultatet: strålingen fra mobiltelefoner kan forårsage kræft. I den tyske Forbundsdags rapport blev begge undersøgelser vurderet til at være de bedste til dato. Forskere ved NIEHS, der gennemførte NTP-undersøgelsen under Linda Birnbaum (2009-2019), er nu blandt de hårdeste kritikere af mobilteknologien. I USA var det planlagt at undersøgelserne skulle udvides. Med de nye eksponeringskamre, som allerede var leveret, skulle virkningsmekanismen undersøges yderligere.

Industrien ikke havde dog helt klart ikke råd til at lade dette ske. Forskningsprojektet er nu blevet indstillet, tilsyneladende på foranledning af lobbyarbejde. Industriens frygt er velbegrundet: De må sandsynligvis forvente yderligere resultater, som vil være ubehagelige for dem. For at bortskaffe NTP-resultaterne bliver der øjeblikket foretaget NTP-replikationer i Japan og Sydkorea, tilsyneladende med forskere relateret til ICNIRP (teleindustriens private NGO) og teleindustrien.

Gentager historien sig?

Det hele minder betænkeligt om EU-REFLEX-projektet, der blev ledet af professor Franz Adlkofer, der døde i 2022. I 2004 viste projektet, at stråling fører til, at brud på DNA-strenge under grænseværdierne for GSM- og UMTS-stråling. Også dette skulle undersøges nærmere med en opfølgende undersøgelse, MOPHORAD-projektet. Projektet var allerede godkendt af EU, da industrien meddelte, at REFLEX-dataene var blevet forfalsket. Som følge heraf trak EU sit engagement i projektet tilbage. Dermed begyndte en mudderkastning mod REFLEX-forskerne. 20 år senere bekræftede retten, at påstandene om forfalskning var en intrigant forfalskning. Ingo Leipner og Joachim Stall optrævler skadalen i deres bog fra 2021: ‘Chronik eines Rufmords’ (se boks). Men industrien havde opnået sit mål. EU finansierede ikke yderligere undersøgelser af kræftpotentialet ved ikke-ioniserende stråling. I et videointerview og et skriftligt interview kommenterede professor Adlkofer til sidst disse processer. Læs også gennemgangen af forløbet HER.

Ingo Leipner / Joachim Stall (2021): Krønike om et karaktermord (Chronik eines Rufmords)
Kapitel 4 fra bogen “Moderne rottefængere”, Redline Verlag
“Det tog 13 år for en domstol i Bremen endelig at sige “stop”. Professor Alexander Lerchl har ikke længere lov til at komme med de beskyldninger om forfalskning, som han længe har positioneret mod en undersøgelse, der er kritisk over for mobilkommunikation (REFLEX-studiet). Et af ofrene var en laborant, der blev bagtalt verden over som falskner. Lerchl, en falsk profet? Ja, fordi han holdt sin kurs, selvom kommissioner og domstole ikke fandt beviser for forfalskning.” (Citat fra bogen)
Kapitlet kan downloades her med venlig tilladelse fra forfatterne

Alexander Lerchl, professor ved Constructor University, tidligere Jacobs University, Bremen, har gennem mange år været industriens talsmand. Både i 2015 og i 2020 tabte han injurie søgsmål, grundet hans ihærdige involvering i et forsøg på at feje EU’s 20 mio store REFLEX studie fra 2004 (1) ind under gulvtæppet med en hetz med falske anklager. (2) (3) (4) Han blev dog droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industrien og hans generelle adfærd. Lerchl forslog sig selv som arbejdsgruppens tekniske konsulent, men IARC bad ham om at blive væk. (5)

ITEM replikations studiet (2015): At Lerchl var blevet sat under lup betød, at han ikke kunne fuske med resultatet af hans eget replikations studie fra 2015, som replikerede ITEM studiet fra 2010. Hensigten var at modbevise 2010-studiet, men han fandt med 2015 studiet præcis samme resultat som 2010 studiet: At ikke ioniserende elektromagnetisk stråling (trådløs teknologi) accelerer cancer/tumor vækst (i dette tilfælde i mus). (6) (7)

På trods af injuriedommen tilbage i 2015 modtog Alexander Lerchl i 2019 en bevilling på cirka 8 millioner kroner fra den tyske forbundsstats strålingsagentur, BfS, som valgte at fastholde et tæt samarbejde med Lerchl. Forskningsprojektet skal undersøge, om de særligt høje frekvenser fra 26 Gigahertz og opefter, kan udgøre et skadeligt potentiale for DNA i menneske celler ved at bestråle laboratoriekulturer af hudceller med frekvenser, som planlægges til brug i 5G.

I 2019 blev Alexander Lerchl også udpeget til at sidde i det eksterne rådgivningspanel for det japansk-koreanske forskningsprojekt, et toksikologisk dyreforsøg, der direkte skal efterprøve og replikere det resultat, som Det Nationale Toksikologiprogram (NTP) i USA offentliggjorde i 2018, der konkluderede, at mobilstråling er kræftfremkaldende i forsøgsdyr.

Selv om Alexander Lerchl aldrig selv har haft sæde i ICNIRP, teleindustriens private NGO, så regnes han som en fast del af det, som af kritikere kalder for “ICNIRP sfæren”. 

Noter:
1) https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/reflex-studie-gentoxisches-potenzial-hochfrequenter-emf/
2) https://stiftung-pandora.eu/2021/01/27/das-hanseatische-oberlandesgericht-bremen-verurteilt-professor-alexander-lerchl-zur-ruecknahme-seiner-faelschungsbehauptung-gegenueber-der-reflex-studie/#more-17686)
3) https://tabttraad.home.blog/2021/01/29/domt-for-injurier-igen-tysk-professor-fortsatte-svindelanklagerne-mod-brandvarmt-forskningsresultat/
4) https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/744865353092851/
5) https://microwavenews.com/news-center/lerchl%E2%80%99s-unattainable-prize
6) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X15003988
7) https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/ueberraschte-oeffentlichkeit/

Insideren Louis Slesin rapporterer på sin portal Microwave News om baggrunden for stoppet af den fortsatte NTP-forskning. Herunder uddrag fra Microwave News artikel fra den 2. februar 2024:

US NTP siger farvel til forskning i RF-stråling. Lovede undersøgelser af mekanismerne blev aldrig udført

US National Toxicology Program (NTP) har afbrudt sit RF-strålingsforskningsprogram. Faktisk ser det ud til, at arbejdet stoppede for nogen tid siden.

I september 2019 annoncerede NTP et nyt projekt der skulle undersøge, hvordan RF-stråling forårsager kræft. Det var et år efter, at NTP fik internationale overskrifter med sin undersøgelse til 30 millioner dollars, der gav “klare beviser” for, at RF-stråling forårsager ondartede tumorer hos rotter.

NTP bestilte og modtog nye, mindre eksponeringskamre, der ligesom de oprindelige var designet til at bestråle dyr med 2G- og 3G-signaler. Det blev antaget, at arbejdet allerede er i gang. Vi er “optimistiske” for, at vi vil være i stand til at opdage ændringer i genekspression samt identificere biomarkører for RF-effekter, fortalte Michael Wyde, den ledende NTP-forsker, dengang til Microwave News.

Nu, næsten fire og et halvt år senere, viser det sig, at ingen af disse eksperimenter for at udforske mekanismerne for årsagssammenhængen til kræft nogensinde blev udført.

For første gang i mere end 50 år har amerikanske civile agenturer ingen igangværende forskning i sundhedseffekterne af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling.

“Der er ikke planlagt yderligere undersøgelser af radiofrekvens”

Rygtet om NTP’s ændrede planer har langsomt spredt sig.

For et par uger siden udgav NTP stille og roligt et opdateret faktablad om strålingen fra mobiltelefoner, der afslørede, at de ville ophøre med al RF-forskning. Agenturet forklarede, at da NTP undersøgte gennemførligheden af de nye eksponeringssystemer, havde man fundet, at arbejdet var “teknisk udfordrende” og “ressourcekrævende” …

Professor Devra Davis, tidligere seniorrådgiver for Clinton-administrationens vicesundhedsminister, kommenterede denne proces i magasinet The Hill:

“I en chokerende kovending har National Toxicology Program (NTP) fra National Institute of Environmental Health Sciences stille og roligt meddelt, at det vil stoppe med at undersøge de biologiske eller miljømæssige effekter af radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner.”

Erklæring fra Devra Davis findes her: https://thehill.com/opinion/technology/4437988-why-did-nih-abruptly-halt-research-on-the-harms-of-cell-phone-radiation/

Kampen om fortolkningens suverænitet fortsætter

Siden 2016 har diagnose:funk dokumenteret kontroversen omkring de undersøgelser, der dokumenterer et kræftpotentiale for ikke-ioniserende stråling (se links nedenfor). Debatten blev intensiveret, efter at WHO’s IARC klassificerede ikke-ioniserende stråling som muligvis kræftfremkaldende i 2011. Under Kompass-Studienlage kan der findes arbejdsdokumenter om forskningssituationen vedrørende kræft og stråling fra mobiltelefoner samt en overordnet oversigt om forskningssituationen .

Siden 2011 har industrien og ICNIRP ihærdigt forsøgt at opnå en korrektion af WHO-klassifikationen. Den helt klare kampagne om 5G, som blev udført af det ICNIRP-tilknyttede føderale Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) sammen med reklamebureauet Scholz &; Friends i 2020/21, havde dog ikke nogen rungende succes. Diagnose:funk dissekerede deres forvrængninger af forskningen i focal points og artikelserier. Nu ligger der formentlig endnu en kampagne klar, som medierne formentlig igen vil hoppe på. Forvarslerne var nedlukningen af NTP-forskningen, udelukkelsen af kritiske forskere som eksperter og vidner ved den amerikanske højesteret om hjernetumorforsøgene og nye undersøgelser af elektrooverfølsomhed, herunder WHO, der dokumenterer den påståede ikke-eksistens af EHS. For at hvidvaske deres produkt er en magtfuld it-lobby på arbejde, og der arbejdes i overensstemmelse med den taktik, som lederen af det amerikanske agentur, David Michaels, analyserede i sine artikler og bøger.

De vigtigste officielle erklæringer om betydningen af NTP- og Ramazzini-undersøgelserne er erklæringen fra den schweiziske BERENIS-gruppe (2018), vurderingen i TAB-rapporten fra den tyske Forbundsdag og i TAB-rapporten fra EU (STOA-undersøgelsen) og den tekniske artikel af Ron Melnick fra NTP-teamet.

I modsætning hertil forsøgte Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) og ICNIRP at så tvivl om resultaterne af begge undersøgelser i deres vurderinger.

  • Hvor henter BfS kompetencen til at kunne vurdere NTP-resultaterne “bedre” end NTP og peer review-panelet‘s top eksperter?

Diagnose:funk diskuterede BfS’s falske argumenter i en hjemmesideartikel, NTP-forskeren Ron Melnick afviste dem i en artikelDiagnose:funk’s fokuspunkter om “fortolkningssuverænitet”, “kausalitetsbedrageri” (se nedenfor) og Peter Hensingers aktuelle artikel i umwelt-medizin-gesellschaft omhandler funktionen af ​​BfS og ICNIRP som industriens helt klare firewalls mod ubehagelige resultater. BfS og ICNIRP giver lærebogseksempler på den industrielle tvivlstaktik, som beskrevet af David Michaels i hans artikler ((Doubt is their business) og af EEA i deres bind “Late Lessons from Early Warnings”. ARTE-dokumentaren Research, Fake and Lazy Tricks dokumenterer disse industrielle taktikker som almindelig praksis.

Efter at industrien mislykkedes med taktikken om at så tvivl om resultaterne af disse undersøgelser, forsøges der nu med en tilbagevisning via NTP-light-undersøgelser, hvis afslutning er blevet annonceret til at være i år. Det rådgivende panel for disse undersøgelser lyder som en Hvem er hvem af ICNIRP og industriens lobbyister. Hvilke tricks kan bruges til at tilbagevise klare og verificerede undersøgelser? Risikokommunikatørerne og acceptmagere giver allerede IARC råd til dette i artiklen “Hvordan IARC kan forbedre sin HF-EMF kræftrisikokommunikation” (Wiedemann / Croft 2024).

Borgerne oplever et system af organiseret uansvarlighed

Forsøgene på at fjerne de tidligere resultater af sammenhængen mellem ikke-ioniserende stråling og kræft skal tages alvorligt. Medierne kan også udnyttes til dette formål, som et påstået faktatjek på bayerske radioprogrammer. Her gøres præcis det, der kritiseres i Forbundsdagens TAB-rapport og udtalelsen fra EØSU (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg). Kun de brancherelaterede ICNIRP-positioner præsenteres med den konklusion, at der ikke er nogen risici. TAB kritiserer, at andre videnskabsfolk og også “ikke-økonomiske interessegrupper” (s. 156) er udelukket fra meningsdannelsen, og opfordrer til, at de inddrages. Peter Hensinger skriver i sin umg-artikel om fortolkningens suverænitet:

“Staten og industrien indgik en katastrofal alliance med tvivl, helt klare modrapporter for at skabe lammelse gennem analyser og oprettelse af pseudo-videnskabelige komiteer.” [1]

I sin bog “World Risk Society” (2007) definerer sociologen Ulrich Beck den moderne stat som et “legitimationsorgan” for industrielle interesser, hvor truslerne mod sundhed og miljø “normaliseres i cirklen af legitimitet af ​​administration, politik , lov og ledelse og vokser til et ukontrollerbart globalt niveau (s. 172).” Han opsummerer denne politik med udtrykket ”organiseret uansvarlighed” (s. 345) og skriver:

“Formerne for alliancer, som den neoliberale stat har indgået, instrumentaliserer staten… for at optimere og legitimere kapitalens interesser på verdensplan” (s. 128).

En sådan alliance mellem staten og industrien har til formål at beskytte teleindustriens interesser med koordinerede mediekampagner.

“Retningslinjer for strålingsbeskyttelse” trukket tilbage på grund af pres fra industrien

I 1970’erne til begyndelsen af 2000’erne og før den neoliberale tilbagerulning var der stadig et kritisk potentiale hos myndighedernes forskere, hvilket f.eks. kom til udtryk i EEA’s publikation “Late Lessons from Early Warnings”[2] og i “Radiation Protection Guidelines” formuleret af Federal Office for Radiation Protection i 2005, som formulerede risikopotentialet ved stråling og opfordrede til statslig regulering. [3] Under pres fra Bitkom, en digital brancheforening i Tyskland, blev “Retningslinjer for strålingsbeskyttelse” trukket tilbage. I 2017 overleverede diagnose:funk på et møde i Bundesamt für Strahlenschutz retningslinjerne til den daværende nye præsident, Dr. Inge Paulini, med anmodning om, at myndighederne tilpassede en beskyttelsespolitik på grundlag af disse retningslinjer. Til dato er der ikke kommet nogen nye retningslinjer. I stedet blev de helt klare kapaciteter udvidet, både personalemæssigt gennem Kompetencecenter for Elektromagnetiske Felter (KEMF) i Cottbus og gennem mange undersøgelser om kommunikation og acceptstyring.

Pressekampagnerne til støtte for markedsføringen af teleindustriens produkter er ganske vist indholdsmæssigt slået fejl, men de forvolder skade. Mange mennesker ønsker at tro på fortællingerne om den manglende risiko, fordi det retfærdiggør deres egen brugeradfærd. Derfor stilles der heller ikke spørgsmålstegn ved myndighedernes fortolkning, heller ikke af kritiske borgere og læger. Kognitiv dissonans synes at sejre. Medierne, selv i den digitale branche, har hidtil været uvillige til at rette op på de falske rapporter. Det er nu op til oplyste forskere, læger og borgere at tage forbrugerbeskyttelsen i egne hænder, og stædigt holde politikerne ansvarlige i sociologen Ulrich Becks ånd:

“De tre søjler for sikkerhed eroderer – staten, videnskaben, økonomien formår ikke at skabe sikkerhed – og udnævner den ‘selvsikre borger’ som deres retmæssige arving.” (ibid., s. 93)

Kilder:

[1] Diagnose:funk Brennpunkt (2022): Lobbyzone Berlin-Mitte. Hvordan telekommunikationsindustrien har greb om politik https://www.diagnose-funk.org/1788
[2] Det Europæiske Miljøagentur (2004, 2013): Late lessons from early warnings, bind I&2, download: https://www.diagnose-funk.org/1039
[3] Diagnose:Funk (2020):15 års retningslinjer for strålingsbeskyttelse: Fra efterspørgsel til tilpasning. Om et manglende papir fra BfS, https://www.diagnose-funk.org/1507

Se også brevet fra diagnose:funk til BfS (2020): Hvornår vil der være strålingsbeskyttelse igen i Tyskland?

Se mere her:

Forskning: Dokumentation om kontroversen omkring NTP og Ramazzini undersøgelserne

diagnose:funk analyserede løbende debatten om NTP- og Ramazzini-studierne, hvilket blev afspejlet i mange hjemmesideartikler. Følgende er et udvalg af de vigtigste artikler og nøgledokumenter om NTP-undersøgelsen.

Artikler i 2023

Artikler i 2022

Artikler i 2021

Artikler i 2020

Artikler i 2019

Artikler i 2018

Artikel i 2016

Kronologi af NTP-undersøgelser – udarbejdet af diagnose:funk 21.03.2019         

► FDA’s mandat til NTPhttps://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/chem_background/exsumpdf/wireless051999_508.pdf, foreløbig rapport (maj 2016)
► For det første stadig ufuldstændig NTP-rapport om effekten af mobiltelefonstråling på rotterhttps://www.biorxiv.org/content/early/2016/05/26/055699.full.pdf+html, foreløbige endelige rapporter (februar 2018)
► TR-595: Effekt af mobiltelefonstråling på rotterhttps://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf
► TR-596: Effekt af mobiltelefonstråling på mushttps://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr596peerdraft.pdf
► Teknisk rapport: https://ntp.niehs.nih.gov/sites/default/files/ntp/htdocs/lt_rpts/tr596_508.pdf
► Peer review-proces: bemærkninger til de foreløbige endelige rapporter; https://ntp.niehs.nih.gov/sites/default/files/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf

Peer review-paneler – mødedokumenter (26.-28. marts 2018)

► Dagsorden for peer review-panelernehttps://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/agenda_20180328_508.pdf
► Deltagere i panel 1 og panel 2https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/roster_20180328_508.pdf
► Præsentationer vist til paneldeltagerne og kommentarer fra eksterne parter, https://ntp.niehs.nih.gov/events/panels/tr/2018/03/presentations
► Referater af møderne i begge paneler (peer review-rapport) https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/peerreview20180328_508.pdf
► Videoer af alle sessioner i peer review-panelernehttps://ntp.niehs.nih.gov/events/panels/tr/2018/03/videos/videos
► Resultater af peer review-panelerhttps://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/actions20180328_508.pdf

Som et resultat af peer review-panelerne udgav professor James C. Lin artiklen “Clear Evidence of Cell Phone RF Radiation Cancer Risk”:
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=1304
Prof. James C. Lin (2018): Peer Review Konklusion af klare beviser for kræftrisiko fra RF-stråling fra mobiltelefoner. 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8486776

Endelige rapporter (november 2018)

► TR-595: Effekt af mobiltelefonstråling på rotterhttps://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr595_508.pdf
► TR-596: Effekt af mobiltelefonstråling på mushttps://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr596_508.pdf
► Pressemeddelelse fra NTP i anledning af forelæggelsen af de endelige rapporter
https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm
► Faktablad (resumé) af de to undersøgelserhttps://www.niehs.nih.gov/health/material/cell_phone_radiofrequency_radiation_studies

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.