Bill Gates investerer 4,7 mill. dollars i ‘Smart’ Faceware, skal reducere metan-emissioner fra køer

Nogle landmænd sætter allerede sundhedsskadelige enheder som virtual reality-briller og aktivitetstrackere på deres kvæg, alle trådløse enheder som udsender elektromagnetisk stråling. Nu kan de også spænde sundhedsskadelige masker på køernes hovedet, som angiveligt kan reducere metan-emissioner.

Bill & Melinda Gates Foundation gav i marts måned et tilskud på 4,8 millioner dollars til ZELP, et firma, der sælger “smarte” ansigtsmasker til køer. Firmaet hævder, at deres masker til husdyr med kunstig intelligens (AI) vil reducere metan-emissioner og dermed bremse klimaændringerne.

Men det er snarere de industrielle landbrugsmetoder og ikke køerne, der er problemet.

Det skriver Suzanne Burdick, Ph.D den 20. marts 2023 i The Defender. Her bearbejdet fra The Activist Post.

Metan og drøvtyggerne

I forbindelse med fordøjelsen af deres føde udsender køer og andre drøvtyggere metan, metan betragtes som en vigtig drivhusgas, som derfor bør reduceres. Metan (CH4) udledes under produktion og transport af kul, naturgas og olie. Methanemissioner stammer herudover også fra husdyrbrug og andre aktiviteter i landbruget, arealanvendelse og nedbrydning af organisk affald på kommunale deponeringsanlæg for fast affald. I USA blev metans andel af udledningen i 2020 angivet til 11%.

Masken går rundt om koens hoved og fanger den metangas, som dyret udånder af dyret, oxiderer det og frigiver det derefter, ifølge ZELP, som kuldioxid og vanddamp.

Masken har endvidere sensorer, der løbende indsamler millioner af datapunkter om dyrene, der behandles af maskinlærings eller AI algoritmer.

“Vores AI er oplært til at registrere varme, markere velfærdsforhold og identificere de mest effektive dyr med en høj grad af nøjagtighed,” udtaler ZELP.

Kritikken

Men kritikere, herunder Howard Vlieger, landmand i 3. generation, siger, at det Gates-finansierede foretagende er ulogisk og drevet af grådighed. Vlieger, som er rådgiver for afgrøde- og husdyravlere i hele USA, siger: “Dette er, hvad du får, når du kombinerer grådighed og dumhed.”

I en kommentar til nyheden fortalte Will Harris – en fjerde generations regenerativ landmand, der driver sin families gård White Oak Pastures, til The Defender, at alt, hvad han kunne sige, var: “Dette er helt sikkert et fupnummer.”

Critical Sway, som er forsker og efterforsker, tweetede: “Du kunne ikke finde på det her. … Vi lever i latterlige tider, mine venner.”

ZELP – som samarbejder med landbrugsgiganten Cargill – tjener sine penge ved at lease de smarte masker ud til landmænd og ved at sælge kulstofkompensationskreditter, fortalte Critical Sway.

“Historien vil vise, at langt de fleste såkaldte miljøgavnlige projekter som dette vil få Bernie Madoff til at ligne en alterdreng,” sagde Vlieger. Bernie Madoff stod bag Ponzi-ordningen på 20 milliarder dollars, som CNN kaldte den største økonomiske svindel i historien. Hans navn er siden blevet synonymt med økonomisk svindel.

Bill Gates’ kærlighedsaffære med techno-løsninger

De ‘smarte’ masker til køer er ikke den første pengeindbringende tekniske løsning, som Bill Gates har forsøgt at anvende på et naturligt problem. Sidste år samarbejdede milliardæren med Samsung med et forsøg på at lave et toilet, der kunne omdanne menneskers afføring til aske.

Gates hævdede for nylig også at hans genetisk ændrede frø var nødvendige for at løse verdens sult, fordi klimaændringer ændrer vækstbetingelserne.

Bill Gates fremmer også det AI-drevet digitale landbrug, som er afhængig af store monokulturer og som dybest set (er) et overvågningslandbrug, ifølge miljøaktivist Vandana Shiva, Ph.D.

Teknologien tvinger landmændene “til at blive afhængige af kemikalier og kemisk gødning, hvilket skader både planeten og mennesker, samtidig med at den naturlige biodiversitet reduceres, ifølge Shiva.

Shiva fortæller, at Gates ‘løsninger ignorerer åbenlyse naturlige midler til miljøproblemer, såsom den regenerative landbrugspraksis med styret græsning og naturlig jordberigelse.

De industrielle landbrugsmetoder – ikke køerne – er problemet

ZELP’s design var en af fire vindere sidste år i Terra Carta Design Lab, en miljømæssig bæredygtighedskonkurrence for at reducere metanemissioner.

Prins Charles – der lancerede konkurrencen som en del af sit Sustainable Markets Initiative – roste maskedesignet som “fascinerende”, rapporterede Business Insider i april 2022.

Men ifølge Vlieger er drøvtyggere i deres naturlige habitat ikke de største drivkræfter bag miljøproblemerne.

“Da bosætterne arbejdede sig over sletterne, var der millioner af bøfler,” sagde Vlieger. “Hvis drøvtyggere var problemet, hvorfor havde vi så ikke problemer med klimaforandringerne dengang?”

Techno-fixes som ZELPs smarte masker ignorerer spørgsmålet om, hvor og hvordan dyrene græsser, siger Vlieger og flere andre.

Konventionel husdyrproduktion – som omfatter indespærring af et stort antal dyr i koncentrerede dyrefoderoperationer, mere almindeligt kendt som fabriksbedrifter – “manipulerer dele af økosystemet i et forsøg på at maksimere produktion og profit, hvilket fører til komplikation og omkostninger ved håndtering af utilsigtede konsekvenser,” ifølge en rapport fra Savory Institute fra 2015 , en regenerativ landbrugsorganisation, der fremmer holistisk forvaltning af husdyr.

Et intakt økosystem balancerer effektivt drøvtyggere metanproduktion og nedbrydning, ifølge rapportens forfattere.

Faktisk fandt forskerne – herunder W. Richard Teague, Ph.D., professor emeritus og græsningsøkolog ved Texas A &M AgriLife Research &; Extension Center – at drøvtyggere med passende regenerativ afgrøde- og græsningsforvaltning ikke kun reducerer de samlede drivhusgasemissioner, men også leverer vigtige økosystemtjenester, der øger jordens kulstofbinding og reducerer miljøskader.

Teague og hans kolleger udtalte i en artikel fra 2016, der blev offentliggjort i Journal of Soil and Water Conservation at “for at sikre langsigtet bæredygtighed og økologisk modstandsdygtighed i agroøkosystemer bør landbrugsproduktionen styres af politikker og regenerative forvaltningsprotokoller, der omfatter drøvtyggergræsning.”

At tillade køer på åbne græsarealer “under passende forvaltning resulterer i mere kulstofbinding end emissioner,” fortalte Teague Successful Farming.

Græsningssystemer, der er regenerative, får jordmikroorganismer til at stige, hvilket hjælper med at drive kulstofbinding og metanoxidering, tilføjede Teague.

Den elektromagnetiske stråling og dyrevelfærd

Vlieger sagde, at ZELPs smarte maske ville generere elektromagnetisk stråling, som kan skade dyrene.

“For mange år siden, da USDA [US Department of Agriculture] talte om de elektroniske ID-øremærker til kvæg, skrev jeg en artikel om farerne ved de elektromagnetiske frekvenser – og det var langt før vi havde en brøkdel af den viden, vi har i dag,” sagde han.

“Potentialet for tumorer og andre skadelige helbredseffekter er betydelige,” tilføjede Vlieger.

‘Det er forkert på så mange måder’

Blogger Tessa Lena kritiserede også koens smarte maske, fordi det er et skridt i normaliseringen af “smart” ansigtsbeklædning til både dyr og mennesker – noget der er “en win-win for alle fascister”, udytaler hun i et Substack-indlæg den 14. marts.

Lena siger:

“Det er en meget lukrativ ‘produktadoptionskurve’ for Big Tech – og ekstremt i overensstemmelse med, hvordan de arbejdet med deres ‘produktadoptionskurver’ siden dag ét af branchens eksistens.”

Smart faceware er også “nyttigt for de totalitære typer i regeringen” og en “skattekiste af lækre ‘nye olie’ biometriske data til glæde for alle fascister,” tilføjede hun.

Hendes løsning?

Folk må vågne op og nægte at gøre det, siger hun.

Se og læs mere her:

Mere kritik af Bill Gates Sidste år rettede 50 grupper skytset mod Bill Gates hans kobling mellem landbrug og teknologi: ‘Du er med til at skabe netop det problem, du nævner’ lød det.
https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-gates-farming-technology-food-sovereignty/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

  1. Pingback: Døde vædeløbsheste på Churchill Downs - nejtil5g.dk

Comments are closed.