nejtil5g.dk

Links til hjemmesider og Facebook sider

Hjemmesider – nordiske

www.ehsf.dk EHS Foreningen arbejder for at få EHS anerkendt som en funktionsnedsættelse i relation til de sociale myndigheder, at arbejde for elektro hyper sensitives rettigheder, så de kan opnå tilgængelighed i samfundet; at udbrede kendskabet til EHS og til helbredsskader forårsaget af elektromagnetiske felter; at støtte medlemmerne via foreningens kontaktpersoner

https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/ Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er en interesseorganisation, som er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. 
Rådet tæller en faglige konsulenter og eksperter. Desuden er Rådet løbende i dialog med anerkendte forskere og eksperter verden over, der har speciale i radiofrekvent stråling (mobilstråling) og sundhedsrisici.

https://einarflydal.com/ Einar Flydal har på sin blog (norsk) de senere år beskæftiget sig med effekterne av elektromagnetisk stråling og mobilbrug herunder Smart meters og 5G.

www.straaling.dk Drives af Rådet for Større Strålingssikkerhed, for at øge strålingssikkerheden i Danmark, og udbrede kendskabet til konsekvenserne af elektromagnetisk stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløse telefoner (DECT) og internet (Wi-Fi) og lignende.

www.mayday-info.dk Drives af Oplysningsforbundet May Day. Foreningens formål er at sikre: Fri vidensformidling om livsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og livskvalitet til gavn for menneskers oplysthed, valgfrihed og selvforvaltning.

https://stop5g.dk/ Drives af organisationerne: Oplysningsforbundet MayDay, EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

www.e-stress.dk Karin Nørgaard gik ned med e-stress i 2005 efter en lang karriere i hhv. IT- og den grafiske branche. Siden er oprettet for at hjælpe andre der er angrebet af elektromagnetisk stress (e-stress).

www.straaleskader.dk Terkel Skibdahl er initiativtager til hjemmeside. Casandra K. Askjær og Jørgen Jensen, som i dag leder kunstfonden Lotus Arts, har siden masterne med mobiltelefonerne, trådløs kommunikation og overvågning overtog kommunikationen i Danmark og på Jorden, været aktive om at oplyse omkring mikrobølgernes/radarbølgernes strålingskader på sundheden.

Andre sider – internationale

https://www.emf-portal.org/en
The internet information platform EMF-Portal of the RWTH Aachen University summarizes systematically scientific research data on the effects of electromagnetic fields (EMF). All information is made available in both English and German. The core of the EMF-Portal is an extensive literature database with an inventory of 29,072 publications and 6,426 summaries of individual scientific studies on the effects of electromagnetic fields.

http://www.wirelesswatchblog.org RADIATION EDUCATION: Information on the Biological Effects of Chronic Microwave Exposure in Schools and the Environment; The Psychological Problems Associated With Screen & Cell Phone Addiction.

https://bioinitiative.org/ THE BIOINITIATIVE REPORT 2012. A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF)

https://www.saferemr.com/ Electromagnetic Radiation Safety. Scientific and policy developments regarding the health effects of electromagnetic radiation exposure from cell phones, cell towers, Wi-Fi, Smart Meters, and other wireless technology.

https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/?  Environmental Health Trust. Scientific Research On 5G, 4G Small Cells, Wireless Radiation And Health.

pandora-foundation.eu
The Pandora Foundation works towards securing that the protection of men and nature is granted priority over the economic interests of politics and industry.

Lennart Hardell’s blog:
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/?fbclid=IwAR3rxep_xc4ZPSOitiCsWrsl3sBiiv7Ki7pydkdQu9G9pZnt-T30JdudcEc

5G harmful technology, hold the gatekeepers and perpetrators personally liable.
http://www.dutchanarchy.com/5g-harmful-technology-hold-the-gatekeepers-and-perpetrators-personally-liable/?fbclid=IwAR1twRXPlXN-xZz7DLHKFEDcOghoOEOB2Do022gZkMZP8tQRGOP43WTDeyk

https://childrenshealthdefense.org/

Facebook sider

https://www.facebook.com/Tabt-Tråd-1499507253516199/  Tabt Tråd ønsker at kvalificere den offentlige debat ved at klarlægge forskningsområdet omkring den trådløse udrulnings påvirkning på sundhed og miljø. Tabt Tråd er på åbenhedens, debattens og miljøoplysningens side. Ved journalist David Wedege (tidl. DR, Nordjyske Medier m.m.)

Please follow and like us:
Links til hjemmesider og Facebook sider