nejtil5g.dk

Elektromagnetisk stråling

The Effects of EMF – episode 1: Professor Martin L. Pall
An interview with Prof. Martin L. Pall during his visit to Finland about the effects of EMF and 5G. 17. januar. 2020.
https://youtu.be/ojZIYfb72ME

Strålevernet bommer
Strålevernet (DSA) beskytter oss kun mot å bli varmet opp av strålingen, og ignorerer den forskningen som påviser alvorlige biologiske langtidseffekter. «Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å frykte 5G», blir vi stadig fortalt. Denne videoen gir et bilde av hva vi faktisk vet om forskning på dette feltet i dag, og som verken medier eller myndigheter forteller oss om. 9. december 2019.
https://youtu.be/5H9AP5T1l8Q

Episode 2: Dr. Devra Davis of the Environmental Health Trust gives a two-minute crash course on wireless radiation.
https://www.facebook.com/AmericansForResponsibleTech/videos/453600575416127/

5G, Cell Phone Radiation and Cancer: Dr. Anthony Miller Interview
ENVIRONMENTAL HEALTH TRUST: Nyt interview med dr Anthony B Miller. Canadisk kræftepidemiolog, der bl.a. var rådgiver for WHO, da IARC i 2011 klassificerede al radiofrekvent stråling for 2B – muligvis kræftfremkaldende for mennesker. Miller har gennemgået forskningen på området siden klassificeringen i 2011, hvilket blev publiceret i en forskningsartikel i Environmental Research i nov. 2018. Han og artiklens øvrige forfattere er enige om, at den radiofrekvente mikrobølgestråling ér kræftfremkaldende og at IARCs klassificering bør hæves til kategori 1-kræftfremkaldende for mennesker.
En ny gennemgang af IARC er undervejs og det er Millers håb, at denne opklassificering til kategori 1 snart vil ske og regeringer dermed vil være nødt til at forholde sig og langt om længe gribe til ansvarlig handling. Miller giver især udtryk for bekymring i forhold til børn og den tidlige brug af trådløse apparater. Både fordi, de på flere måder er meget mere sårbare over for stråling og på grund af de mange års eksponering, de har foran sig. Wi-Fi i skoler er nødt til at blive fjernet og der er ingen undskyldning for at eksponere børn, siger Miller. Samme foranstaltninger bør ske på hospitaler. Intervieweren, Thea Scarato, nævner Danmark som et af de lande, der nu stiller krav i.f.t. lavfrekvent emf og nybygning af hjem og i nogle lande også hospitaler tæt på stærke magnetfelter, samtidig med at man ikke overvejer den radiofrekvente stråling, hvilket afstedkommer endnu et stort suk fra Anthony Miller og svaret, at uvidenheden på området er meget stor. Det første hovedrystende suk kommer, da han fortæller om et nyligt forslag i et lokalområde i Canada, tæt på hvor han bor, hvor man overvejede at tillade en mobilmast på skolens legeplads. Anthony Miller gør også klart, at de stigninger, der allerede ses i bl.a. hjernekræft, er en advarsel om, at vi kommer til at se større stigninger i fremtiden. Han kommenterer på kritikken og afvisningen af det store NTP-studies resultater, som han står helt uforstående overfor. Den overordnede konklusion er, at: Vi står på tærsklen af en stor menneskelig tragedie og dem, der nægter eller nægtede at reagere, skal holdes ansvarlige, og at alle, som har viden om emnet, bør informere andre så meget som muligt.
30. okt. 2019.
https://youtu.be/1PLrvYzCB10

Resonance: Beings of Frequency (FULL DOCUMENTARY)
Dokumentar der undersøger de faktiske mekanismer, hvormed mobiltelefon-teknologi kan forårsage kræft. Resonans ser et dybere blik på, hvordan menneskeheden reagerer på den dybtgående miljøændring, som planeten nogensinde har set. For to milliarder år siden optrådte livet først på jorden, en planet badet i en naturlig elektromagnetisk frekvens. En livslang evolution fra enkle til komplekse organismer, den omringede ikke sig selv ved denne frekvens og dannede et harmonisk forhold til det, et forhold, som videnskaben lige er begyndt at forstå. Ny forskning er, at eksponering for denne hyppighed er afgørende for mennesker. Det forbedrer vores mentale og fysiske helbred, det synkroniserer vores døgnrytmer, det hjælper vores immunsystem, og det forbedrer vores generelle følelse af velvære. Ikke kun er vi omgivet af naturlige frekvenser, vores krop er forfulgt af dem. Vores celler kommunikerer ved hjælp af elektromagnetiske frekvenser. Vores hjerne udsender en konstant strøm af frekvenser og vores DNA. Uden dem kunne vi ikke eksistere. 29. aug. 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=9mK93gHFWXs&feature=share&

Interview med onkologen / kræftlæge, forsker Lennart Hardel.
Lennart Hardel taler om en af de mest alvorlige miljømæssige giftstoffer, mikrobølge stråling fra mobiltelefoni og andre trådløse teknologier. Han beskriver de potentielle risici, de sundhedsmæssige virkninger, der allerede er begyndt at fremstå, samt forbindelsen mellem de svenske myndigheder til den mobile industri og den modvilje mod at invitere industrielle forskere til at tale osv.
Han beskriver også, hvordan en forholdsvis lille gruppe mennesker sidder i grupper i flere lande for at give indtryk af, at der er konsensus på tværs af de nationale grænser:
” hvis du ser på dette, er det ofte de samme mennesker, der sidder i disse grupper. De citerer i bund og grund sig selv uden at tale om det. Men til offentligheden, for politikere, det giver et meget godt indtryk, at her har vi 5-6 grupper i forskellige lande, der er kommet til den samme konklusion. Dette er et spil, der foregår og ikke er blevet rejst og ikke diskuteret. Sidste år har der været mindst et par publikationer, der viser dette, men de er ligeglade. Det er den samme idé som med hensyn til risiciene, hvis man ignorerer en offentliggørelse, findes det ikke.”.
https://eloverkanslig.org/lennars-hardell-intervju/

Public Exposure: DNA, Democracy and the ‘Wireless Revolution’ Can microwaves alter our brains and DNA?
Released in 2000, Public Exposure is the first – and still definitive – independently produced investigative report on this key issue, the human health dangers of Radio Frequency Radiation (RFR) from cell phones & cell towers… and what we can do to protect ourselves.
https://youtu.be/IJbCa-MZwXM

Wireless wake-up call
Jeromy Johnson is an expert in mitigating the negative impacts of Electromagnetic Field (EMF) exposure. He has a leading website on the topic and consults with individuals, families and organizations around the world to implement solutions that reduce and eliminate EMF pollution. Jeromy has an advanced degree in Civil Engineering and has worked in Silicon Valley for 15 years. After becoming what medical doctors call “Electro-hypersensitive” (EHS) in 2011 after extensive exposure to EMF radiation, he embarked on a journey of regaining his own health and educating others to critically evaluate theirs.
16. februar 2016.
https://youtu.be/F0NEaPTu9oI

Please follow and like us:
Elektromagnetisk stråling