Kampagne – Strålingsenheden: Den lille spørgeguide

Kan Sundhedsstyrelsen garantere dit helbred mod mobilstråling?

Spørgeguide.

En kort introduktion til Sundhedsstyrelsen og Strålingsenheden (SIS) finder du her. En mere uddybet introduktion får du her.

En mere uddybet og grundig spørgeguide kan du finde her.

Du bestemmer naturligvis selv, hvad du vil spørge om og hvordan, men herunder er nogle forslag til spørgsmål med udgangspunkt til Sundhedsstyrelsens egen tekst på deres hjemmeside. Kontakt info finder du nederst her på siden.

Internationale anbefalinger og forskning

Se hvad Styrelsen skriver under Stråling i hverdagen.

Spørgsmål:
– Hvad er det for en konkret international forskning man følger , og som lægger til grund for Styrelsens vurderinger?
– Hvad er begrundelsen for, at man ikke følger Europarådets anbefaling fra 2011 om at følge Forsigtighedsprincippet?

Grænseværdier

Se styrelsens udlægning her: grænseværdier:

Spørgsmål:
Hvorfra ved Styrelsen, at de lande der ikke følger Danmarks ultra høje grænseværdi ikke har baggrund i videnskabelig forskning?
– Har styrelsen kendskab til den forskning som disse lande henviser til?
– Styrelsen henviser flere steder på sin hjemmeside til, at man ønsker at følge et forsigtighedsprincip. Hvad er grunden til at man ikke følger disse andre landes mere forsigtige tilgang?

Biologiske effekter

Styrelsen skriver flg. under et afsnit om International forskning i trådløse teknologier.

Spørgsmål:
Hvad er effekterne på celle niveau?
– Når celler bliver påvirket må det indikere effekter? Er det så ikke netop her Forsigtighedsprincippet må komme i spil – indtil man har fundet ud af hvad der sker?
Var det netop ikke derfor at Europarådet anbefalede sit Forsigtighedsprincip tilbage i 2011?
– Hvad er begrundelsen for ikke at følge dette Forsigtighedsprincip?
– Hvordan har styrelsen påtaget sig et nationalt ansvar?
Hvilke undersøgelser har styrelsen sat i gang?

Helbredsrisici

Se hvad Styrelsen skriver her afsnittet.

Spørgsmål:
– Hvordan vil styrelsen begrunde, at man ud fra disse formuleringer ikke læner sig op ad Europarådets anbefaling fra 2011?

– Hvad er begrundelsen for, at man med denne viden fastholder en grænseværdi, der er 10.000 gange højere end den af Europarådet anbefalede?

Spørgsmål og svar om mobiltelefoni

I dette afsnit svarer styrelsen på flere spørgsmål de selv stiller (afsnittet er fra 27. aug. 2019).

Spørgsmål:
– Hvad er det for konkret forskning hvorfra styrelsen kan konkludere, at der ikke er risiko for kræft – specielt for børn?
– Når børn ifølge styrelsen er ret så sårbare, hvilken begrundelsen og med hvilken ret vurderer styrelsen, at børn alligevel skal udsættes for denne risiko?

Flere spørgsmål:
– Hvordan kan styrelsen på med den ene hånd fritage mobiltelefon fra at være kraft fremkaldende og med den anden sige til forældrene at deres børn slet ikke bør tale i mobiltelefon?
– Hvis det er styrelsens hovedopgave “at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader”

samt at
“Sundhedsstyrelsen er den eneste offentlige institution med overordnet ansvar for strålebeskyttelse og med faglig viden og kompetence på hele området.” hvordan kan man så tillade sig at vores børn udsættes for en så livstruende mulig fare?

Den stigende forekomst af hjernekræft

Afsnittet slutter af med et spørgsmål om den stigende hjernekræft.

Spørgsmål:
– Hvordan kan styrelsen få sig selv til at skrive at det ikke er “v
ist, at stigningen i antal tilfælde af hjernekræft kan henføres til den øgede brug af mobiltelefoner.” Det blev netop dokumenteret under en høring i Folketinget i maj 2019, at der er en stigning af Glioblastoma en hjernekræftform man ved er knyttet til elektromagnetisk stråling. En tilsvarende stigning er konstateret i både England, Holland og Sverige (for dokumentation se her)

5G

Afsnittet om 5G.

Spørgsmål:
– Hvilke studier underbygger Sundhedsstyrelsen sin udtalelse om at man ikke ser nogen grund til at 5G er sundhedsskadeligt?
– Styrelsen henviser til at grænseværdierne ikke bliver overskredet. Hvordan synes styrelsen den forklaring giver mening, når grænseværdien ligger så høj at den næppe vil bliver overskredet? Er der ikke tale om en ret så falsk tryghed?

Flere spørgsmål:
– Hvilke svar har styrelsen fået på deres spørgsmål til Energistyrelsen der uden videre henviser til Sundhedsstyrelsen trods at de fortsat mangler E den helt nødvendige og rubuste information (…) for at kunne foretage den nødvendige vurdering?

Har styrelsen ikke fået svar på sine spørgsmål hvad er da baggrunden for at styrelsen fortsat kan skrive, “at man ikke ser nogen grund til at 5G er sundhedsskadeligt”?

Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)
Knapholm 7, 2730 Herlev
sis@sis.dkTelefon: 72 22 74 00 
Døgnvagt: 44 94 37 73 (ved uheld med radioaktive stoffer og stråling)

Åbningstider
Mandag-fredag 8.30-15.30
Sundhedsstyrelsen og pressetelefonen har lukket fredag efter Kristi himmelfartsdag samt mellem jul og nytår.

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.