Kritik og klager over udenlandske mediers misinformation om 5G.

Generel oversigt over medieudviklingen

World Press Freedom Index 2021: EU bliver mere heterogen .
Situationen i hele EU bliver stadig mere og mere heterogen ifølge 2021 World Press Freedom Index, der er udarbejdet af Reporters Without Borders (RSF), og blev frigivet den 20. april.
Det årlige indeks, der evaluerer pressefrihedssituationen i 180 lande og territorier, viser, at journalistikken er “fuldstændig blokeret eller alvorligt hæmmet” i 73 lande verden over og er “begrænset” i 59 andre lande – til sammen repræsenterer de 73% af de evaluerede lande.
World Press Freedom-kortet har ikke haft så få lande farvet hvidt – hvilket indikerer en god situation for journalistikken – siden den nuværende evalueringsmetode blev vedtaget i 2013.

RSF kategoriserer et enkelt lands rekord om pressefrihed ved hjælp af et farveskema, der spænder fra god (hvid) og temmelig god (gul) til problematisk (orange), dårlig (rød) og meget dårlig (sort).
I år blev der kun fundet 12 eller 7% af indeksets 180 lande at tilbyde et gunstigt miljø for journalistik, et fald fra 13 eller 8% sidste år.
Norge rangeres først i indekset for femte år i træk, selvom dets medier har klaget over manglende adgang til statslige oplysninger om corona pandemien.
I mange lande brugte myndighederne COVID-19-pandemien til at få gennemført regler, der gør journalistenes arbejde vanskeligere. Det gælder også for Danmark.

Farvekortet over Reporters Without Borders ‘World Press Freedom Index 2021. RSF kategoriserer et enkelt lands indberetning om pressefrihed ved hjælp af et farveskema, der spænder fra god (hvid) og rimelig god (gul) til problematisk (orange), dårlig (rød) og meget dårlig (sort). [Journalister uden grænser]

EU-landene rangerer som følger, fra Finland til Bulgarien:
Finland 2, Sverige 3, Danmark 4, Holland 6, Portugal 9, Belgien 11, Irland 12, Tyskland 13, Estland 15, Østrig 17, Luxembourg 20, Letland 22, Cypern 26, Litauen 28, Spanien 29, Frankrig 34, Slovakiet 35 , Slovenien 36, Tjekkiet 40, Italien 41, Rumænien 48, Kroatien 56, Polen 64, Grækenland 70, Malta 81, Ungarn 92, Bulgarien 112.
EU
I anledning af 3. maj – Verdens pressefrihedsdag – erklærede EU, at det var parat til at være banebrydende for nye tilgange til opretholdelse af pressefrihed, fortsætte med at imødegå desinformation og søge med partnere midler til at støtte bæredygtige forretningsmodeller for uafhængige medier.
Pressefriheden er fortsat truet på et tidspunkt hvor uafhængig og fri medieindberetning er vigtigere end nogensinde før, hedder det.
Desværre er EU’s kamp mod disinformation også en kamp mod skeptikere og kritikere ikke bare af den pt. førte corona politik, men også af åbenhed og oplysning om de risici, der er forbundet med 5G og elektromagnetisk stråling. Vi kommer ikke uden om at industrien – uanset om det er medicinal eller teleindustrien – har en enorm magt og et interesse fælleskab med regeringerne i forhold til mantraet om økonomisk vækst – uanset.
Kilder:
https://www.euractiv.com/section/digital/news/world-press-freedom-index-2021-eu-getting-more-heterogeneous/
Se mere her:
1) https://nejtil5g.dk/dokumenter/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/
2) https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
3) https://tabttraad.info/2021/04/28/analyse-rapporter-om-stralemiljo-balancerer-mellem-staters-onskevirkelighed-og-videnskabens-virkelighed/

Købte journalister skal etisk holde sig til fakta, uanset hvem der betaler for historien.

Det er både journalister og forskere, der bliver købt. Begge bruges effektivt af teleindustrien til at forsvare 5G og til at sprede information og misinformation. Industrien klager over misinformation der spredes af anti-5G-aktivisterne. Men branchen selv, spreder i sit forsøg på at miskreditere aktivisternes påstande sin egen slags misinformation om 5G.
Den 13. april 2021 offentliggjorde Dariusz Leszczynski, Adjungeret professor (Docent), Helsinki Universitet, Finland, (1) på medium.com en udtalelse om pålideligheden og troværdigheden af ​​de grænseværdier som International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) anbefaler: “5G tester grænserne for tillid”. (2)
Den 21. april 2021 offentliggjorde Stefani Forster, Indholdsstrateg, redaktør og seniorforfatter hos Truly Social Inc., også på medium.com, en udtalelse “Forårsager 5G kræft? Påstande har brug for beviser, ikke meninger ”. (3)
I dette lidt lange blokindlæg (4) svarer Dariusz Leszczynski på Stefani Forsters holdninger til 5G. Interessant læsning.
Kilder:
1) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/cv-june-2020/
2) https://blogbrhp.medium.com/5g-is-testing-the-limits-of-trust-8180d578e140
3) https://stefaniforster.medium.com/5g-health-claims-need-evidence-not-opinions-64bee8de0b15
4) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/04/28/truth-and-untruths-on-5g-and-health-journalists-for-hire-should-ethically-stick-to-the-facts-no-matter-who-pays-for-the-story/

New York Times og Irish Time.

DEN VOKSENDE ANGST over 5G “kommer fra en enkelt videnskabsmand og en enkelt graf“, skrev journalist William J. Broad i en artikel i New York Times.
Det irske dagblad Irish Time havde købt og viderebragt samme artikel, som oprindelig var bragt i den kendte newyorker-avis.
https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/are-there-any-real-links-between-wireless-technology-and-health-1.3973254

Men udsagnet er usandt. 5G-bekymringen er rejst igennem en lang række forskningsartikler over flere årtier. Derfor har presseombudsmanden i Irland, som svarer til Pressenævnet i Danmark, nu rettet sin kritik mod artiklen, som blev bragt i Irish Times 5. september 2019.

247/2020 – Professor Tom Butler and The Irish Times
Pressens ombudsmand har bekræftet en klage fra professor Tom Butler om, at The Irish Times har overtrådt princip 1 (sandhed og nøjagtighed) af Code of Practice for Irlands presseråd.
“Det er ikke presseombudsmandens funktion at evaluere de modstridende påstande om virkningen af ​​trådløs teknologi. Pressens ombudsmands opgave er at beslutte, om presserådets praksiskode er blevet overtrådt. Princip 1 kræver, at pressen til enhver tid stræber efter sandhed og nøjagtighed. I artiklen fremsatte forfatteren påstande om virkningerne af trådløs teknologi, som professor Butler hævdede var unøjagtige. Hans klage, der omfattede væsentlig underbyggende dokumentation og international forskning, indeholdt tilstrækkeligt med overbevisende bevis for at godkende en beslutning om, at artiklen ikke opfyldte kravene til princip 1. Det er en hyppigt gentaget truisme, at alle har ret til sin egen mening, men ikke hans egne fakta. Et meningstilkendegivelse i en avis har den samme forpligtelse til fakta som enhver anden del af en avis. Jeg fastholder denne klage på grundlag af, at artiklen, ikke tager mere hensyn til den videnskabelige forskning, der rejste bekymring for radiobølgernes menneskers sundhed, og overtrådte nøjagtighedskravene i princip 1.”
https://www.pressombudsman.ie/

Officiel 5G-partner med aggressiv kampagne
Tabt Tråd kan fortælle at det førende amerikanske mediehus, New York Times, har ført en aggressiv artikelkampagne imod videnskabelige og folkelige 5G-bekymringer.
Kampagnen har blandt andet vakt en indigneret reaktion fra specialmedieredaktør Louis Slesin, som siden 1981 har redigeret og udgivet Microwave News, der er dedikeret til at dække forskningen af fagområdet.
I en kommentar og analyse retter Louis Slesin en skarp kritik af originalartiklen i New York Times 16. juli 2019, som 5. september blev bragt i Irish Times og som presseombudsmanden i Irland har kritiseret.
Microwave News konstaterede, at artiklen var “et faktafrit angreb mod 5G-kritik”.
New York Times er officiel 5G-partner med mobilselskabet Verizon i USA. Avisen skal hjælpe med at udbrede den nye mobilteknologi ved at udvikle nye digitale fortællemetoder, som kræver de høje datahastigheder, som 5G skal levere til læserne.
https://microwavenews.com/news-center/fact-free-hit-5g-critic
https://tabttraad.home.blog/2020/02/16/presseombudsmand-new-york-times-lyver-om-5g-videnskab/

Sveriges Radio

Den 11. og 16. marts 2019 blev programmet ′′Cure Me′′ sendt i Sveriges Radio P1. Mona Nilsson som er formand for Strålskyddsstiftelsen deltog i udsendelsen, men alt hvad hun fortalte om sundhedsrisici og forskningen under interviewet med journalisten fra SR en måned tidligere var blevet skåret væk. Interviewet varede 90 minutter og der kom KUN 2 minutter med. Disse 2 minutter blev også redigeret. 24 minutter af programmets i alt 26 minutter blev i stedet brugt på at afvise de risici, som Mona Nilsson præsenterede under den del af interviewet, der aldrig blev luftet. Her er en optagelse på 15 minutter af interviewet, der aldrig blev luftet. Det program, der blev sendt, brød på en række punkter mod SR ‘ s regler om radio-og tv-spredning.
Læs mere om det her: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/03/16/srs-program-bota-mig-grovt-vilseledande-och-vinklat/
Her er en optagelse på 15 minutter af interviewet, der aldrig blev luftet: https://youtu.be/l4LuvUatUdk

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.