Påstand: Ingen seriøse forskere mener, der er en sundhedsrisiko ved mobiltelefoni eller 5G

Fakta: Faktuelt har hundredvis af forskere med positioner i de mest betydningsfulde råd og ekspertpaneler på området og i de allerdyreste forskningsprojekter enten underskrevet en af de bekymrende appeller eller stillet sig bag anbefalinger om moratorium og udøvelsen af forsigtighedsprincippet, når det gælder ikke ioniserende elektromagnetisk stråling (EMF).

  • 5G-appellen. 5G appellen blev udarbejdet i 2017 af forskere og læger, der opfordrede EU til hurtigst muligt at standse udrulningen af 5G på grund af alvorlige potentielle sundhedsmæssige virkninger af den nye teknologi. 5G vil øge eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) oven i det allerede eksisterende 2G, 3G og 4G netværk samt Wi-Fi m.m. RF-EMF har vist sig at være skadeligt for mennesker og miljø. Pr. 10. januar 2023 har mere end 430 internationale og uafhængige forskere og læger med ekspertise indenfor området underskrevet appellen. Flere panelmedlemmer fra WHO’s ekspertgruppe, IARC, der i 2011 klassificerede EMF (elektromagnetisk stråling) som mulig kræftfremkaldende – gruppe 2B har stillet sig bag bekymringen.
  • Elektrosmog Appellen Belgien. Den 11. maj 2019 opfordrede læger, forskere og sundhedspersonale den belgiske regering til at anvende forsigtighedsprincippet for at beskytte befolkningen og især de mest sårbare grupper, herunder gravide kvinder og børn for den massive udbredelse af trådløse teknologier. Pr. 8. juli 2023 havde appellen underskrifter fra 539 belgiske læger og forskere samt fra 596 sundhedsfagligt personale hertil kom støtteunderskrifter fra 108 internationale forskere samt sundhedsfagligt personale. En af støtterne er den Harvard-doktorerede franske epidemiolog Annie Sasco, som i cirka 20 år var enhedschef i WHO’s kræftagentur, IARC. Forskningsledere fra de dyreste eksperimentelle studier, som overhovedet er blevet udført på området, the U.S. National Toxicology Program (NTP) of the U.S. National Institutes of Health, er blandt de erklæret bekymrede (Franz Adlkofer, Ron Melnick, Fiorella Belpoggi).
  • Den internationale EMF Scientist Appeal blev første gang fremsendt til FN den 11. maj 2015. Alle underskrivere er forskere indenfor elektromagnetisk stråling (EMF) med offentliggjorte peer-reviewed artikler i videnskabelige tidsskrifter om de biologiske og sundhedsmæssige effekter af ikke-ioniserende stråling eller i et beslægtet felt og har bidraget til en øget forståelse af EMF og behovet for mere beskyttende politikker. Den 22. juli 2019 blev appellen genfremsendt til FN’s Miljøprogram (UNEP) administrerende direktør, Inger Andersen. Man anmoder her UNEP på baggrund af resultaterne fra den uafhængige EMF-videnskab, der ikke er tilknyttet teleindustrien, om at revurdere de potentielle biologiske virkninger af den næste generation af 4G- og 5G-telekommunikationsteknologier i forhold til planter, dyr og mennesker. I oktober 2019 sendte initiativtagerne et brev til FN’s menneskerettighedsrådgivende udvalg, hvori de kommenterede deres resolution fra juli 2019 med titlen “Nye og etablerede digitale teknologier og menneskerettigheder.” Den 16. juni 2023, havde 260 EMF forskere fra 44 nationer underskrevet den internationale EMF Scientist Appeal. Andre 15 forskere fra 11 nationer har ligeledes underskrevet appellen.
  • Freiburg-appellen. Den 9. oktober 2002 udsendte en gruppe praktiserende læger Freiburg-appellen til deres kolleger, offentligheden og de ansvarlige politikere samt embedsmænd i sundhedsforvaltningerne, fordi de var dybt bekymrede over deres medborgers helbred. Appellen, advarer kraftigt om farerne ved trådløs stråling, bla. ved en konstaterbar stor stigning i alvorlige og kroniske sygdomme samt stadig flere tilfælde af forstyrrelser, der ofte blev fejldiagnosticeres som værende af psykosomatisk karakter. Appellen er blevet oversat til mange sprog (bl.a. på norsk og dansk) og støttet af mere end 1000 europæiske praktiserende læger og mere end 36.000 mennesker over hele verden.

Læs mere her:

De øvrige påstande finder du her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

  1. Pingback: Påstande eller myter: Hvad er Fakta? - nejtil5g.dk

Comments are closed.