Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling

Videnskabelige referencer, forskning og undersøgelser på skader vedr. elektromagnetisk stråling. Ingen kender konsekvensen af 5G.