AAEM: Elektromagnetiske og radiofrekvente felters indvirkning på menneskers sundhed

AAEM opfordrer til forsigtighed mht. EMF, RF og generel frekvenseksponering grundet forskning og den ikke fuldt forståede kvantefelteffekt.