Nyhedsbreve

Nyhedsbreve 2020

05. juni 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

I morgen den 6. juni er der Global 5G Protest Day.
For Danmarks vedkommende betyder det at der er demonstrationer hhv. i Odense og i Århus.

Odense: kl. 12-15
Mødested: kl. 12 ved Parkeringspladsen Q-Park, Rugårdsvej 1, 5000 Odense.
Se mere her: https://www.facebook.com/events/175731743848848/

Århus: kl. 13-16
Mødested: kl. 13 på Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.
Se mere her: https://www.facebook.com/events/623201708282826/

Et overblik over hvad der sker rundt om i verdenen kan du få her:
https://stop5ginternational.org/Hvis ikke du allerede har gjort det, skal vi også herfra anbefale at du underskriver den internationale 5G Appeal: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
ANDRE NYHEDER

dk4: Temaaften om 5G

dk4 have fredag den 29. maj en hel Temaaften om 5G. 5G skeptikerne havde for en gangs skyld taletid uden redigering eller andet. Preben Kastrup fra nejtil5G.dk/Folkebevægelsen mod 5G fik lov til at indlede og afslutte, mens Vibeke Frøkjær Jensen havde et længere indlæg om sundhedskonsekvenserne ikke bare ved 5G, men generelt ift. menneskeskabt elektromagnetisk stråling.
Indlæggene kan du finde her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRKZmzdS95hEwv_4e3O6aDxfXKAM4WSFU
(aftenens øvrige indlæg vil ligeledes blive lagt op i løbet af i dag)

Nyt lovforslag er sendt til høring 
De administrative hindringer skal fjernes, så 5G kan udrulles så gnidningsløst som muligt med nye små antenner i byrummet. Det er formålet med en lovændring, som regeringen vil have vedtaget, inden året er omme. Den 28. maj sendte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet et udkast til en lovændring til høringsberettigede parter, og berørte aktører har nu fået en høringsfrist på 24 dage til at komme med indsigelser.
Se mere her: https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/569236620655726/

Frankrig: 500 miljøaktivister sagsøger teleselskaberne Orange, Bouygues, SFR og Free
Miljøaktivister indgav en stævning til domstolen i Paris 26. maj 2020 og anmodede om en første høring den 30. juni. De repræsenteres af advokaten Jean Marc Descoubes. Gruppen ledes af grundlæggeren af ‘Jeunes ambassadeurs pour le climat’ Côme Girschig, og inkluderer bl.a. instruktøren Liza Azuelos, forfatteren Hermine af Clermont-Tonnerre og sangeren Alma Higelin.
To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller om en alt for summarisk behandling ved lancerer tildeling af 5G-frekvenserne.
Se mere her:
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

PHONEGATE
Den franske telestyrelse, ANFR, tvinger den amerikanske hardwareproducent Razer til at trække smartphonemodellen Razer Phone 2 ud af markedet.
Se mere her:
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-withdrawal-of-the-razer-phone-2-not-seeing-the-forest-for-the-trees
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
Mobiltelefoni og hjernekræft
Det Polske ‘Instytut Spraw Obywatelskich’ offentliggjorde 19. maj 2020 et interview med Dariusz Leszczynski, adjungeret professor i biokemi ved universitetet i Helsinki.
“Ved at bruge mobiltelefonen en halv time om dagen i minimum 10 år øger forbrugeren risikoen for at udvikle hjernekræft med 40 til 170%.” “Det endda ved at købe en mobiltelefon, der udsender mikrobølger inden for sikkerhedsstandarderne og betragtes som sikker.” “Det betyder, at de i øjeblikket anvendte grænser for udsendelse af mikrobølgestråling fra mobiltelefoner ikke giver brugerne sikkerhed. Grænserne bør reduceres … ”
Se mere her:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/05/20/leszczynski-interviewed-for-polish-instytut-spraw-obywatelskich/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/moze-powodowac-raka-mozgu/

Folkebevægelsen mod 5G kunne på sin Facebook side også fortælle om, hvordanDigitaliseringen foregår via kul samt at Produktion af IT udstyr dagligt koster millioner af arbejdere i Asien deres helbred og rettigheder.

Vi vender snart tilbage med flere nyheder.
Imens kan du anbefale andre at tilmelde sig vores nyhedsbrev.

Bedste hilsner
Nejtil5G
18. maj 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

Dette er det andet nyhedsbrev fra www.nejtil5g.dk. Formålet med nyhedsbrevene er løbende at informere dig om, hvad der sker i forhold til modstanden mod udrulningen af 5G, men også mere generelt i forhold til at få sat fokus på den stigende menneskeskabte elektromagnetiske stråling. Det kan være ny forskning, politiske tiltag samt andet, der kan have interesse for vores arbejde for en sund biosfære med et minimum af EMF stråling og andre miljøgifte .

NYT fra den Internationale 5G modstand.

Dette nyhedsbrev sætter fokus på, hvad der er sket siden sidste nyhedsbrev, når vi lader blikket løbe hen over den internationale scene.

Belgien
5G protest bærer frugt
.
Den 5. maj skrev over 1000 autoriserede læger og andet sundhedsfagligt personale i Belgien under på en på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G.
Der henvises i appellen bl.a. til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådet om at følge FORSIGTIGHESPRINCIPPET for at beskytte befolkningen, især de yngste bl.a. med forbud mod Wi-Fi i skoler og institutioner.
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/ https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out/

Den 15. maj meddeler regeringen i den belgiske region Wallonien, at der nedsættes en ekspertgruppe til at undersøge alle aspekter af implementeringen af ​​5G.
1) Der skal foretages en vurdering af 5G og anden EMF ift. miljø (herunder biodiversitet og fauna), på folkesundheden, på økonomisk effektivitet, datasikkerhed og privatliv.
2) Herefter er ekspertgruppen ansvarlig for regelmæssige vurderinger. Bla. om betingelserne i dekretet af 3. april 2009 om beskyttelse mod mulige skadelige virkninger og gener forårsaget af ikke-ioniserende stråling genereret af stationære telemaster skal revurderes.
På EU-niveau vil Wallonien arbejde for vedtagelsen af ​​en standard, der er fælles for medlemsstaterne og som er forenelig med WHO’s henstillinger og respekt for forsigtighedsprincippet.
Kommissionen skal fremlægge sine anbefalingeraf ultimo 2020.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/creation-dun-groupe-dexperts-pour-la-5g
https://www.telecompaper.com/news/wallonia-forms-expert-commission-to-evaluate-5g-risks–1338701

England
“Kongen af menneskerettigheder” skal føre miljøretssag om 5G i England. Det er stjerneadvokaten Michael Mansfield, der har stillet sig i front for den nystiftede borgergruppe, Legal Action Against 5G, med det formål at fælde de britiske myndigheder for at overse risikoen for folkesundheden og miljøet ved udrulningen af 5G.
https://tabttraad.home.blog/2020/05/15/stjerneadvokat-skal-foere-miljoeretssag-om-5g-i-england/
https://actionagainst5g.org/

USA
Bekymringer over negative sundhedseffekter får nu Jersey City i den amerikanske delstat New Jersey til at udsætte en beslutning om at opgradere byens telemaster til 5G.
Ifølge lokalavisen Hudson Reporter fra den 8. maj har borgerne beklaget sig over manglende oplysninger og manglende gennemsigtighed. Det har ikke beroliget de bekymrede borgere, at den føderale telestyrelse, FCC, lover sikkerhed med den nye 5G-teknologi. “Jeg vil sætte borgerne først og sikre, at de ved nøjagtigt, hvad der foregår i denne by”, sagde byrådsmedlemmet Jermaine Robinson blandt andet under forslagsbehandlingen.
https://hudsonreporter.com/2020/05/08/jersey-city-council-postpones-5g-utility-pole-installation/

Nigeria
Senatet pålagde tirsdag den 5. maj de føderale myndigheder i landet at suspendere 5G-udrulningen.
Senator Uche Ekwunife påpegede i sin fremlægning den stigende bekymring for et kommende 5G-netværk i Nigeria, herunder bekymringer fra forskere og medicinske eksperter om, at emission fra 5G-tårne ​​kunne have en negativ indvirkning på borgernes helbred ved bl.a. at forårsage symptomer som skader på øjne og immunsystem.
Hun henviste også til det moratorium i Schweiz, hvor flere selvstyreregioner har krævet stop for 5G udrulningen, indtil teknologiens indvirkninger på helbred er undersøgt tilfredsstillende.
Nigeria, der ligger i Vestafrika, omtales ofte som “Giant of African Countries” på grund af dens store befolkning og økonomi. Med 206 millioner indbyggere er Nigeria det mest folkerige land i Afrika og det syvende mest folkerige land i verden. Nigeria er verdens 24. største økonomi i henhold til IMF’s liste (2020-skøn).
https://www.vanguardngr.com/2020/05/senate-asks-fg-to-suspend-deployment-of-5g-network-in-nigeria/

Luxembourg
Den 24. april startede borgeraktivister en underskriftsindsamling. På bare fire dage lykkedes det at samle det nødvendige antal underskrifter til en offentlig debat i parlamentet om at få stoppet udrulningen af 5G.
Jean Huss fra det luxembourgske socialistparti var i øvrigt forslagsstiller, da Europarådets parlamentariske forsamling med stort flertal i 2011 vedtog resolutionen, som anbefalede alle medlemslande til at beskytte befolkningerne med langt mere restriktive grænseværdier. https://ehtrust.org/luxembourg-government-to-debate-5g-deployment-and-health-effects/

Schweiz
Den schweiziske regering, Forbundsrådet, har for anden gang nedstemt et forslag om at lempe landets grænseværdier for strålingsemissioner fra mobilmaster. Schweiz var ellers det første land i Europa, der indførte 5G i april 2019 efter at Swisscom, Sunrise og Salt Mobile vandt 5G-radiofrekvenserne i februar 2019 på en auktion, for i alt 380 millioner CHF (389 millioner $).
Forbundsrådet ønsker ikke at lempe grænseværdierne for eksponering for stråling. Det besluttede Rådet onsdag den 22. april efter en diskussion om, hvordan man fortsætter med at bruge den nye 5G-mobilteknologi.
https://tabttraad.home.blog/2020/04/24/schweizisk-regering-fastholder-strikse-graensevaerdier/
https://www.fuw.ch/article/5g-bundesrat-gegen-hoehere-grenzwerte/

Finland
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, advarede for nylig om at 5G-udrulningen er et eksperiment med menneskers sundhed, som kan krænke menneskerettigheder. Den uafhængige finske innovationsfond, Sitra, som råder over milliarder af kroner til erhvervsrettede formål bakker EPRS notatet op.
I et svar til det finske transport- og kommunikationsministerium skriver Sitra følgende den 6. marts 2020:
” At begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader kræver øjeblikkelig og hidtil uset handling.” (1)
”Sitra tilskynder til foranstaltninger, der fremmer en bæredygtig anvendelse af naturressourcer, bremser klimaændringerne, beskytter den biologiske mangfoldighed og skaber økonomisk vækst og beskæftigelse med mindre miljøpåvirkning. Målet bør være at afkoble den økonomiske vækst fra brugen af ​​naturressourcer og klimaemissioner for at tilpasse vores samfund til grænserne for Jordens bæreevne.”
”Imidlertid er digitalisering og anvendelse af teknologi også faktorer, der fremskynder klimaforandringer og reducerer den biologiske mangfoldighed og skal derfor tages op. Dette inkluderer en stigende brug af energi og naturressourcer.”(2)

”Imidlertid er videnskabelig evidens for de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af 5G-netværk kontroversielt. (3) (4)
I sin erklæring understreger Sitra, at de nyeste videnskabelige oplysninger om sundheds-, miljø- og klimapåvirkningen af ​​5G-teknologi skal tages i betragtning, når der træffes beslutning om 5G-netværket og de frekvenser, det bruger.”

”Hvis de nødvendige forskningsdata ikke er tilgængelige, skal de indhentes, inden der træffes en beslutning.”
1 IPCC (2018): Global Warming of 1.5˚C. Summary for Policymakers
2 IPBES (2019): Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Summary for Policymakers
3 European Parliamentary Research Service, EPRS (2020): Effects of 5G wireless communication on human health
4 Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER (2018): Statement on emerging health and environmental issues
https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-lausunto-26-ghz-taajuusalueen-huutokaupasta/

Bedste hilsner
Nejtil5G.dk
5. april 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

Dette er det første nyhedsbrev fra www.nejtil5g.dk, som er en del af Folkebevægelsen Vi siger nej til 5G. Formålet med nyhedsbrevene er løbende at informere dig om, hvad der sker i forhold til udrulningen af 5G, men også mere generelt i forhold til at få sat fokus på den stigende menneskeskabte elektromagnetiske stråling. Det kan være ny forskning, politiske tiltag samt andet, der kan have interesse for vores arbejde.

Mange af os har i disse corona tider fået lidt mere tid til at kunne fordybe os i ting, som vi ellers ville have svært ved at nå i en travl dagligdag. Ikke for at forklejne at nogen har fået ekstra meget at se til enten fordi de eksempelvis er en del af sundhedsvæsenet eller skal passe både et arbejde hjemmefra samt passe børn.

Hører du til en af dem, der har fået lidt mere råderum, har du mulighed for at se oplæggene fra Borgermødet i København den 8. marts 2020, som alle er lagt på YouTube. Se nedenfor.

Hvordan kan du være aktiv?
Vi vil også gerne have dig til at overveje, hvad du kan gøre i arbejdet med at få stoppet 5G udrulningen. Hvordan kan du være aktiv?

Vi har forskellige kompetencer og forskellige ressourcer, men vi har alle en mulighed for at være aktive på et eller andet niveau. Det kan være helt simpelt at dele flyers og visitkort ud, men også at skrive artikler og læserbreve, være med til at organisere en lokal ‘Vi siger nej til5G’ gruppe, arrangere møder lokalt eller regionalt, stå for udsendelse af flyers og visitkort  osv. Send os gerne en mail om, hvad du tænker du kan bidrage med. 

ICNIRP
ICNIRP har netop kommet med sine nye grænseværdier, hvilket vi har kunnet se i bl.a. Ekstra Bladet og DR.  At disse medier ikke har forstået, hvem og hvad ICNIRP er, kan jo ikke komme bag på os – desværre. En klage sendt til Ekstra Bladet kan du finde her: 
https://nejtil5g.dk/medierne/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/internationale-eksperter-opdaterer-graenser-straaling-fra-mobiltelefoner
https://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/kontrollant-om-5g-ingen-grund-til-panik/8048418
  Interessant og helt afgørende så afviser ICNIRP fuldstændigt:
1) Eksistensen og betydningen af ikke-termiske effekter,
2) Eksistensen af ​​risikoen for kræft ved langvarig og vedvarende brug af mobiltelefoner.
3) IARCs klassificering af RF som et muligt humant kræftfremkaldende middel (IARC’s-gennemgang af forskningen var ikke med på listen over videnskabelige reviews der blev anvendt af ICNIRP til forberedelse af de nye retningslinjer)

ICNIRP’s projektgruppe, der havde til opgave at forberede de nye ICNIRP-retningslinjer var: Rodney Croft (formand), Guglielmo D’Inzeo, Maria Feychting, Akimasa Hirata, Kari Jokela, Sarah Loughran, Carmela Marino, Gunnhild Oftedal, Eric van Rongen, Martin Röösli, Zenon Sienkiewicz, John Tattersall og Soichi Watanabe.

Konklusionen på ICNIRP’s arbejde:
– Intet bevis på, at RF EMF forårsager uheldige sundhedsmæssige virkninger andre end gennem opvarmning
– Intet bevis for kræft
– Ingen skadelige ikke-termiske effekter
– Nogle beviser for nogle biologiske virkninger, men disse er ikke nehative
– Termisk biologilitteratur blev overvejet Se mere på Dariusz Leszczynski, adjungeret professor ved University of Helsinki, blog:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/01/23/new-icnirp-guidelines-nothing-really-new-just-the-same-stonewalling/

Du finder mere om ICNIRP her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Borgermødet i Købehavn den 8. marts 2020
Her har du programmet med links til de enkelte oplæg:

Olle Johansson, Professor ved Karolinska Instituttet, Stockholm:
Fortæller om de skadelige sundhedseffekter af kunstige elektromagnetiske felter som mobiltelefoner, Wi-Fi og tablets samt om påvirkningen af vores børn i skoler og institutioner.
https://youtu.be/8mw-A021cEg
Henrik Eiriksson, It-specialist og researcher, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:
5G anderledes end 1-4G netværket. Hvad foreligger der af forskning, og hvad der endnu ikke er undersøgt.
https://youtu.be/z0QmpW7dDUI
Vibeke Frøkjær Jensen, Dyrlæge, ph.d., forsker og videnskabelig rådgiver ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:
Hvordan påvirker radiofrekvent stråling på celleniveau. Eks. på alm. symptomer og kræft hos mennesker. Evidens for effekter på dyr generelt, specielt effekter på insekter og konsekvenser heraf.
https://youtu.be/e3FrebGA_Ac
Paneldebat.
https://youtu.be/-AN7n9FVERg

Vi vender snart tilbage med flere nyheder.

Bedste hilsner
Nejtil5G.dk
Please follow and like us: