Nyhedsbreve

Nyhedsbreve 2020

1. juli 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

Siden vores sidste nyhedsbrev har vi ændret navnet på hjemmesiden samt vores Facebookgruppe til Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening. Vores nye navn finder vi bedre matcher det, vi gerne vil nemlig information og oplysning om 5G og menneskeskabt elektromagnetisk stråling.

Nyhedsbrevet er således både det første og det fjerde nyhedsbrev vi udsender.

Emner:
– Styrket kamp mod 5G
– ICNIRP
– Medierne
– Klima
– EU
– Forsigtighedsprincippet

Med dette nyhedsbrev ønskes du samtidig en god sommer. Skulle du fortsat mangle læsestof, kan du altid gå ind på vores hjemmeside og finde artikler, som du endnu ikke har læst. Imens kan du anbefale andre at tilmelde sig nyhedsbrevet og blive uafhængig af f.eks. Facebook

Bedste hilsner
Nejtil5G.dk
Videnscentret for elektro-forurening

STYRKET KAMP MOD 5G

Frankrig
Lokalvalget i Frankrig den 28. juni
 blev et gennembrud for miljøpartiet Det Europæiske Økologiske Parti De Grønne, som erobrede flere borgmesterposter i Frankrig. Valgsejren kan bringe yderligere miljøkritik af 5G på dagsordenen. Det fremgår af det franske nyhedsmedie, RTL.
Bordeaux’s næste borgmester, Pierre Hurmic, har allerede sat 5G-kritik på dagsordenen:

“Jeg finder det fuldkommen uacceptabelt, at vi kan indføre 5G uden at forklare, diskutere eller mærke efter, hvad befolkningens ønsker er.”

Også i byer som Nantes, Grenoble og Besançon har nyvalgte grønne udtrykt modstand mod 5G.
For nylig opfordrede både Frankrigs sundhedsminister og miljøminister regeringstoppen til at udskyde landets 5G-lancering.
Links:
https://www.rtl.fr/actu/futur/bordeaux-le-nouveau-maire-pierre-hurmic-veut-un-debat-sur-les-dangers-de-la-5g-7800637854
https://tabttraad.home.blog/2020/06/30/nyvalgt-borgmester-angriber-5g-groen-valgsejr-styrker-modstanden-i-frankrig

EU
De grønne i EU: ICNIRP undervurderer sundhedsrisiciene ved elektromagnetisk stråling. “Endelig ser det ud til, at den europæiske miljøbevægelse rettet blikket mod mere end blot det industrielle samfunds kemiske affald. De Grønne begynder nu at forholde sig til den elektriske forurening af vores livsmiljø. Det er en del af de ​​miljøgifte informationssamfundet skaber og forstærkes af “Internet of Things” og 5G.“
Artikel af Einar Flydal i steigan.no, 21. juni 2020

Rapporten som to EU-parlamentsmedlemmene fik udgivet juni 2020 er en rapport på 98 sider:

Rapporten – The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate interests and the push for 5G – er på 98 siden og blev bestilt, koordineret og offentliggjort af to medlemmer af det europæiske Parlamentet – Michèle Rivasi (Europe Écologie) og Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei), og finansieret af Green / EfA-gruppen i Europa-Parlamentet. Rapporten blev skrevet af Hans van Scharen med redigering og yderligere forskningsstøtte fra Tomas Vanheste.

Indhold:
Foreword by Klaus Buchner and Michèle Rivasi: 3-5
I – Introduction & Scope 6-19
II – Historic overview of ICNIRP and accusations of COI 20-34
III- Discussion & Controversies 35-46
IV – Conclusion 47-49
V – Portraits of ICNIRP Members 50-95
Annex I: Questions to ICNIRP 96
Annex II: Questions to WHO EMF Project 97

Rapporten kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf

Links:
https://steigan.no/2020/06/de-gronne-i-eu-icnirp-underslar-elektroniske-helseskader/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

ICNIRP

Det føderale ministerium for miljø, naturbevaring og nuklear sikkerhed (BMU) i Tyskland har leveret 70-80% af støtten til ICNIRP i hvert af de sidste tre år.

Det fremgår af BMU og ICNIRP. Støtten har været kendt længe, men omfanget af finansieringen er først kommet frem nu efter en forespørgsel til BMU fra Microwave News. ICNIRP får endvidere stillet et “gratis” kontorlokale til rådighed hos Federal Office for Radiation Protection (BfS) i Oberschleiβheim nær München.

Microwave News skriver, at de øvrige agenturer, der støtter ICNIRP, bl.a. er: Den Europæiske Unions program for beskæftigelse og social innovation “EaSI” (2014–2020), International Radiation Protection Association (IRPA), Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) og New Zealand Health Ministry.

ICNIRP, var oprindelig et knopskud fra IRPA, og blev lanceret i 1992 på initiativ af Michael Repacholi, som på det tidspunkt var ansat hos det australske strålingslaboratorium. Repacholi fungerede som ICNIRPs første formand indtil 1996, hvor han blev leder af WHO EMF-projektet, som han også var med til at oprette.

ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) er ikke international på anden måde end dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. ICNIRP indstiller ikke grænseværdier, men udarbejder beregningsmetoder til indstilling af grænseværdier. ICNIRPs første retningslinjer kom i 1998 og er først blevet justeret i 2020 bl.a. for at de kunne tilpasses 5G teknologien.

Links:
https://microwavenews.com/short-takes-archive/bfs-support-icnirp
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/

ICNIRP 2020 retningslinier baner vejen for 5G
“ICNIRPs nye retningslinjer for strålingsbeskyttelse er baseret på fagligt uholdbar dokumentation, giver mulighed for stærkere eksponering, svækker regeringens og forbrugerkontrolfunktionerne og legitimerer øget infrastruktur for sundheds- og miljøskader fra 5G” 
Det er titlen på et Notat på 43 sider af Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland fra 21. maj 2020.
Deres kritik af ICNIRP 2020 samler sig om en række svagheder, som hovedsageligt kan tilskrives en forældet arv fra dosimetritraditionen; forestillingen om, at elektromagnetisk stråling med frekvenser under lyset er ikke-ioniserende.Med denne arv bygges en fæstning mod restriktioner.

Notatet kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/Flydal-Nordhagen-Hjortland-Om-ICNIRP-2020-v1.01.pdf

Links:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/

Hollands uafhængige 5G arbejdsgruppe
I oktober 2019 bad Hollands lovgivende forsamling landets nationale sundhedsråd om at undersøge 5G-spørgsmålet. 5G-rapporten udkommer i slutningen af juli 2020.(1)

Formand for den uafhængige arbejdsgruppe er professor Hans Kromhout, Universitetet i Utrecht og leder af det tværnationale Cosmos-projekt. Sekretær i arbejdsgruppen er den nu forhenværende ICNIRP-formand Eric van Rongen (Formand fra 2016 og næstformand fra maj 2020) samt mangeårig medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.(5)
Som formand for arbejdsgruppen skal Hans Kromhout agere med nogen diplomati, men i et interview til De Telegraaf i marts 2020 (3) udtrykker han sig dog relativt klart:
“Der er opstået to lejrer i videnskaben, og de to lejrer råber til hverandre fra hver sin skyttegrav. En almindelig samtale er ikke længere mulig.”
Kromhout mener, det er ‘ganske specielt’ at ICNIRP-retningslinjerne har fået “så stor gennemslagskraft i Europa.” Og han giver udtryk for, at kun at ville se på varme ikke er tilstrækkelig:
“Når du ser, at der under niveauet på 1 grads opvarmning, altså niveauet som ICNIRP bruger, alligevel optræder alle slags virkninger, er du nødt til langsomt at flytte din position et lille skridt.”
Ifølge Kromhout er den måde 5G vurderes på, fuldstændig i kontrast til den nøjagtighed, der udvises ved håndteringen af andre typer eksponering, som f.eks. kemiske stoffer, pesticider eller mediciner. “For disse stoffer eksisterer der et strengt regelsæt”. Årsagen til forskellene finder Kromhout i de økonomiske interesser. Når det handler om 5G findes der “blot én norm, ICNIRP’s retningslinjer, som er fuldstendig baseret på opvarmning.” (6)
“Imidlertid måles eksponering for enkeltpersoner ikke, der foretages ingen beregninger for fremtidig risiko ved eksponering, og eventuelle sundhedsrisici estimeres ikke. Dette skal ændres. Man må ikke bare lade branchen fremture.”

Cosmos-projektet sammenholder patientdata med mobilopkaldsdata for at undersøge, om der er sammenhænge mellem opkaldstid og diverse lidelser. For nylig fandt man en statistisk sammenhæng mellem mobiltelefoni og søvnforstyrrelser. (2)
I Danmark faciliteres projektet af Kræftens Bekæmpelse og har blandt andre tilknyttet Christoffer Johansen og Aslak Harbo Poulsen.(5)

Links:
(1) https://www.telecompaper.com/news/dutch-health-council-to-provide-advice-about-5g-in-july–1339373
(2) https://tabttraad.home.blog/2020/04/09/forskning-kobler-mobiltelefoni-til-soevnforstyrrelser/
(3) https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
(4) https://einarflydal.com/2020/06/25/stadig-flere-advarer-mot-5g-og-grenseverdier-som-skader-helse-og-miljo/
(5) https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
(6) https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

ICNIRP’s nye formand melder klart ud:
Vi kan ikke være mere enig med Dariusz Leszczynski, når han kalder denne udmelding fra formanden for ICNIRP Rodney Croft for en ‘Videnskabeligt chokerende og bizar erklæring’.CNIRP giver selv dette skudsmål for deres nye formand:
“Rodney Croft er professor i sundhedspsykologi ved School of Psychology, University of Wollongong, Australien. Han fik grader i filosofi og psykologi, før han afsluttede sin ph.d. i psykologi ved University of Wollongong i 2000, og arbejdede derefter inden for kognitiv neurovidenskab som postdoc ved Imperial College, London og derefter ved Swinburne University, Australien. Hans forskning fokuserer på afgrænsningen af ​​menneskelig hjernefunktion, især når det drejer sig om midler, der kan have indflydelse på den (f.eks. Elektromagnetiske felter, ulovlige og medicinske lægemidler), samt psykiatri mere generelt. Han har været involveret i forskning i ELF og RF ikke-ioniserende stråling siden 2000 og har primært anvendt elektroencefalogrammet som et middel til at observere subtile ændringer i hjernens funktion. Han deltager i en række nationale og internationale videnskabelige og regeringsudvalg, var administrerende direktør for det australske Center for Radiofrequency Bioeffects Research (2004-2011) og er i øjeblikket direktør for det australske Center for Electromagnetic Bioeffects Research. Croft blev udnævnt i 2014 til associeret redaktør af BEMS-tidsskriftet og tiltrådte ICNIRP Biologisk stående udvalg i 2008 og hovedkommission i 2012. Rodney Croft er ICNIRP-formand siden maj 2020.”
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/details/chair.html

MEDIERNE

Globalt er det de multinationale selskaber der kontrollerer de fleste forskningspublikationer.

En undersøgelse fra 2015 viste, at der er fem forlag, der kontrollerer over 50 % af verdens forskningspublikationer. I samfundsvidenskab, kemi og psykologi er andelen 70 %. De fem var: Reed-Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer og Taylor & Francis.
Den største ejer i Reed-Elsevier er BlackRock, der kontrollerer alt fra banker og våbenindustri til mærkevarer og medier, og som nu også har overtaget obligationssalget til The Fed. Wiley-Blackwell har et andet ry, nemlig Vanguard som den næststørste ejer, og også her er BlackRock tung. Springer har Kohlberg Kravis Roberts som den dominerende ejer (44,3 %), og de har Vanguard som deres største ejer. Taylor & Francis ejes af det britiske selskab Informa. Vanguard og Oil Fund er blandt de ti største ejere.
Profitoverskud inden for forskningsudgivelse er ekstremt. Se The Guardian 2017. Elsevier havde en overskudsgrad på 36 % det år. Det var Robert Maxwell, der efter 2. verdenskrig gjorde forskningsudgivelser til en pengemaskine. Iflg. The Guardian, har få enkeltpersoner har haft så meget at sige om, hvordan forskning offentliggøres som Maxwell.
Iflg. den prisvindende amerikanske journalist Seymour Hersh var Maxwell sandsynligvis var en israelsk spion med bånd til våbenindustrien. Da Maxwell døde, modtog han en heltes begravelse på statens regning i Israel, og seks daværende eller tidligere efterretningschefer i Israel deltog i ceremonien. I sin hyldest til Maxwell sagde den daværende premierminister for Israel Yitzhak Shamir, at han “har gjort mere for Israel, end hvad der kan siges i dag.”

Links:
https://steigan.no/2020/06/danmark-myndighetene-presser-forskere-til-a-endre-resultatene/
https://www.forskerforum.dk/magasinet/2020/335/rundspoerge-myndigheder-presser-forskere-til-at-aendre-resultater
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127502
https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-uafhaengig-og-stoettet-forskning/

KLIMA

Det digitale CO2 aftryk

Datacentre med større CO2 aftryk end hele luftfartsindustrien, selv med vedvarende energi, kræver genvurdering af om der er fordele ved såkaldt smart teknologi.
The Ecologist, 30. april 2020.

Links:
https://theecologist.org/2020/apr/30/smart-techs-carbon-footprint
https://nejtil5g.dk/klima-konsekvenser/klima-konsekvenser/

Energiforbruget tredobles med 5G
Vi skal reducere CO2 udslippet for at bekæmpe klimaforandringerne, men imens udruller teleselskaberne et 5G netværk, der udover at være en fare for folkesundheden, kræver enorme mængder energi. Det hænger ikke sammen 
Iflg. MTN Consulting, vil energiomkostningerne vokse endnu mere ved højere frekvenser pga. behovet for flere antenner og samt et tæt netværk af small cells. Internet of Things (IoT) tjenester, vil føre til endnu en stigning i forbruget. Iflg. MTN er der konsensus om, at 5G vil fordoble til tredoble energiforbruget for mobiloperatører, når netværket skaleres.
Advarsler om et stigende forbrug kommer bl.a. fra kinesiske operatører. Ved et seminar om 5G udrulning i Beijing i nov. 2019 udtalte koncerndirektør for China Mobile Li Zhengmao, at kinesiske operatører har brug for subsidier til energiudgifterne til 5G-netværket.
Energi omkostningerne er ikke kun en hovedpine for Kina. Forskningsselskabet ABI estimerer, at 5G vil øge operatørens elektricitetsomkostninger med 350% sammenlignet med 4G.
Udfordring: Utilstrækkelig strømforsyning og batterikapacitet, Transmissionsafstanden er begrænset samt de stigende elregninger.
Kilderne finder du her:
https://nejtil5g.dk/klima-konsekvenser/klima-konsekvenser/

EU

Rådet for Den Europæiske Union misinformerer om misinformation
En af konklusionerne fra et møde om Europas digitale fremtid lyder således:
“…at det er vigtigt at BEKÆMPE UDBREDELSEN AF MISINFORMATION I FORBINDELSE MED 5G-NET, NAVNLIG MED HENSYN TIL FALSKE PÅSTANDE OM, at sådanne net UDGØR EN SUNDHEDSTRUSSEL eller er forbundet med covid-19;” (s.14)
(Godkendt af Rådet den 9. juni 2020)
FAKTA: Vi kender ikke de konkrete sundhedsmæssige konsekvenser af 5G’s millimeter bølger eller af den uforudsigelige interaktion disse strålebølger vil have med hinanden.
OG der er bl.a. bred konsensus om at
– biologiske effekter ved elektromagnetisk stråling findes (bl.a. oxidativt stress).
– der er behov for mere forskning for at undersøge mulige sammenhænge, bl.a. om 5G’s millimeterbølger kan påvirke DNA i menneskehuden. Tyskland har netop bevilget over 1 million euro til formålet.
– man ikke bør telefonere med mobiltelefonen tæt op ad hovedet.
– der er begrundet mistanke om skader på frugtbarhed.

Links:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/da/pdf
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsrisici-ved-5g/

EU foreslår at bevilge 8,2 mia. EUR til programmet “Digital Europe” 2021-27
Det skriver Telecompaper i deres nyhedsbrev af 5. juni 2020.
Digital Europas erklærede mål er at opbygge EU’s strategiske digitale kapacitet og lette udbredelse af digitale teknologier til Europas borgere, virksomheder og offentlige administrationer. Målet er at styrke investeringer i supercomputing, kunstig intelligens, cybersikkerhed, avancerede digitale færdigheder og sikre en bred anvendelse af digital kapacitet på tværs af økonomien og samfundet med henblik på at styrke Europas konkurrenceevne og den grønne overgang mod klimneutralitet inden 2050 samt at garantere teknologisk suverænitet.
Bemærk at også Digital Europa får sat den grønne omstilling på dagsordenen trods at vi ved, at CO2 omkostningerne ved hele vores digitale levevis er enorm.

Digital Europa repræsenterer over 35.000 virksomheder, der opererer og investerer i Europa. Det inkluderer 73 virksomheder, der er verdensledende inden for deres aktivitetsområde, samt 40 nationale handelssammenslutninger fra hele Europa.
https://www.digitaleurope.org/
https://www.telecompaper.com/news/eu-proposes-eur-82-bln-for-digital-europe-2021-27-programme–1341359
https://nejtil5g.dk/klima-konsekvenser/klima-konsekvenser/

FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET

Forsigtighedsprincippet: et værktøj til politikere.

Når videnskaben ikke er perfekt, har europæiske regeringer et særligt værktøj: Forsigtighedsprincippet. Når der er en potentielt alvorlig og irreversibel fare for mange mennesker, men ikke-entydige beviser, er forsigtighed berettiget.
”Det var ikke designet til forskere, det var designet til beslutningstagere,” udtaler David Gee, tidligere forskningsdirektør ved EEA, Det Europæiske Miljøagentur. Forsigtighedsprincippet er en del af EU-traktaten, og er brugt mange gange med succes. F.eks. EU’s forbud mod antibiotika i dyrefoder, hvor Pfizer tog EU-Kommissionen for retten og argumenterede for utilstrækkelig bevis. Kommissionen vandt. Retten gav udtryk for, at det netop var, hvad forsigtighedsprincippet er designet til.
Politikere venter ofte på, at der er ”over enhver rimelig tvivl ” af bevis. Men når beviset leveres, er skaden typisk sket.
Det er derfor praktisk for dem, at holde sig til de grænseværdier for elektromagnetisk stråling som teleindustriens NGO ICNIRP argumenterer for. Værdier som ikke forholder sig til langsigtede biologiske skader.
https://www.investigate-europe.eu/en/2020/5g-covid-conspiracy/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/
05. juni 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

I morgen den 6. juni er der Global 5G Protest Day.
For Danmarks vedkommende betyder det at der er demonstrationer hhv. i Odense og i Århus.

Odense: kl. 12-15
Mødested: kl. 12 ved Parkeringspladsen Q-Park, Rugårdsvej 1, 5000 Odense.
Se mere her: https://www.facebook.com/events/175731743848848/

Århus: kl. 13-16
Mødested: kl. 13 på Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.
Se mere her: https://www.facebook.com/events/623201708282826/

Et overblik over hvad der sker rundt om i verdenen kan du få her:
https://stop5ginternational.org/Hvis ikke du allerede har gjort det, skal vi også herfra anbefale at du underskriver den internationale 5G Appeal: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
ANDRE NYHEDER

dk4: Temaaften om 5G

dk4 have fredag den 29. maj en hel Temaaften om 5G. 5G skeptikerne havde for en gangs skyld taletid uden redigering eller andet. Preben Kastrup fra nejtil5G.dk/Folkebevægelsen mod 5G fik lov til at indlede og afslutte, mens Vibeke Frøkjær Jensen havde et længere indlæg om sundhedskonsekvenserne ikke bare ved 5G, men generelt ift. menneskeskabt elektromagnetisk stråling.
Indlæggene kan du finde her:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRKZmzdS95hEwv_4e3O6aDxfXKAM4WSFU
(aftenens øvrige indlæg vil ligeledes blive lagt op i løbet af i dag)

Nyt lovforslag er sendt til høring 
De administrative hindringer skal fjernes, så 5G kan udrulles så gnidningsløst som muligt med nye små antenner i byrummet. Det er formålet med en lovændring, som regeringen vil have vedtaget, inden året er omme. Den 28. maj sendte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet et udkast til en lovændring til høringsberettigede parter, og berørte aktører har nu fået en høringsfrist på 24 dage til at komme med indsigelser.
Se mere her: https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/permalink/569236620655726/

Frankrig: 500 miljøaktivister sagsøger teleselskaberne Orange, Bouygues, SFR og Free
Miljøaktivister indgav en stævning til domstolen i Paris 26. maj 2020 og anmodede om en første høring den 30. juni. De repræsenteres af advokaten Jean Marc Descoubes. Gruppen ledes af grundlæggeren af ‘Jeunes ambassadeurs pour le climat’ Côme Girschig, og inkluderer bl.a. instruktøren Liza Azuelos, forfatteren Hermine af Clermont-Tonnerre og sangeren Alma Higelin.
To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller om en alt for summarisk behandling ved lancerer tildeling af 5G-frekvenserne.
Se mere her:
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054
https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/

PHONEGATE
Den franske telestyrelse, ANFR, tvinger den amerikanske hardwareproducent Razer til at trække smartphonemodellen Razer Phone 2 ud af markedet.
Se mere her:
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-withdrawal-of-the-razer-phone-2-not-seeing-the-forest-for-the-trees
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
Mobiltelefoni og hjernekræft
Det Polske ‘Instytut Spraw Obywatelskich’ offentliggjorde 19. maj 2020 et interview med Dariusz Leszczynski, adjungeret professor i biokemi ved universitetet i Helsinki.
“Ved at bruge mobiltelefonen en halv time om dagen i minimum 10 år øger forbrugeren risikoen for at udvikle hjernekræft med 40 til 170%.” “Det endda ved at købe en mobiltelefon, der udsender mikrobølger inden for sikkerhedsstandarderne og betragtes som sikker.” “Det betyder, at de i øjeblikket anvendte grænser for udsendelse af mikrobølgestråling fra mobiltelefoner ikke giver brugerne sikkerhed. Grænserne bør reduceres … ”
Se mere her:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/05/20/leszczynski-interviewed-for-polish-instytut-spraw-obywatelskich/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/moze-powodowac-raka-mozgu/

Folkebevægelsen mod 5G kunne på sin Facebook side også fortælle om, hvordanDigitaliseringen foregår via kul samt at Produktion af IT udstyr dagligt koster millioner af arbejdere i Asien deres helbred og rettigheder.

Vi vender snart tilbage med flere nyheder.
Imens kan du anbefale andre at tilmelde sig vores nyhedsbrev.

Bedste hilsner
Nejtil5G
18. maj 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

Dette er det andet nyhedsbrev fra www.nejtil5g.dk. Formålet med nyhedsbrevene er løbende at informere dig om, hvad der sker i forhold til modstanden mod udrulningen af 5G, men også mere generelt i forhold til at få sat fokus på den stigende menneskeskabte elektromagnetiske stråling. Det kan være ny forskning, politiske tiltag samt andet, der kan have interesse for vores arbejde for en sund biosfære med et minimum af EMF stråling og andre miljøgifte .

NYT fra den Internationale 5G modstand.

Dette nyhedsbrev sætter fokus på, hvad der er sket siden sidste nyhedsbrev, når vi lader blikket løbe hen over den internationale scene.

Belgien
5G protest bærer frugt
.
Den 5. maj skrev over 1000 autoriserede læger og andet sundhedsfagligt personale i Belgien under på en på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G.
Der henvises i appellen bl.a. til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådet om at følge FORSIGTIGHESPRINCIPPET for at beskytte befolkningen, især de yngste bl.a. med forbud mod Wi-Fi i skoler og institutioner.
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/ https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out/

Den 15. maj meddeler regeringen i den belgiske region Wallonien, at der nedsættes en ekspertgruppe til at undersøge alle aspekter af implementeringen af ​​5G.
1) Der skal foretages en vurdering af 5G og anden EMF ift. miljø (herunder biodiversitet og fauna), på folkesundheden, på økonomisk effektivitet, datasikkerhed og privatliv.
2) Herefter er ekspertgruppen ansvarlig for regelmæssige vurderinger. Bla. om betingelserne i dekretet af 3. april 2009 om beskyttelse mod mulige skadelige virkninger og gener forårsaget af ikke-ioniserende stråling genereret af stationære telemaster skal revurderes.
På EU-niveau vil Wallonien arbejde for vedtagelsen af ​​en standard, der er fælles for medlemsstaterne og som er forenelig med WHO’s henstillinger og respekt for forsigtighedsprincippet.
Kommissionen skal fremlægge sine anbefalingeraf ultimo 2020.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/creation-dun-groupe-dexperts-pour-la-5g
https://www.telecompaper.com/news/wallonia-forms-expert-commission-to-evaluate-5g-risks–1338701

England
“Kongen af menneskerettigheder” skal føre miljøretssag om 5G i England. Det er stjerneadvokaten Michael Mansfield, der har stillet sig i front for den nystiftede borgergruppe, Legal Action Against 5G, med det formål at fælde de britiske myndigheder for at overse risikoen for folkesundheden og miljøet ved udrulningen af 5G.
https://tabttraad.home.blog/2020/05/15/stjerneadvokat-skal-foere-miljoeretssag-om-5g-i-england/
https://actionagainst5g.org/

USA
Bekymringer over negative sundhedseffekter får nu Jersey City i den amerikanske delstat New Jersey til at udsætte en beslutning om at opgradere byens telemaster til 5G.
Ifølge lokalavisen Hudson Reporter fra den 8. maj har borgerne beklaget sig over manglende oplysninger og manglende gennemsigtighed. Det har ikke beroliget de bekymrede borgere, at den føderale telestyrelse, FCC, lover sikkerhed med den nye 5G-teknologi. “Jeg vil sætte borgerne først og sikre, at de ved nøjagtigt, hvad der foregår i denne by”, sagde byrådsmedlemmet Jermaine Robinson blandt andet under forslagsbehandlingen.
https://hudsonreporter.com/2020/05/08/jersey-city-council-postpones-5g-utility-pole-installation/

Nigeria
Senatet pålagde tirsdag den 5. maj de føderale myndigheder i landet at suspendere 5G-udrulningen.
Senator Uche Ekwunife påpegede i sin fremlægning den stigende bekymring for et kommende 5G-netværk i Nigeria, herunder bekymringer fra forskere og medicinske eksperter om, at emission fra 5G-tårne ​​kunne have en negativ indvirkning på borgernes helbred ved bl.a. at forårsage symptomer som skader på øjne og immunsystem.
Hun henviste også til det moratorium i Schweiz, hvor flere selvstyreregioner har krævet stop for 5G udrulningen, indtil teknologiens indvirkninger på helbred er undersøgt tilfredsstillende.
Nigeria, der ligger i Vestafrika, omtales ofte som “Giant of African Countries” på grund af dens store befolkning og økonomi. Med 206 millioner indbyggere er Nigeria det mest folkerige land i Afrika og det syvende mest folkerige land i verden. Nigeria er verdens 24. største økonomi i henhold til IMF’s liste (2020-skøn).
https://www.vanguardngr.com/2020/05/senate-asks-fg-to-suspend-deployment-of-5g-network-in-nigeria/

Luxembourg
Den 24. april startede borgeraktivister en underskriftsindsamling. På bare fire dage lykkedes det at samle det nødvendige antal underskrifter til en offentlig debat i parlamentet om at få stoppet udrulningen af 5G.
Jean Huss fra det luxembourgske socialistparti var i øvrigt forslagsstiller, da Europarådets parlamentariske forsamling med stort flertal i 2011 vedtog resolutionen, som anbefalede alle medlemslande til at beskytte befolkningerne med langt mere restriktive grænseværdier. https://ehtrust.org/luxembourg-government-to-debate-5g-deployment-and-health-effects/

Schweiz
Den schweiziske regering, Forbundsrådet, har for anden gang nedstemt et forslag om at lempe landets grænseværdier for strålingsemissioner fra mobilmaster. Schweiz var ellers det første land i Europa, der indførte 5G i april 2019 efter at Swisscom, Sunrise og Salt Mobile vandt 5G-radiofrekvenserne i februar 2019 på en auktion, for i alt 380 millioner CHF (389 millioner $).
Forbundsrådet ønsker ikke at lempe grænseværdierne for eksponering for stråling. Det besluttede Rådet onsdag den 22. april efter en diskussion om, hvordan man fortsætter med at bruge den nye 5G-mobilteknologi.
https://tabttraad.home.blog/2020/04/24/schweizisk-regering-fastholder-strikse-graensevaerdier/
https://www.fuw.ch/article/5g-bundesrat-gegen-hoehere-grenzwerte/

Finland
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, advarede for nylig om at 5G-udrulningen er et eksperiment med menneskers sundhed, som kan krænke menneskerettigheder. Den uafhængige finske innovationsfond, Sitra, som råder over milliarder af kroner til erhvervsrettede formål bakker EPRS notatet op.
I et svar til det finske transport- og kommunikationsministerium skriver Sitra følgende den 6. marts 2020:
” At begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader kræver øjeblikkelig og hidtil uset handling.” (1)
”Sitra tilskynder til foranstaltninger, der fremmer en bæredygtig anvendelse af naturressourcer, bremser klimaændringerne, beskytter den biologiske mangfoldighed og skaber økonomisk vækst og beskæftigelse med mindre miljøpåvirkning. Målet bør være at afkoble den økonomiske vækst fra brugen af ​​naturressourcer og klimaemissioner for at tilpasse vores samfund til grænserne for Jordens bæreevne.”
”Imidlertid er digitalisering og anvendelse af teknologi også faktorer, der fremskynder klimaforandringer og reducerer den biologiske mangfoldighed og skal derfor tages op. Dette inkluderer en stigende brug af energi og naturressourcer.”(2)

”Imidlertid er videnskabelig evidens for de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af 5G-netværk kontroversielt. (3) (4)
I sin erklæring understreger Sitra, at de nyeste videnskabelige oplysninger om sundheds-, miljø- og klimapåvirkningen af ​​5G-teknologi skal tages i betragtning, når der træffes beslutning om 5G-netværket og de frekvenser, det bruger.”

”Hvis de nødvendige forskningsdata ikke er tilgængelige, skal de indhentes, inden der træffes en beslutning.”
1 IPCC (2018): Global Warming of 1.5˚C. Summary for Policymakers
2 IPBES (2019): Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Summary for Policymakers
3 European Parliamentary Research Service, EPRS (2020): Effects of 5G wireless communication on human health
4 Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER (2018): Statement on emerging health and environmental issues
https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-lausunto-26-ghz-taajuusalueen-huutokaupasta/

Bedste hilsner
Nejtil5G.dk
5. april 2020
Velkommen til vores nyhedsbrev.
Kære alle

Dette er det første nyhedsbrev fra www.nejtil5g.dk, som er en del af Folkebevægelsen Vi siger nej til 5G. Formålet med nyhedsbrevene er løbende at informere dig om, hvad der sker i forhold til udrulningen af 5G, men også mere generelt i forhold til at få sat fokus på den stigende menneskeskabte elektromagnetiske stråling. Det kan være ny forskning, politiske tiltag samt andet, der kan have interesse for vores arbejde.

Mange af os har i disse corona tider fået lidt mere tid til at kunne fordybe os i ting, som vi ellers ville have svært ved at nå i en travl dagligdag. Ikke for at forklejne at nogen har fået ekstra meget at se til enten fordi de eksempelvis er en del af sundhedsvæsenet eller skal passe både et arbejde hjemmefra samt passe børn.

Hører du til en af dem, der har fået lidt mere råderum, har du mulighed for at se oplæggene fra Borgermødet i København den 8. marts 2020, som alle er lagt på YouTube. Se nedenfor.

Hvordan kan du være aktiv?
Vi vil også gerne have dig til at overveje, hvad du kan gøre i arbejdet med at få stoppet 5G udrulningen. Hvordan kan du være aktiv?

Vi har forskellige kompetencer og forskellige ressourcer, men vi har alle en mulighed for at være aktive på et eller andet niveau. Det kan være helt simpelt at dele flyers og visitkort ud, men også at skrive artikler og læserbreve, være med til at organisere en lokal ‘Vi siger nej til5G’ gruppe, arrangere møder lokalt eller regionalt, stå for udsendelse af flyers og visitkort  osv. Send os gerne en mail om, hvad du tænker du kan bidrage med. 

ICNIRP
ICNIRP har netop kommet med sine nye grænseværdier, hvilket vi har kunnet se i bl.a. Ekstra Bladet og DR.  At disse medier ikke har forstået, hvem og hvad ICNIRP er, kan jo ikke komme bag på os – desværre. En klage sendt til Ekstra Bladet kan du finde her: 
https://nejtil5g.dk/medierne/kritik-og-klager-over-danske-mediers-behandling-af-5g/
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/internationale-eksperter-opdaterer-graenser-straaling-fra-mobiltelefoner
https://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/kontrollant-om-5g-ingen-grund-til-panik/8048418
  Interessant og helt afgørende så afviser ICNIRP fuldstændigt:
1) Eksistensen og betydningen af ikke-termiske effekter,
2) Eksistensen af ​​risikoen for kræft ved langvarig og vedvarende brug af mobiltelefoner.
3) IARCs klassificering af RF som et muligt humant kræftfremkaldende middel (IARC’s-gennemgang af forskningen var ikke med på listen over videnskabelige reviews der blev anvendt af ICNIRP til forberedelse af de nye retningslinjer)

ICNIRP’s projektgruppe, der havde til opgave at forberede de nye ICNIRP-retningslinjer var: Rodney Croft (formand), Guglielmo D’Inzeo, Maria Feychting, Akimasa Hirata, Kari Jokela, Sarah Loughran, Carmela Marino, Gunnhild Oftedal, Eric van Rongen, Martin Röösli, Zenon Sienkiewicz, John Tattersall og Soichi Watanabe.

Konklusionen på ICNIRP’s arbejde:
– Intet bevis på, at RF EMF forårsager uheldige sundhedsmæssige virkninger andre end gennem opvarmning
– Intet bevis for kræft
– Ingen skadelige ikke-termiske effekter
– Nogle beviser for nogle biologiske virkninger, men disse er ikke nehative
– Termisk biologilitteratur blev overvejet Se mere på Dariusz Leszczynski, adjungeret professor ved University of Helsinki, blog:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/01/23/new-icnirp-guidelines-nothing-really-new-just-the-same-stonewalling/

Du finder mere om ICNIRP her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Borgermødet i Købehavn den 8. marts 2020
Her har du programmet med links til de enkelte oplæg:

Olle Johansson, Professor ved Karolinska Instituttet, Stockholm:
Fortæller om de skadelige sundhedseffekter af kunstige elektromagnetiske felter som mobiltelefoner, Wi-Fi og tablets samt om påvirkningen af vores børn i skoler og institutioner.
https://youtu.be/8mw-A021cEg
Henrik Eiriksson, It-specialist og researcher, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:
5G anderledes end 1-4G netværket. Hvad foreligger der af forskning, og hvad der endnu ikke er undersøgt.
https://youtu.be/z0QmpW7dDUI
Vibeke Frøkjær Jensen, Dyrlæge, ph.d., forsker og videnskabelig rådgiver ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:
Hvordan påvirker radiofrekvent stråling på celleniveau. Eks. på alm. symptomer og kræft hos mennesker. Evidens for effekter på dyr generelt, specielt effekter på insekter og konsekvenser heraf.
https://youtu.be/e3FrebGA_Ac
Paneldebat.
https://youtu.be/-AN7n9FVERg

Vi vender snart tilbage med flere nyheder.

Bedste hilsner
Nejtil5G.dk
Please follow and like us: