nejtil5g.dk

Sikkerhed og sendemaster

Cell Towers, Workers, Accident, Health and Safety Issues
Ifølge det amerikanske arbejdsdepartement er antallet af ulykker med mobilmast arbejdere steget kraftigt i de sidste par år, da masterne bygges i et hurtigt tempo med minimale regler og beskyttelsesforanstaltninger. Arbejdsmiljø- og sundhedsadministrationen (OSHA) undersøger i øjeblikket den “alarmerende stigning i forebyggelige kvæstelser og dødsfald på arbejdspladser for kommunikationstårne.”
https://ehtrust.org/cell-tower-worker-accident-health-safety-issues/

Teleindustriens vejledning ved arbejde i nærheden af antenner
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/03/Vejledning-i-arbejde-tæt-på-mobilmaster-og-parabolantenner-13-04-2018.pdf

Mobilantennerne og sikkerheden
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Teknik-_og_Miljoeudvalget_2017/2017/24-08-2017/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt_148_Bilag_1.pdf

Please follow and like us:
Sikkerhed og sendemaster