Enkelt personer – nordiske

Einar Flydal

Herland Report TV.
1. Del. Offentliggjort den 12. mar. 2019: “Helserisikoen ved mobilbruk og elektromagnetisk stråling burde vært diskutert mye mer,” sier samfunnsviter, pensjonert forsker og rådgiver hos Telenor og universitetslektor ved NTNU, Einar Flydal.
“Det er slett ikke slik myndighetene våre sier at det ikke er påvist funn som viser koblingen mellom elektromagnetisk stråling og kreft. Det sier myndighetene og Strålevernet ganske enkelt fordi de ikke selv undersøker farene. De henter sine kunnskaper fra noen utvalg som er så skjeve som Titanic. Ganske enkelt.”
Flydal har de senere årene varslet om seneeffekter og effektene av elektromagnetisk stråling og mobilbruk. Han driver til daglig en blogg om dette. www.einarflydal.com
https://youtu.be/ud1izL5GEEE
2. Del: Offentliggjort den 11. jun. 2019 “Trådløsindustrien er fire ganger så stor som legemiddelindustrien. Det er klart at det er store kapitalinteresser knyttet til dette og det påvirker forskningen,” sier statsviter Einar Flydal, som har vært forsker og strategirådgiver i Telenor og universitetslektor ved NTNU.
https://youtu.be/OtaCOXoPZks

Er 5G sikker for mennesker, dyr og planter?

Einar Flydals oplæg på 5G konferencen den 4. maj 2019, København:
5G – Next Generation of Mobile Technology Is 5G Safe for Human, Plant, and Animal Life? 24. min.
https://youtu.be/KlUHN9EcM50

Flemming Blicher

På Safe Electrowaves informerer Flemming Blicher om Elektro-smog, og hvilke risici der er forbundet med den elektromagnetiske stråling. Han tager udgangspunkt i de erfaringer han har gjort sig efter et møde med en person med Elektromagnetisk Hypersensitivitet (EHS), også kaldet Elektro-allergi. Det var mødet med den EHS-ramte som satte gang hans egen interesse for området. Han er uddannet Svagstrømsingeniør med Radiokommunikation og Telekommunikation som speciale og har erfaring fra at arbejde 6 år i telekommunikationsbranchen.
https://www.youtube.com/channel/UCl8n4tRuwKdKi_GgL99U51w/videos

Lars Muhl

Jeg trækker vejret, men lever ikke! Offentliggjort den 7. august 2019.
Interview, som Lars Muhl og Githa Ben-David har lavet med Samuel Hejslet og Julie Starup Pedersen, der begge er EHS-ramte (Elektro Hyper Sensitivitet, også kaldet el-overfølsomhed)
https://vimeo.com/352553538

DR og truslen mod demokratiet – 1. Juni 2019
https://vimeo.com/339707334
Dokumentation m.m. under videoen

DR manipulerer information om 5G  – d. 31. maj 2019
https://vimeo.com/339511961
Links til artikler på DR.dk:
1. http://dr.dk/nyheder/indland/5g-modstandere-spreder-russisk-misinformation-i-danmark-0
2. http://dr.dk/nyheder/indland/populaere-influencers-puster-til-5g-frygt-og-mistillid-til-systemet
Under videoen finder du Lars Muhl’s korrespondance med DR.

Tillykke Danmark med 5G – 23. Marts 2019
https://vimeo.com/326062031

Tillykke Danmark med 5G – del 2 – 23. Marts 2019
https://vimeo.com/326062622

Spiritualitet og 5G – 25. Marts 2019
https://vimeo.com/326281149

Dan Johannesson

Internet of Things Bliver Et Fængsel For Os Alle (Helvede På Jord).
https://www.facebook.com/danjohannessondk/videos/386611208647151/

Sådan Kan Vi Overvinde Og Standse 5G Udrulningen i Danmark – 18. august 2019
I denne video taler jeg om tre ting:
ET: Hvilke aktører er det der står bag ved 5G udrulningen i Danmark. TO: Hvordan hele projektet fra top til bund er funderet på inhabilitet og løgn.
TRE: Hvordan vi kan STANDSE 5G Udrulningen i Danmark.
https://www.facebook.com/danjohannessondk/videos/2369819456584295/

Starter vi fra begyndelsen er der i Danmark 4 hovedaktører som er den primære grumsede kilde, hvorfra al 5G udspringer. Henholdsvis Folketinget / Energistyrelsen, De Danske Medier, regulationsenheden ICNIRP og teleselskaberne: TDC, Telia og Telenor.
Folketinget / Energistyrelsen Her er der allerede initiativer i gang i form af landsindsamlingen mod 5G som er ved organisere et søgsmål imod den danske stat. Du kan støtte dem via linket indsat ved kilde 1
De danske medier. Derudover de danske medier som har været 110% biased i hele 5G sagen fra start, og udelukkende anvender kilder fra teleindustrien i deres dækning af alt der vedrører sundhedsspørgsmål.
ICNIRP Så er der regulationsenheden for EMF stråling ICNIRP i hele vesten, som LIGELEDES er plaget af ekstrem lukkethed, og fyldt med personer der kommer fra TELEindustrien. Det vil sige at alle de ’standarder’ og ’vurderinger’ man taler om i virkeligheden mere eller mindre udspringer fra TELEindustrien – IGEN. At ICNIRP har store problemer med sin habilitet har de dygtige grave journalister hos investigate europe dokumenteret i en kort lille video. Den kan du se ved kildelisten under kilde 4.
TDC, Telia & Telenor er selve de konkrete selskaber som har ansvaret for den konkrete opsætning og bestråling af danskerne. Der hviler således også et gigantisk ansvar både moralsk og økonomisk ift. kommende erstatningssager på deres skuldre.
OK – nu kender vi de kilder hvorfra 5G helvedet strømmer – men hvad GØR vi så?
SVAR: Først og fremmest skal vi EKSPONERE mørket og lægger, derudover, moralsk og økonomisk ANSVAR på dets skuldre. Det kan vi helt konkret gøre ved at:
1. Ift. Folketinget / Energistyrelsen Kan vi støtte landsindsamlingen mod 5G, så der kan blive lagt sag an mod staten. Du kan gøre dette via linket ved kilde 1.
2. Ift. De Danske Medier: Vi skal eksponere mørket det vil i praksis sige at vi skal eksponere det ekstreme og korrupte hykleri som medierne udviser ift. teleindustriens interesser. Det gør vi af to veje:
– For det første er det vigtigt at vi hjælper danskerne med at forstå at HELE 5G eventyret, og det meste af mediedækningen er 110% baseret på løgn og inhabilitet.
Konkret skal Danskerne vide at:
A De 2 eksperter, Christoffer Johansen og Gert Frølund der konstant udtaler sig i medierne begge er 100% inhabile. Gert Frølund er ansat som antenne forsker og dermed direkte syltet ind i forsknings penge fra tele industrien. Og læge Christoffer Johansen der er sundhedsstyrelsens strålerådgiver i Danmark er ligeledes vurderet af en forvaltningsekspert til at være inhabil, fordi også hans forskning er betalt af tele industrien.
Se dokumentation for Johansens inhabilitet under kilde 4.
B. Danmarks Radio som har været ekstremt biased i hele dækningen af sundhedsrisikoen ved 5G er SELV det man kalder ’interessenter’ i 5G udrulningen. Det er de fordi at Danmarks Radio er udvalgt som testvirksomhed for 5G udrulningen. Dette kan du læse i Energistyrelsens udrulningsplan for 5G i Danmark på side 14 Se kilde 3, indsat herunder for dokumentation.
C: Mediernes hykleri og protektionisme ift. teleindustrien skal i søgelyset. Det er vigtigt, at du der ser denne video, og alle andre danskere spørger sig selv om de ville tage mediernes artikler om skadevirkninger ved f.eks. et TOBAKS-PRODUKT ALVORLIGT, hvis de eksperter man anvendte begge to modtog penge fra TOBAKS-industrien?
Med andre ord hvorfor lytter alle STADIG – med alvorlige miner – til folk der er BETALT AF TELEINDUSTRIEN? Det er et helt vanvittigt hykleri, og udstiller jo helt ÅBENLYST at de mainstream journalister der dækker sagen enten er korrupte og inhabile, eller simpelthen inkompetente. Forestil dig hvis journalisterne lavede den ene historie efter den anden om hvordan at cigaretter ikke havde nogen negativ effekt på helbredet, og at de byggede sådanne historier på kilder fra HOUSE of PRINCE… Folk ville skrige af grin og bede om at få dem fyrede…
Husk at det er NØJAGTIG det vi ser med 5G, her er det blot TELE industrien i stedet for TOBAKS industrien man skriver om.
Det betyder automatisk, per definition at Danmarks Radio og enhver dækning de laver omkring 5G, må antages at være gennemsyret af INHABILITET.
Denne allestedsnærværende INHABILITET, i alle grundpillerne, som 5G udrulningen står på – er en gigant-historie og den må og skal UD til befolkningen, f.eks. ved at dele denne video eller hvordan du end har fantasi til at hjælpe oplysningerne bredt ud.
3. Ift. ICNIRP, skal vi sende videoen fra Investigate Europe ind til energistyrelsen og bede dem forholde sig skrifteligt til habilitetsproblemerne i den myndighed som de hviler alle deres beslutninger på. (Og derefter offentliggøre deres svar).
4. Ift. TDC, Telia og Telenor. Her skal vi, både som forbrugere og i det offentlige rum i det hel taget, lægge pres på TDC, Telia og Telenor både juridisk, økonomisk OG moralsk. Så meget at deres brand risikerer at falde fra hinanden (ligesom vi så med Danske Bank).
Korporationer har ofte vanskeligt ved at reagere på ideer om sundhed og moral, men reagerer lynhurtigt hvis deres BRAND og deres ØKONOMISKE fundament og fremtidige INDTJENING trues. Derfor er det DER, ved deres BRAND at vi skal arbejde med at stille dem MORALSK, menneskeligt og ØKONOMISK til ANSVAR for udrulningen af 5G.

KILDER:
Kilde 1: Landsindsamlingen imod 5G:
https://www.landsindsamlingenmod5g.org/
Kilde 2: Eksperten som sundhedsstyrelsen anvender, Christoffer Johansen, er inhabil:
forskning.dk/laege-christoffer-johansen-inhabil/
Kilde 3: Danmarks Radio er selv partnere med staten ift. 5G udrulningen i Danmark, hvilket pr. definition gør dem inhabile i sagen. Dokumentation herfor kan ses på side 14 i Energistyrelsens egen udrulningsplan for 5G i Danmark:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/5g-handlingsplan_for_danmark.pdf
Kilde 4: Den enhed som sætter alle grænseværdierne ift. 5G og EMF stråling i det hele taget – ICNIRP – er OGSÅ plaget af problemer med lukkethed og inhabilitet:
https://www.investigate-europe.eu/en/2019/the-5g-mass-experiment/

5G, Den Nye Verdensorden og Internet of Things – 19. maj 2019
Emner som bliver belyst:
1. Hvad går den nye verdensorden egentlig ud på?
2. 5G den nødvendige infrastruktur til NWO
3. IoT: Det Globale Dataindsamlings & Overvågningssystem som fører os alle hen imod: Trans-humanisme
4. Påvirkningsloven + Onde Rusland Memet = Global Kvælning Af de Små Uafhængige medier
5. Det samlede billede: Total Overvågning + Total Digitalisering + Kvælning af alle frie stemmer = Digitaliseret Fascisme
https://youtu.be/0Tsq6QNA6UQ

KILDER:
1. Babyer skal påklistres med EMF enheder der både skal sidde i bleen (tæt på de reproduktive organer), på hjertet og ud for milten: https://community.arm.com/iot/b/blog/posts/13-smart-products-for-the-internet-of-toddlers
2: Svenske medarbejdere implanteres med chips som skal erstatte betalingsmidler samt erstatte ID kort: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-workers-microchip-implant-cash-card-id-pass-replace-employee-hand-epicenter-rice-grain-size-a7670551.html
3. Britiske medarbejdere implanteres med mikrochips: https://www.theguardian.com/technology/2018/nov/11/alarm-over-talks-to-implant-uk-employees-with-microchips
4. Implanterede Chips kan anvendes til at monitorere alle dine kropslige funktioner: https://www.carestream.com/blog/2019/01/08/the-iot-in-healthcare-in-2019/
5. Mikrodroner skal ‘komme verdens bier til hjælp’ jf. bl.a. Illustreret Videnskab: https://illvid.dk/teknologi/robotter/mekaniske-bestoevere-gaar-bier-i-bedene
6. Mindst 75 MILLIARDER IoT Devices pr. 2025 jf. Statistica.com: https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/

5G, Angreb på ytringsfriheden & ‘Elitens’ totale svigt af Danskerne og alt liv i Danmark – 17. mar. 2019
Oven på nogle stormfulde uger taler Dan om 5G, Angreb på ytringsfriheden og ’Elitens’ totale svigt af Danskerne og alt liv i Danmark.
 
https://youtu.be/PrMh29_Qzw4

KILDER:
1. Vedr. de ‘uafhængige’ faktatjekkere hos TjekDet:
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/betyder-5g-flere-master-og-meget-mere-straaling
2: Antallet af nye 5G satellitter:
http://healthimpactnews.com/2019/20000-satellites-for-5g-to-be-launched-sending-focused-beams-of-intense-microwave-radiation-over-entire-earth/
3: Antallet af eksisterende satellitter inkl. vejr satellitter, forsknings satellitter mv. pr. 2019:
https://www.pixalytics.com/satellites-orbiting-earth-2019/
4. Antallet af IoT enheder og ’smart devices’ pr. 2020: https://www.devopsonline.co.uk/iot-installed-base-grow-26-billion-units-2020/
Når Dan taler om at 5G er en tidl. våben teknologi der kan få huden til at brænde på folk, mener han at teknologien i sin våbenudgave kan give en brændende FØLELSE i huden. Han mener IKKE at huden decideret brænder / eller at der går ild i huden.

5G Fri fremtid, Forstå Internet of Things, Kend Din Sande Indre Styrke – 2. apr. 2019
Emner:
1. Lille update siden forrige videoblog.
2. Hjertet og lederskabet i kampen om en 5G fri fremtid
3. Forstå IoT Fremtiden (se kilde 2)
4. Kend din sande indre styrke
https://youtu.be/s9rMNvmF44w 

KILDER:
1: Einar Flydals kritik af videnskab.dk’ artikel: https://einarflydal.com/2019/04/02/forskning-no-sprer-villedende-forskningsjournalistikk-om-5g/#more-31468
2: Gennemgang af IoT (glad propaganda udgave): https://youtu.be/QSIPNhOiMoE
3: Tusindvis af svenske medarbejdere chippes kilde: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6306569/Thousands-Swedes-getting-microchip-IDs-inserted-hands.html
4: Britiske firmaer vil chippe deres medarbejdere: https://www.theweek.co.uk/97695/major-uk-firms-to-microchip-employees
5: Om Mark Of The Beast¨Revelation 13: 16-17: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+13%3A16-17&version=KJV

Sianette Kwee

Lektor, cand. scient. Sianette Kwee, der indtil 2005 arbejdede på Institut for Medicinsk Biokemi ved Aarhus Universitet, og gennem mange år har forsket inden for bioelektromagnetisme og dens effekt på vækst af menneskeceller, og hvordan celleskader kan repareres. Hun har forsket i human ernæring og livsstilssygdomme samt beklædt en lang række tillidshverv.

I nedenstående interviews taler Sianette Kwee lige ud af posen. Skal ses.

Videoerne om hvordan vi bliver holdt hen i uvidenhed kan du finde her: .
http://nejtil5g.dk/?p=1746

Du får i interviewene i forbindelse med Frederiksberg Apellen (2006) en grundigere beretning om Sianette Kwees oplevelser med bl.a. fortielserne i forskningsverdenen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen. Det hele orkestreret af den bagvedliggende Teleindustri.

Frederiksberg Appellen (del 1 af 10) – introduktion.
https://youtu.be/onT1eSJv72w

Frederiksberg Appellen (del 2 af 10) – hvad du helst ikke må vide!
https://youtu.be/0LCgrBBVBSg

Frederiksberg Appellen (del 3 af 10) – er der tale om hvidvaskning?
https://youtu.be/m-krF69tN4M

Frederiksberg Appellen (del 4 af 10) – læg pres på journalister!
https://youtu.be/rXFdqs51eJE

Frederiksberg Appellen (del 5 af 10) – Degeneration af hjernen?
https://youtu.be/zlqZV6S3qpY

Frederiksberg Appellen (del 6 af 10) – folkesundheden er under angreb!
https://youtu.be/363Zy-Rg4A0

Frederiksberg Appellen (del 7 af 10) – forsikringsselskabernes frygt!
https://youtu.be/vQNG5pTjnOo

Frederiksberg Appellen (del 8 af 10) – Demens blandt unge mennesker?
https://youtu.be/l-zpnDJWKQg

Frederiksberg Appellen (del 9 af 10) – Det nye mobil DNA?
https://youtu.be/VYDrXIcvEis

Frederiksberg Appellen (del 10 af 10) – Del af eksperimentet?
https://youtu.be/Q1StCGX09Ro

Carsten Vagn-Hansen

Læge Carsten Vagn-Hansen fortæller om den viden vi har om mobiltelefonernes elektromagnetiske stråling. Carsten Vagn Hansen tror at fremtidens medicin handler om energimedicin. Han fortæller også om at patientorganisationerne herunder Kræftens Bekæmpelse, men også læger i for høj grad er underlagt industrien: Man bider ikke af den hånde der fodrer en.
Læge Carsten Vagn-Hansen fra 2006 på “Frederiksberg Appellen”
https://youtu.be/pt2xQ88kKWw

Please follow and like us: