EU kommissionen

Regering og styrelser

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg . Kommissionens meddelelse: ”5G til Europa: En handlingsplan” KOM-nr. (2016) 588. Europaudvalget.https://www.eu.dk/samling/20161/kommissionsforslag/KOM(2016)0588/bilag/1/1676868.pdf Energistyrelsen Lettere at få tilladelse til 5G forsøgEnergistyrelsen gør det lettere at få tilladelse til 5G-forsøg:“Som noget nyt kan Energistyrelsen nu udstede en forsøgstilladelse, der koster 600 kr. om året, hvis frekvenserne ikke skal anvendes til udbud […]

EU dokumenter

Europarådet: Varetager menneskerettighedsproblemer i de 47 medlemslande Council of Europe. Resolution 1815 (2011). The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994 SCHEER:EU – Kommissionens rådgivende organ for miljøtrusler Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks – SCHEER. Statement on emerging health and environmental issues (2018): https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf EU – Kommissionen […]