Kritik og klager over danske mediers misinformation om 5G.

Under videoer finder du ligeledes kritik af de danske medier.

NYT fra Danmarks Radio
Anmeldelse af “Frygten for 5G”. En udsendelsesrække i 5 dele, bragt på DR P1 og som podcast:
Hvad bruger DR to timer på, hvis det ikke er for at undersøge 5G?

Radioens P1 dedikerer to timer til det, der skulle have været en åben og kritisk gennemgang af 5G-fænomenet. Reporterne drukner sin egen undersøgelse i journalistiske ejendommeligheder af nedslag, egen pludren og sludren og udstiller et decideret presseetisk problem med den såkaldte videnskabsjournalistik som genre.
Fra David Wedege, Tabt Tråd, 13. november 2019
https://tabttraad.home.blog/2019/11/13/hvad-bruger-dr-to-timer-paa-hvis-det-ikke-er-for-at-undersoege-5g/
Hele serien kan høres her.

How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation. The disinformation campaign—and massive radiation increase—behind the 5G rollout.
https://www.thenation.com/article/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation/

Mandag Morgens faktatjek-site får millionstøtte
https://mediawatch.dk/Medienyt/Web/article9473142.ece

Mobilstråling – sådan skabes ”Fake News”

Sundhedsskader ved stråling fra trådløs teknologi er allerede påvist og anerkendt af internationale organer og i international forskning, så hvorfor skriver pressen fake news? Forskning.dk 9.april 2019
http://forskning.dk/mobilstraaling-fake-news/

Kritisk og videnskabelig gennemgang af et faktatjek udgivet af ”Mandag Morgen”

”Mandag Morgen” faktatjekker sundhedsmagasinet Naturli´s artikel om et stort forskningsstudie fra en af de største forskningsinstitutioner i USA, The National Toxicology Program. Faktatjekket er udgivet af ”Mandag Morgen” og er skrevet af Nikolaj Rodkjær Kristensen d. 19. nov. 2018.
Link til Mandag Morgens Faktatjek af Naturli:
http://www.mm.dk/tjekdet/artikel/straaling-fra-mobiltelefoner-giver
Link til sundhedsmagasinet Naturli´ artikel om NTP-studiet: www.naturli.dk/artikel/forskning-mobiltelefoner-giverkraeft/
http://www.ehsf.dk/dokumenter/Faktatjek-af-Mandag-Morgens-fejlbehaeftede-faktatjek-om-mobilstraaling.pdf

Tjek af DR’s P1 program Detektor den 3. maj 2019 om 5G.

Tabt Tråd tjekker DR’s P1program Detektor den 3. maj 2019. Var 5G-indslag i radioen god Detektor-journalistik?:
https://www.facebook.com/notes/tabt-tråd/tabt-tråd-tjekker-drs-p1-var-5g-indslag-i-radioen-god-detektor-journalistik/1535376299929294/

Weekendavisen

Weekendavisen nægter at berigtige ukorrekt videnskabsartikel. To artikler med graverende fejl på to måneder – men ingen berigtigelser fra Weekendavisen. Forksning.dk den 20. sept. 2016, opdateret 16.maj 2017.
http://forskning.dk/weekendavisen-naegter-at-berigtige-ukorrekt-videnskabsartikel/

Eksempler på misinformerende artikler

WHO holder øje med både 5G og syltede grøntsager fra Asien
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/15752-?fbclid=IwAR3Lmh816cbYcwPcsisxElq4nrpcG5wKM8MKSBg4uKk-G8_kCxn9INRWgrk

Kræftforsker: Mobil-modstandere er i følelsernes vold
https://videnskab.dk/krop-sundhed/kraeftforsker-mobil-modstandere-er-i-folelsernes-vold

Forsker: Mobilstråling kan hverken koge æg eller testikler
https://videnskab.dk/krop-sundhed/forsker-mobilstraaling-kan-hverken-koge-aeg-eller-testikler

Klager til DR og Seernes og lytternes redaktør.

DR’s etik

Skal man klage til DR over en udsendelse om det er i Radio eller TV skal man forholde sig til DR’s etiske retningslinjer. Det gælder især når klagen skal stiles til Seernes og lytternes redaktør som på papiret er vores vagthund over for DR. Her er de seneste retningslinjer fra 10. april 2019.

Konkret klage over DR’s Detektor udsendelse og opslag om 5G.

Klage sendt til Detektor vedr. Detektors indslag om 5G sendt den 3 maj. 2019 samt tilhørende artikel på DR.dk.
Klage indsendt den 5. maj: her
Korrespondance og endeligt svar fra Jakob Sloma Damsholt, Redaktionsleder, Debatten den 5. juni: her

Klage over Detektors udsendelse sendt til Seernes og lytternes redaktør Jesper Termansen sendt den 23. juni: her

Endeligt svar fra DR Generaldirektøren den 5 august: her
Det slås her fast, at det af DR’s etiske retningslinjer fremgår, “at DR selv træffer sine redaktionelle beslutninger. Herunder at DR selv og uafhængigt vælger vinkel og kilder.” Endvidere står der, at “Detektor har ret til journalistisk at vinkle på de sundhedsmæssige aspekter af 5G-netværket “. Så er der jo ikke meget at komme efter, kan man sige.

Konkret klage over DR’s “Så vidt vi ved”s udsendelse om 5G.

Klage over “Så vidt vi ved”s udsendelse om 5G sendt den 18. juli. Klagen blev sendt direkte til Seernes og lytternes redaktør. Han afviste den i første omgang med henvisning til den forrige klage. Han medgav dog, at der var nyt i klagen og sendte den derfor til “Så vidt vi ved”s redaktion: her

Svar fra Carsten Nymann, chef for DR Viden: her
Herunder Carsten Nymanns sammenfatning samt afsluttende bemærkninger. (klagers fremhævninger). Der er ikke noget at beklage eller undskylde fra DR’s side, hvilket alt taget i betragtning var forventeligt.

“Klager har fremsendt 31 siders kommentarer, spørgsmål og dokumentation. Af hensyn til overskueligheden har jeg i dette dokument samlet alle direkte spørgsmål til DR under hvert punkt. Først vil jeg dog tillade mig at svare sammenfattende på klagen:
Med mindre vi har direkte anledning til at tro – og det giver klagers medsendte dokumentation efter min vurdering ikke – at landets fremmeste eksperter og ansvarshavende myndigheder ikke har gjort deres arbejde godt nok og medtaget al relevant forskning i deres vurdering, eller at de ikke opererer uafhængigt af kommercielle og politiske interesser, ja så har journalisterne overholdt både de presseetiske og DR’s egne regler. Ydermere; i et ugentligt nyhedsmagasin som Så Vidt Vi Ved er det i god overensstemmelse med journalistisk praksis, at journalisterne supplerer egen research med informationer og vurderinger fra forskere og andre eksperter, som sidder med overblikket og den faglige indsigt i et givent område. På samme måde er det inden for den almindelige redigeringsret, at journalisten som en del af sit arbejde vægter og vurderer, hvilke informationer, der skal medtages i programmet, og hvilke der kan udelades. Derfor kan man dels ikke kræve, at den enkelte journalist – uanset dennes erfaring – personligt har sat sig ind i en hver detalje inden for fx international forskning på et bestemt felt. Dels at journalisten selv efter dennes research medtager samtlige informationer såvel som spørgsmål og svar til kilder – citerede såvel som baggrundskilder. Det er min vurdering, at research, kildevalg og vinkling i denne sag er foregået helt i overensstemmelse med almen journalistisk metode og er inden for rammerne af god presseskik.

Det betyder naturligvis ikke, at der ikke kan eksistere aspekter og nuancer af emnet, som det omtalte radioprogram ikke behandler i fladen eller ikke har inddraget i researchfasen. Det betyder heller ikke, at der ikke kan eksistere andre kilder, end de der er valgt til programmet, som kan bidrage med viden om emnet, og som også kunne have optrådt. Men det overordnede spørgsmål må være, om lytterne ved disse fravalg bevidst eller ubevidst forholdes viden, eller søges påvirket i en bestemt retning. Spørgsmålet behandles og uddybes i de enkelt punkter.”
………..
“Der sættes her af klager lighedstegn mellem at tage klagen seriøst og offentligt beklage – dvs bekræfte – klagers ankepunkter. Vi tager bestemt klagen seriøst, men budskaberne om at DR fremmer en ensidig og misinformerende oplysning er fortsat klagers holdning og udlægning og ikke i overensstemmelse med undertegnedes vurdering af sagen. Jeg finder ikke anledning til at offentligt at beklage eller tilbagetrække redaktionens dækning af 5G i programmet Så vidt vi ved. Til gengæld er vi med garanti ikke færdige med at dække emnet både i Så vidt vi ved og i andre af redaktionens produktioner.”

Med Venlig hilsen
Carsten Nymann
Chef for DR Viden

Udskrift af hele udsendelsen kan du finde her.

Pressenævnet

For at kunne klage til Pressenævnet skal man havde det, der hedder “retslig interesse”. Dvs. på den ene eller anden måde være direkte part i sagen.


Please follow and like us:
Kritik og klager over danske mediers misinformation om 5G.