nejtil5g.dk

Apeller og indsamlinger: underskrifter og penge

Om konventionerne, det juridisk Responsum m.m. se her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

INTERNATIONAL APPEAL. Stop 5G on Earth and in Space.
There are 154,282 signatories from 208 nations and territories as of September 25th, 2019.
https://www.5gspaceappeal.org/about

The 5G appeal (kan kun underskrives af forskere)
As of September 17, 2019, 253 scientists and medical doctors have signed the appeal. The 5G Appeal is still open for endorsement for scientists (PhD, professor) or medical doctors (MD. Please contact professor em. Rainer Nyberg or ass. professor Lennart Hardell.  (Contact.)
http://www.5gappeal.eu/

Landsindsamlingen mod 5G
Vi sagsøger den danske stat fordi den har ignoreret 253 internationalt anerkendte læger og forskere fra mere end 40 forskellige lande, som har dokumenteret at 5G mobilnetværket er livsfarligt, især for ufødte og mindre børn. Staten har valgt kun at benytte sig af særligt udvalgte og inhabile eksperter. Staten har ikke forholdt sig til uvildige tests på hverken mennesker, dyreliv eller planter.
https://www.landsindsamlingenmod5g.org/

Begræns Bestrålingen af Befolkningen
Bag denne underskriftindsamling står EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og May Day.
https://www.skrivunder.net/signatures/imod_mikrobolgebestraling_af_befolkningen/

Freiburg Appeal 2002
For ti år siden opfordrede læger fra Freiburg-appellen deres kolleger, offentligheden og de ansvarlige politikere samt sundhedsembedsmænd, fordi de var dybt bekymrede over deres medborgers helbred. Denne appel, hvor der kraftigt advarede om farerne ved trådløs stråling, blev oversat til mange sprog og støttet af mere end 1000 læger og mere end 36.000 mennesker over hele verden.
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php

Please follow and like us:
Apeller og indsamlinger: underskrifter og penge