nejtil5g.dk

Wi-Fi og Smart Meters

Wi-Fi may interact with signaling pathways in the brain, causing irreversible damage. Dr. Surat P, Ph.D. News Medical. 18. april 2019.
En nylig undersøgelse gennemgik beviser fra 23 kontrollerede videnskabelige undersøgelser, der undersøgte sundhedseffekterne af Wi-Fi på dyr, menneskelige cellelinjer og mennesker for at bestemme en gang for alle, om Wi-Fi har en skadelig virkning på menneskers sundhed.
Resultaterne antyder, at ændringer i hjernen induceret af pulserede elektromagnetiske frekvenser akkumuleres over tid og har skadelige langtidsvirkninger.
Pulserede elektromagnetiske frekvenser kan være særlig skadelige hos små børn på grund af da kraniet ikke er udvokset. Pulserede elektromagnetiske frekvenser har også vist sig at være særlig potent i embryonale stamceller. Disse celler forekommer med en højere frekvens hos fostre og børn, hvilket kan føre til effekter på hjerneudviklingen. Wi-Fi i skoler m.m. kan derfor have langsigtede konsekvenser for vores børn.
https://www.news-medical.net/news/20190418/WiFi-may-interact-with-signaling-pathways-in-the-brain-causing-irreversible-damage.aspx

Søvnproblemer og stråling: Smartmeter-problematikken i dansk kontekst. Forskning.dk.
http://forskning.dk/soevnproblemer-straaling-smartmeter-problematikken-dansk-kontekst/

Please follow and like us:
Wi-Fi og Smart Meters