Wi-Fi

Mere om Wi-Fi her:
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/

Internationale tiltag
Mange lande og kommunale regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i relation til elektromagnetisk stråling. En oversigt.
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Wi-Fi may interact with signaling pathways in the brain, causing irreversible damage. Dr. Surat P, Ph.D. News Medical. 18. april 2019.
En nylig undersøgelse gennemgik beviser fra 23 kontrollerede videnskabelige undersøgelser, der undersøgte sundhedseffekterne af Wi-Fi på dyr, menneskelige cellelinjer og mennesker for at bestemme en gang for alle, om Wi-Fi har en skadelig virkning på menneskers sundhed.
Resultaterne antyder, at ændringer i hjernen induceret af pulserede elektromagnetiske frekvenser akkumuleres over tid og har skadelige langtidsvirkninger.
Pulserede elektromagnetiske frekvenser kan være særlig skadelige hos små børn på grund af da kraniet ikke er udvokset. Pulserede elektromagnetiske frekvenser har også vist sig at være særlig potent i embryonale stamceller. Disse celler forekommer med en højere frekvens hos fostre og børn, hvilket kan føre til effekter på hjerneudviklingen. Wi-Fi i skoler m.m. kan derfor have langsigtede konsekvenser for vores børn.
https://www.news-medical.net/news/20190418/WiFi-may-interact-with-signaling-pathways-in-the-brain-causing-irreversible-damage.aspx

Wi-Fi is an important threat to human health
Martin L.Pall, Washington State University, 638 NE 41st Avenue, Portland, OR 97232-3312, USA. Received 22 September 2017, Revised 20 January 2018, Accepted 23 January 2018, Available online 21 March 2018.
“• Der er gentagne gange rapporteret om 7 effekter efter Wi-Fi og andre EMF-eksponeringer.
• Etablerede Wi-Fi-effekter inkluderer apoptose (programmeret celledød), oxidativ stress (kan kort defineres som en forstyrrelse i balancen mellem frie radikaler i kroppen og antioxidanter):
• nedsat sædkvalitet; neuropsykologiske lidelser ; DNA-påvirkning; hormonændring; Ca2 + stigning.
• Wi-Fi menes at virke via spænding-lukket kalciumkanalaktivering.
• En påstand om, at der ikke var nogen Wi-Fi-effekter, blev fundet dybt mangelfuld.”

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

Søvnproblemer og stråling: Smartmeter-problematikken i dansk kontekst. Forskning.dk.
http://forskning.dk/soevnproblemer-straaling-smartmeter-problematikken-dansk-kontekst/

Please follow and like us: