Videnskabelige referencer på skader vedr. elektromagnetisk stråling

Forskning.dk: Fokus på stråling: EMR-skadeeffekter i over 100 studier de seneste 15 år. Oversigt på dansk:
http://forskning.dk/straaling-emr-skadeeffekter-100-studier-seneste-15-aar/

Forskning.dk: Det trådløse samfund: Stråling stresser kroppen og giver celleskader. John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet. Opdateret 30. marts 2019.
http://forskning.dk/traadloese-samfund-skaber-stress/

Uddybende overigt. Environmental Health Trust: Peer Reviewed Published Science on Radiation from 4G/5G “Small” Cell Wireless Antennas: https://ehtrust.org/peer-reviewed-published-science-on-radiation-from-4g-5g-small-cell-wireless-antennas/

Oversigten over mere end 2800 studier. Tallet dækker over det samlede antal studier og altså ikke kun studier som påviser bioreaktivitet, men også studier som viser det modsatte:
https://www.emf-portal.org/en?fbclid=IwAR3iR5JR6o4LzwPKwYx_7ByAWXVT3SKjgoqZDgWw_CvfdCMEaebJWTdf318

Effects of Exposure to Electromagnetic Fields: 833 Studies. 2. juni 2018.
https://www.saferemr.com/2018/02/effects-of-exposure-to-electromagnetic.html?fbclid=IwAR11VJJDdaBtsj8NwZwH-1KfwmoyNGjNNmUYiV-G60dl-od20RMMDhh6jYk

EMF-Portal of the RWTH Aachen University summarizes systematically scientific research data on the effects of electromagnetic fields (EMF).
https://www.emf-portal.org/en?fbclid=IwAR3iR5JR6o4LzwPKwYx_7ByAWXVT3SKjgoqZDgWw_CvfdCMEaebJWTdf318

Prof. Henry Lai, PhD (Ret.) Department of Bioengineering University of Washington Seattle: Neurological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields. 2014 Supplement.
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec09_2012_Evidence_Effects_Neurology_behavior.pdf

Frans Adlkofer publicerede, sammen med en stor gruppe europæiske forskere, i 2004 REFLEX-studiet, som for 20 mio. kr. i EU-regi slog fast, at strålingen fra en mobiltelefon skader DNA ved lavere strålingsniveauer, end mobiltelefoner opererer med.
EU REFLEX studiet: Risk evaluation of potential environmental hazards from low energy electromagnetic field (emf) exposure using sensitive in vitro methods( reflex).
www.ia ff.org/hs/pdf/reflex%20final%20report.pdf

David O. Carpenter , Harvard uddannet læge og professor , publicerede 1. december 2018 en advarsel mod 5G og den øvrige, trådløse infrastruktur i verdens førende medicinske tidsskrift The Lancet.
Bandara P, Carpenter DO. Planetary electromagnetic pollution: it is time to
assess its impact. Lancet Planet Health. 2018 Dec;2(12). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30526934

Protect Your Family from EMF Pollution
https://www.emfanalysis.com/research/

Videnskabsmænd: Wi-Fi en risiko for sundheden. Folk står over for en lang række sygdomme, der spænder fra hjernetumorer og leukæmi til nedsat hukommelse og koncentration, i takt med de bliver mere og mere udsat for „elektrosmog“ fra den globalt ekspanderende Wi-Fi-netværk, advarer forskere i Skandinavien. Free21. 2. okt. 2017.
http://www.free21.org/wp-content/uploads/2017/10/03-Hansen-Elektrosmog-DK.pdf

The Hidden Dangers of Cell Phone Radiation
Interview med Dr. George Carlo, LE Magazine August 2007
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2014/08/george-carlo-interview-le-pageid-115005.pdf

Ingen ved hvilken risiko 5G udgør for menneskers sundhed.

“Forsikringerne vedrørende 5G-emitteret stråling er udelukkende baseret på den antagelse, at lave mængder stråling er sikre, og ikke på biomedicinsk forskning”. Hvilken risiko udgør 5G for menneskers sundhed?
“Ingen ved”, svarer Dariusz Leszczynski, en ekspert i molekylærbiologi og adjunkt professor ved Helsinki Universitet i Finland. Specielt ligger spørgsmålet over virkningerne af millimeterbølger, også kendt som ekstremt høj frekvens, at 5G vil tappe ind:
Vi ved ikke, hvad de vil betyde i praksis for vores immunsystem.

“Højfrekvente bølger trænger kun igennem nogle få millimeter ind i kroppen, og dette bliver brugt som et ‘ingen grund til bekymring’ af industrien – men vores hud er det største organ i kroppen og er forbundet med mange elementer, herunder immun respons” forklarer Leszczynski.
https://www.euronews.com/…/what-are-the-health-risks-associ…

Om industri forskeren Alex Lerchl:
I artiklen medvirker Alex Lerchl. Lerchl er industri talsmand gennem en længere årrække og bla. kendt for at forfølge andre forskere. I 2015 tabte han et injurie søgsmål, grundet hans involvering i at feje EU’s 20 mio store REFLEX studie fra 2004 ind under gulvtæppet med en større hetz med falske anklager. Desuden blev han droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industri og generelle adfærd.

ITEM replikations studiet (2015):
At Lerchl var blevet sat under lup gjorde desuden, at han ikke kunne fuske med resultatet af hans replikations studie fra 2015, som replikerede ITEM studiet fra 2010. Hensigten var at modbevise 2010-studiet, men han fandt med 2015 studiet præcis samme resultat som 2010 studiet: At ikkeioniserende elektromagnetisk stråling (trådløs teknologi) accelerer cancer/tumor vækst (i dette tilfælde i mus):
https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0006291X15003988

Lerchl tabte i 2015 injuriesag mod EU’s REFLEX studie fra 2004:
http://kompetenzinitiative.net/…/elisabeth-kratochvil-verk…/
https://pandora-foundation.eu/…/hamburg-district-court-con…/

EU’s REFLEX rapport fra 2004, som fandt DNS/celle-skader forefindes her:
http://competence-initiative.net/…/Reflex-Final-Report-1711…
https://pandora-foundation.eu/…/hamburg-district-court-con…/

Leszczynski: ‘Brief Opinion on 5G and Health’
The article presented brief opinion is not a comprehensive review of the issue but opinion pointing towards few of the important issues associated with the deployment of the 5G technology. Maj 2019.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/05/31/leszczynski-brief-opinion-on-5g-and-health/?fbclid=IwAR0P_EMlX_vYpsIjuMgpBcKPE3crQA1KMXIB26PUa2WL5LoKsB8P0sp0cQI

5G: The Unreported Global Threat
af Devra Lee Davis, PhD MPH President of Environmental Health Trust ehtrust.org, Visiting Professor of Medicine at The Hebrew University Hadassah Medical School. 18. maj 2019.
https://medium.com/swlh/5g-the-unreported-global-threat-717c98c9c37d

Pending Government Immunity for Telecoms Uninsurable 5G Network?
af Devra Lee Davis, PhD MPH President of Environmental Health Trust ehtrust.org, Visiting Professor of Medicine at The Hebrew University Hadassah Medical School. 14. juni 2019.
https://medium.com/@devradavis/pending-government-immunity-for-telecoms-uninsurable-5g-network-cffc43f61e8b

EMS og autoimmun sygdom

Forskning afslører, at blokering af eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) frembringer signifikante symptomændringer hos 90% af patienter med autoimmun sygdom. Man kan ikke længere ignorere, at menneskeskabt elektromagnetisk stråling udgør utallige risici for menneskers sundhed. 22. januar 2018.
https://www.greenmedinfo.health/blog/groundbreaking-study-shows-shielding-emf-improves-autoimmune-disease?

Cancer

Se mere her: http://nejtil5g.dk/forskning/cancer/

DNA skader

Ny forskning dokumenterer de mekanistiske aspekter, som forklarer, hvordan menneskeskabte pulserende bølger kan forårsage så mange forskellige typer uønskede biologiske effekter.

“Mobiltelefoners ekstreme og uforudsigelige signal variabilitet lader tilsyneladende til at være årsagen til den tilsvarende intense
bioaktivitet.”

“Dette resultat vedrører ikke kun de 2. generations (2G/GSM) mobiltelefoni signaler, der er testet i vores eksperimenter og i den foreliggende anmeldelse, men alle eksisterende typer af digitale mobiltelefoni signaler (2G, 3G, 4G), alle typer mikrobølge- samt telekommunikations signaler herunder trådløse fastnet telefoner (DECT), Wi-Fi-routere mm.”
Biolog D. Panagopoulos, PhD
“De triggere der beskrives i denne undersøgelse gælder ikke kun for gener men også for celler, væv og organer. Denne undersøgelse bør således være basis for alle risikovurderinger og sikkerheds standarder.”

Epidemiolog G. Carlo, MSC, JD, PhD Dimitris J. Panagopoulos. Juli 2019 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991?fbclid=IwAR3X4WPygaNvVvVo10crXePPy9k91J1uI4MuHtEwwumZEXEZxXp-S90tOdk

Tinitus

Tinnitus and cell phones: the role of electromagnetic radiofrequency radiation.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415001639?fbclid=IwAR1oSd-C6hw1HYA0UCqVNHQu_MhaLVWdxdBSqIlRF-kW3FJG1lf5LaofzL8

Hjerneskader

“Spørgsmålet er, om vi her ser begyndelsen til neurodegenerative sygdomme, fordi vi kan se, at der er nogle mitokondrier, der ikke får nok ilt. De får tilført nok ilt til, at de kan udføre arbejdet, men det sker under vilkår, som ifølge de tal, vi har, ikke er helt optimale:” Udtaler Prof. Albert Gjedde efter 10 hjernescanninger. Han har siden fortalt, at signifikansen i resultatet bortfaldt efter yderligere 6 forsøg, hvorefter man ikke længere anså, at der var evidens for, at EMF på mobilstrålingsniveau øger energiomsætningen i hjernen. Disse 6 skulle foretages for at forankre resultatet, fordi det var “kontroversielt for mobioltelefonindustrien og de ca. 1,6 mia mennesker, der i dag benytter mobiltelefoner” (står der i artiklen). Hvad der gik galt i de yderligere 6 forsøg er uklart, på PubMed er det en kendt sag, at der er sammenhæng mellem EMF og energiomsætning: https://dagensmedicin.dk/mobiltelefoner-pavirker…/

ALS
Ny fransk undersøgelse påpeger sammenhæng mellem mobilmaster og øget forekomst af den neurodegenerative lidelse ALS, som i øvrigt meldes i svag stigning i disse år. Rapporten påpeger et dosis-responsforhold i spændingsniveauet målt i Volt per meter.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303202?via%3Dihub&fbclid=IwAR2ObDqSIu4_Fuz21XYfLzkfcRol9a2ud094vzOwBS5FwnZHrwAkq7ymiak


Please follow and like us:
Videnskabelige referencer på skader vedr. elektromagnetisk stråling