Regering og styrelser

 

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg . Kommissionens meddelelse: ”5G til Europa: En handlingsplan” KOM-nr. (2016) 588. Europaudvalget.
https://www.eu.dk/samling/20161/kommissionsforslag/KOM(2016)0588/bilag/1/1676868.pdf

Energistyrelsen

Lettere at få tilladelse til 5G forsøg
Energistyrelsen gør det lettere at få tilladelse til 5G-forsøg:
“Som noget nyt kan Energistyrelsen nu udstede en forsøgstilladelse, der koster 600 kr. om året, hvis frekvenserne ikke skal anvendes til udbud af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.”
“I Danmark er mobiloperatørerne allerede i gang med at teste 5G, og udrulningen forventes at tage fart fra næste år.”
“For at gøre det lettere at lave forsøg med 5G har Energistyrelsen nu ændret praksis om forsøgstilladelser til frekvenser.”
14. oktober 2019.
Artikel:
https://presse.ens.dk/…/energistyrelsen-goer-det-lettere-at…
Forsøgstilladelse:
https://ens.dk/ansvarsomraa…/frekvenser/frekvens-tilladelser

5G handlingsplan for Danmark. Februar 2019:
https://efkm.dk/media/12544/5g-handlingsplan_for_danmark.pdf

5G-plan: TDC og DR skal eksperimentere med ‘network slicing’ – der skal findes en løsning på netneutralitets-principperne.
https://www.computerworld.dk/art/246481/5g-plan-tdc-og-dr-skal-eksperimentere-med-network-slicing-der-skal-findes-en-loesning-paa-netneutralitets-principperne?

Sundhedsudvalget 2010/11 – Elektromagnetiske felter og stråler.
Spørgsmål der stilles her:
“Når de forskellige studiers forskellige resultater relateres til debatten om befolkningernes sundhed og velværegår den videnskabelige uenighed på:
Om vægten i bedømmelsen skal lægges på de positive eller negative resultater?
Om kriteriet for eksperimentelbeviselighed er ufravigeligt(at forsøg kan eftergøres med samme resultat hver gang, samt at forskellige studiers resultater skal være konsistente)?
Om ”Forsigtighedsprincippet” har forrang?
..og i særdeleshed, da der ikke er foretaget studier af langtidseffekter endnu! – og slet ikke med hensyn til børn.
Skal de senere års tilfælde med ”early warnings –late lessons” inddrages (f.eks. kontraststoffer, asbest, bly i benzin etc.)?
Hvordan man i øvrigt agerer på andre områder med mistanker om skadelige virkninger på miljøer eller befolkninger?
https://www.ft.dk/samling/20101/almdel/suu/bilag/346/1011951.pdf

Sundhedsstyrelsen

Tidslinje: Sundhedsstyrelsen har haft tre forskellige 5G-standpunkter på et halvt år
Sundhedsvurderet eller ej? Risiko eller ikke risiko? Det er spørgsmålet om 5G og den danske stats Sundhedsstyrelse og det ministerium, som styrelsen betjener. Tabt Tråd gennemgår et kronologisk forløb med risikostandpunkter, der er skiftet to gange på omtrent et halvt år. Og begivenhederne imellem.
https://tabttraad.home.blog/2019/11/18/tidslinje-sundhedsstyrelsen-har-haft-tre-forskellige-5g-standpunkter-paa-et-halvt-aar/

Klimaminister vildledte borgerne: Sundhedsstyrelsen havde ikke sundhedsvurderet 5G. Teleområdets minister Lars Christian Lilleholt henviser bekymrede borgere til Sundhedsstyrelsen, selv om myndigheden i månedsvis har ventet forgæves på viden om 5G og stadig mangler at vide meget. Kroniken.dk den 25. april 2019
https://kronikken.dk/politik/klimaminister-vildledte-borgerne-sundhedsstyrelsen-havde-ikke-sundhedsvurderet-5g/

Forvaltningsekspert: Strålerådgiver i Sundhedsstyrelsen inhabil gennem årrække. Forsker og læge Christoffer Johansen modtog personlige honorarer fra industriorganisation og forskningsmidler fra tele- og elindustri, selvom han rådgav Sundhedsstyrelsen om de samme temaer. Det er imod Forvaltningsloven. Forskning.dk den 7. juli 2019.
http://forskning.dk/laege-christoffer-johansen-inhabil/

Sundhedsstyrelsen fastholder strålerådgiver trods afdækning af inhabilitet. Som afdækket af Forskning.dk d. 7. juli har læge Christoffer Johansen modtaget personlige honorarer og forskningsmidler fra den industri, han rådgiver Sundhedsstyrelsen omkring. Styrelsen fastholder Johansens ansættelse trods brud på Forvaltningsloven. Forskning.dk den 11. juli 2019.
http://forskning.dk/sundhedsstyrelsen-fastholder-straaleraadgiver-trods-afdaekning-inhabilitet/

Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen og dermed Christoffer Johansen har bevidst tilbageholdt oplysninger om en massiv stigning af aggressiv hjernecancer siden 2012. Først efter en forespørgsel i Folketinget maj 2019 blev statistikken om denne kraftform offentliggjort.
Danish Spike in GBM Is Back. Information and Misinformation Vie for Attention. Last updated . 21 juni 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/gbm-denmark?fbclid=IwAR1S3_1_GWekJ-9Q6QhLh5ME5h1bQa9oaIoGya4Ek1lwmvpBTaJ8QspfnW0

Den oprindelige pressemeddelelse, 2012:
https://web.archive.org/web/20121128153253/http://www.cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/2012kv4/Kraftig+stigning+i+hjernesvulster.htm

Miljøagentur raser: Sundhedsstyrelsen er perfid. Det er uærligt, når Sundhedsstyrelsen konkluderer, at en rapport om faren ved mobilstråling forfattet af internationale forskere er et partsindlæg. Det tordner direktøren for Det Europæiske Miljøagentur i et frontalangreb på den danske styrelse. Ingeniøren den 4. okt. 2007.
https://ing.dk/artikel/miljoagentur-raser-sundhedsstyrelsen-er-perfid-82068

Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling. 2012
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Rapport%20-%20Sundhedsstyrelsen%20vildleder%20massivt%20om%20mobilstråling.pdf

Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. 25. marts 2014.
http://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/08/eva-theilgaard-jacobsen-rapport.pdf

Please follow and like us:
Regering og styrelser