nejtil5g.dk

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling
https://straaling.dk/graensevaerdier.php

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice. Investigating Europe. 14. marts 2019.
https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/?fbclid=IwAR3JV8JffIjjiyEEKrBBSRWWNOkLseU542cr6HhbsiHaQLS4vJ3VsevZ_aU

ICNIRP

ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) fremsatte i 1998 anbefalinger til en grænseværdi for elektromagnetisk stråling, som i dag er den gældende grænseværdi. Kommentarer af Lektor, cand.scient. Sianette Kwee under høring i Folketinget d. 10 marts 2004: https://straaling.dk/graensevaerdier.php
Hele høringen. Sianette Kwee’s indlæg starter på side 27 :
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p04_mobiltelefoni_rapport.pdf

Kritikerne
Den amerikanske elektroingeniør James Lin var i 12 år en del af ICNIRP (se nedenfor). ICNIRP er kendt for sin afvisning af skærpede grænseværdier. James Lin, der forlod ICNIRP i 2016, har nu to gange på kort tid advokeret for et strammere syn på stråling. I en netop offentliggjort artikel i branchetidsskriftet IEEE Microwave Magazine, vurderer han, at det er på tide, at WHO’s kræftagentur hæver sin klassificering af mobilstråling fra “muligvis kræftfremkaldende” (2B) og til en højere klasse.

Den yderst erfarne cancer epidemiolog, Anthony B. Miller, som har bestredet et væld at topposter, har vurderet, at WHO bør hæve til klasse 1, som betyder kræftfremkaldende med sikkerhed. Også den polsk-finske biokemiker Dariusz Leszczynski har advokeret for 2A – sandsynligvis kræftfremkaldende.

Den gamle skole
Andre forskere ønsker at trække i den modsatte vej. Det blev udtrykt i januar 2019 i en rapport fra en forskergruppe med danske Joachim Schüz og svenske Maria Feytchting. I rapporten anførte de, at positive kræftresultater i patientundersøgelser ikke fulgte udviklingen i kræfttal. Maria Feychting er næstformand i ICNIRP-komitéen. Joachim Schüz er hovedforfatter af den telefinansierede danske storundersøgelse.

ICNIRP’s interessekonflikter

Om ICNIRP’s interessekonflikter
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/icnirps-interessekonflikter

The ICNIRP Cartel and the 5G Mass Experiment
As part of a project called, “The 5G Mass Experiment,” Investigate Europe, a team of investigative journalists from the European Union (EU), examined the risks of deployment of 5G, the fifth generation of mobile phone technology, and the adequacy of electromagnetic field (EMF) safety guidelines promoted by the International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). 11. februar 2019.
http://www.cqlpe.ca/pdf/5G-mass-experiment-ICNIRP-cartel-Investigate-Europe.pdf

Publications by Eric van Rongen, Chairman of ICNIRP (updated). Mona Nilsson pointed out that Eric van Rongen has not published original research on EMF. Indeed, the objective fact is that the majority of Eric van Rongen’s publications are reviews or opinions, but not original research studies. 1. maj 2018.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/05/01/publications-by-eric-van-rongen-chairman-of-icnirp/

WHO’s klassificering

IARC

International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC er en uafhængig, international organisation specialiseret i kræftforskning under WHO. IAR´s rolle er at koordinere og iværksætte samarbejde omkring kræftforskning over landegrænser og mellem organisationer. Hovedformålet er ved hjælp af epidemiologi, laboratorieforskning og biostatistik at identificere årsager til kræft med henblik på at kunne forebygge kræft.
”IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS  POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS” (2011):
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf?fbclid=IwAR3sZCDIhZX3k-AngFZy8vU_2Z1FlQGNdKXr-Sk5aHKJ8uCllnsyOnE32js)

At WHO’s kræftagentur IARC klassificerede al radiofrekvent stråling som muligvis kræftfremkaldende (kategori 2B), er baseret på en grad af evidens. I 2011 fandt WHO i begrænset omfang evidens for, at langtidsbrug af mobiltelefoner (fra 30 min. dagligt og derover) øger kræftrisikoen. Det var baseret på det store internationale INTERPHONE-studie og svenske Lennart Hardells såkaldte case-control studier. Siden har man i verdens største dyreforsøg på området fundet klar evidens for kræftudvikling. WHO ventes at genindkalde ekspertpanelet mellem år 2022 og 2024.

Vi bliver ofte mødte med et såkaldt argument om at i kategori 2B har vi også kaffe og syltede agurker så hvad er problemet? De glemmer så at fortæller at i denne kategori finder vi fx også pesticider, DDT, dioxin og udstødningen fra benzinmotorer.

WHOs historiske kursskifte:
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/WHOs%20historiske%20kursskifte_0.pdf

Europarådets forsigtighedsprincip.
Council of Europe. Resolution 1815 (2011). The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

Radiofrekvent elektromagnetisk stråling sat i forhold til ICNIRP. Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet Planetary Health. Volume 2, ISSUE 12, Pe512-e514, December 01, 2018: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Figure Typical maximum daily exposure to radiofrequency electromagnetic radiation from man-made and natural power flux densities in comparison with International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection safety guidelines

Målbart faktum: Trådløs udrulning forandrer det fysiske miljø radikalt
Telemasternes og Wi-Fi-routernes stråling kaldes for svag, og det gør mobiltelefonernes også. Men hvad er det svagt i forhold til?
https://tabttraad.home.blog/2019/12/06/maalbart-faktum-traadloes-udrulning-forandrer-det-fysiske-miljoe-radikalt/?

Please follow and like us:
Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling