EHS – elektromagnetisk hypersensitivitet

Film og video indslag om EHS kan du finde her: http://nejtil5g.dk/videoer/ehs-elektromagnetisk-hypersensitivitet/
Se også her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
https://nejtil5g.dk/smart-meters/smart-meters/

Indhold
Hvad er EHS
– eksempler på symptomer
– Om grænseværdier og forskning på elektrisk overfølsomhed
– EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016
Forskningen
Konkrete tilfælde
E-smog flygtninge
Beskyt dig selv

Hvad er EHS

EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. Personer med EHS er mere påvirkelige og følsomme og har lavere tolerencetærskel overfor elektromagnetisk stråling, end den gennemsnitlige befolkning.
Vanskelighederne for den enkelte præges af symptomernes sværhedsgrad, men også af de ydre påvirkninger i hverdagen. Noget er fælles for mennesker med EHS, men meget er forskelligt.
Der er stor forskel på, hvordan man reagerer på forskellige strålekilder. Nogle tåler godt enkelte kilder, men reagerer kraftigt på andre typer strålekilder.
Nogle reagerer på trådløst udstyr, andre på strømkabler, elektriske apparater m.v. og nogle på begge dele. Symptomerne kan variere afhængigt af individuel grad af følsomhed og hyppighed af eksponering. Elektro hyper sensitive personer reagerer ofte på lavfrekvente og højfrekvente felter, men ikke altid lige kraftigt.
Mange har oplevet at blive akut overfølsomme efter en lang samtale i trådløs telefon, mobiltelefon eller intenst arbejde foran computer. Andre oplever gradvise symptomer efter lang tids ophold i nærheden af højspændingsledninger, mobilmaster, elektriske apparater eller clockradioen på natbordet.

Hvilke symptomer får man?
Elektro hyper sensitivitet kan udvikle sig gradvist eller akut og man kan have et eller flere symptomer samtidig. Hvordan og hvornår symptomer opstår, varierer fra person til person. Ofte opstår symptomerne umiddelbart ved eksponeringen, men de kan også vise sig flere timer senere og have forskellig varighed.
Ofte reagerer nervesystemet først. En person der har EHS kan virke helt ude af sig selv, når han/hun udsættes for de frekvenser, der ikke tåles. Blive helt mat og svag, miste koncentrationen, få trykken i hovedet eller endda få et ildebefindende. Alt sammen uden at der kan findes en lægelig forklaring.
Sammenhængen mellem symptomer og elektromagnetisk stråling overses ofte, da den ikke er alment kendt, og da symptomerne ofte kommer forsinket.
En del oplever en “tømmermænds effekt” med migræne, lysfølsomhed, synsforstyrrelser, mavesyre og måske endda opkast i forbindelse med kroppens udrensning efter kraftige påvirkninger.

Eksempler på symptomer:

Nervesystemet
Trykkende fornemmelse i hovedet, hovedpine, migræne, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, søvnløshed, stress, træthed, rysten, muskelsmerter, krampe, uro eller sovende og stikkende fornemmelser i kroppen, smerter der flytter sig rundt i kroppen, depression. Hos børn ses især hyperaktivitet.

Hjerte- karsystemet
Hjertebanken, hjerterytme forstyrrelser, højt blodtryk, svedeture og væskeophobninger.

Mave- tarmsystemet
Mavesyre, kvalme, opkast, intolerancer (f.eks. gluten og laktose).

Åndedrætssystemet
Åndenød, astma, hals-, bihule- og lungebetændelser. Rød hud, brændende fornemmelser, lysfølsomhed, eksem og kløe.

Andet
Overfølsomhed over for kemikalier o.a., nedsat immunforsvar, synsproblemer (lysfølsomhed for især flimrende lys), røde øjne, trykken bag øjne, støj og susen for ørerne, tinnitus, ørepine, tandpine (især i tænder med metal-fyldninger), hårtab, påvirkning af kirtler, f.eks. brystkirtler, lymfekirtler og prostata. Der ses også en større hyppighed af pollen allergier hos EHS-patienter.

Her taget efter EHS foreningens introduktion. Se mere på foreningens hjemmeside: http://www.ehsf.dk/

Slik eller ballade? Om grænseværdier og forskning på elektrisk overfølsomhed
Notat af Einar Flydal1 og Else Nordhagen2, v. 1.0 den 04.06.2020.
“Er det overhovedet muligt at få sundhedsmæssige problemer med elektromagnetisk felt (EMF), der er svagere end nutidens grænseværdier? Og kan det være ekstra følsomt – el-følsomt – til sådan eksponering? Disse to spørgsmål er centrale i den sundhedspolitiske diskussion af grænseværdier inden for strålingsbeskyttelse.
Svaret, der er grundlaget for norsk sundhedsvæsen på dette område, er, at ingen af ​​delene betyder noget, og at årsagerne til reaktionerne hører hjemme i psykiatrien. Uden en sådan afvisning, at elektrisk overfølsomhed faktisk kan knyttes til EMF, er tæppet revet væk under nutidens norske strålingsbeskyttelse.
Det næste spørgsmål er, om det er muligt – med videnskabelige metoder – at bevise eller afvise, at en sådan ekstra følsomhed overfor EMF er en realitet. Fagfolkene er nu helt enige i, at den type undersøgelser, der ligger til grund for norsk sundhedspolitik på området, ikke er anvendelig og bør ses bort fra.
Vi ser på konceptet, hvordan norske sundhedsmyndigheder har fejlet ved at følge grundlæggende ICNIRP’s linje og professionelle dogmer snarere end udviklingen af ​​viden og “fakta på jorden”, om problemet med myndighedernes beviser og viser, at der er omfattende forskningslitteratur og klinisk bevis hvilket giver meget godt bevis på, at eloverfølsomhed faktisk udløses af “elektricitet” og tilskynder til en prisændring til sidst.”

1) Einar Flydal er kandidatuddannelse. og Master of Telecom Strategy and Technology Management, med baggrund som strategirådgiver og forsker ved Telenor ASA, udvikler og projektleder i introduktionen af ​​IKT i skole, arbejde og administration og som universitetslektor ved NTNU. Han er pensionist og skriver om EMF, sundhed og miljø.
2) Else Nordhagen er en dr. scient. inden for informatik med baggrund som seniorforsker ved SINTEF og Telenor R&D samt universitetslektor, serieentreprenør og udvikler af web / web-software. Hun er handicappet og skriver om EMF, sundhed og miljø.

Notatet kan hentes frit her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/06/EFlydal-og-ENordhagen-20200604-Knask-eller-knep-om-forskning-på-el-overfølsomhet-v.10.pdf

EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme
Forekomsten af kroniske lidelser og sygdomme som er forbundet med ikke-specifikke symptomer er stigende. Udover kronisk stress i sociale og arbejdsmæssige miljøer er årsagen fysiske og kemiske eksponeringer i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden eller de er medvirkende miljømæssige stressfaktorer, som den praktiserende læge såvel som andre personalegrupper i sundhedsvæsnet må være opmærksomme på. Det er i dag nødvendigt at tage “nye eksponeringer” som elektromagnetiske felter (EMF) i betragtning.
ORIGINAL ENGELSK UDGAVE: DOI 10.1515/reveh-2016-0011 DANSK OVERSÆTTELSE: EHS Foreningen, superviseret af lægefaglig rådgiver John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/05/EUROPAEM-EMF-vejledning-dansk-udgave-25012017.pdf

Forening: Teleforlig vil gøre eloverfølsomme borgere hjemløse.
”Skal de sidste næsten strålefri huller på landkortet lukkes, har vores medlemmer ingen steder at søge hen og vil stå i en desperat situation,” pointerer formanden, der appellerer til myndighedernes fornuft, da mange medlemmer befinder sig uden for arbejdsmarkedet og i forvejen er meget syge.
forskning.dk/forening-teleforlig-goere-eloverfoelsomme-borgere-hjemloese/

EHS foreningen angiver, at foreningen vokset med 400% på 5 år. Omtrent i takt med den trådløse infrastrukturs udvikling. Febr. 2019.

Elektromagnetisk hypersensitivitet i Danmark – Et udfordrende handikap. EHS Foreningen 2019.
http://ehsf.dk/dokumenter/EHS_DK_et-udfordrende-handikap.pdf

På verdensplan findes der en lang række anerkendte læger, som finder evidensen for EHS overbevisende:
http://www.ehs-mcs.org/en/
http://eceri-institute.org

Megen nyttig information finder du også på denne tyske hjemmeside:
https://www.elektrosensibel-ehs.de/

Forskningen

Electromagnetic hypersensitivity (EHS, microwave syndrome) – Review of mechanisms
Yael Stein, MD, (Electromagnetic Radiation Clinic, Hebrew University-Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel samt Electromagnetic Radiation Clinic, Hebrew University-Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel) og Iris G. Udasin, MD (EOHSI Clinical Center, Rutgers University- School of Public Health, NJ, USA)
Received 2 August 2018, Accepted 25 March 2020, Available online 30 March 2020.
Abstract:
Elektromagnetisk overfølsomhed (EHS), tidligere kendt som “Mikrobølgesyndrom”, er en klinisk syndrom, der er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​et bredt spektrum af ikke-specifikke multiple organsymptomer, typisk inklusive symptomer på centralnervesystemet, der opstår efter patientens akutte eller kronisk eksponering for elektromagnetiske felter i miljøet eller i erhvervsmæssige omgivelser. Talrige undersøgelser har vist biologiske effekter på celleniveau af elektromagnetiske felter (EMF) ved magnetiske (ELF) og radiofrekvens (RF) frekvenser i ekstremt lave intensiteter. Mange af de beskrevne mekanismer for multipel kemisk følsomhed (MCS) gælder med ændring af EHS. Gentagne eksponeringer resulterer i sensibilisering og dermed forbedret respons. Mange overfølsomme patienter ser ud til at have nedsat afgiftningssystemer, der bliver overbelastet af overdreven oxidativ stress. EMF kan inducere ændringer i calciumsignalkaskader, signifikant aktivering af frie radikaler og overproduktion af reaktive iltarter (ROS) i levende celler såvel som ændrede neurologiske og kognitive funktioner og forstyrrelse af blod-hjerne-barrieren. Magnetkrystaller absorberet fra forbrændingsluftforurening kunne have en vigtig rolle i hjernevirkningerne af EMF. Autonome nervesystemeffekter af EMF kunne også udtrykkes som symptomer i det kardiovaskulære system. Andre almindelige virkninger af EMF inkluderer effekter på hud, mikrovaskulatur, immunsystem og hæmatologiske systemer.
Det konkluderes, at de mekanismer, der ligger til grund for symptomerne på EHS, er biologisk plausible, og at mange organiske fysiologiske reaktioner forekommer efter EMF-eksponering. Patienter kan have neurologiske, neuro-hormonelle og neuro-psykiatriske symptomer efter eksponering for EMF som en konsekvens af neurale skader og over-sensibiliserede neurale reaktioner. Mere relevante diagnostiske tests for EHS bør udvikles. Eksponeringsgrænser bør sænkes for at beskytte mod biologiske virkninger af EMF. Spredningen af ​​lokale og globale trådløse netværk bør mindskes, og sikrere kablede netværk skal bruges i stedet for trådløse for at beskytte modtagelige offentligheder. Offentlige steder skal gøres tilgængelige for personer med overfølsomhed.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120303388

Franske forskere har påvist at diagnosen kan stilles ud fra objektive
fysiologiske kriterier
:
Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. Rev Environ Health. 2015;30(4):251 71.
“Vores data antyder kraftigt, at EHS og MCS objektivt kan karakteriseres og rutinemæssigt diagnosticeres ved kommercielt tilgængelige enkle test. Hyper-histaminæmi, oxidativ stress, autoimmun respons, kapselothalamisk hypoperfusion og BBB-åbning og et underskud i melatonin metabolisk tilgængelighed; hvilket tyder på en risiko for kronisk neurodegenerativ sygdom. Endelig antyder den almindelige forekomst af EHS og MCS stærkt en fælles patologisk mekanisme.”
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

Methodological limitations in experimental studies on symptom development in individuals with idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF) – a systematic review
Kristina Schmiedchen, Sarah Driessen & Gunnhild Oftedal (2019)
Konklusion
“Samlet set peger beviset mod ingen effekt af eksponering. Hvis der er fysiske effekter, antyder tidligere fund, at de skal være meget svage eller kun påvirke få personer med IEI-EMF. I betragtning af beviset for, at nocebo-effekten eller medicinske / mentale lidelser kan forklare symptomerne hos mange individer med IEI-EMF, kræves yderligere forskning for at identificere de forskellige faktorer, der kan være vigtige for udvikling af IEI-EMF og for at provokere symptomerne. Vi anbefaler identifikation af undergrupper og udforskning af IEI-EMF i forbindelse med andre idiopatiske miljøintolerancer. Hvis der udføres yderligere eksperimentelle undersøgelser, skal de fortrinsvis udføres på individuelt niveau. Især for at øge sandsynligheden for at detektere overfølsomme personer, hvis de findes, opfordrer vi forskere til at opnå en høj troværdighed af resultaterne ved at minimere kilder til risiko for bias og upræcision.”
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-019-0519-x

The effect of Microwaves on the central nervous system
by W. Bergman 1965.

Translated from the German For Research and Scientific Laboratory
Ford Motor Company by The Technical Library Research Service.

“Det autonome nervesystem påvirkes af mikrobølgerne på centimeterbølgelængdebåndene. Disse bølger påvirker cirkulation, åndedræt, temperaturkontrol, vandbalance, albumin og sukkerkoncentration i cerebro-spinalvæske, hydrogenion koncentration, EEG, GSR, søvn, bevidsthedsbevidsthed osv. Afhængigt af den anvendte dosis stimulerer disse bølger det sympatiske eller parasympatiske system …” 
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/12/the-effect-of-microwaves-on-the-nervous-system-ford.pdf

Et stort mørketal
EHS foreningen er af den opfattelse, at der findes et stort mørketal for elektromagnetisk betingede lidelser. Mange af de stigende sygdomsproblematikker, som for tiden beskrives med stærk bekymring i offentligheden, har videnskaben i større eller mindre grad kunnet knytte til elektromagnetisk påvirkning. Der peges på sammenhæng med infertilitet, spontane aborter og en forstærkning af diabetes epidemien:
EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses.
Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandriso vits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363 97.
“Det ser ud til at være nødvendigt at tage “nye eksponeringer” som elektromagnetiske felter (EMF) i betragtning. Læger konfronteres i stigende grad med sundhedsmæssige problemer af uidentificerede årsager. EMF-eksponering og sundhedsmæssige problemer. Individuel modtagelighed og miljøfaktorer overses ofte. Nye trådløse teknologier og applikationer er blevet introduceret uden nogen sikkerhed for deres helbredseffekter. For eksempel blev spørgsmålet om såkaldte ikke-termiske effekter og potentielle langtidsvirkninger af lavdosiseksponering næppe undersøgt inden introduktionen af ​​disse teknologier.”
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

Det gælder bl.a. neurologiske, autoimmune, og neuropsykiatriske lidelser, som autisme og ADHD:
Review artikel: Pall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects includin g depression. J Chem Neuroanat. 2016 Sep;75(Pt B):43-51:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300312

Konkrete tilfælde

Beskidt strøm: Nordjysk gård plaget af vagabonderende strøm
Effektiv Landbrug, 20. nov. 2020.
Et nordjysk landmandspar har anmeldt en række foruroligende forhold på deres gård til Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet. De mistænker strømstøj for at være skyld i, at deres svin mistrives.
– Vi kan ikke leve sådan her (landbrugnet.dk)

I KRIG MOD STRÅLING
I 2020 bliver 5G-netværket rullet ud i Danmark. Det betyder førerløse biler, robotteknologi og lynhurtig forbindelse over hele landet. For de fleste er det en luksus. Men for andre er det et mareridt. Hvad betyder det for folk, der lider af elektromagnetisk hypersensitivitet, at vores verden kun bliver mere digital og trådløs?
I denne fortælling skal du møde Pernille Schriver, Mai Andersen, Lone Klemmensen og hendes søn Elias. De lider alle sammen af EHS. Sygdommen er ikke anerkendt i Danmark, men de tvivler ikke på, at det er stråling fra wi-fi og mobiltelefoner, der gør dem syge.
På hver deres måde kæmper de mod 5G og for et liv uden stråling.
http://5g5g.tilda.ws/

Jan Trilocana Vigsø
Du kan læse noget af Jan’s beretning her:
“Jeg er bla. pga. EHS flyttet til Thailand. hvor udbygningen ikke er på højde med DK. Som tidligere montør af mobil antenner, hvor jeg gennem 4 år blev overeksponeret af disse mikrostråler. Det har siden 2004 kostet 37 operationer, hvoraf de 28 var imens jeg lå i koma i 3 uger. Min krop er helt smadret og jeg må kæmpe hver eneste dag. 10 minutter med mobilen ødelægger resten af dagen og til tider flere dage efterfølgende. Da jeg som stærk ramt EHS har været nødsaget til at flytte til et uland i forhold til Europa, ja, så har dette kostet samtlige pensionstillæg. Så jeg får kun grundpensionen udbetalt.”
https://www.facebook.com/BegraensElektrosmog/posts/453345628811025?__tn__=-R

Elderly Man with EHS Abused by Hospital and Nursing Home
This is a disturbing story about how an elderly man with electrical
hypersensitivity was mistreated by the medical and social system. Af Lisa Bryngelson (translated from Swedish)
http://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/11/KalleStory.pdf

Nokiachef avslöjar: Mobilstrålning förstörde min hälsa
Nokias tidligere tekniske direktør, Matti Niemelä, var involveret i udviklingen af verdens første mobiltelefoner, men blev alvorligt syg af mobiltelefonens mikrobølgestråling. Han blev til sidst diagnosticeret med multiple sklerose (MS), men følte sig stadig lettet, fordi han frygtede, at det kunne være noget meget værre: en hjernesvulst. Den tidligere Nokia-chef kan kun gå med en rollator i dag og få alvorlige symptomer, så snart han udsættes for mobil stråling. Han siger, at Nokia-personale ikke turde tage strålingsrisikoen af frygt for at blive fyret. “Disse ting er blevet fortiet for længe,” siger han.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/10/nokiachef-avslojar-mobilstralning-forstorde-min-halsa/

Gro Harlem Brundtland
Brundtland: – Min kropp har reagert på mobilstråling i 25 år. Gro Harlem Brundtland fortæller om sin bekymring for stråling fra mobiltelefoner. Gro Harlem Brundtland blev tvunget fra sin post som generalsekretær for WHO, da hun åbent talte om at hun var ramte af EHS.
https://www.aftenposten.no/norge/i/VL6W/brundtland-min-kropp-har-reagert-paa-mobilstraaling-i-25-aar?

Gro Harlem Brundtland om sitt mobilförbud under WHO-tiden
SVT Nyheder, 6. november 2020.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gro-harlem-brundtland-lat-bli-mobiltelefon-under-who-tiden

Gro Harlem Brundtland taler ved University of Waterloo, april 2012.
Dr. Gro Harlem Brundtland, tidligere Norges premierminister, tidligere generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og på dette tidspunkt medlem af The Elders – en uafhængig gruppe af globale ledere samlet af Nelson Mandela — holdt hovedpræsentationen torsdag den 19. april 2012 i anledning åbningen af den nye skole for folkesundhed og sundhedssystemer ved University of Waterloo.
På foranledning af et spørgsmål fra Dr. Magda Havas is Associate Professor of Environmental and Resource Studies at Trent University (Canada) svarer Dr. Brundtland: ”Baseret på dit spørgsmål antager jeg, at du ved, at jeg er elektrisk følsom. Jeg placerer aldrig en mobiltelefon ved siden af ​​mit hoved, for på et sekund ville jeg udvikle en dårlig hovedpine. Jeg bruger telefonen i højttalertilstand, ”og hun demonstrerede med sin mobiltelefon og holdt den væk fra hovedet. Hun advarede om overforbrug af mobiltelefoner og forklarede, hvordan hun blev allergisk over for mikrobølgestråling.
Gro Harlem Brundtland talks at the University of Waterloo – Dr. Magda Havas, PhD.

I 2005 fortalte WHO’s daværende direktør, Gro Harlem Brundtland, at hun blev syg af strålingen fra en tændt mobiltelefon, selv på 4 meters afstand. Så sent som i 2005 fastholdt WHO dog, at de el-overfølsomme patienters symptomer var psykosomatiske.
https://www.ehsf.dk/dokumenter/ProfessorBelpommeInterview2011.pdf

Mike Repacholi, den tidligere leder af Verdenssundhedsorganisationens EMF-projekt, beskylder sin tidligere chef, Gro Harlem Brundtland, for at have bidraget “massivt” til folks frygt for RF-stråling fra mobiltelefoner.
Mens Brundtland var generaldirektør for WHO (1998 – 2003), afslørede hun, at hun var EHS eller elektromagnetisk overfølsomhed.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/repacholi-challenges-gro-brundtland-ehs

Flygtet fra strålingLene Hannisdahl Haug
“Etter å ha vært utmattet i flere år, har Lene Hannisdahl Haug nå lagt mobiltelefonen på hylla og flyttet på landet – til et liv uten stråling.
Som utdannet psykolog visste hun at den totale forvandlingen fra en rolig, harmonisk person til en som alltid var utmattet, stresset og sint måtte ha en forklaring som lå utenfor henne selv.” Mamma, 16.07.2013 https://www.mamma.no/mammaliv/flyktet-fra-stråling

Den ubekvemme sandhed – Historien John Patterson
Hvilken upraktisk sandhed fik en højt anset strålingsekspert til at tage loven i egne hænder og nedbryde seks mobiltelefonstationer? Da han står overfor straffedomme i denne måned, taler John Patterson med EMR og Health om historien bag nyheden.
John Patterson er en behagelig, betænksom og velopdragen mand med et let smil og en ond sans for humor. Han er også en af Australiens førende strålingseksperter – en mand, der har været på forkant med kommunikationsteknologien i de sidste 33 år.
Den 14. juli 2007 brød John Patterson ind i et parkeringsområde med lastbiler, ‘lånte’ en tidligere britisk hærtank og fortsatte systematisk med at nedbryde seks mobiltelefonbasestationer i Mt Druit, en forstad til Sydney, før hans køretøj blev stoppet ved den syvende base station, og han overgav sig til politiet. Hvorfor gjorde han det?
http://www.emraustralia.com.au/knowledgebase/inconvenient-truth-the-john-patterson-story

Radarsyge.
Rapport anbefaler erstatning til radarsyge: https://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/tema2003/straaling%20fra%20radar/54.htm

E-smog flygtninge

E-smog flygtninge er ​​de mange tusinde mennesker i verden som søger steder at bo, der er fri for menneskeskabt mikrobølgestråling og elektrisk forurening. Mange er blevet så syge af e-stress, at de har måttet opgive deres karriere, hjem, skole, samfund og familie for at finde et sikkert sted at eksistere i vores moderne verden, der er nu fyldt med e-smog forurening.
https://www.e-stress.dk/emf-flygtninge
https://electroplague.com/sanctuaries/

Beskyt dig selv

Top 10 Places to Escape EMF Radiation: 5G & EMF-Free Zones Around the World
https://www.defendershield.com/top-10-places-escape-emf-radiation-5g-emf-free-zones-around-world/

Protect Your Family from EMF Pollution
This website will help you quickly reduce the electromagnetic (EMF) pollution in your life. There are also many practical solutions if you are already experiencing the effects of EMF pollution.
https://www.emfanalysis.com/

Please follow and like us: