nejtil5g.dk

Gravide

Gravide

Mobiltelefoni under graviditeten øger risikoen betydelig for at børnene får adfærdsproblemer.

Undersøgelser viser at gravide kvinder, der bruger mobiltelefon blot et par gange om dagen, har 40-54 % større risiko for at føde børn, der får adfærdsproblemer.

Det viser en stor dansk-amerikansk undersøgelse baseret på danske børn, som blev iværksat, da WHO meldte ud, at elektromagnetisk stråling fra eksempelvis mobiltelefoner kan føre mange alvorlige sygdomme med sig.

Undersøgelsen er baseret på over 13.000 børn af vordende mødre, der i slutningen af 1990’erne blev rekrutteret til den danske fødselskohorte. Når børnene fra disse graviditeter nåede syvårsalderen i 2005-2006, blev mødrene bedt om at besvare et spørgeskema om børnenes helbred og adfærd, og om mødrenes og børnenes egen anvendelse af mobiltelefon. Da børnene var født på et tidspunkt, hvor mobiltelefoner ikke var hver mands eje, anvendte ca. halvdelen af mødrene sjældent eller slet ikke mobiltelefon, hvilket gjorde sammenligninger mulige.

Undersøgelsen viste, at kvinder, der brugte mobiltelefon to til tre gange om dagen under svangerskabet, var nok til at øge risikoen med 54% for, at deres børn blev hyperaktive, eller havde problemer med adfærd, følelser og forholdet til andre mennesker, når de nåede skolealderen. Hvis børnene selv anvendte mobiltelefon før de nåede syvårsalderen, steg risikoen yderligere til 80%, i forhold til mødre og børn, der ikke brugte mobiltelefon.

Forskerne – heriblandt den danske professor i epidemiologi Jørn Olsen, Aarhus Universitet – betegner resultaterne som overraskende og uventede, men kan ikke forklare dem med biologiske mekanismer. Og da forskerne forsøgte at forklare resultaterne ved at tage højde for andre mulige årsager, f.eks. rygning under graviditeten, psykiske lidelser i familien og socioøkonomiske forhold, blev sammenhængen mellem brug af mobiltelefon og adfærdsproblemer kun stærkere. Undersøgelsen tog højde for øvrige faktorer, som også kunne have indflydelse på resultaterne og alligevel kom forskerne frem til, at der er en klar og utvetydig sammenhæng mellem barnets adfærdsvanskeligheder og moderens mobilbrug under graviditeten og barnet første leveår.

Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962

Cell phone use and behavioural problems in young children:
https://jech.bmj.com/content/66/6/524.abstract

Wi-fi and cellphones increase pregnant women’s risk of a miscarriage by nearly 50%, study reveals. Dailymail den 14. dec. 2017:
https://www.dailymail.co.uk/health/article-5179065/Wi-fi-increases-pregnant-womens-risk-miscarriage.html

Kvinder der under graviditeten udsættes for stråling ved brug af mobiltelefoner har en øget risiko for at føde for tidligt.
https://www.saferemr.com/2014/06/joint-statement-on-pregnancy-and.html

Stråling giver 2,7 gange større risiko for abort

Forsker: Elektromagnetisk stråling tredobler risikoen for at abortere
Ingeniøren, 16. januar 2018
https://ing.dk/artikel/forsker-elektromagnetisk-straaling-tredobler-risikoen-at-abortere-209915

Vi har længe kendt til UCLA´s studie af danske gravide kvinder der viste, at mobilstråling påvirker fostre og øger sandsynligheden for, at børn får både indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer generelt senere i livet. Nu er der mere bekymrende nyt  fra en anden amerikansk forskergruppe.
Artikel i Radicover.dk 18. jan. 2018
https://radicover.dk/nyheder/ny-undersogelse-straling-giver-storre-risiko-for-aborter.html

Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: A Prospective Cohort Study. 13. december 2017.
https://www.nature.com/articles/s41598-017-16623-8

DNA skader

Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMTczMzQzNTcxMzUyNTA3MzQ4NzkBYWdVLVBfcU1CZ0FKATAuMQEBdjI

Gode råd til når du er gravid

What You Need to Know About Wireless Radiation and Your Baby:
https://www.babysafeproject.org
En overskuelig brochure om stråling og graviditet.
https://www.babysafeproject.org/uploads/3/8/5/9/38599771/babysafe_brochure_2018.pdf

Please follow and like us:
Gravide

En tanke om “Gravide

Lukket for kommentarer.