CANCER

Millioner til 5G-forskning af huden: Først om tre år er vi klogere
Strålingsmyndigheden BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) i Tyskland vil undersøge, om hudcellers DNA vil blive påvirket af nye 5G-frekvenser fra 26 Gigahertz og opefter, som i fremtiden tages i brug til telekommunikation.
https://tabttraad.home.blog/2019/11/28/tyskland-millioner-fra-forbundsstaten-til-5g-forskning-af-huden/

Om hjernekræft
21 Mobile phone use and brain tumour risk: early warnings, early actions? af Lennart Hardell, Michael Carlberg and David Gee.
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21/view

Se mere her: http://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/

National Toxicology Program releases final reports on rat and mouse studies of radiofrequency used in 2G and 3G cellphone technologies. Ronald Melnick ledede forsøgsdesignet i Det Nationale Toksikologiske Program, som fandt klar evidens for kræft i et dyreforsøg for 200 millioner amerikanske skattekroner. Studiet viser at cancer og andre alvorlige sygdomme hos forsøgsdyrene forårsages af stråleniveauer under grænseværdierne, og viser dermed usvigelig sikkerhed, at strålingen skader levende organismer uden at forårsage opvarmning. Altså ved niveauer under grænseværdierne.
https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm

Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102)
afAnthony B.Miller, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canada, L. LloydMorgan, Environmental Health Trust, Berkeley, CA, United States, IrisUdasin, Rutgers University School of Public Health, United States Devra LeeDavis, Environmental Health Trust, Teton Village, WY, United States and Hebrew University of Jerusalem, Israel. 2018.
De centrale punkter i studiet:
• Øget risiko for svulster i hjerne, vestibulær nerve og spytkirtler er forbundet med mobiltelefonbrug.
• Ni studier (2011–2017) rapporterer øget risiko for hjernekræft ved brug af mobiltelefoner.
• Fire case-control-undersøgelser (3 i 2013, 1 i 2014) rapporterer øget risiko for vestibulære nervetumorer.
• Bekymring for andre kræftformer: bryst (mandlig og kvindelig), testis, leukæmi og skjoldbruskkirtel.
• Baseret på de gennemgåede beviser er det vores opfattelse, at IARC’s aktuelle kategorisering af RFR som et muligt humant kræftfremkaldende middel (gruppe 2B) bør opgraderes til kræftfremkaldende til mennesker (gruppe 1).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475

Skjoldbruskkirtlen og orale kræftformer

Genetic susceptibility may modify the association between cell phone use and thyroid cancer: A population-based case-control study in Connecticut. 6. december 2019
– Interaktionen mellem mobiltelefonbrug og genetiske varianter på kræft i skjoldbruskkirtlen blev undersøgt i denne undersøgelse.
– Når nogle genetiske varianter var til stede, var mobiltelefonanvendelse signifikant forbundet med kræft i skjoldbruskkirtlen.
– Foreningen steg, når brugen af mobiltelefon varighed og frekvens steg.
– Genetisk modtagelighed kan ændre forbindelsen mellem mobiltelefonbrug og kræft i skjoldbruskkirtlen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935119308102?via%3Dihub

Om Thyreoideacancer fra Sundhed.dk
Forekomst (1) (2)
– I 2016 blev der i Danmark diagnosticeret 320 patienter med thyroideacancer. Der er konstateret stigende incidens flere steder i verden og et nyligt studie fra den Danske Thyreoidea cancer gruppe (DATHYRCA) har vist, at dette også gælder Danmark (3)
– Årsagen er primært de små (defineret som mikrocarcinomer < 1 cm) papillære carcinomer, som diagnosticeres i højere grad end tidligere pga. dels tiltagende brug af billeddiagnostik, dels finere patologiske metoder. Betydningen af små papillære carcinomer er uklar
– Thyreoideacancer er, i lighed med andre sygdomme i dette organ, hyppigst forekommende hos kvinder med en fordeling på 3/1
– Medianalder på diagnosetidspunktet er 45 år for de differentierede carcinomer

1. Laurberg P. Medicinsk Kompendium. 17 udgave. Glandula thyreoideas sygdomme. Kapitel 54. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009
2. Eriksen J, Jovanovic A, Johansen J, Overgaard J. RKKP Årsrapport 2016 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA: DAHANCA, 2014. Se kilde
3) Londero SC, Krogdahl A, Bastholt L, et al, Papillary thyroid carcinoma in Denmark 1996-2008: an investigation of changes in incidence. Cancer Epidemiol 2013;37: e1-6. Se kilde
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/thyreoideasygdomme/thyreoideacancer

Risk för sköldkörtelcancer av mobilanvändning visar ny studie
En ny amerikansk undersøgelse fra forskere ved Yale University, USA, viser øget risiko for kræft i skjoldbruskkirtlen ved mobil brug, hvis brugerne har visse gentyper. Skjoldbruskkirtelkræft er steget kraftigt i Sverige og andre lande i det sidste årti. Svenske forskere har peget på en mulig forbindelse mellem såkaldte smarte mobiler, der udsætter skjoldbruskkirtlen og nakkeområdet markant mere end ældre modeller.
Den nye undersøgelse er baseret på interviews med 440 personer, der havde kræft i skjoldbruskkirtlen mellem 2010 og 2011 i Connecticut, USA og 465 kontroller.
Da forskerne tog hensyn til deltagernes genetiske egenskaber, blev der fundet en klar forbindelse mellem tyroideacancer og mobil anvendelse. Risikoen blev markant øget med over 100% for flere gentyper, og risikoen var større, jo mere mobiltelefonen var blevet brugt. Forskerne konkluderer, at resultaterne viser, at genetisk følsomhed påvirker forbindelserne mellem mobil anvendelse og risikoen for kræft i skjoldbruskkirtlen, og at resultaterne giver mere bevis for kræftklassificering af denne type stråling.
Det samme forskerteam viste i en undersøgelse, der blev offentliggjort for et år siden, at mobilbrug var forbundet med øget risiko for kræft i skjoldbruskkirtlen uden hensyntagen til genetiske egenskaber, men derefter var resultaterne ikke så klare som nu.
12 december 2019.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/12/5988/

Review af den foreliggende forskning: Miller AB, Morgan LL, Udasin I, Davis DL. Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102). Environ Res. 2018: 673 683.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30196934

Please follow and like us: