Konventioner

Konventioner og retsopgør

Århuskonventionen Århus-konventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22991 Juridisk Responsum RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark.https://www.mayday-info.dk/wp-content/uploads/2019/05/Responsum-endelig-udgave-brevhoved-med-bilag-1.pdf Retsopgør på vej Richard Blumenthal, der er føderal senator, valgt i Connecticut for […]