Wi-Fi

Mere om Wi-Fi her:https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/ Internationale tiltag Mange lande og kommunale regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i relation til elektromagnetisk stråling. En oversigt.https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/ Wi-Fi may interact…

Læs mere

Børn og unge

Se også: https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/Folkebevægelse har denne forældregruppe: https://www.facebook.com/groups/396981647573059/files/ Børn og unge er en særlig udsat gruppe i forhold til elektromagnetisk stråling. Børns krop og knoglebygning er ikke udviklet og er derfor…

Læs mere

Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling

Om sundhedsrisici ved 5G se her: https://nejtil5g.dk/forskning/sundhedsrisici-ved-5g/ Om udviklingen af kræft se mere her:https://nejtil5g.dk/mobiltelefoner/cancer/ Menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter Polarisering: En vigtig forskel mellem menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter med…

Læs mere

Konferencer

5G konferencen på Christiansborg den 4. maj 2019, København: 5G – Next Generation of Mobile Technology. Is 5G Safe for Human, Plant, and Animal Life? International scientists present their eye…

Læs mere