Grænseværdier og mobiltelefoner.

Om phonegate se mere her:https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/Mobiltelefonens historie se her:https://nejtil5g.dk/info-materiale/mobiltelefonens-historie/ Tysk strålemyndighed: Skrot de trådløse telefonerSkift til stationær: Ifølge det tyske forbundskontor for strålebeskyttelse…

Læs mere

Wi-Fi

Mere om Wi-Fi her:https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/ Internationale tiltag Mange lande og kommunale regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i relation til elektromagnetisk stråling. En oversigt.https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/ Wi-Fi may interact…

Læs mere

Børn og unge

Se også: https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/Folkebevægelse har denne forældregruppe: https://www.facebook.com/groups/396981647573059/files/ Børn og unge er en særlig udsat gruppe i forhold til elektromagnetisk stråling. Børns krop og knoglebygning er ikke udviklet og er derfor…

Læs mere

Gravide

Se også her:https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-2/https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/ Mobilstråling øger risikoen for ADHD-børn Association Between Maternal Exposure to Magnetic Field Nonionizing Radiation During Pregnancy and Risk of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring in a Longitudinal Birth Cohort….

Læs mere